Masér může podnikat za následujících podmínek

Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Zde popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat samostatný masér. Obor patří mezi živnosti vázané, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost a bezúhonnost.

Masér potřebuje speciální vzdělání nebo kvalifikaci

Předmět podnikání: Masérské, rekondiční a regenerační služby
Požadovaná odborná způsobilost:

  • a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře a specializovaná způsobilost v oboru rehabilitační a fyzikální medicína nebo tělovýchovné lékařství podle zvláštního právního předpisu *), nebo
  • b) odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta nebo maséra nebo nevidomého a slabozrakého maséra podle zvláštního právního předpisu **), nebo
  • c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru rehabilitačního nebo tělovýchovného zaměření, nebo
  • d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
  • e) profesní kvalifikace pro klasickou masáž nebo sportovní masáž podle zvláštního právního předpisu ***)

Poznámka – související právní předpisy

  • *) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb.
  • **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb.
  • ***) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zde například v obecných podmínkách pro hodnocení odborné způsobilosti stojí: „Žadatelem o konání zkoušky (dále jen „uchazeč“) může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost.“

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *