Odborný pracovník v laboratorních metodách

Zdravotníky většinou pozorujeme ve chvíli, kdy vyšetřují pacienta. Ovšem někdo musí taky zkoumat odebrané vzorky látek, abychom měli přehled o hladině léčiv, toxinů nebo mikroorganismů. Oficiální Katalog prací jmenuje laboranta, autoptického laboranta, laboratorního asistenta a zdravotního laboranta, ale nejodpovědnější práci dělá odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, kterému věnujeme pozornost tady.

V soukromé společnosti máte právo na svoji zaručenou mzdu

Český statistický úřad ve svém žebříčku průměrných platů uvádí, že „odborní laboranti“ vydělávají relativně hodně peněz, i když jsou tam vedeni v jedné kategorii společně se svými asistenty. Přesto možná oceníte nařízení vlády č. 567/2006 Sb., které stanovuje sazby zaručené hrubé mzdy podle náročnosti zaměstnání. Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků patří do 6. skupiny prací.

ZARUČENÁ MZDA 2016/2017Invalidé v r. 2016Zdraví v r. 2016Všichni v r. 2017
Skupina pracíPlatová třídaKč/hod.Kč/měsícKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1. a 2.55,109 30058,709 90066,0011 000
2.3. a 4.60,9010 30064,8010 90072,9012 200
3.5. a 6.67,2011 30071,6012 10080,5013 400
4.7. a 8.74,2012 50079,0013 30088,8014 800
5.9. a 10.81,9013 80087,2014 70098,1016 400
6.11. a 12.90,5015 30096,3016 200108,3018 100
7.13. a 14.99,9016 800106,3017 900119,6019 900
8.15. a 16.110,3018 600117,4019 800132,0022 000

Odborný pracovník v laboratorních metodách, ve veřejném sektoru

Trošku jistější postavení mají zaměstnanci v nepodnikatelské sféře. To znamená, že jsou zaměstnaní například ve veřejné nemocnici, příspěvkové organizaci apod. Odborní laboranti tady dostávají platy podle tabulek, které najdete vždycky aktuální ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem. Kromě vzdělání a praxe rozhoduje především náplň práce, jak popíšeme níže.

PŘÍKLAD: Odborný pracovník v laboratorních metodách patří minimálně do 12. platové třídy, pokud má v popisu práce třeba „vývoj, zkoušení a zavádění metod speciálních odběrů a analýz v oboru“.

11. platová třída

 1. Stanovování způsobů provádění a vyhodnocování individuálně indikovaných laboratorních vyšetření, například biochemických, chemických, hematologických, imunochemických, imunologických, imunohematologických, toxikologických, mikrobiologických, radioizotopové analýzy, monitorování hladiny léčiv a toxických látek a vstupů do půdy a do potravního řetězce, která jsou vykonávána pod přímým vedením.
 2. Hodnocení závěrů analýz údajů státního zdravotního dozoru a navrhování opatření orgánu ochrany veřejného zdraví včetně provádění těchto analýz.
 3. Zadávání nebo provádění speciálních odběrů vzorků a laboratorních analýz léčiv, léčivých přípravků, diagnostik, biologického materiálu a kontrola výsledků laboratorních prací.
 4. Provádění speciálních odběrů a chemických a biologických vyšetřování vzorků životního a pracovního prostředí a biologického materiálu a fyzikální měření v souvislosti s ochranou a podporou veřejného zdraví.

12. platová třída

 1. Provádění náročných a vysoce specializovaných analýz a diagnóz v oborech buněčné, molekulární a jiných oborech medicíny a ochrany a podpory veřejného zdraví v oblasti státního zdravotního dozoru bez odborného dohledu, posuzování výsledků měření pro monitorování vztahu zdravotního stavu obyvatel a faktorů životního a pracovního prostředí, příprava podkladů pro hodnocení zdravotních rizik.
 2. Vývoj, zkoušení a zavádění metod speciálních odběrů a analýz v oboru.
 3. Provádění náročných chemických, fyzikálně-chemických, imunochemických a biologických analýz v oboru farmacie v rámci státního dozoru nad výrobou a uváděním léčiv do oběhu a kontroly trhu s léčivými přípravky. Vývoj, zkoušení a zavádění nových metod analýz.
 4. Metodické usměrňování oboru. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru specializace.

13. platová třída

 1. Provádění náročných ojedinělých analýz a diagnóz v oborech buněčné, molekulární a jiných oborech medicíny a ochrany a podpory veřejného zdraví nebo farmacie, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializace v oboru včetně výchovy a dalšího vzdělávání specialistů.
 2. Provádění náročných ojedinělých analýz v oboru farmacie v rámci státního dozoru nad výrobou a uváděním léčiv do oběhu nebo kontroly trhu s léčivými přípravky, příprava a aplikace metodik analýz a koncepce rozvoje v rámci sítí s mezinárodní působností. Rozvoj a optimalizace monitorovacích sítí.
 3. Tvorba koncepce, koordinace a metodické usměrňování pověřené oblasti mezinárodních kruhových (kontrolních) testů shody v rámci vícestranných mezinárodních dohod nebo Evropské unie.

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *