Kupní síla obyvatel České republiky

Aktuálně:

Sledujeme příjmy a výdaje domácností

Jste šťastnější, než vaši sousedé? Podivná otázka. Rozpoložení lidské mysli nelze osahat, zvážit ani objektivně změřit. Žebříčky štěstí, které srovnávají převažující nálady v různých částech světa, vycházejí různě. Přední místa patří někdy Latinoameričanům, jindy Asijcům, anebo taky Evropanům. Lépe dokážeme změřit hmotné zabezpečení, které šťastnou existenci sice nezaručuje, ale částečně podmiňuje. Je vaše kupní síla poměrně vysoká, nebo nízká? Poněkud materialistická, ale zodpověditelná otázka.

Málokdo uspokoje svoje fyzické potřeby samostatně, prostřednictvím políčka, lesa, tkalcovského stavu a vlastních rukou. Studujeme, abychom se specializovali, a výsledky svojí práce vzájemně směňovali. Kupní síla obyvatele moderní společnosti má jasné měřítko: peníze. Když srovnáme příjmy a výdaje, zjistíme, že v současné České republice teoreticky nikdo nemusí trpět hladem, zimou ani bezdomovectvím. Praktické problémy odhalují komentáře a diskuse pod tematickými články.

PŘÍJMYVÝDAJEZAJÍMAVOSTI
Průměrná a střední mzdaSpotřební koš a rodinný rozpočetStátní rozpočet ČR
Skupiny prací a katalog pracíCeny potravin, kupní síla v l. 1989 a 2014Parita kupní síly
Minimální mzda a zaručená mzdaPozemky, domy a bytySluneční a plánovací kalendář
Platové tabulky a starobní důchodyElektřina a zemní plynMapy ČR a jízdní řády vlaků
Podpora v nezaměstnanostiOblečení a obuvLístky na MS v hokeji :-)
Existenční a životní minimumDaňový kalendář, DPHSeznam alergenů
Příspěvek na živobytí a okamžitá pomoc(Ne)bankovní půjčka a změna bankySupermarkety Kaufland v ČR a SRN
Příspěvek a doplatek na bydleníCeník České poštyRECENZE:
Active Food Supplements,
TestoMax, Varumin,
StarGames, Never Grey, Vimax,
Chlorella a spirulina,
kyseliny chlorogenová a hyaluronová
Mateřská, porodné, rodičovská a přídavekTelevizní a rozhlasový poplatek
Příspěvek na péčiÚrok z prodlení
Dotace na zvýšení energetické účinnostiŽivotní pojištění, cena pohřbu a pohřebné

Následující graf ukazuje, že průměrná mzda dosahuje 121 % běžné střední mzdy (mediánu), 3násobku minimální mzdy a 8násobku životního minima samostatně hospodařícího jedince. Ale statistika může mást. Kupní síla záleží na individuálním příjmu, výběru konkrétního zboží a dalších faktorech. Zdroje: ISPV (běžné mzdy a platy), ČSÚ (zdražování), MPSV (důchody, mzdová a životní minima) a ČSSZ (důchody). Zdražení počítáme tak, že vždycky přičteme aktuální inflaci k loňskému mzdovému mediánu; minimální mzdu průměrujeme pro daný rok.

Co vlastně znamená „kupní síla“?

Kupní síla bývala tradičně chápaná jako váha konkrétní peněžní měny na vnitrostátním a mezinárodním trhu. Například česká koruna je v tomto smyslu slabší, než euro nebo americký dolar, protože její základní jednotka už většinou nezaplatí ani rohlík. Tím ovšem výraz kupní síla získává další význam: Někdy popisuje také ekonomickou moc konkrétního spotřebitele. Kupní síla přitom není redukovatelná jenom na plnění vlastní ledničky a sycení žaludku.

Nemusíme přece vybírat zboží pouze podle ceny, ale také podle značky, estetického vkusu, země původu, společenské nebo ekologické odpovědnosti firem. Možnost nakupovat výhodné a morálně nezávadné zboží je ve skutečnosti podobně důležitá, jako právo svobodně volit mezi politickými stranami a programy. Ovšem na rozdíl od politického volebního práva, kupní síla není rovná v celé tuzemské populaci, ani na celém světě. Průměrné rozdíly mezi státy vyjadřuje parita kupní síly.

Historicky: