Dávky pěstounské péče 2017 – kompletní tabulky

Výchova mladé generace patří mezi nejkrásnější povolání, ale profesionální učitelé ve školách potřebují vysoké vzdělání. Někteří lidé nemají prostor nebo čas, aby studovali pedagogiku, a navíc nemohou ani reprodukovat svoje geny, aby počali a přivedli na svět biologické syny a dcery. Řešením bývá převzetí cizích, lépe řečeno opuštěných ratolestí do vlastní péče. Dobrodinec potom dostává od státu dávky pěstounské péče, definované zákonem č. 359/1999 Sb. a rozdělené podle konkrétního účelu. Pokud neuvedeme jinak, příspěvky jsou vypláceny měsíčně.

Dávky pěstounské péče na úhradu potřeb dítěte

Každý, i mladý člověk musí pořádně jíst, nosit slušné šaty, někdy taky používat dopravní prostředky atd. Všechny provozní náklady teoreticky pokrývá příspěvek na úhradu potřeb nezaopatřeného dítěte, počítaný podle věku a zdravotního stavu. Postižené chlapce a děvčata rozdělujeme do I., II., III., nebo IV. stupně, který vyjadřuje míru závislosti na pomoci jiné osoby. Dávky pěstounské péče 2017 zahrnují také jednorázovou rozjezdovou částku 25 000 Kč pro slečny a mladíky, kteří dosáhli zletilosti a jsou již zaopatření, tedy nejčastěji zaměstnaní a výdělečně činní.

Nezaopatřené dítě ve věkuZdravéZávislost I.Závislost II.Závislost III.Závislost IV.
do 6 let4 500 4 6505 5505 9006 400
od 6 do 12 let5 5505 6506 8007 2507 850
od 12 do 18 let6 3506 4507 8008 3008 700
od 18 do 26 let6 6006 7508 1008 6009 000

Odměna pěstouna při dočasném a trvalém převzetí dítěte

Náhradní mateřství nebo rodičovství samozřejmě znamená spoustu práce, zvláště pokud vychováváte početnější skupinku. Dobrodinci mají nárok na odměnu, ovšem rozlišujeme 2 odlišné situace: Dítěti pomáháte buďto jenom dočasně a jste osoba v evidenci, anebo trvale a jste osoba pečující. V prvním případě dostáváte dávky pěstounské péče, i když máte zrovna takříkajíc volno. Proč? Osoba v evidenci možná zažívá větší emocionální vypětí, když poskytuje domov dalším a dalším dětem, a potom pokaždé prochází loučením.

Odměna osoby v evidenci

 • 20 000 Kč hrubého – i když nepečujete o žádné dítě
 • 24 000 Kč hrubého – pokud pečujete o zdravotně postižené dítě, závislé ve stupni II., III. nebo IV.

Odměna osoby pečující podle počtu dětí v pěstounské péči

 • 8 000 Kč hrubého – 1 dítě
 • 12 000 Kč hrubého – 2 děti
 • 20 000 Kč hrubého – alespoň 3 děti, nebo 1 dítě závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II., III., IV.
 • 4 000 Kč hrubého – za každé další dítě svěřené do péče

Osoba pečující navíc ještě dostane jednorázový příspěvek při převzetí dítěte, podle jeho věku:

 • 8 000 Kč – do 6 let
 • 9 000 Kč – od 6 let do 12 let
 • 10 000 Kč – od 12 let do 18 let

Osoba pečující může dostat ještě příspěvek na nákup motorového vozidla

Dávky pěstounské péče mohou stoupnout díky novému dopravnímu prostředku. Ovšem tento příspěvek dostane pouze osoba pečující, která má nárok na odměnu „z důvodu péče o 3 děti“ a zakoupený vůz nepoužívá k výdělečné činnosti. Příspěvek činí 70 % pořizovací ceny automobilu nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč jednorázově, respektive nejvýše celkem 200 000 Kč v předešlých 10 kalendářních letech.

Dávky pěstounské péče 2017 mají omezení pro příbuzné

Zákonodárci věří, že pokrevní příbuzní mají být vzájemně solidární přirozeně, bez úplaty. Uvnitř svojí rodiny však přesto můžete dostávat dávky pěstounské péče, například pokud vychováváte 3 vnoučata, eventuálně 3 pravnoučata, případně 2 sourozence, nebo aspoň 1 dítě ve II., III. či IV. stupni závislosti. O osvojení nebo svěření ratolesti rozhoduje Okresní soud. Dávky pěstounské péče potom žádejte na pobočce Úřadu práce.

28 komentářů

 • Šárka Pantůčková napsal:

  Dobrý den, potřebovala bych vědět, dcera je u nás v pěstounství. Nyní v květnu 2016 je jí 19 let. Nyní již potřetí začíná první ročník studia. Mohla by ještě jednou, tzn. po čtvrté nastoupit do prvního ročníku?
  Děkuji. S pozdravem Šárka Pantůčková

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, paní Pantůčková, dávky pěstounské péče jsou sice jiné téma, ale Vaše otázka mě zaujala. Předpokládám, že jde o veřejnou střední školu, protože například soukromý vzdělávací ústav pravděpodobně přijme studentku i počtvrté, pokud dostane zaplaceno. Koukám do namátkově otevřených školních řádů a ani tam nevidím explicitně definované omezení. Například zde píše Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o.: „Žákem školy se stává uchazeč na základě písemného rozhodnutí ředitelky školy:
   – po úspěšném přijímacím řízení;
   – po přestupu z jiné školy.“

   Toť vše, neuvádějí žádné další omezení, například ve smyslu „počtvrté už vás nepřijmeme“.

 • Anna Rychtrová napsal:

  Dobrý den, máme v pěstounské péči synovce. 26.3. mu bude 21 let. Studuje a chce pokračovat ve studiu. V lednu jsem nastoupila po rodičovské dovolené do práce a ihned se mi zmenšila o skoro 3 000 Kč odměna pěstouna. Brali jsme cca 8250 Kč a nyní nám chodí 5500 Kč. Chtěla bych se zeptat, z jakého důvodu. Na pracovním úřadě jsem to popravdě moc nepochopila. Děkuji za odpověď. Rychtrová

  • Petr Woff napsal:

   Paní Rychtrová, při výpočtu čisté mzdy hrají významnou roli různá zvýhodnění nejenom pro mladé rodiny, chudé a zdravotně postižené domácnosti, například takzvaná sleva na daňového poplatníka (2 070 Kč/měsíc), kterou ovšem můžete uplatnit jenom jednou. Doposud jste tak zřejmě činila při danění svojí pěstounské odměny, nyní tak zřejmě činíte ve svém „normálním“ zaměstnání (podepsala jste tam známý „růžový papír“). Tím pádem v případě pěstounské odměny o slevy přicházíte, strhává se celá daň z příjmu a vychází nižší čistá částka. Podrobnější rozbor najdete ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem.

 • Marie napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat: Chci si vzít sestru do péče – na co má nárok? Je jí 15 let. Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Marie, pravděpodobně ano – psala mi přímo jedna čtenářka, že dostala do pěstounské péče 2 svoje mladší sourozence.

 • Milena Jiříková napsal:

  Dobrý den, máme v péči vnuka, který chodí do učiliště – je mu osmnáct a od 1.4.2016 přeruší školu na tři měsíce (od 1.4.2016 do 30.6.2016) ze zdravotních důvodů. Chtěla bych se zeptat, když bude 1.9.2016 opět pokračovat, zdali má nárok po dobu těch třech měsíců na dávky pěstounské péče na potřeby. Díky předem za odpověď, Jiříková.

  • Petr Woff napsal:

   Paní Jiříková, myslím, že ano. V zákoně č. 359/1999 Sb. (o sociálně-právní ochraně dětí), § 47g mimo jiného stojí: „Příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží po dobu, po kterou je dítě v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež nebo v péči jiné osoby na základě rozhodnutí soudu nebo jiného příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů.“

 • Jana napsal:

  Dobrý den, mám v péči 17-leté děvče. Pracuji ještě na plný pracovní úvazek, kde odvádím samozřejmě sociální i zdravotní pojištění. Na naše děvče pobírám dávku pěstouna ve výši 8 000 Kč hrubého. Po zdanění a odvodu pojistného mi zasílají 5 500 Kč čistého. Přijde mi to jako nehorázné zdanění, lépe řečeno je to zlodějina. Odpoví mi někdo, proč takové daně? Jana

  • Petr Woff napsal:

   Jano, stát Vás vlastně chápe jako člověka, který má 2 zaměstnání a oba příjmy zdaňuje + strhává pojistné. Významnou roli přitom hraje sleva na poplatníka 2 070 Kč/měsíc, kterou ovšem můžete uplatnit jenom jednou – což zřejmě děláte na svém „normálním“ pracovišti. Budu počítat:

   Z hrubé pěstounské odměny musíme strhnout 11 % sociální a zdravotní pojištění = 880 Kč. Stát (jako každý zaměstnavatel) za Vás ovšem platí navíc ještě sociální a zdravotní pojištění ve výši 34 % hrubé mzdy (což se Vám pozitivně projeví v důchodu), čímž po zaokrouhlení na stokoruny nahoru získáme takzvanou super-hrubou mzdu 10 800 Kč, ze které vypočítáme 15% daň z příjmu = 1 620 Kč. Jelikož nemůžeme uplatnit slevu na poplatníka (kterou totiž už uplatňujete ve svém hlavním zaměstnání), musíme od hrubé mzdy 8 000 Kč odečíst celých 880 Kč i 1 620 Kč a dostáváme hubených 5 500 Kč čistého :-(.

 • Petra napsal:

  Mám mimosoudní dohodu na vnuka, jsou mu 4 roky. Mám nárok na nějaké dávky? Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Petro, pokud jste nízkopříjmová domácnost, můžete dostávat přídavky na děti – podrobné podmínky a částky najdete ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem. Bohužel si ale nemyslím, že aktuálně máte nárok na některou z dávek pěstounské péče, pokud máte péči o vnuka ošetřenou pouze mimosoudně.

   V klíčovém zákoně č. 359/1999 (§ 47p, odstavec 2) totiž stojí: „Nárok na výplatu dávky pěstounské péče vzniká na základě vykonatelnosti rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, splněním podmínek stanovených tímto zákonem pro vznik nároku na dávku pěstounské péče a na její výplatu a podáním žádosti o přiznání dávky pěstounské péče.“

 • Marci napsal:

  Dobrý podvečer, chtěla jsem se vás zeptat, zda mám nárok na odměnu pěstouna i po dosažení 18 let věku dítěte v případě, že dítě bude studovat?

  • Petr Woff napsal:

   Marci, myslím, že ano. Klíčový je tady pojem „nezaopatřené dítě“, který rozebírám pod TÍMTO odkazem. Nejvyšší hranici představuje 26 let věku, například pokud se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole.

   V zákoně o sociálně-právní ochraně dětí přitom stojí (§ 47p): „Podmínkou vzniku nároku na výplatu dávky pěstounské péče je písemný souhlas oprávněné osoby s tím, aby státní orgány a další právnické osoby a fyzické osoby sdělily orgánům sociálně-právní ochrany, pokud o dávce pěstounské péče rozhodují, vyplácí ji nebo kontrolují, skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte (…)“.

   A dále mimo jiného také (§ 47i): „Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující a osoba v evidenci. Nárok na odměnu pěstouna má i osoba pečující nebo osoba v evidenci, jestliže nezaopatřené dítě56), které jí bylo svěřeno do péče, nemá po dosažení zletilosti nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte jen proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než uvedený příspěvek.“

   • MARCI napsal:

    Děkuji za odpověď. Naše sociální pracovnice mi sdělila jiné informace, ale následně jsem si přečetla zákon a tam stojí přesně toto, co jste mi napsal. Ještě jednou děkuji a přeji pěkný den. MARCI.

 • Marcel napsal:

  Dobrý den, mamka ve věku 65 let vychovává 2 vnučky: 13 a 9 let. Od roku 2017 je tady další vnučka: 5 let. Ve středu 1. 2. 2017 byla na Úřadě práce. Prý pokud je přímá příbuzná a taky kvůli věku nemá nárok na pěstounské dávky. Přitom má holky v péči již 5 let! Moc Vám děkuji za radu, jak postupovat. Hezký den. Marcel

  • Petr Woff napsal:

   Marcele, v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí, § 47j, odstavec 3, stojí:

   „Odměna pěstouna podle odstavce 1 písm. a) a b) náleží osobě pečující nebo osobě v evidenci, která je rodičem nebo prarodičem otce nebo matky svěřeného dítěte, pouze v případech hodných zvláštního zřetele, zejména s ohledem na sociální a majetkové poměry osoby pečující nebo osoby v evidenci a jejich rodiny a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte. Pro účely rozhodnutí o přiznání odměny pěstouna je krajská pobočka Úřadu práce povinna si vyžádat vyjádření příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.“

   V citovaných odstavcích a) a b) je přitom vyčíslena odměna pěstouna, pokud pečuje o 1 nebo 2 děti. V následujících odstavcích c) a d) je potom vyčíslena odměna pro pěstouna, který pečuje o 3 děti, nebo aspoň o jedno těžce postižené dítě (ve stupni II., III. nebo IV.). Zákon tedy chápu tak, že pokud Vaše maminka získala svoje 3 vnučky do pěstounské péče soudním rozhodnutím, má právo na odměnu pěstouna.

   Pro jistotu zdůrazňuji, že potřebuje soudní rozhodnutí – což ovšem pro Vás možná není nová informace. Pokud Vaše maminka tuto podmínku splňuje, a Úřad práce přesto odmítá vyplácet pěstounské dávky, napište veřejné ochránkyni práv (ombudsmance) na e-mailovou adresu: podatelna@ochrance.cz nebo zavolejte na telefonní číslo 542 542 888.

 • Jiříková Milena napsal:

  Dobrý den. Mám v pěstounské péči tři děti, z toho jeden chlapec je v učilišti a jeden chlapec závisí na cizí pomoci, ve 3. stupni. Dostala jsem jednorázový příspěvek na automobil. Zajímá mě následující: Až vnuk, kterému je již 19 let, přestane studovat a pokud neuplyne pětileté lhůta od obdržení příspěvku – zdali budu muset peníze vracet. Ptám se, protože jsem do automobilu investovala taky svoje vlastní peníze. Díky předem za odpověď. Jiříková

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, paní Jiříková, o odpověď jsem pro jistotu požádal tiskovou mluvčí Úřadu práce Kateřinu Beránkovou, která odepsala následující:

   „V období následujících 5 let od poskytnutí příspěvku musí mít pěstoun v péči alespoň 1 dítě a nesmí osobní motorové vozidlo, na které byl poskytnut příspěvek, prodat, darovat, používat pro výdělečnou činnost. V případě, že pěstoun poruší některou z výše uvedených podmínek, je povinen vrátit poměrnou část příspěvku. Výjimkou je situace, kdy pěstoun přestane vykonávat pěstounskou péči (nepečuje ani o 1 dítě) z vážných zdravotních důvodů.“

 • Jarka napsal:

  Dobrý den, odměna pěstouna (tedy dávka) je brána jako plat. Je odvedena daň, zdravotní a sociální pojištění. Proč tedy tyto pěstounské dávky nestouply podobně jako minimální mzda?
  Děkuji za odpověď.
  Jarka

  • Petr Woff napsal:

   Jarko, díky za výborný postřeh. Ano, správně naznačujete, že zmrazení zdaňovaných pěstounských dávek v době, kdy stoupají platy ve veřejném sektoru i zaručené mzdy, lze považovat za diskriminaci. Sepisuji seznam podobných trhlin v zákonech, který chci adresovat veřejné ochránkyni práv, takže tam přidám Vaši oprávněnou výtku. Ještě jednou díky a přeju Vám vše dobré, navzdory občasným absurditám kolem nás.

 • Kristýna napsal:

  Dobrý den, mám své nezaopatřené děti ve věku 2 a 6 let, a mám v pěstounce neteř, které je 12 let. Pokud tedy pečuji o 3 děti, mohu dostat příspěvek na automobil? Dvě své vlastní děti mám také soudně svěřené, jelikož nejsem s jejich otcem. Mockrát děkuji za informaci a přeji hezký zbytek večera.

 • Klara napsal:

  Dobrý den, mám dotaz ohledně paragrafu, vystaveného doktorem pro dítě v pěstounské péči. Má ho pěstoun hlásit na Úřadu práce? Jaké budou případně důsledky pro výši pěstounské dávky, prosím? Děkuji za odpověď. Klara

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Kláro, paragrafů máme v zákonech mnoho, nevím, který přesně myslíte. Ale určitě existují situace, kdy byste lékařskou zprávu měla Úřadu práce ukázat – například pokud lékař konstatuje, že dítěti současná pěstounská péče neprospívá a doporučí jeho přesunutí jinam, třeba někam do ústavu. Předpokládám, že tohle není Váš případ a pěstounský příspěvek budete nadále pobírat v dosavadní výši, ale raději uvádím nejhorší možný scénář a pro klid duše Vám radím, abyste úřadu sdělovali spíše více, než méně.

 • Eleonora Matysová napsal:

  Jsem zaměstnaná – mám plat.
  Podnikám, pronajímám nemovitost – mám zisk.
  Pobírám pěstounský příspěvek na 2 děti.
  Jak zapíši a spočítám do přiznání daně z příjmu tento příspěvek?

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, paní Matysová, dávky pěstounské péče jsou účtované jako mzda od zaměstnavatele (před vyplacením čisté částky se odečítá záloha na daň z příjmu, sociální a zdravotní pojistní; nedostáváte na ruku celou hrubou sumu, na rozdíl od podnikatelské činnosti, kdy všechno odvádíte teprve dodatečně), takže tento příspěvek zapiště jako příjem ze závislé činnosti, stejně jako plat.

   Podrobnosti o daňovém přiznání najdete pod TÍMTO odkazem. Na oficiálním státním portálu existuje elektronický formulář; pokud víte, kam který příjem přiřadit (do podnikání, nebo závislé činnosti) a máte výplatní pásky, systém Vám po zadání základních údajů leccos sám dopočítá.

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *