Platy učitelů: měsíční základ 17 260 až 34 920 Kč

Napříč celou společností převládá odnepaměti názor, že vzdělávání nejmladších generací patří mezi priority, a práce ve školství proto zasluhuje solidní odměnu. Současný žebříček mezd podle profesí ukazuje, že kantořina je skutečně odměňovaná nadprůměrně, lépe než těžební a zpracovatelský průmysl, sociální nebo zdravotní péče. Platy učitelů upravuje nová tabulka, kterou vláda svým nařízením určila pedagogickým pracovníkům ve veřejném sektoru. Posuďte sami, jestli lidé zodpovědní za děti a mládež dostanou adekvátní peníze!

 • Mzdy učitelů v soukromých vzdělávacích ústavech musejí odpovídat alespoň sazbám takzvané zaručené mzdy, více ZDE.
 • Platy vysokoškolských kantorů podléhají vnitřním předpisům, někdy podle kolektivní smlouvy mezi zaměstnavatelem a odbory.

Začínající pedagožce, která vychovává děti v mateřské škole podle zadaného vzdělávacího programu, náleží základní měsíční hrubý plat 17 260 Kč. Skoro všichni její ostatní kolegové berou více. Platy učitelů dosahují maxima, když působíte ve školství celý profesní život a na sklonku kariéry vytváříte celostátní vzdělávací koncepce. Potom obdržíte měsíční základ 34 920 Kč, přičítané bývá například osobní ohodnocení. Mezi těmito krajními případy najdeme širokou škálu, přičemž částečně hraje roli také subjektivní posudek vedoucího pracovníka nebo zřizovatele školy.

Platy učitelů na veřejných školách od 1. 9. 2016

Platová tabulka vypadá jasně. Učitelé spadají do 1. až 7. stupně podle předchozí praxe a vzdělání, respektive do 8. až 14. třídy podle náročnosti práce. Jenomže přesné začlenění konkrétního jedince není úplně jednoznačné. Započitatelná praxe zahrnuje také vojenskou nebo civilní službu, a nanejvýš 6 let mateřské a rodičovské dovolené. Ale co když člověk dříve působil v jiném oboru? Záleží na vedoucím pracovníkovi, zda takový čas uzná nanejvýše ze 2/3, anebo třeba vůbec.

Ministerstvo školství dává určitá doporučení, platy učitelů přesto nejsou stanovené zcela centrálně. Prostor pro subjektivní interpretaci skýtá také katalog prací, který upřesňuje platové třídy. Například vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem náleží do 9. třídy. Ale pokud nadřízený uzná, že předmětem jsou náročné obory středního vzdělání s výučním listem, stoupáme již do 10. třídy.

Stupeň Praxe Platové třídy a základní hrubé platy (Kč/měsíc) pedagogických pracovníků (bez příplatků)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 let 10 700 11 610 12 560 13 610 17 260 21 570 21 750 22 140 22 620 23 170 24 030
2 do 6 let 11 100 12 030 13 080 14 170 17 750 21 760 21 950 22 530 23 100 23 870 25 160
3 do 12 let 11 800 12 830 13 920 15 160 18 220 22 010 22 290 22 820 24 020 24 870 26 520
4 do 19 let 12 610 13 700 14 880 16 110 19 060 22 470 22 980 23 670 25 030 26 700 28 720
5 do 27 let 13 410 14 600 15 850 17 240 19 910 23 170 23 710 24 670 26 590 28 750 31 550
6 do 32 let 14 560 15 830 17 160 18 650 21 320 24 350 25 020 26 040 28 810 31 130 34 100
7 nad 32 let 14 970 16 260 17 640 19 170 21 930 24 910 25 560 26 740 29 500 31 910 34 920

Jinou tabulku mají zaměstnanci ve školách zřizovaných Ministerstvem vnitra. Platy učitelů najdeme ve třídách 8 až 14. Tabulka většinou platí také pro následující pedagogické pracovníky ve veřejných školách (v závorce uvádíme platové třídy): vychovatel (8-12), speciální pedagog (11-13), pedagog volného času (8-13), asistent pedagoga (4-9), metodik pro vzdělávání (12), lektor a instruktor (6-12) a zřídkakdy akademický pracovník (12-15, ačkoli v nové tabulce 15. třída chybí). Obvykle jsou přičítány ještě příplatky.

Platová třída záleží na nejobtížnější vykonávané práci

Abyste postoupili do vyšší platové třídy, nemusíte provádět všechny uvedené činnosti. Stačí jenom některá z nich, například: „Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.“

8. platová třída

 1. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu.

9. platová třída

 1. Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
 2. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.
 3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v předmětech, jejichž obsahovou náplní je řízení silničních motorových vozidel, zaměřená na přípravu žáků a studentů k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel.

10. platová třída

 1. Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích programů.
 2. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v odborném výcviku v náročných oborech středního vzdělání s výučním listem.

11. platová třída

 1. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich koordinace v regionu.
 2. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu, podle vzdělávacího programu vyšší odborné školy nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie.
 3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v náročných oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou a v oborech vyššího odborného vzdělání.
 4. Komplexní koordinace vzdělávání v praktickém vyučování nebo v odborném výcviku střední školy nebo v praktické přípravě vyšší odborné školy se znalostmi a dovednostmi z jiných oborů vzdělání a s teoretickým vyučováním.
 5. Vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřená na oblasti pedagogiky, psychologie, teorie výchovy a  didaktiky aj. oblasti podle vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

12. platová třída

 1. Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž  postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.
 2. Tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny příbuzných oborů.
 3. Komplexní vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků spojená s tvorbou vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich evaluací.
 4. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich koordinace v rámci kraje.

13. platová třída

 1. Tvorba koncepce rozvoje oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem nebo rámcových vzdělávacích programů.
 2. Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.
 3. Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu a projektů dalšího vzdělávání přesahujících rámec škol, tvorba a koordinace vzdělávacích programů vyšších odborných škol.

14. platová třída

 1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání.

Mzdy učitelů v soukromých zařízeních

Podíl privátního sektoru průběžně roste, ale stále představuje menšinu. Soukromou mateřskou nebo základní školu nenavštěvují ani 2 % dětí, zatímco soukromé střední školy vzdělávají skoro 16 % studentů a privátní vyšší odborné školy mají více než třetinové zastoupení. Odměny pedagogů tady mají větší rozptyl, především směrem nahoru. Například mzdy na privátní základní škole a gymnáziu Open Gate jsou o třetinu vyšší, než platy učitelů ve veřejných školách, tedy aspoň podle některých bývalých zaměstnanců.

78 komentářů

 • Hana 0brová napsal:

  s titulem Dis. učitel v MŠ po škole bez praxe VOŠ do jaké platové třídy je zařazen.
  Dále jen s maturitou v oboru pro MŠ je po škole bez praxe zařazen do jaké platové třídy.
  Děkuji Hanka

 • Petr Woff napsal:

  Hanko, platová třída nezáleží na vzdělání, ale na náplni práce, jak si můžete přečíst výše.
  Například 8. platová třída je: „Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu.“
  9. platová třída je například: „Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.“
  A tak dále. Vzdělání hraje roli při zařazování do platového stupně. Respektive když je vzdělání příliš nízké, nezapočítávají se všechny roky praxe.

 • Petr Woff napsal:

  Dotaz, který přišel do redakční e-mailové schránky:
  Pracuji v mateřské škole jako učitelka. Odmaturovala jsem na střední pedagogické škole, mám Bc. titul opět v pedagogickém oboru a nyní dokončuji Mgr. studium (také pedagogický obor). K 1.9.2015 budu začínat v zaměstnání 7. rok praxe. Nyní jsem zařazena v 9. platové třídě. Někde jsem našla tabulku, že bych teoreticky, s mým vzděláním, měla nárok na vyšší platovou třídu, ale moje nadřízená mi řekla, že mne nemůže zařadit do stejné platové třídy, jako je ona sama. Dokázal byste mi poradit nebo vysvětlit proč je tomu tak? Tereza

  Odpověď:
  Platová třída skutečně nezáleží na vzdělání. Dostatečné vzdělání pouze zaručuje, že Vám nejsou odečítány roky praxe. Platové třídy ve veřejném školství jsou rozebrány na této stránce, výše. V soukromých mateřských školkách jsou předepsané jenom „zaručené mzdy“ – nejnižší možné mzdy opět podle pracovní náplně.

 • Eliška napsal:

  Momentálně rok pracuji v MŠ, přemýšlím o přechodu na SŠ s VOŠ. Jednalo by se o předměty psychologie a tělesná výchova, které mám vystudované. Ráda bych se zeptala na platové podmínky? Děkuji Eliška.

  • Petr Woff napsal:

   Eliško, výuku psychologie a tělesné výchovy na střední nebo vyšší odborné škole bych tipoval na 11. platovou třídu: „Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu, podle vzdělávacího programu vyšší odborné školy nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie.“ V nejnižším platovém stupni (závisejícím na délce předchozí praxe) potom vychází měsíční hrubý základ 20 650 Kč (plus eventuální osobní příplatek, v tomto případě teoreticky až 11 950 Kč, ale prakticky asi o dost míň).

 • Iveta napsal:

  Dobrý den. Platí, prosím, tyto podmínky i pro učitele na soukromých školách (myslím s.r.o., o.p.s.)??? Od září bych mohla učit biologii na jednom soukromém gymnáziu. Jsem absolventkou VŠ v oboru biologie – tělesná výchova pro SŠ, zatím bez pedagogické praxe. Jaký plat by mi měl náležet? Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Iveto, pro soukromé školy platí sazby takzvané zaručené mzdy, které jsou podrobně rozepsané v jiném článku: ZDE.

 • Iveta napsal:

  Mám tomu rozumět tak, že by mi tedy po 5 letech VŠ studia měla náležet 6. platová třída (Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech) a to 12 tis. hrubého ? To by vyznělo jako tvrdý kapitalismus snad ne?

 • Iveta napsal:

  nebo naopak i jako tvrdý komunismus, kdy se tady znevažovala práce duševně pracujících….

  • Petr Woff napsal:

   Iveto, spíše bych současnou situaci nazval kombinací liberalismu a umírněného sociálního státu. Soukromý sektor je specifický tím, že politici sice stanovují nejnižší možné mzdy, ale nijak neomezuje nejvyšší možné výplaty. To znamená, že nemůžete být brutálně podhodnocená, ale jinak záleží především na dvoustranné dohodě mezi Vámi a zaměstnavatelem. Když se domluvíte, že budete dostávat mnohem víc, budete dostávat mnohem víc.

   Tento postup má, myslím, jisté opodstatnění. Vezměte si, že vzdělávací zařízení formou obecně prospěšné společnosti založí například skupina učitelů, kteří budou dobrovolně a rádi vykonávat svoji užitečnou práci za poměrně malé peníze. Kdyby stát nastavil „zaručenou mzdu“ podstatně výš než dnes, podobná organizace možná zanikne, protože nedokáže vyhovět nové směrnici.

   Samozřejmě nastávají také situace, kdy organizace má dostatek peněz, ale svým zaměstnancům vyplácí jenom nepříliš vysoké „zaručené mzdy“ kvůli svojí „zištnosti“. Takovým případům předcházejí lidé ve skandinávských státech kolektivními smlouvami, uzavíranými mezi zaměstnavateli a odbory. Bez asistence státu, konsensuálním vyjednávání dosahují tak dobrých pracovních podmínek, že politické reprezentace Švédska, Norska, Finska a Dánska dokonce ani nestanovují zákonem žádnou minimální mzdu – zkrátka protože to není potřeba. Ale pro podobný postup asi u nás ještě neuzrál čas.

 • Jana napsal:

  Dobrý den, může ředitel školy z nedostatku finančních prostředků přeřadit učitele z 12. platové třídy do 11.?

  • Petr Woff napsal:

   Jano, takové přeřazení předpokládá změnu náplně práce, a tedy změnu smlouvy (respektive obsahu pracovního poměru). Tu lze provést jednostranně, bez zaměstnancova souhlasu, jenom ve výjimečných případech, například kvůli lékařskému posudku nebo soudnímu rozsudku, finanční situaci zaměstnavatele mezi zákonem povolenými důvody nevidím. Jinak lze změnit pracovní smlouvu pouze na základě oboustranné dohody. Vycházím ze stránek Ministerstva práce a sociálních věcí, kde je výklad příslušných pasáží zákoníku práce.

 • Alena napsal:

  Dobrý den, pracuji ve školství od roku 1982. Učím na ZŠ – 1. stupeň, odpracovaných mám 32 let. Platový stupeň mám ten nejvyšší 5 a platovou třídu 12, už delší dobu. Chtěla bych objasnit, co znamená „podle náročnosti práce“, což je uvedeno u rostoucí platové třídy. Jakým způsobem je možné požádat o zvýšení platu na vyšší platovou třídu? Osobní příplatek nemám. Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Aleno, náročnost práce je kategorizovaná ve článku, v kapitolce „Platová třída záleží na nejobtížnější vykonávané práci“. Měla byste být zařazená do nejvyšší platové třídy, ve které najdete alespoň něco, co děláte. Např.: „Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.“ O správné zařazení požádejte svého zaměstnavatele – myslím, že ideální je oslovit nejdříve nejbližšího nadřízeného nebo nadřízenou.

 • Irena napsal:

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, do jaké platové třídy bych byla zařazena jako vychovatelka v družině ZŠ a asistentka pedagoga? Mám vystudováno Bc. a Mgr. Učitelství odborných předmětů pro SŠ a ve školství pracuji 25 let. Děkuji.

 • Kateřina napsal:

  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, do jaké budu spadat platové třídy. Jsem v 5. ročníku na VŠ, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Praxe žádná, střední škola – SPgŠ. Od září budu na plný úvazek třídní učitelka 2. třídy.
  Děkuji za odpověď,
  Kateřina.

 • Natalie napsal:

  Zdravím, pracuji jako asistentka pedagoga a jsem zařazena do platové třídy 8, od září bych měla nastoupit i do družiny jako vedoucí vychovatelka. Chtěla bych se zeptat, do jaké platové třídy to spadá. Děkuji.

 • Michaela napsal:

  Dobrý den. Zajímá mě, zda mám nárok na započítání let strávených na rodičovském příspěvku do praxe? Do zaměstnání jsem nastoupila až po ukončení rodičáku, což bylo dohromady 8 let, v té době jsem také studovala. Bylo mi sděleno, že nikoliv – že bych musela nastoupit na RD v průběhu zaměstnání. Je to pravda? Děkuji.

 • Šárka napsal:

  Dobrý den,
  jsem čerstvě po škole (mám titul DiS na předškolní pedagogiku), nastoupila jsem do MŠ a jsem v 8. platové skupině, kde budu mít základ 16 100 Kč. Kamarádka nastoupila taky do MŠ, má stejný titul, stejnou náplň práce, stejnou školu a základní plat má těch 20 200 Kč. Jak je to možné? Podle čeho se to tedy určuje? Záleží na ředitelce?

 • Jaroslav napsal:

  Dobrý den. Mám odpracováno 48 let na ZUŠ. Vzdělání konzervatoř. Od září 2007 pracuji jako důchodce na Dohodu o pracovní činnosti. Celých osm let pobírám stejnou odměnu ve výši 150,- Kč/hod., protože škola „nemá peníze“. Tato částka je o hodně nižší, než nástupní plat učitele bez praxe. Není to v rozporu s § 110, odstavec 1 Zákoníku práce? Na jiných školách, kde jsem souběžně pracoval, jsem měl smlouvu na zkrácený úvazek a zařazení 12/5.
  Děkuji za odpověď.

 • Miroslava Nováková napsal:

  Dobrý den, ráda bych věděla, do které platové třídy bych měla být zařazena. Maturovala jsem v roce 1985, od maturity učím na MŠ, mateřskou dovolenou jsem čerpala 2 roky a 7 měsíců. Mám dokončeno BC studium speciální pedagogiky. Jako každá jiná učitelka MŠ zpracovávám výchovný program třídy – tzv. třídní vzdělávací plán, plním výchovnou činnost dětí. Ve třídě mám zařazeno dítě s kombinovanou vadou, další dítko s mutismem a podezřením na Aspergerovu nemoc, denně měříme glykemii dalšímu dítku, které si píchá inzulin… Vše bez asistence a při počtu 28 dětí. Dále již nemluvím o dvou dětech s poruchou chování a pozornosti. Děkuji. Nováková

 • Ivana Jírovská napsal:

  Jsem ve starobním důchodu, pracuji na dohodu jako učitelka ZŠ, mám třetinový úvazek a čistého beru kolem 5 000 Kč. Zařazení mi píšou 12/5. Není to málo?

 • Marek napsal:

  Dobrý den,
  v současné době učím na 2. stupni ZŠ, mám vystudovaný Bc. titul v oboru, který učím a momentálně jsem v prvním ročníku navazujícího Mgr. studia. Minulý školní rok jsem učil od 1.10. na soukromé střední škole (první praxe cca 9 měsíců, úvazek 0,75). Teď mám úvazek 1 a mám jakožto řadový pedagog (učitel) 11. platovou třídu 1. stupně. Neměl bych být zařazen v 12. platové třídě? Předem děkuji za odpověď.

 • Libuše Štická napsal:

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, co znamená u výchovného poradce na ZŠ, který je zařazen do 13. platové třídy, náplň práce: „- Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.“
  Děkuji za odpověď.

 • eva sklenářová napsal:

  Dobrý den,
  prosím, sdělte mi, zda je možno přeřadit všechny aprobované učitele ZŠ do stejného platového stupně 2, platové třídy 12, kvůli nedostatků financí.
  V tomto případě si služebně nejstarší platově pohorší, kdežto služebně nejmladší polepší.
  Již se stalo v roce 2012. Jak se postupovat?
  Děkuji ES

 • Mgr. Jarmila Venclíková napsal:

  Chtěla bych se vyjádřit k nové platové tabulce pedagogů (správný češtinář nezačne oslovením Dobrý den – komu?) – byla jsem potěšena navýšením platu od 1.11.2015 ve své 12. platové třídě, stupeň 5, naše nová ministryně „uznala“ za vhodné opět zařadit 6. platový stupeň po 32 letech praxe (příští školní rok mne čeká), ovšem zvýšení ani ne o 500,- Kč mne rozladilo – za těch skoro 32 let praxe jsem se musela hodně vzdělávat zejména v oboru informačních technologií a ve svém oboru čeština vzhledem k zavedení společné části maturitní zkoušky, zavést moderní formy výuky na střední škole, kde již 20 let vyučuji – zjistila jsem, že rozdíl mezi mnou a začínajícím pedagogem je 6410,- Kč, což mi nepřipadá adekvátní tomu, jaké jsou mé pedagogické zkušenosti a také já – abych obstála – musím jít s dobou! Asi můj příspěvek nic nezmění na znění tabulek, ale třeba si někdo uvědomí, že moje máma už byla v mých letech v důchodu, kdežto mne čeká ještě 9 let!

 • Novotná Eva napsal:

  Dobrý den.
  Moje otázka zní: Do jaké platové třídy budu zařazená jako vedoucí učitelka MŠ, s titulem Bc. v oboru předškolní pedagogika a 15 let praxe, pokud si zpracovávám a aktualizuji sama ŠVP? Bude to 9. nebo 10. platová třída? Moc nechápu, co je myšleno pod pojmem koordinace ŠVP?
  Děkuji!
  Novotná

 • Lubomír Malý napsal:

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda soukromé střední školy musí taktéž dodržovat platové tabulky? Děkuji za odpověď.

 • Vlaďka napsal:

  Pracuji jako speciální pedagog v pedagogicko-psychologické poradně, kde provádím diagnostiku, mám 25 let pedagogické praxe, VŠ Speciální pedagogiku. Do které platové třídy bych měla být zařazena? Děkuji za odpověď.

 • ludmila napsal:

  Dobrý den, ráda bych se dozvěděla, zda se stále odečítají dva roky z praxe. Jsem učitelka v mateřské škole s praxí 33 let a pracuji ve třídě s upraveným vzdělávacím programem pro zdravotně postižené děti – tvořím třídní vzdělávací plán a individuálně vzdělávací plány. Vzdělání mám střední pedagogické s maturitou a speciální pedagogiku v oboru celoživotního vzdělávání na VŠ. Jsem zařazená do 9. třídy, 5. stupeň. Je to tak v pořádku? A jestliže není, poraďte, co můžu podniknout. Děkuji za odpověď a přeji hezký den. Ludmila

 • Dagmar Fidlerová napsal:

  Dobrý den,
  pracuji ve speciální třídě pro děti s vadami zraku při běžné mateřské škole, praxe 37 let v oboru, vysokoškolské vzdělání v oboru pedagogika předškolního věku se zaměřením na speciální pedagogiku, v roce 2011 jsem vykonala státní rigorózní zkoušku na téma reedukace zraku v MŠ, v současnosti zařazena v 10. platové třídě a 6. platovém stupni. Dokončila jsem pro mateřské školy „Metodiku reedukace zraku formou hry“, kterou ještě bohužel nemám publikovanou. Jak mám postupovat, abych se dostala do vyšší platové třídy (můj zaměstnavatel tvrdí, že je to pouze moje soukromá věc)? Děkuji za odpověď.

 • Malina napsal:

  Prosím o radu. Mám vystudováno Mgr. studium – Hv, Čj a Pedagogiku volného času. Mohla bych se ucházet o zaměstnání učitelky díky PVČ v MŠ?

 • volek napsal:

  Můžete se, PÁNI učitelé, stydět. Chcete platy, které nemají lidé těžce pracující celý život. Jděte do výroby, hrdinové, až odřete 220, 230 hodin měsíčně, ani na ten Vámi požadovaný plat nedosáhnete. Není to, vážení, tak trochu vydírání? Můžete se akorát stydět.

 • Karla Fanková napsal:

  Dobrý den, pane Volku. Jsem učitelka na 1. stupni ZŠ. Přijímám Váš návrh. Půjdu do výroby na 230 hodin. Vy půjdete místo mě učit. Domluvme se na výměně po dobu 1 měsíce. Dokážete-li dle plánu naučit mé žáky naplánované učivo a zvládnete-li mou třídu se 30 žáky, z toho je 22 chlapců, pak se klidně budu stydět. Napište, kdy, kde a já jdu do toho. Jo, a ve škole musíte být od 7.00, ať si stihnete připravit tabuli. Denně po vyučování musíte dětem opravit sešity a pracovní sešity, takže odcházet budete nejdříve v 15.30. Já budu za Vás také celou pracovní dobu. Tak to jen pro upřesnění. Těším se na setkání s Vámi. Karla.
  A zapomněla jsem na jednu zcela nepodstatnou věc. Pokud jste nevystudoval vysokou školu, tak to rychle napravte. Já počkám.

  • Petr Woff napsal:

   😀 Paní, Franková, děkuju Vám za brilantní sarkasmus. Škoda, že už nejsem ve školním věku, abyste mě mohla učit – předpokládám, že jste nezapomenutelná pedagožka. Samozřejmě to myslím v dobrém.

 • Lenka Komárková napsal:

  Dobrý den, jsem učitelka v mateřské škole, loni jsem ukončila bakalářské studium – obor učitelství pro mateřské školy, letos jsem úspěšně složila přijímací zkoušku na navazující magisterské studium – obor předškolní pedagogika. Vedení školy s tímto nesouhlasí, nechce mi studium umožnit, ačkoli provoz školy nenarušuje. Postupuje vedení školy správně? Nemám nárok si vzdělání doplňovat formou vysokoškolského studia?

  • Petr Woff napsal:

   Lenko, díky za důvěru a dotaz, ale nejsem si jist, jestli Vám správně rozumím. Jestli by Vaše magisterské studium nenarušovalo provoz školy, kde jste zaměstnaná, proč vlastně chcete souhlas svého zaměstnavatele? Pokud byste jako studentka předškolní pedagogiky naplno zvládala svoje pracovní povinnosti, může být přece zaměstnavateli jedno, jak nakládáte se svým volným časem – zda relaxujete, nebo studujete, nebo děláte cokoli jiného legálního.

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *