Plat vojáka v Armádě ČR nemá omezení!

Podle tradiční definice potřebuje každá státní organizace svoje obyvatelstvo, území a také moc. Někde získávají mezinárodní respekt a suverenitu svými bankovními institucemi, jinde obdivuhodnou diplomacií, ale většina monarchií a republik vzniká prostřednictvím ozbrojených konfliktů. Jakými penězi motivuje Česká republika svoji Armádu? Jak vysoké, nebo nízké jsou platy vojáků, kteří mají obětovat svoje životy, až bude nejhůř? Je plat vojáka dostatečnou motivací, abyste se zúčastnili například zahraniční ozbrojené mise?

Teroristé „Islámského státu“ občas vyhrožují, že dobudou evropské metropole. Pražské velvyslanectví Ruské federace šířilo prostřednictvím sociální sítě video, oslavující okupaci východní Evropy a ruská státní televize odvysílala pořad, obhajující okupaci Československa v roce 1968. Shrňme, jakých částek dosahuje plat vojáka, zrovna když mezinárodní napětí stoupá. (Paniky netřeba. Armáda České republiky – AČR je součástí Severoatlantické organizace – NATO, doma může jenom cvičit a občasnými ozbrojenými střety prochází „pouze“ na zahraničních misích. Zajímavými příplatky rostou právě platy vojáků nasazených v cizině, ale nejdříve probereme základní tarify.)

Základní hrubé platy vojáků v Armádě České republiky

Ve veřejném sektoru jsou odměny zaměstnanců určené tabulkami. Stejně jako Police, Hasičský sbor nebo Vězeňská služba, také Armáda ČR dostala svoje vlastní, speciální výměry. Ještě nedávno platy vojáků závisely na nejtěžší vykonávané práci. Ale počínaje červencem roku 2015 nabylo účinnosti několik nových vládních nařízení, především č. 59/2015 Sb., kde najdeme služební tarify podle hodností. Od listopadu loňského i letošního roku potom dostali vojáci přidáno, ale největší terno mohou samozřejmě udělat kariérním postupem. Základní měsíční plat stoupne více než desetinásobně, když postupně povýšíte z vojína až na armádního generála.

SLUŽEBNÍ TARIFY v AČR od 1. 11. 2015SLUŽEBNÍ TARIFY v AČR od 1. 11. 2016
STANDARDNÍ HODNOSTIČEKATELÉSTANDARDNÍ HODNOSTIČEKATELÉ
Vojín9 900Vojín9 900Vojín10 300Vojín10 300
Svobodník20 290Svobodník10 300Svobodník21 110Svobodník10 720
Desátník21 440Desátník10 700Desátník22 300Desátník11 130
Četař22 710Četař11 100Četař23 620Četař11 550
Rotný26 490Rotný11 500Rotný27 550Rotný11 960
Rotmistr28 370Rotmistr11 900Rotmistr29 510Rotmistr12 380
Nadrotmistr30 270Nadrotmistr12 300Nadrotmistr31 490Nadrotmistr12 800
Praporčík32 370Praporčík33 670
Nadpraporčík34 660Nadpraporčík36 060
Štábní praporčík45 190Štábní praporčík46 990
Poručík30 470Poručík31 690
Nadporučík34 670Nadporučík36 060
Kapitán 39 930Kapitán 41 530
Major45 180Major46 990
Podplukovník50 430Podplukovník52 450
Plukovník60 940Plukovník63 380
Brigádní generál71 450Brigádní generál74 310
Generálmajor 81 950Generálmajor 85 230
Generálporučík92 460Generálporučík96 160
Armádní generál102 980Armádní generál106 980

Plat vojáka AČR navyšují různé příplatky

Nejvyšší člen hierarchie by krásně vyžil díky služebnímu tarifu, ale hrubý měsíční základ svobodníka, desátníka nebo četaře vypadá trošku chudě. Platy vojáků naštěstí zdvihá pěkná řádka bonusů, které vlastně nemají omezení. Ostatně shrňme zákon č. 221/1999 Sb. o vojácích z povolání a navazující vládní nařízení. 

Služební příspěvek na bydlení znamená, že plat vojáka obtěžká dalších 3 000 Kč. Za každého člena rodiny přidáme ještě 300 Kč, maximálně však 1 200 Kč. Obránci Prahy mohou dostat více: 3 090 až 4 326 Kč! „Za rodinu vojáka se pro účely tohoto zákona považují, žijí-li s vojákem ve společné domácnosti jeho manželka (manžel) nebo družka (druh) a nezaopatřené děti, a to vlastní děti, osvojené děti nebo děti svěřené do pěstounské péče nebo výchovy.“ S družkou nebo druhem musíte sdílet trvalé bydliště a žít společně aspoň 3 měsíce.

Plat velícího vojáka, kterému ministr svěřil ekonomickou zodpovědnost, může narůst 15 % jeho služebního tarifu. Většina členů AČR (s výjimkou čekatele, štábního praporčíka, plukovníka a sboru generálů) může dostávat výkonnostní příplatek, podle hodnosti a hodnocení, aktualizovaného vždy 1. dubna. Například „výtečný“ svobodník až nadpraporčík dostane navíc 2 % služebního tarifu.

Platy vojáků sloužících na zahraničních misích zahrnují další benefit – minimálně 500 Kč denně. Ministr může kvůli „riziku ohrožení života nebo zdraví“ zvýšit denní bonus na 6 250 Kč. Přilepšení dostáváte, i když jste na zahraniční misi léčení, nejdéle však 1 měsíc „ode dne zjištění nemoci nebo úrazu“.

Delší pohotovost znamená samozřejmě také speciálně odměnu. Kdo mimo svoji služební dobu, aspoň 10 dnů během kalendářního měsíce musí setrvávat na určeném místě a zůstávat připraven, dostanete navíc 1 500 Kč. Pokud doba pohotovosti trvá aspoň 20 dní, plat vojáka navýší 3 000 Kč. Spíše symbolicky obohacuje platy vojáků směnný a nepřetržitý provoz: 400 Kč (dvousměnný), 800 Kč (třísměnný), 1 000 Kč (nepřetržitý), 1 200 Kč měsíčně (nepřetržitý s výkonem služby přes 15 hodin).

Plat vojáka je někdy doplněný příspěvekem na rekreaci. V případě „nezaviněné tíživé sociální situace“ lze žádat „nenávratnou peněžní výpomoc“až dvacetinásobek minimální mzdy! Odborníkům (lékařům, farmaceutům a dalším zdravotnickým pracovníkům, IT specialistům, letcům, právníkům, ostraze prezidenta republiky, nejvyšším velitelům) přísluší stabilizační příplatek 9 000 Kč až 21 000 Kč měsíčně. Plat vojáka teoreticky nemá horní omezení, protože § 68g zákona prostě jenom konstatuje: „Za splnění mimořádného nebo zvlášť významného služebního úkolu lze vojákovi poskytnout odměnu.“ Větší prostor vyžaduje takzvaný zvláštní příplatek, kterému věnujeme závěrečnou kapitolku.

Zvláštní příplatek kvůli neuropsychické zátěži a riziku

I. skupina – plat vojáka navyšuje 2 000 Kč až 8 000 Kč/měsíc
a) Činnost výkonného vojenského letce,
b) činnost příslušníka Vojenského zpravodajství při plnění úkolů Vojenského zpravodajství podle zákona o Vojenském zpravodajství,
c) prémiové platy vojáků samozřejmě zasluhuje činnost příslušníka speciálních sil při plnění úkolů speciálních sil v souladu s usnesením vlády o použití speciálních sil a vedení speciálních operací,
d) činnost vojenského policisty zabezpečujícího ochranu ministra obrany.
II. kategorie – plat vojáka roste o 2 000 Kč až 6 000 Kč/měsíc
a) Řízení letového provozu,
b) platy vojáků jsou atraktivnější taky díky slaňování z vrtulníku a padákovým seskokům z letadla,
c) zneškodňování a ničení nalezených nebo nevybuchlých výbušnin a munice, řízení a provádění trhacích prací, řízení a provádění pyrotechnického průzkumu, minování, průzkum zaminovaného terénu a odminovávání, prohledávání a čištění objektů a prostorů s obsahem nevybuchlé munice, zneškodňování a likvidace nástražných výbušných systémů a likvidace muničních elementů na místech výbuchů,
d) činnosti vojenského policisty, s výjimkou činnosti vojenského policisty zabezpečujícího ochranu ministra obrany,
e) činnosti při shromažďování a zpracovávání zpravodajských informací, které jsou předmětem utajení a které se týkají zabezpečení obranyschopnosti státu a zajišťování bezpečnosti jednotek Armády České republiky.
III. skupina – plat vojáka navyšuje 1 000 Kč až 4 000 Kč/měsíc
a) Poskytování zdravotní péče na operačních sálech, anesteziologicko-resuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu, jednotkách intenzivní péče a na onkologických odděleních a poskytování zdravotní péče členy výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby,
b) odborné hašení požárů a další hasičské práce prováděné profesionálními hasiči,
c) nezbytná příprava letadla k letu nebo kontrola přípravy letadla k letu prováděná v blízkosti rotujících částí letadla nebo v prostorech vstupních kanálů nebo výstupních plynů nebo vrtulového proudu,
d) činnosti související s provozem radiolokační techniky k zabezpečení přehledu o vzdušné situaci a identifikaci cílů a údržba a technická kontrola radiolokační techniky,
e) ošetřování, revidování a kontrola anténních systémů radiolokačních, radionavigačních nebo radiokomunikačních zařízení ve výškách,
f) identifikování vzdušných cílů, řízení činnosti při tvorbě rozpoznaného obrazu o vzdušné situaci, koordinace činnosti se vzdušnými prostředky včasné výstrahy a velení prostředkům protivzdušné obrany státu s přímou odpovědností za splnění bojového úkolu při vojenském i nevojenském vzdušném ohrožení státu,
g) potápění se s použitím potápěčského dýchacího přístroje s dodávkou stlačeného vzduchu nebo směsí plynů, kyslíkového přístroje nebo přístroje s regenerací vzduchu,
h) lepší platy vojáků garantuje také vedení speciální tělesné přípravy,
i) odborná záchranářská činnost prováděná vojenskými záchranáři nebo vojenskými hasiči,
j) provádění radiačního, chemického a bakteriologického průzkumu prostorů kontaminovaných ostrými látkami, dekontaminace osob, techniky a prostorů zasažených těmito látkami,
k) činnosti s vysoce výbušnými látkami při realizaci radiosondážního průzkumu atmosféry.
IV. kategorie – plat vojáka stoupá o 600 Kč až 2 000 Kč/měsíc
a) Práce trvale vykonávané v podzemí,
b) trošku vyšší platy vojáků zasluhuje rovněž skladování, ošetřování a revize munice v muniční základně,
c) fotogrammetrické vyhodnocování a překreslování map,
d) práce vojenského obsluhujícího personálu podle právního předpisu upravujícího kategorie vojenského leteckého personálu,
e) soustavné střežení objektů zvláštní důležitosti v působnosti Hradní stráže.
Podle čeho jsme popsali platy vojáků AČR?
 • Nařízení vlády o služebních tarifech č. 59/2015 Sb. – obsahuje základní platy vojáků
 • Zákon o vojácích z povolání č. 221/1999 Sb. – obsahuje četné příplatky
 • Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby č. 58/2015 Sb. – zvyšuje platy vojáků sloužících v Praze
 • Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností č. 68/2015 Sb. – vyjmenovává lépe honorované specialisty
 • Pro srovnání, plat prezidenta České republiky včetně náhrad činí bezmála půl miliónu Kč hrubého měsíčně.

39 komentářů

 • vojak napsal:

  Vypadá to moc hezky, jaká je realita? Po 14 letech služby u Armády ČR v hodnosti četař 23 500,- Kč čistého. U menších útvarů žádná možnost postupu, je to jen o známých, jako všude. Můžete mít i VŠ, někteří slouží na vyšších postech i 30 let a prostě budou sloužit, dokud nezemřou. Vůbec není pravda, že nám přidali, většinou jsme šli dolů. Někdo i o 4000 Kč!

  • Miroslav Beran napsal:

   Hodně záleží na tom, jak se člověk v armádě snaží a jak moc chce. Být čtrnáct let četař není úplně ok. Asi by to chtělo se dovzdělat, vyjít kariérnímu postupu vstříc a nečekat s napřaženou dlaní. V armádě nějaký pátek sloužím a znám dost lidí, kteří si myslí, že Armáda ČR je zaopatřovací ústav.

   • Josef napsal:

    Také jsem v Armádě ČR a voják (první příspěvek) má pravdu. Vzdělání mám a po x letech služby při vystřídání různých hodností podle systemizovaného fleku, jsem skončil na základní funkci s platem o cca 3 000 Kč nižším. Vše je o známých, rodinných příslušnících, kamarádíčcích a bonzácích.

    • vše je relativní napsal:

     Já v AČR nejsem a nechci tady shazovat její význam, ani polemizovat nad tím, zda vojáci v práci opravdu dřou či ne, zda většina z nich nasazuje život či naopak většina ne. (Asi je rozdíl, u jakého jsou útvaru, v jaké funkci apod. To ať si každý voják odpoví sám za sebe.) Nemohu však souhlasit s tím, že četař, který má po 14 letech plat 23 500 Kč čistého, je špatně placený. Pravděpodobně má střední vzdělání bez maturity (možná s maturitou). Vojáci by si především měli uvědomit, kolik mají v ČR státní zaměstnanci a to i lidé s vysokoškolským vzděláním. Především myslím zaměstnance státní správy a učitele. Tady je běžný plat 17 až 20 tis. čistého. Ti lidé se nadřeli 5 let na vysokých školách plných stresu ze zkoušek. Sám jsem zaměstnancem Správy železniční dopravní cesty. Pracuji na úseku řízení dopravy a mám na starost řídit uzel, kde mám každé tři minuty vlak. Mám vysokou školu a pracuji při velké psychické i fyzické zátěži, neustále musím počítat a pracovat s počítačem. Půlku času v noci. Můj hrubý plat je 24 400 Kč díky; příplatkům za noční a víkendy jsem schopný si vydělat těch 23 čistého, co má četař. Ať se na mne v armádě nikdo nezlobí, ale troufám si říct, že většina poddůstojníků a praporčíků by mou práci nezvládlo. Ano, nenasazuji život, ale zato zodpovídám za mnoho cizích… Jen k doplnění, nástupní plat učitele na základce je 21 hrubého.

     • Vena napsal:

      Vše je relativní: A co z toho plyne? Že ses učil zbytečně 😀 Já mám maturitu a beru jako seřizovač CNC strojů 25 litrů. Je fajn si napsat, že by voják nezvládl zátěž v tvé práci, naopak asi ty bys padl po prvním výšlapu, takhle to prostě nemůžeš hodnotit. A tak nějak bych asi do armády nešel, protože nevím, jestli bych chtěl dřinu za almužnu kterou tam chlapi berou. Nejlepší by bylo opět zavést povinnou službu a pak by tady pár lidí mohlo tvrdit, že sedět u monitoru by voják nezvládl. Musí to být dřina celý den sedět na zadku, to věřím!

     • beruska napsal:

      Vše je relativní: Ale taky nemáš možnost, že tě nějaké neohrabané koště zastřelí nebo přejede tankem. A to za plat vojína 10 000 Kč.

     • karel napsal:

      Vše je relativní: Ty jsi ale udřený vysokoškolák! Učitel se opravdu přetrhne. Hlavně volno a prázdniny.

     • Vše je relativní... napsal:

      vše je relativní: Předpokládám, že jako seřizovač CNC jsi zaměstnán v soukromém sektoru, tam ať ti dá každý, co chce dle výkonu tvé firmy na trhu, to je v pořádku. Nejsi placený ze státního rozpočtu.

      Mluvil jsem o tom, že plat vyučeného vojáka je v průměru stejný, jako plat vysokoškoláka v jiném sektoru financovaném ze státního rozpočtu. To je prostě fakt a nikdo nad tím, prosím, nespekulujme. Navíc jsem ani netvrdil, že je to špatně. Pouze jsem to konstatoval. To voják v hodnosti četař tu tvrdí, že je špatně zaplacený. Já jen napsal, že je relativní, zda je opravdu špatně zaplacený ve srovnání s ostatními ve státním sektoru.

      Dále tvrdím, že lidé v armádě na základních postech (nikoli všichni vojáci) by nezvládli (pravděpodobně) jiná náročná zaměstnání, která jsou také společensky důležitá a také nejsou přehnaně zaplacena. Je to minimálně na diskuzi. Osobně se mi hrozně líbí, jak jste se krásně zase všichni rozčilili a pustili se do mne, že bych zemřel při prvním výstřelu apod. Že učitelé jsou banda, co nic nedělá a má pořád volno, k tomu se snad ani nemusím vyjadřovat.

      Jinak říct, že sedět u počítače a pracovat hlavou není práce, to je také zajímavý přístup. :) V dnešní armádě je spousta lidí v administrativě u nebojových útvarů a u PC pracuje podobně jako já. PS: Sport mám rád a věnuji se mu naplno, ale bohužel jej musím dělat ve svém osobním volnu.

     • Filip Dvořák napsal:

      vše je relativní: Napsal jste to dobře, akorát jste zapomněl, že většina učitelů se na VŠ zase tak nepředřela, je to individuální. Moje děti chodí na základní školu a v porovnání s dalšími ZŠ to není žádná hitparáda, takže plat učitele je pro některé až moc vysoký a pro těch pár nadšenců, co dosahují v zatuchlém školském systému dobrých výsledků, zase nedostatečný.

      Problém vojáků je trochu jiný, na rozdíl od většiny zaměstnanců nepracují v místě trvalého bydliště, tím se platy výrazně srovnávají. Další nevýhodou je ořezání celé řady práv a nastolení povinností, které v jiných profesích nejsou. Pokud by to bylo tak lukrativní, tak by armáda měla naplněnost k 100 %, ale situace je taková, že je to velký problém a pokud se platy výrazně nezvýší, tak lidé s potřebnou kvalitou do armády nebudou nastupovat, protože různá omezení a represe jsou opravdu citelné a stávající platy jsou nedostatečnou pobídkou.

      Jinak řečeno – proč sám nenastoupíte do armády, když jako vysokoškolák byste na tom byl výrazně lépe než zmíněný četař a zaměstnanec ČD? Je vidět, že záleží na úhlu pohledu, ale je faktem, že učitelské posty na ZŠ jsou většinou plně obsazeny. Proč asi?

      Ještě poslední poznámku k Vašemu mudrování. Umíte si představit, že po 14 letech (v podstatě nejlepších letech Vašeho života) Vás armáda propustí jenom pro to, že byste měl nárok na výsluhu? Vojáci totiž mají pracovní poměr na dobu určitou a o jeho prodloužení nerozhodují jejich výsledky, velitel apod., ale jakýsi přiblblý ministerský úředník, který přes kladný posudek velitele škatulkuje vojáka podle tabulek a vidí, že by mohl mít nárok na výsluhu, tak pryč s ním. Myslíte, že to je normální?

      Přeji všem vojákům úspěch v práci a třeba se jednou dočkáme pracovního poměru na dobu neurčitou, abychom nebyli neustále obětmi psychopatických úředníků, politiků a úchylných generálů.

     • Vše je relativní... napsal:

      Filip Dvořák: V řadě věcí s Vámi souhlasím a beru i vaše argumenty. Nicméně plat učitelů není tématem této diskuze, takže nemá cenu se v něm více pitvat. Je pravda, že ve školství chybí profesionálové. Řada učitelů by si zasloužila více peněz a řada jiných by zase měla svá místa uvolnit, protože tam nemají, co dělat – souhlas. Nicméně, nic to nemění na faktu, že VŠ je pro výkon tohoto povolání nutností (nemáte pravdu, že udělat pajdák je pro každého brnkačka) a měl by tomu pak odpovídat i plat, což zde již asi 60 let neplatí.

      Osobně znám dva lidi, kteří mají vystudováno učitelství a raději šli do armády právě kvůli výrazně lepším podmínkám. Armáda momentálně dělá nábory a snaží se při každé příležitosti lákat na „lepší“ podmínky než jsou jinde. Takže celá tato kampaň je výmysl? Když vidím tuto diskuzi, kde většina vojáků spíše tvrdí opak oproti oficiálnímu postoji AČR, tak nevím, co si myslet.

      V místě trvalého bydliště dnes již pracuje málokdo a to platí i v civilním sektoru (na vesnici dojíždějí téměř všichni, v menších městech je to 50/50). Navíc AČR momentálně doplňuje prakticky všechny útvary, takže se dá dostat relativně blízko domova a nemusíte přes celou republiku (pokud nepočítám 3 měsíce KZP ve Vyškově). Takže tohle opravdu neberu jako argument pro vyšší plat vojáka.

      K případným omezením života, kterými dále argumentujete, ty jsou i v ostatních ozbrojených složkách. Mám kamaráda (Bc. vzdělání) v hodnosti Podporučík na kriminálce a bere asi 25 čistého, což je opět méně, než by měl v armádě. (vím, že Podporučíky už nemáte, ale i Rotmistr s maturou má u vás víc). Strážmistr na ulici má 18, 19 i se všemi příplatky. Sestřičky s bakalářským vzděláním mají v okresních nemocnicích se směnami něco přes dvacet, dále bych mohl pokračovat přes hasiče, celníky, měšťáky, tramvajáky, nádražáky, řidiče MHD, silničáře, pošťáky… Ti všichni by na tom nakonec byli finančně o něco hůř než vojáci.

      Opravdovou nevýhodu, kterou v armádě vidím, je práce na dobu určitou a nejistotu výsluhy do budoucna. Pokud opravdu někdo skončí po 14 letech bez výsluhy, je to špatné. Osobně znám spíš víc lidí, co muselo skončit před 20. rokem služby. Na rozdíl od řady ostatních civilistů si nemyslím, že AČR je k ničemu, pouze říkám: „Nemáte se zase tak špatně, podívejte se na to trochu objektivně.“

   • Marek napsal:

    Pane Berane, přečtěte si POŘÁDNĚ, na co reagujete! Píše, že je 14 let v AČR a je četař – to neznamená, že je 14 let četař. Do „nových“ hodností byli lidé jmenováni od 1.1.2011 – tzn., že do 31.12.2010 mohl pisatel být rotmist/nadrotmistr, ale i podpraporčík, tedy četařem 14 let být nemůže, tato hodnost nebyla v AČR užívána od zrušení ZVS k 31.12.2004. Bohužel s pisatelem „voják“ musím souhlasit. Mám vyšší vzdělání (i jazykové – STANAG2) než můj nadřízený, přesto nemám šanci na kariérní postup, protože tolik proklamovaný „kariérní řád“ fakticky nefunguje. Vy civilisté byste se měli snažit získat validnější info o skutečné AČR, nežít z toho, co vám předkládá PR odbor MO ČR….

   • tomas napsal:

    Dobrý den, chci se zeptat, jak probíhá tělesná příprava atd. – chci se stát vojákem AČR. Děkuji za info.

  • Karel napsal:

   Ufňukaný četaři, prober se, 23 čistého je cca 30 000 hrubého a za tu Tvoji práci si myslím, že jsi přeplacený. Vem si týden od pondělí do pátku a napiš si, co jsi přesně dělal od 07:00 – 15:30 a zjistíš, že se nemáš až tak špatně a to, že jedeš 2-3 krát za rok na cvičení tak hrozný není, já taky trávím dny na pracovních cestách a nasazuješ život tak maximálně u piva v hospodě. Jsi jenom uplakánek.

  • četař napsal:

   Souhlasím s kolegou. Mám maturitu (technický obor), řidičský průkaz na vše mimo D, strojnický průkaz na různé stroje a mnoho dalších oprávnění. Po 24 odsloužených letech a 32 měsících odsloužených v zahraničních misích mám stejný plat jako 3měsíční absolvent základního výcviku. Jak píše kolega, můj plat se po „přidání“ snížil cca o 4 000 Kč. Takže čím déle sloužím, tím mám méně.

 • Taky voják a dlouho napsal:

  Pěkně popsáno laikem pro laickou veřejnost. Bohužel skutečná realita je někde úplně jinde. Většina výše zmíněných „benefitů“ jsou pouze pro pár vyvolených. Dokonce ani „velící voják“ s ekonomickou zodpovědností, kterou mu osobně svěřil ministr, nemá vždy příplatek. Specialisté IT? Kdeže! 😀 O tom, že nový zákon je přínosem pro vojáky, je přesvědčeno jen pár zoufalců v Praze. Nový zákon je opět snůška blábolů proti obyčejným vojákům a státní tajemník se ani nestydí blahopřát nám k novému roku a mít radost, že jsme podle tohoto zákona po zásluze odměněni (= potrestáni). Viz poslední A-Report 12/2015. Jinak doporučuji k přečtení, kolega z KVV ČB to sepsal moc pěkně.

 • MIroslav napsal:

  Divím se tomu, že hodnost četař má 23 500 Kč čistého. To je nějak málo, ne? Dle všeho bych měl mít 27 000 Kč čistého v hodnosti četaře.

 • Aneta napsal:

  Ono je to všude stejné. Bez správných známých na správných postech, ač se člověk snaží sebevíc, ne a ne se prodrat na lepší pozici. Bohužel.

 • Důstojník napsal:

  Čtu si tady od zhrzených vojáků, jak je všechno o známých a protekci. Jsem ve 32 letech majorem, aniž by mi kdokoli pomohl. Základní problém některých vojáků je, že se dívají, co jim armáda dá. Jak to psal pan Beran. Kariérního postupu docílíte pouze, když se budete ptát, co můžete udělat pro armádu a nedívat se, kolik za to dostanete. Snažím se sloužit pro tuhle zemi a když sloužíte dobře, vzděláváte se, hledáte cestičky, jak se dostat na kurz, na misi apod., stačí být připraven a když budete mít štěstí a objevíte nějaké místo, zjistíte, že díky vzdělávání jste na toto místo připravení. Když mi zrušili místo na útvaru, necítil jsem se nejlíp. Chtěl jsem se někam přihlásit, ale všichni mi říkali, že tam nemám šanci, je to o známých apod. Jenže já blbec na ně nedal, přihlásil se a nakonec jsem byl jediný. Na některá místa si můžete jako velitel dát kamaráda, když budete chtít, ale na některá prostě budete potřebovat profíka, co dané práci rozumí. V dnešní armádě tak nezbývá než být tím, po kom můžou sáhnout, až bude potřeba. Nebát se změnit útvary, nehledat místo jen kolem baráku apod. Takže přestaňte furt brečet a přemýšlejte, co pro AČR udělat.

 • policajt napsal:

  V médiích a na armádních stránkách jsem se dočetl, že v armádě je nedostatek leteckých mechaniků. Jaká je výše hrubého platu v hodnosti rotmistr nebo nadrotmistr, ve funkci letecký mechanik (přesněji technik letounu ČVO 430)?

 • voják napsal:

  Já také souhlasím s panem Beranem, že AČR není o protekci, ale o schopnostech – co je voják schopen pro armádu udělat sám. Jsem u armády 8 let, z toho 5 let u speciálních jednotek. Začal jsem na hodnosti rotného a dnes jsem na hodnosti nadrotmistr. Osobně si myslím, že záleží na schopnostech jednotlivých vojáků a hodnocení přímého velitele.

 • Lukáš napsal:

  Chtěl bych sdělit ufňukanému četaři, že moje žena vysokoškolačka s šestiletou praxí má v soukromé firmě 22 500 čistého. Na náš region je to slušná mzda. Ano, vím – zaměstnavatel ji nepošle do mise, nejezdí na Vrbětice a ani netráví čas cvičením v Boleticích. Za tyto „nevýhody“, milý pane četaři, máte cca 8 000 čistého navíc, než byste se svým vzděláním měl v našem kraji v průměrné civilní firmě. Tak si to uvědomte a nebrečte. Zkuste vystudovat SŠ, pak VŠ a můžete kariérně postoupit.

 • Poddůstojník napsal:

  Souhlasím s důstojníkem. Jsem u bojových jednotek osm let a jako nejnižší velitel to vidím zblízka. Většině lidí chybí ctižádostivost a snaha na sobě pracovat, nebo se prostě jen bojí moc velké změny. Ale nikdo si vás nikdy nevšimne jen tak. Takže se toho nebojte a pracujte na sobě.

 • David napsal:

  Nejsem v armádě a být ani nechci. Trochu však vím, jak to tam chodí. Tolik výhod, co má jeden voják, nemá snad ani firma o 50 lidech. Více volna si nedovedu ani představit. Ano, voják (neznám hodnost) si moc nevydělá, ale za to, že nic nedělá (kromě pár cvičení ročně) a má neustále výhody, paragrafy atd., je to božsky zaplacená práce. Pak je samozřejmě hodně času na práci bokem. Málokdo z vojáků (bez vyššího vzdělání) by šla do normální práce, i kdyby tam dostali stejné peníze. PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA to bohužel není.

 • janka napsal:

  Jsem v AČR již 30 let, a když člověk na sobě pracuje, kariéru vybuduje (i jako žena jsem dosáhla výborné hodnosti a pozice), je nutné se pořád učit, být v dobré kondici, zajít do mise – několikrát se přestěhovat.
  Jenomže dnes mnoho nastupujících hledá jenom výhody, žádná pokora a chuť něco dát AČR. Výhody a platové podmínky nikdy nebyly tak zajímavé jak nyní, ale vytrácí se srdcaři. Četař je hodnost pro učňovsky vzdělaného člověka a nemyslím si, že v civilním sektoru jsou takto nastaveny platové podmínky pro kategorii odpovídající tomuto vzdělání.

 • Tera napsal:

  Vy všichni ve státním sektoru: Podívejte se, za jakých podmínek, jak moc a do jakého věku musejí pracovat obyčejní lidé, kteří na vás vydělávají! Z našeho pohledu čerpáte veškeré benefity, o kterých se obyčejnému dělníkovi ani nesnilo a ještě máte drzost remcat, že dostáváte málo? S obranou vlasti stejně nebudete schopni nic udělat.

  • janka napsal:

   Milá Tero, stačí zajít na krajské vojenské velitelství (KVV), udělat vstupní testy, potom lékař, psycholog, tělocvik a patříš mezi nás. Párkrát se budeš stěhovat, krmit se z konzerv, bez ohledu na menstruaci hygiena v polním výcviku nulová. Odskočíš si na 6 měsíců do Iráku a Afghánistánu, necháš na sebe občas bezdůvodně vřískat, prostě samé výhody. O usínání na ubytovně daleko od rodiny ani nemluvím – takže nekritizuj a nastup, nábory jsou otevřené.

 • Kaňour napsal:

  Jsem bývalý oficír v penzi. Pamatuj, vojáčku, i závistiví civilové, že nejhorší mě potkalo až nyní, už mně to nestojí za to.

 • Adél napsal:

  Ahoj, chtěla jsem se zeptat, jestli má holka u armády vůbec nějakou šanci. Příští rok bych chtěla jít na vojenskou vysokou, ale když tady čtu komentáře, tak mě napadá, jestli vůbec má žena příležitost uspět a prosadit se.

  • Petr Woff napsal:

   Adélo, podle našeho právního řádu jistě ano. Zákoník práce v § 110 nařizuje: „Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody.“ A taky prakticky si myslím, že jsme natolik vyspělou společností, aby člověk mohl udělat kdekoli kariéru bez ohledu na svoje pohlaví – samozřejmě pokud je dostatečně inteligentní. Ostatně ve všech oblastech, i v Armádě už dávno rozhoduje spíš dobrý mozek, než fyzická síla (kterou mají muži obvykle větší).

  • janka napsal:

   Adélo, žena má šanci se prosadit, když bude dobrá a trošku lepší než mužští kolegové. Nedoporučuji žádné zneužívání vztahů a ženských zbraní, to nemá dlouhého trvání. Prosadit se dá, ale pořád jde o svět mužů, kteří neradi nechávají zajímavé posty ženám. Byla jsem i velitelkou různých jednotek, dá se – a nakonec jsem měla s chlapy dost dobré vztahy. Jenomže stín zatím žádná nepřekročila, např. velitel letecké základny, náčelník štábu brigády apod. Ovšem již zraje čas a hledají první generálku, jenom zůstává otázkou, koho vyberou. Já bych již do AČR nešla, po několika letech si stejně musí člověk najít práci v civilním sektoru.

 • tuff napsal:

  Velice vážně přemýšlím o práci vojáka, ale trochu mě trápí kariérní postup. Mám jenom dva výuční listy. Ale doufám, že při velké snaze, píli a šikovnosti bych časem dosáhl aspoň na pozici rotného. Za případné potvrzení, opravu nebo upřesnění od zkušených vojáků bych byl rád.

 • Tonda napsal:

  Jak už tu bylo psáno, ty peníze tu jsou pro každého, pojďte do AČR. Já taky nechápu, proč je půlka útvarů poloprázdných, když je to v armádě tak super, proč Ministerstvo obrany musí dávat reklamu i do rádia a dělá promo-akce už i na školách, proč přestalo požadovat základní fyzické předpoklady (shyby zrušeny, 4 byly moc :-D), proč osekali psychotesty, proč už do armády berou lidi s alergiemi, po operacích kloubů, i lidi s 3 dioptriemi.

  Pravda je taková, že za ty prachy málokdo chce dojíždět z Moravy do Žatce nebo obráceně, málokdo opustí rodinu a žije většinu roku na ubytovně na pokoji ve dvou, málokdo chce za ty peníze běhat 3 kilometry za 12 minut. Málokdo bude 2 – 3 měsíce ročně venku, v lese na cvičení spát v rozpadajícím se lehátku, ve stanu ze 60. let, do kterého teče. Nemluvě o tom, kdo je ochoten nechat na sebe řvát, dodržovat disciplínu a být do jisté míry splachovací. O tom, že může zhebnou i při blbém cvičení na Doupově a vůbec nemusí do války, taky nemluvně.

  Jak říkám, kdo chce, ať jde a ty peníze si za to vezme. Když projde dnes už dost smutným přijímačem a dá Vyškov, tak se může mít stejně super jako my Vojáci. Aspoň nebudete mít čas pindat a závidět lidem, co byli ochotni proto něco udělat.

 • Martin H napsal:

  Adélo, v Armádě, jako v jedné z mála organizací, budeš mít extrémně rovnou příležitost dotáhnout to tam, kam chceš. Nikdo tě nebude perzekvovat, když budeš na mateřské, ochrání ti místo, aby ses měla, kam vrátit. Do nejvyšších míst ženy teprve pronikají, ale na úrovni středního managementu už jsou více než slušně zastoupeny. Dobře se rozhodni. :-)

  • Petr napsal:

   Martine, místo sice „ochrání“, ale na původním pracovišti pouze 1 rok od nástupu na „mateřskou“ před porodem. Pak je na místo rodičky umístěn někdo jiný a žena na mateřské je dána do tzv. dispozice do 3 let dítěte, tzn., že po nástupu zpět ji mohou umístit kdekoliv v republice, kde bude pro její kvalifikaci místo. Takže to není žádné terno. Buďto s ročním dítětem do práce na garantované původní místo, nebo s tříletým do práce dojíždět kamkoliv v rámci ČR, a nebo potom armádo „pá pá“. :-/

  • janka napsal:

   Martine, sloužím 30 let. Od první holky jsem se vracela po 14 týdnech (devadesátá léta, vše se rušilo jak na běžícím pásu) a od druhé po 13 měsících. Mezi holkami je 16 let rozdílu, a proto mně místo podrželi. Tři roky na nikoho čekat nebudou.

 • Dandy3 napsal:

  Mít plat četaře celých 14 let, tak jsem spokojen. Těch 14 let mám průměrný čistý plat 16 tisíc. U armády jsem (kdysi dávno) byl a opět nastupuji. Samozřejmě motivací jsou platové podmínky. Jen jsem trochu smutný z toho, jak dnešní mladá generace po fyzické i psychické stránce degraduje.

 • vojin Rian napsal:

  Tak po této kompletně pročtené diskuze se mi na vojáka opravdu nechce. Vám, co jste byly tak ochotní a protrpěli jste tolik let tvrdým výcvikem, držím palce.

 • Karel napsal:

  Dobrý den, chci do armády, ale rád bych přitom chodil ještě do civilního zaměstnání, abych měl přivýdělek bokem – asi blbost, že? :-)

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *