Příspěvek na bydlení 2017: poučná diskuse!

Středoevropskému podnebí sice říkáme mírné, ale taky našinec může promoknout a dostat zápal plic, případně venku umrznout. Každý prostě potřebujeme vytápěné přístřeší. Listina základních práv a svobod bydlení výslovně nezmiňuje, ale apeluje: „Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.“ Český stát vyplácí slabším občanům příspěvek na bydlení. Jaké podmínky musí příjemce splnit a kolik může dostat peněz?

Oproti loňsku, vláda snižuje maximální příspěvek na bydlení 2017. Zdůrazňuje přitom, že pouze reaguje na tržní vývoj. „Maximální výše příspěvku se mění podle skutečného vývoje cen komodit v oblasti bydlení a neurčuje si je v žádném případě Ministerstvo práce a sociálních věcí, ani vláda. Jestliže v loňském roce převažovalo zdražování, dochází zákonně k navýšení uznatelných nákladů,“ vysvětlila již dříve Irena Dlesková, tisková mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí.

Výpočet vysvětlíme, netrpělivcům pomůže kalkulačka

Komu stát zaplatí střechu nad hlavou, energie a služby?

Příspěvek na bydleníNa podporu má obvykle nárok rodina, jejíž náklady na bydlení včetně energií a odvozu odpadů přesahují 30 % celkových čistých příjmů, v Praze 35 % celkových čistých příjmů. Rodinou zákon o státní sociální podpoře rozumí všechny osoby mající v daném bytě trvalé bydliště. Nezapočítává dítě v ústavní péči, které dostává stravu, ubytování a ošacení jinde. Počet jedinců hraje důležitou roli, stejně jako velikost obce, protože podle těchto kritérií stát stanovuje maximální uznatelné náklady.

Měsíční příspěvek na bydlení většinou spočítáme tak, že od měsíčních nákladů na bydlení odečteme 30 % čistého měsíčního příjmu, v Praze 35 % čistého měsíčního příjmu. Směrodatné jsou přitom hodnoty za poslední kalendářní čtvrtletí. Pokud rodina disponuje nižšími příjmy, než kolik činí její životní minimum, započítá se její životní minimum. Podpora má samozřejmě svůj strop. Maximální uznatelné náklady na bydlení jsou upřesněné následujícími tabulkami, obsaženými ve vládním nařízení pro rok 2017!

Příspěvek na bydlení 2017 pro nájemníky

Úvodní tabulka platí pro domácnosti, které bydlí na základě nájemní smlouvy. Započítáme samozřejmě nájemné a další „náklady za plnění poskytované s užíváním bytu“, dále útratu za zemní plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění. Případně zohledníme cenu pevných paliv „částkami za kalendářní měsíc“.

Například čtyřčlenné venkovské rodině stačí, alespoň podle státu, náklady na bydlení 12 195 Kč měsíčně. Předpokládejme, že právě tolik utratí za nájem, energie a odvoz odpadů. Jakého čistého měsíčního příjmu musí dosáhnout, aby nedostala příspěvek na bydlení? 40 650 Kč, protože uvedené náklady jsou 30 % této částky.

Jiný příklad: Jistý osaměle žijící Pražan utratí za nájem, energie a odvoz odpadu 8 000 Kč měsíčně. Jenomže podle následující tabulky můžeme započítat nanejvýš 7 720 Kč! Do jakého čistého měsíčního příjmu se musí vejít, aby dostal příspěvek na bydlení? Přibližně do 22 057 Kč, protože uznatelné náklady těsně převyšují 35 % této částky.

Osob v rodiněUZNATELNÉ NÁKLADY (Kč) podle počtu obyvatel v obci(pevná paliva)
Hlavní m. Prahavíce než 100 00050 000 – 99 99910 000 – 49 999do 9 999
jedna7 7206 1145 8224 9504 763(711)
dvě11 004 8 8068 4077 2136 957(973)
tři14 89612 02211 5009 9399 604(1 272)
čtyři a více18 57715 11214 48212 59912 195(1 572)

Příspěvek na bydlení ve vlastních bytech a družstvech

Druhá tabulka náleží občanům, kteří bydlí takříkajíc ve vlastním, nebo jsou členy bytového družstva. Započítáme samozřejmě energie a odvoz odpadu. Dále zahrneme „srovnatelné náklady“ a případně pevná paliva „částkami za kalendářní měsíc“. Čtenáři v diskusním fóru níže správně upozornili, že srovnatelní náklady jsou vlastně protějškem nájemného. Zohledňují běžnou, nezbytnou údržbu bytů, kterou musejí vlastníci průběžně platit.

Opět uveďme příklady. Jak vysoký příspěvek na bydlení dostane dvoučlenná mimopražská domácnost, která má výdaje (energie a odpad) 3 769 Kč a čisté měsíční příjmy 22 000 Kč (minimální mzdy)? Do výdajů připočteme ještě srovnatelné náklady 2 660 Kč, čímž dostaneme celkem 6 429 Kč. Vzorec výpočtu je potom snadný: 6 429 – (22 000 x 0,3) = 6 429 – 6 600 = měsíční příspěvek na bydlení 0 Kč.

Konečně poslední situace: Představme si, že ve vlastním pražském bytě žije matka, která sama živí dvojčata předškolního věku. Hlavně kvůli elektrickým přímotopům má vysoké náklady na bydlení 10 000 Kč, ale žádné příjmy. Podle zákona nemůžeme uznat vyšší výdaje, než podle následující tabulky, ale musíme započítat životní minimum domácnosti, i když reálně postrádá jakékoli finanční prostředky! Takže vychází: maximální uznatelné náklady na bydlení mínus (životní minimum krát 0,35) = 8 880 – (6 620 x 0,35) = 8 880 – 2 317 Kč = měsíční příspěvek na bydlení 6 563 Kč.

Osob v rodiněUZNATELNÉ NÁKLADY (Kč) 
Tzv. srovnatelné nákladyEnergie, odpadPevná palivaUznatelné náklady celkem
jedna1 944dle útraty7114 357
dvě2 660dle útraty9736 429
tři3 478dle útraty1 2728 880
čtyři a více4 194dle útraty1 57211 244

Podpora v roce 2017 stále nemá časové omezení

Už předloni potěšila mnoho občanů velmi dobrá zpráva. Novelizovaný zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) totiž příspěvek na bydlení nijak časově neomezuje. Byla vypuštěná jeho pasáž § 27a, která mnoha příjemcům přiznávala dávku jenom „84 kalendářních měsíců v období 10 kalendářních let“. Také letos mohou příspěvek na bydlení pobírat neomezeně dlouho nejenom domácnosti seniorů starších 70 let a postižených lidí, kteří žijí ve speciálně pro ně upravených bytech, ale také všechny ostatní nízkopříjmové domácnosti! Dávku případně žádejte na místní pobočce Úřadu práce.

Proti rozhodnutí Úřadu práce je odvolání

Všechny internetové poradny a kalkulátory dávají pouze orientační informace! Příspěvek na bydlení přiznává a vypočítává, nebo zamítá krajská pobočka Úřadu práce. Je možné odvolání, klidně opakované, ale svoje pochybnosti musíte pokaždé sdělit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení verdiktu. Úřad práce nesmí nikomu prozrazovat osobní údaje svých klientů, ale přispěvatelé místního diskusního fóra uvedli řadu cenných zkušeností. Například že příspěvek na bydlení nemusí být přiznaný:

 • pokud dům/byt nevyhovuje stavebnímu zákonu a není zkolaudovaný například kvůli malým rozměrům.
 • pokud žádáte dávku pro dům/byt, kde nemáte hlášené trvalé bydliště.
 • pokud nejste majitel, ani nájemník, ale podnájemník (domu/bytu). Raději upřesněme pojmy.
  • Nájemní smlouvu uzavíráte s vlastníkem nemovitosti – například s bytovým družstvem.
  • Podnájemní smlouvu uzavíráte s nájemníkem – například se členem bytového družstva.
 • pokud jste v posledních 3 měsících neuhradili náklady na bydlení (platí hlavně pro nájem!).
 • pokud jsou vaše náklady na bydlení hrazeny z účtu jiné osoby
 • pokud platíte nájemné svému příbuznému (například synovi nebo otci).

(Originál článku byl zveřejněný 18.11.2014 a následně několikrát aktualizovaný. Autor fotografie: Efraimstochter.)

550 komentářů

 • Jana napsal:

  Dobrý den, můžu žádat o příspěvek na bydlení, pokud mám auto a chatu? Děkuji. Jana

  • Petr Woff napsal:

   Jano, žádat určitě můžete a auto ani chata pravděpodobně vůbec nebudou zohledněny. V žádosti o příspěvek vyplníte svoje příjmy, respektive příjmy všech osob, které mají nahlášený trvalý pobyt ve stejném bytě nebo domě a dále musíte doložit náklady na bydlení v tomto místě. Úřad práce obvykle nekontroluje, zda má žadatel ještě jiný majetek. Kdyby konkrétní úředník něco takového zkoušel, argumentujte, že podle zákona rozhodují pouze aktuální příjmy a náklady na bydlení, nikoli úspory apod.

 • Jana napsal:

  V roce 2015 jsem žádala o hmotnou nouzi, kterou jsem v září ukončila nástupem do práce. Teď budu prosit pouze o příspěvek na bydlení, i když nemám pět měsíců žádný příjem. Můžou se zajímat, proč nechci pomoc v hmotné nouzi, kterou jsem žádala v loňském roce? Také mě zajímá, jestli budou chtít vědět, z čeho žiji, když nemám žádný příjem. Musím svoji situaci nějak vysvětlovat? Děkuji. JANA

  • Petr Woff napsal:

   Jano, každý úředník může být jinak zvědavý, ale obecně neznám důvod, paragraf, ani metodický pokyn z ministerstva, podle kterého byste musela úplně podrobně vysvětlovat, z čeho všeho přesně žijete (jestli třeba z plodů vlastní zahrádky, jestli dostáváte jídlo zadarmo od charity apod.), nebo proč žádáte o jednu dávku a druhou nepožadujete.

 • Hana Kliková napsal:

  Dobrý den, syn má byt v osobním vlastnictví, ale trvalé bydliště má jinde. Může mi pronajmout svůj byt? Jsem v invalidním důchodu a bydliště mám v jeho bytě. Bydlím tam sama. Mám nárok na příspěvek na bydlení? Synovi platím 11 000 Kč a on ze svého účtu hradí veškeré poplatky. Důchod mám 9 000 Kč. Pokud mám na příspěvek nárok, co proto mám udělat? Děkuji za odpověď. Kliková

  • Petr Woff napsal:

   Paní Kliková, podle mých informací jsou žádosti o příspěvek na bydlení obvykle zamítány lidem, kteří platí nájem svému blízkému příbuznému – například právě synovi. Úřad práce totiž předpokládá, že v rodině často funguje solidarita, takže reálně může potomek svojí matce část nájmu promíjet.

   Pokud chcete příspěvek na bydlení, ideální bude přestěhovat se do nájmu k někomu cizímu, tamtéž si okamžitě nahlásit trvalé bydliště a veškeré výdaje hradit přímo sama, například převodem mezi účty nebo na fakturu apod., zkrátka abyste měla doklad, že prostředky šly přímo k majiteli, nikoli oklikou. Po 3 měsících, nejlépe po uplynutí kalendářního čtvrtletí (například dubna až června 2017) podejte na Úřadu práce žádost.

 • Miloš Peřina napsal:

  Dobrý den, docela by mě zajímalo, jak se ve snížení normativních nákladů na bydlení promítne stálé zvyšování vodného, stočného, všech cen (kromě ceny za komoditu) – tzn. paušálních plateb, plateb za dopravu, ostatní služby atd. v případě elektřiny i plynu. Myslím, že faktické náklady na bydlení stále a nepřetržitě rostou. Statistika je věc kouzelná. Šetřete a my vám zase zdražíme. Tak ať mi někdo vysvětlí, jak se mají lidé chovat.

  Šetřit energie, nebo ne? Třídit odpad, nebo ne? Stále pečlivěji třídím (popelnice na BIO, směsný odpad, využívám sběrný dvůr atd.). Výsledek? Během dvou roků o 150 Kč dražší svoz odpadů. Kromě vody z obecního vodovodu využívám vlastní studnu, výsledek? Stanoveny tzv. paušální platby stočného o 25 procent vyšší, než když jsem platil standardní vodné a stočné atd. JO JE TO TAK. Díky za trpělivost.

 • Jana napsal:

  Dobrý den, můžu požádat o příspěvek na bydlení za 3. čtvrtletí roku 2016 ještě v lednu 2017, nebo to muselo být do konce prosince 2016? Děkuji. JANA

  • Petr Woff napsal:

   Jano, pokud peníze na bydlení nutně potřebujete, máte nájemní smlouvu, v daném bytě trvalé bydliště a nízký příjem, určitě o příspěvek ještě požádejte. Když jsem byl před dlouhým časem registrován na Úřadu práce jako nezaměstnaný, jednou jsem přišel „na kontrolu“ o týden později (prostě jsem se hrozně spletl). Natrefil jsem však na hodnou úřednici, která mi řekla: „Správně bych Vás měla z registru nezaměstnaných škrtnout, ale přimhouřím oko a napíšu Vám k dnešní schůzce týden staré datum.“ Hodně jde o lidi, o zdvořilost, o vstřícnost, vzájemné pochopení.

 • Jana napsal:

  Dobrý den, mám ještě několik dotazů.
  1/ Pokud bych ještě zažádala o příspěvek na 3. čtvrtletí a příspěvek by mi byl přiznán, kdy bych mohla dostat peníze? Dostala bych všechno najednou, nebo po měsíci?
  2/ Pokud pobírám příspěvek na bydlení a další čtvrtletí nebudu žádat, zruší mně dávku na další čtvrtletí automaticky, nebo musím nahlásit, že už žádat nebudu?
  3/ Pokud mám účet, musím ho každý měsíc předkládat, i když platím nájem a inkaso hotově?
  4/ Pokud si udělám daňové přiznání za rok na finančním úřadu a od nového roku nebudu žádat o příspěvek na bydlení, musím jim doložit, kolik peněz jsem dostala na přeplatku z daně? To samé ohledně přeplatku za služby. Pokud budu o příspěvek žádat do konce roku 2016 a přeplatek dostanu až v roce 2017, musím doložit přeplatek, když mně budou vyplácet pouze do konce roku 2016?
  Děkuji. JANA

 • Jana napsal:

  Dobrý den, měla jsem předchozí otázku, zda můžu ještě požádat o příspěvek na bydlení za 3. čtvrtletí. Volala jsem na úřad (nechci jmenovat), kde mi bylo řečeno, že to už není možné, že jsem podle systému měla čas do konce prosince, že nyní musím doložit příjmy + výdaje za 3. a 4. čtvrtletí, a dostanu dávku za 4. čtvrtletí, protože jsem předchozí kvartál prošvihla. Zavolala jsem na úřad ještě jiné paní a ta mi řekla, že můžu žádat tři měsíce zpětně, tedy že bych ještě mohla žádat za 3. čtvrtletí.

  Nevím, co je správně. Tři měsíce se počítají od září, nebo října? Bylo možné žádat do konce prosince, nebo ještě v lednu 2017 (za 3. čtvrtletí 2016)? JSEM OPRAVDU ZMATENÁ. Vám velice děkuji, že nám pomáháte, protože jak se má člověk orientovat, na co má nárok? Děkuji. JANA

  • Petr Woff napsal:

   Jano, my už jsme spolu komunikovali přes jiný kanál, takže jenom shrnu svůj subjektivní závěr:

   Normálně o příspěvek žádáme od aktuálního měsíce, přičemž dokládáme svoje příjmy a výdaje za předchozí kalendářní čtvrtletí. To znamená, že kdybyste chtěla dávku na leden až březen 2017, prokazujete svoje výdaje za říjen až prosinec 2016. Při splnění výše uvedených podmínek lze získat příspěvek ještě na 3 měsíce zpětně – tedy na říjen až prosinec 2016. V takovém případě byste navíc dokládala svoje příjmy a výdaje za červenec až září 2016.

   Za 3. čtvrtletí 2016 podle mého názoru již příspěvek na bydlení nedostanete, je už příliš pozdě. Ale samozřejmě můžete pro jistotu podat žádost za 3. i 4. čtvrtletí 2016 + za 1. čtvrtletí 2017, uvidíte potom, jestli vyhoví všemu, nebo něco zamítnou.

 • Petra napsal:

  Dobrý den, zajímá mě roční vyúčtování a následné formality na úřadě. Problém je, že mi byt pronajímá babička, která podle svých slov veškeré takové papíry dávala insolvenčnímu správci. Na úřadě tedy mohu doložit předloňský účet za elektřinu, ale nemohu doložit vodu a plyn (zálohy na tyto energie jsou 1 200 Kč, 500 Kč a 1 700 Kč). Navíc na dodávkách vody a plynu byl dluh, byt obývaný mnou a synem bude brzy prodán v rámci insolvence.

  Takže radši beru vodu ze studny, místo plynu máme tuhá paliva (topíme v krbu), ale nájemní smlouva se neměnila, tudíž obsahuje stejné zálohy jako dříve. Teď nevím, jak postupovat. V nájemní smlouvě jsou napsány stále stejné zálohy jako dříve, takže pobírám od státu stále stejné peníze jako dříve, všechno obratem dávám babičce, která mi ale nechce říct, zač utrácí.

  Bojím se, abych nebyla považována za podvodnici a nemusela peníze vracet. Nevím, jak bych potom vyžila, zvláště když nyní čekám druhé dítě, mám před porodem, navíc trpím zánětem průdušek a do konce týdne musím náležitosti doložit úřadu, jinak napříště nedostanu příspěvek na bydlení. Děkuji za rychlou odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Petro, požádejte o všechny účty babiččina insolvenčního správce, který velmi pravděpodobně takové dokumenty archivuje. Pokud nedoložíte svoje náklady na bydlení za poslední čtvrtletí, zřejmě už od dalšího měsíce příspěvek nedostanete, což ale neznamená, že byste nutně musela zpětně něco vracet a byla považována za podvodnici (tedy pokud jste minule nezamlčela část svých příjmů nebo nevykázala „falešné“ výdaje).

 • Alex napsal:

  Dobrý den. Prosím o radu. Jsem samoživitelka, mám 2 děti. Bydlím v bytě (a mám i trvalé bydliště), jehož majitelem je developerská společnost, která celý činžovní dům postavila. Tato společnost celý dům dala do nájmu akciové společnosti, kde jsou v představenstvu jednatelé developerské společnosti. A já jsem tedy podepsala podnájemní smlouvu s tou akciovou společností. Když jsem byla žádat o příspěvek na bydlení, nechtěli se se mnou ani bavit, nemám prý nájemní smlouvu, takže nemám nárok. Mám se prý přestěhovat jinam. V našem městě ale není moc bytů k pronájmu a když, tak ještě za vyšší cenu. Nějak se nemůžu smířit s tím, že nedostanu příspěvek, který by mi opravdu s dětmi moc pomohl. A přitom majitelé bytu a nájemce jsou stejné osoby, jen pod jiným názvem. Není možná v tomto případě nějaká výjimka? Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Alex, bohužel výjimka pro jeden konkrétní případ pravděpodobně nebude možná (ani pro Vás, ani pro nikoho jiného). Pravidla musejí být nastavena pro všechny stejně, jinak by se ohradila řada dalších žadatelů: My chceme výjimku taky. A pravidlem mimo jiného je, že příspěvek na bydlení dostávají pouze majitelé a nájemníci, nikoli podnájemníci (možná aby nedocházelo ke spekulacím například s městskými byty, nevím jistě).

   Takže doporučuji sledovat inzertní portály, ideálně neprovozované realitními kancelářemi (abyste jim nemusela platit provizi – nevratnou kauci) a časem snad najdete stejně drahý nebo levnější nájem (nikoli podnájem).

 • Alex napsal:

  Dobrý den, včera jsem byla na Úřadě práce žádat o příspěvek na bydlení a jen mne zarazila jedna věc: dle úřednice jsem si musela vybrat, zda budu chtít do nákladů zahrnout zaplacený plyn, anebo pevná paliva. Topíme jak plynem, tak pevnými palivy a plyn používám i na ohřev vody a vaření. Řekla to úřednice správně? Děkuji předem za odpověď. :-)

  • Petr Woff napsal:

   Alex, sdílím Váš údiv. Neznám žádný paragraf zákona, ani vládní nařízení, podle kterého byste mohla do nákladů za bydlení zahrnout buďto jenom plyn, anebo pouze pevná paliva – nikoli obojí. Zeptal bych se paní úřednice, ze které části naší legislativy vychází. Podle mého názoru by měla započítat výdaje i za plyn, i za pevná paliva, stejně jako započítává elektřinu i vodu apod.

 • Helana Vovsova napsal:

  Dobrý den, zavčas jsem nenahlásila, že má dcera novou adresu trvalého pobytu. Myslela jsem, že stačí počkat do dalšího čtvrtletí. Kolik asi budu muset vracet, když příspěvek byl 3 500 Kč? Děkuji. Helena

  • Petr Woff napsal:

   Heleno, logické by bylo, kdybyste vrátila rozdíl mezi částkou, kterou jste obdržela – a částkou, na kterou jste podle úřadu měla skutečně právo. Záleží přitom na podrobnostech – především zda bydlíte v nájmu, anebo ve svém, kolik dalších osob má v domě nebo bytě trvalé bydliště atd. Je možné, že budete vracet většinu uvedené částky. Rozdíl mezi uznatelnými náklady na bydlení totiž někdy přesahuje i 3 000 Kč, pokud místo dvou osob započteme jenom jednu (vizte tabulky výše).

 • Aneta napsal:

  Dobrý den, byl mi teď v lednu vyplacen příspěvek říjen-listopad-prosinec. Došel mi dopis, že od teď bude příspěvek chodit měsíčně a každé čtvrtletí doložím: náklady na bydlení + příjmy. Náklady na bydlení budu tedy v dubnu podávat za 1. čtvrtletí (leden-únor-březen)? Příjmy žádné nemám, musím tedy v 1. čtvrtletí potvrdit, že jsem neměla příjem za 4. čtvrtletí? Našla jsem na internetu, že ano, ale nevím, jestli to chápu dobře.

  V březnu se mi narodí syn, jsem svobodná a otec má trvalý pobyt jinde. Nebudu po něm požadovat výživné, jelikož jsme se nerozešli, pouze žijeme odděleně. Bude to problém? A poslední otázka, syna – respektive rodičovský příspěvek mi započítají až do 2. čtvrtletí? Jelikož se narodí ke konci března. Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Aneto, správně píšete, že za předchozí čtvrtletí doložíte – respektive formálně potvrdíte svoje nulové příjmy. Pokud jde o otce Vašeho dítěte, rozhodující je, zdali má trvalé bydliště v bytě, na který žádáte příspěvek. Pokud ano, jeho příjmy započtete – pokud nikoli, jeho příjmy nehrají roli. Rodičovský příspěvek započítáte vždycky v měsíci nebo měsících, kdy jste peníze reálně dostala (například na účet).

 • zdenca napsal:

  Dobrý den, přítel měl problémy, které se mnou nechtěl řešit, ale 3 měsíce mi nedal ani korunu. V prosinci se odstěhoval. V nájemní smlouvě (na dobu určitou) jsme byli uvedeni oba, takže jsem majitele bytu požádala, aby přítele „vyškrtl“. Od ledna mám tedy novou smlouvu, kde jsem uvedená pouze já. S přítelem máme 2 děti a jsme dohodnutí, že mně bude dávat 3 000 Kč měsíčně. V lednu mi poskytl víc, aby mi pomohl splatit dluh, který vznikl na nájmu skrze vzpomínaný 3měsíční „výpadek“.

  Moje otázka zní. Mohu žádat příspěvek na bydlení, když zatím nechci řešit přes soud alimenty? Chtěli bychom to nechat na domluvě. Zatím spolu vycházíme dobře. A jestli budou do příspěvku na bydlení započítávat také partnera, když tady stále má trvalé bydliště – ačkoli tady nebydlí, ani není v nájemní smlouvě. Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Zdenko, započítávají se příjmy všech osob, které mají v bytě trvalý pobyt. Takže ve Vašem případě i například čistá mzda Vašeho partnera. Jinak ale nevím o žádném právním předpisu, podle kterého byste měla problémy kvůli tomu, že nechcete řešit soudně alimenty.

   • Monika napsal:

    Pokud mám přítele, který bydlí na stejné adrese jaká já s tím rozdílem, že on tam nemá nahlášené trvalé bydliště – zatímco já se synem ano, musím též dokládat partnerovy příjmy? Děkuji.

 • Aneta napsal:

  Takže dojde-li první rodičovský příspěvek v dubnu, druhý v květnu, třetí v červnu – uvedu tyto příjmy až v červenci, kdy budu dokládat finance za 2. čtvrtletí? A v dubu, když budu dokládat finance za 1. čtvrtletí, uvedu nulové příjmy?

  • Petr Woff napsal:

   Aneto, ano, souhlasím s Vámi (za předpokladu, že Vám za 1. čtvrtletí na účet, složenkou, „na ruku“ ani jinak skutečně nepřišly žádné peníze).

 • Jana napsal:

  Dobrý den, mohu zažádat o příspěvek na bydlení, když pobírám částečný invalidní důchod 7 000 Kč, bydlím v nájmu a majitel nemovitosti má trvalý pobyt hlášený zde, ale žije jinde? Předem děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Jano, o příspěvek požádat můžete, ale jak asi správně tušíte, budete posuzována společně se všemi osobami, které mají v dotyčné nemovitosti úředně nahlášený trvalý pobyt. Kde skutečně fyzicky žijí, nehraje roli. Takže pokud pobíráte 7 000 Kč čistého a zmíněný majitel nemovitosti vydělává třeba 20 000 Kč čistého, úřad obě částky sečte a vyjde 27 000 Kč.

 • Zdeňka Kaplanová napsal:

  Dobrý den, prosím Vás pěkně, pobírám důchod 6 100 Kč a příspěvek na bydlení 2 100 Kč. Žiji sama a v osobním vlastnictví mám byt, který bych ráda darovala synovci. Všechny složenky budou napsané stále na mě, tak jako doposud. Ráda bych věděla, jestli budu mít nárok na příspěvek na bydlení, když daruji byt synovci. Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, paní Kaplanová, je možné, že by Vám Úřad práce žádost o příspěvek zamítl, pokud byste nájemné platila svému příbuznému. Stát totiž zkouší co nejvíce ušetřit na sociálních dávkách, a proto postupně zpřísňuje pravidla, aby vyloučil třeba jenom malou teoretickou možnost, že dojde ke zneužití pomoci.

   Úředníci často také upozorňují, že v rodině musí existovat aspoň základní solidarita, takže by například zajištěný synovec měl svoji chudou tetu ubytovat zadarmo, i bez nájemného. Doporučuji řešit předání vlastnického práva jinak, třeba v závěti formou dědictví. Tak zajistíte, aby synovec Váš byt časem dostal, ale zatím budete moci pobírat příspěvek na bydlení.

   • Marika napsal:

    Dobrý den, mám příspěvek na bydlení. Od dubna nastupuji do práce. Bude mi příspěvek vyplacen i za měsíc duben, nebo musím ještě doložit náklady za 1/4 letošního roku?
    Děkuji.

    • Petr Woff napsal:

     Mariko, jestli chcete příspěvek taky za měsíce duben až červen (za druhé čtvrtletí), předložte Úřadu práce svoje příjmy a náklady na bydlení za měsíce leden až březen (za první čtvrtletí).

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *