Platy učitelů: měsíční základ 17 260 až 34 920 Kč

Napříč celou společností převládá odnepaměti názor, že vzdělávání nejmladších generací patří mezi priority, a práce ve školství proto zasluhuje solidní odměnu. Současný žebříček mezd podle profesí ukazuje, že kantořina je skutečně odměňovaná nadprůměrně, lépe než těžební a zpracovatelský průmysl, sociální nebo zdravotní péče. Platy učitelů upravuje nová tabulka, kterou vláda svým nařízením určila pedagogickým pracovníkům ve veřejném sektoru. Posuďte sami, jestli lidé zodpovědní za děti a mládež dostanou adekvátní peníze!

 • Mzdy učitelů v soukromých vzdělávacích ústavech musejí odpovídat alespoň sazbám takzvané zaručené mzdy, více ZDE.
 • Platy vysokoškolských kantorů podléhají vnitřním předpisům, někdy podle kolektivní smlouvy mezi zaměstnavatelem a odbory.

Začínající pedagožce, která vychovává děti v mateřské škole podle zadaného vzdělávacího programu, náleží základní měsíční hrubý plat 17 260 Kč. Skoro všichni její ostatní kolegové berou více. Platy učitelů dosahují maxima, když působíte ve školství celý profesní život a na sklonku kariéry vytváříte celostátní vzdělávací koncepce. Potom obdržíte měsíční základ 34 920 Kč, přičítané bývá například osobní ohodnocení. Mezi těmito krajními případy najdeme širokou škálu, přičemž částečně hraje roli také subjektivní posudek vedoucího pracovníka nebo zřizovatele školy.

Platy učitelů na veřejných školách od 1. 9. 2016

Platová tabulka vypadá jasně. Učitelé spadají do 1. až 7. stupně podle předchozí praxe a vzdělání, respektive do 8. až 14. třídy podle náročnosti práce. Jenomže přesné začlenění konkrétního jedince není úplně jednoznačné. Započitatelná praxe zahrnuje také vojenskou nebo civilní službu, a nanejvýš 6 let mateřské a rodičovské dovolené. Ale co když člověk dříve působil v jiném oboru? Záleží na vedoucím pracovníkovi, zda takový čas uzná nanejvýše ze 2/3, anebo třeba vůbec.

Ministerstvo školství dává určitá doporučení, platy učitelů přesto nejsou stanovené zcela centrálně. Prostor pro subjektivní interpretaci skýtá také katalog prací, který upřesňuje platové třídy. Například vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem náleží do 9. třídy. Ale pokud nadřízený uzná, že předmětem jsou náročné obory středního vzdělání s výučním listem, stoupáme již do 10. třídy.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 10.700 11.610 12.560 13.610 17.260 21.570 21.750 22.140 22.620 23.170 24.030
2 11.100 12.030 13.080 14.170 17.750 21.760 21.950 22.530 23.100 23.870 25.160
3 11.800 12.830 13.920 15.160 18.220 22.010 22.290 22.820 24.020 24.870 26.520
4 12.610 13.700 14.880 16.110 19.060 22.470 22.980 23.670 25.030 26.700 28.720
5 13.410 14.600 15.850 17.240 19.910 23.170 23.710 24.670 26.590 28.750 31.550
6 14.560 15.830 17.160 18.650 21.320 24.350 25.020 26.040 28.810 31.130 34.100
7 14.970 16.260 17.640 19.170 21.930 24.910 25.560 26.740 29.500 31.910 34.920

Jinou tabulku mají zaměstnanci ve školách zřizovaných Ministerstvem vnitra. Platy učitelů najdeme ve třídách 8 až 14. Tabulka většinou platí také pro následující pedagogické pracovníky ve veřejných školách (v závorce uvádíme platové třídy): vychovatel (8-12), speciální pedagog (11-13), pedagog volného času (8-13), asistent pedagoga (4-9), metodik pro vzdělávání (12), lektor a instruktor (6-12) a zřídkakdy akademický pracovník (12-15, ačkoli v nové tabulce 15. třída chybí). Obvykle jsou přičítány ještě příplatky.

Platová třída záleží na nejobtížnější vykonávané práci

Abyste postoupili do vyšší platové třídy, nemusíte provádět všechny uvedené činnosti. Stačí jenom některá z nich, například: „Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.“

8. platová třída

 1. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu.

9. platová třída

 1. Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
 2. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.
 3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v předmětech, jejichž obsahovou náplní je řízení silničních motorových vozidel, zaměřená na přípravu žáků a studentů k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel.

10. platová třída

 1. Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích programů.
 2. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v odborném výcviku v náročných oborech středního vzdělání s výučním listem.

11. platová třída

 1. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich koordinace v regionu.
 2. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu, podle vzdělávacího programu vyšší odborné školy nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie.
 3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v náročných oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou a v oborech vyššího odborného vzdělání.
 4. Komplexní koordinace vzdělávání v praktickém vyučování nebo v odborném výcviku střední školy nebo v praktické přípravě vyšší odborné školy se znalostmi a dovednostmi z jiných oborů vzdělání a s teoretickým vyučováním.
 5. Vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřená na oblasti pedagogiky, psychologie, teorie výchovy a  didaktiky aj. oblasti podle vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

12. platová třída

 1. Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž  postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.
 2. Tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny příbuzných oborů.
 3. Komplexní vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků spojená s tvorbou vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich evaluací.
 4. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich koordinace v rámci kraje.

13. platová třída

 1. Tvorba koncepce rozvoje oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem nebo rámcových vzdělávacích programů.
 2. Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.
 3. Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu a projektů dalšího vzdělávání přesahujících rámec škol, tvorba a koordinace vzdělávacích programů vyšších odborných škol.

14. platová třída

 1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání.

Mzdy učitelů v soukromých zařízeních

Podíl privátního sektoru průběžně roste, ale stále představuje menšinu. Soukromou mateřskou nebo základní školu nenavštěvují ani 2 % dětí, zatímco soukromé střední školy vzdělávají skoro 16 % studentů a privátní vyšší odborné školy mají více než třetinové zastoupení. Odměny pedagogů tady mají větší rozptyl, především směrem nahoru. Například mzdy na privátní základní škole a gymnáziu Open Gate jsou o třetinu vyšší, než platy učitelů ve veřejných školách, tedy aspoň podle některých bývalých zaměstnanců.

78 komentářů

 • Zdenka Voňková napsal:

  To si z nás dělají legraci, nebo si myslí, že neumíme počítat? Ve svém tarifu vidím nárůst o pouhých 2,7 %, namísto slibovaných 6 % až 8 %. Zbytek tedy opět skončí u pohlavárů v krabici nebo co?

 • Petr Woff napsal:

  Aktualizoval jsem stránku. Nyní zde najdete nové platové tarify, účinné ode dneška – od 1. 9. 2016 :-). Nepedagogickým zaměstnancům veřejných škol a dalších školských zařízení nově patří stejná tabulka, jako většině sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, takže by si taky měli trochu polepšit (pokud jim nadřízení nevezmou osobní ohodnocení) (podrobnosti ZDE).

 • L.Václavík napsal:

  Spadám do 7° a 12. platové třídy, s platem od 1.11.2015 ve výši 27 940 Kč.
  Tzn.: 27 940 x 0,06 = 1676 Kč.
  Včera jsem dostal platový výměr k 1.9.2016 ve výši 29 500 Kč. To je navýšení 1560 Kč a odpovídá to 5,58 %, oproti 6 %.
  Liší se to o 116 Kč. PROČ tomu tak je?

 • Denisa napsal:

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je v pořádku mé platové zařazení 11. třída a stupeň 3. Jsem třídní učitelka, zpracovávám tudíž IVP (individuální vzdělávací plán). Bylo mi řečeno, že 12. třídu dostanu, až dostuduji VŠ. Myslím, že to není v pořádku. Předpokládám, že mateřská dovolená se započítává.

  • Petr Woff napsal:

   Deniso, samotný argument „dostanete vyšší platovou třídu, teprve až dosáhnete vyššího vzdělání“ je naprosto mylný a svědčí (v lepším případě) o tom, že Váš zaměstnavatel nerozumí platovému systému ve veřejném školství. Platová třída totiž záleží jenom na náplni práce, kterou vykonáváte. V 11. platové třídě je přitom uvedeno, že podle individuálního vzdělávacího plánu „pouze“ učíte, zatímco ve 12. platové třídě IVP taky sama aktualizujete.

   Kvůli relativně nízkému vzdělání Vám zaměstnavatel nemůže snížit platovou třídu, může snížit pouze platový stupeň odečtem započitatelných let praxe. Ovšem tento odečet je stejný v 11. platové třídě jako ve 12. nebo vyšší platové třídě – vizte speciální článek pod TÍMTO odkazem. Případně klidně odkažte odpovědnou osobu sem :-). A ano, mateřská a rodičovská dovolená se započítává, maximálně ale do 6 let (v případě, že má člověk hodně dětí).

 • Emil napsal:

  Dobrý den, navýšení platu, které jsem obdržel v novém platovém výměru, je přesně 5 %. Ptám se proč? když slibovaných 6 % se všude píše jako realita. Ano, poskočil jsem v platové tabulce z 3. na 4. platový stupeň. Při výpočtu podle staré tabulky přesně sedí zmiňovaných 5 %, ovšem v novém je to jen o stupeň výše. Takže kdyby zůstaly staré tabulky, nic by se pro mě nezměnilo, navýšení je stejné. Domnívám se, že když se řekne „navyšují se platy o 6 %“, je to pro všechny jednoduchá matematika, aby si spočítali, o kolik dostanou přidáno. Můj názor je, že bez rozdílu věku by mělo být přidáno všem stejně, alespoň v %. Pro mladé pedagogy si myslím motivační. Já pracuji již dlouho ve školství a ve věku 50 let jsem si zvykl, že sliby nikdy nejsou dodrženy.

  • Honza napsal:

   Emile, ono to má být o 6 % v dlouhodobém horizontu, třeba půl roku. Jde o to, že se sice schválil zákon, ale mnoha školám přijde balíček pro navýšení platů o něco později. U nás třeba v prosinci. Do té doby to škola táhne ze svých peněz, tak dá, co má, a zbytek pak dorovná na odměnách. Tak mi to bylo vysvětleno.

 • Lucie napsal:

  Dobrý den. Byla jsem na pohovoru, kde mi bylo řečeno, že jako začínající učitelce mi náleží 8. platová třída bez ohledu na pracovní náplň, přitom bych měla pracovat s dětmi s kombinovaným postižením, takže učit podle IVP. Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Lucie, citujte nařízení vlády č. 564/2006 Sb, § 3, odstavec 1: Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 123 odst. 2 zákoníku práce do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací (dále jen „katalog prací“), zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.“ Kdyby se cukali, napište mi jméno školy a můžeme případ medializovat, případně pozvat Státní úřad inspekce práce.

 • Marta Sedláčková napsal:

  Dobrý den, jsem učitelkou na ZŠ 1. stupně. Mimo jiné mám 250 hod. kurz environmentálního koordinátora a také už ho roky vykonávám. Kromě toho jsem zdravotník školy s akreditovaným vzděláním. Mám otázku. Jestliže kromě práce učitelky ještě vykonávám výše uvedené funkce a mám 1 000 Kč příplatek za EVVO, otázka zní: Do jaké platové třídy mám být zařazena? Do 13., nebo 12. platové třídy? Stupeň je mi jasný, jelikož mám 40 let praxe.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, paní Sedláčková, díky za zajímavý dotaz, i za podporu na sociální síti. Ani nejšikovnější všeobecná zdravotní sestra nemá nárok na 13. platovou třídu, takže bych pominul Vaši zdravotnickou práci a soustředil se na pedagogickou činnost.

   Myslím, že pokud máte nárok na 13. platovou třídu, potom díky této náplni práce: „Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.“ Co to vlastně přesně znamená?

   Otevřel Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků (který vydalo Ministerstvo školství a bude časem taky tady na webu). Tam stojí, že potřebujete „nejméně 250 vyučovacích hodin v programu celoživotního vzdělávání na VŠ“. To je podmínkou, ale nikoli ještě definitivním důvodem pro zařazení učitelky do 13. platové třídy. Ve Vaší pracovní náplni musí být například: „odborná pomoc žákům při vyhledávání vhodných stylů učení“ nebo „vyhledávání mimořádně nadaných dětí – participace na úpravách jejich učiva. (…) Tyto činnosti na kvalitativně vyšší úrovni by měly být evidentní a měli by je oceňovat: vedení školy, třídní učitelé, pedagogický sbor, žáci a rodičovská veřejnost“.

   Takže kdybych mohl rozhodnout sám, 13. platovou třídu Vám přiznám, ale vidíte sama, že ani Metodický výklad Ministerstva školství není křišťálově jasný, do jisté míry záleží na názoru Vašeho zaměstnavatele, případně kolegů, žáků a jejich rodičů.

 • Martina napsal:

  Dobrý den. Pracuji jako učitelka ve speciální MŠ, ve třídě dětí s více vadami. Do této třídy bylo přijato pět dětí s PAS s těžkou symptomatikou a tři děti – imobilní, s plnou inkontinencí a těžkým mentálním postižením. Chtěla jsem se zeptat, zda je pracovní a pedagogickou povinností učitelky, zařazené do 10. platové třídy, vykonávat činnosti jako jsou: přebalování a převlékání inkontinentních dětí dle potřeby, krmení a zajištění pitného režimu z kojenecké láhve, zajištění fyzické manipulace a mobility dítěte během celého dne. Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Martino, obávám se, že tohle dělají i některé učitelky mateřských škol v 9. platové třídě. I tam totiž patří: „Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.“ – A pod „speciální vzdělávací potřeby“ lze schovat leccos, ani Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků (podepsaný Ministerstvem školství) nespecifikuje, kam přesně patří přebalování apod.

   Do 11. platové třídy potom patří až: „Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich koordinace v regionu.“ To podle Metodického výkladu splňuje: „Učitel-metodik vytvářející koncepci vzdělávání MŠ v daném regionu nebo v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků akreditovaných MŠMT. Jde o činnosti přesahující rámec jedné MŠ a záleží na zřizovateli (popř. na zaměstnavateli), koho pověří vykonáváním těchto náročnějších činností.“

 • Honza napsal:

  Takto mizerné to zůstane napořád, díky feminizaci školství. Učitelky nejsou schopny tvrdého protestu! Natvrdo stávka na několik měsíců, dokud nebude plat učitele v relaci 35 000 Kč. To, co se děje, je pro muže – učitele ponižující, smějí se nám a my nemáme plat jako kapesné.

  • Anna napsal:

   Honzo, já také nemám plat jako kapesné. I když jsem žena, živím rodinu! Jsem vystudovaná učitelka ZŠ s praxí 25 let, vždy při přechodu na jinou školu mi ukrojili další měsíc z praxe (o prázdninách), jinak by mě nepustili :-). Plat mi stoupl o 6,35 %. O nadstandardním ohodnocení, jako jsou odměny, si můžeme u nás ve škole nechat jenom zdát.

   Když si chceme přivydělat, můžeme vést kroužek na dohodu za 100 Kč (po zdanění 85 Kč) za 60 minut čistého času. Dělala by toto například zdravotní sestra s VŠ diplomem? Vše je o postoji společnosti k učitelům.

   Do školy chodil každý, každý může učiteli říkat, jak má učit. A učitelé si to nechají líbit. Vždyť i děti si může každý vzdělávat sám doma! Tak proč jsme potom léta studovali a stále se musíme dál vzdělávat? A těch papírů – IVP a jiných elaborátů pro pomalejší děti, co musí učitel napsat, a zadarmo.

  • Marie napsal:

   Honzo, pokud nejste spokojený se svým platem, zkuste makat jinde. Myslím si, že 50 % učitelů vlastně ani neumí učit, jenom si odvykládají svůj monolog a nedokážou děti motivovat. A chtěli byste 35 000 Kč? Hm, přitom máte celé prázdniny volno. Možná jste trochu mimo realitu. Navrhuji podat hromadnou výpověď a zkusit si vydělat stejné peníze jinde.

   • Martina napsal:

    Marie, souhlasím s Honzou. Učitelé jsou nejhůře placení ze všech vysokoškoláků. Nevím, čím jste, ale takhle paušálně kritizovat učitele se mi vůbec nelíbí. Možná jste mimo realitu Vy. Ano, jsou mezi námi učitelé, kteří svou práci nedělají dobře, ale to se děje ve všech sférách. Ano, máme o prázdninách volno, ale není to volno, nýbrž řádná dovolená, kterou máme nařízenou a ve které nabíráme síly na další školní rok. Kdyby nebyly prázdniny, tak by se většina učitelů zhroutila.

    Naše práce je velmi krásná, ale i velmi náročná hlavně na psychiku. Kdo učí, ví to. I mne uráží moje výplata. To, co se děje, je naprosto demotivující. Veřejnost si myslí, že nám stát stále přidává, což je sice pravda, ale nikdy ne tolik, kolik slíbí! Co veřejnost už neví, je, že to, co nám stát přidá, tak nám zaměstnavatel ubere na osobním ohodnocení. Já například mám po všech platových navýšeních od státu méně peněz, než jsem měla před pěti lety! Nevím, jestli je to tak na všech školách, ale u nás nula od nuly pojde.

 • An napsal:

  Dobrý den, chci se zeptat, do jaké platové třídy/stupně patřím jako učitelka ZŠ po 3 letech na mateřské dovolené a se začínajícím 2. rokem praxe? Ve smlouvě mám uvedenou třídu 11/1. Děkuji.

 • Petr Woff napsal:

  An, platová třída závisí na náplni práce – pokud jste nedostala náročnější úkoly než dřív, zůstává stejná. Ale k započitatelné praxi přidejte celé 3 roky mateřské a rodičovské dovolené (celkem lze takto započíst 6 let mateřské a rodičovské), takže celkem vlastně začínáte 5. rok a měla byste aktuálně patřit do 2. platového stupně. Není úplně automatické, že takový posun zaměstnavatel zaznamená a reflektuje sám, někdy musí zaměstnanec „zatlačit“.

 • Tereza Nekol napsal:

  Dobrý den, zajímalo by mě, jaký budu mít plat po dostudování dvouletého oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky v roce 2018? Praxi ve školce doposud nemám, mám vyšší střední odbornou školu s absolutoriem ze zpěvu. Dříve jsem se věnovala jako OSVČ umělecké činnosti. Za 2 roky chci nastoupit jako učitelka do mateřské školky.

  • Petr Woff napsal:

   Terezo, do roku 2018 zbývá ještě dlouhá doba a teprve blížící se volby do Poslanecké sněmovny naznačí, jestli bude pokračovat zvyšování platů jako v posledních 3 letech. Víme však, jaké peníze dostane začínající učitelka mateřské školy nyní a od Nového roku 2017:

   Pokud Vám zaměstnavatel nezapočte žádnou předešlou praxi (a to zřejmě nemusí, jelikož jste působila mimo pedagogiku), dostanete jako „řadová učitelka“ (nikoli ředitelka) základní hrubý měsíční plat 17 260 Kč (nebudete-li sama vytvářet vzdělávací program), nebo 21 570 Kč (budete-li sama vytvářet vzdělávací program pro třídu, nebo pracovat s dětmi, které mají speciální vzdělávací potřeby).

   Nad rámec základního hrubého měsíčního platu Vám může zaměstnavatel přidat osobní ohodnocení tak, že celková odměna stoupne až na 150 % (tedy na 25 890 Kč, nebo na 32 355 Kč). To ale rozhodně není pravidlo, spíš právním řádem povolená teorie. Zaměstnavatel Vám taky podle svého uvážení smí započíst až 2/3 předešlé praxe, čímž byste mohla stoupnout na vyšší než 1. platový stupeň, a tím pádem získat vyšší platový tarif (například ve 2. platovém stupni by to už dělalo 17 750 Kč, respektive 21 760 Kč).

 • Zuzana Sedláčková napsal:

  Dobrý den, nyní pracuji na ZŠ jako vychovatelka ŠD. Mám vyšší odbornou školu. Jsem sociální pedagog a jsem správně zařazena do 9. platové třídy. Ale zaměstnavatel mi nechce uznat plnou dobu předchozí praxe 16 let (z toho 6 let mateřské dovolené). Pracovala jsem jako učitelka a měla jsem 12. platovou třídu. Prý může krátit dobu praxe a tím i snížit stupeň, protože jsem nebyla řádně aprobovaný učitel. Je to pravda? Na jiné škole mi praxi uznali. Prosím, jak se doba praxe krátí? Děkuji za odpověď. Zuzana Sedláčková

  • Petr Woff napsal:

   Paní Sedláčková, podmínky pro (ne)uznávání předchozí pracovní praxe určila vláda svým nařízením č. 564/2006 Sb. Tam v § 4, odstavci 2 stojí: „V plném rozsahu započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu praxe v oboru požadované práce. Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.“

   Vykonávala jste dříve práci ve stejném oboru a potřebovala přitom aspoň podobné znalosti jako nyní, když působíte ve školní družině? Ano, obor souhlasí, dokonce jste dříve dělala ještě odpovědnější pedagogickou práci než nyní (měřeno tehdejší a současnou platovou třídou). Kdybyste neměla ukončenou VOŠ, zaměstnavatel by Vám teď mohl strhnout 2 roky předešlé praxe (vizte podrobnosti ZDE). Ale nevím o žádném právním předpisu, který by krátil roky započitatelné praxe kvůli tomu, že nemáte vzdělání pro vyšší než současnou pracovní pozici.

 • Tereza napsal:

  Dobrý den, mám dotaz na započitatelnou praxi a stupeň. Budu nastupovat do nové školy a plat jsme ještě nedohodly. Mám tři děti, tudíž počítám, že by mi měly započítat 6 let praxe (?) + mám již pedagogickou praxi na škole 2 roky. Skočím tím do 3. stupně?

  • Petr Woff napsal:

   Terezo, ano, souhlasím s Vaším výpočtem: Nový zaměstnavatel by Vám měl uznat 3. platový stupeň. Tedy pokud máte kromě 6 započítaných let mateřské (víc se neuznává ani při třech, čtyřech, pěti dětech) ještě 2 roky pedagogické praxe (jiná práce, byť třeba ve školském zařízení, by vůbec nemusela být uznána).

 • Miroslava Kučerová napsal:

  Dobrý den, 18 let jsem učila na mateřské škole. Pak jsem nastoupila na střední školu jako učitel. Zaměstnavatel mi automaticky odečetl 1/3 z předešlé praxe, i když jsem pracovala ve stejném oboru. Ptám se, jestli je to správné, nebo zda se můžu domáhat nápravy. Děkuji za odpověď. MK

  • Petr Woff napsal:

   Paní Kučerová, podmínky pro (ne)uznávání předchozí pracovní praxe určila vláda svým nařízením č. 564/2006 Sb. Tam v § 4, odstavci 2 stojí: „V plném rozsahu započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu praxe v oboru požadované práce. Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.“

   Podle mého názoru jsou potřebné „znalosti stejného nebo obdobného zaměření“, ať už člověk dělá pedagogickou práci v mateřské škole, nebo na střední škole. Hloubka učiva, respektive program se samozřejmě liší, ale zaměření – zaměření je přece totožné, totiž pedagogické. Být Vámi, zaměstnavatele bych odkázal na tuto pasáž Sbírky zákonů a dodal, že kdybyste se nedokázali shodnout, můžete pozvat Státní úřad inspekce práce, aby rozhodl, kdo má pravdu :-).

 • Hana napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s počítáním rodičovské dovolené v případě, kdy jsem čerpala tuto dovolenou před tím, než jsem začala pracovat ve školství. Započítává se tato doba také do odpracovaných let, nebo se započítává jen tehdy, když byla v průběhu práce ve školství? Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Hano, podmínky stanovila vláda svým nařízením č. 564/2006 Sb. Mateřská nebo rodičovská dovolená se NEzapočte, pokud jste se během ní připravovala na svoje budoucí povolání v denním nebo prezenčním studiu. Jinak by nemělo vadit, že to bylo ještě před nástupem do školství. Doslovná citace (§ 4, odstavce 5 a 6):

   „(5) V plném rozsahu, nejvýše však celkovém rozsahu 6 let, započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu
   a) skutečného čerpání mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu12),
   b) osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby, je-li závislou osobou nezletilé dítě13).
   (6) Doby uvedené v odstavcích 4 a 5 započte zaměstnavatel, pokud se zaměstnankyně nebo zaměstnanec současně nepřipravovali na povolání v denním14) nebo v prezenčním studiu15).“

   (Odkazy 12), 13), 14), 15) vedou na další právní předpisy, ale na podstatě věci by neměly nic měnit.)

 • Lucie napsal:

  Dobrý den, v prosinci budu mít ukončen kvalifikační kurz asistent pedagoga při NÚV v Praze a zároveň od září studuji dálkově 2-leté studium předškolní a mimoškolní pedagogiky. Ozvala se mi ZŠ, která měla zájem, abych od ledna nastoupila na poloviční úvazek jako asistentka pedagoga a současně v odpoledních hodinách jako pomocná vychovatelka ve ŠD.

  Nyní pan ředitel volal, že by mě rád přijal, ale nemůže, protože nemám na vychovatelku dokončenou kvalifikaci. Je to tak v pořádku? Existuje nějaká možnost, že by mě přijal už během studia jako nekvalifikovanou? Děkuji předem za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Lucie, bohužel požadovanou kvalifikaci pedagogických pracovníků jasně popisuje zákon č. 563/2004 Sb. (o pedagogických pracovnících). V § 16 najdeme uznatelné možnosti pro vychovatele.

   Když pomineme vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání (nejčastěji pedagogického, ale například taky teologického směru), nejnižší přípustnou variantou je maturita + „vzdělání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňované vysokou školou a zaměřené na vychovatelství nebo sociální pedagogiku nebo pedagogiku volného času nebo přípravu učitelů základní školy nebo střední školy“. Obávám se, že bez potřebné kvalifikace, jako nekvalifikovaná skutečně zatím nemůžete dělat vychovatelku :-(.

 • JS napsal:

  Uf, ještě, že nejsem učitel. Nejlepším životním rozhodnutím bylo, opustit Pedagogickou fakultu. Abych měl svoji současnou mzdu, podle téhle tabulky bych musel dosáhnout 32 let praxe, 7. stupně, 14. třídy. Masakr. Nedivím se učitelům. Dělají za almužnu.

 • H.E. napsal:

  Dobrý den, menší dotaz. Mám vystudovaný obor předškolní a mimoškolní pedagog a mám jednoletou praxi v SMŠ. Tvořím vzdělávací program a pracovala jsem s dětmi, které měly speciální potřeby. Byla jsem na pohovoru ve státní MŠ a tam mně bylo řečeno, že mi dají platovou třídu začátečníka, jak tomu mám rozumět? Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   H.E., „platová třída začátečníka“ je každopádně dosti mlhavý pojem, správně by Vám měli říci konkrétní číslo platové třídy. Zároveň ale musím upozornit, že zařazení do platové třídy nezáleží na Vašem vzdělání, ani na předchozí praxi, nýbrž pouze na pracovní náplni na aktuálním pracovišti.

   Tzn., že pokud budete ve státní mateřské škole „pouze“ vychovávat děti podle vzdělávacího programu, budete pravděpodobně v 8. platové třídě (ať už jako učitelka, anebo třeba oficiálně jako vychovatelka). Vzdělání a praxi zohledňuje „alespoň“ platový stupeň (a základní hrubý měsíční plat najdete v platové tabulce jako průsečík příslušné třídy a stupně).

 • Jana napsal:

  Dobrý den, mám střední školu s maturitou nepedagogického zaměření, ukončila jsem kurz asistenta pedagoga. Pracuji v mateřské škole, praxi mám 1,5 roku a dítě je zařazeno do III. stupně Podpůrných opatření. Je mu přiznaný asistent pedagoga na plný úvazek. Chci se zeptat, do jaké platové třídy mohu být zařazena (do 7., nebo 8.)? Děkuji za odpověď. Jana

  • Petr Woff napsal:

   Jano, platové tabulky asistenta pedagoga najdete podrobně rozepsané pod TÍMTO odkazem. Půjde přinejmenším o 8. platovou třídu, protože speciální vzdělávání a specifické potřeby žáka nikde níže zmíněny nejsou. V 9. platové třídě potom asistent pedagoga pracuje samostatně, tedy nikoli podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele.

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *