Kolik vydělá strážník obecní a městské policie?

Pořadové číslo a jméno povolání podle katalogu prací: 2.21.31 STRÁŽNÍK
Nejnižší požadované vzdělání: zákon o obecní policii (č. 553/1991 Sb., § 4) jmenuje mezi podmínkami „střední vzdělání s maturitní zkouškou“ a „splnění stanovených odborných předpokladů“. Ve veřejném sektoru je obvykle nedostatečně vzdělanému zaměstnanci snížený platový stupeň.
Platová tabulka: nařízení vlády č. 564/2006 Sb. říká, že strážník obecní nebo městské policie dostává plat podle tabulky, kterou najdete níže. Obecní a městské policie jsou totiž zřizované zastupitelstvy obcí a měst. Na rozdíl od příslušníka státní Policie ČR, strážník není ve služebním, ale běžném pracovním poměru. Zaměstnává ho přímo příslušná obec nebo město.

Platová tabulka strážníků, účinná od 1. listopadu 2016

Stupeň Praxe Platové třídy a základní hrubý plat strážníka (Kč/měsíc) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 8 240 8 950 9 700 10 510 11 390 12 350 13 400 14 540 15 780 17 100 18 590 20 140 21 830 23 700 25 710 27 910
2 do 2 let 8 540 9 280 10 060 10 910 11 850 12 830 13 900 15 100 16 360 17 750 19 280 20 890 22 670 24 580 26 690 28 960
3 do 4 let 8 860 9 640 10 440 11 320 12 290 13 310 14 430 15 670 16 990 18 430 20 040 21 690 23 520 25 520 27 700 30 040
4 do 6 let 9 190 10 000 10 850 11 750 12 760 13 820 14 980 16 270 17 630 19 130 20 780 22 490 24 400 26 480 28 740 31 180
5 do 9 let 9 560 10 380 11 260 12 200 13 240 14 350 15 550 16 890 18 300 19 850 21 560 23 350 25 320 27 470 29 820 32 350
6 do 12 let 9 930 10 770 11 670 12 650 13 740 14 880 16 140 17 540 18 980 20 590 22 380 24 230 26 280 28 500 30 940 33 560
7 do 15 let 10 300 11 200 12 120 13 140 14 250 15 450 16 730 18 190 19 720 21 380 23 230 25 150 27 270 29 590 32 110 34 820
8 do 19 let 10 690 11 610 12 590 13 630 14 800 16 020 17 360 18 880 20 460 22 180 24 100 26 110 28 300 30 700 33 340 36 140
9 do 23 let 11 090 12 040 13 070 14 150 15 360 16 630 18 020 19 590 21 220 23 020 25 000 27 090 29 360 31 870 34 600 37 500
10 do 27 let 11 530 12 520 13 560 14 690 15 950 17 270 18 690 20 340 22 030 23 880 25 940 28 110 30 480 33 070 35 910 38 900
11 do 32 let 11 950 12 970 14 080 15 240 16 560 17 920 19 420 21 120 22 870 24 800 26 920 29 170 31 620 34 320 37 260 40 390
12 nad 32 let 12 410 13 470 14 610 15 810 17 200 18 600 20 150 21 920 23 730 25 740 27 950 30 270 32 820 35 610 38 650 41 910

Započitatelná praxe: zahrnuje také vojenskou základní nebo civilní službu, až 6 let mateřské a rodičovské dovolené, až 6 let péče o dlouhodobě těžce postižené a zároveň nezletilé dítě; předchozí pracovní zkušenosti z jiných oborů započítá zaměstnavatel maximálně ze dvou třetin, podle jejich využitelnosti pro výkon požadované práce.

Platová třída: katalog prací (podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., část 2.21.31) stanovuje minimálně 5. a maximálně 12. platovou třídu, zařazení záleží na nejtěžším vykonávaném pracovním úkonu.
Náplň práce: podrobně upřesňuje závěrečná kapitolka.

Platy strážníků zrcadlí nejtěžší vykonávanou práci

Strážník v 5. platové třídě

 1. Provádění úkonů při ochraně veřejného pořádku, osob, majetku a zařízení v obci podle přesně stanovených postupů do doby ukončení školení a odborného výcviku.

Strážník v 6. platové třídě

 1. Plnění úkolů obecní policie při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci.

Strážník v 7. platové třídě

 1. Komplexní plnění úkolů při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci.

Strážník v 8. platové třídě

 1. Provádění speciálních úkolů při zajišťování veřejného pořádku v obci v souvislosti s výkonem pořádkové služby, řízení zásahů, používání speciální techniky a zařízení a řešení komplikovaných postupů.
 2. Zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci, řízení směn, koordinace zásahových skupin a určování techniky a taktiky při zásahu včetně zpracovávání služební dokumentace.
 3. Koordinace operačních činností obecní policie v operačním dni.
 4. Provádění kontroly a posuzování výkonu služby zaměstnanců městské policie a navrhování opatření ke zlepšení činnosti obecní policie.

Strážník v 9. platové třídě

 1. Zpracovávání závazných metodických pokynů a směrnic k postupům obecní policie.
 2. Komplexní zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci obce.

Strážník v 10. platové třídě

 1. Komplexní zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku se složitou organizační strukturou.

Strážník v 11. platové třídě

 1. Tvorba koncepce komplexního zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku ve statutárních městech.

Strážník ve 12. platové třídě

 1. Tvorba koncepce komplexního zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v hlavním městě Praze.

30 komentářů

 • Jindřich Mládek napsal:

  Strážník městské policie, pracovní náplň: uniformovaná služba beze zbraně (strážník-operátor), práce na režimovém pracovišti (vyřizování přestupků s přestupci, přijímání oznámení, dle pokynů koordinuje krizové řízení, pult centralizované ochrany, koordinace hlídek v terénu, obsluha kamerového systému, práce s informačními systémy). 6. platová třída podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a NV č. 564/2006 Sb. Dotaz: Odpovídá uvedená platová třída pracovní náplni? Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Pane Mládku, pokud máte ve smlouvě „koordinaci hlídek v terénu“, osobně bych Vás viděl spíše v 8. platové třídě, kde je mimo jiného výslovně uvedená „koordinace operačních činností obecní policie v operačním dni“.

 • Jana Zámožná napsal:

  Dobrý den, strážník městské policie – pracovní náplň nad rámec ostatních strážníků:
  Zpracovává metodické pokyny a směrnice k postupům městské policie.
  Kontroluje plnění úkolů ostatních strážníků.
  Je v pořádku 9. platová třída?

  Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Paní Zámožná, podle mě je 9. platová třída tohoto strážníka v pořádku. Leda kdyby kontroloval plnění úkolů ve větší organizační struktuře (ve větší skupině, která je například ještě dále hierarchicky členěná), považoval bych za adekvátní 10. platovou třídu.

 • Barbora napsal:

  Dobrý den,
  mám VŠ vzdělání v magisterském studijním programu, praxi 7 let v obchodní činnosti s 3-letou MD. Dle uvedeného textu, bych po absolvování kurzu na strážníka automaticky spadala do 10. – 12. platové třídy? Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Barboro, nikoli. Zařazení do platové třídy závisí na nejtěžší vykonávané činnosti. Možné náplně práce jsou vypsané na této stránce, pod nadpisem „Platy strážníků odrážejí jejich zkušenosti a nejtěžší vykonávanou práci“. Vaše vysokoškolské – magisterské vzdělání je dostatečné i pro nejvyšší zařazení. Ale například ve 12. třídě by Vaší prací musela být: „Tvorba koncepce komplexního zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v hlavním městě Praze.“

 • Zdeněk Zbránek napsal:

  Dobrý den, mám pouze středoškolské vzdělání s výučním listem, mohu se i bez maturity stát strážníkem?

  • Petr Woff napsal:

   Pane Zbránku, bohužel v zákoně o obecní policii (553/1991 Sb.) stojí (§ 4):
   „(1) Strážníkem může být občan České republiky, který
   a) je bezúhonný,
   b) je spolehlivý,
   c) je starší 21 let,
   d) je zdravotně způsobilý,
   e) dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a
   f) má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů (dále jen „osvědčení“).“

 • Jirka napsal:

  Dobrý den, spadá do této tabulky asistent městské policie neboli asistent prevence kriminality? Případně do jaké tabulky spadá tato pracovní pozice? Nabízejí mi, říkali podle tabulky, 15 000 Kč super hrubá mzda a přitom mám VŠ. By mě zajímalo, kde jsou ty průměrné mzdy ČR.

  • Petr Woff napsal:

   Jirko, podle mě přísluší asistentovi městské policie v oficiálním katalogu prací pozice asistent – jeho platové třídy jsou rozepsané TADY. Vycházím ze článku Ministerstva vnitra, kde mimo jiné stojí: „Asistent prevence kriminality (dále jen „asistent“) je zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Asistent není strážníkem ani čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny výhradně strážníku nebo čekateli.“ Mzdy pobírají zaměstnanci v soukromých společnostech, tady hovoříme o platech. Do průměrů se navíc započítávají také příplatky, které mohou výplatu podstatně zvýšit, osobním příplatkem asistenta až o polovinu hrubého základu.

  • Honza napsal:

   Jirko, když máte VŠ, tak byste mohl aspoň tušit, jak to s tou průměrnou mzdou je… A hlavně co je to průměr…

 • Petra napsal:

  Dobrý den, když bych ihned po škole nastoupila k Městské policii (studuji policejní školu), do jaké TT bych byla zařazena? Nějak v tom mám zmatek. Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Petro, „začátečnice“ bez praxe bude zařazena do 1. platového stupně, dále někam v intervalu 5. až 12. platové třídy podle nejtěžší vykonávané práci (vizte článek výše, kde jsou rozepsány všechny alternativy). Tabulka ukazuje, že vychází měsíční hrubý základ 10 630 Kč až 18 790 Kč právě podle příslušné třídy, plus případné příplatky. Například měsíční hrubý základ 11 520 Kč vychází, když nejobtížnější prací strážníka bez jakékoli uznatelné praxe je: „Plnění úkolů obecní policie při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci.“

 • Michal napsal:

  Dobrý večer, která právní norma nebo nařízení upravuje rozsah činností pro jednotlivé platové třídy povolání strážník, které uvádíte výše? Děkuji za odpověď.

 • hanz pavel napsal:

  Dobrý den, mám vystudovanou Policejní akademii, bude mi při nástupu započítáno 5 let studia jako praxe při přípravě na povolání?

 • Petr napsal:

  Prosím, proč se tomu spolku zbytečně ozbrojených i navzájem nebezpečných lidí říká Policie, když jsou to strážníci? K čemu mají zbraně? Kvůli egu? A dále, jak je možné, že jsou odměňováni podle výše vybraných pokut? To je přece absurdní! To je jakoby soudce měl prémie podle počtu napařených let! Kdo trestá, nesmí z toho mít prospěch! Tahle parodie na Policii je výjimka?

 • brumla napsal:

  Petr, 11.11., 10:12: Ono se tomu „spolku“ neříká Policie, ale Městská policie. Označení „strážník“ vychází ze zákona č. 553/1991 Sb. (o obecní policii).
  Co se týká zbraní (asi máš na mysli krátkou střelnou), pak i toto vybavení strážníka vychází z výše uvedeného zákona, § 18 + § 20. O vybavení krátkou střelnou zbraní rozhoduje obec při zřízení obecní policie a sami zaměstnanci si to rozhodnout nemohou. Prostě se musí podřídit zřizovateli (tzn. obci). Ale je pravdou, že zdaleka ne všechny obecní a městské policie krátké střelné zbraně nakoupily. Výjimečně u některých obecních policiích má strážník volbu (většina ji v takovém případě nenosí nebo jen na některé úkoly). Ale u velkých městských policií je nošení zbraně předepsáno vnitřním pracovním předpisem a sám strážník si nemůže vybrat. Je „jenom“ zaměstnanec a musí se podřídit.
  Brněnských a ostravských strážníků je kolem pěti set, pražských strážníků je přes dva tisíce a v takovém množství se určitě vyskytnou lidé, kteří si tím ego zvyšují. Možná tomu nebudeš věřit, ale v případě volby by určitě 2/3 až 3/4 určitě chodili beze zbraně. Už třeba jen proto, že váží s náboji asi 1,2 kg a z téhle váhy tě za pár týdnů bolí záda.
  Většinou není strážník odměňován (nenároková složka) podle výše vybraných a předepsaných pokut. Děje se to jen v některých městech a obvodech, záleží vždycky jen na nadřízeném, kde vidí priority…
  Tož tak. :-)

  • Karel napsal:

   Aha. Bolí záda. Tak snad aby ji nosil u pasu… Slušně prosím o informaci, pokud ji máte, v kterých městech (vlastně obvodech, jak píšete) je tak rozumný nadřízený, co nemotivuje zaměstnance dle vybraných pokut. Rád se tam budu cítit jistěji a bezpečněji. Z činnosti Městské policie totiž bývám často (neprávem?) znechucen.

   • brumla napsal:

    Karel, 15.11., 10:11:
    Dobře, nechal jsem se s tou zbraní nachytat. :) Zkrátka a dobře, strážník nemůže zbraň použít v žádném jiném případě než v případě nutné obrany a krajní nouze, takže většina „obyčejných“ strážníků její nošení skutečně považuje za zbytečnou. Na činnost se nehraje většinou v menších městech, ale ani v některých obvodech statutárních měst. Nezlobte se, dál se k tomu nechci vyjadřovat. Záleží i na tom, jak se k tomuhle problému staví i samo město (zřizovatel obecní a městské policie.)

    Co se týká Vašeho znechucení, nebudu Vám ho rozmlouvat. Strážníci jsou v uniformě a když jeden z nich udělá průšvih, svezou se všichni. Je to stejné jako v jiné profesní skupině, mezi tou spoustou strážníků se najdou lidé normální, se kterými se dá domluvit. A máte pravdu, najdou se i ti, kteří si honí ego a měli by se léčit. Ale opravdu jste třeba kvůli nějakému řemeslníkovi nepřišel o peníze? A házíte do jednoho pytle šmahem všechny řemeslníky a živnostníky? :)

    Mnoho nedorozumění a „znechucení“ z činnosti MP vzniká i neznalostí zákonů ze strany lidí a celkově právním nihilismem v ČR. Neberte to osobně, prosím. Strážník je zaměstnanec, musí se řídit přidělenými úkoly, kdy kde má stát, co má kontrolovat, na co má dbát apod. a i on je kontrolován nejen ze strany nadřízených, ale i inspekcí. Když přijde kvůli nesplnění (debilního) úkolu o peníze, rozmyslí si to. Můžete namítnout, že může jít dělat něco jiného – ano, může. Ale ve kterém zaměstnání nepotká na 100 % jako nadřízeného blbce? A opravdu všude jinde je pohodová, přitom tvůrčí, inspirativní a přátelská atmosféra? Ale to už jsem odbočil, snad mi prominete…

   • Petr napsal:

    Karle, patřím k těm, které evidentně nemáte rád. Dělám svou práci poctivě 23 let a myslím, že dobře. Vůbec netušíte, jak moc haníte práci tisíců poctivých lidí. A jen tak mimochodem – opasek včetně zbraně má průměrně asi 4,5 kg a jestli myslíte, že záda nebolí, pak si to sám vyzkoušejte na 12 hodin denně, za každého počasí. Každý, kdo slouží déle než 10 let, ví, o čem mluvím. Můžete si někdy vyzkoušet tak fajn zážitky jako jsou rvačky, ruce od cizí krve, denní setkávání se žloutenkou, TBC a jinými chuťovkami. Nepočítám dopravní nehody, požáry, povodně, domácí spory, útoky nožem a jinými zbraněmi. Jestli soudíte dle jedinců, pak je to smutné – mě jednou zubař špatně vytrhl zub, mám si tedy myslet, že všichni zubaři jsou nemehla?

 • Karel napsal:

  Díky za odpověď, rozumné. K.

 • Jan napsal:

  Dobrý den, jsem strážník Městské policie od roku 1995 (vzdělání Bc.), má platová třída je 7/10, náplň – tzv. přestupkář se vším všudy, vyřizování korespondence atd. K tomu samozřejmě každodenní činnost – komplexní plnění úkolů při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci, služba v uniformě beze zbraně. Děkuji za odpověď, zda třída odpovídá.

 • David napsal:

  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat: Jak je možné, že u pražské policie uvádějí nástupní plat 28 000 – 30 000 Kč a tady v platové tabulce jsou zcela jiné údaje?
  Děkuji za odpověď. :-)

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Davide, možná šéfové pražských strážníků rozdávají a započítávají také vysoké příplatky. Například osobní ohodnocení může dosahovat až 50 % nejvyššího platového tarifu nejvyššího platového stupně v dané platové třídě (třeba aktuálně – koncem roku 2015 může nastupující strážník v 8. třídě dostávat k základu osobní ohodnocení až 10 535 Kč). Jsou ještě příplatky za těžké pracovní podmínky, za vedení a další.

 • brumla napsal:

  4David, 7.12.
  Davide, kdybyste se podíval na menší písmo pod tímto sdělením, přečetl byste si tam, že se jedná o plat po dokončení základní odborné přípravy (ZOP) a přiznání všech možných příplatků. Takže: základní plat (podle „započitatelné“ praxe) + 6.000 Kč rizikový příplatek + osobní + příplatky podle zákoníku práce za soboty, neděle, svátky + noční + příspěvek na bydlení + příspěvek na dopravu + možné přesčasy (25%, resp. 50%) + odměny (občas, někdy sporadicky). Snad jsem na nic nezapomněl…

  V reálu, po ukončení základní odborné přípravy (ZOP) u Městské policie Praha po 3 měsících, není osobní ohodnocení vyšší než 1.000 korun. Ale i tato částka je výjimkou, většinou se pohybuje v rozmezí 400 – 700 korun, zvyšuje se až po dalších několika měsících na ulici, po 3 – 5 letech může být ve výši 3 – 5 tisíc Kč. Podstatnou složku platu tvoří nejen příplatky za noc (20%), ale taky za víkendy a svátky (50, resp. 100%). Příplatek na dopravu je podle vzdálenosti od Prahy, příspěvek na bydlení je (myslím) 2000 Kč.

  Pokud nastoupí 21letý kluk bez praxe jako strážník, je v 7. platové třídě, tak na uvedených 28 – 30 tisíc Kč nedosáhne. Okrskáři jsou u Městské policie Praha vedeni v 8. platové třídě, ale mají omezení, co se týká víkendů. Nechci říkat, že inzerát je lživý nebo zavádějící, to ne. Ale na ty částky se dosáhnete jen za určitých podmínek. Pokud je člověku kolem 25 – 30 let, je zdravý a nevadí mu přesčasy, bydliště má (třeba) na Moravě, může si vydělat i více.

 • Eliška napsal:

  Dobrý den, pročítám tu i komentáře a stále mi to není úplně jasné. :-) Potřebovala bych vědět, jaká je reálná (plus minus) mzda okrskáře s 30letou praxí, když slouží dejme tomu všechny víkendy a svátky. Když je cca 20 tisíc základ, pak jsou různá ohodnocení a přídavky – je tedy reálné se bavit o cca 35 tisících? Omlouvám se, moc si to neumím představit. :-) Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Eliško, k základnímu platovému tarifu můžeme připočíst ještě příplatky za vedení nebo kontrolu kolegů (minimálně 5 % platu), za noční (+ 20 % k hodinovému platu), za soboty a neděle (+ 25 % k hodinovému platu), za rozkouskovanou směnu (+ 30 % k hodinovému platu, pokud jednotlivá přerušení trvala dohromady aspoň 2 hodiny) a taky rizikový příplatek (až 6 000 Kč, pokud je ohrožený život nebo zdraví). Plus při dobrých vztazích s nadřízenými osobní ohodnocení až 10 000 Kč (50 % platového tarifu, ale to rozhodně není obvyklé).

   Takže pokud byste třeba pracovala na směny, riskovala zdraví a hezky vycházela se šéfy, celkem 35 000 Kč hrubého měsíčně reálných je.

 • Jirka napsal:

  Dobrý den. Maturita, civilní zaměstnanec Městské policie/města, obsluha kamerového systému. Jaké by mělo být platové zařazení? Vztahovalo by se na Bezpečnostního pracovníka, nebo jinam? Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Jirko, ano, jako bezpečnostní pracovník byste mohl patřit do 4. platové třídy, kde je například: „Provádění obchůzek a obsluha bezpečnostního systému včetně kamerového, vyhodnocování a sledování snímání okolí budov, archivace nasnímaných záznamů.“

   Ještě připadá v úvahu technický pracovník, který má v 8. platové třídě: „Zajišťování realizace technického zabezpečení objektů včetně elektronických a kamerových systémů.“

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *