decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Valorizace důchodů 2018: kalkulačka a diskuse

Bezmocně pozorujete, jak zdražuje voda, jídlo i bydlení. Rádi byste si přivydělali, ale pracovali jste celý život, tělo máte unavené a málokterá firma zaměstnává seniory. Takže zůstáváte odkázáni na standardní penzi, která Novým rokem stoupla o pouhé desetikoruny. Stop! Přestaňme fňukat. Vláda přece vloni schválila nová pravidla, podle kterých bude počítaná také valorizace důchodů 2018. Kalkulačka zvědavcům podrobně, krok za krokem ukáže celý výpočet – a zároveň netrpělivcům jediným číslem rychle prozradí, o kolik pravděpodobně dostanou přidáno.

Dřívější výpočet vyvolával rozpaky, ale byl logický

Podle zákona č. 155/1995 Sb. (o důchodovém pojištění) má starobní penze dvě hlavní složky:

  1. Základní výměra = 9 % průměrné mzdy, zaokrouhleno na celé desetikoruny nahoru
  2. Procentní výměra = zásluhová podle odpracovaných let, vydělaných peněz a vývoje ekonomiky

Valorizace důchodů tedy dříve nebyla automatická. Pokud průměrný zaměstnanec stagnoval nebo chudl, penzisté nedostali přidáno nic nebo jenom velmi málo. Ačkoli důchodová kalkulačka navíc musela zohlednit zdražování!

  • Základní výměra stoupala podle růstu průměrné hrubé mzdy, spočítané jednoduše z výplatních pásek.
  • Procentní výměra stoupala podle inflace (počítané meziročně v srpnu) a jedné třetiny růstu reálných mezd.

Senioři dostanou přidáno bez ohledu na ekonomiku

Například během poslední hospodářské krize sice mzdy nadále pomalu stoupaly, ale inflace šplhala vzhůru rychleji, takže zaměstnanci reálně chudli, což pocítili také penzisté. Ovšem vláda vloni zavedla novinku, aby senioři mohli dostávat přidáno, i když třeba všichni ostatní budou strádat! Bez ohledu na skutečný výkon ekonomiky a výběr sociálního pojištění začala rychleji zvedat základní výměru i zásluhovou složku, takže průměrná valorizace lehce přesáhla 300 Kč. Letos uvidíme pokračování v podobném stylu, protože máme parlamentní volby.

Andrej Babiš původně cílil další důchodovou valorizaci na 400 Kč, ale nakonec opět podlehne sociálním demokratům, takže typickému seniorovi stoupne měsíční příjem takřka o 500 Kč. Socialisté upravili základní i zásluhovou složku, která nově poroste podle speciální „seniorské inflace“ a poloviny růstu reálných mezd, nikoli jenom podle dosavadní třetiny. Zároveň prosadili věkový strop pro odchod do penze, který bude nově činit 65 let.

Potěší vás valorizace důchodů 2018? Kalkulačka napoví

Podle posledních informací z Ministerstva sociálních věcí stoupne základní, stejně jako zásluhová složka přibližně shodně, průměrně o 4 %. Na následujících příkladech uvidíme, že bohatší senioři opět dostanou přidáno více a chudší méně. Vaši osobní penzi potom spočítá kalkulačka, do které stačí zapsat aktuální výši měsíčního důchodu.

  • Pokud berete 3 320 (minimální penze), valorizace důchodů 2018 vychází na 133 Kč.
  • Pokud berete 11 784 Kč (průměrná penze), valorizace důchodů 2018 činí 472 Kč.
  • Pokud dostáváte 25 000 Kč, valorizace důchodů 2018 dělá 1 000 Kč.
  • Nejblahobytnější senior dostává přes 100 000 Kč, takže může připočítat přes 4 000 Kč.

Chuďasům stát vyplácí ještě příspěvek na bydlení

Potěšila vás plánovaná valorizace důchodů 2018? Kalkulačka hovoří jasnou řečí tvrdých čísel, ale lidské názory se pochopitelně rozcházejí. V diskusním fóru pod článkem najdete komentáře pokojných občanů, kteří volají po klidné debatě a kompromisu – ale také výkřiky extremistů, kterým by nevadily koncentrační tábory. Lidem dobré vůle radíme, jak získat státní příspěvek na bydlení, jak zaplatit energie, vodné a stočné, koncesionářské poplatky nebo svoz odpadu. Naopak příspěvky, které odporují právnímu řádu a zdravému rozumu, nezveřejňujeme a mažeme.

Průměrný důchod podle situace a pohlaví 2017

Naše životy procházejí pravidelnými cykly, takže po spokojených letech zákonitě přijdou těžkosti, aby na konci tunelu zase vykouklo světlo. Výhodu mají lidé a státy, které jsou na krizi připraveny. Proto musejí v České republice povinně platit sociální pojištění skoro všichni lidé, kteří vydělávají peníze (výjimkou jsou krátké úvazky na takzvanou dohodu). Naspořené peníze protékají veřejný rozpočtem, aby pomohly strádajícím občanům: seniorům, invalidům, vdovám, vdovcům a sirotkům. Průměrný důchod porovnáme pro každou skupinu zvlášť.

Česká správa sociálního zabezpečení počítá pojistnou dávku hlavně podle odpracovaných let a odvedených peněz, tedy podle zásluhovosti. Fixní neboli solidární složka penze tvoří obvykle jenom menšinu, například bývalé živnostníky však může zachránit před bídou, pokud neprozřetelně odváděli státu pouze minimální zálohy. V následujících tabulkách taky uvidíme, že předčasné a ženské starobní důchody jsou nižší – protože člověk odešel do penze dříve, nebo během mateřské a rodičovské dovolené vydělával méně peněz.

Průměrný starobní důchod v České republice: 11 784 Kč

Nejdříve porovnáme penze mužů a žen dohromady, teprve následně rozdělíme obě tradiční pohlaví. Speciálním případem jsou invalidní důchody, které byly dříve členěny na takzvané „částečné“ a „plné“, avšak nyní mají 3 stupně. Peníze vyjadřujeme vždycky v Kč/měsíc.

Rok Starobní Invalidní Vdovský Vdovecký Sirotčí
Celkem Předčasné I. II. III. Plný Částečný
2017 11.784 10.516 6.053 6.944 10.677 7.664 6.768 6.063
2016 11.400 10.177 5.944 6.774 10.422 7.434 6.522 5.875
2015 11.292 10.088 6.008 6.784 10.442 7.390 6.454 5.824
2014 11.029 9.858 5.992 6.690 10.281 7.243 6.274 5.682
2013 10.929 9.777 6.083 6.784 10.262 7.207 6.188 5.635
2012 10.740 9.629 6.144 6.825 10.167 7.104 6.039 5.526
2011 10.511 9.339 6.315 6.919 10.005 6.977 5.864 5.386
2010 10.043 8.932 6.067 6.117 9.670 6.740 5.598 5.154
2009 9.983 8.840 9.661 6.063 6.765 5.560 5.123
2008 9.111 8.032 8.842 5.405 6.127 4.896 4.499
2007 8.701 7.675 8.467 5.148 5.893 4.634 4.255
2006 8.138 7.213 7.924 4.802 5.561 4.321 3.968
2005 7.698 6.910 7.501 4.571 5.311 4.093 3.748
2004 7.225 6.558 7.059 4.316 5.046 3.841 3.503
2003 7.054 6.452 6.886 4.243 4.993 3.743 3.416
2002 6.815 6.288 6.648 4.146 4.889 3.632 3.302
2001 6.297 5.947 6.133 3.908 4.578 3.400 3.090
2000 5.920 5.752 5.742 3.742 4.338 3.222 2.931

Průměrný důchod mužů: 13 011 Kč

Nyní vyřadíme ze srovnání všechny ženy, zůstane jenom takzvané „silnější pohlaví“. Vidíme, že průměrné hodnoty výrazně stouply a logicky taky odpadl vdovský důchod, který náleží manželkám po zesnulém partnerovi. Takže průměrný důchod mužské populace v České republice roku 2017 vychází 13 011 Kč (senioři), 11 675 Kč (senioři, pokud přestali pracovat „předčasně“), 6 35611 023 Kč (invalidní), 6 768 Kč (vdovci) a 6 044 Kč (sirotci) měsíčně.

Rok Starobní Invalidní Vdovecký Sirotčí
Celkem Předčasné I. II. III. Plný Částečný
2017 13.011 11.675 6.356 7.225 11.023 6.768 6.044
2016 12.602 11.311 6.250 7.050 10.782 6.522 5.864
2015 12.497 11.227 6.323 7.070 10.843 6.454 5.814
2014 12.217 10.987 6.309 6.976 10.707 6.274 5.673
2013 12.109 10.908 6.401 7.070 10.713 6.188 5.627
2012 11.908 10.754 6.452 7.112 10.644 6.039 5.508
2011 11.672 10.465 6.617 7.241 10.504 5.864 5.369
2010 11.162 10.014 6.380 6.397 10.171 5.598 5.140
2009 11.107 9.914 10.291 6.374 5.560 5.111
2008 10.181 9.051 9.456 5.709 4.896 4.492
2007 9.733 8.660 9.075 5.450 4.634 4.250
2006 9.104 8.143 8.507 5.093 4.321 3.962
2005 8.608 7.798 8.068 4.848 4.093 3.741
2004 8.074 7.386 7.608 4.581 3.841 3.497
2003 7.877 7.257 7.431 4.503 3.743 3.410
2002 7.600 7.062 7.180 4.398 3.632 3.297
2001 7.001 6.657 6.625 4.133 3.400 3.086
2000 6.566 6.400 6.203 3.949 3.222 2.928

Průměrný důchod žen: 10 707 Kč

Nyní vyřadíme ze srovnání všechny muže, zůstanou jenom dámy. Bohužel průměrné hodnoty výrazně klesají a pochopitelně taky odpadla vdovecká pojistka, která náleží mužům po zesnulé manželce. Takže průměrný důchod ženské populace v České republice roku 2017 vychází 10 707 Kč (seniorky), 9 515 Kč (seniorky, pokud přestaly pracovat „předčasně“), 5 76410 264 Kč (invalidní), 7 664 Kč (vdovy) a 6 082 Kč (siroty) měsíčně.

Rok Starobní Invalidní Vdovský Sirotčí
Celkem Předčasné I. II. III. Plný Částečný
2017 10.707 9.515 5.764 6.637 10.264 7.664 6.082
2016 10.351 9.206 5.647 6.465 9.990 7.434 5.885
2015 10.246 9.124 5.692 6.458 9.966 7.390 5.834
2014 10.009 8.913 5.663 6.356 9.773 7.243 5.691
2013 9.923 8.843 5.744 6.443 9.724 7.207 5.642
2012 9.750 8.710 5.801 6.484 9.600 7.104 5.543
2011 9.537 8.466 5.972 6.541 9.410 6.977 5.402
2010 9.119 8.115 5.701 5.797 9.070 6.740 5.167
2009 9.092 8.043 8.885 5.694 6.765 5.134
2008 8.273 7.288 8.079 5.036 6.127 4.506
2007 7.894 6.980 7.708 4.774 5.893 4.259
2006 7.388 6.572 7.197 4.435 5.561 3.974
2005 6.991 6.302 6.795 4.217 5.311 3.754
2004 6.562 5.989 6.375 3.972 5.046 3.510
2003 6.407 5.903 6.211 3.903 4.993 3.422
2002 6.195 5.762 5.989 3.812 4.889 3.307
2001 5.736 5.462 5.525 3.602 4.578 3.094
2000 5.396 5.287 5.174 3.460 4.338 2.928

Rozdíly mezi starobní penzemi jsou až třicetinásobné

Nakonec uvidíme, kolik osob pobírá z veřejného pojištění poměrně hodně peněz, přičemž populaci relativních „boháčů“ rozdělíme do intervalů právě podle příjmu v českých korunách. Na rozdíl od předchozích tabulek, tentokráte výjimečně sečteme starobní + vdovský nebo vdovecký důchod, pokud člověk dostává obě dávky zároveň.

Vidíme, že penzi vysokou 100 000 Kč nebo více pobíral vloni 1 občan České republiky. Naopak nejnižší starobní důchod v roce 2017 činí pouze 3 320 Kč, tedy zhruba 30krát méně.

Přitom příjmové rozdíly v ekonomicky produktivní populaci dosahují mnohem většího rozptylu, ale stát vlastně bohatým ubírá a chudým přidává: Například geniální podnikatel pravděpodobně dostane méně, než kolik do systému odvedl, přestože musel platit veřejné pojištění navíc ještě za svůj personál – zatímco podprůměrně inteligentní zaměstnanec dostane více, než kolik do společného rozpočtu během celého života přispěl.

Počet důchodců podle výše penze (uvádíme intervaly v Kč) v jednotlivých letech
50.000-59.999 60.000-69.999 70.000-79.999 80.000-89.999 90.000-99.999 100.000+
2016 18 7 1 1 0 1
2015 17 6 1 1 0 1
2014 17 3 1 1 1 0
2013 13 3 1 1 1 0
2012 9 3 1 1 1 0
2011 6 2 0 1 1 0

Data dodala Česká správa sociálního zabezpečení. Průměrný důchod spočítala podle zákona č. 155/1995 Sb. (mimo důchod Slovenské republiky podle zákona č. 100/1988 Sb.). Uvádíme vždycky březnový výsledek daného kalendářního roku. Dále k tématu:

Důchody v roce 2018 zůstávají (ne)spravedlivé

Víte, která pojišťovna je v tuzemsku největší? No přece samotný český stát! Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vybírá od zaměstnanců, zaměstnavatelů a živnostníků pojištění, ze kterého následně vyplácí důchody. Podobně jako když platíme soukromému finančnímu ústavu, aby nám potom pomohl, pokud nám třeba vyhoří dům. Ovšem abychom dostávali vysoké důchody v roce 2018 („pojistné plnění“), musíme splňovat 2 podmínky:

  1. Dostatečně dlouho a hodně jsme platili pojištění.
  2. Zažíváme „pojistnou událost“ (vysoký věk, pokles pracovní schopnosti kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu, nebo úmrtí blízké osoby – manžela, manželky, rodiče, osvojitele).

Pozor! Důchody nepatří mezi sociální dávky, které fungují pouze na solidárním principu a uspokojují základní potřeby chudých občanů, nebo mladých domácností (například příspěvky na rodičovství, na bydlení apod.).

Všechny základní a odvozené důchody v roce 2018

Každý důchod má „solidární“ a „zásluhovou“ složku

Stát vyplácí pojistnou dávku tak, že vlastně kombinuje „rovnostářský“ a „konkurenční“ princip. Každému pojištěnci, který splnil podmínky, dává základní složku podle aktuální průměrné mzdy v České republice (například penzisté letos dostávají 9 % z 28 232 Kč, zaokrouhlených na celé desetikoruny nahoru = 2 550 Kč). Takže máme svoje jisté, i když třeba celý život pracujeme v užitečných, ale špatně placených sociálních službách. Navrch připočítáváme ještě motivační složku podle toho, kolik pojištěnec zaplatil (obvykle rozhoduje hrubý plat).

Co kdyby všichni dostávali úplně stejnou penzi?

Velké vášně vyvolává valorizace penzí v roce 2018. „Celý život jezdím po republice a prodávám vlastnoručně vyšívané oblečky pro děti. Teď dostanu minimální starobní důchod 3 320 Kč! Výsměch,“ naříká jedna čtenářka. „Valorizace důchodů má vykrývat zdražování základního zboží, bydlení, energií a služeb, takže by všichni měli dostat přidáno stejně,“ navrhuje další seniorka. (Svůj názor přidejte do diskusního fóra níže, věcnou diskusí kultivujeme sebe i společnost!)

Naproti tomu jeden vysoce produktivní občan namítl, že není spravedlivé, když dostává důchod jenom ve výši 19 % svého bývalého příjmu, zatímco průměrná výše penze činí 44 % průměrného hrubého příjmu (57 % čisté mzdy). Ústavní soud souhlasil, že tady rovnostářský princip vlastně vedl k nerovnosti naruby. Jak vnímáte spravedlnost vy? Revolucionář Ernesto Che Guevara v minulém století na Kubě zavedl příjmový strop, což vedlo k propadu ekonomiky. Některé státy (hlavně Finsko) nyní zvažují jiný model: nepodmíněný základní příjem pro všechny.

Oficiální státní kalkulačka pro výpočet důchodu!

Zveřejňujeme unikátní on-line kalkulačku, která umožňuje výpočet důchodu a věku odchodu do starobního důchodu! Za aplikaci ručí Ministerstvo práce a sociálních věcí, takže již nemusíte pročítat dlouhatánské traktáty složitě vysvětlující celou rovnici, ani používat improvizované tabulky komerčních serverů.

Na českém internetu doposud scházela uspokojivá on-line kalkulačka pro výpočet důchodu. Důvody jsou prozaické. „Důchodová kalkulačka slouží pouze ke zjištění orientační výše důchodu, neboť nemůže zohlednit úplně všechny skutečnosti, které mají na konečnou částku vliv,“ vysvětluje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Doporučuje přitom následující kalkulačky, jež zohledňují všechny klíčové údaje a jsou připravené Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). Jde vlastně o zamčené excelové soubory, ve kterých můžete do zelených políček vyplnit svoje hodnoty, podle kterých dostanete výsledek. Jiná editace tabulek není možná, což garantuje správnost výpočtu. Nejdříve spočteme věk odchodu do důchodu, což bude hračka.

Výpočet věku odchodu do důchodu

Záleží pouze na datu narození, pohlaví a počtu dětí. Například žena, narozená 30. dubna 1958 a mající 3 děti, může jít do penze 30. prosince 2017. Stejně starý bezdětný muž musí na starobní důchod počkat déle: až do konce února roku 2022. Následuje trošku složitější kalkulačka, konečně umožňující důvěryhodný výpočet důchodu.

Důchodová kalkulačka aneb výpočet důchodu

Jak už bylo napsáno, stačí vyplnit zelená políčka. Potřebujete znát jenom údaje nezbytné pro výpočet důchodu: svoji dobu důchodového pojištění, vyměřovací základy a vyloučené doby od roku 1986. Pokud nemáte chuť hledat význam těchto pojmů, prostě požádejte ČSSZ, ať vám vyhotoví informativní osobní list důchodového pojištění. Svoji žádost, spolu s rodným číslem, jménem, příjmením, rodným příjmení a adresou zašlete na adresu: ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08, Praha 5. Pro zvědavější jedince vysvětlíme pojmy, nutné pro výpočet důchodu pod následujícího kalkulačkou.

Rok přiznání důchodu musí být alespoň 2004 a nejvýše 2022, pro jiné ročníky kalkulačka ministerstva nepočítá.

Doba pojištění ke dni vzniku nároku na důchod = doba důchodového pojištění + takzvané náhradní doby pojištění. Péči o dítě do jeho čtyř let věku, stejně jako péči o bezmocnou osobu a základní vojenskou službu (pokud nejste profesionální voják) započítáváme zcela, ostatní náhradní doby pojištění zahrneme jenom v rozsahu 80 %. Výpočet důchodu a vzdělávání: Plně zahrneme studium od skončení povinné docházky do plnoletosti, pokud probíhalo před 1. lednem 1996. Dále zahrneme maximálně 6 let studia po dosažení plnoletosti, pokud trvalo do 31. prosince 2009, a to v rozsahu 80 %. Výpočet důchodu a nezaměstnanost: Zcela započteme nezaměstnanost, evidovanou na Úřadu práce a kompenzovanou dávkami v nezaměstnanosti. Jinak zahrneme nejvýše 3 roky evidované nezaměstnanosti bez dávek, z toho maximálně 1 rok před 55. rokem věku, a to v rozsahu 80 %.

Přesluhování znamená výkon výdělečné činnosti po dosažení věku stanoveného pro nárok na starobní důchod. Nezapočítáváme pracovní volno bez náhrady příjmu, neomluvenou nepřítomnost v práci, dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo pobírání dávek nemocenského pojištění.

Vyměřovací základ znamená hrubý výdělek dosažený v příslušném kalendářním roce v případě zaměstnanců, anebo roční vyměřovací základ pro stanovení pojistného v případně osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), případně úhrn výdělku a vyměřovacího základu. Výpočet důchodu nezohledňuje příjmy, dosažené v roce přiznání starobní penze!

Vyloučené doby většinou znamenají dobu studia, dále čas, kdy jste pobírali dávky nemocenského pojištění nebo plný invalidní důchod (od 1. ledna 2010 pro invaliditu třetího stupně), kdy jste vykonávali základní vojenskou službu (pokud nejste voják z povolání), kdy jste osobně pečovali o dítě do 4 let věku, nebo o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby ve stupni II až IV, nebo o dítě ve věku do 10 let ve stupni I, patří sem také doba „započitatelné“ nezaměstnanosti (vizte výše).

Co když vám výpočet důchodu nesouhlasí?

„Na jak vysokou starobní penzi máte nárok, zjistíte z písemného rozhodnutí, které zasíláme na základě podané žádosti o dávku důchodového pojištění. Pokud s ním nesouhlasíte, můžete podat písemné námitky do 30-ti dnů ode dne jeho doručení,“ uvádí ČSSZ. Stejná instituce zároveň vyhodnotí případnou reklamaci. Co když občanovi výpočet důchodu nadále nesouhlasí? Do 2 měsíců může podat žalobu k místnímu krajskému soudu.

- PAGE 1 OF 7 -

Next Page ⇀

loading
×