Platové třídy a tabulky 2017: kompletní přehled!

Zaměstnanci ve veřejných službách a správě mají omezenější finanční možnosti, než talentovaní a průbojní soukromníci. Zákoník práce a související vládní nařízení jim aspoň garantují větší jistotu. Každý strážníkpolicista, hasič, vojákúředník, lékař, zdravotní sestra, učitel nebo sociální pracovník dostává základní měsíční odměnu podle svojí nejtěžší vykonávané práce, praxe a vzdělání. Teprve navíc může dostat ještě příplatky. Na této stránce rozebíráme platové tabulky ve veřejných službách a správě, účinné od ledna 2017. Ale možná vás zajímají spíše:

Jak najdete svoji platovou třídu, platový stupeň a platový tarif?

Zaměstnanec veřejné instituce (nemocnice, školy apod.) v normálním pracovním poměru je začleněný do platové třídy „podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě“ a „podle požadovaných nejnáročnějších prací“. Podrobnosti stanovuje katalog všech povolání. Třeba všeobecná zdravotní sestra patří do platové třídy 9, pokud její pracovní náplní je: „Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu pod odborným dohledem.“ Ale také může spadat do platové třídy 12, když „samostatně provádí nejnáročnější vysoce specializované ošetřovatelské a léčebné výkony, například péči o rizikového novorozence“.

Jednotlivé třídy dále dělíme na stupně, podle nejvyššího dosaženého vzdělání a „započitatelné praxe“, která do jisté míry zahrnuje také „dobu péče o dítě a dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby“. Bohužel v 1. až 5. platové třídě nemusí být podle zákona uznaný ani jediný rok (!), i když máte mnohaletou praxi. Každopádně zaměstnancům ve veřejném sektoru přísluší základní hrubé měsíční platy, zaokrouhlované na celé desetikoruny nahoru, kterým zákon říká tarify. Kupříkladu zdravotní sestra může ve zralém věku brát skoro o 100 % více, než když byla začátečnicí. Navíc, nad rámec těchto základních tarifů připočítáváme ještě příplatky za noční a víkendové směny, rizikové prostředí, vedení kolektivu, individuální bonus apod.

Nyní postupně projdeme nové platové tabulky, které podle upraveného nařízení vlády č. 564/2006 Sb. platí počínaje lednem 2017. Už v září předchozího roku dostali přidáno pedagogové, od listopadu potom skoro všichni ostatní zaměstnanci ve veřejném sektoru. Teď konečně stoupnou základní tarify taky většině pracovníků ve zdravotnictví, kteří přišli na řadu jako poslední kvůli významnému postavení zdravotních pojišťoven. Je totiž zvykem, že úpravy takzvané úhradové vyhlášky začnou účinkovat vždycky teprve od Nového roku.

Platové třídy a tabulky strážníků, vědců, ochranářů…

Adresáty úvodní platové tabulky jsou strážníci obecní a městské policie, zaměstnanci Akademie věd, Grantové agentury, Technologické agentury, ČSSZ, NKÚ, ÚSTR, ČNB, dále zaměstnanci ve chráněných krajinných oblastech a národních parcích, ve školách zřizovaných Ministerstvem vnitra apod. Následující platová tabulka náleží také zaměstnancům Policie ČR, Vězeňské služby ČR, BIS, ozbrojených sil, soudů, správních nebo místních úřadů, kteří jsou v běžné pracovním, nikoli služebním poměru.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 8.240 8.950 9.700 10.510 11.390 12.350 13.400 14.540 15.780 17.100 18.590 20.140 21.830 23.700 25.710 27.910
2 8.540 9.280 10.060 10.910 11.850 12.830 13.900 15.100 16.360 17.750 19.280 20.890 22.670 24.580 26.690 28.960
3 8.860 9.640 10.440 11.320 12.290 13.310 14.430 15.670 16.990 18.430 20.040 21.690 23.520 25.520 27.700 30.040
4 9.190 10.000 10.850 11.750 12.760 13.820 14.980 16.270 17.630 19.130 20.780 22.490 24.400 26.480 28.740 31.180
5 9.560 10.380 11.260 12.200 13.240 14.350 15.550 16.890 18.300 19.850 21.560 23.350 25.320 27.470 29.820 32.350
6 9.930 10.770 11.670 12.650 13.740 14.880 16.140 17.540 18.980 20.590 22.380 24.230 26.280 28.500 30.940 33.560
7 10.300 11.200 12.120 13.140 14.250 15.450 16.730 18.190 19.720 21.380 23.230 25.150 27.270 29.590 32.110 34.820
8 10.690 11.610 12.590 13.630 14.800 16.020 17.360 18.880 20.460 22.180 24.100 26.110 28.300 30.700 33.340 36.140
9 11.090 12.040 13.070 14.150 15.360 16.630 18.020 19.590 21.220 23.020 25.000 27.090 29.360 31.870 34.600 37.500
10 11.530 12.520 13.560 14.690 15.950 17.270 18.690 20.340 22.030 23.880 25.940 28.110 30.480 33.070 35.910 38.900
11 11.950 12.970 14.080 15.240 16.560 17.920 19.420 21.120 22.870 24.800 26.920 29.170 31.620 34.320 37.260 40.390
12 12.410 13.470 14.610 15.810 17.200 18.600 20.150 21.920 23.730 25.740 27.950 30.270 32.820 35.610 38.650 41.910

(↑ Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 4)

Platové třídy a tabulky sociálních pracovníků

Následující tarifní stupnice patří sociálním pracovníkům, stejně jako pracovníkům v sociálních službách, kterým nepasuje charakteristika předešlé tabulky. Působí například v krajských a obecních příspěvkových organizacích, ve školách a nemocnicích, věznicích, azylových zařízeních, poskytují pomoc v hmotné nouzi nebo sociálně-právní ochranu dětem. Mezi výjimky tudíž může patřit například sociální pracovnice, zaměstnaná u Policie ČR.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 7.580 8.210 8.900 9.650 10.470 11.350 12.320 13.360 14.480 15.730 17.060 18.500 20.050 21.750 23.620 25.610
2 7.850 8.510 9.240 10.020 10.850 11.780 12.770 13.850 15.040 16.310 17.710 19.190 20.820 22.590 24.510 26.580
3 8.150 8.830 9.590 10.400 11.290 12.220 13.260 14.390 15.600 16.940 18.370 19.920 21.610 23.440 25.450 27.580
4 8.460 9.170 9.960 10.790 11.700 12.690 13.760 14.930 16.220 17.590 19.070 20.670 22.410 24.320 26.400 28.620
5 8.780 9.520 10.340 11.200 12.140 13.160 14.280 15.490 16.820 18.260 19.780 21.450 23.270 25.220 27.400 29.710
6 9.120 9.870 10.740 11.630 12.620 13.680 14.820 16.070 17.450 18.940 20.540 22.260 24.140 26.180 28.440 30.820
7 9.460 10.270 11.130 12.070 13.090 14.170 15.400 16.680 18.100 19.660 21.310 23.090 25.050 27.180 29.500 31.960
8 9.820 10.660 11.550 12.520 13.600 14.720 15.970 17.320 18.790 20.400 22.120 23.970 25.990 28.200 30.600 33.180
9 10.190 11.060 12.010 13.000 14.110 15.270 16.580 17.980 19.500 21.180 22.960 24.870 26.970 29.250 31.780 34.430
10 10.570 11.490 12.440 13.480 14.640 15.850 17.220 18.650 20.240 21.970 23.820 25.820 27.990 30.350 32.960 35.740
11 10.990 11.920 12.930 14.000 15.200 16.450 17.880 19.360 21.000 22.800 24.720 26.810 29.050 31.520 34.200 37.080
12 11.390 12.380 13.420 14.530 15.770 17.060 18.550 20.090 21.810 23.660 25.650 27.800 30.140 32.700 35.500 38.470

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 2)

Platové třídy a tabulky pedagogů

Cílovou skupinou další platové tabulky jsou pedagogičtí pracovníci: především učitelé, ale rovněž vychovatelé, metodici pro vzdělávání, lektoři-instruktoři, někteří akademičtí pracovníci, speciální pedagogové a pedagogové volného času, stejně jako jejich asistenti. Nejníže postavený asistent teoreticky atakuje hranici minimální mzdy, ale prakticky musí dostávat aspoň svoji sazbu takzvané zaručené mzdy (více ZDE).

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 10.700 11.610 12.560 13.610 17.260 21.570 21.750 22.140 22.620 23.170 24.030
2 11.100 12.030 13.080 14.170 17.750 21.760 21.950 22.530 23.100 23.870 25.160
3 11.800 12.830 13.920 15.160 18.220 22.010 22.290 22.820 24.020 24.870 26.520
4 12.610 13.700 14.880 16.110 19.060 22.470 22.980 23.670 25.030 26.700 28.720
5 13.410 14.600 15.850 17.240 19.910 23.170 23.710 24.670 26.590 28.750 31.550
6 14.560 15.830 17.160 18.650 21.320 24.350 25.020 26.040 28.810 31.130 34.100
7 14.970 16.260 17.640 19.170 21.930 24.910 25.560 26.740 29.500 31.910 34.920

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 9)

Platové třídy a tabulky lékařů v orgánech sociálního zabezpečení

Platové tabulky se nyní zužují. Nejméně do 11. platové třídy totiž patří lékaři orgánu sociálního zabezpečení. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (č. 582/1991 Sb.) upřesňuje, že orgány sociálního zabezpečení jsou: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení, okresní správy sociálního zabezpečení, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo obrany.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
11 12 13 14
1 24.790 26.390 29.810 33.400
2 25.510 27.170 30.660 34.320
3 26.280 28.000 31.560 35.280
4 27.060 28.820 32.460 36.280
5 27.860 29.720 33.420 37.310
6 28.710 30.620 34.410 38.380
7 29.580 31.580 35.440 39.500
8 30.500 32.570 36.510 40.650
9 31.420 33.590 37.600 41.860
10 32.400 34.640 38.760 43.100
11 33.410 35.740 39.940 44.400
12 34.470 36.880 41.180 45.740

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 7)

Platové třídy a tabulky zdravotnických pracovníků na Ministerstvu obrany apod.

Cílovou skupinou této platové tabulky jsou lékaři, zubaři, farmaceuti, ale také nelékařští zdravotničtí pracovníci „poskytující zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě“. Platové třídy mají znovu značný rozptyl.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 9.260 10.040 10.880 11.810 12.790 13.870 15.060 16.330 17.710 19.230 20.850 22.600 24.530 26.620
2 9.610 10.420 11.300 12.270 13.290 14.400 15.630 16.950 18.370 19.950 21.630 23.470 25.450 27.640
3 9.980 10.810 11.720 12.720 13.770 14.940 16.230 17.590 19.090 20.740 22.450 24.350 26.410 28.680
4 10.350 11.240 12.170 13.200 14.320 15.510 16.850 18.260 19.810 21.510 23.290 25.260 27.410 29.750
5 10.750 11.650 12.630 13.710 14.850 16.100 17.490 18.940 20.540 22.320 24.170 26.210 28.440 30.870
6 11.150 12.090 13.100 14.220 15.410 16.700 18.150 19.640 21.310 23.170 25.090 27.200 29.510 32.040
7 11.590 12.560 13.610 14.760 15.990 17.320 18.840 20.420 22.130 24.040 26.040 28.240 30.630 33.240
8 12.020 13.040 14.110 15.320 16.590 17.980 19.550 21.180 22.960 24.940 27.020 29.300 31.780 34.500
9 12.460 13.520 14.660 15.910 17.230 18.650 20.270 21.970 23.830 25.880 28.040 30.390 32.990 35.820
10 12.950 14.040 15.200 16.520 17.880 19.360 21.050 22.800 24.740 26.860 29.090 31.550 34.230 37.170
11 13.430 14.560 15.780 17.140 18.550 20.110 21.860 23.680 25.660 27.860 30.200 32.730 35.530 38.560
12 13.950 15.130 16.360 17.800 19.240 20.860 22.690 24.560 26.650 28.930 31.330 33.980 36.870 40.010

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 5)

Platové třídy a tabulky lékařů u záchranné služby apod.

Do následující platové třídy 11, 12, 13, 14, 15 nebo 16 spadá „zaměstnanec, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby“. Z platové tabulky je patrné, že přísluší vysoce kvalifikovaným pracovníkům.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
11 12 13 14 15 16
1 27.110 28.860 32.610 36.540 38.810 41.300
2 27.890 29.720 33.550 37.540 39.920 42.490
3 28.750 30.630 34.520 38.600 41.070 43.720
4 29.590 31.530 35.510 39.680 42.240 45.010
5 30.470 32.500 36.560 40.810 43.480 46.330
6 31.400 33.500 37.640 41.970 44.740 47.700
7 32.370 34.540 38.760 43.220 46.060 49.130
8 33.360 35.620 39.920 44.470 47.450 50.630
9 34.370 36.730 41.120 45.790 48.880 52.160
10 35.450 37.890 42.390 47.150 50.350 53.750
11 36.550 39.100 43.700 48.570 51.880 55.420
12 37.710 40.340 45.040 50.030 53.460 57.150

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 8)

Platové třídy a tabulky dalších zdravotnických pracovníků

Následující platové třídy rozlišují zdravotnické pracovníky, kteří „poskytují zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb“ a zároveň nepatří do předchozích dvou platových tabulek! Může sem patřit například klinický psycholog, sanitář, nutriční asistent nebo terapeut, radiologický nebo porodní asistent, sestra, ergoterapeut, zdravotní laborant, zdravotně-sociální pracovník, adiktolog, fyzioterapeut a další.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 10.120 10.980 11.900 12.910 13.990 15.170 16.470 17.870 19.360 21.050 22.800 24.710 26.830 29.110
2 10.520 11.390 12.360 13.420 14.520 15.750 17.090 18.540 20.090 21.830 23.650 25.670 27.830 30.220
3 10.920 11.820 12.820 13.920 15.070 16.340 17.750 19.240 20.870 22.690 24.570 26.640 28.900 31.370
4 11.320 12.290 13.300 14.450 15.650 16.970 18.420 19.970 21.660 23.520 25.470 27.630 29.980 32.540
5 11.750 12.750 13.810 14.990 16.240 17.620 19.120 20.720 22.480 24.410 26.440 28.680 31.110 33.770
6 12.190 13.230 14.320 15.570 16.850 18.280 19.850 21.490 23.310 25.340 27.440 29.750 32.270 35.040
7 12.680 13.730 14.890 16.140 17.490 18.950 20.610 22.320 24.200 26.290 28.480 30.880 33.520 36.360
8 13.150 14.250 15.430 16.770 18.140 19.660 21.390 23.170 25.110 27.300 29.550 32.050 34.760 37.750
9 13.630 14.790 16.020 17.400 18.840 20.410 22.180 24.020 26.060 28.310 30.670 33.240 36.080 39.180
10 14.170 15.360 16.630 18.070 19.550 21.170 23.030 24.940 27.050 29.390 31.830 34.510 37.450 40.650
11 14.690 15.930 17.260 18.760 20.290 21.990 23.910 25.900 28.080 30.470 33.030 35.800 38.870 42.180
12 15.250 16.550 17.900 19.470 21.060 22.810 24.820 26.870 29.150 31.640 34.280 37.160 40.330 43.760

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 6)

Platové třídy a tabulky zbylých zaměstnanců ve zdravotnictví

Na řadu přicházejí zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb, kteří nepatří do předchozích dvou platových tabulek! Působí například v nemocnici, ale nikoli jako zdravotničtí pracovníci poskytující zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra, ani ve Vězeňské službě. Náleží sem třeba kuchaři, personalisté, účetní nebo administrativní a spisoví pracovníci zaměstnaní veřejnými nemocnicemi.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 7.960 8.640 9.370 10.140 11.000 11.940 12.940 14.040 15.230 16.540 17.930 19.450 21.080 22.870 24.840 26.930
2 8.240 8.950 9.710 10.530 11.410 12.380 13.440 14.560 15.820 17.150 18.620 20.190 21.880 23.740 25.780 27.940
3 8.570 9.300 10.080 10.930 11.860 12.840 13.940 15.130 16.410 17.810 19.320 20.950 22.720 24.630 26.760 29.000
4 8.890 9.640 10.480 11.350 12.310 13.340 14.470 15.690 17.040 18.480 20.050 21.740 23.570 25.570 27.770 30.090
5 9.220 10.010 10.860 11.760 12.780 13.830 15.010 16.300 17.680 19.200 20.790 22.540 24.460 26.530 28.800 31.230
6 9.590 10.380 11.280 12.230 13.260 14.380 15.590 16.910 18.350 19.930 21.600 23.410 25.380 27.540 29.900 32.410
7 9.940 10.800 11.710 12.690 13.770 14.910 16.170 17.540 19.050 20.670 22.410 24.290 26.340 28.570 31.020 33.620
8 10.320 11.210 12.140 13.160 14.280 15.470 16.790 18.200 19.760 21.440 23.250 25.210 27.340 29.660 32.190 34.890
9 10.720 11.630 12.610 13.680 14.840 16.060 17.430 18.890 20.510 22.270 24.140 26.150 28.360 30.770 33.410 36.210
10 11.110 12.070 13.080 14.180 15.390 16.670 18.100 19.610 21.290 23.100 25.050 27.140 29.440 31.930 34.650 37.570
11 11.540 12.530 13.580 14.710 15.980 17.300 18.790 20.350 22.080 23.970 26.000 28.180 30.540 33.140 35.970 38.990
12 11.980 13.020 14.120 15.270 16.580 17.930 19.510 21.110 22.930 24.890 26.980 29.240 31.700 34.380 37.330 40.460

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 3)

Platové třídy a tabulky ostatních zaměstnanců ve veřejném sektoru

Poslední platové třídy jsou určené pracovníkům ve veřejném sektoru, kteří nezapadali do žádné předchozí platové tabulky – mohou jimi být například manažeři kvality nebo koordinační a programoví pracovníci.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 7.270 7.900 8.550 9.270 10.060 10.910 11.840 12.840 13.920 15.120 16.400 17.780 19.270 20.910 22.710 24.620
2 7.540 8.180 8.880 9.620 10.440 11.320 12.280 13.320 14.460 15.680 17.020 18.450 20.010 21.710 23.560 25.550
3 7.830 8.490 9.220 9.990 10.850 11.750 12.740 13.830 15.000 16.280 17.660 19.150 20.770 22.530 24.470 26.510
4 8.130 8.810 9.570 10.370 11.260 12.200 13.230 14.360 15.580 16.900 18.330 19.870 21.540 23.370 25.390 27.510
5 8.440 9.150 9.940 10.760 11.670 12.650 13.730 14.890 16.170 17.550 19.020 20.620 22.360 24.250 26.340 28.550
6 8.760 9.490 10.310 11.180 12.120 13.140 14.240 15.460 16.770 18.200 19.750 21.400 23.210 25.170 27.340 29.620
7 9.090 9.870 10.700 11.600 12.590 13.630 14.790 16.030 17.400 18.890 20.490 22.210 24.080 26.130 28.370 30.740
8 9.440 10.250 11.100 12.030 13.070 14.150 15.340 16.640 18.060 19.600 21.260 23.040 24.990 27.110 29.430 31.900
9 9.790 10.630 11.540 12.500 13.560 14.690 15.940 17.280 18.760 20.360 22.060 23.900 25.930 28.130 30.550 33.100
10 10.170 11.030 11.960 12.960 14.080 15.240 16.550 17.930 19.460 21.130 22.910 24.820 26.910 29.190 31.680 34.360
11 10.560 11.470 12.420 13.450 14.610 15.810 17.190 18.610 20.190 21.930 23.760 25.770 27.930 30.290 32.890 35.650
12 10.960 11.900 12.900 13.970 15.160 16.400 17.830 19.310 20.960 22.750 24.660 26.730 28.980 31.440 34.130 36.990

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 1)

Tato stránka obsahuje platové tabulky, účinné od 1. 1. 2017. Údaje si můžete ověřit ve vládním nařízení č. 564/2006 Sb., až bude aktualizován na Portále veřejné správy. Předchozí platové tabulky najdete pod následujícími odkazy: 1.11. až 31.12. 2016, 1.9. až 31.10. 2016, 1.1. až 31.8. 2016, 1.11. až 31.12. 2015, 1.1. až 31.10. 2015, 1.11. až 31.12. 2014

497 komentářů

 • Petra napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat do jaké platové třídy bych měla patřit. Momentálně jsem na rodičovské dovolené (od roku 2012), příští rok bych se ráda vrátila do práce a nejsem si jistá jaká by mi měla náležet platová třída jelikož jsem si během rodičovské dovolené dodělala magisterské vzdělání (obor management a komunitní péče v porodní asistenci). Před rodičovskou dovolenou jsem pracovala jako porodní asistentka na gynekologickém oddělení a tamtéž předpokládám i návrat. Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Petro, profesi porodní asistentky jsem věnoval speciální článek ZDE. Zařazení do platové třídy záleží na nejtěžším úkolu, jejž budete vykonávat, jak je v materiálu podrobně rozepsáno. Nižší než magisterské vzdělání může zapříčinit, že při zařazení do některé vyšší třídy je zaměstnankyni odečtena část praxe. Vaše magisterské vzdělání tedy znamená, že Vám nic takového nehrozí, ani kdybyste byla v nejvyšší platové třídě pro porodní asistentky.

 • Vlaďka napsal:

  Dobrý den, pracuji na finančním úřadu na Odboru daňové kontroly právnických osob a mám 6 let praxe. Chtěla bych se zeptat do jaké platové třidy teď budu patřit?
  Děkuji.

 • jitka napsal:

  Dobrý den, již jste mi odpovídal 20. 11. 2014. Já jsem se obrátila na zaměstnavatele s prosbou o nápravu. Bylo mi slíbeno, že mě zařadí do 9. platové třídy. Dnes je již 28. 1. 2015 a nic. Zaměstnavatele jsem již 4 krát upozorňovala, vždy mi odpoví, jo to musíme dát do pořádku a opět nic. Nakonec mi chce změnit pracovní smlouvu. Už si nevím rady co s tím, proto přikládám svoji náplň práce a prosím o Váš Názor.
  Náplň práce:
  Zabezpečuje základní sociální agendu včetně zajiťování standardní dokumentace.
  Vede evidenci postižených dětí, které jsou v péči SPC nebo touto péči prošly, průběžně ji pravidelně kontroluje.
  Vede administrativu související s činností SPC(zajišťuje ve spolupráci s ostatními pracovníky SPC její vyřízení).
  Spolupracuje s pediatry, psychology a dalšími odbornými lékaři i pracovníky sociální péče v daném regionu.
  Navazuje kontakt s pediatry a s rodinami, které pečují o postižené dítě.
  Provádí sociální anamnézu klientů.
  Nabízí a propaguje služby SPC.
  Vyhledává a sleduje nové publikace a kompenzační pomůcky související s činností SPC.
  Slehuje nově vydávání vyhlášky a předpisy týkající se sociálních nároků rodiny.
  Spolupracuje s komisemi sociální péče, soudy, zajišťuje sociálně právní ochranu klientů centra, podává informace o nárocích rodiny z hlediska péče o postižené dítě, případně pomáhá při jejich vyřizování.
  Podílí se na organizaci práce SPC.
  Účastní se odborných seminářů.
  Vzdělání mám vyšší odborné a bakalářské – sociální pracovník. Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Jitko, Váš případ je urgentní (účetní zřejmě už připravují výplaty za leden 2015), proto Vám odpovím přednostně.

   Pokud jste podle smlouvy sociální pracovnice a skutečně v praxi vykonáváte například následující: „Spolupracuje s komisemi sociální péče, soudy, zajišťuje sociálně právní ochranu klientů centra, podává informace o nárocích“ nebo „Sleduje nově vydávání vyhlášky a předpisy týkající se sociálních nároků rodiny“, bez debat byste měla mít vyšší než 8. platovou třídu. Navíc jak píšete, zaměstnavatel Vám nápravu slíbil, takže alespoň slovně souhlasí.

   Pokud tedy chcete spravedlnost, nezbývá, než jít do lehké konfrontace. Navrhuji některou z následujících možností:
   A/ Adresujte oficiální stížnost Státnímu úřadu inspekce práce.
   B/ Požádejte o pomoc Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR – kolektivní postup mívá větší účinnost, než když je člověk sám.
   C/ Prozraďte mi e-mailový kontakt na Vašeho zaměstnavatele. Napíšu mu, že pokud nezjedná nápravu, případ budeme publikovat. Lidé jsou potom většinou mnohem ochotnější, nechtějí ostudu.

   • jitka napsal:

    Dobrý den. Děkuji za odpověď a posílám email. specskolamohelnice@seznam.cz

    • Petr Woff napsal:

     Jitko, napsal jsem na uvedený e-mail, který – nemýlím-li se – patří paní ředitelce Bergové. Adresoval jsem jí zdvořilou otázku, kdy zjedná nápravu. Doufám, že došlo ke zdržení nechtěně. Věřím, že paní ředitelka odpoví, pak dám vědět :-).

     Aktualizace 3.2.2015: Paní ředitelka mi odpověděla obratem: „Dobrý den, záležitost ohledně zařazení sociální pracovnice do 9.platové třídy byla vyřešena. S pozdravem Mgr.Eva Bergová.“ Kdyby cokoli nebylo v pořádku, Jitko, napište.

     • Jitka napsal:

      Děkuji Vám za spolupráci, včera došlo k vyřešení problému. Mohl by jste mě prosím Vás kontaktovat na můj soukromý e-mail. Ještě jednou děkuji za Váš vstřícný přístup a rychlost při řešení celé situace. Jitka

 • Roman napsal:

  Dobrý den, zajímá mě zařazení do platové třídy strážníka – vedoucí pracovník. Vzdělání vysokoškolské univerzitní (Ing.).
  Děkuji,
  Roman. K

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, typuji 8., 9., 10. 11. nebo 12. třídu – neuvedl jste dostatek bližších informací pro přesnější určení. Detailní rozbor povolání a platu strážníka najdete ZDE.

 • Martin napsal:

  Dobrý den, mám dotaz na délku praxe.
  Od kdy je praxe počítána.
  -ukončení učebního oboru?/ +nástavba s mat.?
  -započítává se i náhradní vojenská služba?
  -Kam bych patřil jako elektrikář, SOU s mat.

  • Petr Woff napsal:

   Martine, ZDE najdete, co všechno bývá zahrnuto do započitatelné praxe: vojenská služba ano, dále odpracovaná léta v oboru, eventuálně částečně odpracovaná léta mimo obor. V Katalogu prací vidím povolání provozní elektrikář (číslo 2.12.05), platové třídy 5, 6, nebo 7 (v případě zájmu můžu rozepsat kritéria pro zařazení provozního elektrikáře do konkrétní platové třídy). Tabulka velmi podrobně poslední zde uvedená („ostatních zaměstnanců ve veřejném sektoru“, oficiálně má číslo 1), ale speciální tabulku mají například zaměstnanci Policie ČR apod. – více výše na této stránce.

 • Jana napsal:

  Dobrý den . Mám dotaz na platovou třídu a odečítání odpracovaných let. Mám SOU zdravotnické s výučním listem /ošetřovatelka , pěstounka/.Jsem zařazená do 6 třídy a odečítají mi roky za to ,že jsem ve vyšší třídě, než je moje vzdělání .Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Jano, podle Katalogu pracíošetřovatel (číslo povolání 2.19.06) platovou třídu 5, nebo 6. K odečítání let, neboli snižování platového stupně kvůli nevysokému vzdělání skutečně dochází zákonně. Střední škola s výučním listem znamená v 6. platové třídě odečet 1 odpracovaného roku. Nebo Vám odečítají více let?

 • Jiří napsal:

  Nechápu na co jsou platové třídy, když jsem zařazen ve třetí platové třídě a beru minimální mzdu. Logické je že první platová třída by měla mít minimální mzdu a ostatní třídy adekvátně vyšší. Je to správně stanovené zaměstnavatelem podle mě ne? Popřípadě, kde se mohu domoci spravedlnosti? Děkuji

  • Petr Woff napsal:

   Jiří, máte pravdu, že platové tarify pod úrovní minimální mzdy (respektive zaručené mzdy) nevypadají logicky. Ale rozestupy mezi platovými třídami a stupni jsou dané zákonně. Takže když vláda rozhodne, že třeba v 10. platové třídě je adekvátní „dvacka hrubého“, následným dopočítáním rozestupů pro hůře hodnocené zaměstnance může vyjít nižší tarif, než kolik činí minimální mzda. V tom případě Vám zaměstnavatel musí dát alespoň minimální mzdu (respektive zaručenou mzdu), tabulka netabulka.

 • Lenka napsal:

  Dobrý den,
  prosím Vás o zodpovězení dotazu. V pracovní náplni sociálního pracovníka mám poskytování sociálního poradenství. Poradenství neposkytuji, protože do kanceláře k tomuto účelu nikdo nedochází (kancelář je mimo mé pracoviště), a proto tam nedocházím ani já. Mám domluveno, že kolegyně, která v budově poskytuje jinou službu by mě o případné návštěvě informovala. Kancelář je umístěna cca 4 minuty od mého pracoviště. Poradenství se děje v místě mého pracoviště. Mám tedy nárok na 9 platovou třídu? Děkuji a přeji pěkný den.

  • Petr Woff napsal:

   Lenko, to není jednoduchá otázka, ale tím spíše díky za ni. Pokud máte ve smlouvě, v rámci pracovní náplně uvedeno sociální poradenství, a navíc vlastně musíte být průběžně „v pohotovosti“ pro případné klienty, podle mě můžete žádat tomu adekvátní platovou třídu. Leda byste upřednostnila dobré vztahy se zaměstnavatelem a dodržela tichou domluvu „mám sice nárok na vyšší základní hrubý plat, ale vždyť stejně reálně nikomu poradenství neposkytuji, takže nebudu navyšovat platové náklady“ :-).

 • Petra napsal:

  Dobrý den, mám Vš vzdělání tech.směru (ing.), 3 děti, z toho 2 se specifickými potřebami. Na mateřské a rodičovské dovolené jsem byla celkem 8 let. V průběhu poslední RD jsem absolvovala kurz „Asistent pedagoga“, doklad osvědčení. Nastupuji OD POLOLETÍ jako asistentka do MŠ, na 4 hod.denně, plánují mne zařadit do 6 platové třídy, 1.stupeň, čili 5 800,- hrubého. Je to v pořádku? Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Petro, profesi asistent pedagoga je věnovaný podrobný článek ZDE. 6. platová třída předpokládám, že neděláte nic obtížnějšího, než:
   – Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.
   – Výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.

   Podle zde uvedené, aktuální tabulky pro pedagogické pracovníky poloviční úvazek v 6. platové třídě a 1. stupni odpovídá přesně, jak píšete. Ale být Vámi, zeptám se zaměstnavatele, jestli nezapomněl započíst do praxe rodičovskou a mateřskou dovolenou (což lze v maximální výši 6 let). Protože pak byste zanedlouho, jestli ne hnedka, měla nárok na 2. platový stupeň.

 • Petr napsal:

  Dobrý den, měl bych laický dotaz. Vše jsem si pěkně prošel ale není mi na 100 % jasné následující.
  Jedná se o „minimální“ mzdový tarif i pro sektor mimo statní správu?. Resp. pracuji u soukromníka na pozici dle seznamu vztahuje se to i na mě? Od 1.1. 2015.

  • Petr Woff napsal:

   Petře, tyto tabulky platí jenom pro zaměstnance ve státní správě a veřejných službách. Pokud pracujete u soukromníka, vztahuje se na Vás zaručená mzda, eventuálně mzdový tarif dohodnutý mezi odbory a svazem zaměstnavatelů. Nevím však, kde přesně působíte a co konkrétně vykonáváte, takže nemohu odpovědět přesněji.

 • Martina Kocourková napsal:

  Dobrý den.
  Chtěli bychom se zeptat, zda nám řeknete, do jaké platové tabulky zařadit naše zaměstnankyně v mateřské škole – vedoucí školní jídelny, kuchařka a uklízečka.

  Děkuji Kocourková

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, paní Kocourková, vedoucí školní jídelny, kuchařka a uklízečka v mateřské škole patří do poslední zde uvedené tabulky pracovně nazvané „ostatních zaměstnanců ve veřejném sektoru“, oficiálně stupnice platových tarifů č. 1 příslušného nařízení vlády.

 • Marie napsal:

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, do jaké platové třídy by měl být zařazen zaměstnanec obce s rozšířenou působností, který vykonává komplexní agendu občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel, včetně přestupků a zaměstnanec obce vykonávající registr řidičů.
  Děkuji za odpověď

  • Petr Woff napsal:

   Marie, potřebujeme znát jméno povolání, uvedené v pracovní smlouvě. Není dotyčný zaměstnanec například dopravní referent, eventuálně referent pro silniční a městskou dopravu, anebo referent pro pozemní komunikace? Výčet všech možností najdete v Katalogu prací ZDE. Platové třídy jsou definované pro každé povolání zvlášť.

 • Emma napsal:

  Dobrý den, pracuji ve zlínském kraji jako obsluha vyšívacího automatu. Jsem u stejné firmy již 18 let, byla jsem se třemi dětmi na rodičovské dovolené. Pracuji na ranní směnu (po dohodě se zaměstnavatelem nemusím chodit na odpolední směny). Mám výuční list v oboru. Kam bych měla být zařazena, popř. jakou bych měla mít minimální mzdu? Děkuji za odpověď, Emma

  • Petr Woff napsal:

   Paní Emmo, mám důležitou otázku: Jak se jmenuje firma, ve které pracujete – nebo alespoň jakou má právní formu (s.r.o., a.s., s.p., příspěvková organizace)? Pokud pracujete například v akciové společnosti, nebo společnosti s ručením omezením, zkrátka v soukromé firmě, stát Vám nepředepsal žádnou platovou tabulku, ale garantuje zaručenou mzdu, závisející na náročnosti práce (základní sazbou zaručené mzdy je minimální mzda, aktuálně ve výši 9 200 Kč/měsíc a 55 Kč/hodinu). Samozřejmě můžete brát i více, to ale potom záleží na Vaší domluvě se zaměstnavatelem, respektive na pracovní smlouvě.

 • Václav Volf napsal:

  Dobrý den.
  Jsem zaměstnán na HPP u „Správy státních hmotných rezerv“ ČR, dle pracovní smlouvy jako „bezpečnostní pracovník“, na dobu určitou-1 rok.. Při nástupu do zam. v roce 2014 mě byla dle platového výměru stanovena platová třída-4, platový stupeň-1. Jelikož jsem v minulosti prokazatelně odpracoval 27 roků u Policie ČR jako policejní rada a poté vrchní komisař v oblasti bezpečnosti a dále 6 měsíců u Generálního ředítelství Č.D. a.s., jako regionální bezpečnostní manažer, požádal jsem písemě zaměstnavatele (cestou svého bezprostředně nadřízeného pracovníka organizace) o uznání odpracované praxe (v délce 27,5 roku) v bezpečnostních složkách, pro výpočet příslušného platového stupně. Zaměstnavatel mě písemně neodpověděl. Po 31 dnech od podání mé písemné žádosti mě bezprostředně nadřízený pracovník sdělil: „Pane Volf, neprošlo to, pro platovou třídu 4, kterou máte přiznanou, se odpracovaná doba v bezpečnostních složkách nepřiznává“.
  Sdělte mě prosím, zda mám na uznání tzv. „zápočtu“ pro stanovení příslušného platového stupně nárok, neboť jsem dle ZP v minulosti vykonával stejnou, nebo obdobnou činnosti v oboru bezečnosti, případně, jak mám dále postupovat.
  Za odpověď a radu předem děkuji.
  Václav Volf

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, pane Volfe, děkuju Vám za velmi zajímavou zprávu a omlouvám se, že odpovídám až nyní. Neuznání Vaší předchozí praxe nechápu – neznám žádný zákon ani vyhlášku, která by stanovovala, že nejsou pro zařazení do platového stupně vůbec uznány odpracované roky v (příbuzném) oboru. Napsal jsem tiskovému mluvčímu SSHR, ať mi oficiálně sdělí, konkrétně z jakého důvodu byla Vaše žádost odmítnutá. Věřím, že odpoví, a potom Vám reakci přepošlu. V krajním případě lze zaslat žádost o prošetření na Státní úřad inspekce práce.

  • Petr Woff napsal:

   Pane Volfe, dostal jsem odpověď ze SSHR, kterou celou zkopíruji níže. Správa státních hmotných rezerv Vám praxi uznat může, bohužel ale využila pasáž vládního nařízení, podle které v nižších platových třídách nemusí uznávat dříve odpracované roky. Podle mě to není fér, ačkoli nejsou překročeny žádné formální předpisy :-(.

   „SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV ČR
   Oddělení sekretariát předsedy a komunikace s veřejností
   V Praze dne 5. 3. 2015
   Vážený pane Woffe,
   v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, je možné dle § 6, odstavce a), určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy zaměstnanci zařazenému do první až páté platové třídy. Této možnosti je SSHR u bezpečnostních zaměstnanců, zařazených do 4 platové třídy, využíváno.
   Takto je postupováno v dalších případech v rámci celé Správy.
   S pozdravem,
   Jakub Linka
   tiskový mluvčí
   Oddělení sekretariát předsedy a komunikace s veřejností“

 • Petr napsal:

  Dobrý den,chtěl bych se zeptat do jaké platové třídy má být zařazen zaměstnanec obce,který má trvalý pracovní poměr a pracuje jako údržbář?Děkuji za odpověď Petr.

  • Petr Woff napsal:

   Petře, záleží na přesném názvu povolání, uvedeném v pracovní smlouvě. Všechny alternativy obsahuje Katalog prací ZDE. Údržbář tam není. Nejste podle smlouvy třeba technický pracovník, instalatér-topenář, mechanik, elektromechanik, dělník čistění města, nebo nějak jinak označený zaměstnanec?

  • Petr napsal:

   Dobrý den,ještě jednou děkuji za odpověď.Ve smlouvě mám přímo napsáno funkce zaměstnance:údržbář.Pracovní náplň:Údržbářské práce,řidič referentského vozidla,příležitostné práce s motorovou pilou a křovinořezem,travní sekačkou,řidič malotraktoru.

   • Petr Woff napsal:

    Petře, zkusím Vám vysvětlit, proč je situace zvláštní. Všichni zaměstnanci ve veřejném sektoru (například územního samosprávného celku) pobírající plat by měli mít v pracovní smlouvě uvedené nějaké zaměstnání z Katalogu prací (ten je ZDE). Údržbář tam není, ačkoli podobné profese tam jsou (technický pracovník apod. – a tady bohužel jde o slovíčka).

    Nejste třeba zaměstnán v nějaké soukromé firmě, kterou obec najímá externě?
    Jak přesně je označen zaměstnavatel ve Vaší smlouvě?

    Údržbářské práce mají podle Katalogu prací provádět třeba domovník nebo školník, ale to Vy nejste. Možné taky je, že obec udělala administrativní chybu ve formulací Vaší pracovní smlouvy. Mohl bych se jí na to zdvořile zeptat, pak bych ale potřeboval znát její jméno. Je mi líto, že Vám nyní jinak nemohu lépe odpovědět.

 • Jana napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat do jaké platové třídy spadá sociální pracovník s Bc. titulem, pracující v domově pro seniory 4 roky, který je vedoucím pracovníkem pro pracovníky v sociálních službách- zajištuje obsazení směn, dovolené, chod oddělení, má na starosti 57 uživatelů, provádí metodickou činnost- pracovní postupy, standardy, kontrola individuálního plánování a spoustu dalších věcí spojených s chodem. Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, povolání sociálního pracovníka je věnovaný TENTO článek. Například v 10. platové třídě je: „Analytická, koncepční a metodická činnost v individuální a skupinové sociální práci.“ Samozřejmě máte mít příplatek za vedení (ten je počítán v % z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, kam jste zařazena – např. vedoucí zaměstnanec, který řídí práci podřízených zaměstnanců, dostane navíc 5 až 30 %; vedoucí zaměstnanec, který řídí nižší vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení dostane navíc 15 až 40 %), osobní příplatek (počítáno jako předchozí – až 100 %) apod.

 • petra zikmundova napsal:

  Dobrý den,měla bych dotaz týkající se zařazení do platové třídy.Na mzdovém listu mám uvedenu pozici -32117 laborant v biologii a příbuzný..
  Ve smlouvě mám ale technicko hospodářský pracovník.Končí mi RD(5LET-2DĚTI) a bylo mi oznámeno,že není tolik práce a tudíž mi mohou nabídnout pouze minimální mzdu.Já jsem navrhla ukončení prac.poměru dohodou.Myslím si,že pokud v ní budu mít uveden důvod(nadbytečnost atd.dle zákoníku práce)tak mohu požadovat odstupné ve výši 5platů.Nebo se mýlím?Děkuji moc PeZi

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, PiZi :-), profesi laboranta je věnovaný TENTO článek. Ano, taky si myslím, že pokud bude v dohodě uvedena Vaše „nadbytečnost“, měla byste dostat odstupné.

 • Danka napsal:

  Dobrý den,měla bych dotaz,je možné aby mzda automechanika absolventa(věk 19 let) za 144 odpracovaných hodin činila 3.600 kč čisté mzdy?Při uzavřeném mzdovém výměru-sk.1,úvazek 40,0hod.týdně ve výši 60kč za realizovanou normohodinu,při zachování ZARUČENÉ MZDY 9.200KČ měsičně s platností od 7.1.2015.Přece není možné aby poctivý mladý člověk pracoval za tak směšnou odměnu.Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Danko, Vaše otázka obsahuje zároveň i odpověď. Pokud byla domluvená mzda 9 200 Kč (předpokládám, že hrubého), měla by čistá mzda být cca 8 188 Kč, eventuálně kvůli nižšímu úvazku 144 hodin/měsíc cca 7 369 Kč. Vámi popisovaná částka znamená, že zaměstnavatel (nebo účetní) udělal ve výpočtu chybu, anebo nedal pracovníkovi odpovídající odměnu. Zeptal bych se jej, zda si je jist výsledkem. Kdyby bylo zřejmé porušení smlouvy a zaručené mzdy, adresujte svoji stížnost Státnímu úřadu inspekce práce SEM.

 • DOUPOVCOVÁ KATEŘINA napsal:

  Ahoj Petře, obracím se na Tebe s dotazem ohledně mého zařazení do platové třídy – jsem optometrista (Mgr.), do zaměstnání jsme nastoupila v roce 2004 (září) a byla jsem 3 roky na mateřské. Díky za odpověď.
  PS: Určitě si mě budeš pamatovat :)

  Odpověď: Ahoj Katko, už jsme to mezitím spolu řešili jinde – takže sem jenom hodím odkaz pro další optometristy: http://kupnisila.cz/optometrista/ PW

 • Marcela napsal:

  Dobrý den!Chtěla bych se zeptat do jaké platové třídy je zařazen zdravotnický pracovník v sociální sféře s 30letou praxí.Děkuji za odpověď

 • Marie napsal:

  Dobrý den,

  prosím o zodpovězení dotazu ohledně našeho zařazení do platových tříd a využití tabulek.

  Sociální pracovnice obce s rozšířenou působností, splňující kvalifikaci podle zákona o sociálních službách, kdy máme ukončené vzdělání jak v magisterském, tak bakalářském studijním programu či na VOŠ. Podle pracovní náplně mimo jiné vykonáváme i tyto činnosti:
  1) Pomocí depistáže vyhledává a navazuje kontakt s potencionálním klientem v jeho přirozeném prostředí.
  2) Provádí sociální práce zaměřené na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení.
  3) Podílí se na zajištění intervence v případech domácího násilí.
  4) Poskytuje základní i odborné poradenství zaměřené na řešení problémů, tj. s ohledem na příčiny vzniku problémů u ohrožených osob a skupin osob.

  Moc děkuji.

 • Jana napsal:

  Dobrý den, prosím o radu, je to urgentní.
  V současné době jsem na rodičovské dovolené. Do práce (státní správa) se vrátím v dubnu na „propůjčenou“ 11.platovou třídu. Tu mám do konce září 2015 z důvodu doplnění chybějícího vzdělání (Bc.). Jelikož vzdělání mít nebudu (chybí mi ještě rok studia), chci se zeptat, zda od října mě může zaměstnavatel propustit, pokud na svém odboru nebude mít jinou volnou plat.třídu. Pracovní smlouvu mám na dobu neurčitou. děkuji

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Jano, tak tedy urgentně: § 52 zákoníku práce říká:

   „Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:
   (…)
   f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil (…).“

   To může být Váš případ, ne? Ale obecně – můžete pracovat na jakémkoli místě i bez formálně potřebného vzdělání, pokud zaměstnavatel nesežene adekvátně vzdělaného člověka. „Jenom“ v takovém případě dochází ke snížení platového stupně (nezapočtou se všechny roky praxe).

 • Marie napsal:

  Dobrý den, nyní prosím o radu a pomoc, již urgentně. Ještě včera jsem Vám zasílala dotaz na naše zařazení do platových tříd jako sociálních pracovnic úřadu obce s rozšířenou působností. Bylo to víceméně pro potvrzení toho, na co jsme našeho zaměstnavatele upozornily a žádaly o navýšení našich platových tříd. Minimálně po dva předchozí roky jsme vykonávaly a také měly v pracovní náplni sociálních pracovnic činnosti odpovídající vyššímu platovému zařazení. A nyní jsme se dnes ze dne na den staly pouhými referenty sociálních věcí a naše pracovní náplně již dříve požadované náročné činnosti neobsahují. Místo toho máme v nové pracovní náplni jednoduché činnosti, odpovídající 9. platové třídě, ve které jsme byly několik let zařazeni. Jaká je možná obrana? Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Marie, být Vámi, odkážu zaměstnavatele na tuto pasáž zákoníku práce:

   „ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU
   § 40
   Obecné ustanovení
   (1) Obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Za změnu pracovního poměru se považuje také jmenování na vedoucí pracovní místo“

   Předpokládám, že ve Vašem případě nedošlo k oboustranné dohodě. Jinak zařazení sociální pracovnice do platové třídy je podrobně rozebráno ZDE.

 • Marcela napsal:

  Dobrý den,
  nevím, jestli mi můžete poradit, Pracuji 21. rok jako dětská sestra ve Státních léčebných lázních Janské Lázně,s.p.. Jsme státní podnik a nejedem vůbec podle státních tabulek. Jak je to možmé, vedení mi ma toto odpoví vždy tak, že máme vlastní tabulky. Takže já po 21 letech u téhož podniku jsem ve třídě 5.57 se základem 14 830,- Kč. Mám matutitu v oboru dětská sestra, v tomto oboru přiznanou odbornou specializaci a samozřejmě jsem registrovaná.
  Děkuji za odpověď eventuelně za radu, kam se z dotazem obrátit.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Marcelo, vypadá to, že Váš zaměstnavatel má pravdu. Úřad zdravotnických informací a statistiky ČR píše: „Zaměstnanci ve zdravotnictví, kteří působí v privátních zdravotnických zařízeních, tj. v podnikatelské sféře, jsou odměňováni podle platných předpisů o mzdě. (…) Dále tímto způsobem jsou odměňováni i zaměstnanci všech lázeňských organizací (státní i nestátní).“ Bohužel interní tabulky Státních léčebných lázní Jánské Lázně s.p. neznám.

 • Drahomíra napsal:

  Dobrý den,
  můžete mi prosím sdělit podle které tabulky by měli být zařazeni zaměstnanci ZOO?
  Děkuji

 • Petr Woff napsal:

  Drahomíro, pokud se nenajdete v žádné předchozí platové tabulce a pracujete například v příspěvkové organizaci města, přísluší Vám poslední uvedená tabulka pracovně označená „ostatních zaměstnanců ve veřejném sektoru“ (oficiálně stupnice platových tarifů č. 1).

 • Míša napsal:

  Dobrý den, můžete mi, prosím, sdělit, do jaké platové třídy zapadá knihovnice? Děkuji moc

 • Pavla napsal:

  Dobrý den,
  chtěla jsem se zeptat, mám nastoupit do fakultní nemocnice, jako referentka, praxi mám rok a půl, mám VŠ vzdělání, bylo mi řečeno, že pracovní náplň je odpovídající SŠ vzdělání, do jaké platové třídy bych měla tey patřit?
  Děkuji

  • Petr Woff napsal:

   Pavlo, vzdělání není pro platovou třídu směrodatné, rozhoduje konkrétní náplň práce, kterou mají různí referenti odlišnou. Referent čeho máte být – například referent správy ve věcech pojišťoven a penzijních fondů, nebo referent pro zdravotní péči (služby) včetně veřejného zdravotního pojištění, nebo něčeho jiného? Všechny možnosti najdete ZDE, a samozřejmě rozhoduje formulace Vaší pracovní smlouvy.

 • Michal napsal:

  Chtěl jsem se zeptat kolik má počet platů policista čr myslím tím počet jestli má např.: vánoční plat nebo dovolenkový děkuji za info

  • Petr Woff napsal:

   Michale, platům policistů se podrobně věnuje TENTO článek. Pokud máte na mysli nějaký „třináctý plat“, o ničem takovém nevím. Máte samozřejmě nárok na dovolenou a volno o svátcích nebo náhradní volno za svátky, aniž byste byl krácen na základním hrubém platu. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (361/2003 Sb., § 65, odst. 1) říká: „Příslušník má nárok na 6 týdnů dovolené v kalendářním roce.“ Zákoník práce říká (262/2006 Sb., § 135, odst. 3): „Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku ve výši průměrného hodinového výdělku za hodinu práce ve svátek místo náhradního volna.“

 • Lenka napsal:

  Dobrý den, pracuji jako sociální pracovnice na Městkém úřadě (vzdělání VŠ (Bc.) a VOŠ) – název pracovní pozice je sociální pracovnice, 13 let praxe v oboru. Kolik bych podle Vás měla brát hrubého bez jakýchkoli příplatků.
  Díky

  • Petr Woff napsal:

   Lenko, sociálním pracovnicím a jejich platovým třídám je věnován TENTO speciální článek.