decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Daň z nemovitosti pro rok 2018: sazby, termíny

Parcely a stavby mají pověst zajímavé investice, ačkoli hrozí, že se brzy změní v obtížné břemeno. Od roku 2020 v Evropské unii porostou jenom pasivní, energeticky úsporné a přitom komfortní domy, což zamíchá realitním trhem. Už nyní dělá majitelům nemovitostí starosti povinná revize komínů, eventuálně taky kontrola kotlů. A obyčejní smrtelníci musejí mezitím samozřejmě platit daň z nemovitosti – pro rok 2018 stanovuje zákon několik sazebníků podle typu majetku a velikosti obce.

Přiznání podáváme v lednu, platíme v květnu

Informačním pramenem budiž zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Vlastník pozemku, stavby nebo jednotky platí daň z nemovitosti příslušné pobočce Finančního úřadu. Postupujeme v následujících etapách:

 1. O výši daně rozhoduje stav nemovitosti 1. ledna 2018.
 2. Kdo platí daň (typicky z novostavby) poprvé, podá do 31. ledna 2018 daňové přiznání.
 3. V prvním čtvrtletí pravděpodobně přijde do poštovní schránky výzva k úhradě a složenka.
 4. Pokud nepřijde výzva a složenka ani začátkem května, kontaktujeme Finanční úřad.
 5. Pokud daň z nemovitosti nepřesahuje 5 000 Kč, zaplatíme všechno do 31. května 2018.
 6. Vyšší částku smíme zaplatit na dvakrát, druhou polovinu většinou do 30. listopadu 2018. Pouze velcí zemědělci a chovatelé ryb mají první termín posunutý, peníze odvedou do 31. srpna a 30. listopadu 2018.

Základ x (sazba x koeficient) = daň z nemovitosti

Výchozí hodnotou bude většinou zastavěná plocha ve čtverečních metrech (m2); v případě zemědělské půdy průměrná lokální jednotková cena (Kč), násobená výměrou pozemku; plochu lesů a chovných rybníků lze násobit částkou 3,80 Kč. Tento základ daně dále násobíme příslušnou sazbou, kterou zvyšujeme koeficientem, obvykle podle velikosti obce. Přitom zaokrouhlujeme: základ daně a výsledek na celá čísla nahoru. Ceny zemědělských pozemků podle vyhlášky Ministerstva zemědělství najdete ZDE a další paušální hodnoty naleznete níže.

Nyní však ještě spočítejme vzorový příklad: Máme 100 metrů dlouhou a 10 metrů širokou ornou půdu ve středočeských Čelákovicích, tedy 1 000 m2. Násobíme průměrnou lokální cenou, podle vyhlášky Ministerstva zemědělství 10,41 Kč/m2. Základ daně snížíme sazbou pro ornou půdu, podle zákona zbude 0,75 %. Nejde o budovu ani stavební pozemek, takže výjimečně nerozhoduje velikost obce a nemusíme řešit koeficient. Daň z nemovitosti 2018 spočítáme následovně: 1 000 x 10,41 x (0,0075 x 1,0) = po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 79 Kč.

Daň z nemovitostí nemusí platit například Česká republika, ani obec za pozemky a stavby na svém území, dále jsou obvykle osvobozeny obecně prospěšné společnosti, spolky, organizace odborů nebo zaměstnavatelů apod.

Sazby pro daň z pozemku, lesa, vodní plochy

 • orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady 0,75 % ceny
 • trvalé travních porosty, hospodářské lesy a rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25 % ceny
 • zpevněné plochy pozemků pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 1 Kč/m2
 • zpevněné plochy pozemků pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a další podnikání 5 Kč/m2
 • stavební pozemky 2 Kč/m2
 • ostatní plochy 0,20 Kč/m2
 • zastavěné plochy a nádvoří 0,20 Kč/m2

Sazby pro daň z nemovitosti pro rok 2018

 • obytný dům 2 Kč/m2, totéž další budovy komplexu (například dílna) nad 16 m2
 • domy pro rodinnou rekreaci 6 Kč/m2, ostatní budovy komplexu vyjma garáže 2 Kč/m2
 • garáže 8 Kč/m2
 • stavby pro zemědělskou prvovýrobu, lesní nebo vodní hospodářství 2 Kč/m2
 • stavby pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku nebo zemědělskou druho-výrobu 10 Kč/m2
 • stavby pro ostatní druhy podnikání 10 Kč/m2
 • ostatní stavby 6 Kč/m2
 • ostatní jednotky 2 Kč/m2

Sazbu zvyšujeme o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží, jestliže přesahuje 2/3 (v případě občanských budov a jednotek) nebo 1/3 (v případě podnikatelských budov) zastavené přízemní plochy.

Sazbu násobíme koeficientem podle velikosti obce

 • do 1 000 obyvatel 1,0
 • do 6 000 ob. 1,4
 • do 10 000 ob. 1,6
 • do 25 000 ob. 2,0
 • do 50 000 ob. 2,5
 • nad 50 000 ob., také ve všech krajských a statutárních městech, dále rovněž ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 3,5, v Praze 4,5

POZOR! Majitelé jiných než stavebních pozemků (tedy polí, luk, lesů, rybníků, využitých zpevněných ploch, nádvoří apod.) mají výhodu, bez ohledu na velikost obce násobí pomyslným koeficientem 1,0!

Daň z převodu nemovitostí 2017: nová pravidla

Pozemky, domy a byty patří mezi nejdůležitější materiální statky, které rozdělují vítěze a poražené. Ve drahé rezidenci bydlí úspěšný člověk, zatímco na dně společnosti leží bezdomovec. Stát ale zasahuje do realitního trhu poměrně mírně a teoreticky nemusíme platit žádnou daň z převodu nemovitostí 2017! Rozhodující bude, zda prodáváme – anebo kupujeme, respektive jestli jde o nový obytný, nebo jiný objekt. Ale jak uvidíme na praktických příkladech, i tady existují výjimky.

Výpočet daně podle novelizovaných paragrafů

Základním pramenem budiž zákonné opatření č. 340/2013 Sb. (o dani z nabytí nemovitých věcí), které nedávno zákonodárci upravili právním předpisem č. 254/2016 Sb. Předmětem transakce myslíme kupovaný pozemek, stavbu nebo jednotku na území České republiky, ale také právo stavby na tuzemském teritoriu, případně spoluvlastnictví téhož. Daň z převodu nemovitostí 2017 vypočítáme jako 4 %, přičemž základem je nabývací hodnota majetku, snížená o takzvané uznatelné výdaje (základ zaokrouhlujeme na celé stokoruny nahoru). Příklad:

 • Kupuji dílnu za cenu 3 000 000 Kč, ale srovnatelné objekty v okolí mají hodnotu 4 500 000 Kč.
 • Neplatil jsem znalci za znalecký posudek, takže nemohu odečíst žádné uznatelné náklady.
 • Základem bude 75 % ze 4 500 000 Kč (takzvaná srovnávací daňová hodnota, protože je tady vyšší než sjednaná cena), tedy 3 375 000 Kč. Spočítám 4 %, vyjde 135 000 – a známe daň z převodu nemovitostí.

Stát tedy sice vybírá poměrně nízkou sazbu, ale tím přísněji. Daň z převodu nemovitostí 2017 uhradí kupec pobočce Finančního úřadu, pod kterou geograficky spadá předmět transakce. Dříve býval plátcem obvykle prodejce, což ale zákonodárci změnili. Povinnost vzniká dnem nabytí vlastnického práva, v případě kupní nebo směnné smlouvy rozhoduje zápis do katastru nemovitostí.

Daň z převodu nemovitostí 2017 v příkladech

Pokud nechcete do státního rozpočtu přisypávat nic a nemáte štědrého příbuzného ani partnera, investujte do nedávno zkolaudovaného rodinného domu nebo bytu, který předtím ještě nikdo jiný nekoupil. Ovšem pokud je prodejce plátcem DPH, stejně vám naúčtuje daň z přidané hodnoty 15 (za větší nemovitost 21) %. Příklady:

 1. Kupuji novostavbu rodinného domu, která však ještě nebyla zkolaudovaná ani užívaná, takže ZAPLATÍM daň z převodu.
 2. Kupuji byt, který byl zkolaudovaný před více než 5 lety, takže určitě ZAPLATÍM daň z převodu, protože od dokončení objektu už uplynula příliš dlouhá doba.
 3. Od developerské firmy přebírám čerstvě zkolaudovaný nevelký byt, který ještě nikdo přede mnou nekoupil, takže státu ZAPLATÍM „POUZE“ daň z přidané hodnoty (15 % pořizovací ceny nemovitosti).

Poplatek za komunální odpad 2017: Praha, Brno, Ostrava atd.

Obce ztratily právo rozhodovat, který obyvatel jejich území dostane doplatek na bydlení. Ale nadále mají významnou autonomii v tom, jak nastavují poplatek za popelnice. Obecní vyhlášky stanovují konkrétní částku rozličným způsobem, protože vycházejí z různých zákonů. Odlišnosti nejlépe uvidíme, když porovnáme, podle jaké logiky vybírá poplatek za komunální odpad Praha, Brno, Ostrava a Plzeň. Následně shrneme situaci ve 110 největších českých a moravských městech!

V roce 2017 platíme buďto paušálně za osobu, nebo za popelnici

Plátce musí svoji povinnost ohlásit obvykle do 30 dnů, zpravidla na magistrátu, městském či obecním úřadu.

 1. V Brně nebo Ostravě přisypává na odpadové hospodářství každý obyvatel, který má ve městě hlášený trvalý pobyt. Většina obcí totiž stanovila jednu paušální roční sazbu za osobu. Například v jihomoravské metropoli ovšem dostanou slevu malé děti a senioři.
 2. V Praze nebo Plzni přispívá vlastník nemovitosti a přilehlé popelnice. Poplatek za komunální odpad uhrazuje podle velikosti nádoby a frekvence svozů, což zavedli také místní politici v Bohumíně, Dvoře Králové nad Labem, Jablonci nad Nisou, Karlových Varech, Lounech, Říčanech, Sokolově, Vlašimi nebo Žatci.
 3. Některé jiné obce navíc dávají slevu obyvatelům, kteří svědomitě svoje zbytky třídí. Nebo dokonce nevybírají přímo ani korunu, respektive financují svůj odpadový systém z daňových výnosů.

Srovnání 110 největších českých a moravských měst

Většina obcí volí v roce 2017 jednodušší systém, tedy paušální roční taxu za osobu. Nejvyšší částku požaduje Nymburk (760 Kč), průměrně vychází 538 Kč/os./rok. Zadarmo plní kontejnery všichni obyvatelé České Lípy, Kralup nad Vltavou, Krupky, Mostu a Teplic. V ostatních městech spočítáme roční poplatek za komunální odpad, vyvážený dvakrát měsíčně ve 120litrové popelnici.

MěstoPoplatek (Kč/rok)Za co se platí
600Za osobu
Benešov660Za osobu
Beroun700Za osobu
Bílina500Za osobu
Blansko540Za osobu
Bohumín1404Za popelnici
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav660Za osobu
Brno670Za osobu, 500 pro děti pod 4 a seniory od 70 let
Bruntál550Za osobu
Břeclav600Za osobu
Česká Lípa0Svoz zdarma
Česká Třebová588Za osobu
České Budějovice600Za osobu
Český Krumlov552Za osobu
Český Těšín480Za osobu
Děčín500Za osobu
Dvůr Králové nad Labem2250Za popelnici, 2510 s jakousi "vynáškou" (?)
Frýdek-Místek492Za osobu
Havířov552Za osobu
Havlíčkův Brod600Za osobu
Hlučín550Za osobu
Hodonín600Za osobu
Holešov696Za osobu
Hradec Králové500Za osobu
Hranice (okres Přerov)600Za osobu
Cheb700Za osobu
Chodov664Za osobu
Chomutov250Za osobu
Chrudim600Za osobu
Jablonec nad Nisou1742Za popelnici
Jaroměř400Za osobu
Jičín492Za osobu
Jihlava680Za osobu, sleva pro odpovědné občany
Jindřichův Hradec500Za osobu
Jirkov508Za osobu
Kadaň300Za osobu
Karlovy Vary768Za popelnici
Karviná500Za osobu
Kladno600Za osobu
Klášterec nad Ohří500Za osobu
Klatovy500Za osobu
Kolín648Za osobu
Kopřivnice498Za osobu
Kralupy nad Vltavou0Svoz zdarma
Krnov540Za osobu
Kroměříž492Za osobu
Krupka0Svoz zdarma
Kutná Hora650Za osobu
Liberec492Za osobu
Litoměřice498Za osobu
Litvínov250Za osobu
Louny4304Za popelnici
Mariánské Lázně???Za osobu, zatím neoznámeno
Mělník500Za osobu
Mladá Boleslav400Za osobu
Most0Svoz zdarma
Náchod650Za osobu
Neratovice720Za osobu
Nový Bor600Za osobu
Nový Jičín552Za osobu
Nymburk760Za osobu
Olomouc660Za osobu
Opava495Za osobu
Orlová624Za osobu
Ostrava498Za osobu
Ostrov450Za osobu
Otrokovice480Za osobu
Pardubice500Za osobu
Pelhřimov650Za osobu
Písek490Za osobu
Plzeň732Za popelnici
Poděbrady650Za osobu
Praha1224Za popelnici
Prostějov600Za osobu
Přerov650Za osobu
Příbram552Za osobu
Rakovník600Za osobu
Rokycany550Za osobu
Roudnice nad Labem670Za osobu
Rožnov pod Radhoštěm492Za osobu
Říčany1164Za popelnici
Slaný600Za osobu
Sokolov945Za popelnici
Strakonice460Za osobu
Svitavy600Za osobu
Šternberk550Za osobu
Šumperk612Za osobu
Tábor550Za osobu
Tachov750Za osobu
Teplice0Svoz zdarma
Trutnov480Za osobu
Třebíč648Za osobu
Třinec500Za osobu
Turnov660Za osobu
Uherské Hradiště500Za osobu
Uherský Brod500Za osobu
Ústí nad Labem500Za osobu
Ústí nad Orlicí590Za osobu
Valašské Meziříčí500Za osobu
Varnsdorf600Za osobu
Vlašim2513Za popelnici, o objemu 110 l, 43 svozů
Vrchlabí1690Za osobu
Vsetín492Za osobu
Vysoké Mýto520Za osobu
Vyškov580Za osobu
Zábřeh500Za osobu
Zlín500Za osobu
Znojmo400Za osobu
Žatec1780Za popelnici
Žďár nad Sázavou580Za osobu

Tam, kde ještě nebyl poplatek za popelnice pro rok 2017 definitivně stanovený, uvádíme dosavadní částku. Sazebníky pro menší města, městyse a vesnice zjistíme, stačí napsat jméno obce do diskusního fóra.

Paušální poplatek za komunální odpad vybírají Brno nebo Ostrava

Největší moravská města v příslušných obecních vyhláškách citují zákon o místních poplatcích (č. 565/1990 Sb.). Poplatek za komunální odpad tady vlastně představuje součet dvou flexibilních, ale přitom omezených složek: maximálně 250 Kč/os./rok + maximálně 750 Kč podle skutečné nákladnosti místního odpadového hospodářství. Citovaný zákon říká, že aktuálně předepsanou sumu musí odvést fyzická osoba:

 • mající v obci trvalý pobyt.
 • vlastnící v obci nemovitost, ve které není hlášená k pobytu žádná fyzická osoba.
 • cizinec, který tady má povolený trvalý pobyt na více nežli 90 dnů; nebo pobývající zde přechodně déle než 3 měsíce; nebo mající tu mezinárodní ochranu.

Podle popelnice účtují poplatek za komunální odpad Praha a Plzeň

Největší česká města ve svých vyhláškách citují zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.), který mimo jiného říká: „Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad.“ Takže vlastně dostáváme spravedlivější systém, který přenáší větší zátěž na lehkomyslné konzumenty.

Čím větší kontejner vlastníte, nebo čím častěji potřebujete popeláře, tím vyšší očekávejte poplatek za komunální odpad. Svůj účet spočítáme tak, že „předpokládané oprávněné náklady obce“ rozdělíme mezi producenty smetí, přičemž zohledníme individuální nároky. Mimo pozornost výběrčích tedy zůstávají občané, kteří zanechávají mizivou ekologickou stopu.

Zdroje: , Benešov, Beroun, Bílina, Blansko, Bohumín, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brno, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, Česká Třebová, České Budějovice, Český Krumlov, Český Těšín, Děčín, Dvůr Králové nad Labem, Frýdek-Místek, Havířov, Havlíčkův Brod, Hlučín, Hodonín, Holešov, Hradec Králové, Hranice, Cheb, Chodov, Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klášterec nad Ohří, Klatovy, Kolín, Kopřivnice, Kralupy nad Vltavou, Krnov, Kroměříž, Krupka, Kutná Hora, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Mělník, Mladá Boleslav, Most, Náchod, Neratovice, Nový Bor, Nový Jičín, Nymburk, Olomouc, Opava, Orlová, Ostrava, Ostrov, Otrokovice, Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň, Poděbrady, Praha, Prostějov, Přerov, Příbram, Rakovník, Rokycany, Roudnice nad Labem, Rožnov pod Radhoštěm, Říčany, Slaný, Sokolov, Strakonice, Svitavy, Šternberk, Šumperk, Tábor, Tachov, Teplice, Trutnov, Třebíč, Třinec, Turnov, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, Valašské Meziříčí, Varnsdorf, Vlašim, Vrchlabí, Vsetín, Vysoké Mýto, Vyškov, Zábřeh, Zlín, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou

Doplatek na bydlení 2017 podle velikosti bytu

Neziskové organizace a média upozorňují, že jistou sociální dávku často kasírují provozovatelé předražených ubytoven. Mnozí politici slibovali, že upraví pravidla vyplácení, aby doplatek na bydlení sloužil pouze chudým občanům. Nuže posuďme, čím legislativa a výkonná moc podmiňuje diskutovanou dávku v roce 2017.

Maximální příjmy domácností, které dostanou doplatek na bydlení

Podrobnosti stanovuje zákon o pomoci v hmotné nouzi (č. 111/2006 Sb.), doplněný zákonem o státní sociální podpoře (č. 117/1995 Sb.). Doplatek na bydlení náleží především domácnostem, které splňují podmínky hmotné nouze. Příjemce svými silami, bez pomoci státu nedosahuje částky živobytí, kterou bývá životní nebo existenční minimum. Ale zákon umožňuje shovívavost. Doplatek na bydlení mohou dostávat i domácnosti, jejichž čistý měsíční příjem dosahuje až 1,3násobku částky živobytí. Uveďme konkrétní čísla.

1členná domácnost dospělé osoby: 4 433 Kč

1 rodič a 1 dítě ve věku
do 6 let: 6 344 Kč
od 6 do 15 let: 6 864 Kč
od 15 do 26 let: 7 267 Kč

1 rodič a 2 děti ve věku
0 – 6: 8 606 Kč
6 – 15: 9 646 Kč
15 – 26:10 452 Kč
0 – 6 a 6 – 15: 9 126 Kč
6 – 15 a 15 – 26: 10 049 Kč
0 – 6 a 15 – 26: 9 529 Kč

2členná domácnost dospělých osob: 7 761 Kč

2 rodiče a 1 dítě ve věku
do 6 let: 10 023 Kč
od 6 do 15 let: 10 543 Kč
od 15 do 26 let: 10 946 Kč

2 rodiče a 2 děti ve věku
0 – 6: 12 285 Kč
6 – 15: 13 325 Kč
15 – 26: 14 131 Kč
0 – 6 a 6 – 15: 12 805 Kč
6 – 15 a 15 – 26: 13 728 Kč
0 – 6 a 15 – 26: 13 208 Kč

(Početnější, než zde uvedené domácnosti mohou pobírat doplatek na bydlení, i když mají čistý měsíční příjem o něco vyšší.)

Dávka dorovnává základní životní náklady. Spočítáme příklad

Nízkopříjmové domácnosti primárně čerpají příspěvek na bydlení, který vyžaduje finanční spoluúčast. Příjemce nejdříve sám odvádí 30 % nebo 35 % svých příjmů, státní podpora pokrývá do přiměřené výše zbytek jeho nájmu a souvisejících služeb. Finanční spoluúčast nejchudších občanů znamená, že ztrácejí část svého životního nebo existenčního minima, které jinak postačuje tak akorát na jídlo. Právě proto existuje doplatek na bydlení, který potřebným předchozí výdaj kompenzuje, aby měli kde složit hlavu, i co jíst. Princip výpočtu sepíšeme formou vzorce.

Měsíční doplatek na bydlení = (odůvodněné náklady na bydlení – příspěvek na bydlení za předchozí kalendářní měsíc) – [(příjem + vyplacený příspěvek na živobytí) – částka živobytí]

Doplatek na bydlení v konkrétním příkladu (osaměle žijící jedinec v menším krajském městě):

 • odůvodněné náklady na bydlení (nájem, energie a související služby) 5 822 Kč
 • příspěvek na bydlení (dávka státní sociální podpory) 4 799 Kč
 • vyplacený příspěvek na živobytí (dávka pomoci v hmotné nouzi) 3 410 Kč
 • částka živobytí (zákonem stanovené životní minimum) 3 410 Kč
 • jiný příjem (například z brigády) 0 Kč
 • měsíční doplatek na bydlení = (5 822 – 4 799) – [(0 + 3 410) – 3 410] = 1 023 Kč

Doplatek na bydlení v roce 2017 schvaluje Úřad práce

Zájemci nechť navštíví místní pobočku Úřadu práce, kde obdrží formulář žádosti, která bývá posuzovaná individuálně. Kažopdáně musíte prokázat, že bydlíte legálně. Nestačí čestné prohlášení – předložte příslušnou nájemní smlouvu nebo rozhodnutí, případně jiný dokument, na základě kterého užíváte byt. Doplatek na bydlení v roce 2017 nemusíte dostat, například pokud odmítáte pracovní nabídky. Úředníci také mohou chtít, abyste se přestěhovali do menšího a levnějšího bytu, který však samozřejmě musí splňovat stavební a hygienické standardy.

Přiměřená podlahová plocha v metrech čtverečních:

 • pro jednu osobu 38 m2
 • pro dvě osoby 52 m2
 • pro tři osoby 68 m2

Doplatek na bydlení často kasírují provozovatelé ubytoven, kteří vlastně parazitují na cizí bídě. Od loňského května měl takový byznys skončit, díky novele zákona o pomoci v hmotné nouzi. Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádělo, že doplatek na bydlení dostanou pouze klienti ubytoven, které poskytují kvalitní služby, a jenom se souhlasem obce. Ovšem místní samosprávy mnoha žadatelům dávku odmítly a hrozil alarmující nárůst bezdomovectví, takže vláda použila jinou interpretaci zákona a raději vrátila celou zodpovědnost zpátky Úřadu práce.

- PAGE 1 OF 3 -

Next Page ⇀

loading
×