Referent majetkové správy: plat a práce

V oficiálním katalogu pracíREFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY číslo 1.01.04. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent majetkové správy.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Zajišťování drobných oprav a údržby majetku.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent majetkové správy (v katalogu prací pozice 1.01.04)

Referent majetkové správy ve 4. platové třídě

1. Příprava podkladů pro výpočet nájemného a poplatků za služby za užívání bytů a nebytových prostor a ostatních služeb poskytovaných při jejich užívání.

2. Fyzický soupis majetku.

3. Shromažďování požadavků na opravy a údržbu majetku podle druhu.

4. Organizace provozu zasedacích místností a sálů.

Referent majetkové správy v 5. platové třídě

1. Propočty a sumarizace hodnot a porovnávání fyzických a účetních stavů majetku.

2. Výpočty úhrad za užívání majetku podle obecných metodik nebo předpisů.

3. Zajišťování drobných oprav a údržby majetku.

Referent majetkové správy v 6. platové třídě

1. Provádění inventur, zpracovávání inventarizačních seznamů a ověřování souladu fyzického a účetního stavu majetku.

Referent majetkové správy v 7. platové třídě

1. Příprava věcných podkladů pro uzavírání smluv týkajících se údržby, oprav nebo vybavení majetkem.

2. Komplexní zajišťování správy jednotlivých částí majetkových souborů.

3. Sledování čerpání rozpočtu na správu majetku. Vyřizování požadavků na pořízení, opravy a údržbu majetku podle druhu, kontrola položek a fakturovaných částek za pořízený majetek. Úplná a podrobná operativní evidence majetku, provádění kontrol s účetní evidencí tohoto majetku, vedení průkazné agendy včetně opatření provedených při zjištění nežádoucího stavu.

Referent majetkové správy v 8. platové třídě

1. Zajišťování správy majetku organizace nebo majetku státu ve vymezené působnosti, jeho nabývání, uchovávání, prodeje nebo jiných forem dispozice.

2. Sestavování plánů majetkové správy podle propočtů, sumarizací, výsledků inventur a potřeb.

3. Souhrnné zpracovávání návrhů smluv při správě majetku.

4. Organizace výběrových řízení pro akce provozního charakteru při správě majetku.

Referent majetkové správy v 9. platové třídě

1. Komplexní zajišťování majetkové správy (nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem dispozice) a metodické usměrňování majetkové správy na nižších organizačních složkách.

2. Komplexní zajišťování jednotlivých věcně a právně složitých forem dispozice s rozsáhlými a různorodými majetkovými soubory organizace.

Referent majetkové správy v 10. platové třídě

1. Komplexní správa rozsáhlých a různorodých majetkových souborů, právně a věcně složitých forem jeho nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem dispozice.

2. Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu.

Referent majetkové správy v 11. platové třídě

1. Komplexní koordinace a metodické usměrňování správy značně rozsáhlých a různorodých majetkových souborů rozmístěných na více místech nebo v zahraničí. Navrhování komerčního využití majetku včetně ekonomických analýz, metodik a opatření.

2. Zajišťování specializovaných odborných činností v oblasti majetkové, majetkoprávní a restituční.

3. Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek.

Referent majetkové správy ve 12. platové třídě

1. Komplexní koordinace postupů veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek za používání různých druhů zadávacího řízení.

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *