Katalog prací stanovuje vaši platovou třídu

Užitečnost lidského snažení nezměří žádná úřední vyhláška úplně přesně. Zdánlivý chuďas a smolař může probudit tolik úsměvů, že nakonec obohatí společnost více, než velkopodnikatel nebo vrcholný politik. Ale státní správa potřebuje jasná pravidla, a proto vláda vydala dokumenty, kterými přiřazuje zaměstnancům ve veřejných službách platové třídy. Materiály nesou jména katalog prací ve veřejných službách a správě a katalog správních činností (pro úředníky, kteří složili služební slib). Oba prostudujeme.

Katalog prací popisuje každé povolání poměrně pečlivě. Ve všech případech stupňuje platové třídy podle „složitosti, odpovědnosti a namáhavosti“ vykonávaných úkonů. Zaměstnavatel musí katalog prací respektovat, jinak riskuje pokutu od Státního úřadu inspekce práce, případně konflikt s odborovým svazem! Svoje práva mají samozřejmě také lidé mimo veřejný sektor. Zaměstnanci soukromých firem musejí dostávat alespoň takzvané zaručené mzdy, podle zařazení do skupin prací.

Katalog prací ve veřejných službách a správě

Čísla uvedená vedle každého povolání specifikují, do jakých platových tříd může zaměstnanec patřit. O přesném zařazení rozhoduje nejtěžší vykonávaná činnost. Podrobnosti najdete ve zvláštních článcích, věnovaných jednotlivým profesím.

Katalog prací ve správě organizace
1.01.01 ADMINISTRATIVNÍ A SPISOVÝ PRACOVNÍK                      1-11
1.01.02 SEKRETÁŘ                       4-6
1.01.03 ASISTENT                      7-13
1.01.04 REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY                      4-12
1.01.05 REFERENT ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ                     6-8,10
1.01.06 PRACOVNÍK VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI                      3-13
1.01.07 ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK                      6-12
1.01.08 KONTROLOR                      7-14
1.01.09 INTERNÍ AUDITOR                      10-13
1.01.10 MANAŽER KVALITY                      8-14
1.01.11 BEZPEČNOSTNÍ REFERENT                      6-12
1.01.12 KOORDINAČNÍ, PROJEKTOVÝ A PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK                      8-13
1.01.13 REFERENT FONDŮ EVROPSKÉ UNIE A EKONOMICKÉ SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM                      10-15
1.01.14 STATISTIK                      4-12

Katalog prací personalistických, ekonomických a obchodních
1.02.01 PERSONALISTA                      7-13
1.02.02 MZDOVÝ ÚČETNÍ                      7-10
1.02.03 ÚČETNÍ                      5-12
1.02.04 ROZPOČTÁŘ                      7-12
1.02.05 FINANČNÍ REFERENT                      7-12
1.02.06 POKLADNÍK                       4-7
1.02.07 OBCHODNÍ REFERENT                      7-12
1.02.08 ZÁSOBOVAČ                       7-9
1.02.09 PROPAGAČNÍ REFERENT                       7-9

Katalog prací informačních a v komunikačních technologiích
1.03.01 PROGRAMÁTOR                      8-12
1.03.02 SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ            8-13
1.03.03 SYSTÉMOVÝ INŽENÝR                      11-13
1.03.04 PROJEKTANT INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ                      11-14
1.03.05 SPRÁVCE OPERAČNÍHO SYSTÉMU                      11-13
1.03.06 ANALYTIK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ                      10-13
1.03.07 VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK SYSTÉMU VÝPOČETNÍ TECHNIKY                      13,14
1.03.08 OPERÁTOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ                       5-9

Katalog provozně-technických prací
1.04.01 TECHNOLOG                      7-12
1.04.02 INVESTIČNÍ REFERENT                      9-13
1.04.03 MISTR                      8-11
1.04.04 DISPEČER                      8-10
1.04.05 ZKUŠEBNÍ TECHNIK                      8-10
1.04.06 METROLOG                      8-11
1.04.07 REVIZNÍ TECHNIK                       8,9
1.04.08 TECHNICKÝ PRACOVNÍK                      7-12
1.04.09 PRACOVNÍK KRYPTOGRAFICKÉ OCHRANY                      8-13
1.04.10 BALISTIK                      8-10
1.04.11 DOPRAVNÍ REFERENT                      6-10
1.04.12 PROJEKTANT, KONSTRUKTÉR                      7-13
1.04.13 ARCHITEKT (URBANISTA)                      10-14
1.04.14 ZAHRADNÍ ARCHITEKT                      7-12

Katalog společné specializované práce
1.05.01 PSYCHOLOG                      10-13
1.05.02 LABORANT                       2-9
1.05.03 PŘÍRODOVĚDNÍ ANALYTIK-DIAGNOSTIK                      10-13
1.05.04 KAPLAN                      11-13

Katalog společné provozní, výrobní a řemeslné práce
1.06.01 DOMOVNÍK                       2-4
1.06.02 POSEL                       1,2
1.06.03 ROZMNOŽOVAČ                       1-4
1.06.04 SKLADNÍK                       2-6
1.06.05 STROJNÍK-TOPIČ                       2-7
1.06.06 UKLÍZEČ                       1-3
1.06.07 VÁŽNÝ                       1,2
1.06.08 VRÁTNÝ                       1-3
1.06.09 ŘIDIČ MOTOROVÝCH VOZIDEL                       4-7
1.06.10 MANIPULAČNÍ DĚLNÍK                       1-3
1.06.11 BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK                       4-7
1.06.12 TELEFONISTA                     2,3,5-7

Katalog prací v dopravě
2.01.01 DĚLNÍK V DOPRAVĚ                       2,3
2.01.02 SILNIČÁŘ                       3-7
2.01.03 LETECKÝ MECHANIK                       4-9
2.01.04 MECHANIK LETADLOVÝCH PŘÍSTROJŮ                       4-8
2.01.05 ŘIDIČ MOTOROVÝCH VOZÍKŮ                       2,3
2.01.06 STROJVEDOUCÍ                       5-7
2.01.07 TRAŤOVÝ DĚLNÍK                       2-4
2.01.08 TRAŤOVÝ STROJNÍK                       4-7
2.01.09 POSUNOVAČ                       5,6
2.01.10 ŘÍDÍCÍ LETOVÉHO PROVOZU                    7,8,10-12
2.01.11 LETECKÝ TECHNIK                      9-12
2.01.12 PRACOVNÍK LETIŠTNÍHO, PROVOZNÍHO A RADIOTECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ                      7-12
2.01.13 PALUBNÍ PRŮVODČÍ                       7,8
2.01.14 VELITEL / PILOT LETADLA, LETECKÝ NAVIGÁTOR, PALUBNÍ INŽENÝR / OPERÁTOR / TECHNIK       8-14
2.01.15 VŮDCE PLAVIDLA                       6-7

Katalog prací v justici
2.02.01 JUSTIČNÍ PRACOVNÍK                      6-13
2.02.02 VYCHOVATEL VE VĚZEŇSKÉ SLUŽBĚ                      9,10

Katalog prací v knihovnictví a archivnictví
2.03.01 KNIHOVNÍK                      6-14
2.03.02 ARCHIVÁŘ                      5-13

Katalog prací v kultuře
2.04.01 ARCHEOLOG                      9-14
2.04.02 PAMÁTKÁŘ                      9-14
2.04.03 SPRÁVCE PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ (KASTELÁN)                      8-12
2.04.04 SPRÁVCE DEPOZITÁŘE                      8-10
2.04.05 KURÁTOR SBÍRKOVÝCH A MOBILIÁRNÍCH FONDŮ                      9-13
2.04.06 PREPARÁTOR                      7-12
2.04.07 DOKUMENTÁTOR                      6-12
2.04.08 RESTAURÁTOR                      8-14
2.04.09 PRŮVODCE                       4-8
2.04.10 KONZERVÁTOR                      7-12
2.04.11 VÝSTAVÁŘ                      7-12
2.04.12 PROMÍTAČ                      3-5,7
2.04.13 ARCHEOLOGICKÝ DĚLNÍK                       3,4
2.04.14 ZŘÍZENEC V KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍCH                       2-4
2.04.15 MASKÉR-UMĚLECKÝ MASKÉR                       7-9
2.04.16 VLÁSENKÁŘ                       5-7
2.04.17 ŠPERKAŘ (DESINATÉR)                       6,7
2.04.18 MODISTKA-ČEPIČÁŘKA                       4-6
2.04.19 ARANŽÉR-VÝTVARNÍK                       7,8
2.04.20 MECHANIK JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE                        8
2.04.21 GARDEROBIÉR                       4,5
2.04.22 KREJČÍ SCÉNICKÝCH KOSTÝMŮ A KROJŮ                       6-8
2.04.23 OBUVNÍK SCÉNICKÉ A KROJOVÉ OBUVI                       6-8
2.04.24 REKVIZITÁŘ                       3-5
2.04.25 MODELÁŘ VÝSTAVNÍCH MODELŮ                       4-8
2.04.26 UMĚLECKÝ ČALOUNÍK A DEKORATÉR                       6-8
2.04.27 UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK                       5-9
2.04.28 UMĚLECKÝ MALÍŘ                       6-8
2.04.29 UMĚLECKÝ ŠTUKATÉR A KAŠÉR                       5-9
2.04.30 UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ                       6-9
2.04.31 VÝROBCE V LIDOVÉ UMĚLECKÉ VÝROBĚ                       4-7

Katalog prací v obchodním provozu
2.05.01 CUKRÁŘ-MOUČNÍKÁŘ                       4-6
2.05.02 KUCHAŘ                       3-7
2.05.03 ČÍŠNÍK                       2-6
2.05.04 PRODAVAČ                       2-5
2.05.05 PRACOVNÍK OBCHODNÍHO PROVOZU                       1-6
2.05.06 PROVOZÁŘ                       4-9

Katalog prací v polygrafii
2.06.01 DĚLNÍK V TISKÁRNĚ                       3,4
2.06.02 KNIHAŘ                       5-8
2.06.03 SAZEČ                       4-9
2.06.04 TISKAŘ                       4-9
2.06.05 MONTÁŽNÍK V POLYGRAFII                               5-7
2.06.06 REPRODUKČNÍ FOTOGRAF                       6-8
2.06.07 GRAFIK                      9-13

Katalog prací – publicistika
2.07.01 TECHNICKÝ REDAKTOR                      9,10
2.07.02 REDAKTOR, NOVINÁŘ                      9-12
2.07.03 TLUMOČNÍK-PŘEKLADATEL                      10-12

Katalog prací pro sociální služby
2.08.01 PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH                       3-9
2.08.02 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK                      8-13

Katalog prací – sport
2.09.01 INSTRUKTOR SPORTU                      11-14
2.09.02 TRENÉR                      10-13
2.09.03 SERVISNÍ PRACOVNÍK SPORTU, SPECIALISTA                        9

Katalog prací ve státní správě a samosprávě (pozor! úředníci ve služebním poměru mají vlastní katalog)
2.10.01 REFERENT SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY                      4-16
2.10.02 REFERENT FISKÁLNÍ POLITIKY, ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ                      9-15
2.10.03 REFERENT STÁTNÍ POKLADNY                      11-14
2.10.04 REFERENT SPRÁVY ÚČETNICTVÍ                      12-14
2.10.05 REFERENT FINANČNÍ KONTROLY A PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ           10-15
2.10.06 REFERENT SPRÁVY CEN                      8-14
2.10.07 REFERENT POLITIKY FINANČNÍHO TRHU                     6,9-15
2.10.08 REFERENT FINANČNÍ A DAŇOVÉ SPRÁVY                      6-14
2.10.09 REFERENT HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU A ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ                      9-15
2.10.10 REFERENT LOTERIÍ A JINÝCH PODOBNÝCH HER                   8-10,12,13
2.10.11 REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH POJIŠŤOVEN A PENZIJNÍCH FONDŮ                      10-14
2.10.12 REFERENT EKONOMICKÉ OCHRANY STÁTU                      12-14
2.10.13 REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ                    10,12-14
2.10.14 REFERENT ZAHRANIČNÍCH SLUŽEB A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ                      6-15
2.10.15 REFERENT ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ                      8-15
2.10.16 REFERENT PRO MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVU A SPORT                      9-15
2.10.17 REFERENT SPRÁVY VÝZKUMU A VÝVOJE                      11-15
2.10.18 REFERENT SPRÁVY KULTURY, VE VĚCECH NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ A MÉDIÍ        6-15
2.10.19 REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ                      6-15
2.10.20 REFERENT ZAMĚSTNANOSTI                      6-15
2.10.21 REFERENT PRACOVNÍCH VZTAHŮ                      10-15
2.10.22 REFERENT PRO ZDRAVOTNÍ PÉČI VČETNĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ                   7-15
2.10.23 REFERENT PRO OCHRANU A PODPORU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ                      8-15
2.10.24 REFERENT PRO LÉČEBNÉ ZDROJE, LÉKY A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY                      5-15
2.10.25 REFERENT SPRÁVY JUSTICE                      13,14
2.10.26 REFERENT VŠEOBECNÉ SPRÁVY VNITŘNÍCH VĚCÍ STÁTU                      6-15
2.10.27 REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBY                      8-15
2.10.28 REFERENT SPRÁVY PRŮMYSLU A OBCHODU                     4,6-15
2.10.29 REFERENT ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU                      7-12
2.10.30 REFERENT SPRÁVY VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ                      13-14
2.10.31 REFERENT SPRÁVY MÍSTNÍHO ROZVOJE                      10-15
2.10.32 REFERENT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU                      8-15
2.10.33 REFERENT PRO ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL A LESNÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ                  7-15
2.10.34 REFERENT BEZPEČNOSTI STÁTU                      6-15
2.10.35 REFERENT SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ DOPRAVNÍ SOUSTAVY STÁTU                      9-15
2.10.36 REFERENT PRO DRÁHY A DRÁŽNÍ DOPRAVU                      9-13
2.10.37 REFERENT PRO SILNIČNÍ A MĚSTSKOU DOPRAVU                      8-13
2.10.38 REFERENT PRO CIVILNÍ LETECTVÍ                      8-13
2.10.39 REFERENT PRO PLAVBU A VODNÍ CESTY                      8-13
2.10.40 REFERENT PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE                      9-13
2.10.41 REFERENT ROZVOJE SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY                      10-15
2.10.42 REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ                      6-15
2.10.43 REFERENT STÁTNÍ STATISTICKÉ SLUŽBY                      7-15
2.10.44 REFERENT ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU NEMOVITOSTÍ                      7-14
2.10.45 REFERENT BÁŇSKÉ SPRÁVY                      9-14
2.10.46 REFERENT OCHRANY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE A DOHLEDU NAD POSKYTOVÁNÍM VEŘEJNÉ PODPORY               12-15
2.10.47 REFERENT ODBORNÉHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI VLÁDY                      10-14
2.10.48 REFERENT INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY                      6-15
2.10.49 REFERENT ŘÍZENÍ A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ                      12-14
2.10.50 REFERENT SPRÁVY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A POŠTOVNÍCH SLUŽEB                      8-14
2.10.51 REFERENT ROZVOJE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ                      9-14
2.10.52 REFERENT PRO JADERNOU BEZPEČNOST                      12-15
2.10.53 REFERENT SPRÁVY OSOBNÍCH ÚDAJŮ                      11-15

Katalog prací ve stavebnictví
2.11.01 STAVEBNÍ DĚLNÍK                       2-4
2.11.02 STAVEBNÍ STROJNÍK                       4-6
2.11.03 TESAŘ                       4-8
2.11.04 ZEDNÍK                       4-8
2.11.05 INSTALATÉR-TOPENÁŘ                       5-7
2.11.06 PODLAHÁŘ                       3,4
2.11.07 POKRÝVAČ                       4-6
2.11.08 KLEMPÍŘ                       4-7
2.11.09 DLAŽDIČ-ASFALTÉR                       3-6

Katalog prací ve strojírenství
2.12.01 AUTOMECHANIK                       4-7
2.12.02 BRUSIČ KOVŮ                       4-7
2.12.03 DĚLNÍK VE VÝROBĚ AKUMULÁTORŮ                               3,4
2.12.04 ELEKTROMECHANIK                       4-8
2.12.05 PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ                       5-7
2.12.06 FRÉZAŘ                       3-8
2.12.07 GALVANIZÉR                       3-6
2.12.08 ZÁMEČNÍK                       4-8
2.12.09 LAKÝRNÍK                       3-6
2.12.10 MECHANIK                       4-8
2.12.11 MECHANIK ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ                       4-8
2.12.12 MECHANIK MĚŘICÍCH A REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ                       4-7
2.12.13 MECHANIK OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ                     3-5,7,8
2.12.14 MODELÁŘ                       5-7
2.12.15 MONTÉR POTRUBÁŘ                       4-6
2.12.16 NÁSTROJAŘ                       4-8
2.12.17 PUŠKAŘ                       5-8
2.12.18 DĚLMISTR                       4-7
2.12.19 ZBROJÍŘ                       4-7
2.12.20 RYTEC KOVŮ                       4-8
2.12.21 STROJNÍ ZÁMEČNÍK                       3-6
2.12.22 SOUSTRUŽNÍK KOVŮ                       3-8
2.12.23 SVÁŘEČ KOVŮ                       3-7
2.12.24 KAROSÁŘ                       5-7

Katalog prací pro telekomunikace-spoje
2.13.01 MECHANIK RADIOTELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ                       4-8
2.13.02 MECHANIK SPOJOVACÍCH ZAŘÍZENÍ                       5-8
2.13.03 MONTÉR ANTÉNNÍCH ZAŘÍZENÍ                       5-8
2.13.04 MONTÉR KABELOVÝCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ                       5-8

Katalog prací pro umění a uměleckou realizaci
2.14.01 DRAMATURG                      11-13
2.14.02 REŽISÉR, ASISTENT REŽIE                      8-14
2.14.03 CHOREOGRAF, ASISTENT CHOREOGRAFA                      9-14
2.14.04 BALETNÍ MISTR                      10,11
2.14.05 SBORMISTR                      11-13
2.14.06 DIRIGENT, ASISTENT DIRIGENTA                      8-14
2.14.07 SCÉNOGRAF                       13
2.14.08 HEREC, HEREC S LOUTKOU                      10-13
2.14.09 ČLEN ORCHESTRU, ČLEN SOUBORU                      8-12
2.14.10 SÓLISTA                      10-13
2.14.11 KOREPETITOR                      9,10
2.14.12 LEKTOR DRAMATURGIE                        9
2.14.13 TANEČNÍ, HLASOVÝ PEDAGOG                       10
2.14.14 KONCERTNÍ MISTR                      12,13
2.14.15 NÁPOVĚDA                       4-6
2.14.16 SPECIALISTA TITULKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ                        8
2.14.17 INSPICIENT                       5-7
2.14.18 ZVUKAŘ, MISTR ZVUKU                       6-9
2.14.19 OSVĚTLOVAČ, MISTR OSVĚTLENÍ                       6-9
2.14.20 SPECIALISTA VIDEOZÁZNAMU                    6,7,9,10
2.14.21 PRODUKČNÍ, PROGRAMOVÝ A KULTURNĚ-VÝCHOVNÝ PRACOVNÍK                      5-12
2.14.22 TAJEMNÍK UMĚLECKÉHO PROVOZU                      9-12
2.14.23 PRACOVNÍK TECHNIKY SCÉNY A ORCHESTRU                       3-7

Katalog prací ve výzkumu a vývoji
2.15.01 VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK                      12-16

Katalog prací ve výchově a vzdělávání
2.16.01 UČITEL                      8-14
2.16.02 VYCHOVATEL                      8-12
2.16.03 SPECIÁLNÍ PEDAGOG                      11-13
2.16.04 PEDAGOG VOLNÉHO ČASU                      8-13
2.16.05 ASISTENT PEDAGOGA                       4-9
2.16.06 AKADEMICKÝ PRACOVNÍK                      12-15
2.16.07 METODIK PRO VZDĚLÁVÁNÍ                       12
2.16.08 LEKTOR – INSTRUKTOR                      6-12

Katalog prací v zeměměřičství
2.17.01 FIGURANT                       1-3
2.17.02 KARTOGRAF                      7-11
2.17.03 GEOGRAF                      8-12
2.17.04 GEODET                      7-11

Katalog prací pro zemědělství
2.18.01 CHOVATEL, INSTRUKTOR A METODIK VÝCVIKU SLUŽEBNÍCH ZVÍŘAT                      5-11
2.18.02 CHOVATEL ZVÍŘAT                       3-7
2.18.03 KOČÍ                       4,5
2.18.04 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ                       3-7
2.18.05 TRAKTORISTA-MECHANIZÁTOR                       4-7
2.18.06 KOVÁŘ-PODKOVÁŘ                       6,7
2.18.07 ZAHRADNÍK                       4-7
2.18.08 PĚSTITEL PLODIN                       2-7
2.18.09 LESNÍK                       2-7
2.18.10 LESNÍ                       7-9
2.18.11 POLESNÝ                      10,11
2.18.12 REVÍRNÍK                       10
2.18.13 LESNÍ SPRÁVCE                      11,12
2.18.14 VETERINÁRNÍ TECHNIK                       8,9
2.18.15 VETERINÁRNÍ LÉKAŘ                      11-14
2.18.16 ZOOLOG                              9-13
2.18.17 ŘEZNÍK                       5,6

Katalog prací pro zdravotnictví
2.19.01 SANITÁŘ                       2-5
2.19.02 AUTOPTICKÝ LABORANT                        5
2.19.03 ŘIDIČ DOPRAVY NEMOCNÝCH A RANĚNÝCH, ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY                5-7
2.19.04 ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA                       5,6
2.19.05 MASÉR                        5
2.19.06 OŠETŘOVATEL                       5,6
2.19.07 DEZINFEKTOR                        5
2.19.08 ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA                        7
2.19.09 NUTRIČNÍ ASISTENT                        7
2.19.10 ORTOTICKO-PROTETICKÝ TECHNIK                        7
2.19.11 LABORATORNÍ ASISTENT                        7
2.19.12 ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (PRAKTICKÁ SESTRA)                       7-9
2.19.13 VŠEOBECNÁ SESTRA                      9-12
2.19.14 PORODNÍ ASISTENTKA                      9-12
2.19.15 ERGOTERAPEUT                      8-11
2.19.16 RADIOLOGICKÝ ASISTENT                      8-11
2.19.17 ZDRAVOTNÍ LABORANT                      8-11
2.19.18 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK                      8-11
2.19.19 OPTOMETRISTA                      8-10
2.19.20 ORTOPTISTA                      8-10
2.19.21 ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ                      8-10
2.19.22 ORTOTIK-PROTETIK                      9,10
2.19.23 NUTRIČNÍ TERAPEUT                      8-11
2.19.24 ZUBNÍ TECHNIK                      8-10
2.19.25 DENTÁLNÍ HYGIENISTKA                      9-11
2.19.26 ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ                      9-11
2.19.27 FARMACEUTICKÝ ASISTENT                      8-10
2.19.28 BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK                      9-11
2.19.29 BIOTECHNICKÝ ASISTENT                      9-11
2.19.30 RADIOLOGICKÝ TECHNIK                      9-11
2.19.31 ADIKTOLOG                      9-11
2.19.32 PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ, KLINICKÝ PSYCHOLOG                      11-14
2.19.33 KLINICKÝ LOGOPED                      12,13
2.19.34 ZRAKOVÝ TERAPEUT                      11-13
2.19.35 FYZIOTERAPEUT                      9-13
2.19.36 RADIOLOGICKÝ FYZIK                      11-14
2.19.37 ODBORNÝ PRACOVNÍK V LABORATORNÍCH METODÁCH A PŘÍPRAVĚ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ                      11-13
2.19.38 BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR                      11-14
2.19.39 ODBORNÝ PRACOVNÍK V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ                      11-14
2.19.40 FARMACEUT                      11-14
2.19.41 ZUBNÍ LÉKAŘ                      11-15
2.19.42 LÉKAŘ                      11-15
2.19.43 ARTETERAPEUT, PRACOVNÍ TERAPEUT                      7-10

Katalog prací pro životní prostředí
2.20.01 METEOROLOG                      5-13
2.20.02 HYDROLOG                      8-13
2.20.03 PRACOVNÍK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ                      8-13
2.20.04 PRACOVNÍK OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY                    3-5,7-14

Katalog ostatních prací
2.21.01 ČISTIČ KANALIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ                       3-6
2.21.02 CHEMIK                       3-8
2.21.03 KREJČÍ                       3-7
2.21.04 MECHANIK AKORDEONŮ A FOUKACÍCH HARMONIK                       3-7
2.21.05 MECHANIK KLÁVESOVÝCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ                       3-8
2.21.06 MECHANIK STRUNNÝCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ                       3-7
2.21.07 MECHANIK DECHOVÝCH A BICÍCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ                       3-7
2.21.08 OBUVNÍK                       2-7
2.21.09 SEDLÁŘ-MANŽETÁŘ                       4-6
2.21.10 ČALOUNÍK A DEKORATÉR                       3-7
2.21.11 STROJNÍK VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ                       3-6
2.21.12 MALÍŘ A NATĚRAČ                       4-6
2.21.13 POTÁPĚČ                       7,8
2.21.14 TRUHLÁŘ                       3-7
2.21.15 DĚLNÍK LÁZEŇSKÝCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ                       1,2
2.21.16 DĚLNÍK PRÁDELEN A ČISTÍREN                       1-3
2.21.17 CHEMIK PRÁDELEN A ČISTÍREN                       5,6
2.21.18 OPRAVÁŘ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ                       6,7
2.21.19 FOTOGRAF                       4-7
2.21.20 HOLIČ                       3,4
2.21.21 KONDIČNÍ MASÉR                       3,4
2.21.22 PLAVČÍK                       3,4
2.21.23 RAZÍTKÁŘ                       3-6
2.21.24 DĚLNÍK ČIŠTĚNÍ MĚSTA                       1-3
2.21.25 ŠKOLNÍK                       3-6
2.21.26 PŘEVOZNÍK                       4,5
2.21.27 HROBNÍK                       2-5
2.21.28 PRACOVNÍK KREMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ                       3-5
2.21.29 PRACOVNÍK POHŘEBNÍ SLUŽBY                       4,5
2.21.30 HASIČ                      5-10
2.21.31 STRÁŽNÍK                      5-12

Katalog správních činností pro úředníky najdete ZDE

67 komentářů

 • Jana napsal:

  Dobrý den,
  můžete mi, prosím, sdělit, do jaké platové třídy patřím? Pracovně jsem zařazena na registru vozidel, ale z 90 % řeším přestupky a správní delikty na úseku pojištění, tohle mám uvedeno i v pracovní náplni. (předvolání, záznamy, protokoly, následně píšu příkaz nebo rozhodnutí). Dále uvádím, že mám 2 ZOZ (zkouška odborné způsobilosti) z registru vozidel a při přestupkovém řízení a dokončené vysokoškolské studium. Děkuji za odpověď

 • Petr Woff napsal:

  Dobrý den, Jano, možná zopakuji známou věc, ale raději upozorním: Platové tabulky a třídy se vztahují jenom na zaměstnance ve státní správě a veřejných službách, jinými slovy na „platovou sféru“. Zaměstnanci soukromých firem (nejčastěji s.r.o. nebo a.s.) pobírají mzdu, která má svoje zaručené úrovně podle náročnosti a odpovědnosti práce.

  Pokud tedy působíte ve veřejné sféře, potřebujme znát název Vašeho povolání, uvedené ve smlouvě. Všechny alternativy jsou uvedeny na této straně – nejste třeba referent správy ve věcech pojišťoven a penzijních fondů, nebo referent pro zdravotní péči (služby) včetně veřejného zdravotního pojištění?

  Jméno povolání uvedené ve smlouvě je klíčové, protože Katalog prací dále popisuje možnou náplň práce, podle které bychom určili odpovídající platovou třídu.

 • Pavla napsal:

  Dobrý den,
  chtěla jsem se zeptat, pracuji ve školství na pozici odborný referent – plním funkci stuidjní referentky, asistentky ředitele a zajišťuji spisovou službu školy (evidence, skartace). Nyní jsem si udělala VŠ a získala tiutl bakalář. Mohu požadovat zvýšení platu na základě zvýšení vzdělání?
  Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Pavlo, záleží na Vašem dosavadním zařazení. Od 11. platové třídy výš jsou totiž strhávané 2 roky praxe (více ZDE), pokud zaměstnanec nemá alespoň bakalářské vzdělání; tím pádem může dojít ke snížení platového stupně, což znamená nižší plat. Je-li toto Vás případ, nyní s titulem bakalář byste už měla do praxe započítané všechny roky v oboru.

   Jinak naprosto rozhodující je náplň práce v konkrétním povolání (důležité je přesné jméno profese, uvedené ve smlouvě – sama na této stránce vidíte, že referentů všelijakých odborů je více). Zvýšení vzdělání samo o sobě lepší plat nezapříčiňuje.

 • Bára Nová napsal:

  Dobrý den,
  mohu znát informaci? Je mi 40 let, 4 roky jsem vykonávala práci sociální pracovnice v PPP, se změnou zákona mi byla změněna pracovní smlouva dodatkem na asistent – administrativní pracovník. Mám 2 děti, pracuji od 18 let, vzdělání úplné střední odborné s maturitou, jsem zařazena do tř. 8 (sk.). Chtěli mně sice dát nižší plat, ale ohradila jsem se, že vzděláním i délkou praxe do 8/8 spadám, tudíž mi náleží. Jen mi prosím řekněte, jak přesně se vypočítává délka praxe? A také, mohu spadat do 7. – 9. sk.? Jak zaměstnavatel určí, do které mě dá? Pokud podle katalogu prací, tak pracovní náplň mám stejnou, název pracovní pozice však byl změněn. Děkuji za informace. Barbara

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Barbaro,
   nejdříve ke změně pracovní smlouvy. Zákoník práce říká (§ 40, odstavec 1):
   „Obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně.“
   Zaměstnavatel Vám může změnit pracovní smlouvu příkazem jenom ve velmi výjimečných případech, třeba když to vyžaduje lékařský posudek.

   Započitatelné praxi je věnován TENTO podrobný článek.
   Popravdě, nerozumím, jestli píšete o zařazení do platové třídy, nebo do skupiny prací. To jsou rozdílné termíny. Platová třída rozhoduje ve veřejném sektoru (například v příspěvkové organizaci) a je určena podle náplně práce, více pro sociální pracovnice ZDE. Skupiny prací určují sazbu takzvané zaručené mzdy v soukromém sektoru (například ve společnosti s ručením omezeným), více pro oblast sociální péče ZDE.

 • Alena napsal:

  Dobrý den,
  můžete mi, prosím, poradit, v jaké třídě může být zařazen technický pracovník ve školství? Pod 1.04.08 je v katalogu prací technický pracovník ve třídách 7-12, v metodickém výkladu k odměňování jsou u této profese pouze třídy 7-8. Původně jsme ho chtěli zařadit do třídy 10.
  Děkuji.
  Alena

  • Petr Woff napsal:

   Aleno, platové třídy 7 až 12 technickému pracovníkovi předepisuje nařízení vlády. Předpokládám, že to má přednost před aktuálním metodickým výkladem, jejž podepsalo například jedno ministerstvo, pokud dochází k nesouladu. Přiznám se, že interpretaci zužující škálu technického pracovníka na třídy 7 a 8 ani neznám.

 • Irena napsal:

  Pěkný večer, pod jakou platovou třídu spadá recepční v kulturním zařízení? Jde o práci s veřejností, ostrahu objektu, dvousměnný provoz a práce s penězi (předprodej vstupenek). Zohledňují se tyto povinnosti při zařazování do platební třídy? Děkuji za Váš čas. Irena

  • Petr Woff napsal:

   Ireno, předně: Jde o veřejné kulturní zařízení (například zřizované obcí, třeba jako příspěvková organizace)? Pokud ano, potřebujeme znát přesný název pozice, kterou máte v pracovní smluvě, nebo aspoň její číslo. Podle popisu tipuji: zřízenec v kulturních zařízeních (číslo v katalogu prací 2.04.14), mám pravdu?

   Pokud jde o soukromé kulturní zařízení (například klub provozovaný jako s.r.o.), stát Vám garantuje „pouze“ takzvanou zaručenou mzdu podle náročnosti práce. ZDE najdete sazby pro administrativní práce, ZDE najdete sazby pro prodej a ZDE najdete sazby pro práci hlídače (ostrahy).

   • Irena napsal:

    Krásný den, jde o veřejné kulturní zařízení (příspěvková organizace) zřízené městem. Pozice je ve smlouvě udána jako vrátný + prodejce vstupenek. Číslo bohužel nevím. Podle smlouvy je to zařazeno jako 4. platová třída, 8. platový stupeň. Děkuji za informace. Irena

    • Petr Woff napsal:

     Ireno, díky za upřesnění. Vrátný může mít maximálně 3. platovou třídu, prodavač maximálně 5. platovou třídu, ovšem ta nejvyšší znamená: „Organizace práce na svěřeném úseku prodeje.“ Takže jste asi zařazená nejvýš, kam podle Katalogu prací lze, pokud aktuálně nešéfujete nějakému podřízenému. :-/ Snad si aspoň občas užijete nějakou kulturní akci :-).

     • Irena napsal:

      Děkuji:) Přesně toto jsem chtěla slyšet. Přeji krásný den. Irena

 • Jaroslav napsal:

  Dobrý den,
  náš městský obvod bude přebírat do správy svůj bytový fond od externí organizace. Do jakého povolání zařadit, dle katalogu prací, referentku na celou agendu související s nájemným a poplatky za užívání bytu (předpisy nájemného, vyúčtování služeb atd.), práce se speciálním programem.
  Děkuji a přeji krásný den.

 • Eva napsal:

  Dobrý večer.
  Pracuji jako hospodářka školy. Můžete mi prosím napsat, do jaké platové třídy patřím? Moje náplň práce je tak rozsáhlá, že sem asi vše nevypíši. Např. pokladník, fakturant, zpracovávání podkladů pro účetní, spisová služba, archivnictví, sekretariát, správce rozpočtu, evidence majetku a inventarizace. Děkuji za Váš čas a Vaši odpověď. Eva

 • Petra napsal:

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, do jaké skupiny a platové třídy je zařazen asistent auditora? (Asistent)?

 • Katka napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaký výkon práce si lze přesně představit pod – Koordinace a metodické usměrňování obcí nebo jejich částí v občanskosprávních záležitostech (matrik a státního občanství, evidence obyvatel, zabezpečení voleb a místních referend, úředních dokladů, přestupků, názvosloví ulic, státních symbolů a znaků).
  A dále, v jaké platové třídě by měl výt úředník (referent) vnitřních věcí zabývající se agendou evidence obyvatel, přestupků (rozhoduje komise, ostatní agendu zpracovává úředník), agendou Czech point.
  Děkuji za odpovědi.

 • Katka napsal:

  Dobrý den,

  jaká je náplň práce 2.10.26 – Zajišťování přestupkové agendy na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a ve věcech majetkových. Může tuto platovou třídu dostávat i člen přestupkové komise, úředník pověřeného obecního úřadu, který mimo to vykonává ještě i další agendy (eivdence obyvatel, byty, Czech Point, matrika). Nemám ZOZ, předsedou je právník. Zajišťuji veškerou agendu v rámci přestupků (oznámení o zahájení řízení, předvolání svědků, účastním se zasedání komise a projednávání přestupků s obviněným, zajišťuji podání vysvětlení, rozesílám rozhodnutí). Komise rozhodne, předseda připraví rozhodnutí, já doupravím, rozešlu, zařadím do spisu, ukončím spis a připravím ke skartaci. Mám nárok na 9. platovou třídu?
  Děkuji za odpověď Nováková

 • Pavlína napsal:

  Pracuji na městském úřadu – 2.10.01. / 8,3 – zajišťování ucelených odborných agend státní správy a samosprávy. Jsem zařazena v 8. platové třídě. Zajišťuji jak agendu občanských průkazů, tak i agendu cestovních dokladů. Nemám nárok na 9. platovou třídu, když vykonávám současně obě agendy?

 • Iveta napsal:

  Prosím, poraďte mi, kam mám zařadit pracovní pozici – moderátor kulturních a společenských akcí. Nenašla jsem ji v katalogu prací. Děkuji za odpověď.

 • Jarda napsal:

  Dobrý den,
  nemůžu nikde dohledat platové zařazení pro Obsluhu výměníkových a předávacích stanic, vzduchotechniky a klimatizace a obsluhu tepelných čerpadel a s tím související drobnější opravy.
  Děkuji za odpověď.

 • Jaroslav napsal:

  Dobrý den, je mi 39 let, jsem absolvent školy mechanik – elektronik – počítače s ukončením s maturitou. V současné obě jsem zaměstnancem obecního úřadu a to již 4 roky. Mou hlavní náplní práce je oprava veřejného osvětlení, opravy el. KD, obecních bytů, obecních provozoven – obchod, restaurace a ubytovny, které jsou majetkem obce. Mám na starost 3 počítače. V zimním období k tomu topím v KD, kde se tyto provozovny nacházejí a zároveň topím a OÚ a to o sobotách i nedělích (KD). Mám na starost vozidlo Multicar na různé pojíždění. Každý den, včetně sobot a nedělí strávím 1 hodinu denně v čistírně odpadních vod a provádím veškeré údržbářské práce na všech již výše uvedených objektech. Do jaké třídy a jakého stupně bych měl být zařazen? Předem mnohokrát děkuji a přeji hezký den. Prosím o zaslání na můj e-mail.

 • Eva napsal:

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat: Jsem zaměstnaná u MVDr. jako veterinární technik – do které platové třídy patřím? O jakou měsíční mzdu se jedná? Je správná 8. platová třída a mzda 12 400 Kč? Děkuji.

 • Pavel napsal:

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jaké platové třídy se týkají vysokoškoláků jak s tituly Bc., tak s Mgr., konkrétně zaměstnaných u BIS (Bezpečnostní informační služba). Jediné co vím, je, že vysokoškoláci začínají na 11. platové třídě. Děkuji.

 • Iveta napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, do jaké platové třídy patřím. Jsem vyučená kosmetička – obor kosmetika, pedikúra, manikúra bez maturitní nástavby. Kosmetičku dělám už 12 let a pedikúru, manikúru 7 let. Pracuji krátký – dlouhý týden. Děkuji za odpověď.

 • Jindra napsal:

  Snacha pracuje jako servírka v soukromém hotelu. Jaké pracovní zařazení a kolik by měla mít na hodinu? Pracuje na plný úvazek, kasíruje hosty a obsluhuje je v restauraci.

 • Andrea napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, do jaké platové třídy zařadím vedoucí pošty. Praxe v oboru cca 20 let. Děkuji.

 • Petr napsal:

  Dobrý den, chci se zeptat, do jaké platové třídy patřím. Dělám dělníka v lomě – střelmistr. Děkuji za odpověď.

 • Zita napsal:

  Dobrý den, prosím, do které platové tabulky lze zařadit tuto pozici: odborný radaprojektový manažerrozpočtář, 12. platová třída. Jedná se Centrum pro regionální rozvoj, což je státní příspěvková organizace. Bude to tedy tabulka č. 1, nebo č. 4? Děkuji!

 • Kamila napsal:

  Dobrý den, v jaké platové třídě je švadlena s 10letou praxí v oboru a výučním listem? Je možná 1.? Děkuji.

 • Sarka napsal:

  Dobrý den, pracuji jako vedoucí školní jídelny v příspěvkové organizaci. Mám 25 let praxe, řídím práci 7 kuchařek. Do jaké platové třídy bych měla být zařazená? A příplatek za vedení? Děkuji za odpověď.

 • Michaela napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, do jaké platové třídy bych měla být zařazená. Pracuji jako vedoucí chovatel zvířat v zoologické zahradě. Mám dokončené bakalářské studium a 1 rok praxi. Dělám tu v podstatě vedoucího krmiváře, mám na starosti objednávky krmení, celý chod přípravy krmiv. Děkuji za odpověď.

 • Ilona Havigerová napsal:

  Dobrý den, pracuji jako plavčík na bazénu (ve škole). Do jaké třídy patřím? Děkuji.

 • Dana Kučerová napsal:

  Dobrý den, můžete mi, prosím, sdělit, do jaké platové třídy patřím? Na pracovní smlouvě je pečovatelka v dětské skupině, zaměstnavatelem je obec. Děkuji. Dana Kučerová

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, paní Kučerová, v Katalogu prací pro veřejný (nepodnikatelský sektor) není žádná profese nazvaná přímo PEČOVATELKA. Ale to nám nemusí vadit, protože v podstatě nejde o slovíčka, ale o náplň Vaší práce. Doporučuji Vám tedy, abyste si prošla stránky věnované profesím vychovatel, speciální pedagog, pedagog volného času, asistent pedagoga, případně lektor. Vaše platová třída je ta nejvyšší, která odpovídá Vaší náplně práce.

   Do 7. platové třídy například patří: „Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo studenty podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů.“ (Vizte asistent pedagoga.)

   Do 8. platové třídy například patří: „Výchovná a vzdělávací činnost zaměřená na oblast zájmového vzdělávání dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců se všeobecným zaměřením na rozvoj jejich zájmů, znalostí, tvořivých schopností, probíhající podle rámcového plánu činnosti školského zařízení.“ (Vizte pedagog volného času.)

   Do 9. platové třídy patří například: „Odborné usměrňování zájmového vzdělávání specializovanými metodami výchovné práce, například vůči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.“ (Vizte vychovatel.)

 • Roman napsal:

  Dobrý den, můžete mi, prosím, sdělit, jakou platovou třídu a výši mzdy bych měl mít? Čistič kanalizačních zařízení, 22 let praxe. Děkuji, Roman.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Romane, platové třídy a sazby zaručené mzdy pro čističe kanalizačních zařízení jsou podrobně popsány pod TÍMTO odkazem. Záleží hlavně na obtížnosti vykonávané práce.

   Do 3. třídy patří: „Ruční čištění kanalizačních zařízení včetně manipulace, obsluha kalových polí v čistírně odpadních vod.“ Potom náročnost stoupá a do 6. třídy patří: „Čištění průlezných kanalizačních stok v podzemí včetně provádění údržby a oprav.“ V 1. až 5. platové třídě se bohužel nemusí započítávat žádná praxe (to je evidentně blbost, ale nějak se dostala do sbírky zákonů).

   Kdybyste pracoval například pro obec a byl v 6. platové třídě, při své praxi byste měl nárok na základní hrubý měsíční plat 14 120 Kč (+ eventuálně příplatky). V soukromé firmě byste měl právo jenom na takzvanou zaručenou mzdu (nyní zřejmě minimálně 10 900 Kč, pokud děláte třeba i na čistírně odpadních vod – vizte STEJNÝ odkaz jako prvně), anebo na víc podle domluvy se zaměstnavatelem a pracovní smlouvy.

 • Jana napsal:

  Dobrý den, je mi 39 let, vzdělání mám středoškolské odborné s maturitou a pracuji podle smlouvy jako pomocná kuchařka ve státní mateřské škole, což je i náplní mé práce. Zajímá mne, do jakého platové stupně a do jaké platové třídy mám patřit. Za odpověď děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Jano, pro Vaše zařazení bych potřeboval znát víc informací. Jak asi víte, o platové třídě rozhoduje právě náplň práce, kterou mají kuchařky rozepsanou pod TÍMTO odkazem. Například pokud je Vaším úkolem „výroba a výdej běžných druhů teplých jídel a moučníků,“ patříte minimálně do 4. platové třídy. O platovém stupni rozhoduje především délka započitatelné praxe, do které zahrnujeme všechny roky v oboru, podle názoru zaměstnavatele až 2/3 praxe v jiných oborech, až 6 let mateřské a rodičovské. Například kdybychom takhle došli k 19 letům, měla byste 8. platový stupeň (podrobnosti ZDE).

 • Jarka napsal:

  Dobrý den, pracuji jako: mzdová účetní, personalista, hlavní pokladní, vedoucí provozně-ekonomického úseku a zástupce ředitele. Jsem zařazena v 9. platové třídě jako personalista. Můžete mi poradit, jestli můžu být zařazena do vyšší platové třídy? V katalogu nemůžu nic najít. Pracuji v příspěvkové organizaci. Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Jarko, díky za otázku, i za podporu na sociální síti. Do 10. platové třídy můžete být zařazena, pokud tam najdeme nějakou činnost, kterou vykonáváte. Profese, které podle mého názoru připadají v úvahu, jsou rozepsané pod následujícími odkazy: účetní, personalistka, pokladní, finanční referent, organizační pracovník, kontrolor, respektive interní auditor.

   Využil bych posledně jmenovanou profesi. Jestli vedete provozně-ekonomický úsek, tak pravděpodobně kontrolujete, jestli souhlasí plánované příjmy a výdaje (účty), možná i hlídáte, jestli někde nevznikají nesrovnalosti (formálně zaznamenané peněžní toky neodpovídají realitě) a předcházíte účetním problémům (nezaplacené faktury apod.). To je vlastně práce interního auditora, který patří minimálně do 10. platové třídy.

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *