Důchody v roce 2017: Jsou spravedlivé?

Víte, která pojišťovna je v tuzemsku největší? No přece samotný český stát! Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vybírá od zaměstnanců, zaměstnavatelů a živnostníků pojištění, ze kterého potom vyplácí důchody. Podobně jako když platíme soukromému finančnímu ústavu, aby nám potom pomohl, pokud nám třeba vyhoří dům. Abychom dostali vysoké důchody v roce 2017 („pojistné plnění“), musíme splňovat 2 podmínky:

 • 1/ Dostatečně dlouho a hodně jsme platili pojištění.
 • 2/ Zažíváme „pojistnou událost“ (vysoký věk, pokles pracovní schopnosti kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu, nebo úmrtí blízké osoby – manžela, manželky, rodiče, osvojitele).
 • Pozor! Důchody nepatří mezi sociální dávky, které fungují pouze na solidárním principu a uspokojují základní potřeby chudých občanů, nebo mladých domácností (například příspěvkem na rodičovství, na bydlení apod.).

Všechny základní a odvozené důchody v roce 2017

Každý důchod má „solidární“ a „zásluhovou“ složku

Stát vyplácí pojistnou dávku tak, že vlastně kombinuje „rovnostářský“ a „konkurenční“ princip. Každému pojištěnci, který splnil podmínky, dává základní složku podle aktuální průměrné mzdy v České republice (například penzisté letos dostávají 9 % z 27 006 Kč = 2 440 Kč). Takže máme svoje jisté, i když třeba celý život pracujeme v užitečných, ale špatně placených sociálních službách. Navrch připočítáváme ještě motivační složku podle toho, kolik pojištěnec zaplatil (obvykle rozhoduje hrubý plat).

Co kdyby všichni dostávali úplně stejnou penzi?

Velké vášně vyvolává valorizace penzí v roce 2017. „Celý život jezdím po republice a prodávám vlastnoručně vyšívané oblečky pro děti. Teď dostanu minimální starobní důchod 3 210 Kč! Výsměch,“ naříká jedna čtenářka. „Valorizace důchodů má vykrývat zdražování základního zboží, bydlení, energií a služeb, takže by všichni měli dostat přidáno stejně,“ navrhuje další seniorka. (Svůj názor přidejte do diskusního fóra níže, věcnou diskusí kultivujeme sebe i společnost!)

Naproti tomu jeden vysoce produktivní občan namítl, že není spravedlivé, když dostává důchod jenom ve výši 19 % svého bývalého příjmu, zatímco průměrná výše penze činí 44 % průměrného hrubého příjmu (57  % čisté mzdy). Ústavní soud souhlasil, že tady rovnostářský princip vlastně vedl k nerovnosti naruby. Jak vnímáte spravedlnost vy? Revolucionář Ernesto Che Guevara v minulém století na Kubě zavedl příjmový strop, což vedlo k propadu ekonomiky. Některé státy (hlavně Finsko) nyní zvažují jiný model: nepodmíněný základní příjem pro všechny.

20 komentářů

 • Marie napsal:

  Dobrý den, velice by mě zajímalo, jak dopadl pan Pernes s dotazem, zda byly v minulosti důchody počítány správně (viz soudci, kteří dostali náhradu). Tehdy pan předseda oznámil, že to nechá přezkoumat, ale nikde jsem se nedočetla, jak to dopadlo. Valorizace důchodů by měla být u všech důchodců stejná, zohlednění zásluhovosti je ve výpočtu důchodu. Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, paní Marie, díky za zajímavý dotaz. Předpokládám, že máte na mysli Zdeňka Pernese – předsedu Rady seniorů ČR, která navrhovala zavedení minimální starobní penze ve výši 8 300 Kč (až na výjimky, kdy například senior má hodně naspořeno). Tento námět (zatím) zákonodárci nevyužili. Ale pan Pernes taky protestoval proti tomu, že byly poměrně více zdaňovány penze pracujících důchodců, kteří ještě ve vysokém věku dokážou vydělat přes 840 000 Kč ročně. Ústavní soud letos v létě souhlasil, takže daňové zatížení bohatších seniorů bude sníženo a vlastně se zvětší rozdíly ve vyplácených penzích. Zdroje: Rada seniorů ČR, Ústavní soud

  • Eva Jirková napsal:

   Paní Marie, v případě, že by valorizace důchodů byla stejná, snižuje se tím relativní příjem vyšších důchodů, což by nebylo jistě správné.

 • Maya napsal:

  To znamená, že důchodci, kteří šli do důchodu před 30 lety, budou mít opět důchody navýšeny o minimum a důchodci, co odešli před valorizací, dostanou opět víc. Tak neustále budou nejnižší důchody ubity na úkor nejvyšších. Při valorizaci by se měly zohledňovat nejnižší důchody a nejvyšší důchody, a valorizace by měla být v několika stupních. Lidé, kteří jsou velmi staří, si musí platit ošetřovatele a veškeré práce na rozdíl nových důchodců, kteří jsou ještě velmi mobilní. Tak by valorizace měla být několikastupňová. Mzdy, ze kterých se důchody vypočítávají, jsou nyní 10x vyšší než ty před 30 a více lety.

  • Petr Woff napsal:

   Mayo, díky za podnětný komentář. Jenom ale připomenu, že při výpočtu starobního důchodu hraje významnou roli takzvaný „koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu (VVZ)“ – co to znamená? Že platy z dřívějších let násobíme určitým koeficientem, aby byly „převedeny“ na současnou úroveň. Koeficienty uvidíte v oficiální státní kalkulačce pro výpočet důchodu pod TÍMTO odkazem.

   Například plat z roku 1986 násobíme číslem 9,1111. Takže pokud například prodavačka brala v roce 1986 plat 2 000 Kč hrubého měsíčně, nyní má za stejný rok započítáno 18 222 Kč hrubého měsíčně. Tím dochází k narovnání platových hladin v čase, aby nebyly starší ročníky trestané za to, že chodily do práce v dobách nominálně nižších cen (protože reálně přispívaly do společné kasy víceméně stejně jako dnešní zaměstnanci a podnikatelé).

  • PAVLA ŠLECHTOVÁ napsal:

   Mayo, ale před 30 lety byly též desetkrát levnější základní potraviny i bydlení!

 • Drahomíra napsal:

  Dobrý den, chtěla jsem si vypočítat, kolik dostanu přidáno v r. 2017, ale nějak mi to nejde, stále se mi tam ukazuje slůvko Valfe. Mám nyní důchod 6430,-. Taky bych se ráda připojila k diskusi, myslím si, že v důchodu by měl dostat přidáno každý stejně. Přeci jenom jsme všichni stejní důchodci. Proč se stále přidává na vyšší hromadu. Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Drahomíro, při současném starobním důchodu 6 430 Kč byste podle mého výpočtu měla příští rok dostat přidáno 198 Kč měsíčně. Ale zaráží mě, že Vám nefunguje „kalkulačka důchodové valorizace“ ZDE. Zobrazuje se Vám aspoň mřížka pro výpočet (kde máte do prvního řádku doplnit aktuální výši svojí penze)? A kde přesně se slovo „Valfe“ zobrazuje – v některém řádku, nebo tam nic jiného nevidíte?

   Každopádně chápu názor, že by se příjmy měly sjednocovat, taky upřednostňuji spíš soucit než soutěživost. Ale na druhou stranu, když vidím, jak agresivně někteří senioři (to není Váš případ, teď píšu obecně) požadují solidaritu, jsem poněkud zmaten a obávám se, aby v případě rovné valorizace neobrátili svůj hněv vůči slabším lidem, tedy vůči menšinám.

 • Miroslav Míček napsal:

  Dobrý den. Valorizace důchodů se provádí za účelem dorovnávání vzrůstajících životních nákladů. Ty rostou všem stejně, ale valorizace dělá každý rok velké rozdíly mezi nízkými a vysokými důchody. Za deset let to může dělat i tisíce korun, propast mezi podprůměrnými a nadprůměrnými důchody se bude prohlubovat. Je to spravedlivé?

 • Jana napsal:

  Z invalidního důchodu (ID) 1. stupně jsem odcházela o 14 měsíců dřív do předčasného starobního důchodu. Při ID jsem již nepracovala ze zdravotních důvodů. Příliš pozdě jsem se zorientovala, že mi již důchod nebude dorovnaný. Hned jsem přišla o 1 200 Kč a teď jen zírám, o co přicházím. Přivýdělek není možný pro špatný zdravotní stav. Mohu ještě nějakým způsobem zmírnit dopad?

  • Petr Woff napsal:

   Jano, za určitých podmínek je možné, aby si člověk doplatil chybějící dobu pojištění, podrobnosti sděluje okresní správa sociálního zabezpečení.

   Podle zákona č. 582/1991 Sb. (o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) smějí nemajetní senioři požádat ministra práce a sociálních věcí o výjimku. To znamená, že pokud nyní paní Michaela Marksová-Tominová osobně vyhodnotí Vaši žádost a vysvětlení jako dostatečné, může Vám prominout chybějící dobu důchodového pojištění a stát Vám potom dopočítá celou penzi, jako byste zbylých 14 měsíců odvody platila. Jde však o čistě osobní kompetenci ministryně (něco jako právo prezidenta udělovat milost, když hodně přeženu).

   Doslovná citace zákona: „Ministr práce a sociálních věcí může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení, a může pověřit správy sociálního zabezpečení, aby odstraňovaly tvrdosti v jednotlivých případech.“ (§ 4)

 • Blažena Kouřilová napsal:

  Myslím si, že vztahy mezi státem a jednotlivcem byly vypořádány při odchodu do důchodu – kdo si platil více, má důchod větší a obráceně. Inflace je stejná pro všechny, tudíž navýšení důchodů by mělo být také stejné. To udělala pouze jednou vláda pana Topolánka, která přidala všem 450,- Kč. To mi připadlo fér.

  • Roman Vithous napsal:

   Paní Kouřilová, pokud by se zvyšovaly důchody všem o stejnou částku, docházelo by postupně ke snižování podílu „zásluhové“ složky na výši důchodu. Pokud by se naopak zvyšovalo všem o stejné procento (např. o inflaci), byla by zachována zásluhovost, ale vzhledem k postupnému růstu reálných mezd, z nichž se důchody počítají, by na tom „starodůchodci“ byli výrazně hůře, než důchodci noví.

   V praxi je to tak, že základní výměra je zvyšována všem stejně (o stejnou částku) tak, aby činila 9 % průměrné mzdy. A procentní výměra, respektive výpočtový základ, a tedy zásluhová složka, roste poměrně, a to o inflaci + 1/3 růstu reálných mezd. To v podstatě znamená, že nízké (podprůměrné) důchody rostou vzhledem k průměru důchodů o něco vyšším tempem, neboť základní složka u nich činí větší podíl. A u vysokých to je naopak.

 • Ladislav Chudomel napsal:

  Pokud nebude každý důchod navýšen stejně, jde o velikou nespravedlnost. Zajímalo by mě, kdo za tím stojí, myslím jmenovitě.

  • Roman Vithous napsal:

   Pane Chudomele, pokud by se navyšovaly důchody všem o stejnou částku, byly by po nějakých dvaceti letech mezi důchody tak malé rozdíly, že by prakticky byla zcela popřena jakákoli zásluhovost. Jinak řečeno, (falešná) solidarita by byla tak velká, že důchod lenocha, který se třetinu své pracovní kariéry flákal mezi úřadem práce, podporou, dávkami a melouchy, a který do systému téměř nic nevložil, by byl prakticky stejný, jako u člověka, který 45 let pracoval „jak bílej“, nikdy nebyl „na pracáku“ a reálně na důchodový účet přispěl na sociálním pojištění několikanásobkem toho, co mu kdy bude na důchodu „vráceno“.

   Mám za to, že současná kombinace navyšování základní výměry všem stejně a procentní výměry poměrně je spravedlivá. (I tak lidé, kteří mají/měli vyšší výdělky než 40 % průměrné mzdy, a tedy mají/měli příjmy nad redukční hranicí, ty nízkopříjmové fakticky dotují a přenechávají jim 74 % procent z toho, co odvedli nad tuto redukční hranici. Čili solidarity bohatších s chudými je více, než málo.) A mimochodem, ty peníze na důchody se nerodí na stromech, ani na poli. Ty pro nás musí vydělat a odvést správě sociálního zabezpečení naše děti, případně my sami, pokud ještě pracujeme a jsme sociálně pojištěni.

 • Miluše napsal:

  6 let mám invalidní důchod, asi rok jsem marodila a nyní jsem na úřadu práce. Do důchodu bych měla jít listopadu 2017. Zajímalo by mě, kdy mám jít do důchodu, abych nepřišla v případě předčasného odchodu o větší částku peněz. Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Miluše, záleží jednak na délce Vašeho sociálního pojištění – pokud chcete jít do penze letos, měla byste mít ideálně odpracováno aspoň 33 let. Do takzvaných vyloučených let obvykle počítáme například čas, kdy jste dostávala dávky nemocenského pojištění, nebo invalidní důchod III. stupně, nebo kdy jste byla nezaměstnaná apod.

   Dále rozhoduje věk. Jestli chápu dobře, vzhledem k Vašemu datu narození a případně také počtu vychovaných dětí máte svůj „termín“ letos v listopadu. Takže pokud nechcete být krácená na starobním důchodě, vydržte aspoň do listopadu a máte-li možnost, vydělávejte mezitím peníze nebo dobrovolně plaťte státu vyšší sociální pojištění, abyste si ještě nastřádala nějaké peníze, které se potom projeví v penzi.

   Ministerstvo práce a sociálních věcí v uplynulých letech aktualizovalo kalkulačku pro orientační výpočty. Poslední – loňskou verzi najdete pod TÍMTO odkazem, na letošní zatím čekám.

 • kučerová napsal:

  Odpracovala jsem 40 let. Šla jsem do předčasného důchodu, sebrali mi 2 300 Kč. Kdyby mně vzali peníze jenom za tři roky, co zbývaly do řádného důchodu, tak souhlasím. Ale proč mám napořád dostávat pouze 6 900 Kč? To nás trestají za co? Ti co nedělají, mají víc než já. A zdaleka nejsem sama. Proč podle toho nehlasujeme ve volbách? Zdravím. Kučerová

 • Milan Peterka napsal:

  Prosím vás, takové hlouposti. Vždyť ten, kdo poctivě pracoval celý život, má podle toho vypočítaný důchod a flákač dostane podstatně méně. Pak už jsou oba penzisté a není podstatné, kdo byl politik nebo zametač. Přidáno by měli dostávat stejně, bývalý zametač nikdy nedožene bývalého politika.

 • marie napsal:

  Dobrý den, můžeme být všichni rádi, že ve vládě stojí paní Mgr. Marksová a díky ní dostaneme všichni přidáno. Díky. Důchodkyně.

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *