decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Nová tarifní struktura pro výpočet ceny elektřiny

AKTUALIZACE: Nový tarifní systém v elektrárenství zatím zavedený nebyl, aktuální cenové srovnání najdete vždycky pod TÍMTO odkazem. Níže propočítáváme model, který byl nejprve navržený a po kritické veřejné diskusi odvolaný Energetickým regulačním úřadem vloni. Nicméně v nadcházejících letech bude zřejmě nová tarifní struktura opět tématem, kvůli revolučním technologickým změnám.

(Brno, 26.2.2016) Už máte na střeše solární panely, abyste levněji svítili, vařili a vytápěli? Energetický regulační úřad předpokládá, že mnoho tuzemských domácností a firem poměrně brzy zprovozní vlastni elektrárnu. Tím pádem klesne význam centrální distribuční soustavy, kterou ovšem budeme nadále potřebovat (například když zrovna nebude svítit slunce, foukat vítr, anebo nepoteče dost vody v řece). Úřad proto navrhuje, aby byla cena elektřiny počítaná podle nových pravidel. Větší význam přikládá paušálním poplatkům, které nezávisí na spotřebě energie.

„Nová tarifní struktura byla zpracována v širokém expertním týmu,“ píše předsedkyně úřadu Alena Vitásková. Mezi přímými účastníky jmenuje zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu, státem vlastněných akciových společností OTE a ČEPS, distributorů elektřiny nebo České fotovoltaické asociace. Komu meziročně cena elektřiny klesne – a kdo zaplatí naopak více než doposud? Propočítáme zvlášť každý region a hlavní distribuční sazby pro domácnosti. Uvidíme, že díky plánované tarifní struktuře by provozovatelé centrálních sítí získávali dostatek peněz, ale někteří odběratelé by zaplatili vyšší vyúčtování.

Nová tarifní struktura v ukázkových příkladech

Počítáme se tříčlennou domácností v rodinném domě, která odebírá základní produkt dominantního dodavatele, při následujících ročních spotřebách (VT = vysoký tarif, NT = nízký tarif): Většina populace (doposud distribuční sazba D02d, nově D1Sd) elektřinou nevytápí ani neohřívá vodu – roční spotřeba 2 500 kWh (VT); pokud navíc ohřívá vodu bojlerem (doposud D25d, nově D2Ad) – 2 000 kWh (VT) + 4 000 kWh (NT); pokud vytápí přímotopem (doposud D45d, nově D2Td) – 600 kWh (VT) + 19 900 kWh (NT); pokud vytápí tepelným čerpadlem (doposud D56d, nově D2Td) – 250 kWh (VT) + 4 975 kWh (NT); pouhý provoz víkendové chaty (doposud D61d, nově D1Sd) – 500 kWh (NT). Kalkulovaná cena elektřiny zahrnuje hlavní jistič velikosti 3x25A, všechny příslušné poplatky a daně.

ČEZ Distribuce (většina České republiky)

Nejdříve propočítáme sazby na většině tuzemského území, kde spravuje distribuční soustavu polostátní společnost ČEZ Distribuce, a. s. V nejčastějším případě si domácnost připlatí řádově stokoruny ročně. Nejbolestivěji zasahuje nová tarifní struktura chataře, naopak cena elektřiny pro vytápění a ohřev vody teoreticky zlevňuje.

 • Většina: zdražení o 301,76 Kč (2,4 %)
 • Bojler: zlevnění o 1 345,28 Kč (6,9 %)
 • Přímotop: zlevnění o 1 101,94 Kč (2 %)
 • Tepelné čerpadlo: zlevnění o 447,99 Kč (2,5 %)
 • Chata: zdražení o 4 089,17 Kč (95,99%)

E.ON Distribuce (jižní regiony)

Nyní posoudíme, jakpak se cena elektřiny změní v jižních regionech, kde provozuje distribuční soustavu soukromá společnost E.ON Distribuce, a.s. (kraje Jihočeský, Vysočina bez Havlíčkobrodska, Jihomoravský, Zlínský bez Vsetínska, Prostějovsko).

 • Většina: zlevnění o 111,63 Kč (0,9 %)
 • Bojler: zlevnění o 1 316,77 Kč (6,7 %)
 • Přímotop: zlevnění o 1 230,18 Kč (2,3 %)
 • Tepelné čerpadlo: zlevnění o 274,07 Kč (1,57 %)
 • Chata: zdražení o 3 277,44 Kč (75,02%)

PREdistribuce (Praha)

Nakonec propočítáme navržené změny v Praze, kde elektrickou soustavu provozuje společnost PREdistribuce, a.s., vlastněná částečně samotným hlavním městem. Podle kalkulátoru Energetického regulačního úřadu předpokládáme produktovou řadu PRE Spektrum.

 • Většina: zdražení o 1 519,84 Kč (12,6 %)
 • Bojler: zlevnění o 242,99 Kč (1,4 %)
 • Přímotop: zlevnění o 15,53 Kč (0,03 %)
 • Tepelné čerpadlo: zdražení o 1 504,43 Kč (9,64%)
 • Chata: zdražení o 5 519,82 Kč Kč (138,39%)

Dešťovka (Modrá úsporám): podmínky dotace

Litr pitné kohoutkové vody stojí průměrně 8 haléřů, takže zůstává poměrně levný, tedy aspoň oproti baleným alternativám v supermarketech. Jenomže! Několikrát denně spláchneme toaletu, potom vypereme prádlo nebo umyjeme nádobí, večer očistíme svoje vlastní tělo – a rázem korunky povážlivě nabíhají. Přitom zhruba polovinu svojí spotřeby můžeme uspokojit díky dešťové vodě, abychom pomohli svému rozpočtu a zároveň šetřili životní prostředí. Proto český stát rozdá 100 milionů Kč v programu Modrá úsporám, respektive Dešťovka.

Dotační program se původně jmenoval Modrá úsporám

České země leží v rozvodí trojice velkých evropských řek: Pramení tady Labe, Odra a Morava tekoucí do Dunaje. Máme lesy plné studánek, jenomže zdejší klima se mění. Deště jsou stále vzácnější, ale tím silnější, takže místo aby průběžně doplňovaly podzemní vodní zásoby, způsobují povodně. Výsledek? V Evropské unii disponují menšími vodními zásobami jenom Kypr a Malta, pokud přepočteme množství na jednoho obyvatele. Český stát proto navazuje na dotační program Nová zelená úsporám, ovšem tentokráte cílí právě na srážky.

Stát nakonec rozdá domácnostem peníze v akci Dešťovka

Původně zamýšlený název Modrá úsporám mezitím zaregistrovala jistá soukromá společnost, takže sympatický projekt dostal jméno Dešťovka. „Chceme motivovat občany, aby využívali dešťovou vodu – na zalévání, splachování, zadržování a vsakování srážek apod.,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec. Dotace pokryje „až 50 %“ nákladů.

Přednost zřejmě dostanou sofistikovanější projekty, protože „nejjednodušší systémy budou podporovány jenom v oblastech výrazně postižených suchem“. Na rozdíl od kotlíkových dotací, Dešťovka nezahrnuje žádný závazný seznam podporovaných systémů, amatérští kutilové však zvýhodnění nebudou. Dotace totiž poplyne pouze na výrobky, které splňují účel a také „obecné podmínky pro uvedení na trh“. K dostání jsou například podzemní nádrže a čerpadla, která rozvedou vodu po domě, na toaletu nebo do pračky.

Pravidlo 3 x 3: peníze můžeme dostat na účet do 9 týdnů

Pro zkušební program vyhradilo ministerstvo 100 milionů Kč. Ze státní kasy půjdou peníze přes Ministerstvo životního prostředí, ke Státnímu fondu životního prostředí, který bude počínaje dubnem 2017 přijímat elektronické žádosti. Pro vyplnění a odeslání základního formuláře pravděpodobně poslouží speciální internetová stránka, jejíž adresu však zatím ještě neznáme. Ministerstvo nám ovšem prozradilo, že uplatní takzvané „pravidlo 3 x 3“:

 • Jakmile podáte elektronickou žádost, do 3 týdnů dostanete zprávu, jestli nemusíte něco doplnit.
 • Po odsouhlasení odevzdaných podkladů, nebo případném doplnění informací potom v dotačním programu Dešťovka potrvá další 3 týdny, než úředníci prostudují váš záměr.
 • Po eventuálním schválení žádosti stačí, abyste projekt uskutečnili a poslali státnímu fondu zbylé požadované dokumenty (zřejmě účtenky apod.) a – během 3 týdnů dostanete peníze na účet!

PŘÍKLAD: Pro rodinný dům koupíme za 120 000 Kč systém, který zachycováním a využitím srážek sníží naši spotřebu kohoutkové vody na polovinu, při zachování životního standardu. Dotační program Dešťovka pokryje polovinu nákladů. Kvalitní technika vydrží přes 20 let a provoz stojí kolem 400 Kč ročně. Takže vlastní investované peníze (60 000 Kč) můžeme získat zpátky a potom ještě vydělat přes 30 000 Kč, díky úspoře na vodném.

Cena plynu 2017: Komu zlevní vyúčtování?

Ve sněhové chumelenici a třeskutých mrazech říkáme, že panuje zima „jako na Sibiři“. Jenomže rozsáhlé Rusko zároveň skýtá palivo, kterým většina tuzemských domácností vytápí, ohřívá vodu, nebo aspoň rozpaluje sporák. Nakolik cena plynu zrcadlí mezistátní vztahy? A do jaké míry odráží spíše svobodnou volbu tuzemských spotřebitelů? Navzdory přetrvávajícím sankcím mezi Evropskou unií a Ruskou federací, vyúčtování může českým a moravským odběratelům po roce 2017 výrazně klesnout!

Cena plynu v souhrnných číslech

 • Je zemní plyn nejvýhodnějším palivem? Lépe vychází automatický kotel na pelety.
 • Kolik tuzemských domácností používá zemní plyn? Asi 61 % (35 % na vytápění).
 • Odkud dostáváme zemní plyn? Hlavně z Ruska (75 %) a Norska (skoro 25 %).
 • Kdo provozuje plynovody? innogy (většina ČR), Pražská plynárenská (Praha), E.ON (jižní Čechy).
 • Kolik platíme za přepravu plynu? 1/5 až 1/3 celkového vyúčtování, nepřímo úměrně spotřebě.
 • Kdo rozhoduje, kolik zaplatíme za přepravu plynu? Energetický regulační úřad.
 • Kolik platíme za samotný zemní plyn? Podle toho, jakého dodavatele si vybereme.
 • O kolik může zlevnit celková cena plynu, když změníme dodavatele? Až o čtvrtinu.
 • Kolik existuje ceníků plynu? Desítky. Žádná kalkulačka nesrovnává celou tržní nabídku.
 • Mají v zahraničí levnější zemní plyn? V Evropské unii je průměrná cena plynu o 3 % nižší.

Cena plynu 2017: srovnání základních tarifů hlavních dodavatelů

Nový rok začal podobně jako vloni. Energetický regulační úřad sice zdražil distribuční poplatky za přepravu plynu, ale mnoho dodavatelů zlevnilo samotnou energii. Také první desítka obchodníků zůstává stejná, měřeno počtem odběrných míst, jak dosvědčuje následující srovnávací tabulka. Rýnsko-Vestfálská elektrárna (RWE) sice vystupuje pod novým jménem innogy, ale  stejně jako Pražská plynárenská ponechává ceny svého základního produktu totožné jako koncem loňského roku.

Na trh sice průběžně vstupují nováčci, ale zároveň zvětšují svůj podíl staré známé firmy – jednak marketingem, ale také akvizicemi. Například ČEZ spolkl dodavatele Energie2. Bohemia Energy entity převzala klientelu dalšího menšího konkurenta (Right Power Energy) a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže souhlasí, aby koupila také dodavatele X Energie; vzniká tedy široký blok, provázaný vlastnickými vztahy, do kterého patří rovněž Comfort Energy a Europe Easy Energy.

Cena 1 kilowatthodiny plynu (Kč/kWh), účinná od 1.1.2017

Obyčejnou domácnost nemusí velký byznys zajímat. Průměrná cena plynu 2017 zůstává víceméně stejná (ve většině tuzemska klesla asi o 0,9 %, v jižních Čechách stoupla o 0,6 %) a záleží na každém odběrateli, jakou nabídku upřednostní. Pokud ovšem už dříve zbrkle nepodepsal špatnou smlouvu na dlouho dopředu.

 ČR ohřevPraha ohřevJih ohřevČR topeníPraha topeníJih topení
innogy1.7831.7401.9171.5261.5061.657
Pražská plynárenská1.8831.8402.0171.4601.4401.591
ČEZ Prodej1.6941.7481.7731.4501.3681.481
Bohemia Energy1.8882.1131.7791.6111.4341.478
E.ON Energie1.7571.7141.8671.4521.4321.559
Centropol Energy1.8431.9731.7751.5811.4191.468
Lama energy1.8722.0271.8331.5141.4071.529
Comfort Energy1.7381.7791.7671.4851.3961.466
X Energie1.7381.7791.7671.4851.3961.466
Europe Easy Energy1.5981.5541.7311.3431.3231.473
Průměr1.7791.8271.8231.4911.4121.517

Ceny plynu jsou vyjádřené v Kč/kWh, včetně všech poplatků a daní. Kilowatthodina (kWh) odpovídá asi půlhodinovému vaření nad hořákem plynového sporáku. Kvůli členité plynovodní síti musíme zohlednit domovskou lokalitu a spotřebu. V závorce vysvětleme zkratky: ČR (většina ČR – region společnosti GasNet patřící pod skupinu innogy), Praha (hlavní město – Pražská plynárenská Distribuce), Jih (Jihočeský kraj – E.ON Distribuce); ohřev (vaření a ohřev vody, uvažujeme spotřebu 5 000 kWh/rok), topení (vytápění, 18 000 kWh/rok). Srovnáváme ceníky pojmenované Standard nebo standardní (RWE Energie, Pražská plynárenská, E.ON Energie, Lama energy, X Energie), Comfort A (ČEZ Prodej), Garance (Bohemia Energy entity), Optimum (Centropol Energy), Prim (Comfort Energy), Easy (Europe Easy Energy).

Archiv cenových srovnání:

Aprílem roku 2007 byla dokončena liberalizace plynárenského trhu, která rozbila dokonalý oligopol skupin RWE, Pražská plynárenská a E.ON. Začala konkurenční soutěž, takže můžeme měnit dodavatele energie. Hlavním motivem dodnes zůstává nižší cena plynu, ovšem raketově vyrostly především společnosti ČEZ Prodej a Bohemia Energy, které nejlevnější nejsou.

Jak shrnují statistiky Operátora trhu s elektřinou, fluktuace gradovala rokem 2011. Tehdy padl historický rekord, který pravděpodobně už nikdy nepřekonáme. Dochází ke stabilizaci trhu, dodavatele měníme stále vzácněji a možná, že jednou budeme všichni vytápět prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie.

Cena vody 2017: vodné a stočné v celé ČR

Otočíme kohoutkem nebo pákovou baterií – a libovolně dlouho přitéká životadárná tekutina. Často zaznívají nářky, že čistá pitná voda stojí příliš mnoho peněz. Viníky jsou údajně špatní politici a hamižné nadnárodní korporace. Posuďte sami, jestli cena vody 2017 přesáhla únosnou mez. Osvěžíme základní pojmy, projdeme tuzemské regiony a svoje názory můžeme vzájemně konfrontovat v diskusním fóru. Co znamená vodné a stočné? Proč některé vodárenské společnosti účtují ještě další, paušální poplatek? Kde je cena vody nejlevnější, respektive nejdražší?

Vodné a stočné podle Sbírky zákonů

Srozumitelný text můžeme poskládat jenom z jasných pojmů, a nejlepší oporou nám bude aktuálně účinná legislativa. Zákon č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích) definuje vodné a stočné (§ 8), stejně jako případnou pevnou složku ceny (§ 20).

 • vodné = úplata za dodávku pitné vody, účtovaná v Kč/m3 (kubík, neboli 1 000 litrů)
 • stočné = úplata za odvádění odpadních vod, účtovaná v Kč/m3 (kubík, neboli 1 000 litrů)
 • pevná složka = paušální poplatek podle kapacity vodoměru, profilu přípojky nebo spotřeby

Cena vody 2017 většinou zahrnuje jenom vodné a stočné, ale někteří vodohospodáři započítávají navíc ještě paušální částku. Proč? Pevná složka zatěžuje především majitele opuštěných domů, kteří během celého roku nespotřebují ani kapku životadárné tekutiny, ale přesto zůstávají připojení k vodovodní síti. Prostřednictvím paušálu vlastně přispívají na údržbu potrubí, která bývá několikrát dražší, než samotná voda. Je samozřejmě věcí názoru, jestli upřednostňujeme spravedlivé rozložení finanční zátěže, anebo bychom raději platili jenom za spotřebu.

Cena vody 2017 činí průměrně 8,2 haléře/litr

Korunová mince kvůli inflaci skoro pozbyla hodnotu, ačkoli… Právě tolik průměrně stojí 12 litrů pitné kohoutkové vody, která vyhovuje přísným hygienickým normám. Připadá vám cena vody drahá? Prostřednictvím svých obecních zastupitelů jsme rozhodli, že vodné a stočné většinou účtují zahraniční korporace, které seřadíme podle počtu zásobovaných občanů: Veolia (Francie): 3,7 milionu, Ondeo – Suez (Francie): přes milion, Energie AG Bohemia (Rakousko): přes milion, Aqualia (Španělsko): přes milion, Gelsenwasser AG Gelsenkirchen (Německo): 100 tisíc.

V následující tabulce schválně uvádíme jenom regiony, nikoli jména firem, které tam spravují vodárenskou síť. Ale hvězdičkami označujeme lokality, kde odběratelé platí vodné, stočné, a navíc ještě pevnou složku. Kolik činí paušální poplatek? Uvedeme částky, účtované ročně za běžný vodoměr o kapacitě 2,5 m³/hod. (tj. maximální průtok za hodinu): Hodonín (863 Kč), Chrudim (1 541 Kč), Hradec Králové (2 314 Kč), Jindřichův Hradec (1 013,2 Kč), Karlovy Vary (3 379,85 Kč), Prachatice (897 Kč), Sokolovsko (1 612 Kč), Tábor (2 084 Kč), České Budějovice (966 Kč), Český Krumlov (953,35 Kč).

Uvedená cena vody vždycky zahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH) 15 %. V = vodné, S = stočné, V+S = vodné plus stočné v daném kalendářním roce.

OblastV 15S 15V+S 2015V 16S 16V+S 2016V 17S 17V+S 2017
Krnov22.4319.5541.8922.4323.0045.4322.4325.347.73
Klatovy a okolí (Vodospol)32.7424.1156.8533.7623.4157.1733.7323.3457.07
Jindřichův Hradec *34.50 27.4461.9434.5027.4461.9434.527.4461.94
Klatovy a okolí (Šumavské VaK)33.4827.9361.4133.6028.0961.6934.0528.4662.51
Česká Třebová32.5429.1061.6433.3529.7963.1434.0430.3664.40
Vysoké Mýto34.3233.4367.7534.3233.4367.7534.3233.4367.75
Havlíčkův Brod36.631.7268.3237.1632.1969.3537.7732.2269.99
České Budějovice *39.72 31.8271.5439.7231.8271.5439.7231.8271.54
Náchod36.5735.8172.3836.5635.8272.3837.136.8973.99
Trutnov37.1232.4969.6138.8932.8171.7041.1932.8174
Český Krumlov *34.1637.8772.0335.1938.9574.1435.1938.9574.14
Prachatice *31.8242.0173.8331.5242.9274.4331.5142.9274.43
Přerov42.0031.0073.0042.0031.0073.0042.53274.5
Kroměříž35.0636.8271.8835.8337.6173.4436.3738.5474.91
Příbram52.2323.1475.3752.2323.1475.3752.2323.1475.37
Brno36.1038.3674.4636.7838.3675.1437.0838.6675.74
Karlovy Vary *36.0327.7363.7636.6928.3865.0742.6933.1875.87
Uherské Hradiště38.8734.2773.1439.3335.6574.9839.3336.5775.9
Písek37.4839.2476.7238.9537.5276.4740.236.0576.25
Ostrava (Ostravské VaK)36.5938.0574.6437.2538.8176.0637.3239.3076.62
Svitavy33.6638.9972.6534.0441.5875.6235.5041.5877.08
Moravskoslezský kraj (bez Ostravy)39.5636.6676.2240,737.1877.8841.4137.3278.73
Rakovník41.1435.7576.8941.1435.7576.8942.2936.9079.19
Hodonín *30.0036.4166.4135.0241.1876.2036.243.1379.33
Vsetín44.9732.2077.1745.6633.8179.4745.6633.8179.47
Chrudim *43.1536.3379.4843.1536.3379.4843.1536.3379.48
Dvůr Králové n. L.27.1445.6072.7434.8145.0479.8534.8145.0479.85
Rychnov nad Kněžnou40.6040.4081.0040.6040.4081.0040.6040.4081.00
Olomoucko38.8143.4782.2839.7844.4484.2239.1544.1383.28
Šumperk39.1039.7078.8040.2540.7480.9941.5542.0883.63
Nymburk39.6841.0080.6839.6841.0080.6841.1842.9584.13
Pardubice35.2044.8080.0036.9044.8081.7039.345.184.4
Vyškov43.0341.1584.1844.1841.1585.3344.1841.1585.33
Praha44.7132.9477.6544.1434.8679.0046.4338.9985.42
Plzeň – město55.9833.4289.4051.0438.7289.7651.8234.3286.14
Prostějovsko42.4639.3981.8543.7340.5784.3044.7441.586.24
Zlínsko43.6042.5286.1243.7742.6986.4643.942.8186.71
Cheb39.6843.7083.3840.2544.8585.1040.2546.5886.83
Třebíč49.8135.9285.7350.6636.8387.4949.438.9788.37
Kutná Hora *40.8535.2976.1447.7939.3387.1248.5139.9388.44
Znojmo44.5738.7783.3447.1540.2587.4048.3340.2588.58
Hradec Králové *43.6344.4488.0744.7644.6589.4144.7645.5490.3
Strakonice54.55633.22487.7855.3333.7189.0456.6134.591.11
Mladá Boleslav45.4341.4086.8347.9342.2190.1448.9242.5891.5
Břeclav40.9445.0886.0242.5546.8089.3543.748.392
Jihlava52.3035.4187.7152.3135.4187.7255.1737.3492.51
Kladno, Mělník, Slaný53.2439.6892.9253.2439.6892.9253.2439.6892.92
Tábor *47.5145.7893.2947.5145.7893.2947.5145.7893.29
Rokycany55.0138.4293.4355.0138.4293.4355.0138.4293.43
Blansko, Boskovice44.3946.3890.7746.7546.6993.4446.7547.2493.99
Beroun52.2138.6490.8552.4440.1992.6352.9541.4594.4
Žďár nad Sázavou51.2038.7089.9053.0039.6092.6054.540.494.9
Sokolovsko *43.9540.9784.9243.5641.1784.7349.9547.8197.76
Severní Čechy49.246.8396.0349.6848.3298.0049.9848.3298.3
Plzeň – Sever62.6936.2898.9762.5337.89100.4264.1538.16102.3
Turnov51.945.9597.8553.0049.00102.005451.3105.3

Cena vody 2017 byla právě shrnuta. Všechny vodohospodářské společnosti letos zveřejnily svoje nové výměry ještě do konce ledna, takže nemusíme na nikoho zdlouhavě čekat. Ale pokud vám vodné a stočné stále ještě dělá starosti, možná najdete potřebné informace níže, v diskusním fóru. Anebo přejděte na příbuzné články, pojednávající o cenách elektřiny, zemního plynu, teplárenské energie a palivového dřeva, benzínu, nafty a ropy.

↼ Previous Page

- PAGE 2 OF 8 -

Next Page ⇀

loading
×