Platové tabulky ve veřejném sektoru od 1.7.2017

Učitelé dostali přidáno! Vyšší platy mají taky policisté, hasiči, vojáci! A taktéž úředníci, lékaři… Špatně placení zaměstnanci ve veřejném sektoru možná nevěří svým uším. Média opakovaně ohlašují zvyšování platů, ale řadová kuchařka, uklízečka nebo údržbář dostává pořád stejnou almužnu. Někdy jsou platové tarify tak nízké, že vychází lépe minimální nebo zaručená mzda. Často není uznaná žádná praxe a klesá osobní ohodnocení. Od 1. července 2017 ale konečně stoupnou platy rovněž nejchudším zaměstnancům!

Špatně ohodnocení zaměstnanci dostanou lepší tarify

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) sice teprve předložilo návrh, se kterým ovšem souhlasí všichni důležití aktéři: premiér, ministr financí a zástupci odborů. Dokonce padla částka, která musí dodatečně najít svoje místo v novoročním státním rozpočtu (1,08 miliardy Kč). Ale pojďme k jádru věci. Kdo a kolik přesně dostane přidáno? „Nepedagogičtí pracovníci v regionálním školství, zaměstnanci v kultuře, sociální pracovníci, administrativní a techničtí zaměstnanci ve zdravotnictví,“ vyjmenovává Petr Habáň, tiskový mluvčí MPSV.

„V současnosti máme 9 stupnic platových tarifů, kterých navrhujeme jenom 6,“ upřesnil Robert Baxa, náměstek ministryně sociálních věcí. Nejníže zařazení zaměstnanci mají potom automaticky přejít na vyšší tarify. Detailní podrobnosti ještě nejsou stanoveny, ale možná máme dostatek indicií. Předpokládejme, že zmizí nejchudší tabulky: 1., 2. a 3. stupnice platových tarifů a kdo patřil právě sem, bude přesunut do 4. tabulky. Pokud tipujeme správně a vláda počínaje červencem zbylé platové tarify nezvýší (ani nesníží), výsledek bude vypadat následovně.

Nová platová tabulka kuchařek, uklízeček, údržbářů apod.

Doposud nejhůře ocenění zaměstnanci, včetně sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, budou patřit sem. Už nyní tady najdou svoje platové tarify strážníci, civilní zaměstnanci Policie ČR, Akademie věd, Grantové a Technologické agentury, České správy sociálního zabezpečení apod.

Stupeň Praxe Platové třídy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 8 240 8 950 9 700 10 510 11 390 12 350 13 400 14 540 15 780 17 100 18 590 20 140 21 830 23 700 25 710 27 910
2 do 2 let 8 540 9 280 10 060 10 910 11 850 12 830 13 900 15 100 16 360 17 750 19 280 20 890 22 670 24 580 26 690 28 960
3 do 4 let 8 860 9 640 10 440 11 320 12 290 13 310 14 430 15 670 16 990 18 430 20 040 21 690 23 520 25 520 27 700 30 040
4 do 6 let 9 190 10 000 10 850 11 750 12 760 13 820 14 980 16 270 17 630 19 130 20 780 22 490 24 400 26 480 28 740 31 180
5 do 9 let 9 560 10 380 11 260 12 200 13 240 14 350 15 550 16 890 18 300 19 850 21 560 23 350 25 320 27 470 29 820 32 350
6 do 12 let 9 930 10 770 11 670 12 650 13 740 14 880 16 140 17 540 18 980 20 590 22 380 24 230 26 280 28 500 30 940 33 560
7 do 15 let 10 300 11 200 12 120 13 140 14 250 15 450 16 730 18 190 19 720 21 380 23 230 25 150 27 270 29 590 32 110 34 820
8 do 19 let 10 690 11 610 12 590 13 630 14 800 16 020 17 360 18 880 20 460 22 180 24 100 26 110 28 300 30 700 33 340 36 140
9 do 23 let 11 090 12 040 13 070 14 150 15 360 16 630 18 020 19 590 21 220 23 020 25 000 27 090 29 360 31 870 34 600 37 500
10 do 27 let 11 530 12 520 13 560 14 690 15 950 17 270 18 690 20 340 22 030 23 880 25 940 28 110 30 480 33 070 35 910 38 900
11 do 32 let 11 950 12 970 14 080 15 240 16 560 17 920 19 420 21 120 22 870 24 800 26 920 29 170 31 620 34 320 37 260 40 390
12 nad 32 let 12 410 13 470 14 610 15 810 17 200 18 600 20 150 21 920 23 730 25 740 27 950 30 270 32 820 35 610 38 650 41 910

(↑ Doposud tabulka č. 4)

Učitelé a další pedagogičtí pracovníci

Sem patří pedagogičtí pracovníci: především učitelé, ale rovněž vychovatelé, metodici pro vzdělávání, lektoři-instruktoři, někteří akademičtí pracovníci, speciální pedagogové a pedagogové volného času, stejně jako jejich asistenti.

Stupeň Praxe Platové třídy
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 let 10 700 11 610 12 560 13 610 17 260 21 570 21 750 22 140 22 620 23 170 24 030
2 do 6 let 11 100 12 030 13 080 14 170 17 750 21 760 21 950 22 530 23 100 23 870 25 160
3 do 12 let 11 800 12 830 13 920 15 160 18 220 22 010 22 290 22 820 24 020 24 870 26 520
4 do 19 let 12 610 13 700 14 880 16 110 19 060 22 470 22 980 23 670 25 030 26 700 28 720
5 do 27 let 13 410 14 600 15 850 17 240 19 910 23 170 23 710 24 670 26 590 28 750 31 550
6 do 32 let 14 560 15 830 17 160 18 650 21 320 24 350 25 020 26 040 28 810 31 130 34 100
7 nad 32 let 14 970 16 260 17 640 19 170 21 930 24 910 25 560 26 740 29 500 31 910 34 920

( Doposud tabulka č. 9)

Lékaři v orgánech sociálního zabezpečení

Sem patří lékaři orgánu sociálního zabezpečení. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (č. 582/1991 Sb.) upřesňuje, že orgány sociálního zabezpečení jsou: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení, okresní správy sociálního zabezpečení, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo obrany.

Stupeň Praxe Platové třídy
11 12 13 14
1 do 1 roku 24 790 26 390 29 810 33 400
2 do 2 let 25 510 27 170 30 660 34 320
3 do 4 let 26 280 28 000 31 560 35 280
4 do 6 let 27 060 28 820 32 460 36 280
5 do 9 let 27 860 29 720 33 420 37 310
6 do 12 let 28 710 30 620 34 410 38 380
7 do 15 let 29 580 31 580 35 440 39 500
8 do 19 let 30 500 32 570 36 510 40 650
9 do 23 let 31 420 33 590 37 600 41 860
10 do 27 let 32 400 34 640 38 760 43 100
11 do 32 let 33 410 35 740 39 940 44 400
12 nad 32 let 34 470 36 880 41 180 45 740

( Doposud tabulka č. 7)

Zdravotničtí pracovníci na Ministerstvu obrany apod.

Sem patří lékaři, zubaři, farmaceuti, ale také nelékařští zdravotničtí pracovníci „poskytující zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě“.

Stupeň Praxe Platové třídy
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 do 1 roku 9 260 10 040 10 880 11 810 12 790 13 870 15 060 16 330 17 710 19 230 20 850 22 600 24 530 26 620
2 do 2 let 9 610 10 420 11 300 12 270 13 290 14 400 15 630 16 950 18 370 19 950 21 630 23 470 25 450 27 640
3 do 4 let 9 980 10 810 11 720 12 720 13 770 14 940 16 230 17 590 19 090 20 740 22 450 24 350 26 410 28 680
4 do 6 let 10 350 11 240 12 170 13 200 14 320 15 510 16 850 18 260 19 810 21 510 23 290 25 260 27 410 29 750
5 do 9 let 10 750 11 650 12 630 13 710 14 850 16 100 17 490 18 940 20 540 22 320 24 170 26 210 28 440 30 870
6 do 12 let 11 150 12 090 13 100 14 220 15 410 16 700 18 150 19 640 21 310 23 170 25 090 27 200 29 510 32 040
7 do 15 let 11 590 12 560 13 610 14 760 15 990 17 320 18 840 20 420 22 130 24 040 26 040 28 240 30 630 33 240
8 do 19 let 12 020 13 040 14 110 15 320 16 590 17 980 19 550 21 180 22 960 24 940 27 020 29 300 31 780 34 500
9 do 23 let 12 460 13 520 14 660 15 910 17 230 18 650 20 270 21 970 23 830 25 880 28 040 30 390 32 990 35 820
10 do 27 let 12 950 14 040 15 200 16 520 17 880 19 360 21 050 22 800 24 740 26 860 29 090 31 550 34 230 37 170
11 do 32 let 13 430 14 560 15 780 17 140 18 550 20 110 21 860 23 680 25 660 27 860 30 200 32 730 35 530 38 560
12 nad 32 let 13 950 15 130 16 360 17 800 19 240 20 860 22 690 24 560 26 650 28 930 31 330 33 980 36 870 40 010

( Doposud tabulka č. 5)

Lékařů na lůžkové péči, v záchranné službě apod.

Sem patří „zaměstnanec, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby“.

Stupeň Praxe Platové třídy
11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 27 110 28 860 32 610 36 540 38 810 41 300
2 do 2 let 27 890 29 720 33 550 37 540 39 920 42 490
3 do 4 let 28 750 30 630 34 520 38 600 41 070 43 720
4 do 6 let 29 590 31 530 35 510 39 680 42 240 45 010
5 do 9 let 30 470 32 500 36 560 40 810 43 480 46 330
6 do 12 let 31 400 33 500 37 640 41 970 44 740 47 700
7 do 15 let 32 370 34 540 38 760 43 220 46 060 49 130
8 do 19 let 33 360 35 620 39 920 44 470 47 450 50 630
9 do 23 let 34 370 36 730 41 120 45 790 48 880 52 160
10 do 27 let 35 450 37 890 42 390 47 150 50 350 53 750
11 do 32 let 36 550 39 100 43 700 48 570 51 880 55 420
12 nad 32 let 37 710 40 340 45 040 50 030 53 460 57 150

( Doposud tabulka č. 8)

Ostatní zdravotničtí pracovníci

Sem patří zdravotničtí pracovníci, kteří „poskytují zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb“ a zároveň nepatří do předchozích dvou platových tabulek!

Stupeň Praxe Platové třídy
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 do 1 roku 10 120 10 980 11 900 12 910 13 990 15 170 16 470 17 870 19 360 21 050 22 800 24 710 26 830 29 110
2 do 2 let 10 520 11 390 12 360 13 420 14 520 15 750 17 090 18 540 20 090 21 830 23 650 25 670 27 830 30 220
3 do 4 let 10 920 11 820 12 820 13 920 15 070 16 340 17 750 19 240 20 870 22 690 24 570 26 640 28 900 31 370
4 do 6 let 11 320 12 290 13 300 14 450 15 650 16 970 18 420 19 970 21 660 23 520 25 470 27 630 29 980 32 540
5 do 9 let 11 750 12 750 13 810 14 990 16 240 17 620 19 120 20 720 22 480 24 410 26 440 28 680 31 110 33 770
6 do 12 let 12 190 13 230 14 320 15 570 16 850 18 280 19 850 21 490 23 310 25 340 27 440 29 750 32 270 35 040
7 do 15 let 12 680 13 730 14 890 16 140 17 490 18 950 20 610 22 320 24 200 26 290 28 480 30 880 33 520 36 360
8 do 19 let 13 150 14 250 15 430 16 770 18 140 19 660 21 390 23 170 25 110 27 300 29 550 32 050 34 760 37 750
9 do 23 let 13 630 14 790 16 020 17 400 18 840 20 410 22 180 24 020 26 060 28 310 30 670 33 240 36 080 39 180
10 do 27 let 14 170 15 360 16 630 18 070 19 550 21 170 23 030 24 940 27 050 29 390 31 830 34 510 37 450 40 650
11 do 32 let 14 690 15 930 17 260 18 760 20 290 21 990 23 910 25 900 28 080 30 470 33 030 35 800 38 870 42 180
12 nad 32 let 15 250 16 550 17 900 19 470 21 060 22 810 24 820 26 870 29 150 31 640 34 280 37 160 40 330 43 760

( Doposud tabulka č. 6)

K tématu: