Adiktolog zasluhuje vysoký plat: tabulky

Sklenička pálenky na rodinné oslavě, nebo i trocha marihuany někdy stmelí společnost, uleví přepracovanému mozku a otevře nové obzory. Droga je jako oheň: dobrý sluha, špatný pán. Jakmile vznikne závislost a člověk chce, ale nedokáže abstinovat sám, potřebuje specializovaného zdravotníka. Tady prozkoumáme, jakou odměnu dostává za svoji odbornou pomoc právě adiktolog.

V soukromé společnosti máte právo na svoji zaručenou mzdu

Český statistický úřad bohužel adiktologa nezmiňuje ve svém žebříčku průměrných platů. Dokonce i vláda zapomněla na bojovníky proti závislosti, když vydávala svoje nařízení č. 567/2006 Sb. Tam najdeme sazby zaručené hrubé mzdy podle náročnosti zaměstnání.

Například nutriční terapeut a ergoterapeut patří do 4. skupiny prací, pokud působí pod odborným dohledem, anebo do 5. skupiny prací, pokud konají samostatně. Samostatný psycholog náleží do 6. skupiny prací, lékaři obvykle do 7. skupiny prací atd. Zákon přitom říká, že za práci stejné hodnoty musí zaměstnavatel vyplácet stejnou odměnu.

ZARUČENÁ MZDA 2016/2017Invalidé v r. 2016Zdraví v r. 2016Všichni v r. 2017
Skupina pracíPlatová třídaKč/hod.Kč/měsícKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1. a 2.55,109 30058,709 90066,0011 000
2.3. a 4.60,9010 30064,8010 90072,9012 200
3.5. a 6.67,2011 30071,6012 10080,5013 400
4.7. a 8.74,2012 50079,0013 30088,8014 800
5.9. a 10.81,9013 80087,2014 70098,1016 400
6.11. a 12.90,5015 30096,3016 200108,3018 100
7.13. a 14.99,9016 800106,3017 900119,6019 900
8.15. a 16.110,3018 600117,4019 800132,0022 000

Adiktolog ve veřejném sektoru dostává plat podle tabulky

Trošku jistější postavení mají zaměstnanci v nepodnikatelské sféře. To znamená, že jsou zaměstnaní například ve veřejné nemocnici, příspěvkové organizaci apod. Adiktologové tady dostávají platy podle tabulek, které najdete vždycky aktuální ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem. Kromě vzdělání a praxe rozhoduje především náplň práce, jak popíšeme níže.

POZOR! Abyste patřili do vyšší platové třídy, nemusíte vykonávat všechny uvedené činnosti, stačí jenom některá odrážka.

Adiktolog v 9. platové třídě

 1. Provádění adiktologické diagnostiky pacienta pod odborným dohledem, dílčí činnosti na stanovení programu primární prevence pro rizikové skupiny včetně včasné diagnostiky a intervence, provádění neinvazních odběrů biologického materiálu na přítomnost drog a infekčních onemocnění.
 2. Poskytování základní a specializované adiktologické péče pod odborným dohledem, například vyhodnocování potřeb, zhodnocení omezení a rizik pro stanovení dalšího léčebného plánu. Terapeutická, instruktážní a poradenská práce s pacienty trpícími poruchami vzniklými v důsledku užíváním návykových látek nebo s jejich rodinnými příslušníky v ambulantních i lůžkových zařízeních.

Adiktolog v 10. platové třídě

 1. Provádění komplexní adiktologické diagnostiky pacienta bez odborného dohledu a bez indikace lékaře, stanovení programu primární prevence pro rizikové skupiny včetně včasné diagnostiky a intervence. Provádění neinvazních odběrů biologického materiálu na přítomnost drog a infekčních onemocnění.
 2. Poskytování komplexní adiktologické péče bez odborného dohledu na základě indikace lékaře, například vypracování komplexního léčebného plánu na základě zhodnocení bio-psycho-sociálního stavu pacienta a s využitím údajů ze zdravotnické dokumentace. Koordinace realizace léčebného plánu, spolupráce a asistence při psychiatrických a psychologických vyšetřeních a systematické psychoterapii, odborná práce při realizaci a vedení terapeutických programů v ambulantních a lůžkových zařízeních, zaznamenávání vývoje a změn stavu pacienta. Provádění poradenské činnosti v oblasti sexuálně a krví přenosných chorob a epidemiologické ochrany. V indikovaných případech práce s rodinnými příslušníky pacienta.
 3. Posuzování situace pacienta ve vztahu k onemocnění a k jeho zdravotním, sociálním a právním následkům na základě údajů ze zdravotnické dokumentace a poznatků z lékařských a sesterských vizit. Realizace adiktologických terapeutických, rehabilitačních, resocializačních a rekondičních pobytů pacientů nebo klientů s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální podmínky. Zajišťování zdravotních podmínek a pomůcek pro pacienty (klienty), příprava pacientů pro ústavní péči a pro zařízení sociální, výchovné nebo speciální adiktologické intervence.

Adiktolog v 11. platové třídě

 1. Provádění komplexní analýzy a hodnocení zdravotní a sociální situace pacientů užívajících návykové látky z hlediska koordinace poskytované zdravotní a sociální péče, a to spolu se zvážením širších souvislostí a dopadů na osobní, rodinou i širší situaci pacienta. Hodnocení zdravotních rizik skupin osob z hlediska vlivu užívání návykových látek a s tím souvisejícího chování.
 2. Poskytování vysoce specializované adiktologické péče bez odborného dohledu, například participace na provádění vysoce specializované léčbě pacientů se závažnými duálními psychiatrickými diagnózami a těžkými somatickými komplikacemi. Zajišťování cílených
  preventivních programů včetně zajišťování screeningu, předepisování nebo provádění vyšetření nutných ke stanovení, průběhu a úspěšnému dokončení léčby pacientů trpících závislostí a souvisejících zdravotních a sociálních komplikací.
 3. Metodické usměrňování v rámci oboru a zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru.

2 komentáře

 • Izabela napsal:

  Dobrý deň, rada by som sa Vás opýtala, či je reálna možnosť práce aj v súkromnom sektore v rámci špecializácie adiktológ. Ďakujem.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Izabelo, ano, našel jsem poptávku po adiktologovi v neziskových organizacích, což je fakticky součást soukromého sektoru. Nabízená mzda 18 až 20 000 Kč hrubého. Ale inzerátů není mnoho, což můžete sama posoudit přes oficiální portál Úřadu práce, odkazy na jednotlivé regiony najdete ZDE.

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *