Platové třídy a tabulky 2017: kompletní přehled!

Zaměstnanci ve veřejných službách a správě mají omezenější finanční možnosti, než talentovaní a průbojní soukromníci. Zákoník práce a související vládní nařízení jim aspoň garantují větší jistotu. Každý strážníkpolicista, hasič, vojákúředník, lékař, zdravotní sestra, učitel nebo sociální pracovník dostává základní měsíční odměnu podle svojí nejtěžší vykonávané práce, praxe a vzdělání. Teprve navíc může dostat ještě příplatky. Na této stránce rozebíráme platové tabulky ve veřejných službách a správě, účinné od ledna 2017. Ale možná vás zajímají spíše:

Jak najdete svoji platovou třídu, platový stupeň a platový tarif?

Zaměstnanec veřejné instituce (nemocnice, školy apod.) v normálním pracovním poměru je začleněný do platové třídy „podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě“ a „podle požadovaných nejnáročnějších prací“. Podrobnosti stanovuje katalog všech povolání. Třeba všeobecná zdravotní sestra patří do platové třídy 9, pokud její pracovní náplní je: „Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu pod odborným dohledem.“ Ale také může spadat do platové třídy 12, když „samostatně provádí nejnáročnější vysoce specializované ošetřovatelské a léčebné výkony, například péči o rizikového novorozence“.

Jednotlivé třídy dále dělíme na stupně, podle nejvyššího dosaženého vzdělání a „započitatelné praxe“, která do jisté míry zahrnuje také „dobu péče o dítě a dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby“. Bohužel v 1. až 5. platové třídě nemusí být podle zákona uznaný ani jediný rok (!), i když máte mnohaletou praxi. Každopádně zaměstnancům ve veřejném sektoru přísluší základní hrubé měsíční platy, zaokrouhlované na celé desetikoruny nahoru, kterým zákon říká tarify. Kupříkladu zdravotní sestra může ve zralém věku brát skoro o 100 % více, než když byla začátečnicí. Navíc, nad rámec těchto základních tarifů připočítáváme ještě příplatky za noční a víkendové směny, rizikové prostředí, vedení kolektivu, individuální bonus apod.

Nyní postupně projdeme nové platové tabulky, které podle upraveného nařízení vlády č. 564/2006 Sb. platí počínaje lednem 2017. Už v září předchozího roku dostali přidáno pedagogové, od listopadu potom skoro všichni ostatní zaměstnanci ve veřejném sektoru. Teď konečně stoupnou základní tarify taky většině pracovníků ve zdravotnictví, kteří přišli na řadu jako poslední kvůli významnému postavení zdravotních pojišťoven. Je totiž zvykem, že úpravy takzvané úhradové vyhlášky začnou účinkovat vždycky teprve od Nového roku.

Platové třídy a tabulky strážníků, vědců, ochranářů…

Adresáty úvodní platové tabulky jsou strážníci obecní a městské policie, zaměstnanci Akademie věd, Grantové agentury, Technologické agentury, ČSSZ, NKÚ, ÚSTR, ČNB, dále zaměstnanci ve chráněných krajinných oblastech a národních parcích, ve školách zřizovaných Ministerstvem vnitra apod. Následující platová tabulka náleží také zaměstnancům Policie ČR, Vězeňské služby ČR, BIS, ozbrojených sil, soudů, správních nebo místních úřadů, kteří jsou v běžné pracovním, nikoli služebním poměru.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 8.240 8.950 9.700 10.510 11.390 12.350 13.400 14.540 15.780 17.100 18.590 20.140 21.830 23.700 25.710 27.910
2 8.540 9.280 10.060 10.910 11.850 12.830 13.900 15.100 16.360 17.750 19.280 20.890 22.670 24.580 26.690 28.960
3 8.860 9.640 10.440 11.320 12.290 13.310 14.430 15.670 16.990 18.430 20.040 21.690 23.520 25.520 27.700 30.040
4 9.190 10.000 10.850 11.750 12.760 13.820 14.980 16.270 17.630 19.130 20.780 22.490 24.400 26.480 28.740 31.180
5 9.560 10.380 11.260 12.200 13.240 14.350 15.550 16.890 18.300 19.850 21.560 23.350 25.320 27.470 29.820 32.350
6 9.930 10.770 11.670 12.650 13.740 14.880 16.140 17.540 18.980 20.590 22.380 24.230 26.280 28.500 30.940 33.560
7 10.300 11.200 12.120 13.140 14.250 15.450 16.730 18.190 19.720 21.380 23.230 25.150 27.270 29.590 32.110 34.820
8 10.690 11.610 12.590 13.630 14.800 16.020 17.360 18.880 20.460 22.180 24.100 26.110 28.300 30.700 33.340 36.140
9 11.090 12.040 13.070 14.150 15.360 16.630 18.020 19.590 21.220 23.020 25.000 27.090 29.360 31.870 34.600 37.500
10 11.530 12.520 13.560 14.690 15.950 17.270 18.690 20.340 22.030 23.880 25.940 28.110 30.480 33.070 35.910 38.900
11 11.950 12.970 14.080 15.240 16.560 17.920 19.420 21.120 22.870 24.800 26.920 29.170 31.620 34.320 37.260 40.390
12 12.410 13.470 14.610 15.810 17.200 18.600 20.150 21.920 23.730 25.740 27.950 30.270 32.820 35.610 38.650 41.910

(↑ Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 4)

Platové třídy a tabulky sociálních pracovníků

Následující tarifní stupnice patří sociálním pracovníkům, stejně jako pracovníkům v sociálních službách, kterým nepasuje charakteristika předešlé tabulky. Působí například v krajských a obecních příspěvkových organizacích, ve školách a nemocnicích, věznicích, azylových zařízeních, poskytují pomoc v hmotné nouzi nebo sociálně-právní ochranu dětem. Mezi výjimky tudíž může patřit například sociální pracovnice, zaměstnaná u Policie ČR.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 7.580 8.210 8.900 9.650 10.470 11.350 12.320 13.360 14.480 15.730 17.060 18.500 20.050 21.750 23.620 25.610
2 7.850 8.510 9.240 10.020 10.850 11.780 12.770 13.850 15.040 16.310 17.710 19.190 20.820 22.590 24.510 26.580
3 8.150 8.830 9.590 10.400 11.290 12.220 13.260 14.390 15.600 16.940 18.370 19.920 21.610 23.440 25.450 27.580
4 8.460 9.170 9.960 10.790 11.700 12.690 13.760 14.930 16.220 17.590 19.070 20.670 22.410 24.320 26.400 28.620
5 8.780 9.520 10.340 11.200 12.140 13.160 14.280 15.490 16.820 18.260 19.780 21.450 23.270 25.220 27.400 29.710
6 9.120 9.870 10.740 11.630 12.620 13.680 14.820 16.070 17.450 18.940 20.540 22.260 24.140 26.180 28.440 30.820
7 9.460 10.270 11.130 12.070 13.090 14.170 15.400 16.680 18.100 19.660 21.310 23.090 25.050 27.180 29.500 31.960
8 9.820 10.660 11.550 12.520 13.600 14.720 15.970 17.320 18.790 20.400 22.120 23.970 25.990 28.200 30.600 33.180
9 10.190 11.060 12.010 13.000 14.110 15.270 16.580 17.980 19.500 21.180 22.960 24.870 26.970 29.250 31.780 34.430
10 10.570 11.490 12.440 13.480 14.640 15.850 17.220 18.650 20.240 21.970 23.820 25.820 27.990 30.350 32.960 35.740
11 10.990 11.920 12.930 14.000 15.200 16.450 17.880 19.360 21.000 22.800 24.720 26.810 29.050 31.520 34.200 37.080
12 11.390 12.380 13.420 14.530 15.770 17.060 18.550 20.090 21.810 23.660 25.650 27.800 30.140 32.700 35.500 38.470

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 2)

Platové třídy a tabulky pedagogů

Cílovou skupinou další platové tabulky jsou pedagogičtí pracovníci: především učitelé, ale rovněž vychovatelé, metodici pro vzdělávání, lektoři-instruktoři, někteří akademičtí pracovníci, speciální pedagogové a pedagogové volného času, stejně jako jejich asistenti. Nejníže postavený asistent teoreticky atakuje hranici minimální mzdy, ale prakticky musí dostávat aspoň svoji sazbu takzvané zaručené mzdy (více ZDE).

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 10.700 11.610 12.560 13.610 17.260 21.570 21.750 22.140 22.620 23.170 24.030
2 11.100 12.030 13.080 14.170 17.750 21.760 21.950 22.530 23.100 23.870 25.160
3 11.800 12.830 13.920 15.160 18.220 22.010 22.290 22.820 24.020 24.870 26.520
4 12.610 13.700 14.880 16.110 19.060 22.470 22.980 23.670 25.030 26.700 28.720
5 13.410 14.600 15.850 17.240 19.910 23.170 23.710 24.670 26.590 28.750 31.550
6 14.560 15.830 17.160 18.650 21.320 24.350 25.020 26.040 28.810 31.130 34.100
7 14.970 16.260 17.640 19.170 21.930 24.910 25.560 26.740 29.500 31.910 34.920

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 9)

Platové třídy a tabulky lékařů v orgánech sociálního zabezpečení

Platové tabulky se nyní zužují. Nejméně do 11. platové třídy totiž patří lékaři orgánu sociálního zabezpečení. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (č. 582/1991 Sb.) upřesňuje, že orgány sociálního zabezpečení jsou: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení, okresní správy sociálního zabezpečení, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo obrany.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
11 12 13 14
1 24.790 26.390 29.810 33.400
2 25.510 27.170 30.660 34.320
3 26.280 28.000 31.560 35.280
4 27.060 28.820 32.460 36.280
5 27.860 29.720 33.420 37.310
6 28.710 30.620 34.410 38.380
7 29.580 31.580 35.440 39.500
8 30.500 32.570 36.510 40.650
9 31.420 33.590 37.600 41.860
10 32.400 34.640 38.760 43.100
11 33.410 35.740 39.940 44.400
12 34.470 36.880 41.180 45.740

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 7)

Platové třídy a tabulky zdravotnických pracovníků na Ministerstvu obrany apod.

Cílovou skupinou této platové tabulky jsou lékaři, zubaři, farmaceuti, ale také nelékařští zdravotničtí pracovníci „poskytující zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě“. Platové třídy mají znovu značný rozptyl.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 9.260 10.040 10.880 11.810 12.790 13.870 15.060 16.330 17.710 19.230 20.850 22.600 24.530 26.620
2 9.610 10.420 11.300 12.270 13.290 14.400 15.630 16.950 18.370 19.950 21.630 23.470 25.450 27.640
3 9.980 10.810 11.720 12.720 13.770 14.940 16.230 17.590 19.090 20.740 22.450 24.350 26.410 28.680
4 10.350 11.240 12.170 13.200 14.320 15.510 16.850 18.260 19.810 21.510 23.290 25.260 27.410 29.750
5 10.750 11.650 12.630 13.710 14.850 16.100 17.490 18.940 20.540 22.320 24.170 26.210 28.440 30.870
6 11.150 12.090 13.100 14.220 15.410 16.700 18.150 19.640 21.310 23.170 25.090 27.200 29.510 32.040
7 11.590 12.560 13.610 14.760 15.990 17.320 18.840 20.420 22.130 24.040 26.040 28.240 30.630 33.240
8 12.020 13.040 14.110 15.320 16.590 17.980 19.550 21.180 22.960 24.940 27.020 29.300 31.780 34.500
9 12.460 13.520 14.660 15.910 17.230 18.650 20.270 21.970 23.830 25.880 28.040 30.390 32.990 35.820
10 12.950 14.040 15.200 16.520 17.880 19.360 21.050 22.800 24.740 26.860 29.090 31.550 34.230 37.170
11 13.430 14.560 15.780 17.140 18.550 20.110 21.860 23.680 25.660 27.860 30.200 32.730 35.530 38.560
12 13.950 15.130 16.360 17.800 19.240 20.860 22.690 24.560 26.650 28.930 31.330 33.980 36.870 40.010

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 5)

Platové třídy a tabulky lékařů u záchranné služby apod.

Do následující platové třídy 11, 12, 13, 14, 15 nebo 16 spadá „zaměstnanec, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby“. Z platové tabulky je patrné, že přísluší vysoce kvalifikovaným pracovníkům.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
11 12 13 14 15 16
1 27.110 28.860 32.610 36.540 38.810 41.300
2 27.890 29.720 33.550 37.540 39.920 42.490
3 28.750 30.630 34.520 38.600 41.070 43.720
4 29.590 31.530 35.510 39.680 42.240 45.010
5 30.470 32.500 36.560 40.810 43.480 46.330
6 31.400 33.500 37.640 41.970 44.740 47.700
7 32.370 34.540 38.760 43.220 46.060 49.130
8 33.360 35.620 39.920 44.470 47.450 50.630
9 34.370 36.730 41.120 45.790 48.880 52.160
10 35.450 37.890 42.390 47.150 50.350 53.750
11 36.550 39.100 43.700 48.570 51.880 55.420
12 37.710 40.340 45.040 50.030 53.460 57.150

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 8)

Platové třídy a tabulky dalších zdravotnických pracovníků

Následující platové třídy rozlišují zdravotnické pracovníky, kteří „poskytují zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb“ a zároveň nepatří do předchozích dvou platových tabulek! Může sem patřit například klinický psycholog, sanitář, nutriční asistent nebo terapeut, radiologický nebo porodní asistent, sestra, ergoterapeut, zdravotní laborant, zdravotně-sociální pracovník, adiktolog, fyzioterapeut a další.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 10.120 10.980 11.900 12.910 13.990 15.170 16.470 17.870 19.360 21.050 22.800 24.710 26.830 29.110
2 10.520 11.390 12.360 13.420 14.520 15.750 17.090 18.540 20.090 21.830 23.650 25.670 27.830 30.220
3 10.920 11.820 12.820 13.920 15.070 16.340 17.750 19.240 20.870 22.690 24.570 26.640 28.900 31.370
4 11.320 12.290 13.300 14.450 15.650 16.970 18.420 19.970 21.660 23.520 25.470 27.630 29.980 32.540
5 11.750 12.750 13.810 14.990 16.240 17.620 19.120 20.720 22.480 24.410 26.440 28.680 31.110 33.770
6 12.190 13.230 14.320 15.570 16.850 18.280 19.850 21.490 23.310 25.340 27.440 29.750 32.270 35.040
7 12.680 13.730 14.890 16.140 17.490 18.950 20.610 22.320 24.200 26.290 28.480 30.880 33.520 36.360
8 13.150 14.250 15.430 16.770 18.140 19.660 21.390 23.170 25.110 27.300 29.550 32.050 34.760 37.750
9 13.630 14.790 16.020 17.400 18.840 20.410 22.180 24.020 26.060 28.310 30.670 33.240 36.080 39.180
10 14.170 15.360 16.630 18.070 19.550 21.170 23.030 24.940 27.050 29.390 31.830 34.510 37.450 40.650
11 14.690 15.930 17.260 18.760 20.290 21.990 23.910 25.900 28.080 30.470 33.030 35.800 38.870 42.180
12 15.250 16.550 17.900 19.470 21.060 22.810 24.820 26.870 29.150 31.640 34.280 37.160 40.330 43.760

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 6)

Platové třídy a tabulky zbylých zaměstnanců ve zdravotnictví

Na řadu přicházejí zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb, kteří nepatří do předchozích dvou platových tabulek! Působí například v nemocnici, ale nikoli jako zdravotničtí pracovníci poskytující zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra, ani ve Vězeňské službě. Náleží sem třeba kuchaři, personalisté, účetní nebo administrativní a spisoví pracovníci zaměstnaní veřejnými nemocnicemi.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 7.960 8.640 9.370 10.140 11.000 11.940 12.940 14.040 15.230 16.540 17.930 19.450 21.080 22.870 24.840 26.930
2 8.240 8.950 9.710 10.530 11.410 12.380 13.440 14.560 15.820 17.150 18.620 20.190 21.880 23.740 25.780 27.940
3 8.570 9.300 10.080 10.930 11.860 12.840 13.940 15.130 16.410 17.810 19.320 20.950 22.720 24.630 26.760 29.000
4 8.890 9.640 10.480 11.350 12.310 13.340 14.470 15.690 17.040 18.480 20.050 21.740 23.570 25.570 27.770 30.090
5 9.220 10.010 10.860 11.760 12.780 13.830 15.010 16.300 17.680 19.200 20.790 22.540 24.460 26.530 28.800 31.230
6 9.590 10.380 11.280 12.230 13.260 14.380 15.590 16.910 18.350 19.930 21.600 23.410 25.380 27.540 29.900 32.410
7 9.940 10.800 11.710 12.690 13.770 14.910 16.170 17.540 19.050 20.670 22.410 24.290 26.340 28.570 31.020 33.620
8 10.320 11.210 12.140 13.160 14.280 15.470 16.790 18.200 19.760 21.440 23.250 25.210 27.340 29.660 32.190 34.890
9 10.720 11.630 12.610 13.680 14.840 16.060 17.430 18.890 20.510 22.270 24.140 26.150 28.360 30.770 33.410 36.210
10 11.110 12.070 13.080 14.180 15.390 16.670 18.100 19.610 21.290 23.100 25.050 27.140 29.440 31.930 34.650 37.570
11 11.540 12.530 13.580 14.710 15.980 17.300 18.790 20.350 22.080 23.970 26.000 28.180 30.540 33.140 35.970 38.990
12 11.980 13.020 14.120 15.270 16.580 17.930 19.510 21.110 22.930 24.890 26.980 29.240 31.700 34.380 37.330 40.460

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 3)

Platové třídy a tabulky ostatních zaměstnanců ve veřejném sektoru

Poslední platové třídy jsou určené pracovníkům ve veřejném sektoru, kteří nezapadali do žádné předchozí platové tabulky – mohou jimi být například manažeři kvality nebo koordinační a programoví pracovníci.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 7.270 7.900 8.550 9.270 10.060 10.910 11.840 12.840 13.920 15.120 16.400 17.780 19.270 20.910 22.710 24.620
2 7.540 8.180 8.880 9.620 10.440 11.320 12.280 13.320 14.460 15.680 17.020 18.450 20.010 21.710 23.560 25.550
3 7.830 8.490 9.220 9.990 10.850 11.750 12.740 13.830 15.000 16.280 17.660 19.150 20.770 22.530 24.470 26.510
4 8.130 8.810 9.570 10.370 11.260 12.200 13.230 14.360 15.580 16.900 18.330 19.870 21.540 23.370 25.390 27.510
5 8.440 9.150 9.940 10.760 11.670 12.650 13.730 14.890 16.170 17.550 19.020 20.620 22.360 24.250 26.340 28.550
6 8.760 9.490 10.310 11.180 12.120 13.140 14.240 15.460 16.770 18.200 19.750 21.400 23.210 25.170 27.340 29.620
7 9.090 9.870 10.700 11.600 12.590 13.630 14.790 16.030 17.400 18.890 20.490 22.210 24.080 26.130 28.370 30.740
8 9.440 10.250 11.100 12.030 13.070 14.150 15.340 16.640 18.060 19.600 21.260 23.040 24.990 27.110 29.430 31.900
9 9.790 10.630 11.540 12.500 13.560 14.690 15.940 17.280 18.760 20.360 22.060 23.900 25.930 28.130 30.550 33.100
10 10.170 11.030 11.960 12.960 14.080 15.240 16.550 17.930 19.460 21.130 22.910 24.820 26.910 29.190 31.680 34.360
11 10.560 11.470 12.420 13.450 14.610 15.810 17.190 18.610 20.190 21.930 23.760 25.770 27.930 30.290 32.890 35.650
12 10.960 11.900 12.900 13.970 15.160 16.400 17.830 19.310 20.960 22.750 24.660 26.730 28.980 31.440 34.130 36.990

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 1)

Tato stránka obsahuje platové tabulky, účinné od 1. 1. 2017. Údaje si můžete ověřit ve vládním nařízení č. 564/2006 Sb., až bude aktualizován na Portále veřejné správy. Předchozí platové tabulky najdete pod následujícími odkazy: 1.11. až 31.12. 2016, 1.9. až 31.10. 2016, 1.1. až 31.8. 2016, 1.11. až 31.12. 2015, 1.1. až 31.10. 2015, 1.11. až 31.12. 2014

497 komentářů

 • Denisa napsal:

  Dobrý den, ukončila jsem bakalářské studium a chtěla bych jít pracovat na krajský úřad. Žádnou praxi zatím nemám. Chtěla bych se tedy zeptat, do jaké platové třídy zapadám?
  Děkuji za odpověď

 • Gabriela napsal:

  Dobrý den, prosím kterou z výše uvedených tabulek mám použít pro zjištění základního platu školního inspektora ČŠI? Vím, že platová třídaje to 12, ale nevím, která z tabulek. Moc děkuji

  • Petr Woff napsal:

   Gabrielo, rozhodující je, kdo je zaměstnavatelem onoho pracovníka, a jak přesně se jmenuje jeho povolání podle pracovní smlouvy. V oficiálním Katalogu prací profese „školní inspektor“ není. 12. platovou třídu má například METODIK PRO VZDĚLÁVÁNÍ (náplň práce: “ Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná pedagogům a tvorba preventivních programů.“) Pro něj bych tipoval platovou tabulku pedagogů (oficiálně stupnice platových tarifů č. 9). Ale Česká školní inspekce o sobě píše, že je „správním úřadem“, takže spíše nejvrchnější zde uvedená tabulka strážníků, úředníků atd. (oficiálně stupnice platových tarifů č. 4).

 • Monika Buriánková napsal:

  Dobrý den,

  prosím Vás do jaké platové třídy patří vedoucí stravovacího úseku s 14letou praxí a maturitou?

  Děkuji Monika Buriánková

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, paní Buriánková, máte opravdu v pracovní smlouvě napsán název povolání VEDOUCÍ STRAVOVACÍHO ÚSEKU? Takové povolání v Katalogu prací pro veřejný sektor není. Je tam například kuchař/ka – podrobněji včetně rozboru platových tříd ZDE.

 • Pavla napsal:

  Dobrý den,
  chtěla jsem se zeptat, do jaké platové třídy bych měla spadat, praxe 1 a půl roku, VŠ vzdělání, ale na pozici na kterou bych měla nastoupit, je pozice SŠ. Takže plat bude odpovídat SŠ vzdělání, jedná se o pozici referenta ve fakultní nemocnici.

  Děkuji

  • Petr Woff napsal:

   Pavlo, záleží na tom, čeho budete referent (obchodní? finanční? propagační? jiný?). Všechny alternativy jsou uvedeny ZDE. Když konkretizujete název svojí pozice, budeme moci určit platovou třídu, která se odvíjí od náplně práce, nikoli od vzdělání ani praxe (vizte platový stupeň – to je něco trošku jiného; základní hrubý měsíční plat zjistíte spojením třídy a stupně v platové tabulce).

 • Václav napsal:

  Zase s námi vysrali!!!! Kdo tam z těch schopných lidí zůstane? U nás chce odejít více opravdu schopných lidí, kteří jsou odborníci ve svém oboru. Takže ve státní správě zůstanou důchodci a neschopní lidé. To je asi pravý záměr vlády…..

  • Petr Woff napsal:

   Václave, špičkoví odborníci mohou dostávat k základnímu hrubému platu osobní příplatek „až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen“ (zákoník práce, § 131, odst. 2). V praxi to znamená, že například lékař v krajské nemocnici, v 15. platové třídě s desetiletou praxí dostane základ 30 330 Kč + osobní příplatek až 37 880 Kč (+ samozřejmě příplatky za přesčasy apod.).
   Záměrem vlády musí také být, aby státní pokladna nezbankrotovala. Nicméně současná ministryně práce zamýšlí i v dalších letech regulovat odměňování zaměstnanců tak, aby dostávali více a více. Velmi účinné může být také kolektivní vyjednávání prostřednictvím odborů, což prý například v Rakousku nebo skandinávských státech funguje natolik dobře, že ani není třeba zavádět minimální sazby mezd a platů zákonem.

 • Jana Neumannová napsal:

  dobrý den, chtěla bych se zeptat zda spadáme do platové tabulky pedagogických pracovníků, i když jsme soukromá Mš, která je ale zařazená do rejstříku škol. děkuji Jana N.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, paní Neumannová, v soukromém zařízení stát určuje pouze zaručenou mzdu, jejíž nejnižší sazbou je minimální mzda. Vyšší sazby záleží na náročnosti, určené tzv. skupinami prací. Ve vzdělávání a výchově patří do 5. platové třídy například.: „Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí předškolního věku.“ To aktuálně znamená, že zaměstnavatel musí pedagogovi dětí v předškolním věku vyplácet aspoň měsíční hrubou mzdu 13 700 Kč, invalidovi alespoň 12 000 Kč. Vyšší mzda je věcí domluvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

 • eva sobíšková napsal:

  Dobrý den,
  nastoupila jsem jako personalistka do státního sociálního zařízení, poskytovatel sociálních služeb. Je mi 55 let, mám odpracováno asi 32let odborné praxe. Patřím do kategorie „Platové třídy a tabulky ostatních zaměstnanců ve veřejném sektoru“. dle tarifu 8/12…děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Paní Sobíšková, omluvám se za příšernou časovou prodlevu. Platové třídy personalisty jsou detailně vysvětlené TADY. Jakmile tam najdete svoji platovou třídu (tj. ta nejvyšší, ve které rozpoznáte aspoň nějakou svoji práci), doplňte ji do poslední zde uvedené tabulky („ostatních zaměstnanců ve veřejném sektoru“). Platový stupeň asi 11 (podle Vašich slov).

 • Marie napsal:

  Dobrý den, pracuji jako účetní ve třídě 8, zároveň jsem referentem majetkové správy ve třídě 8. Protože je práce hodně, dělám vlastně za 2 osoby. Chtěla bych se zeptat, zda je mé zařazení takhle v pořádku. Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Marie, domnívám se, že zaměstnavatel může „namíchat“ pracovní smlouvu z úkonů, které obyčejně vykonávají lidé různých profesí. Pokud smíte pracovat „jenom“ standardních 40 hodin týdně, nic závadného na takovém zařazení nevidím. Jinak platové třídy jsou rozepsané ZDE pro referentku majetkové správy a ZDE pro účetní.

 • Pavel napsal:

  Dobrý den.Pracuji jako dálkový řidič u ČSAD Jihotrans a.s.kde mám měsíční mzdu ve výši 5000kč v tarifním stupni 5.Je vůbec možné,aby mi soukromník takovouhle almužnu dal?Mám praxi za volantem nákladáku 35 let.Na to se nekouká?V lednu jsem odpracoval 180 hod.Byla v tom jízda,čekání,nakládání,vykládání a za to mi ten bandita dal 8.500kč čistého.Poradíte mi na co mám ještě nárok?Děkuji za odpověd.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, pane Pavle, ČSAD Jihotrans a.s. má formu soukromého podniku, takže tam platové tabulky dodržovat nemusejí. Ale existuje tzv. zaručená mzda, pod kterou zaměstnavatel nesmí jít (může platit více, ale nesmí platit méně!). Speciálně pro odvětví dopravy je podrobněji popsaná ZDE. Uvedu 2 příklady.

   „Řízení silničních motorových vozidel s celkovou hmotností do 3,5 t.“ = zaručená mzda 10 200 Kč hrubého za standardní pracovní dobu 160 hodin měsíčně.
   „Řízení, údržba a opravy silničních motorových vozidel s více než 9 místy k sezení včetně řidiče nebo vozidel o celkové hmotnosti nad 3,5 t“ = zaručená mzda 11 200 Kč hrubého za standardní pracovní dobu 160 hodin měsíčně.

   Vy navíc máte hodně přesčasů, a zákoník práce říká:
   „§ 114 Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas
   (1) Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále jen „dosažená mzda“), a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.“

 • Martina napsal:

  Dobrý den,
  chtěla jsem se zeptat do jaké platové třídy spadá asistent pedagoga vzdělání (VOŠ) a VŠ (Bc.). Děkuji za odpověď

 • julius napsal:

  Dobrý den, jakou mám platovou třídu? Nastoupil jsem na Městský úřad, jako pracovník Sběrného dvora + řidič nákladního auta nad 3,5 t, profesní průkaz + karta digitachografu. Je mi 43 let, pracuji od r. 1991. Starám se o chod sběrného dvoru a zároveň jako řidič odvážím odpad, jsem jediný pracovník sběrného dvora. Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, pane Juliusi, omlouvám se za strašlivé zpoždění. Platová třída záleží na nejtěžší práci, kterou vykonáváte, což je hodnoceno pro každé povolání zvlášť. Speciální článek pro povolání řidiče najdete ZDE, například 5. platová třída znamená: „Řízení, údržba a běžné opravy motorových vozidel pro dopravu nákladů, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg avšak nepřevyšuje 12 000 kg.“ V Katalogů povolání pracovník sběrného dvora není, ale je tam třeba dělník čistění města, který má platové třídy nižší, podrobněji ZDE.

 • Jana napsal:

  Dobrý den, obdržela jsem nabídku pracovat na MěÚ jako referent IT. Mám 16 letou praxi v oboru a vyšší odborné vzdělání. Chtějí mě zařadit do platové třídy č.9, ale moc nerozumím tomu, podle které tabulky by to mělo být. Prý by mohli u mě prosadit platovou třídu č.10, ale to mi zatím nepotvdili. Jsou ve státní správě 13. a 14.platy? Děkuji. Jana S.

  • Petr Woff napsal:

   Jano, zaměstnanci městských úřadů by měli být hodnocení podle tabulky, která je na této stránce uvedená jako první („strážníků, úředníků, vědců, ochranářů“), oficiálně má číslo 4. Referent informačních systémů veřejné správy je zařazen do platové třídy podle svojí nejtěžší vykonávané práce, jeho povolání podrobněji rozebírá TENTO článek. O 13. a 14. platech nevím.

 • Zdeněk napsal:

  Dobrý den, jaký plat má pracovník v AČR, který není ve služebním poměru, platová třída 6, praxe 26 let
  Děkuji. Zdeněk Š.

  • Petr Woff napsal:

   Zdeňku, základní hrubý měsíční plat Vámi popsaného zaměstnance Armády ČR letos vychází na 16 110 Kč (+ nad rámec tohoto základu případně osobní příplatek, příplatek za přesčas apod.).

 • Jana napsal:

  Dobrý den,
  prosím, jaký plat bude mít asistent na Ministerstvu vnitra, platová třída 8.? Mám necelé dva roky praxi jako administrativní pracovník, vysokoškolské vzdělání (Ing.). Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Jano, základní hrubý měsíční plat Vámi popsaného asistenta na Ministerstvu vnitra letos vychází na 13 570 Kč (+ nad rámec tohoto základu případně osobní příplatek až 10 225 Kč).

 • Lucie Pokorná napsal:

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat do které skupiny má být zařazena prodavačka, která objednává, přijímá, prodává zboží zákazníkovi, má podepsanou hmotku. Pokladní v supermarketu je 3.
  Děkuji

 • Helena napsal:

  Dobrý den chci jít na výběrové řízení jako referentka majetkové správy na finančním úřadě..ale nikde nemají zadaný plat..můžete mi říct do jaké katedorie bych byla zařena? Mám 25 let odpracováno ,ale v jiném sektoru a jiném podniku …mám středoškolské vzdělání s maturitou ..děkuji za odpověď Helena

 • Petr napsal:

  Dobrý den, pracuji v organizační složce státu rezortu zdravotnictví, která má statut OVM. Pracuji na pozici koordinátor projektů a v červenci bude má praxe 4 roky, a to včetně předchozího zaměstnání, které bylo na vnitru. Chci se jen zeptat na tabulkové zařazení a výši platu.

 • Petr napsal:

  Omlouvám se, zapomněl jsem doplnit, že mám VŠ ekonomickou a titul Ing.

  • Petr Woff napsal:

   Petře, podle oficiálního Katalogu prací zařizuje koordinaci a projekty koordinační, projektový a programový pracovník. Rozpis jeho platových tříd podle obtížnosti práce najdete ZDE, věřím, že se v některé najdete. Pokud jste ve státní správě (de facto státní úředník), měla by Vám podle mého soudu příslušet tabulka uvedená na této stránce hned jako první („strážníků, úředníků, vědců, ochranářů“).

 • Jana napsal:

  Dobrý den, potřebuji se zeptat na Váš názor. Moje pracovní zařazení je administrativní pracovnice plat. třída 5 platový stupeň nad 32 let, má středoškolské vzdělání ale nechápu proč mám 5.třídu když v tabulkách je napsáno střední vzdělání s maturitou což nemám. Dělám vyúčtování veškerých služeb, které provádíme, vybírám finanční hotovost -celoroční vyúčtování a podklady pro hlavní účetní samozřejmostí jsou odvody peněz, a všechny kontroly ohledně vyúčtování. Ale ta třída v tabulkách je 6 a 7 třída (střední škola).Před 6 lety u stejné firmy jsem dělala vedoucí stravovny s třídou 7 podotýkám vzdělání stejné. Tudíž nechápu proč mám teď 5.třídu.Byla jsem upozorněna, že již nedělám vedoucí a třídy se upravovaly. Děkuji za odpověď.

 • Elen napsal:

  Dobrý den jsou uvedené platy čistá mzda nebo hrubá mzda ? děkuji

  • Petr Woff napsal:

   Elen, v tabulkách jsou uvedené základní hrubé měsíční platy. To znamená, že ještě neobsahují (například osobní) příplatky, ani daňové a (sociální a zdravotní) pojištěnecké odvody. Mzdy dostávají zaměstnanci v soukromých firmách, tam zákon stanovuje takzvané zaručené sazby, více ZDE.

 • Marie napsal:

  Dobrý den, manžel pracuje 19 let u České pošty jako řidič, nyní asi půl roku jezdí s návěsem. Jaká by měla být jeho platová třída? Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Marie, v České poště jsou vyplácené mzdy, přičemž kolektivní smlouva mezi odbory a zaměstnavatelem stanovuje pouze nejnižší možné sazby, podle zařazení do takzvaného tarifního stupně. Ten má Váš manžel uvedený zřejmě v pracovní smlouvě. Podle TOHOTO dokumentu jsou aktuální (od 1. 4. 2015) nejnižší mzdové tarify v České poště následující:

   Tarifní stupeň – Minimální mzda (Kč)
   1 – 9 300
   2 – 9 700
   3 – 10 200
   4 – 10 800
   5 – 11 500
   6 – 12 400
   7 – 13 500
   8 – 14 800
   9 – 16 300
   10 – 19 200
   11 – 24 000
   12 – 32 300

 • Amy napsal:

  Dobrý den, jsem registrovaná všeobecná sestra s 18 letou praxí ve zdravotnictví, pracuji v soukromém domově se zvláštním režimem. Domnívám se, že bych měla být v kategorii 8 stupeň, desátá třída ( pracuji s osobami se schizofrenií, demencí vč.Alzheimera – bez odborného dohledu) . Děkuji

  • Petr Woff napsal:

   Amy, v soukromém domově jsou státem stanovené „pouze“ sazby takzvané zaručené mzdy. Stejně jako platové třídy ve veřejných zařízeních, závisejí na obtížnosti práce. Sazby zaručených mezd pro zdravotnické pracovníky v soukromých zařízeních najdete ZDE. Samozřejmě je možné, aby spolu zaměstnavatel a zaměstnankyně sjednali vyšší mzdu.

 • Pavel napsal:

  Dobrý den, rád bych se zeptal na tuto věc. Jsem zaměstnancem Policie ČR a k 31.5.2015 budu mít odsloužených 19 let a 9 měsíců. Od 1.6.2015 nastupuji na obecní úřad jako bezpečnostní referent, což je podle katalogového čísla katalogu prací 1.01.11. Má otázka zní, jakou budu mít započítanou praxi pro nové zaměstnání na obecním úřadě. Děkuji za odpověď.

 • Pavel napsal:

  Ještě jsem zapomněl doplnit, že u PČR jsem byl zařazen v 5. tarifní třídě.

  • Petr Woff napsal:

   Pavle, podle mého soudu by Vám zaměstnavatel mohl započítat celou dobu, odslouženou u Policie ČR. Přece jen, bezpečnostní referent je dosti blízké povolání. Kdyby došlo k jinému vývoji, dejte vědět.

 • Stanislav napsal:

  Dobrý den,
  velice rád bych se zde dotázal, do jaké z výše uvedených tabulek lze zařadit pracovníka v muzeu či přesněji kurátora sbírek a výstav. Děkuji Vám za případnou odpověď.

 • Luděk napsal:

  Dobrý den, na doporučenku Úřadu práce byla se mnou uzavřena obecním úřadem pracovní smlouva na druh práce pomocný dělník na dobu určitou. V platovém výměru mám uvedeno povolání 2.21.24 – vedoucí pomocných pracovníků v PT 1 a PS 10 a mzdou ve výši 9.480,- Kč bez osobního příplatku a bez příplatku ze vedení. Jsem bývalý státní zaměstnanec se vzděláním Bc., 35-tiletou praxí a věkem 58 roků. Pracovní náplň mi nebyla nikterak stanovena. Zdá se mi to nekorektní jak co do výše PT, tak i co do nepřiznání přinejmenším nějakého příplatku za vedení.

  • Petr Woff napsal:

   Přeju Vám dobrý den, Luďku. Číslo povolání uvedené v platovém výměru odpovídá pozici dělník čištění města, který může být zařazený v 1.,2., nebo 3. platové třídě. Záleží na skutečné náplni práce, která je podrobně rozepsaná ZDE. Sám podle odkazovaného článku nejlépe posoudíte, zda reálně vykonáváte něco, co Vás opravňuje pro 2. nebo 3. platovou třídu – například: „Čištění komunikací a ploch (i ručními mechanizačními prostředky) od nečistot všeho druhu (hlíny, písku, bláta, sněhu apod.) seškrabováním, shrnováním, mytím apod. včetně udržování průchodnosti odpadových kanálů a vpustí a odvozu odpadů.“

   Příplatek za vedení řeší zákoník práce (262/2006 Sb.) v § 124:
   „Příplatek za vedení
   (1) Vedoucímu zaměstnanci přísluší příplatek za vedení, a to podle stupně řízení a náročnosti řídící práce.“

   Příplatku za vedení je počítán v %, z „platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je vedoucí zaměstnanec zařazen“. Berme 1. stupeň řízení („Vedoucí zaměstnanec, který řídí práci podřízených zaměstnanců“): 5 až 30 %.
   Takže i kdybychom vzali 1. platovou třídu, nejnižších zákonem povolených 5 % z částky v nejvyšším platovém stupni (10 220 Kč), dělá Váš minimální příplatek za vedení 511 Kč hrubého měsíčně.

 • Petra napsal:

  Dobrý den,
  mohli byste poradit, jakými tabulkami se řídí třída 11 pro probační a mediační službu? Děkuji. P.M.

  • Petr Woff napsal:

   Petro, podle oficiálního Statutu probační a mediační služby jsou působišti sídla soudů. Zaměstnanci jsou nazýváni úředníky a asistenty. Takže doporučuju použít úvodní zde uvedenou tabulku, která má formálně číslo 4 („strážníků, úředníků, vědců, ochranářů…“).

 • Václav napsal:

  Dobrý den, rád bych se zeptal, jak je to s podpisem platového výměru. Jako učitel ZŠ jsem dostal od 1.11.2015 přidáno a byl jsem zařazen dle nové platové tabulky. Do dnešního dne jsme neobdrželi žádný platový výměr, nic k podpisu. Je to správné? A co s tím máme dělat. Zpětně nic podepisovat nechci, už jsme to museli udělat víckrát.
  Děkuji za pomoc. Hezké Velikonoce.

  • Petr Woff napsal:

   Václave, zákoník práce (262/2006 Sb.) v § 136, odstavci 2 říká: „Dojde-li ke změně skutečností uvedených v platovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit včetně uvedení důvodů, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.“
   Takže pokud Vám zaměstnavatel nejpozději 1. listopadu (zřejmě jste chtěl napsat 2014) nepředal nový platový výměr, správně to podle zákona zřejmě není. Ovšem jestli nově dostáváte správný, podle vládního nařízení a odpovídající tabulky zvednutý plat, pravdivě rozepsaný ve výplatní pásce (včetně sociálního a zdravotního pojištění), otázkou je, zda Vám hrozí něco neblahého. Jelikož zpětné vracení přidaných peněz mi připadá jako absurdní představa, spíš bych osobně řekl, že tahle formální chyba ničemu neuškodí.

 • Ondrej Čierny napsal:

  Dobrý deň prajem. Chcel by som Vás poprosiť, či by ste mi vedeli poradiť. Hľadám aktuální hodinové mzdové tarify v ČR pro profese: stavební dělník pomocný 1. třídy, stavební dělník 2. třídy, obsluha zemních strojů 3. třídy, obsluha zemních strojů – pomocník 4. třídy, betonář 3 třídy. Existuje to, nájdem to niekde, alebo dá sa to aj jinak – napríklad cez mesačný plat a prerátať to na hodinu? Potrebujem to do školy na podnikovú ekonomiku. Študujem VUT, stavebnú fakultu v Brne. Ďakujem za prípadnú odpoveď.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, pane Čierny, díky za zajímavý dotaz. Zadavatel Vašeho studijního úkolu zřejmě nemá na mysli výdělky ve veřejném (státním) sektoru, protože tam lidé nedostávají mzdy, ale platy podle Katalogu prací, kde Vámi uvedené pozice nejsou.

   Mzdy bývají svobodně sjednávané zaměstnavatelem a zaměstnancem, přičemž jejich strop není nijak regulován. Ovšem stát reguluje nejnižší možné mzdy. Sazebník pro stavebnictví najdete ZDE.
   Taky byste mohl uvést mzdové tarify, obsažené v kolektivní smlouvě mezi Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Odborovým svazem Stavba České republiky – podrobněji ZDE. Přiznávám však, že oblast kolektivních smluv teprve plánuji zmapovat, a tak ještě nevím, jak jsou přesně lidé zařazováni do takzvaných tarifních stupňů.

 • Lucie Gregorová napsal:

  Dobrý den,
  mohla bych poprosit o pomoc? Do jaké platové třídy patřím, respektive kolik asi bude má výplata? Nevím si rady, jak hledat. Pracovní smlouvu mám rozdělenou na 2: 4 hodiny kuchařka a 4 hodiny vedoucí školní jídelny. Vyučená v oboru + maturita, ale skoro žádná praxe…:-(
  Děkuji, Gregorová

  • Petr Woff napsal:

   Paní Gregorová, předpokládám, že máte vlastně 2 poloviční úvazky. Takže hledáme 2 základní hrubé platy, které podělíme dvěma a sečteme.
   Pokud jste zaměstnankyně veřejné (nikoli soukromé školy), měla by pro Vás platit poslední zde uvedená tabulka („ostatních zaměstnanců ve veřejném sektoru“). Tam byste normálně měla najít svůj platový stupeň podle započitatelných let praxe. Potom byste měla najít platové třídy pro každý svůj úvazek podle TOHOTO článku. Rozhoduje pracovní náplň. Patří Vám vždycky nejvyšší platová třída, kde najdete aspoň nějaký úkon, který vykonáváte. Jenomže takhle bychom došli ke strašlivě nízkým hodnotám, nižším než činí zaručená mzda (více ZDE), podle které se tudíž budeme řídit.

   Uvedu příklad a jak bych jej osobně řešil:
   Kuchařka v běžné školní jídelně nemá skoro žádnou praxi a má 2 poloviční úvazky. Jako řadová kuchařka nedělá nic těžšího než následující úkon: „Výroba polévek a příloh k hlavním jídlům.“ Jako vedoucí má i následující starost: „Organizace práce při výrobě jídel spojené s hmotnou odpovědností, stanovování a provádění technologických postupů a kalkulací při rozsáhlé výrobě širokého sortimentu, stanovování a zajišťování správnosti gastronomické skladby jídel, racionální výživy a zajišťování výroby náročných specialit.“
   Takže patří do 1. platového stupně, dále v prvním polovičním úvazku patří do 3. platové třídy a ve druhém polovičním úvazku patří do 7. platové třídy.
   Podle poslední zde uvedené tabulky těmto pozicím náleží základní hrubé měsíční platy 7 980 + 11 040. To je hrozně málo. Sazby zaručené mzdy pro uvedené platové třídy jsou 9 200 + 12 400. Obě hodnoty podělíme dvěma (jde o poloviční úvazky) a sečteme. vyjde základní hrubý měsíční plat 10 800 Kč. K tomu bývá přidáváno osobní ohodnocení (i více než 50 %), příplatky za vedení, eventuálně za ztížené pracoviště.