Příspěvek na bydlení 2017: poučná diskuse!

Středoevropskému podnebí sice říkáme mírné, ale taky našinec může promoknout a dostat zápal plic, případně venku umrznout. Každý prostě potřebujeme vytápěné přístřeší. Listina základních práv a svobod bydlení výslovně nezmiňuje, ale apeluje: „Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.“ Český stát vyplácí slabším občanům příspěvek na bydlení. Jaké podmínky musí příjemce splnit a kolik může dostat peněz?

Oproti loňsku, vláda snižuje maximální příspěvek na bydlení 2017. Zdůrazňuje přitom, že pouze reaguje na tržní vývoj. „Maximální výše příspěvku se mění podle skutečného vývoje cen komodit v oblasti bydlení a neurčuje si je v žádném případě Ministerstvo práce a sociálních věcí, ani vláda. Jestliže v loňském roce převažovalo zdražování, dochází zákonně k navýšení uznatelných nákladů,“ vysvětlila již dříve Irena Dlesková, tisková mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí.

Výpočet vysvětlíme, netrpělivcům pomůže kalkulačka

Komu stát zaplatí střechu nad hlavou, energie a služby?

Příspěvek na bydleníNa podporu má obvykle nárok rodina, jejíž náklady na bydlení včetně energií a odvozu odpadů přesahují 30 % celkových čistých příjmů, v Praze 35 % celkových čistých příjmů. Rodinou zákon o státní sociální podpoře rozumí všechny osoby mající v daném bytě trvalé bydliště. Nezapočítává dítě v ústavní péči, které dostává stravu, ubytování a ošacení jinde. Počet jedinců hraje důležitou roli, stejně jako velikost obce, protože podle těchto kritérií stát stanovuje maximální uznatelné náklady.

Měsíční příspěvek na bydlení většinou spočítáme tak, že od měsíčních nákladů na bydlení odečteme 30 % čistého měsíčního příjmu, v Praze 35 % čistého měsíčního příjmu. Směrodatné jsou přitom hodnoty za poslední kalendářní čtvrtletí. Pokud rodina disponuje nižšími příjmy, než kolik činí její životní minimum, započítá se její životní minimum. Podpora má samozřejmě svůj strop. Maximální uznatelné náklady na bydlení jsou upřesněné následujícími tabulkami, obsaženými ve vládním nařízení pro rok 2017!

Příspěvek na bydlení 2017 pro nájemníky

Úvodní tabulka platí pro domácnosti, které bydlí na základě nájemní smlouvy. Započítáme samozřejmě nájemné a další „náklady za plnění poskytované s užíváním bytu“, dále útratu za zemní plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění. Případně zohledníme cenu pevných paliv „částkami za kalendářní měsíc“.

Například čtyřčlenné venkovské rodině stačí, alespoň podle státu, náklady na bydlení 12 195 Kč měsíčně. Předpokládejme, že právě tolik utratí za nájem, energie a odvoz odpadů. Jakého čistého měsíčního příjmu musí dosáhnout, aby nedostala příspěvek na bydlení? 40 650 Kč, protože uvedené náklady jsou 30 % této částky.

Jiný příklad: Jistý osaměle žijící Pražan utratí za nájem, energie a odvoz odpadu 8 000 Kč měsíčně. Jenomže podle následující tabulky můžeme započítat nanejvýš 7 720 Kč! Do jakého čistého měsíčního příjmu se musí vejít, aby dostal příspěvek na bydlení? Přibližně do 22 057 Kč, protože uznatelné náklady těsně převyšují 35 % této částky.

Osob v rodiněUZNATELNÉ NÁKLADY (Kč) podle počtu obyvatel v obci(pevná paliva)
Hlavní m. Prahavíce než 100 00050 000 – 99 99910 000 – 49 999do 9 999
jedna7 7206 1145 8224 9504 763(711)
dvě11 004 8 8068 4077 2136 957(973)
tři14 89612 02211 5009 9399 604(1 272)
čtyři a více18 57715 11214 48212 59912 195(1 572)

Příspěvek na bydlení ve vlastních bytech a družstvech

Druhá tabulka náleží občanům, kteří bydlí takříkajíc ve vlastním, nebo jsou členy bytového družstva. Započítáme samozřejmě energie a odvoz odpadu. Dále zahrneme „srovnatelné náklady“ a případně pevná paliva „částkami za kalendářní měsíc“. Čtenáři v diskusním fóru níže správně upozornili, že srovnatelní náklady jsou vlastně protějškem nájemného. Zohledňují běžnou, nezbytnou údržbu bytů, kterou musejí vlastníci průběžně platit.

Opět uveďme příklady. Jak vysoký příspěvek na bydlení dostane dvoučlenná mimopražská domácnost, která má výdaje (energie a odpad) 3 769 Kč a čisté měsíční příjmy 22 000 Kč (minimální mzdy)? Do výdajů připočteme ještě srovnatelné náklady 2 660 Kč, čímž dostaneme celkem 6 429 Kč. Vzorec výpočtu je potom snadný: 6 429 – (22 000 x 0,3) = 6 429 – 6 600 = měsíční příspěvek na bydlení 0 Kč.

Konečně poslední situace: Představme si, že ve vlastním pražském bytě žije matka, která sama živí dvojčata předškolního věku. Hlavně kvůli elektrickým přímotopům má vysoké náklady na bydlení 10 000 Kč, ale žádné příjmy. Podle zákona nemůžeme uznat vyšší výdaje, než podle následující tabulky, ale musíme započítat životní minimum domácnosti, i když reálně postrádá jakékoli finanční prostředky! Takže vychází: maximální uznatelné náklady na bydlení mínus (životní minimum krát 0,35) = 8 880 – (6 620 x 0,35) = 8 880 – 2 317 Kč = měsíční příspěvek na bydlení 6 563 Kč.

Osob v rodiněUZNATELNÉ NÁKLADY (Kč) 
Tzv. srovnatelné nákladyEnergie, odpadPevná palivaUznatelné náklady celkem
jedna1 944dle útraty7114 357
dvě2 660dle útraty9736 429
tři3 478dle útraty1 2728 880
čtyři a více4 194dle útraty1 57211 244

Podpora v roce 2017 stále nemá časové omezení

Už předloni potěšila mnoho občanů velmi dobrá zpráva. Novelizovaný zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) totiž příspěvek na bydlení nijak časově neomezuje. Byla vypuštěná jeho pasáž § 27a, která mnoha příjemcům přiznávala dávku jenom „84 kalendářních měsíců v období 10 kalendářních let“. Také letos mohou příspěvek na bydlení pobírat neomezeně dlouho nejenom domácnosti seniorů starších 70 let a postižených lidí, kteří žijí ve speciálně pro ně upravených bytech, ale také všechny ostatní nízkopříjmové domácnosti! Dávku případně žádejte na místní pobočce Úřadu práce.

Proti rozhodnutí Úřadu práce je odvolání

Všechny internetové poradny a kalkulátory dávají pouze orientační informace! Příspěvek na bydlení přiznává a vypočítává, nebo zamítá krajská pobočka Úřadu práce. Je možné odvolání, klidně opakované, ale svoje pochybnosti musíte pokaždé sdělit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení verdiktu. Úřad práce nesmí nikomu prozrazovat osobní údaje svých klientů, ale přispěvatelé místního diskusního fóra uvedli řadu cenných zkušeností. Například že příspěvek na bydlení nemusí být přiznaný:

 • pokud dům/byt nevyhovuje stavebnímu zákonu a není zkolaudovaný například kvůli malým rozměrům.
 • pokud žádáte dávku pro dům/byt, kde nemáte hlášené trvalé bydliště.
 • pokud nejste majitel, ani nájemník, ale podnájemník (domu/bytu). Raději upřesněme pojmy.
  • Nájemní smlouvu uzavíráte s vlastníkem nemovitosti – například s bytovým družstvem.
  • Podnájemní smlouvu uzavíráte s nájemníkem – například se členem bytového družstva.
 • pokud jste v posledních 3 měsících neuhradili náklady na bydlení (platí hlavně pro nájem!).
 • pokud jsou vaše náklady na bydlení hrazeny z účtu jiné osoby
 • pokud platíte nájemné svému příbuznému (například synovi nebo otci).

(Originál článku byl zveřejněný 18.11.2014 a následně několikrát aktualizovaný. Autor fotografie: Efraimstochter.)

550 komentářů

 • tereza napsal:

  Dobrý den, bydlím v nájemním bytě, kde platím měsíčně celkem 6500,- Kč. Moje finanční situace bohužel nedosahuje skoro ani na životní minimum. Problém však je, ze v bytě nemám vedený trvalý pobyt (majitel si to nepřeje). Můj dotaz tedy zní: „Mám nárok na nějaký příspěvek?“ Díky za odpověď.

  • Igor napsal:

   Dobrý den Terezo,
   v případě, že nemáte v bytě trvalý pobyt, nemáte nárok na dávku. Podle nového občanského zákoníku nepotřebujete souhlas majitele nemovitosti na zapsání trvalého bydliště – přijde mu však oznámení poštou, že jste se nahlásila. Proto bych doporučil mu vysvětlit, že s přídavkem na bydlení mu budete platit vždy včas a bude mít vděčného nájemníka na dlouhé roky – to chce každý pronajímatel. Přeji hodně štěstí!

 • Iva Přinesdomů napsal:

  Budu se stěhovat do Brna, kde budu mít i trvalé bydliště. Majitel mi oznámil, že nájem bude činit 9.000 Kč. Jsem v invalidním důchodu od 39 let, mám tam dodanou větu s nemožností pracovat, ID činí 4.500 Kč. Budu mít nárok na příspěvek na bydlení?

 • Michal napsal:

  Dobrý den, pro příspěvek na bydlení prý musím mít nájemní smlouvu na byt, ve kterém bydlím a zároveň zde mít trvalé bydliště. Trvalé bydliště mám hlášené na Městském úřadě, protože nemám byt, ale bydlím v garsoniéře, na kterou nemám nájemní smlouvu, ale smlouvu o ubytování. Můžete mi poradit, jak mohu získat příspěvek na bydlení? Požadavek na 30 % nákladů na bydlení ze svých příjmů samozřejmě splňuji.

 • zuzana napsal:

  Mám nárok na bydlení, anebo na životní minimum? Mám auto za 25 000 Kč. Momentálně jsem přišla o práci. Jsem na pracovním úřadě, je mi 20 let a nemám odpracované roky, pouze 2 měsíce.

 • Markéta napsal:

  Dobrý den. Omlouvám se, pokud se tady již řešilo téma, na které se chci také zeptat. Mám konkrétní dotaz. Stojím před nelehkou situací odstěhování od partnera s ročním dítětem a hledám si pronájem bytu. S podmínkami o nájemní smlouvě a trvalém pobytu jsem byla seznámena na úřadě práce.

  Předpokládám, že byt bude s nájmem a službami stát asi 7 500 Kč. Pobírám jenom rodičovský příspěvek 3 800 Kč, na přídavek nedosáhnu kvůli partnerovým příjmům. Prozatím je na soudě podána dohoda o alimentech na dítě ve výši 2 100 Kč. Nevím, kdy to soud schválí. Z kalkulačky na internetu jsem zmatená. Nevím, co vše se do příjmů započítává, zda i ty neschválené alimenty. Na co bych tedy jako samoživitelka měla nárok? Příspěvek na bydlení? Životní minimum pro sebe?

  A prosím ještě o odpověď, zda bych měla nárok na dávku hmotné nouze na pračku a ledničku, když půjdu do nezařízeného bytu a v jaké výši. Posuzují se zase nějak partnerovy příjmy? Děkuji moc za odpovědi a nastínění možností. Markéta

 • Daniela napsal:

  Dobrý den, chci se zeptat, zda je možné, abych na byt, který mi pronajme přítel, pobíral příspěvek na bydlení. Děkuji za odpověď.

  • Clever napsal:

   Danielo, samozřejmě ano, ale nikde bych to neříkala, že je to přítel – to nikoho nemusí zajímat. 😉 Také je dobré toto: Přítel koupí nemovitost na hypotéku, ta bude činit 7 000 Kč měsíčně, vám pronajme pokoj v domě za například 6 500 Kč měsíčně… 😉 No a je to doma. 😀

   • Ověřovatelka dávek SSP a DPP napsal:

    Dobrý den, Clever,
    takhle lehké to není. Přítel by nejen musel přiznávat příjmy z pronájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů, které by se mu započítávaly do rozhodného příjmu pro zhodnocení žádosti (pokud jste to myslela tak, že si příspěvek bude žádat on), navíc pokud byste tam měla trvalý pobyt, musel by Vás mít v okruhu společně posuzovaných osob, a tudíž by se do žádosti dokládaly také Vaše příjmy. V případě, že jste myslela, že příspěvek si budete žádat Vy a přítel s Vámi sepíše nájemní smlouvu – musela byste si požádat o jeho vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob (pokud by měl TP taktéž na dané adrese) a doložit důkazní prostředky, že s Vámi byt prokazatelně neužívá po dobu delší než 3 měsíce. V opačném případě byste musela doložit jeho příjmy.
    S pozdravem,
    D.

 • Monika Bartošova napsal:

  Dobrý den. Budu stručná. Jsem bohužel závislá jen na vyplaceni invalidního důchodu 3.stupně a nemohu si ohledně zdraví přivydělat. ČSSZ mi několikrát poslala důchod pozdě. Nyní dokonce až za 3 měsíce. Mají ze zákona takovou lhůtu, že? Já jsem se ale v očích městské bytové správy stala nepravidelným plátcem a 2x jsem musela žádat znovu o nájemní smlouvu, i když jsem vše zaplatila i s úroky. Musela jsem pokaždé čekat 3 měsíce, než jsem ji od správy nemovitosti dostala. Mam právo na příspěvek na bydlení. Ovšem jsem si bez nájemní smlouvy a doplatku na odvoz odpadu nemohla požádat. Po 3 měsících doložení nájemní smlouvy na Úřadu práce mi byl opět příspěvek odepřen, protože jsem neměla z čeho zaplatit nájem. Poprvé jsem si půjčila, ale po druhé jsem už nemohla. Byla jsem zadlužená, bez příspěvku a stal se ze mne neplatič. Mohla jsem to správě nemovitostí a U.P. vysvětlovat do zblbnuti, ale marně. Do dneska mam e-maily. Nakonec mi přišlo oznámení, abych se vystěhovala. Neměla jsem kam jít. Dostalo se to k soudu. Tak jsem si byla jistá, že okresní soud přihlédne k paragrafu 30, o lidském právu na bydlení a že nebylo mou vinou nájemné placeno. Mýlila jsem se. Odvolala jsem se ke Krajskému soudu. Tam mi nedali dostatek času k mé obhajobě. U řízení v okresním soudu jsem nebyla, z důvodu nemoci a spoléhala na mou advokátku ex offo. Taky jsem neuspěla. Soudit se se zástupci města, na to nemam peníze a oni to vědí. Teď dlužím přes sto tisíc (mezidobí soudních řízení) na najmu a musím vrátit byt. Takže díky sociálce a jejímu pozdnímu vyplaceni (několikrát), díky městské radě a samosprávě města, díky zákonu o příspěvku na bydlení (zpětné dodání plateb, v tomto mimořádném případě), je ze mě kočovník a dlužník. Nevím, co mohl víc udělat U.P., ale tam zaměstnanci dělali, co mohli. Zhoršilo se mi srdíčko z deprese a mám pošpiněné jméno :=(. Chci nápravu. Přeji vše dobré.

  • Ověřovatelka dávek SSP a DPP napsal:

   Dobrý den, Moniko,
   bohužel nejste první ani poslední klient s podobným problémem. Nevím, zda jste svou situaci řešila i přes oddělení hmotné nouze, které má větší možnost poskytnutí peněžní pomoci, než oddělení státní sociální podpory, které poskytuje příspěvek na bydlení. Bohužel je pravda, že pokud nedoložíte zaplacené náklady, nemá Vám pracovník z čeho vyměřit dávku. Sjednejte si splátkový kalendář, zajděte na oddělení hmotné nouze, poohlédněte se po nějaké garsonce či dobré ubytovně. Zkuste se k Vašim problémům postavit s trochou nadhledu, opravdu nejste jediná a na každý problém existuje řešení, i kdyby mělo být prozatímní.
   Přeji pevné zdraví a mnoho úspěchů k vyřešení Vaší situace,
   D.

 • Dita napsal:

  Dobrý den, teď z opačné strany. Pronajímali jsme byt páru (druh – družka) s dvěma dětmi. Nastal s nimi problém, přestali platit a samozřejmě za neustálých výmluv. Snažili jsme se jim sami pomoci hlavně kvůli jejich malým dětem a výpověď jsme odkládali. Nyní nám dluží nájemné za 5 měsíců. Dokonce si zajistili příspěvek na bydlení, proto jsme jim naivně prodloužili smlouvu s tím, že dlužnou částku budou splácet. Nájem stejně nezačali platit. Nyní jsem jim dali už výpověď. Jak se v tomto případě postupuje. Mám to nahlásit na sociálku, že nájemné neplatili? Bude to mít nějaký význam? Děkuji.

  • Andrea napsal:

   Dobrý den, Dito, píšete, že podnájemníci si zajistili příspěvek na bydlení. Ten ale úřad přizná pouze na základě předložení potvrzení, že bylo nájemné řádně zaplaceno, a to za předchozí tři měsíce zpět. Pokud jste jim nic nepodepsali, anebo vám na účet nepřišla od nich platba, nemohl jim úřad dávku přiznat. Normálně bych zašla na Státní sociální podporu a zeptala se, jak to tedy s příspěvkem na bydlení je. Pokud například zfalšovali podpis, budou muset peníze úřadu vrátit ve správním řízení a vy budete mít podklady pro případný občanskoprávní spor.

 • Magda Wágnerová napsal:

  Dobrý den, započítává se do příspěvku na bydlení i poměrná částka za osobu u elektřiny za výtah a osvětlení společných prostor v domě SVJ? Příbuzné je 74 let, obtížně se pohybuje a bydlí v 8.patře? (Chodit pěšky a po tmě nemůže). A jaká je lhůta od podání žádosti do vyplacení příspěvku na bydlení? Děkuji. Magda

  • Ověřovatelka dávek SSP a DPP napsal:

   Dobrý den, Magdo,
   jako ověřovatelka dávek státní sociální podpory a dávek pěstounské péče Vám k Vašemu dotazu mohu sdělit, že poměrná částka na elektřinu a osvětlení společných prostor se do uznatelných nákladů započítává pouze u nájemců – tedy klientů se sepsanou nájemní smlouvou. U vlastníků bytových jednotek a u členů družstevních jednotek se toto nezapočítává. Lhůta podání žádosti o příspěvek na bydlení pro již běžící žádosti o příspěvek na bydlení je vždy do konce čtvrtletí následujícího po čtvrtletí, za které si chce klient uznat náklady. Tedy v období duben až červen si může podat žádost, kde doloží příjmy a náklady za leden až březen. U nových žádostí lhůta není, ale příspěvek lze vyřídit pouze 3 měsíce zpětně.
   S pozdravem,
   D.

 • Marie napsal:

  Dobrý den,
  mám dotaz. Pobírám příspěvek na bydlení – bydlím v nájmu. Teď jsem nucena se přestěhovat, neboť majitel současného bytu jej potřebuje pro člena rodiny. Sehnala jsem si byt za téměř stejných podmínek a vím, že příspěvek na bydlení mohu dále uplatnit již na nové bydliště od následujícího čtvrtletí. Co mě ale velmi trápí je to, že majitelka nového bytu chce při podpisu smlouvy složit kauci ve výši 20.000,- Kč. To chce dnes vlastně každý, v různých částkách. JENŽE NA TO JÁ BOHUŽEL NEMÁM. MÁM, PROSÍM VÁS, MOŽNOST POŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK NA KAUCI NEBO TAK NĚJAK? JAK MOHU TOTO VYŘEŠIT? DĚKUJI ZA RADU, STRAŠNĚ TO SPĚCHÁ. M.

  • Ověřovatelka dávek SSP a DPP napsal:

   Dobrý den, Marie,
   jako ověřovatelka dávek státní sociální podpory a dávek pěstounské péče Vám mohu s jistotou říci, že žádný takový příspěvek nedostanete, neboť žádný takový neexistuje. Navíc se zaplacená kauce ani nesmí započítat do uhrazených nákladů za příslušné čtvrtletí. V takovém případě po Vás úřednice bude chtít potvrzení, že doložené náklady nejsou onou kaucí, jelikož ta se nezahrnuje do započitatelných nákladů.
   S pozdravem,
   D.

  • Petr napsal:

   Dobrý den, Marie,
   ohledně kauce: Pokud by se nazvala jako záloha na nájemné, tak by to snad i šlo, někde na internetu byla stejná situace řešena a celkem podrobně, bylo tam něco ve smyslu „v případě stěhování, když dotyčný nemá na zálohu na bydlení či stěhování, je možno požádat o pomoc v hmotné nouzi, a konkrétně o mimořádnou okamžitou pomoc. Dále tam bylo, že není na tuto pomoc automaticky nárok, podléhá schvalovacímu řízení, nicméně reálná by byla, a to ať jako nevratná nebo vratná částka – hledejte, ptejte se.

 • Adéla napsal:

  Dobrý den, dnes jsem se na úřadě dozvěděla, že od července tohoto roku nastávají nějaké změny v zákonu ohledně vyplácení příspěvku na bydlení. Chtěla jsem se zeptat, o jaké změny se jedná?
  Dále mě dámy na úřadě upozornily, že budu muset dokázat, že se mnou bývalý přítel, se kterým mám syna, nebydlí. Jak jim mám, prosím Vás, tohle dokázat? V bytě, kde bydlím v nájmu a na který pobírám příspěvek, žiji jen já a můj dvouletý syn a kromě nás tady trvalé bydliště nikdo nemá. Bývalý přítel bydlí u své matky a tam má taky trvalý pobyt. Jakým způsobem se tohle ještě dokazuje? Já vážně nevím. Poraďte mi, prosím. Děkuji. Kristýnková

  • Petr Woff napsal:

   Adélo, koukám v Knihovně připravované legislativy, že nějaké změny v zákoně o státní sociální podpoře skutečně byly přijaty. Vidím tam změny v rodičovském příspěvku, ale nikoli ve vyplácení příspěvku na bydlení. Nadále tam zůstává například následující pasáž:

   „(4) Je-li nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, považuje se za rodinu samo toto dítě. Za plné přímé zaopatření se považuje zaopatření v ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, poskytuje-li tento ústav (zařízení) dětem stravování, ubytování a ošacení.
   (5) Jde-li o příspěvek na bydlení, považují se za rodinu všechny osoby, s výjimkou osob uvedených v odstavci 4, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu;1a) podmínka, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby, se však nevyžaduje.“

   Nejde spíš o nějaký interní pokyn na Úřadě práce, aby dámy zjišťovaly partnerské soužití? Každopádně trvalé bydliště (trvalý pobyt) je uvedené třeba na občance dotyčného, kterou lze úřednicím ukázat.

 • Lucie napsal:

  Přeji hezký den, mám na Vás dotaz ohledně bydlení. Bydlím už více než rok v nájemním bytě se svou malou dcerkou. Je to necelý rok, co jsem si vyřídila příspěvek na bydlení, který nám velmi finančně pomáhá. V bytě bydlím jen já a dcera a taky tady máme trvalý pobyt. Ale je to asi půl roku, co jsem si našla přítele, který s námi nebydlí, ale občas u nás v bytě přespí. Trvalý pobyt má v jiné vesnici v domě u svého dědečka. Mohlo by občasné přespání přítele ohrozit můj příspěvek na bydlení?
  Pokud vím, tak když se posuzuje příspěvek na bydlení, tak se posuzuje jen dle trvalého bydliště osob na adrese na kterou se příspěvek vztahuje, nemám pravdu?
  Má úřad právo dále pátrat po tom, jestli u mě přítel přespává, nebo ne?
  Děkuji mnohokrát za odpověď.
  Lucie Václavková

  • Petr Woff napsal:

   Lucie, mám stejný názor jako Vy. Myslím, že občasné přespání Vašeho přítele by nemělo vadit, respektive problémem by bylo teprve jeho trvalé bydliště v bytě, na který příspěvek chodí. Úřad práce má povinnost zjistit, jestli třeba nejsou dávky státní sociální podpory zneužívány – ačkoli velmi osobní otázky na přespávání partnera samozřejmě nejsou příjemné.

 • Iveta napsal:

  Dobrý den, zajímalo by mne, jak postupovat v případě, že mi končí lhůta pro pobírání příspěvku na bydlení. Jsem samoživitelka se dvěma dětmi a nájemné sama nebudu schopna bez příspěvku na bydlení platit. Je nějaká jiná možnost, jak dostávat příspěvek dál? Děkuji za pomoc.

  • Petr Woff napsal:

   Iveto, postupoval bych úplně stejně, jako když jste o příspěvek žádala poprvé. Zašel bych na stejnou pobočku Úřadu práce, přinesl všechna potvrzení o příjmech a výdajích, požádal o formulář a vyplnil žádost na další období.

 • Magda napsal:

  Dobrý den, příspěvek na bydlení za 3. čtvrtletí roku 2015 mně byl odepřen z těchto (myslím, že podivných) důvodů: V době léta jsem byla hospitalizovaná a nájem jsem zaplatila zpětně za 2 měsíce. Jinou možnost jsem neměla. Mé platby nebyly uznané, protože jsem prý nájem neplatila v daném měsíci. Zřejmě jsem si asi měla vždy odskočit z nemocnice na poštu. Úřednice měla problém i s fakturou na elektriku. Faktura prý není průkazný doklad. Syn je tady trvale hlášen, na úřadu jsem syna vyjmula s posuzovaných osob. Několik let zde nebydlí. Po několika měsících neúspěšného vyřizování jsem obdržela výzvu, že mám předložit žádost a příjmy syna – jako společně posuzovanou osobu. Nikdo mně ani nevysvětlil, proč neuznaly nájem. Nemám snad nárok na příspěvek na bydlení, když jsem vážně nemocná a v nemocnici? Není to náhodou diskriminace nemocného člověka? Odpovědi na „neprůkaznou“ fakturu jsou stále stejné. Doložte průkazné doklady. Je to k vzteku a zároveň k smíchu.

 • Michal Aurich napsal:

  Dobrý den, ačkoli pracuji, vydělávám pouze státem danou minimální mzdu. Od úřadu práce pobírám příspěvek na bydlení. Na úřadě mi ovšem odmítli do vypočtu zahrnout i koncesionářský poplatek za televizor a rádio v celkové výši 180,- korun. Příslušný pracovní úřad ve mě nemá důvěru. :-(

 • Lucka napsal:

  Dobrý den, bydlím v chráněném bydlení, mám invalidní důchod 3. stupně a Smlouvu o poskytování sociální služby. Není to nájemní smlouva. Příjem 8 500 Kč, za ubytování platím 4 650 Kč, strava a ostatní služby 4 000 Kč. Mám nárok na příspěvek na bydlení?

  • Petr Woff napsal:

   Lucko, moc Vám fandím, abyste příspěvek na bydlení dostala – a podle mého selského rozumu by Vám úřad měl dávku přiznat. Jak píšete, Smlouva o poskytnutí služby sociální péče sice není klasická nájemní smlouva, ale jejím obsahem je přece například právě ubytování. Být Vámi, možná bych na úřad donesl dotyčnou smlouvu s sebou, protože odpovědní pracovníci třeba nemusejí formu a obsah tohoto dokumentu znát.

  • Petra napsal:

   Lucko, myslím si, že nárok na příspěvek na bydlení máte. Nájem tvoří více než 30 % vašich příjmů. Na příspěvek na bydlení má také vliv, pokud by vám vraceli za vyúčtování. Ale rozhodně to za zkoušku stojí.

 • Kohoutková Andrea napsal:

  Dobrý den, mám dotaz. Od 1.7. 2016 mám smlouvu a trvalý pobyt v bytě RPG. Ovšem abych na tento byt dosáhla, musela jsem spojit příjmy svoje a přítele, který ale s námi nebydlí, trvalé bydliště má jinde, v tomto novém bytě mám trvalý pobyt jen já a mé dvě děti. Ale tím, že jsme spojili naše příjmy, automaticky ho napsali na služby, tudíž je na evidenčním listě, navíc je tam vedený jako druh. Zajímalo by mě, jestli v tomhle případě bude posuzovaný s námi, i když s námi nebydlí, nebo jsou k těmto dávkám posuzovány jen osoby, co mají v místě trvalé bydliště. Děkuji za odpověď. Andrea

  • Petr Woff napsal:

   Paní Kohoutková, podle mých informací by pro příspěvek na bydlení měly být posuzovány jenom osoby, které mají v bytě oficiálně nahlášené trvalé bydliště. Ale raději se ujistěte přímo na úřadě a kdybyste zjistila jiný stav věcí, napište sem, prosím, svoje zjištění. Díky!

 • Vlaďule napsal:

  Dobrý večer, mám dotaz. Partner začal pracovat, tudíž mi byla snížena dávka hmotné nouze z 5 380 Kč na 920 Kč z důvodu, že měl na výplatu 9 251 Kč/půl měsíce, a byl mi odejmout i doplatek na bydlení ve výši 460 Kč, což by bylo pochopitelné, jelikož byl se mnou posuzovaný pro nárok na dávky hmotné nouze (je hlášen na službách, tudíž i v evidenčním listě, nikoli však na trvalém pobytu). V bytě tedy žije se mnou, naší dcerou a mým synem.

  Pobírám rodičovský příspěvek 3 800 Kč, příspěvky na děti 500 Kč a 700 Kč, příspěvek na bydlení 5 050 Kč. Chtěla bych vědět, zda přijdu taky o příspěvek na bydlení. Paní úřednice mi sice řekla, že ji zajímají pouze osoby hlášené na trvalém pobytu, ale dala mi pro partnera formulář na doklad o výši čtvrtletního příjmu + doklad o výši ročního příjmu (a ještě formulář na prohlášení o příjmech rozhodných pro nárok na dávky za kalendářní rok, kde jsem uvedena já, děti i partner – tak tedy nevím proč a nechápu to). Děkuji za vaší odpověď.

  P.S. Partner má dluhy, takže s jeho příjmem nemůžu počítat úplně jistě.

  • Petr Woff napsal:

   Vlaďule, postupoval bych následovně:
   1/ Zeptal bych se paní úřednice, proč chce doklad o příjmu Vašeho partnera, který není v bytě hlášený k trvalému pobytu.
   2/ Kdyby se paní úřednice opravila a například řekla, že podle nových směrnic z ministerstva musí hodnotit všechny osoby, které v bytě reálně žijí, zvážil bych stížnost k veřejné ochránkyni práv (ombudsmance) – zda není Úřad práce v rozporu se zákonem.
   3/ Kdyby nic předchozího nevyšlo, popřemýšlel bych, zda by neměl partner přespávat raději jinde, abyste o příspěvek a doplatek na bydlení nepřišla.

 • Lada napsal:

  Dobrý den, chci se odstěhovat od manžela se dvěma dětmi (13 a 16 let) a požádat o rozvod. Jsem v evidenci Úřadu práce, odkud nepobírám žádné dávky. OSSZ nám teď vyplácí pouze rodičovský příspěvek ve výši 1310 Kč. Další příjem mám z brigády, a to do 1000 Kč, a dcera má nepravidelný příjem také z brigády. Za jakých podmínek a za koho platí OSSZ nájemné? Na jaké příspěvky mám případně nárok? Obávám se, že když se odstěhujeme, budeme bez prostředků. Ráda bych věděla, jestli je reálný odchod od manžela, vzhledem k mojí finanční situaci.

 • Nikola napsal:

  Dobrý den. Na konci srpna nám (já a dvě nezaopatřené děti) končí nájemní smlouva a stěhujeme se do většího bytu. Na současném bydlišti platím nájem 8000,-. Byt, kam se máme stěhovat (a kde už máme zaplacenou kauci) bude stát i se službami kolem 13000,-. Můj příjem je pouze rodičovský příspěvek ve výši 7600,-. Nebude problém se schválením vyššího nájmu? Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Nikolo, se schvalováním takhle vysokého nájmu pro tříčlennou domácnost by neměl být problém v Praze. V menších městech jsou takzvané uznatelné náklady pod úrovní 13 000 Kč měsíčně, vizte první tabulku ve článku výše.

 • Pavla napsal:

  Dobrý den, započítává se do nákladů na bydlení kromě energií, vody, tepla a odpadu také společný úvěr celého paneláku, když jej platíme měsíčně v rozpisu s ostatními náklady na bydlení? Jsem vlastníkem bytu a nyní jsem na rodičáku (příjem jen 9 tisíc Kč) a mám 6-timěsíční miminko.

  • Petr Woff napsal:

   Pavlo, to je dobrá otázka – a budu Vám vděčný, pokud tady potom popíšete, jak Vám odpověděli na Úřadu práce. Osobně si myslím, že výdaje za údržbu a opravy domu (spojené třeba s úvěrem) jsou vlastníkům bytů již započítané do takzvaných srovnatelných nákladů, vizte tabulky ve článku výše.

 • Monika napsal:

  Dobrý den, pobírám příspěvek na bydlení, ale chci se odstěhovat a v bytě zůstane dcera. Ovšem není zapsaná v nájemní smlouvě. Přepis prý nemusí vyjít. Dcera bude také žádat o příspěvek – dostane ho, když nebude na nájemní smlouvě? Trvalé bydliště má. Má malý příjem, sama to neutáhne. Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Moniko, § 24 zákona o státní sociální podpoře začíná následovně:
   Podmínky nároku na příspěvek na bydlení
   (1) Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu

   Takže si osobně myslím, že nikoli, ale třeba se mýlím.

 • Lucie napsal:

  Když mi zvyšují dávky a příspěvky, trvá to skoro měsíc. Majitel vyhrožuje, že mě vyhodí z bytu… A tak jsem zakročila a půjčila si od kamaráda, abych zaplatila nájem. Peníze mi poslal na účet, napsal i prohlášení, že jde o půjčku z důvodu zpožděné dávky. Jakmile dorazily peníze ze sociálky, dluh jsem kamarádovi vrátila (za 5 dní). Jenže teď mi sociálka chce půjčku započítat do příjmu.

 • Alena Mikulová napsal:

  Dobrý den, mám invalidní důchod 2. stupně 6500,- a práci na částečný úvazek za 6500,-. Bydlíme s manželem v bytě 2+kk u RPG. Manžel přišel o práci a je evidovaný na úřadu práce a má nyní podporu 5500,- a ta se bude zmenšovat. Naše náklady na bydlení jsou na nájmu 6800,- a za plyn a elektřinu dáme 800,- měsíčně. V červenci jsme dopláceli za vyúčtování služeb na bytě 10100,-. Zároveň ale máme z dob minulých, kdy jsme byli oba zdraví a měli dobrou práci, zahrádku, která je nyní naší jedinou radostí, na které ale nemůžeme bydlet. Prodej zahrádky není jednoduchá a hlavně okamžitá záležitost. Mám nárok na příspěvek na bydlení? Děkuji

  • Petr Woff napsal:

   Paní Aleno, z uvedených částek je zřejmé, že Vaše náklady na bydlení přesahují 30 % Vaši čistých domácích příjmů. Já rozumím zákonu o státní sociální podpoře tak, že byste měli příspěvek na bydlení dostat. Ale nejsem právník, ani odpovědný zaměstnanec Úřadu práce. Z předchozí diskuse navíc vyvozuji, že by někteří úředníci teoreticky mohli žádost zamítnout právě kvůli vlastnictví zahrady, kterou – jak sama připouštíte – lze výhledově prodat. Ale za vyplnění a odevzdání formuláře dáte „jenom“ kus svého času, takže bych to na Vašem místě zkusil. A především Vám přeju, aby se Vám vrátily dobré časy.

 • Iveta Kunčíková napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Jsem samoživitelka, mám syna (14 let) a dceru, která chodí na VOŠ. V září bychom se měli stěhovat do pronájmu. Na adrese je možné si udělat trvalé bydliště. Ráda bych požádala o příspěvek na bydlení. Jenže jsem se dozvěděla, že v bytě má trvalé bydliště i otec paní, která nám byt pronajala. Bude problém si zařídit příspěvek? Bude tento pán, který tam nebydlí a my ho vůbec neznáme, brán jako posuzovaná osoba? Moc děkuji za odpověď. Iveta Kunčíková

  • Petr Woff napsal:

   Iveto, bohužel potvrzuji Vaše obavy. Myslím si, že do Vašich příjmů budou započítány i peníze člověka, který má v dotyčném bytě nahlášené trvalé bydliště – i když tam třeba zrovna nebydlí a vůbec Vás nezná.

 • Nada Rihova napsal:

  Chtěla bych položit dotaz z druhé strany. Naši noví nájemníci nás žádají o změnu nájemní smlouvy, a to ohledně výše nájemného. Údajně jim to poradila úřednice na sociálních dávkách, aby dávky vůbec dostali. Máme prý stanovit nižší nájem a případně navýšit zálohy na energie, aby celková částka zůstala stejná. Nám se to nelíbí – zálohy podléhají vyrovnání, výši nájmu nechceme měnit. Navíc o příspěvku rozhoduje výše příjmů, počet rodinných příslušníků, lokalita (= Ostrava-Jih) a pak právě náklady na bydlení. Příliš nechápeme radu té úřednice. Opravdu nájemníci získají výhodu? My jako majitelé bytu toto přece nemusíme řešit. Naopak bychom prý měli pro úřad potvrdit, že nájem je řádně splácen, pokud bude dávka přiznána. Prosím, můžete se k tomu vyjádřit a udělat v této otázce jasno? Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Naďo. Žádost Vašich nájemníků, abyste jim snížila nájemné, může dávat smysl v případě takzvaného doplatku na bydlení. Tato „dávka hmotné nouze“ byla některým lidem odňata, pokud dotyčné domácnosti měly možnost levnějšího bydlení, ale zůstaly ve dražším. Jinak, pokud vím, nemůže snížení nájemného pomoci člověku k vyšším sociálním dávkám. A každopádně souhlasím, že nemáte povinnost nájemné snižovat. Děkuji Vám za podporu na sociální síti a přeju hezký zbytek léta.

 • Iveta napsal:

  Dobrý den, mám specifický dotaz, rozhodla jsem se ve svých 30 letech vystudovat medicínu. Budu tudíž hlášená jako student a nebudu evidována na úřadu práce. Sehnala jsem si byt, se vším za cca 13 500,- Kč. Bohužel majitelka bytu mi může nabídnout pouze podnájemní smlouvu s trvalým bydlištěm, je možné dosáhnout na příspěvek na bydlení? Děkuji moc.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Iveto, na příspěvek nemá vliv, jestli jste studentka, nebo nezaměstnaná apod. Kromě poměrně nízkých příjmů je potřeba trvalé bydliště v bytě, na který sociální dávku žádáte – to byste, jak píšete, splňovala. Ale zároveň potřebujete nájemní smlouvu, nikoli podnájemní smlouvu. Pozor tedy na to, co podepíšete. Nájemní smlouvu zpravidla uzavíráme přímo s majitelem bytu, podnájemní smlouvu uzavíráme s nájemníkem (například když byt patří stavebnímu družstvu, které uzavřelo nájemní smlouvu se svým členem – a ten uzavře podnájemní smlouvu se studentkou, která bude v objektu bydlet). Kdybych se nevyjádřil srozumitelně, napište. Hodně štěstí!

 • elisana napsal:

  Dobrý den. Budu se stěhovat od manžela. Můj důchod činí 8 300 Kč. V novém domově budu mít trvalé bydliště. Chci se zeptat, zda budu mít nárok na příspěvek na bydlení, i když nejsem rozvedená. V bytě budu bydlet sama. Děkuji za odpověď.

 • Petr Woff napsal:

  Eliško, v žádosti o příspěvek na bydlení uvádíte jenom jména a příjmy osob, kteří mají v daném bytě/domě hlášené trvalé bydliště. Takže pokud tam má hlášené trvalé bydliště jakýkoli člověk, který hodně vydělává, pravděpodobně tuto sociální dávku nedostanete. Ale pokud tam nemá hlášené trvalé bydliště Váš manžel, nehraje v procesu schvalování roli.

  Konkrétní úředník může argumentovat, že byste měli s manželem sdílet svoje příjmy, ale v takovém případě odkažte na zákon o státní sociální podpoře, § 7, odstavec 5, kde jasně stojí: „Jde-li o příspěvek na bydlení, považují se za rodinu všechny osoby, s výjimkou osob uvedených v odstavci 4, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu; podmínka, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby, se však nevyžaduje.“ V odstavci 4 je zmíněno dítě, které žije třeba v internátní škole.

 • Martina napsal:

  Bydlím ve vlastním bytě, ve kterém máme topení dvojího typu. Jedná se o kamna na dřevo a zároveň máme elektrický kotel. Za jakých podmínek by se započítal příspěvek na pevná paliva do uznatelných nákladů? Na Úřadu práce mi pracovnice řekly, že pokud máme tarif na elektrickou energii D PŘÍMOTOP COMFORT, pevná paliva nezapočítávají. Martina

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *