Plat policisty, hasiče a dalších bezpečnostních příslušníků

Jaké peníze dostávají muži a ženy zákona, krotitelé ohně a ochránci českých hranic? Kolik vydělávají vězeňští dozorci nebo zpravodajci – členové rozvědky a kontrarozvědky? Nové platové tabulky pro příslušníky bezpečnostních sborů vyměřují plat policisty, plat hasiče, ale taky celníka, zaměstnance Vězeňské služby nebo BIS, kteří jsou ve služebním poměru!

Úvodem vyjasněme pojmy. Platy zaměstnanců ve veřejném sektoru, kteří uzavřeli běžný pracovní poměr, najdete JINDE. Následující tabulky náležejí příslušníkům bezpečnostních sborů, kteří jsou ve služebním poměru. Určují základní hrubý měsíční plat policisty, plat hasiče, ale také dalších příslušníků. Bezpečnostními sbory jsou Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služba (BIS) a Úřad pro zahraniční styky a informace. Podrobnosti stanovuje zákon č. 361/2003 Sb. (o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů) a navazující nařízení vlády č. 227/2014 Sb.

Rozhoduje hlavně hodnost. Plat policisty i plat hasiče listopadem 2016 stoupá

Zaměstnanci ve státní správě a veřejných službách dostávají odměnu hlavně podle nejobtížnější práce, kterou vykonávají. Příslušníci bezpečnostních sborů podléhají poněkud jiným kritériím. Plat policisty, stejně jako plat hasiče nebo člena BIS zrcadlí především jeho hodnost, vzdělání a délku služebního poměru. Podle těchto údajů zjistíme tarifní třídu. Všimněme si, že služební hodnost má ještě další, hodnostní označení. Například inspektor bývá (nad)praporčíkem, komisař (nad)poručíkem a rada (pod)plukovníkem.

TARIFNÍ TŘÍDA je podmíněna hodností, vzděláním a délkou služebního poměru
Služební hodnost Hodnostní označení Minimální vzdělání Doba trvání služby Tarifní třída
referent rotný střední/ výuční list 1.
vrchní referent strážmistr střední s maturitou 2.
asistent nadstrážmistr střední s maturitou 3.
vrchní asistent podpraporčík střední s maturitou 2 roky 4.
inspektor praporčík/nadpraporčík střední s maturitou 3 roky 5.
vrchní inspektor nadpraporčík/podporučík SŠ s maturitou/VOŠ 5 let 6.
komisař poručík/nadporučík VOŠ /VŠ bakalářské 6 let 7.
vrchní komisař kapitán/major VŠ bakalářské 7 let 8.
rada podplukovník/plukovník VŠ magisterské 9 let 9.
vrchní rada plukovník VŠ magisterské 10 let 10.
vrchní státní rada plukovník VŠ magisterské 12 let 11.

Kromě třídy potřebujeme znát ještě tarifní stupeň, neboli započitatelnou praxi: především dobu výkonu služby, eventuálně další zkušenosti uznané odpovědným funkcionářem. A také vojenskou základní nebo civilní službu, maximálně 3 roky mateřské + rodičovské dovolené + trvalé péče o dítě, pokud současně neprobíhala příprava na povolání v denním nebo prezenčním studiu. Nyní už máme dostatek informací, abychom v tabulce našli základní tarif, neboli plat policisty, plat hasiče, příslušníka Vězeňské služby apod.

Platové tabulky účinné od 1.11. 2016

Příslušníci dostali přidáno v listopadu 2014, potom znovu v lednu 2015, opět v listopadu 2015 a nyní, kdy nejnižší i nejvyšší tarif stoupá o 4 %. Sledujeme tedy čtvrté navýšení v poměrně krátkém časovém intervalu. Současná vláda podle svých slov napravuje počínání své předchůdkyně, která platy policistů, hasičů a dalších bezpečnostních pracovníků snížila.

Základní hrubý měsíční plat policisty, hasiče nebo příslušníka dalších bezpečnostních sborů v Kč
Doba praxe Tarifní stupeň Tarifní třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
do 3 let 1 14 350 15 560 16 880 18 320 19 880 21 560 23 390 25 380 27 540 29 880 32 420
do 6 let 2 14 890 16 150 17 520 19 010 20 630 22 380 24 280 26 340 28 570 31 010 33 640
do 9 let 3 15 440 16 750 18 170 19 720 21 400 23 220 25 180 27 330 29 640 32 170 34 910
do 12 let 4 16 020 17 380 18 860 20 460 22 200 24 090 26 130 28 360 30 760 33 380 36 210
do 15 let 5 16 620 18 040 19 570 21 230 23 030 24 990 27 120 29 420 31 910 34 630 37 570
do 18 let 6 17 250 18 710 20 310 22 020 23 890 25 930 28 130 30 520 33 120 35 930 38 980
do 21 let 7 17 890 19 410 21 060 22 850 24 800 26 900 29 190 31 660 34 360 37 280 40 450
do 24 let 8 18 570 20 140 21 860 23 710 25 720 27 910 30 280 32 860 35 650 38 670 41 970
do 27 let 9 19 270 20 900 22 680 24 600 26 690 28 960 31 420 34 090 36 990 40 130 43 540
do 30 let 10 19 980 21 680 23 530 25 530 27 690 30 050 32 600 35 360 38 370 41 640 45 170
do 33 let 11 20 730 22 500 24 400 26 480 28 730 31 170 33 830 36 700 39 820 43 200 46 870
nad 33 let 12 21 510 23 340 25 330 27 470 29 810 32 350 35 090 38 080 41 310 44 820 48 620

Speciální tabulka náleží příslušníkovi, který vykonává službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu. Odměna celníka, plat policisty nebo hasiče potom stoupá o desetinu.

Stupnice zvýšených tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů (např. plat policisty ve vícesměnném režimu)
Doba praxe Tarifní stupeň Tarifní třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
do 3 let 1 15 780 17 120 18 580 20 160 21 880 23 730 25 730 27 920 30 300 32 880 35 670
do 6 let 2 16 380 17 770 19 280 20 910 22 700 24 620 26 710 28 980 31 430 34 120 37 010
do 9 let 3 16 990 18 420 19 990 21 700 23 540 25 550 27 710 30 060 32 610 35 400 38 400
do 12 let 4 17 620 19 130 20 750 22 510 24 420 26 500 28 750 31 190 33 840 36 720 39 840
do 15 let 5 18 290 19 850 21 530 23 360 25 340 27 490 29 830 32 360 35 100 38 090 41 330
do 18 let 6 18 970 20 590 22 340 24 230 26 290 28 530 30 940 33 580 36 440 39 520 42 880
do 21 let 7 19 680 21 360 23 180 25 140 27 280 29 590 32 110 34 830 37 800 41 010 44 500
do 24 let 8 20 430 22 160 24 050 26 080 28 300 30 710 33 320 36 140 39 210 42 540 46 170
do 27 let 9 21 200 22 990 24 940 27 070 29 360 31 860 34 570 37 500 40 690 44 140 47 900
do 30 let 10 21 990 23 850 25 890 28 080 30 470 33 060 35 860 38 900 42 210 45 810 49 700
do 33 let 11 22 810 24 760 26 850 29 140 31 610 34 290 37 220 40 370 43 800 47 520 51 560
nad 33 let 12 23 660 25 680 27 870 30 230 32 800 35 580 38 610 41 900 45 450 49 300 53 490

Základní měsíční tarif nebývá celou odměnou příslušníka. Plat policisty může povyrůst příplatkem za vedení, příplatkem za službu v zahraničí, zvláštním příplatkem, osobním příplatkem a odměnou. Stejně někdy stoupá plat hasiče, příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů atd.

82 komentářů

 • IVAN napsal:

  Pracuji u Vězeňské služby ČR. Když porovnávám tabulku, která je uvedena pro letošní rok, tak zůstává naprosto stejná jako loňská, co platila do konce října 2016. Kam se podělo 4% navýšení?

 • Václav napsal:

  Mám odslouženo 23 let, z toho 20 na ZJ. Po listopadovém zvýšení plat 43 080 hrubého, tzn. včetně dosahů cca 37 až 38 000 Kč čistého měsíčně.

 • Morbus Crohn napsal:

  Plat je hodně ovlivněn místem, kde policista slouží. Na základních výkonných článcích vždy jen ostrouháte a posbíráte drobné. Výše osobního hodnocení se pohybuje na našem článku ve výši 200 až 500 Kč hrubého, zpracovatelé v 6. tarifní třídě pak 600 až 1500 Kč. Odměny pak maximálně dvakrát ročně ve výši 3 000 Kč hrubého, často i méně.

  Osobně se divím, že za tyto peníze ještě někteří slouží a také je pravdou, že poměrně často odcházejí policisté po pěti odpracovaných letech, protože zjistí, jak to skutečně funguje. Na oddělení mám několik nadstrážmistrů, kteří slouží již 14 let a postup v blízké budoucnosti do 4. tarifní třídy je nijak nevytrhne.

  Jen závěrem dodávám svůj plat, pracuji jako vedoucí obvodního oddělení, sloužím 26. rok. Velím 35 policistům, disponuji Mgr. titulem, na různých vedoucích pozicích se pohybuji již 15 let, začínal jsem od „píky“ na ulici. Můj hrubý plat činí 41 610 Kč, což je zhruba 31 000 Kč čistého. Dosahy a placené přesčasy se u nás nevedou (pouze do zelených), odměny 2x ročně v celkové výši 15 000 hrubého, ale rozhodně nejsou podmínkou a pamatuji léta, kdy nebyly žádné.

 • David napsal:

  Je zajímavé, jak tady kolega píše, že má plat jako důstojník 31 000 Kč čistého, ale bohužel o takovéto výplatě si může většina příslušníků nechat jenom zdát. Příslušník po 15 letech je rád, že u nás ve sboru má kolem 17 až 18 000 Kč čistého a jako velitel směny je rád, když má kolem 19 až 22 000 Kč čistého (včetně aktuálního navýšení a všech příplatků). Je zajímavé, že dělník na směně má většinou daleko více, je to velmi smutné. Lidé si myslí, jak velké a tučné platy dostáváme, ale obyčejní příslušníci je opravdu nemají.

  • Jura napsal:

   David: Á, další rychlokvaška.

  • Angelika napsal:

   Jsem občanka a musím konstatovat, že uvedené platy za tak odpovědnou a náročnou práci jsou neskutečná realita.
   Pane ministře Chovanče, zřejmě žijete na jiné planetě!?
   Angelika

  • Ric napsal:

   Davide, je blbost, že by zedník na směně dostával víc. Ale měl by, protože svojí prací něco vytváří pro zákazníka, který za uspokojivé dílo dobrovolně zaplatí – zatímco policie je represivní orgán státu, kterému lidé a hlavně firmy odvádějí svoje peníze povinně, kvůli hrozbě kriminálu.

 • Nataraja napsal:

  Já jsem u Policie ČR už 7 let, začínal jsem na obvodě, kriminálce a teď jsem na celorepublikovém útvaru. Bez tlačenky. V 8. TT mám 35 400 Kč hrubého, což je cca 26 400 Kč čistého. Chce to jenom hledat místa a přihlásit se do výběrka. Každý svého štěstí strůjcem. :-) Přeji všem hodně zdaru a trpělivosti.

  • Petr napsal:

   Natarajo, sorry, ale za „už“ 7 let se musím smát. A za tu 8 bez tlačenky taky, ne že bych nevěřil, ale v 8. platovém tarifu bych si představoval zkušeného četníka. A všichni víme, jak to s těmi výběrovými řízeními je. Hlavně dnes, kdy na NCOZ (Národní centrále proti organizovanému zločinu) berou lidi z obvodu. Opět nic proti, ale ti, kdo nějakou dobu slouží na SKPV (službě kriminální policie a vyšetřování), tak kroutí hlavou. Elita je v dnešní době nic neříkající pojem, viz NCOZ.

 • Martin napsal:

  U sboru deset let. Nemám vysokou školu, takže jsem musel skákat z dvojky na základním útvaru, přes 3. a 4. třídu na dohledu, pak v 5. na nehodách a nakonec výběrko do 6. na operačním. Hrubá mzda 32 090 Kč, což – myslím – není žádná hitparáda, ale hlady taky neumřu. Dvě děti a ženu na mateřské, takže na žádné velké skákání to není.

  Smutné jsou spíše nástupní platy. U policie je třeba vydržet těch deset let, ale málokdo na to má koule. Deset let živořit. Nástupní plat v Praze je nižší, než plat prodavačky v Lidlu (tuto profesi nezesměšňuji), ale nároky – myslím – jsou přece jenom někde jinde.

  Co se týče výběrových řízení, tak bez souhlasu nadřízených, kteří nedají chvalitebné hodnocení, má i člověk s titulem smůlu a klidně se může stát, že bude šlapat 30 let na Václaváku. Novela zákona by tomuto snad mohla zabránit, pokud projde.

  • Jura napsal:

   Martine, tak, tak – a taky pět kolegů, které jsem znal a kteří ukončili život ve službě. Nepočítám ty, kteří umírají kolem padesátky z přemíry zdravého životního stylu.

 • vince napsal:

  Vážení policisté, ke svému platu je nutno připočíst 6 týdnů dovolené, 30 dnů plné pracovní neschopnosti, dalších 14 dnů RHB po 15 letech služby a v neposlední řadě výsluhu po skončení služby. O tomto se v civilním sektoru nikomu ani nesní. Vím, o čem mluvím.

  • BBossiny napsal:

   Zdravím zde přítomné, musím říci, že asi ve většině reakcí máte pravdu. Zaujal mne příspěvek od npor., že pokud je na nemocenské, může na odměny zapomenout. S tímto asi budeme v křížku. Na naší součásti (neuvedu kde) i když vyvolený má PN, tak dostane tučnou odměnu a dokonce i zvýšení osobního ohodnocení.

  • Luk napsal:

   Taky se nesmí podnikat, nebo být členem politické strany, 150 hodin odpracovaných zadarmo apod. Je hloupé psát jen další pozitiva bez negativ.

  • Jaja Bady napsal:

   Vince: Človíčku, prosím vzpamatuj se! Přemýšlej více do hloubky. Jsme v 21. století. Nepiš o civilním sektoru. o kterém nic neznáš. Tyto výhody, co jsi popsal, byly v minulém století, za jiných podmínek a jiné kupní síly. Teď je to k pláči. Vůbec nemáš představu o tom, jak je tato profese za posledních 25 let degradována. Ale nemám ti to za zlé. (I tenkrát se říkalo, že člověk si zvykne i na smrt.) Já ale říkám: Proč? Jsem od té doby v jiném levelu, ale bohužel pro nás, ve špatném. A ještě bude trvat dlouho, než se to zde napraví. Jinak zdravím. Olaf

 • npor. napsal:

  Vážený kolego, trochu tě s těmi benefity poopravím, jelikož 6 týdnů dovolené dnes nabízí velká část firem, nebo ke standardním pěti týdnům přidávají takzvané sick-days, tedy „indispoziční“ volno. Volno 6 týdnů v roce mají také občanští zaměstnanci policie, takže to není benefit výlučně pro policisty. Navíc pro indispoziční volno neplatí stejná pravidla jako pro dovolenou, prostě si ho vezmeš kdykoliv potřebuješ, i den dopředu.

  Pokud ovšem chceš něco přičítat, tak hlavně přičti přesčasy zdarma, tzn. 150 hodin ročně do zelených (tedy absolutně bez nároku na jakoukoliv mzdu). Jistě, někdo ty hodiny odslouží všechny, jiný polovinu, ale každopádně zákon to umožňuje a je pouze na nadřízených, jak s tímto instrumentem bude zacházet.

  Dále bych se vrátil ke 30-ti dnům plného platu v neschopnosti. Tato informace je zavádějící, jelikož první tři dny se neplatí, stejně jako všem občanům v tomto státě. Rozdíl je pouze v tom, že policista bere plný plat první měsíc, kdežto běžní zaměstnanci jen 14 dní. Já kupříkladu za 26 let služby marodil 5x, takže je tento „benefit“ z mého pohledu skutečně marginální. Navíc pokud marodíš, můžeš na odměny zapomenout a to si dvakrát rozmyslíš, jestli si na rýmečku vezmu dovolenou, nebo půjdu marodit.

  Abychom to uvedli na pravou míru a otevřeně, když půjdeš na neschopenku, tak první tři neplacené dny ti zkrátí výplatu o 2 500 Kč v čistém, a to je už hodně znát. Snad jediným rozumným benefitem by mohly být právě rehabilitace, kdyby jejich čerpání mělo trochu hlavu a patu. Jde o 14 dní volna čerpaných v zařízení MV, kdy v podstatě den nástupu, místo a způsob výkonu dostaneš rozkazem. Jedeš pak na 14 dní do lázní přes celou republiku, kde místo procedur dostaneš jízdu na kole. Pochopitelně partnera vzít s sebou nelze, protože nejsou volné kapacity. Policisté tuto odměnu pak mnohdy vnímají spíše jako trest. A hlavně nezapomeňme říci, že nárok na tento bonus vzniká až po 15 letech služby. Velmi by mě zajímalo, jak by náborovala Škodovka, kdyby slíbila zaměstnancům benefity až po patnácti letech! Asi by to náboru nepřispělo.

  A konečně se můžeme dobrat k výsluhám, které nejen policii závidí snad každý poctivý Čech. V současné době vzniká nárok na výsluhu po 15 letech ve výši 20 % z hrubého příjmu policisty. Výsledná částka je pak zdaněna 15% srážkovou daní. Při platu 23 000 Kč hrubého se tedy dostaneme k částce 4 600 Kč, kdy po zdanění dostáváme částku 3 220 Kč. Je zcela logické, že jinou výsluhu bude mít praporčík a jinou plukovník, samozřejmě v závislosti na odsloužených letech. Bylo by ale seriózní uvést, že 90 % policistů je v poddůstojnických hodnostech a většina policistů tak bude pobírat výsluhy ve výši invalidního důchodu II. stupně.

  Pokud už zde vzpomínáte výsluhy, je třeba si uvědomit jejich účel. Pokud nástupem k policii opustíte své řemeslo, získanou zručnost či orientaci na trhu práce, již nikdy ji zpět nezískáte. Policie je natolik specifická, že vysloužilí policisté končí v drtivé většině na vrátnicích, právě protože ztratili možnost uplatnění na trhu práce. Kupříkladu já byl původně letecký mechanik a nepředpokládám, že by po mně někdo v padesáti sáhl, aby mě znovu postavil k mašině. Proto je výsluha kompenzací a oceněním za celoživotní práci, která skýtá velkou spoustu omezení, příkazů a zákazů.

  Ovšem na toto téma bychom mohli dlouze polemizovat. Pokud někomu v dnešní době tyto benefity přijdou jako neodolatelné, může se rovnou k policii přihlásit, nábor masivně probíhá. Upřímně potom nechápu, proč je takový problém sehnat nové policisty zejména ve středních Čechách. Abychom si nalili čistého vína, nastupující policista začne od 1.1.2017 s platem 18 560 Kč hrubého (+ 3000 rizikový příplatek daný pokynem policejního prezidenta pro celou ČR ve stejné výši). Pro bezdětného policistu vychází částka 14 852 Kč čistého. Na osobní příplatek nebo odměny samozřejmě můžete několik let zapomenout. Také by bylo vhodné vzpomenout, že noví policisté budou od 1. ledna převeleni na jeden rok do Prahy, což se asi dělníkovi z Barumky stát nemůže.

  A pokud zůstaneme u benefitů, tak tím celá policejní hitparáda končí, protože stravenky jsou výsadou jen 2 % útvarů, FKSP je v žalostném stavu. Doporučuji zavítat na stránky nabízející dělnické profese a zde se můžeš dočíst, jak mají benefity vypadat.

  Práce u policie je do jisté míry poslání a bez nadsázky mohu říci, že taky permanentní práce s jednou nohou hrobě a druhou v kriminále. Výhled na výsluhu tak může být spíše sázkou do loterie. Pokud už se kýžené výsluhy dočkáš, kdykoliv může přijít některý z politiků a navrhnou takové zdanění, že jejich smysl nebude mít už smysl. A to teprve bude mazec. Je třeba si uvědomit, že stát bude mít takovou policii, jakou si dokáže zaplatit.

  Závěrem bych snad shrnul, že každé zaměstnání má své pro a proti. Je na každém, zda ji za těchto podmínek bude vykonávat, či ne.

 • Omega napsal:

  Vince: 6 týdnů dovolené, 30 dnů plné pracovní neschopnosti (co to je?), dalších 14 dnů RHB po 15 letech služby a v neposlední řadě výsluhu po skončení služby? Jenom sděluji, že dělám u sboru 25 let a brzy skončím. Ke sboru noví uchazeči nechtějí a nedivím se jim. Já už bych k policii znovu nikdy nenastoupil. Když jinde něco pokazíš, tak to tak maximálně zaplatíš, u nás se většinou dopouštíš trestného činu.

  Chtějí po tobě, abys byl úplně zdravý, loajální, nepodnikal, nebyl v politice, nesmíš si přivydělat, byl vždy k lidem milý a ochotný, i když si to nezaslouží, musíš být vzdělaný, znát zákony jako právníci, umět se prát jako profi boxer, skvěle řídit, střílet, komunikovat, musíš se chovat slušně i ve svém volnu a kdejaký xindl si může o tebe beztrestně otírat hubu, musíš poslouchat, jak si tě každý platí ze svých daní, zejména od těch, kteří daně nikdy neplatili, musíš umět poskytovat první pomoc, měl bys umět cizí řeči, a za 17 000 Kč nástupního platu musíš přísahat, že položíš i svůj život. Každý, kdo má v zadnici díru, si tě může natáčet, zveřejnit tvůj obličej, kdekdo ti vyhrožuje a nesmíš mu za to, jak každý jiný, rozbít hubu.

  Mohl bych pokračovat ještě na dvě strany. Zájemcům o tuto práci poradím jen jedno. Dámy a pánové, každá práce je lepší než tato. Zejména v naší zemi. Nechte lidi, ať si svoje zadky chrání sami. Nezaslouží si, abyste za ně riskovali své životy a zdraví.

 • Bison napsal:

  Myslel jsem, že jenom jezdíte po obchodech, za platy atakující 30 tisíc!

 • Martin napsal:

  Hezký den, nemáte někdo zkušenost jako operátor linky 112 u HZS? Jaké jsou příplatky na této pozici v 5. TT? Jak to tam funguje? Mám dlouhodobě zájem o práci na výjezdu, ale zatím jsem se tam neprotlačil. Na 112 občas vidím nějaké výběrové řízení, tak se chci zeptat, zda-li to může být cesta, jak se dostat k HZS. Díky za všechny odpovědi.

  • Jirka napsal:

   Martine, nástupní plat 112-ky bez předchozí praxe u Hasičského záchranného sboru je přibližně 17 až 18 000 Kč čistého, včetně příplatků, odměn, stravenek. Na téhle pozici máš jediný příplatek za směnnost a odměny kolem 500 Kč – na výplatní pásce takřka nerozpoznatelné. Šance, že se touhle cestou dostaneš k výjezdu, není velká. Pracuji zde druhým rokem a dělám různorodou, zajímavou práci se šikovnými lidmi, kolegové jsou profesionálové na vysoké úrovni. Pokud chceš jenom prachy, nedoporučuji.

   Aby ses sem dostal, potřebuješ vysokoškolské vzdělání – nikoli kvůli formálním požadavkům, ale kvůli konkurenci ve výběrovém řízení. Dále plynnou angličtinu nebo němčinu, umění komunikovat ve stresových situacích. Čekej, že budeš ve službě během svátků, víkendů, Vánoc, výměny směn téměř nepřipadají v úvahu. Provoz je čtyř-fázový, vždy 2 ranní a 2 noční, potom 4 dny volna (první den po noci prospíš). Hlavně musíš být milý a nápomocný vůči každému člověku, i vůči sebevrahovi nebo sprosťákovi.

   Pravděpodobnost povýšení na operačního důstojníka je kolem 10 %, pokud budeš podlézat šéfovi a ten nakonec odejde. Podle mě bychom vzhledem k nárokům měli dostávat aspoň 30 000 Kč čistého, ne plat zedníka, který ani nedokončil základní školu. Bohužel platy záleží na rozmarech politiku, kteří finance nasměrují raději na viditelnější místa.

 • Tomáš napsal:

  Čest! Prosím vás, pro dobrou kariéru u Policie potřebuji vysokou školu nějakého konkrétního zaměření, anebo není nutná?

 • Miloš napsal:

  U police jsem 9 let a jsem vysmátý. Peněz mám dost. Mimochodem: Nezávislý odborový svaz Policie České republiky

 • npor. napsal:

  Čest? To jste si trochu spletl dobu, ne? Pro dobrou kariéru u policie nepotřebujete VŠ a už vůbec ne konkrétního zaměření. Vysokou školu má dnes téměř 60 % policistů, většinou humanitního směru, i když ji ke svému postupu nepotřebují. Podle stanovených tarifních tříd je tato VŠ vyžadována až od 7. tarifní třídy, kterou disponuje na základních článcích pouze vedoucí oddělení nebo jeho zástupce, pokud je u útvaru tato funkce zřízena. Vše je spíše o osobním rozvoji a zájmu policistů samostatně se vzdělávat, ať již v jakémkoliv oboru.

  Samozřejmě, že ideální je právnické vzdělání na UK, UPOL nebo Masarykově univerzitě, Policejní akademie se rovněž profiluje v bezpečnostní problematice. Vysoká škola rozhodně sama o sobě postup nikomu nezaručí, je to především o vlastní píli, aktivitě, samostatnosti, přičemž nikde není stanoveno, že JUDr. nemusí být do konce své služební kariéry nadstrážmistr, protože je sice vysokoškolsky vzdělaný, ale jinak absolutně nepoužitelný. Lze ale obecně konstatovat, že magisterské vzdělání, nejlépe právnického směru, plně dostačuje na výkon funkce u policie nejvyšší, tedy policejního prezidenta.

 • IGNAC STOKUREV napsal:

  Počkám do 15 let, beru rentu a jdu radši dělat šaška MP za nějakých přibližně 30 tisíc čistého (plus renta cca 7 tisíc a odměny 4x do roka, minimálně 5 tisíc). Za takové prachy klidně budu chodit po ulici s maskou klauna :-). A ještě odchodné plus nástupné, 100 tisíc :-).

 • Petr napsal:

  Jo, platy po takzvaném navýšení jsou téměř stejné jako v roce 2010. A ještě se někdo chvástá, že bylo dorovnáno. V civilním sektoru dneska rostou mzdy lépe. K Policii ČR již kvalitní lidé nechodí, a není divu. Pokud odečteme rizikový příplatek, jsme na 16 000 Kč. Ostuda státu.

 • NorMaLee napsal:

  Milí přemilí, abyste mohli dál závidět ve stylu této vlády, jejíž zákony přímo podněcují k nenávisti mezi společenskými skupinami občanů – tak jste ještě nezažili vaše spolu-soudruhy, co po patnácti letech odešli dále do státní správy, pobírají výsluhy a samozřejmě vysoký nadprůměrný plat ze státního. Takže dvojnásobný příjem, o kterém se nikomu z občanů tohoto státu nesnilo. Tady máte svůj komunismus, komunismus pětatřicetiletého důchodce.

 • Niké napsal:

  Martin: Z první ruky, je to nadějnější, v každém kraji to bude jinak, ale v zásadě máš pak lepší rozhled (a případně reputaci). Ale 112 není pro každého. Pokud zvládneš pohovor a fyzické, ještě jsou tu psychotesty a dnes se vyžaduje jazyk, aspoň angličtina nebo němčina. Máš rizikový příplatek, tu a tam odměny. Na výjezdu obvykle často chybí strojníci, jako řidič máš větší šance. Na 112 je fajn zvládat nadhled a mít chladnou hlavu. Výběrovým řízením se taky neprojde snadno, spousta lidí navíc odchází hodně brzy… Pokud to chceš jako přechodnou pozici, radši to neříkej nahlas. :)

 • Vince napsal:

  Pro npor.

  Já tušil podobnou reakci. Pro kritiky není nic jednoduššího, než prostě odejít a vzít práci v civilu, kde jsou údajně skvělé platy. Mimochodem většina firem skutečně nabízí týden dovolené navíc, takže celkem 5 (4 jsou garantované ze zákona). Sick days v dnešní době taktéž nedává celá řada veřejných institucí, například úřadů apod. Neschopenku skutečně tři dny neplatí nikde nikomu. (Opomíjím, že PČR měla jednoletou výhodu.)

  Letecký mechanik mohl zůstat ve svojí původní profesi a dnes mít vyšší plat. Ale neseš následky svojí volby, kterou jsi určitě neudělal kvůli výsluhám. A mimochodem, pokud ve fabrice celý den stojíš a postupně obětuješ svoje záda, žádnou výsluhu nedostaneš a budeš rád za místo vrátného.

  Taky zapomínáš, že když firma zruší výrobu, jednoduše skončí a odejde. Ale pokud policistovi zruší oddělení, prostě se přesune jinam, navíc dostane proplacené cestovné a stravu. V soukromé firmě sice nemáš povinných 150 hodin přesčasů (což je mimochodem dneska spíše výjimka), ale často děláš nad rámec základní pracovní doby, abys dokončil, cos nestihl, jinak dostaneš kartáč. Žádný poklidný začátek směny v sedm, pomalé převlékání, káva, ranní instruktáž, zase káva a pochůzka – v továrně prostě jede linka, takže musíš makat.

  Jak jsi říkal, každá práce má svoje, ale přijde mi úsměvné kritizovat něco, čeho jsem svobodně součástí. A věř, že vím, co píšu. Odsloužil jsem hodně let jako policista a nyní jsem zase řadu let mimo, takže můžu srovnávat.

  Pro Omegu

  A myslíš, že jinde na tebe nikdo drsný nebude, že jinde neriskuješ rozbitou hubu, že hned dostaneš nástupní plat 30 000 Kč atd.?

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *