Příspěvek na zaměstnávání OZP 2017

Postižení lidé mají ve státní pokladně několik přihrádek: invalidní důchod, řadu sociálních dávek, v těžkých případech příspěvky na péči, mobilitu a zvláštní pomůcku. Kdo přišel o zdraví kvůli svojí profesi, může dostávat doživotní rentu od zaměstnavatele. Ale nikdo nechce zůstat nadosmrti doma, pasivní a osamělý. Touha po tvůrčí činnosti, vlastní užitečnosti a společenském životu patří k lidské přirozenosti. Proto český stát nutí úspěšné firmy, aby přijímaly osoby zdravotně postižené (OZP), anebo vyplácí příspěvek na zaměstnávání OZP.

Chráněné místo a dotaci schvaluje Úřad práce

Podrobnosti najdeme zákoně č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) a prováděcí vyhlášce č. 518/2004 Sb., kterou vydal garant celého systému: Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vysvětleme ještě další kompetence a názvosloví. Úřad práce potvrzuje takzvaná chráněná pracovní místa a vyplácí příspěvek na zaměstnávání. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ) uznává status OZP, který rozlišuje do třech kategorií:

  1. invalida třetího stupně („osoba s těžším zdravotním postižením“)
  2. invalida druhého nebo třetího stupně
  3. osoba zdravotně znevýhodněná

Příspěvek na zaměstnávání OZP v roce 2017

Úspěšný žadatel musí na chráněných místech zaměstnávat více než 50 % svého personálu, přičemž počítáme pouze plnohodnotné pracovní poměry (nikoli dohody DPP a DPČ) a celoroční stav, ne pouze vybrané měsíce. Příspěvek na zaměstnávání OZP 2017 činí 75 % veškerých mzdových nákladů, včetně zákonem předepsaných sociálních a zdravotních odvodů (celé „super-hrubé mzdy“). Ale samozřejmě existuje dotační strop: 8 800 Kč měsíčně pro invalidy a 5 000 Kč pro osobu, která byla uznaná jako „pouze“ zdravotně znevýhodněná.

Přijměte postižené, nebo zaplaťte odpustek

Chráněné dílny jednak čerpají příspěvek na zaměstnávání OZP, ale zároveň mají uměle zvýšenou poptávku. Pokud totiž na pracovní poměr zaměstnáváte více než 25 lidí, musíte splnit jednu z následujících podmínek, eventuálně jejich kombinaci:

  1. 4 % vašeho personálu tvoří postižení (takže například 4 osoby z celkového počtu 100 kolegů).
  2. Od chráněných dílen koupíte zboží nebo služby, jejichž nezdaněnou hodnotu vydělíte 7násobkem průměrné tuzemské mzdy * a vyjde počet OZP, kteří vám mohou „chybět“. Tady však platí několik omezení.
    1. „Odpuštěný“ počet OZP nesmí přesahovat počet postižených, které zaměstnává dodavatel.
    2. Chráněná dílna takto může prodat maximálně zboží v hodnotě, která odpovídá 36násobku průměrné tuzemské mzdy ** za každou postiženou osobu zaměstnanou v předchozím kalendářním roce (například pokud jsem vloni zaměstnával 3 lidi, z toho 2 OZP a průměrná tuzemská mzda byla 27 000 Kč, letos smím takhle vydělat celkem 2 x 36 x 27 000 Kč).
  3. Za každého chybějícího postiženého odvedete do státní pokladny částku, rovnou průměrné tuzemské mzdě *.

POZOR! Průměrná tuzemská mzda se tady počítá z prvních třech kvartálů aktuálního kalendářního roku * nebo předešlého kalendářního roku **, viz příslušné právní předpisy!