decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Zajišťovací příkaz podle zákona a berňáku

Milujete svoji vlast a chcete makat, abyste byli užiteční. Tak založíte firmu. Dlouhá léta dřete, sloužíte zákazníkům, pokorně odvádíte státu daně, dokonce najmete zaměstnance, kterým platíte slušné mzdy – zatímco sami skoro vůbec neodpočíváte. A potom jednoho dne zjistíte, že vám Finanční správa zablokovala bankovní účty! Bez varování, bez adresného vysvětlení, aniž by vás předtím trpělivě vyslechla! Úředníci vydali takzvaný zajišťovací příkaz, protože mají „odůvodněnou obavu“, že vaše firma možná – třeba – snad podvádí na daních!

Omylů podle Ministerstva financí ubývá

Ano, český stát občas přidusí poctivou a užitečnou firmu, protože nějací nevolení úředníci uplatní presumpci viny. „Každý daňový subjekt, který se vlivem zajišťovacího příkazu dostal do problémů, aniž by se podílel na podvodném jednání, je pro mne velmi obtížně přijatelným mementem,“ přiznal bývalý ministr financí Andrej Babiš (hnutí ANO).

Údajně zpřísnil pravidla, podle kterých mohou kontroloři podezřelou firmu skřípnout. V roce 2015 vydali zajišťovací příkaz 1605krát, celkem na 3,6 miliardy Kč. V roce 2016 udělali totéž 1561krát, tentokráte šlo o 3,3 miliardy Kč. Údajně také „výrazně“ ubylo zabavených prostředků, které stát musel následně firmám vrátit, protože podezření nebylo potvrzeno.

Zajišťovací příkaz vyplývá ze dvou právních předpisů

Babiš také upozornil, že kladivo na potenciální podvodníky uplatňovala už minulá vláda. „Je-li odůvodněná obava, že daň, u které dosud neuplynul den splatnosti, nebo daň, která nebyla dosud stanovena, bude v době její vymahatelnosti nedobytná, nebo že v této době bude vybrání daně spojeno se značnými obtížemi, může správce daně vydat zajišťovací příkaz,“ říká zákon č. 280/2009 Sb., známý jako daňový řád. Kontroverzní institut tam dostal prostor v paragrafech 167 až 169.

Úředníci mají díky Sbírce zákonů pravomoc, aby zabavovali velké majetky a ověřovali svoje teoretické obavy prakticky okamžitě, jakmile červíček pochybností najde „důvod“, aby políbil byrokratické razítko. „U daně, která nebyla dosud stanovena, stanoví výši zajišťované částky správce daně podle vlastních pomůcek,“ povoluje zákon. Přitom: „Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je zajišťovací příkaz vykonatelný okamžikem oznámení daňovému subjektu.“

Ještě přísnější ustanovení najdeme v § 103 zákona č. 235/2004 Sb. (o DPH): „Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je zajišťovací příkaz účinný a vykonatelný okamžikem jeho vydání. Správce daně současně s vydáním zajišťovacího příkazu učiní pokus vyrozumět vhodným způsobem daňový subjekt o vydání zajišťovacího příkazu a sepíše o tom úřední záznam.“

Státní kasa versus zbytečně zničené firmy a lidské osudy

Finanční správa obstavila majetek například firmám VHS – ROPA plus, spol. s r.o. a Českomoravská olejářská komanditní společnost, které následně našly zastání před soudem. Jenomže škody nelze napravit pouhou omluvou, někdy úplně nestačí ani vrácení zabavených peněz, protože paralyzovaný podnik mezitím nemohl obsluhovat zákazníky, splácet závazky, a v krajním případě proto zbankrotuje. Obávaný úřední postup dostává přezdívky jako „daňový džihád“, „kombajn“ apod.

Finanční úřady dříve vydaly kolem 100 zajišťovacích příkazů za rok. Nyní existují tisíce případů. Před soudem však stále častěji vyhrávají poškozené firmy. Hon finanční správy na daňové podvodníky totiž likviduje zejména poctivé podniky,“ nabízí svoje služby advokátní kancelář Luštík a Luštíková.

Ministerstvo financí – rozpočet 2017

Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Ministerstvo financí. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 4 928 731 646
Výdaje celkem 21 168 126 849

Příjmy

Daňové příjmy 1) 33 350 000
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 673 046 824
– pojistné na důchodové pojištění 598 263 845
– nemocenské a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 74 782 979
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 4 222 334 822
– příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 396 909 570
– příjmy z prostředků finančních mechanismů 42 277 252
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 3 783 148 000

Výdaje

Daňová správa zajišťovaná finančními orgány 11 318 520 439
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 2 743 291 398
Daňová správa zajišťovaná celními orgány 5 382 950 176
– sociální dávky 460 609 000
– výdaje na činnost celní správy 4 922 341 176
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 1 646 831 445
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra 56 690 460
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančně analytického útvaru 19 842 931

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 11 017 621 431
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 3 745 991 288
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 219 017 757
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 431 659 075
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 2 136 656 590
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 7 308 877 872
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 73 694 400
Zahraniční rozvojová spolupráce 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 100 000
Výdaje (spolu)financované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky 476 287 684
– ze státního rozpočtu 79 378 114
– podíl rozpočtu Evropské unie 396 909 570
Výdaje na projekty, (spolu)financované z prostředků finančních mechanismů 43 033 502
– ze státního rozpočtu 756 250
– podíl prostředků finančních mechanismů 42 277 252
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 3 449 014 587

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

loading
×