Ergoterapeut dává práci smysl. Kolik vydělává?

Pomáhá pacientům, aby prostřednictvím zaměstnání (smysluplné činnosti) dosáhli tělesné a duševní pohody. Úžasné! Kouzelné! Geniální! Ale jakou odměnu pobírá ergoterapeut za svoje vlastní zaměstnání, které bezesporu mezi smysluplné práce patří? Začněme základním rozdělením – v soukromém ústavu dostáváte mzdu, ve veřejné instituci pobíráte plat.

Ergoterapeut v soukromém ústavu má právo na zaručenou mzdu

Český statistický úřad ve svém přehledu průměrných mezd bohužel ergoterapeuty jmenovitě nevede. Aspoň vláda nezapomněla, když vydala nařízení č. 567/2006 Sb., kterým stanovuje, na jakou odměnu mají právo různí zaměstnanci. Podle náročnosti svého zaměstnání patříte do určité skupiny prací (čím výš, tím lépe) a máte nárok na příslušnou sazbu zaručené mzdy. Ergoterapeut náleží do 4. skupiny, pokud pracuje pod odborným dohledem – anebo do 5. skupiny, pokud pracuje samostatně. Podrobnosti najdete ZDE.

ZARUČENÁ MZDA 2016/2017Invalidé v r. 2016Zdraví v r. 2016Všichni v r. 2017
Skupina pracíPlatová třídaKč/hod.Kč/měsícKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1. a 2.55,109 30058,709 90066,0011 000
2.3. a 4.60,9010 30064,8010 90072,9012 200
3.5. a 6.67,2011 30071,6012 10080,5013 400
4.7. a 8.74,2012 50079,0013 30088,8014 800
5.9. a 10.81,9013 80087,2014 70098,1016 400
6.11. a 12.90,5015 30096,3016 200108,3018 100
7.13. a 14.99,9016 800106,3017 900119,6019 900
8.15. a 16.110,3018 600117,4019 800132,0022 000

Ergoterapeut ve veřejné nemocnici dostává plat podle tabulky

Trošku jistější postavení mají zaměstnanci v nepodnikatelské sféře. To znamená, že jsou zaměstnaní například ve veřejné nemocnici, obecním ústavu sociálního zabezpečení, škole apod. Ergoterapeuti tady dostávají platy podle tabulek, které najdete vždycky aktuální ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem. Kromě vzdělání a praxe rozhoduje především náplň práce, jak popíšeme níže.

PŘÍKLAD: Ergoterapeut patří minimálně do 9. platové třídy, pokud zabezpečuje třeba „Provádění ergoterapeutických úkonů bez odborného dohledu, hodnocení v oblasti pracovních a zájmových aktivit pacienta nebo klienta sociálních služeb včetně základních kinesiologických a biomechanických rozborů.“

8. platová třída

  1. Provádění ergoterapeutických úkonů pod odborným dohledem, například hodnocení a nácvik běžných denních činností v nemocničním nebo ve vlastním sociálním prostředí pacientů nebo klientů sociálních služeb.

9. platová třída

  1. Provádění ergoterapeutických úkonů bez odborného dohledu, hodnocení v oblasti pracovních a zájmových aktivit pacienta nebo klienta sociálních služeb včetně základních kinesiologických a biomechanických rozborů.
  2. Provádění ergoterapeutického vyšetření bez odborného dohledu zaměřeného na analýzu aktivit pacienta nebo klienta sociálních služeb, hodnocení senzomotoriky, mobility a lokomoce, orientační vyšetření kognitivních funkcí ve vztahu k analýze běžných denních činností. Provádění nácviku v oblasti pracovních činností v kontextu fyzického a sociálního prostředí.

10. platová třída

  1. Vypracovávání složitých specializovaných ergoterapeutických analýz s využíváním standardizovaných hodnotících nástrojů, sestavování dlouhodobých ergoterapeutických plánů na základě ergoterapeutických vyšetření, analýzy poškozených a zbylých funkcí u pacientů jednotlivých klinických oborech.
  2. Poradenská činnost a instruktáž v oblasti prevence vzniku nemocí z povolání a úprav pracovního a domácího prostředí, aplikace zásad ergonomie v rámci primární a sekundární prevence poruch pohybového aparátu.

11. platová třída

  1. Příprava standardů specializovaných postupů v oboru ergoterapie. Metodické usměrňování ergoterapie v rámci zdravotnického zařízení a hodnocení kvality poskytované ergoterapeutické péče. Stanovování strategie výchovy a dalšího vzdělávání v oboru ve zdravotnickém zařízení nebo zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *