Referent územního plánování a stavebního řádu

V oficiálním katalogu pracíREFERENT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU číslo 2.10.32. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent územního plánování a stavebního řádu.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Výkon agendy stavebního úřadu.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent územního plánování a stavebního řádu (v katalogu prací pozice 2.10.32)

Referent územního plánování a stavebního řádu v 8. platové třídě

1. Zajišťování a příprava podkladů pro výkon obecného stavebního, speciálního stavebního nebo vojenského stavebního úřadu (dále jen „stavební úřad“).

Referent územního plánování a stavebního řádu v 9. platové třídě

1. Zajišťování a příprava podkladů pro výkon úřadu územního plánování.

2. Zajišťování dokumentace průběhu územně plánovacích nebo rozhodovacích procesů ve vymezené působnosti úřadu územního plánování nebo stavebního úřadu.

3. Výkon agendy stavebního úřadu.

Referent územního plánování a stavebního řádu v 10. platové třídě

1. Výkon úřadu územního plánování.

2. Výkon stavebního úřadu.

3. Výkon územně plánovací činnosti obecním úřadem.

Referent územního plánování a stavebního řádu v 11. platové třídě

1. Koordinace výkonu úřadu územního plánování.

2. Koordinace výkonu stavebního úřadu.

3. Pořizování nástrojů územního plánování včetně zajišťování vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.

4. Výkon úřadu územního plánování v působnosti kraje, hlavního města Prahy nebo magistrátu územně členěného statutárního města.

5. Výkon stavebního úřadu v působnosti kraje, hlavního města Prahy nebo magistrátu územně členěného statutárního města.

Referent územního plánování a stavebního řádu ve 12. platové třídě

1. Koordinace a usměrňování výkonu stavebního úřadu v působnosti kraje, hlavního města Prahy nebo magistrátu územně členěného statutárního města.

2. Koordinace a usměrňování výkonu úřadu územního plánování v působnosti kraje, hlavního města Prahy nebo magistrátu územně členěného statutárního města.

3. Pořizování nástrojů územního plánování včetně zajišťování vyhodnocování vlivu na udržitelný rozvoj území v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

Referent územního plánování a stavebního řádu ve 13. platové třídě

1. Koordinace a usměrňování výkonu stavebního úřadu v působnosti ministerstva.

2. Komplexní pořizování rezortních a krajských koncepcí územního rozvoje včetně zajišťování vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území.

3. Koordinace a metodické usměrňování státního dozoru ve věcech územního plánování, územního rozhodování nebo stavebního řádu v působnosti ministerstva.

4. Koordinace a systémové usměrňování územního plánování České republiky.

5. Koordinace a systémové usměrňování stavebního řádu České republiky.

Referent územního plánování a stavebního řádu ve 14. platové třídě

1. Tvorba koncepce územního plánování České republiky.

2. Tvorba koncepce stavebního řádu České republiky.

3. Stanovování systémových přístupů a východisek územního rozvoje České republiky.

Referent územního plánování a stavebního řádu v 15. platové třídě

1. Tvorba koncepce a strategie územního rozvoje České republiky.

3 komentáře

 • Petra Čehovská napsal:

  Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, jaký je rozdíl mezi výkonem agendy stavebního úřadu a výkonem stavebního úřadu. První je zařazeno v 9. platové třídě, druhé je zařazeno v 10. platové třídě. Předem děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, paní Čehovská, posílám oficiální vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí, poskytnuté tiskovým mluvčím panem Petrem Sulkem. Odpovědi rozumím tak, že v 9. platové třídě člověk vykonává dílčí agendu (například pomocnou administrativu), zatímco v 10. platové třídě jde o komplexní kompetence (vystupujete jménem instituce, řešíte sama celý problém):

   „Výkonem stavebního úřadu se rozumí provádění všech věcí spadajících do působnosti stavebního úřadu podle zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

   Přitom není podstatné, zda zaměstnanec vykonává stavební úřad pro územně vymezenou část obce, pro určitý okruh občanů nebo vymezené druhy staveb (inženýrské sítě, rodinné domy …). Jestliže proto bude zaměstnanec stavebního úřadu vykonávat pro takto vymezené okruhy komplexně všechny úkony příslušející stavebnímu úřadu, zařadí se podle bodu 2 v 10. platové třídě v povolání 2.10.32 Referent územního plánování a stavebního řádu v příloze k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, do této 10. platové třídy.

   Agendou stavebního úřadu se rozumí souhrn věcně souvisejících prací, které tvoří ucelenou část (zákonné působnosti) stavebního úřadu. Uvedená dílčí působnost se tedy vztahuje k zákonem vymezené působnosti stavebního úřadu.

   Zaměstnanec, kterého zaměstnavatel pověří výkonem agendy stavebního úřadu, se podle bodu 3 v 9. platové třídě uvedeného povolání zařadí do této 9. platové třídy

   Při zařazování zaměstnance stavebního úřadu do platové třídy se tedy vychází z toho, jaký okruh prací z působností stavebního úřadu po něm zaměstnavatel požaduje, zda to bude komplexní výkon stavebního úřadu (celé působnosti stavebního úřadu) nebo pouze určitá specifická část tohoto celku (část působnosti stavebního úřadu – agenda).

   Okruh zaměstnanců, od kterých zaměstnavatel požaduje celistvý výkon stavebního úřadu nebo pouze jeho specifickou část, určuje zaměstnavatel.“

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *