Nezabavitelná částka v roce 2017 (insolvence)

Dluhy se bohužel staly normální součástí našich životů. Kdekdo splácí hypotéku na dům, leasing na automobil, nebo spotřebitelský úvěr na vybavení domácnosti. Dokud máme příjmy vyšší než výdaje, všechno vypadá v pořádku. Ale stačí vyhazov ze zaměstnání, nemoc nebo rozvod, a najednou nestíháme platit! Ve speciálním článku popisujeme podmínky oddlužení. Tady spočítáme, kolik činí takzvaná nezabavitelná částka v roce 2017.

Netrpělivcům ušetří čas kalkulačka, výpočet vysvětlíme

Nejdříve dejme přednost lidem, kteří spěchají nebo nemají chuť pročítat podrobnosti. Do následující tabulky vepište dva údaje: svůj čistý měsíční příjem (obvykle celou čistou mzdu, bez náhrad za služební cesty apod.) a počet vyživovaných osob (započítat můžeme manželku nebo manžela a děti). Kalkulačka obratem ukáže, jaká vám zbude nezabavitelná částka v roce 2017.

Kalkulačka má pouze orientační charakter, v praxi záleží na detailech konkrétní situace, jak uvidíme níže.

Nezabavitelná částka v roce 2017 podle počtu závazků

Výpočet najdeme vysvětlený ve Sbírce zákonů. Zalistujeme tedy právními předpisy č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon), č. 99/1963 Sb. (Občanský soudní řád) a č. 595/2006 Sb. (nařízení vlády o nezabavitelných částkách).

 1. Základní nezabavitelná částka představuje 2/3 ze součtu individuálního životního minima (3 410 Kč) a normativních nákladů na bydlení (v roce 2017 podle návrhu vládního nařízení 5 822 Kč): 6 155 Kč. Za každou vyživovanou osobu připočteme čtvrtinu, takže pokud máte například manželku a 3 děti, dostáváme 12 310 Kč.
 2. Připočtěme ještě jednou celé životní minimum a normativní náklady na bydlení (dohromady 9 232 Kč) a získáme strop, nad který bude veškerý příjem stržen. Například manžel a otec 3 dětí, který vydělává 30 000 Kč čistého, takhle jistě ztratí 8 458 Kč měsíčně.
 3. Rozdíl mezi nezabavitelnou částkou a „srážkovým stropem“ rozdělíme na třetiny. Kdo nesplácí přednostní pohledávky, dostane k dobru 2/3 tohoto zbytku. Kdo splácí přednostní pohledávky, dostane jenom 1/3 tohoto zbytku. Uvedenému manželi a trojnásobnému otci nakonec zbude 18 464 Kč, nebo 15 387 Kč.

Co jsou přednostní pohledávky podle Občanského soudního řádu:

 • výživné, nebo příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče
 • náhrady újmy způsobené ublížením na zdraví, nebo úmyslnými trestnými činy
 • daně, poplatky a obdobná peněžitá plnění
 • náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění a důchodového pojištění
 • pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
 • pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 • náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci
 • náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory,
 • regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,
 • náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

JEŠTĚ K TÉMATU: