Platové třídy a tabulky 2017: kompletní přehled!

Zaměstnanci ve veřejných službách a správě mají omezenější finanční možnosti, než talentovaní a průbojní soukromníci. Zákoník práce a související vládní nařízení jim aspoň garantují větší jistotu. Každý strážníkpolicista, hasič, vojákúředník, lékař, zdravotní sestra, učitel nebo sociální pracovník dostává základní měsíční odměnu podle svojí nejtěžší vykonávané práce, praxe a vzdělání. Teprve navíc může dostat ještě příplatky. Na této stránce rozebíráme platové tabulky ve veřejných službách a správě, účinné od ledna 2017. Ale možná vás zajímají spíše:

Jak najdete svoji platovou třídu, platový stupeň a platový tarif?

Zaměstnanec veřejné instituce (nemocnice, školy apod.) v normálním pracovním poměru je začleněný do platové třídy „podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě“ a „podle požadovaných nejnáročnějších prací“. Podrobnosti stanovuje katalog všech povolání. Třeba všeobecná zdravotní sestra patří do platové třídy 9, pokud její pracovní náplní je: „Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu pod odborným dohledem.“ Ale také může spadat do platové třídy 12, když „samostatně provádí nejnáročnější vysoce specializované ošetřovatelské a léčebné výkony, například péči o rizikového novorozence“.

Jednotlivé třídy dále dělíme na stupně, podle nejvyššího dosaženého vzdělání a „započitatelné praxe“, která do jisté míry zahrnuje také „dobu péče o dítě a dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby“. Bohužel v 1. až 5. platové třídě nemusí být podle zákona uznaný ani jediný rok (!), i když máte mnohaletou praxi. Každopádně zaměstnancům ve veřejném sektoru přísluší základní hrubé měsíční platy, zaokrouhlované na celé desetikoruny nahoru, kterým zákon říká tarify. Kupříkladu zdravotní sestra může ve zralém věku brát skoro o 100 % více, než když byla začátečnicí. Navíc, nad rámec těchto základních tarifů připočítáváme ještě příplatky za noční a víkendové směny, rizikové prostředí, vedení kolektivu, individuální bonus apod.

Nyní postupně projdeme nové platové tabulky, které podle upraveného nařízení vlády č. 564/2006 Sb. platí počínaje lednem 2017. Už v září předchozího roku dostali přidáno pedagogové, od listopadu potom skoro všichni ostatní zaměstnanci ve veřejném sektoru. Teď konečně stoupnou základní tarify taky většině pracovníků ve zdravotnictví, kteří přišli na řadu jako poslední kvůli významnému postavení zdravotních pojišťoven. Je totiž zvykem, že úpravy takzvané úhradové vyhlášky začnou účinkovat vždycky teprve od Nového roku.

Platové třídy a tabulky strážníků, vědců, ochranářů…

Adresáty úvodní platové tabulky jsou strážníci obecní a městské policie, zaměstnanci Akademie věd, Grantové agentury, Technologické agentury, ČSSZ, NKÚ, ÚSTR, ČNB, dále zaměstnanci ve chráněných krajinných oblastech a národních parcích, ve školách zřizovaných Ministerstvem vnitra apod. Následující platová tabulka náleží také zaměstnancům Policie ČR, Vězeňské služby ČR, BIS, ozbrojených sil, soudů, správních nebo místních úřadů, kteří jsou v běžné pracovním, nikoli služebním poměru.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 8.240 8.950 9.700 10.510 11.390 12.350 13.400 14.540 15.780 17.100 18.590 20.140 21.830 23.700 25.710 27.910
2 8.540 9.280 10.060 10.910 11.850 12.830 13.900 15.100 16.360 17.750 19.280 20.890 22.670 24.580 26.690 28.960
3 8.860 9.640 10.440 11.320 12.290 13.310 14.430 15.670 16.990 18.430 20.040 21.690 23.520 25.520 27.700 30.040
4 9.190 10.000 10.850 11.750 12.760 13.820 14.980 16.270 17.630 19.130 20.780 22.490 24.400 26.480 28.740 31.180
5 9.560 10.380 11.260 12.200 13.240 14.350 15.550 16.890 18.300 19.850 21.560 23.350 25.320 27.470 29.820 32.350
6 9.930 10.770 11.670 12.650 13.740 14.880 16.140 17.540 18.980 20.590 22.380 24.230 26.280 28.500 30.940 33.560
7 10.300 11.200 12.120 13.140 14.250 15.450 16.730 18.190 19.720 21.380 23.230 25.150 27.270 29.590 32.110 34.820
8 10.690 11.610 12.590 13.630 14.800 16.020 17.360 18.880 20.460 22.180 24.100 26.110 28.300 30.700 33.340 36.140
9 11.090 12.040 13.070 14.150 15.360 16.630 18.020 19.590 21.220 23.020 25.000 27.090 29.360 31.870 34.600 37.500
10 11.530 12.520 13.560 14.690 15.950 17.270 18.690 20.340 22.030 23.880 25.940 28.110 30.480 33.070 35.910 38.900
11 11.950 12.970 14.080 15.240 16.560 17.920 19.420 21.120 22.870 24.800 26.920 29.170 31.620 34.320 37.260 40.390
12 12.410 13.470 14.610 15.810 17.200 18.600 20.150 21.920 23.730 25.740 27.950 30.270 32.820 35.610 38.650 41.910

(↑ Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 4)

Platové třídy a tabulky sociálních pracovníků

Následující tarifní stupnice patří sociálním pracovníkům, stejně jako pracovníkům v sociálních službách, kterým nepasuje charakteristika předešlé tabulky. Působí například v krajských a obecních příspěvkových organizacích, ve školách a nemocnicích, věznicích, azylových zařízeních, poskytují pomoc v hmotné nouzi nebo sociálně-právní ochranu dětem. Mezi výjimky tudíž může patřit například sociální pracovnice, zaměstnaná u Policie ČR.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 7.580 8.210 8.900 9.650 10.470 11.350 12.320 13.360 14.480 15.730 17.060 18.500 20.050 21.750 23.620 25.610
2 7.850 8.510 9.240 10.020 10.850 11.780 12.770 13.850 15.040 16.310 17.710 19.190 20.820 22.590 24.510 26.580
3 8.150 8.830 9.590 10.400 11.290 12.220 13.260 14.390 15.600 16.940 18.370 19.920 21.610 23.440 25.450 27.580
4 8.460 9.170 9.960 10.790 11.700 12.690 13.760 14.930 16.220 17.590 19.070 20.670 22.410 24.320 26.400 28.620
5 8.780 9.520 10.340 11.200 12.140 13.160 14.280 15.490 16.820 18.260 19.780 21.450 23.270 25.220 27.400 29.710
6 9.120 9.870 10.740 11.630 12.620 13.680 14.820 16.070 17.450 18.940 20.540 22.260 24.140 26.180 28.440 30.820
7 9.460 10.270 11.130 12.070 13.090 14.170 15.400 16.680 18.100 19.660 21.310 23.090 25.050 27.180 29.500 31.960
8 9.820 10.660 11.550 12.520 13.600 14.720 15.970 17.320 18.790 20.400 22.120 23.970 25.990 28.200 30.600 33.180
9 10.190 11.060 12.010 13.000 14.110 15.270 16.580 17.980 19.500 21.180 22.960 24.870 26.970 29.250 31.780 34.430
10 10.570 11.490 12.440 13.480 14.640 15.850 17.220 18.650 20.240 21.970 23.820 25.820 27.990 30.350 32.960 35.740
11 10.990 11.920 12.930 14.000 15.200 16.450 17.880 19.360 21.000 22.800 24.720 26.810 29.050 31.520 34.200 37.080
12 11.390 12.380 13.420 14.530 15.770 17.060 18.550 20.090 21.810 23.660 25.650 27.800 30.140 32.700 35.500 38.470

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 2)

Platové třídy a tabulky pedagogů

Cílovou skupinou další platové tabulky jsou pedagogičtí pracovníci: především učitelé, ale rovněž vychovatelé, metodici pro vzdělávání, lektoři-instruktoři, někteří akademičtí pracovníci, speciální pedagogové a pedagogové volného času, stejně jako jejich asistenti. Nejníže postavený asistent teoreticky atakuje hranici minimální mzdy, ale prakticky musí dostávat aspoň svoji sazbu takzvané zaručené mzdy (více ZDE).

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 10.700 11.610 12.560 13.610 17.260 21.570 21.750 22.140 22.620 23.170 24.030
2 11.100 12.030 13.080 14.170 17.750 21.760 21.950 22.530 23.100 23.870 25.160
3 11.800 12.830 13.920 15.160 18.220 22.010 22.290 22.820 24.020 24.870 26.520
4 12.610 13.700 14.880 16.110 19.060 22.470 22.980 23.670 25.030 26.700 28.720
5 13.410 14.600 15.850 17.240 19.910 23.170 23.710 24.670 26.590 28.750 31.550
6 14.560 15.830 17.160 18.650 21.320 24.350 25.020 26.040 28.810 31.130 34.100
7 14.970 16.260 17.640 19.170 21.930 24.910 25.560 26.740 29.500 31.910 34.920

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 9)

Platové třídy a tabulky lékařů v orgánech sociálního zabezpečení

Platové tabulky se nyní zužují. Nejméně do 11. platové třídy totiž patří lékaři orgánu sociálního zabezpečení. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (č. 582/1991 Sb.) upřesňuje, že orgány sociálního zabezpečení jsou: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení, okresní správy sociálního zabezpečení, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo obrany.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
11 12 13 14
1 24.790 26.390 29.810 33.400
2 25.510 27.170 30.660 34.320
3 26.280 28.000 31.560 35.280
4 27.060 28.820 32.460 36.280
5 27.860 29.720 33.420 37.310
6 28.710 30.620 34.410 38.380
7 29.580 31.580 35.440 39.500
8 30.500 32.570 36.510 40.650
9 31.420 33.590 37.600 41.860
10 32.400 34.640 38.760 43.100
11 33.410 35.740 39.940 44.400
12 34.470 36.880 41.180 45.740

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 7)

Platové třídy a tabulky zdravotnických pracovníků na Ministerstvu obrany apod.

Cílovou skupinou této platové tabulky jsou lékaři, zubaři, farmaceuti, ale také nelékařští zdravotničtí pracovníci „poskytující zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě“. Platové třídy mají znovu značný rozptyl.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 9.260 10.040 10.880 11.810 12.790 13.870 15.060 16.330 17.710 19.230 20.850 22.600 24.530 26.620
2 9.610 10.420 11.300 12.270 13.290 14.400 15.630 16.950 18.370 19.950 21.630 23.470 25.450 27.640
3 9.980 10.810 11.720 12.720 13.770 14.940 16.230 17.590 19.090 20.740 22.450 24.350 26.410 28.680
4 10.350 11.240 12.170 13.200 14.320 15.510 16.850 18.260 19.810 21.510 23.290 25.260 27.410 29.750
5 10.750 11.650 12.630 13.710 14.850 16.100 17.490 18.940 20.540 22.320 24.170 26.210 28.440 30.870
6 11.150 12.090 13.100 14.220 15.410 16.700 18.150 19.640 21.310 23.170 25.090 27.200 29.510 32.040
7 11.590 12.560 13.610 14.760 15.990 17.320 18.840 20.420 22.130 24.040 26.040 28.240 30.630 33.240
8 12.020 13.040 14.110 15.320 16.590 17.980 19.550 21.180 22.960 24.940 27.020 29.300 31.780 34.500
9 12.460 13.520 14.660 15.910 17.230 18.650 20.270 21.970 23.830 25.880 28.040 30.390 32.990 35.820
10 12.950 14.040 15.200 16.520 17.880 19.360 21.050 22.800 24.740 26.860 29.090 31.550 34.230 37.170
11 13.430 14.560 15.780 17.140 18.550 20.110 21.860 23.680 25.660 27.860 30.200 32.730 35.530 38.560
12 13.950 15.130 16.360 17.800 19.240 20.860 22.690 24.560 26.650 28.930 31.330 33.980 36.870 40.010

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 5)

Platové třídy a tabulky lékařů u záchranné služby apod.

Do následující platové třídy 11, 12, 13, 14, 15 nebo 16 spadá „zaměstnanec, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby“. Z platové tabulky je patrné, že přísluší vysoce kvalifikovaným pracovníkům.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
11 12 13 14 15 16
1 27.110 28.860 32.610 36.540 38.810 41.300
2 27.890 29.720 33.550 37.540 39.920 42.490
3 28.750 30.630 34.520 38.600 41.070 43.720
4 29.590 31.530 35.510 39.680 42.240 45.010
5 30.470 32.500 36.560 40.810 43.480 46.330
6 31.400 33.500 37.640 41.970 44.740 47.700
7 32.370 34.540 38.760 43.220 46.060 49.130
8 33.360 35.620 39.920 44.470 47.450 50.630
9 34.370 36.730 41.120 45.790 48.880 52.160
10 35.450 37.890 42.390 47.150 50.350 53.750
11 36.550 39.100 43.700 48.570 51.880 55.420
12 37.710 40.340 45.040 50.030 53.460 57.150

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 8)

Platové třídy a tabulky dalších zdravotnických pracovníků

Následující platové třídy rozlišují zdravotnické pracovníky, kteří „poskytují zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb“ a zároveň nepatří do předchozích dvou platových tabulek! Může sem patřit například klinický psycholog, sanitář, nutriční asistent nebo terapeut, radiologický nebo porodní asistent, sestra, ergoterapeut, zdravotní laborant, zdravotně-sociální pracovník, adiktolog, fyzioterapeut a další.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 10.120 10.980 11.900 12.910 13.990 15.170 16.470 17.870 19.360 21.050 22.800 24.710 26.830 29.110
2 10.520 11.390 12.360 13.420 14.520 15.750 17.090 18.540 20.090 21.830 23.650 25.670 27.830 30.220
3 10.920 11.820 12.820 13.920 15.070 16.340 17.750 19.240 20.870 22.690 24.570 26.640 28.900 31.370
4 11.320 12.290 13.300 14.450 15.650 16.970 18.420 19.970 21.660 23.520 25.470 27.630 29.980 32.540
5 11.750 12.750 13.810 14.990 16.240 17.620 19.120 20.720 22.480 24.410 26.440 28.680 31.110 33.770
6 12.190 13.230 14.320 15.570 16.850 18.280 19.850 21.490 23.310 25.340 27.440 29.750 32.270 35.040
7 12.680 13.730 14.890 16.140 17.490 18.950 20.610 22.320 24.200 26.290 28.480 30.880 33.520 36.360
8 13.150 14.250 15.430 16.770 18.140 19.660 21.390 23.170 25.110 27.300 29.550 32.050 34.760 37.750
9 13.630 14.790 16.020 17.400 18.840 20.410 22.180 24.020 26.060 28.310 30.670 33.240 36.080 39.180
10 14.170 15.360 16.630 18.070 19.550 21.170 23.030 24.940 27.050 29.390 31.830 34.510 37.450 40.650
11 14.690 15.930 17.260 18.760 20.290 21.990 23.910 25.900 28.080 30.470 33.030 35.800 38.870 42.180
12 15.250 16.550 17.900 19.470 21.060 22.810 24.820 26.870 29.150 31.640 34.280 37.160 40.330 43.760

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 6)

Platové třídy a tabulky zbylých zaměstnanců ve zdravotnictví

Na řadu přicházejí zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb, kteří nepatří do předchozích dvou platových tabulek! Působí například v nemocnici, ale nikoli jako zdravotničtí pracovníci poskytující zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra, ani ve Vězeňské službě. Náleží sem třeba kuchaři, personalisté, účetní nebo administrativní a spisoví pracovníci zaměstnaní veřejnými nemocnicemi.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 7.960 8.640 9.370 10.140 11.000 11.940 12.940 14.040 15.230 16.540 17.930 19.450 21.080 22.870 24.840 26.930
2 8.240 8.950 9.710 10.530 11.410 12.380 13.440 14.560 15.820 17.150 18.620 20.190 21.880 23.740 25.780 27.940
3 8.570 9.300 10.080 10.930 11.860 12.840 13.940 15.130 16.410 17.810 19.320 20.950 22.720 24.630 26.760 29.000
4 8.890 9.640 10.480 11.350 12.310 13.340 14.470 15.690 17.040 18.480 20.050 21.740 23.570 25.570 27.770 30.090
5 9.220 10.010 10.860 11.760 12.780 13.830 15.010 16.300 17.680 19.200 20.790 22.540 24.460 26.530 28.800 31.230
6 9.590 10.380 11.280 12.230 13.260 14.380 15.590 16.910 18.350 19.930 21.600 23.410 25.380 27.540 29.900 32.410
7 9.940 10.800 11.710 12.690 13.770 14.910 16.170 17.540 19.050 20.670 22.410 24.290 26.340 28.570 31.020 33.620
8 10.320 11.210 12.140 13.160 14.280 15.470 16.790 18.200 19.760 21.440 23.250 25.210 27.340 29.660 32.190 34.890
9 10.720 11.630 12.610 13.680 14.840 16.060 17.430 18.890 20.510 22.270 24.140 26.150 28.360 30.770 33.410 36.210
10 11.110 12.070 13.080 14.180 15.390 16.670 18.100 19.610 21.290 23.100 25.050 27.140 29.440 31.930 34.650 37.570
11 11.540 12.530 13.580 14.710 15.980 17.300 18.790 20.350 22.080 23.970 26.000 28.180 30.540 33.140 35.970 38.990
12 11.980 13.020 14.120 15.270 16.580 17.930 19.510 21.110 22.930 24.890 26.980 29.240 31.700 34.380 37.330 40.460

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 3)

Platové třídy a tabulky ostatních zaměstnanců ve veřejném sektoru

Poslední platové třídy jsou určené pracovníkům ve veřejném sektoru, kteří nezapadali do žádné předchozí platové tabulky – mohou jimi být například manažeři kvality nebo koordinační a programoví pracovníci.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 7.270 7.900 8.550 9.270 10.060 10.910 11.840 12.840 13.920 15.120 16.400 17.780 19.270 20.910 22.710 24.620
2 7.540 8.180 8.880 9.620 10.440 11.320 12.280 13.320 14.460 15.680 17.020 18.450 20.010 21.710 23.560 25.550
3 7.830 8.490 9.220 9.990 10.850 11.750 12.740 13.830 15.000 16.280 17.660 19.150 20.770 22.530 24.470 26.510
4 8.130 8.810 9.570 10.370 11.260 12.200 13.230 14.360 15.580 16.900 18.330 19.870 21.540 23.370 25.390 27.510
5 8.440 9.150 9.940 10.760 11.670 12.650 13.730 14.890 16.170 17.550 19.020 20.620 22.360 24.250 26.340 28.550
6 8.760 9.490 10.310 11.180 12.120 13.140 14.240 15.460 16.770 18.200 19.750 21.400 23.210 25.170 27.340 29.620
7 9.090 9.870 10.700 11.600 12.590 13.630 14.790 16.030 17.400 18.890 20.490 22.210 24.080 26.130 28.370 30.740
8 9.440 10.250 11.100 12.030 13.070 14.150 15.340 16.640 18.060 19.600 21.260 23.040 24.990 27.110 29.430 31.900
9 9.790 10.630 11.540 12.500 13.560 14.690 15.940 17.280 18.760 20.360 22.060 23.900 25.930 28.130 30.550 33.100
10 10.170 11.030 11.960 12.960 14.080 15.240 16.550 17.930 19.460 21.130 22.910 24.820 26.910 29.190 31.680 34.360
11 10.560 11.470 12.420 13.450 14.610 15.810 17.190 18.610 20.190 21.930 23.760 25.770 27.930 30.290 32.890 35.650
12 10.960 11.900 12.900 13.970 15.160 16.400 17.830 19.310 20.960 22.750 24.660 26.730 28.980 31.440 34.130 36.990

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 1)

Tato stránka obsahuje platové tabulky, účinné od 1. 1. 2017. Údaje si můžete ověřit ve vládním nařízení č. 564/2006 Sb., až bude aktualizován na Portále veřejné správy. Předchozí platové tabulky najdete pod následujícími odkazy: 1.11. až 31.12. 2016, 1.9. až 31.10. 2016, 1.1. až 31.8. 2016, 1.11. až 31.12. 2015, 1.1. až 31.10. 2015, 1.11. až 31.12. 2014

497 komentářů

 • Alena Fryková napsal:

  Dobrý den,
  ráda bych věděla, v jaké platové třídě by měla být zařazena sociální pracovnice , pracující ve Výchovném ústavu a dětském domově se školou, která má bakalářské vzdělání. Děkuji za odpověď.

 • Petr Woff napsal:

  Dobrý den, paní Fryková, pokud vykonáváte práci sociální pracovnice ve veřejném (nikoli soukromém) ústavu, je Vám určená poslední platová tabulka „ostatních zaměstnanců ve veřejném sektoru“. S bakalářským vzděláním teoreticky spadáte do 10. až 12. platové třídy. Takže při nulové praxi a 10. třídě Vám má náležet hrubá měsíční mzda 14 100 Kč, zatímco při nejdelší kategorizované praxi a 12. třídě Vám má náležet hrubá měsíční mzda 24 950 Kč. Ale v praxi záleží především na tom, jaká je Vaše nejtěžší náplň práce. Do 11. třídy patříte, když je Vaším úkolem například „sociální práce zaměřené na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním nebo sociálním vývoji“. Do 12. patříte, například když do Vaší pracovní náplně patří „provádění náročných metodických a specializovaných kontaktních činností se zaměřením na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji“. Vizte případně podrobný popis zde: http://kupnisila.cz/socialni-pracovnice-pracovnik/ Zajímalo by mě, zda Vaše zařazení odpovídá těmto předpisům.

 • David Fazolka napsal:

  Dobrý den.
  Dotaz: Do jaké bude tabulky bude spadat vysokoškolsky vzdělaný sociální pracovník, který je zaměstnán pod Úřadem práce ČR???

 • Petr Woff napsal:

  Dobrý den, Davide, to je dobrá otázka. Úřad práce České republiky je správním úřadem, takže jakožto jeho zaměstnanec spadáte do úvodní platové tabulky („strážníků, úředníků, vědců, soudců, ochranářů…“). Asi víte, že pro bližší zařazení potřebujeme znát přesný stupeň vysokoškolského vzdělání (bakalářské, nebo magisterské) a přesný název pracovní pozice (případně vizte katalog prací zde: http://kupnisila.cz/katalog-praci/), potom také nejtěžší vykonávané úkoly (souvisí se zařazením do katalogu prací).

 • Jitka Patková napsal:

  Dobrý den,
  pokud jsem dobře pochopila, pro zdravotní sestry se nic nemění, jen se rozdělily tabulky pro lékaře a pracovníky v sociální sféře. Alespoň jsem nepostřehla navýšení ani o korunu v tabulkách pro sestry pracující v nemocnicích.

 • Petr Woff napsal:

  Dobrý den, Jitko, díky za smutný a bohužel pravdivý postřeh. Zdravotním sestrám („Platové třídy a tabulky dalších zdravotnických pracovníků“, pro praktické sestry třídy 7 – 9, pro všeobecné sestry třídy 9 – 12) platové tarify nestoupají, zůstávají stejné. :-(

  • Lenka napsal:

   Dobrý den, já vidím v tabulce Další zdravotničtí pracovníci např. nástupní plat v 8. třídě do konce roku 13 570 a od nového roku 14 250. To je přeci zvýšení. Nebo se mýlím?
   A můžete mi prosím vysvětlit. co je „praktická sestra?“ Tento bor se nikde nevyučuje a legislativa ho nezná. Děkuji.

   • Petr Woff napsal:

    Dobrý den, Lenko, moje povzdechnutí nad „smutným postřehem“ je datované do poloviny listopadu, a vztahuje se k platovým tabulkám účinným od 1. 11. 2014. Tehdy opravdu ještě většina zdravotnických pracovníků přidáno nedostala. Máte pravdu, že od Nového roku 2015 si přilepší také např. sestry financované ze zdravotního pojištění.

    Nařízení vlády „o katalogu prací ve veřejných službách a správě“ praktickou sestru zmiňuje. Číslo 2.19.12 tam má „ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (PRAKTICKÁ SESTRA)“, vizte případně na portálu veřejné správy ZDE.

 • David Fazolka napsal:

  Ať mám jakýkoliv titul, tak se neposunu nikam s platovou třídou. :(

  • Petr Woff napsal:

   Jasně, titul sám o sobě k posunu v platové tabulce nestačí. Ale pokud jste podle smlouvy sociálním pracovníkem a děláte například to, čemu vládní nařízení říká „Tvorba a rozvoj metod sociální práce a aplikace nejnovějších poznatků z psychologie, sociologie, pedagogiky, práva a jiných společenských věd“, s magisterským titulem by Váš nadřízený/nadřízená nemohl/a tvrdit, že nemáte dostatečné vzdělání pro 13. platovou třídu. Uvádím jenom ilustrační příklad a vycházím přitom ze zkušenosti, že na některých pracovištích jsou zaměstnanci začlenění do nižší kategorie jenom z formálních důvodů, i když plní úkoly odpovídají vyššímu ohodnocení.

 • Kateřina napsal:

  Dobrý den, pracuji jako pracovník v sociálních službách v domově pro seniory – tedy přímá péče u lůžka. Jsem zařazena v 6. platové třídě. Mám však vyšší odborné vzdělání (obor sociální práce). Mám žádat od zaměstnavatele zařazení do vyšší platové třídy?

  Děkuji Vám za odpověď, s pozdravem KT

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Kateřino, pokud jste oficiálně „pracovník v sociálních službách“ a nikoli „sociální pracovník“, stačí Vám střední škola a vyšší vzdělání ke vděčnější platové třídě bohužel nepomůže. Podobné to mají zdravotní sestry, kde „praktická sestra“ bere méně než „všeobecná sestra“, ačkoli názvy povolání znějí podobně. Určující je především náplň práce, zejména nejobtížnější vykonávaná činnost. Podrobněji jsou platy pracovníků v sociálních službách rozebrané zde: http://kupnisila.cz/pracovnik-v-socialnich-sluzbach/

 • Jitka Husárková napsal:

  Dobrý den, pracuji jako sociální pracovnice ve speciálně pedagogickém centru pro děti a žáky s více vadami. Vzdělání mám bakalářské a vyšší odborné. Jsem zařazena do 8. platové třídy. Mám nárok na vyšší platovou třídu? Děkuji za odpověď.

  • Petra napsal:

   Dobrý den, pracuji v pedagogicko-psychologické poradně. Mám úplně stejné vzdělání – VOŠ a VŠ (Bc.) obor Sociální práce a teď koukám, že jste zařazena jen do 8. platové třídy a přitom náplň v obou zařízení je hodně podobná. My máme 9. tř. Můžu se zeptat zda jste od 1.1.2015 placena jako nepedagogický zaměstnanec nebo jako sociální pracovník podle tabulky 3? Náš zaměstnavatel totiž v tom nemá vůbec jasno.

   • jitka napsal:

    Dobrý den Petro, já už to se zaměstnavatelem řeším od listopadu, pořád slibuje, že mi dá 9. třídu podle nové platové tabulky a stále nic. Právě řeším jak získat to , na co mám zřejmě právo.

 • Petr Woff napsal:

  Dobrý den, paní Husárková, pokud jste absolvovala bakalářské vzdělání sociálního zaměření, skutečně byste mohla mít i 10., 11. nebo 12. platovou třídu. Rozhodující jsou však nejtěžší pracovní úkony, které vykonáváte. Podrobnosti k platovému zařazení sociální pracovnice najdete zde:
  http://kupnisila.cz/socialni-pracovnice-pracovnik/

 • Ivana Matičková napsal:

  Dobrý den, pracuji jako zdravotní laborantka s atestací v laboratoři.Podle kterého stupně platové třídy má být atestovaná laborantka hodnocena? A kolik praxe mimo obor se započítává (polovina?)
  Děkuji za odpověď. S pozdravem IM

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Ivano, platům zdravotní laborantky se podrobně věnujeme zde: http://kupnisila.cz/zdravotni-laborant/ Platová třída záleží hlavně na nejtěžší Vámi vykonávané práci, dále také na vzdělání (maturita/VOŠ/Bc./Mgr.). Pokud jde o praxi z jiných oborů, maximálně může být započítaná ze dvou třetin – záleží na její další využitelnosti pro výkon požadované práce, což posuzuje zaměstnavatel.

 • SImona Kolečářová napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na to, jaký je Váš názor na zařazení do platové třídy: sociální pracovnice vykonávající agendu sociálně-právní ochrany dětí v obci s rozšířenou působností, děkuji za odpověď SK

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Simono, můj názor je, že pokud tuto agendu vykonáváte samostatně, náleží Vám minimálně 10. platová třída. Pokud poskytujete sociálně-právní poradenství i dětem v krizových situacích, kterým hrozí např. sociální vyloučení, odpovídala by alespoň 11. platová třída. V případě, že řešíte např. taky oblast zdravotního a psychického onemocnění či postižení, sociálně-patologických nebo kriminálních jevů, mělo by jít o 12. platovou třídu.

 • Jana napsal:

  Dobrý den, pracuji jako sociální pracovnice v nemocnici a jsem zařazena v tabulce jako ostatní nezdravotničtí zaměstnanci ve zdravotnictví.
  Neměla bych být zařazena v poslední tabulce ostatní zaměstnanci ve veřejném sektoru?
  děkuji za odpověď

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Jano, sociální pracovnice zatím nemají svoji vlastní platovou tabulku. Proto záleží na tom, kde jsou zaměstnány. Většinou jim přísluší platová tabulka „ostatních zaměstnanců ve veřejném sektoru“, například pokud působí v příspěvkové organizaci města nebo kraje. Ale pokud jste zaměstnaná v nemocnici, přiřadili Vám správnou kategorii. (Podobně například pokud má sociální pracovnice pracovní poměr ve Vězeňské službě, náleží jí platová tabulka „strážníků, úředníků, vědců, soudců, ochranářů…“ atd.). Od 1. ledna 2015 se situace pravděpodobně ještě změní. Vláda totiž připravuje (opět) nové nařízení, podle kterého budou mít sociální pracovnice vlastní platovou tabulku. Jakmile skončí připomínkové řízení a bude jasná konečná podoba, tuto stránku aktualizuji.

 • Milena napsal:

  Dobrý den,
  prosím o Váš názor – pracuji jako vrchní sestra V Domově pro osoby se zdrav. postižením ( přísp.org.od roku 1981. tedy 33,5 roku. Ve funkci VS 14 let. Mám pomaturitní spec. studium psychiatrie – na doškolováku v Brně.Mám plat.tř.č.10,platový stupeň 11. Myslím si, že bych měla mít stupeň 12. Nemůžu pochopit krácení let praxe asi o tři roky, když takto krátí roky praxe i těm vrchním, které pomaturitní studium nemají vůbec. Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Mileno, nařízení vlády „o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě“ (564/2006 Sb.) říká, že 10. platová třída vyžaduje „vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání“. Jinak dochází ke krácení praxe, a posunu na nižší platový stupeň. Například pokud má zaměstnankyně v 10. platové třídě „jen střední vzdělání s maturitní zkouškou“, odečítají se 3 roky. Takhle si vysvětluji Vaše zařazení. Nicméně zeptám se e-mailem přímo na NCO NZO (předpokládám, že jste byla na doškolováku tam), jestli třeba jejich výuka nemá váhu vyšší odborné školy. Dám sem vědět, jak odpověděli.

   Aktualizace 30. 11.: Pracovnice NCO NZO připustila, že může dojít k odečtení několika let praxe kvůli stupni dosaženého, respektive nedosaženého vzdělání. Doporučuje však návštěvu odborářské bezplatné právní poradny. „Ideální by bylo, aby se tazatelka obrátila na bezplatnou právní pomoc, která funguje v každém krajském městě při odborovém svazu. Pochopitelně, že žadatel o právní pomoc nemusí být v odborech,“ napsala mi Mgr. Františka Ertlová z NCO NZO Brno. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR má adresář svých regionálních zástupců zde: http://osz.cmkos.cz/cz/os-v-krajich.aspx

 • petr napsal:

  Dobrý den,
  uvedené tabulky zahrnují či nezahrnují procentualní navyšení platů např. o 3,5%., které bylo v průběhu listopadu u některých státních složek?
  Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Petře, jsou zde zveřejněné aktuálně účinné tabulky (od 1. listopadu), obsahující navýšení pro většinu zaměstnanců ve veřejném sektoru. Ovšem vláda připravuje nové nařízení, které přidá i zbylým pracovníkům. Má vejít v účinnost od 1. ledna 2015, jakmile bude schváleno, tabulky zde aktualizuji.

 • Jana napsal:

  Dobrý den, pracuji jako sociální pracovník Centra sociálních služeb (příspěvková organizace – zřizovatel je kraj). Jsem zařazena ve třídě 10, stupeň 10. Znamená to, že od ledna 2015 budu v tabulce č. 3 se základem 20 500 Kč? Děkuji.

 • Rostislav Mrlina napsal:

  Dobrý den, mám Mgr. vzdělání v sociální práci, pracuji v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem. V jaké platové třídě bych měl bych být zařazen, když v popisu pracovní činnosti mám uvedeno:
  Zodpovědnost:
  – za úroveň a kvalitu svěřených úseků
  – za koordinaci krátkodobých projektů
  – za tvorbu informačních materiálů, webových stránek a dokumenty, které slouží v rámci kontaktu s veřejností
  – za kvalitu a úroveň sociální práce
  – za kvalitu a úroveň sociální péče
  – za personální zajištění sociální práce a sociální péče
  – za metodickou a analytickou činnost obou sociálních služeb
  – za koncepční činnost poskytovaných služeb
  – za tvorbu koncepce a strategie poskytování více druhů sociálních služeb, zavádění systému
  kvality sociální práce, analytická činnost a metodické usměrňování sociální práce v rámci
  daného zařízení.
  Děkuji

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, pane Rostislave, předpokládám, že podle smlouvy jste „sociální pracovník“, nikoli „pracovník v sociálních službách“ (zní to podobně, ale kritéria hodnocení jsou jiná).

   Vámi posledně uvedená odrážka je minimálně 11. platová třída. Ale pokud v domově se zvláštním režimem například poskytujete poradenství nebo koordinujete programy v oblasti sociálně-patologických či kriminálních jevů, případně ohrožených dětí, skupin se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení apod., mělo by jít o platovou třídu 12.

 • Nejedlik Stanislav napsal:

  Dobrý den.Mám odpracovaných 35 let včetně v.p.s. Posledních 10 let pracuji v USP Žampach jako PSS.Po změně tabulek a doručení nového platového výměru mi je přiznáno jenom 26 let a 270 dní.Před tím jsem celý život pracoval v lese s motorovou pilou v těžbě dřeva.Zdá se mi to nespravedlivé hlavně před důchodem.Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, jestli Vám rozumím dobře, svoje současné zaměstnání jste nevykonával celý profesní život a dříve jste pracoval v jiném oboru. V takovém případě se započítává do praxe jenom část minulosti, zřejmě protože každé odvětví vyžaduje trochu jiné znalosti, průpravu a zkušenosti. Alespoň při výpočtu důchodu by měly být vzaty všechny odpracované roky: http://kupnisila.cz/vypocet-duchodu-kalkulacka/

 • Kamila napsal:

  Dobrý den, mohu se zeptat, do jaké tabulky patří v současné době sociální pracovník pracující v nemocnici. Je to tabulka pro zdravotnické pracovníky nebo tabulka kam patří ostatní sociální pracovníci v sociálních službách ( tabulka myslím č.1, nejnižší). Nyní tady vidím mnoho tabulek, ale myslela jsem, že doposud byly jen 3 nebo 4 tabulky. Děkuji

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Kamilo, máte pravdu, že platových tabulek ve veřejném sektoru přibývá. Různě na sebe odkazují (např. „do tabulky X patříte, pokud splňujete …… a nepatříte do tabulky Y ani Z), proto tady nejsou uvedeny v oficiálním pořadí, ale podle jiné (snad praktičtější) logiky.

   Ačkoli obě povolání znějí skoro stejně, je rozdíl mezi sociálním pracovníkem a zdravotně-sociálním pracovníkem. První nepatří mezi zdravotnické profese, a pokud je zaměstnán nemocnicí, nyní bych jej tedy řadil mezi „zbylé zaměstnance ve zdravotnictví“. Od Nového roku 2015 bude mít svoji vlastní platovou tabulku. Zatímco zdravotně-sociální pracovník má svoje místo v „zákoně o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání“, a tudíž by měl náležet mezi „další zdravotnické pracovníky“.

 • Pavel napsal:

  Dobrý den, Petře,
  velmi rychlý dotaz – Vámi uvedené tabulky, které jsou aktualizovány pro zdravotnictví (1. 1. 2015) a nejsou, prozatím, nikde oficiálně zveřejněny – jsou tím jediným „vodítkem“ na webu. Pochopitelně mi jde o lékaře a zdravotníky nelékaře. Tabulky jsou povýšeny o zmiňovaných 5%. Jde mi jen o to, jak jsou tyto čísla (Vámi uvedená) verifikována – tedy, jaký je zdroj. Velmi rád bych se připravil a vytvořil nějaký odhad/report nákladů. Děkuji mnohokrát!

  S pozdravem Pavel

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Pavle, odkaz je už o kousek výše, ale chápu, že člověk nemá čas pročítat dlouhatánská fóra. Takže příslušný materiál najdete celý zde v oficiální Knihovně připravované legislativy: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9R3FKHNH, přesněji pod tamním odkazem v řádku „Materiál“. Nové tabulky pro leden 2015 jsem sem vložil až poté, co bylo ukončeno připomínkové řízení, což se stalo minulý čtvrtek.
   Přeju pěkný Advent z jižní Moravy do severních Čech :-).

 • Březinová napsal:

  Dobrý den, jsem v tuto chvíli před podpisem smlouvy s Obecním úřadem, kde budu vykonávat funkci Koordinátorky Rodinného centra, jako zřizovatel RC je obec a moje místo vzniká nově, na podobné pozici je kolegyně v jiném městě vedena jako Pedagog volného času. Mám dotaz zda se svým vzděláním Všeobecná sestra (Bc) a Rehabilitační psycho-sociální péče o postižené děti, dospělé a seniory (Mgr.)- mohu být na toto místo vůbec zařazena a do jaké platové třídy spadám.. Mám praxi jen jako zdravotní sestra 7 let a dále nedoložitelné aktivity. Moc děkuji Lenka Březinová

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, paní Březinová, pokud vím, koordinační pracovník nemusí absolvovat speciálně zaměřený vzdělávací program, takže s Vaším vzděláním by neměl být problém. Spadá do platových tříd 8 až 13, podle nejtěžší vykonávané práce, VÍCE ZDE. Jiná situace by nastala, kdybyste měla svoje povolání smluvně definované jako „pedagog volného času“ – ten podle zákona o pedagogických pracovnících musí mít nějaké pedagogicky zaměřené vzdělání (třeba „v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na pedagogiku“).

 • Věra Daňková napsal:

  Dobrý den,
  v nových tabulkách pro pedagogické pracovníky postrádám navýšení o 3,5 procenta a potom hlavně zvláštní navýšení platu pro ty nejstarší, tedy nad 27 let?
  Dále považuji za diskriminaci pedagogů, těch nejstarších, nemožnost platového ocenění nad 32 let, jako to mají ostatní státní zaměstnanci.
  S pozdravem Věra Daňková

 • Petr napsal:

  Dobrý den.
  Pracuji jako vyučený kuchař v nemocnici,která je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.Mám 21 let praxe a současný základní plat mám 12.220,- a spadám do 5. třídy do kategorie do 23 let odpracované praxe.Chci se tedy zeptat a poprosit o kolik se mi zvýší základní plat.Je to správně že o 430,- když nový základní plat dle nových tabulek budu mít 12.650,- tak jak jsem se našel podle své 5.třídy a oddělané praxe?Jsou to tedy oficiálně platové třídy platové tabulky č. 1?Nebo jsou to Formálně platové třídy platové tabulky č. 2 a je tam základní plat 12.840,- v 5. platové třídě v praxi do 23 let. a tudíž by se mi zvedl plat ze současných 12.220,- na 12.840,- o 620 ,-?
  Děkuju předem za vysvětlení v těchto nových složitých nepřehledných tabulkách.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, pokud jste zaměstnanec krajské nemocnice a nejste ani lékař, ani nelékařský zdravotnický pracovník (sanitář apod.), tedy pokud jste kuchař, měl byste patřit do tabulky oficiálně číslované 2 – „zbylých zaměstnanců ve zdravotnictví“. Takže od Nového roku 2015 souhlasí základní plat 12 840 Kč – kdyby byl ve skutečnosti výměr jiný, dejte, prosím, vědět.

 • Jitka napsal:

  Dobrý den, již jednou jsem se ptala na platovou třídu. Jsem sociální pracovnice ve speciálně pedagogickém centru pro děti a žáky s více vadami. Mám vystudovanou sociální práci DiS. – Caritas Olomouc a Bc. CMTF Olomouc. Jsem zařazena do 8. platové třídy. Ve své práci vykonávám práci se spisovou službou a dokumentací poskytuji sociálně právní poradenství rodinám s postiženými dětmi, spolupracuji se sociálně právní ochranou dětí, s úřady práce, pomoc při vyřizování invalidních vozíků a dalších pomůcek, vedu knihovnu SPC. Myslíte si prosím Vás, že jsem správně zařazena. Děkuji za odpověď.

 • Petr Woff napsal:

  Dobrý den, Jitko, už jsem Vám odpovídal 20. 11., vizte v tomto fóru výše. Osobně si myslím, že podle popisu vykonávaných činností byste na vyšší třídu nárok měla, bližší popis pro svoje povolání najdete ZDE. Vaše slova mi pasují k těmto formulacím v katalogu prací: „účast na jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů“ (9. platová třída), „samostatný výkon náročných specializovaných agend péče o osoby, rodiny a skupiny v nepříznivé sociální situaci“ (10. třída), „sociální práce zaměřené na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním nebo sociálním vývoji“ (11. třída). Ale velmi záleží na tom, jak Vaše nejtěžší práce probíhají konkrétně, proto doporučuji konzultaci s nadřízenou nebo nadřízeným.

 • J napsal:

  Dobrý den,
  chci se zeptat. Mám magisterské vzdělání ukončené letos v červnu. Pracuji momentálně jako klasický zaměstnanec v ČHMÚ a mám stupeň 0, třídu 11. Zajímalo by mě, na základě čeho se určuje ta třída a pak také, do jaké tabulky vlastně spadám, nevím pod co patří Český hydrometeorologický ústav.
  Děkuji

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, třída je tím vyšší, čím obtížnější úkony musíte podle smlouvy a požadavků nadřízených vykonávat. Konkrétně bych Vám tuhle stupnici obtížnosti našel, kdybyste mi sdělil, jak se jmenuje Vaše místo (jestli například meteorolog, hydrolog, pracovník ochrany čistoty ovzduší, anebo třeba koordinační/projektový/programový pracovník… – pro každou profesi existuje speciální škála). Platová tabulka by podle mě měla být hned nejvýše uvedená, pojmenovaná „strážníků, úředníků, vědců, ochranářů…“, oficiálně má číslo 4 – protože ČHMÚ je rezortní organizací Ministerstva životního prostředí, a to patří do státní správy. Ale raději jsem se zeptal přímo Vašeho tiskového mluvčího a dám vědět, jak odpoví :-).
   Aktualizace 15.12.: Několik dnů trvalo, než mi odpovědné pracovnice odvětily, ale nedivím se jim, mají koncem roku jistě příliš mnoho práce… „Zaměstnanci ČHMÚ se odměňují podle odst. 1 § 5 Nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a to podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze 1 tohoto nařízení,“ odpověděla nejdříve Petra Roubíčková, tisková mluvčí Ministerstva životního prostředí – a vzápětí informaci potvrdila Jana Fišáková, vedoucí oddělení práce a mezd ČHMÚ. Takže jste placen podle tabulky, kterou na této stránce uvádím z praktických důvodů jako poslední – „ostatních zaměstnanců ve veřejném sektoru“, oficiálně má číslo 1. Omlouvám se za předchozí nechtěný omyl.

 • Monika napsal:

  V jaké platové tabulce bych měla být zařazena se specializací ve zdravotnictví/daný obor/, Bc. vzděláním a praxí 22 let ve státním zdravotnickém zařízení.
  Děkuji

  • Petr Woff napsal:

   Záleží právě na tom, jaké konkrétně je Vaše povolání (například jestli jste lékařka, zubařka, farmaceutka, nebo zdravotní sestra, zdravotně-sociální pracovnice apod.) a v jakém přesně státním zdravotnickém zařízení momentálně pracujete (zda v nemocnici, nebo přímo na záchrance apod.). Rozumím Vám tak, že jste nelékařské zdravotnická pracovnice (ani lékařka, ani zubařka, ani farmaceutka) ve veřejné nemocnici. V tom případě Vám přísluší tabulka pojmenovaná „dalších zdravotnických pracovníků“, oficiálně platová tabulka č. 6. Jestli jsem Vaši specializaci pochopil špatně, opravte mě.

   • Milan napsal:

    Dobrý den,

    příští měsíc budu mít 12 let praxe jako specialista ve zdravotnictví v nemocnici na stejné pozici, mohu počítat s tím, že automaticky přeskočím ze 6 na 7 platový stupeň, nebo si musím zažádat o nový platový výměr?
    Ještě k poslednímu příspěvku (paní Monika) – píše že je „se specializací ve zdravotnictví“ takže se podle mě na ni vztahuje tabulka č. 8. Tab. 6 je myslím pro nezdravotníky pracující v nemocnici – kuchař,účetní,zámečník,ekonom apod. Děkuji za odpověd.

 • Milan napsal:

  Pardon, myslel jsem tabulku 2, nevšiml jsem si, že platí číslo pod tabulkou a ne nad ní :-)

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Milane, být Vámi, raději zajdu na personální a ujistím se, že vše proběhne, jak má. Jistota je jistota :-).

   Jinak máte pravdu, že větičky v závorkách s oficiálními čísly platových tabulek mohly doposud svojí polohou mást, takže do nich přidám šipky, aby bylo jasné, že oficiální číslo je vždycky POD danou tabulkou.

 • Renáta napsal:

  Dobrý den. Mám nastoupit jako manager kvality péče v zařízení pro seniory/ příspěvková organizace/ s kompetencí vedení celého zdrav+ sociálního týmu čítající cca 20-25 osob . Jsem jednak registrovaná zdravotní sestra s dlouholetou praxí a mám také magisterské vzdělání v oboru adiktologie, který obsahuje jak studium sociální politiky a práce, psychologie ap. Zaměstnavateli se moje kvalifikace jeví pro uvedenou funkci jako dostatečná. Měla bych tedy vést kolektiv jak po stránce zdravotnické, tak sociální. Mám 18 let praxe. Zajímalo by mne, kam budu v platové tabulce zařazena. Děkuji

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Renáto, manažer kvality je v Katalogu prací zařazený do kapitoly Práce ve správě organizace (tedy nikoli Sociální služby ani Zdravotnictví). Předpokládám tedy, že půjde o platovou tabulku „ostatních zaměstnanců ve veřejném sektoru“, aktuálně má oficiální číslo 1. 18 let praxe je 8. platový stupeň. Ovšem třída záleží na nejtěžším úkonu, který máte podle smlouvy nebo prakticky vykonávat, určitě nebude nižší než 8. Všechny možnosti jsou vypsané ZDE, bohužel takovým úřednickým jazykem.

 • Petra napsal:

  Jsem zdravotní sestra s PSS ARIP, v r.2015 budu mít 24 let praxe. Pracuji na operačních sálech. Na kterou platovou třídu mám nárok?

  • Petr Woff napsal:

   Petro, omlouvám se za prodlení.
   Doporučuju přečíst si tento článek, věnovaný konkrétně zdravotním sestrám. Například „příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech“ je v 11. platové třídě. (Nemusíte vykonávat všechny činnosti uvedené pro danou třídu, stačí jenom některá.)