Sociální péče u soukromníka: minimální a zaručená mzda

Každému podle jeho zásluh! Idealistické heslo zkouší alespoň částečně naplňovat stát. Ve veřejném sektoru reguluje odměňování zaměstnanců platovými třídami a tabulkami. Akciovým společnostem (a.s.), společnostem s ručením omezeným (s.r.o.), nestátním neziskovým organizacím – zkrátka soukromníkům nechává v uzavírání pracovních smluv značnou svobodu. Přesněji: Stát neomezuje odměnu, kterou dostává například pracovník sociální péče. Ale vládní nařízení č. 567/2006 Sb. zavádí pojmy minimální mzda a zaručená mzda.

Se složitostí, odpovědností a namáhavostí stoupají takzvané skupiny prací, a s nimi také garantovaná odměna. Minimální mzda představuje základní sazbu, ale většina zaměstnanců musí dostávat více. Uvedené sazby platí pro týdenní pracovní dobu 40 hodin, bez příplatků za ztížené pracovní prostředí apod.

ZARUČENÁ MZDA 2016/2017Invalidé v r. 2016Zdraví v r. 2016Všichni v r. 2017
Skupina pracíPlatová třídaKč/hod.Kč/měsícKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1. a 2.55,109 30058,709 90066,0011 000
2.3. a 4.60,9010 30064,8010 90072,9012 200
3.5. a 6.67,2011 30071,6012 10080,5013 400
4.7. a 8.74,2012 50079,0013 30088,8014 800
5.9. a 10.81,9013 80087,2014 70098,1016 400
6.11. a 12.90,5015 30096,3016 200108,3018 100
7.13. a 14.99,9016 800106,3017 900119,6019 900
8.15. a 16.110,3018 600117,4019 800132,0022 000

V příloze zmíněného vládního nařízení má speciální kapitolku sociální péče. Upřesněny jsou skupiny prací pro sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.

Sociální péče (sociální pracovník, pracovník v sociálních službách)

Sociální péče ve 2. skupině

 1. Poskytování přímé obslužné péče o klienty, podpora jejich soběstačnosti, nácvik jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání klientů, manipulace s přístroji, pomůckami a prádlem a udržování čistoty a hygieny u klientů.
 2. Provádění úkonů pečovatelské služby. Výdej a rozvoz jídla klientům. Provádění dílčích sociálně pečovatelských úkonů pro klienty.

Sociální péče ve 3. skupině

 1. Rutinní práce při vytváření, prohlubování a upevňování základních hygienických a pracovních návyků a při péči o klienty, spolupráce na posilování sociálních a společenských kontaktů klientů.
 2. Provádění pečovatelských prací spojených s přímým stykem s občany s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péče o jejich domácnost včetně péče o prádlo, donášky paliva, provádění pohybové aktivizace klientů.
 3. Provádění asistenční služby a osobní asistence osobám zdravotně postiženým.

Sociální péče ve 4. skupině

 1. Fixace získaných společenských a pracovních návyků u dospělých mentálně postižených klientů. Rozvíjení pracovní aktivity. Provádění odborného pracovního výcviku včetně vyhledávání pracovních příležitostí pro léčbu prací. Rozvíjení individuální manuální zručnosti klientů. Zabezpečování zájmové a kulturní činnosti v zařízeních sociální péče.
 2. Vyhledávání, organizování a provádění volnočasových aktivit zaměřených zejména na rozvíjejí osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností klientů formou výtvarné, hudební, dramatické nebo tělesné výchovy.
 3. Poskytování dílčí sociální pomoci, zabezpečování základních sociálních agend. Zajišťování informací a odborných podkladů pro sociální práci včetně jejich zpracování, provádění dílčích sociálních šetření. Komplexní zajišťování přímé obslužné péče, základních výchovných, aktivizačních služeb, sestavování individuálních plánů rozvoje osobnosti klienta.

Sociální péče v 5. skupině

 1. Sociálněprávní poradenství, analytická a metodická činnost v sociální péči. Vytváření podmínek pro zapojení klientů do společenského procesu. Poskytování soustavné sociální pomoci v přímém styku s občany, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace.
 2. Řešení sociálněprávních a sociálně zdravotních problémů klientů aplikací odborných metod sociální práce, anamnézy, poradenství; účast na jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů. Sociální práce v zařízeních sociální intervence (azylové domy, domovy pro matky s dětmi, noclehárny apod.).

Sociální péče v 6. skupině

 1. Poskytování krizové intervence. Poskytování sociálněprávního poradenství a sociální práce s rodinami nebo jednotlivci v krizových situacích. Odborná činnost ve střediscích drogové a jiné závislosti.
 2. Provádění náročných metodických a specializovaných kontaktních činností se zaměřením na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji a na vědomé, cílené a včasné vyhledávání jedinců a skupin v nepříznivé sociální situaci a na analýzu jejich sociálních potřeb v dané komunitě.

6 komentářů

 • Šebesta Stanislav napsal:

  Pracuji jako údržbář v jeslích, které jsou příspěvkovou organizací. Pracovní doba je 4 hodiny denně, což odpovídá 20 hodinám týdně. Jaká je zaručená mzda? Jakou mám mít platovou třídu?

  • Petr Woff napsal:

   Pane Šebesto, jako zaměstnanec školského zařízení, které je příspěvkovou organizací (dostává peníze na provoz například od obce) byste měl normálně dostávat plat podle platové tabulky pro nepedagogické pracovníky ve školství. (Shodou okolností se nyní stejná tabulka vztahuje i na sociální pracovníky.) Ale tam jsou pro údržbáře, respektive školníky celkem nízké tarify, navíc do 5. platové třídy Vám zaměstnavatel nemusí uznat žádnou praxi. Takže bych vycházel raději ze zaručené mzdy pro školníka, který patří do takzvané 2. skupiny prací a letos má dostávat aspoň 10 900 Kč hrubého měsíčně, pokud zároveň nepobírá invalidní důchod a vykonává: „Provádění domovnických a školnických prací včetně drobné údržby.“ Při polovičním úvazku (20 hodin týdně) by to tedy aktuálně byla polovina: 5 450 Kč, od Nového roku částka zase stoupne.

 • Katerina Hnilicova napsal:

  Dobrý den, mám vystudované bakalářské studium vzdělávání dospělých na fakultě andragogiky. Můžu pracovat jako sociální pracovnice? Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Kateřino, požadavky pro sociální pracovníky definuje zákon č. 108/2006, o sociálních službách. Tam je jako dostačující vysokoškolské vzdělání jmenováno to, které člověk získal: „studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku“. Já tam tedy andragogiku – vzdělávání dospělých nevidím :-(.

   Pokud nemáte dlouhodobou praxi v povolání sociální pracovnice z dřívějška (což může být případ starších lidí, kteří v sociálních službách pracovali ještě před vznikem zmíněného zákona), možná byste si musela dodělat vyšší odbornou školu, zaměřenou: „na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost“.

 • Renata Nepimachová napsal:

  Dobrý den, potřebuji poradit se zařazením zaměstnance do platové tabulky a platové třídy. Jsme nezisková organizace – spolek, dostali jsme povolení vykonávat činnost v rámci výkonu sociálně-právní ochrany: uzavírat dohody o pěstounské péči, poskytovat výchovnou a poradenskou činnost osobě pečující (pěstouny) apod. Nově zřizujeme pracovní místo na tuto pozici. Nevím, do jaké tabulky a do jaké platové třídy mám tohoto zaměstnance zařadit. Děkuji.

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *