decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Na jakou mzdu má právo akademický pracovník?

V žebříčku prestiže různých povolání zaujímá vysokoškolský učitel dlouhodobě čtvrté místo (za lékařem, vědcem a zdravotní sestrou). Dobrou pověst vlastní profese lze využít různě. V knize Politika a politický marketing senátor Martin Potůček píše, že při kandidatuře do horní komory Parlamentu především zdůrazňoval svoje povolání univerzitního profesora. Ale kolik vydělává akademický pracovník, pokud nemá žádné další zaměstnání?

Skoro všechny veřejné vysoké školy využily § 17 zákona o vysokých školách  (111/1998 Sb.) a zveřejnily vlastní mzdové předpisy, někdy formou kolektivní smlouvy mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. Zdánlivými výjimkami jsou Policejní akademie v Praze a Univerzita obrany v Brně, které však nepatří mezi veřejnoprávní, nýbrž mezi státní instituce. Dalším typem jsou soukromé školy, kde platí aspoň sazby takzvaných zaručených mezd.

Akademický pracovník na veřejné vysoké škole

Učitelé na všech vysokých a vyšších odborných školách vydělávají průměrně přes 43 tisíc Kč hrubého měsíčně, ovšem ženy dostávají o pětinu méně než muži. Oblíbený docent, profesor nebo výzkumník může zaměstnavateli navrhnout individuální podmínky vzájemné spolupráce – a zřejmě neexistuje žádný strop, který by omezoval maximální přípustnou odměnu. Ale co když akademický pracovník žádá exkluzivní přístup marně?

Vnitřní předpisy obvykle obsahují tabulky základních hrubých měsíčních mezd a rozepisují pravidla osobních příplatků, příplatků za vedení apod. Aby akademický pracovník zjistil svůj základní hrubý měsíční tarif, obyčejně musí najít svoji mzdovou třídu. Například Univerzita Karlova v Praze zavedla poměrně komplikovaný Katalog prací pro akademické a vědecké pracovníky. Jednodušší systém najdeme na Masarykově univerzitě v Brně.

PŘÍKLAD: Mzdové třídy a tarify akademických pracovníků na Masarykově univerzitě
TřídaPracovní funkcePředepsaná kvalifikaceTarif
1.(1A) Asistent
(1B) Lektor prvního stupně
(1C) Výzkumný asistent
Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu18600
2.(2A) Odborný asistent
(2B) Výzkumný pracovník prvního stupně
Vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu22200
3.(3A) Lektor druhého stupně
(3B) Výzkumný pracovník druhého stupně
Vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním
programu a nejméně 5 let praxe nebo vysokoškolské
vzdělání v magisterském studijním programu
a nejméně 10 let praxe ve výkonu relevantních
činností v příslušném akademickém oboru
24800
4.(4A) Docent
(4B) Výzkumný pracovník třetího stupně
Jmenování docentem27300
5.(5A) Profesor
(5B) Výzkumný pracovník čtvrtého stupně
Jmenování profesorem32500

(Uvedená tabulka Masarykovy univerzity nabyla účinnosti 1.4.2015.)

Vnitřní mzdové předpisy všech veřejných vysokých škol v České republice:

Platové tabulky ve veřejných službách a státní správě

Každá vysoká škola samozřejmě může použít aktuální platovou tabulku pedagogů podle vládního nařízení č. 564/2006 Sb. a Katalog prací podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kde dostal AKADEMICKÝ PRACOVNÍK číslo 2.16.06. Tam jsou platové třídy rozděleny následovně.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 10.700 11.610 12.560 13.610 17.260 21.570 21.750 22.140 22.620 23.170 24.030
2 11.100 12.030 13.080 14.170 17.750 21.760 21.950 22.530 23.100 23.870 25.160
3 11.800 12.830 13.920 15.160 18.220 22.010 22.290 22.820 24.020 24.870 26.520
4 12.610 13.700 14.880 16.110 19.060 22.470 22.980 23.670 25.030 26.700 28.720
5 13.410 14.600 15.850 17.240 19.910 23.170 23.710 24.670 26.590 28.750 31.550
6 14.560 15.830 17.160 18.650 21.320 24.350 25.020 26.040 28.810 31.130 34.100
7 14.970 16.260 17.640 19.170 21.930 24.910 25.560 26.740 29.500 31.910 34.920

Akademický pracovník ve 12. platové třídě

Vzdělávací činnost při osvojování a upevňování znalostí a dovedností studentů nebo absolventů vysokých škol.

Akademický pracovník ve 13. platové třídě

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, provádění tvůrčí činnosti v oblasti umění nebo další tvůrčí činnosti.

Akademický pracovník ve 14. platové třídě

Tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu nebo tvůrčí činnosti v oblasti umění a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací.

Akademický pracovník v 15. platové třídě (v aktuální tabulce chybí příslušný sloupec)

Tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu nebo umění spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol a v přípravě vědeckých nebo uměleckých pracovníků.

Jste akademický pracovník nebo akademická pracovnice a máte jinou zkušenost? Využijte diskusní fórum níže!

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
01. Lis 2016   /   

Tags: plat, povolání

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

1 Komentář zapnuto "Na jakou mzdu má právo akademický pracovník?"

Upozornit na
avatar
Píchal
Píchal
„Učitelé na všech vysokých a vyšších odborných školách vydělávají průměrně přes 43 tisíc Kč hrubého měsíčně, ovšem ženy dostávají o pětinu méně než muži. Oblíbený docent, profesor nebo výzkumník může zaměstnavateli navrhnout individuální podmínky vzájemné spolupráce – a zřejmě neexistuje žádný strop, který by omezoval maximální přípustnou odměnu. Ale co když akademický pracovník žádá exkluzivní přístup marně?“ Zní to hezky, ale značná část učitelů bere tabulkovou mzdu bez příplatků (na něž často nejsou peníze), ne každý má granty. Navíc mzdové peníze z grantu často vedou k snížení učitelského úvazku, přičemž celková mzda se změní jen nepatrně. Osobní plat berou jen… Číst vice »
wpDiscuz
loading
×