decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Důchody v roce 2018 zůstávají (ne)spravedlivé

Víte, která pojišťovna je v tuzemsku největší? No přece samotný český stát! Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vybírá od zaměstnanců, zaměstnavatelů a živnostníků pojištění, ze kterého následně vyplácí důchody. Podobně jako když platíme soukromému finančnímu ústavu, aby nám potom pomohl, pokud nám třeba vyhoří dům. Ovšem abychom dostávali vysoké důchody v roce 2018 („pojistné plnění“), musíme splňovat 2 podmínky:

 1. Dostatečně dlouho a hodně jsme platili pojištění.
 2. Zažíváme „pojistnou událost“ (vysoký věk, pokles pracovní schopnosti kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu, nebo úmrtí blízké osoby – manžela, manželky, rodiče, osvojitele).

Pozor! Důchody nepatří mezi sociální dávky, které fungují pouze na solidárním principu a uspokojují základní potřeby chudých občanů, nebo mladých domácností (například příspěvky na rodičovství, na bydlení apod.).

Všechny základní a odvozené důchody v roce 2018

Každý důchod má „solidární“ a „zásluhovou“ složku

Stát vyplácí pojistnou dávku tak, že vlastně kombinuje „rovnostářský“ a „konkurenční“ princip. Každému pojištěnci, který splnil podmínky, dává základní složku podle aktuální průměrné mzdy v České republice (například penzisté letos dostávají 9 % z 28 232 Kč, zaokrouhlených na celé desetikoruny nahoru = 2 550 Kč). Takže máme svoje jisté, i když třeba celý život pracujeme v užitečných, ale špatně placených sociálních službách. Navrch připočítáváme ještě motivační složku podle toho, kolik pojištěnec zaplatil (obvykle rozhoduje hrubý plat).

Co kdyby všichni dostávali úplně stejnou penzi?

Velké vášně vyvolává valorizace penzí v roce 2018. „Celý život jezdím po republice a prodávám vlastnoručně vyšívané oblečky pro děti. Teď dostanu minimální starobní důchod 3 320 Kč! Výsměch,“ naříká jedna čtenářka. „Valorizace důchodů má vykrývat zdražování základního zboží, bydlení, energií a služeb, takže by všichni měli dostat přidáno stejně,“ navrhuje další seniorka. (Svůj názor přidejte do diskusního fóra níže, věcnou diskusí kultivujeme sebe i společnost!)

Naproti tomu jeden vysoce produktivní občan namítl, že není spravedlivé, když dostává důchod jenom ve výši 19 % svého bývalého příjmu, zatímco průměrná výše penze činí 44 % průměrného hrubého příjmu (57 % čisté mzdy). Ústavní soud souhlasil, že tady rovnostářský princip vlastně vedl k nerovnosti naruby. Jak vnímáte spravedlnost vy? Revolucionář Ernesto Che Guevara v minulém století na Kubě zavedl příjmový strop, což vedlo k propadu ekonomiky. Některé státy (hlavně Finsko) nyní zvažují jiný model: nepodmíněný základní příjem pro všechny.

Výpočet DPH – kalkulačka pro plátce i poplatníky

Nejdůležitější daň dopadá stejně na důchodkyni, která nakupuje zlevněné potraviny v supermarketu, jako na miliardáře v luxusní restauraci. Daň z přidané hodnoty totiž platíme za spotřebu, bez ohledu na svoje sociální postavení. Zákonodárci sice zavedli poněkud matoucí názvosloví, ale nikoho neoblafnou. Nejdříve vysvětíme princip daně na praktickém příkladu a potom provedeme konkrétní výpočet DPH, kalkulačka ukáže výsledek libovolného zadání.

Plátce odvede státu daň, kterou hradí spotřebitel

Každý podnikatel – výrobce, poskytovatel služby nebo obchodník – musí přidělit svojí práci přiměřenou cenu. Například zemědělec prodá supermarketu zeleninu za 100 Kč, aby nadnárodní řetězec nabízel stejné zboží za 200 Kč. V obou případech činí takzvaná přidaná hodnota 100 Kč (pěstitel účtuje 100 Kč, obchodník přihodí dalších 100 Kč). Máme tedy základní informaci pro výpočet DPH, kterou tady spočítáme ve snížené sazbě 15 %.

 1. Předpokládejme, že obrat malého zemědělce za posledních 12 kalendářních měsíců přesáhl milion korun. Podle zákona se tedy povinně stává plátcem DPH. Ke stokorunové ceně svojí zeleniny připočítává 15 % (15 Kč), které odvede státu a naúčtuje svému odběrateli.
 2. Pomyslný supermarket přidá k dosavadní ceně (115 Kč) svoji přidanou hodnotu (100 Kč), ke které povinně přihodí dalších 15 % (15 Kč) jako daň. Celkově vyjde 230 Kč, které kompletně zaplatí spotřebitel neboli poplatník DPH – lhostejno, zda chudá důchodkyně, nebo miliardář.
 3. Takzvaní „plátci“ (producent, obchodník) uvedenou daň z přidané hodnoty (celkem 30 Kč) vůbec platit nemusejí, ani částečně. Například pomyslný supermarket – DPH na vstupu od dodavatele (15 Kč) odečte z celkové DPH na výstupu k odběrateli (30 Kč) a státu odvede jenom 15 Kč.

Pro výpočet DPH poslouží jednoduchá kalkulačka

Takzvaný plátce ve skutečnosti vyvázne nejlépe. Případnou daň, kterou zaplatil dodavateli, může nárokovat jako odpočet v rámci daňového přiznání. Proto se někteří podnikatelé stávají plátci dobrovolně, ačkoli nutně nemusejí (za uplynulých 12 kalendářních měsíců nepřesáhli obrat 1 000 000 Kč). Potom teoreticky můžou nakupovat nezdaněné zboží i pro osobní potřebu, nebo pro příbuzné a přátele, formálně ovšem pro svůj byznys. Kolik takhle ušetří?

V následující kalkulačce můžete provést vlastní výpočet DPH. Pro různé produkty a služby platí podle zákona č. 235/2004 Sb. různé sazby (základní 21 %, první snížená 15 %, druhá snížená 10 %), což rozebíráme ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem. Do oranžového políčka napište částku (pouze číslo), abyste níže uviděli daňové podíly, anebo celkové zdaněné částky. Kalkulačka zaokrouhluje oběma zákonem povolenými způsoby – na celá čísla a na dvě desetinná místa, podle speciálních koeficientů.

Spotřební daň z benzínu, alkoholu, cigaret atd.

Oproti svým dávným předkům méně pracujeme a více konzumujeme, což pochopili naši zákonodárci a berní úřady. Daně vybírají především za spotřebu zboží, takže k cenám většinou musíme připočítávat DPH. Dalšími přirážkami zatěžují produkty, které mají hříšnou pověst: pohonné hmoty fosilního původu, alkohol, kuřivo. Spotřební daň sice státu odvádí importér nebo výrobce, ale opravdovým poplatníkem je koncový zákazník: řidič, štamgast, kuřák. Podrobnosti popisuje zákon č. 353/2003 Sb., my vypíchneme pointu a přidáme příklady.

Základ x sazba = odvod

Nejdříve definujme jednotky, kterými vyčíslíme doličné zboží. Takzvaný základ (například 10 litrů benzínu) následně vynásobíme sazbou a dostaneme spotřební daň. Takže jak měříme nebo počítáme zboží:

 • minerální oleje v tisícovkách litrů při teplotě 15 °C nebo v tunách
 • líh v hektolitrech etanolu při teplotě 20 °C, zaokrouhlených na dvě desetinná místa
 • pivo, víno a takzvané meziprodukty v hektolitrech
 • cigarety v korunách naúčtovaných kuřákovi (pro procentuální daň) a kusech (pro pevnou část daně)
 • doutníky a cigarillos v kusech
 • tabák v kilogramech

Spotřební daň z minerálních olejů

Pokud litr benzínu Natural 95 stojí řidiče například 35 Kč, stát dostane 18,84 Kč. Spotřební daň spočítáme podle vzorce 12 840 Kč / 1 000 litrů = 12,84 Kč. Navíc ještě přihodíme daň z přidané hodnoty 6 Kč = 35 Kč x koeficient 0,1736 zaokrouhleno dolů. Sazby spotřební daně pro minerální oleje jsou následující:

 • benzíny s obsahem olova nad 0,013 g/l: 13 710 Kč/1000 l
 • benzíny s obsahem olova do 0,013 g/l včetně: 12 840 Kč/1000 l
 • střední a těžké plynové oleje: 10 950 Kč/1000 l
 • zkapalnělé ropné plyny pro pohon běžných motorů: 3 933 Kč/t
 • zkapalnělé ropné plyny pro stacionární motory a neobvyklá vozidla, inženýrské a veřejné práce: 1 290 Kč/t
 • odpadní oleje: 660 Kč/1000 l
 • těžké topné oleje: 472 Kč/t
 • zkapalnělé ropné plyny pro výrobu tepla: 0 Kč

Spotřební daň z lihu, piva, vína a pod.

Pokud půllitr desítky z velkého pivovaru stojí pijáka například 30 Kč, stát dostane 6,6 Kč. Spotřební daň spočítáme podle vzorce 32 Kč x 10 stupňů / 200 (sazbu pro hektolitr dělíme půllitry) = 1,6 Kč. Navíc ještě přihodíme daň z přidané hodnoty 5 Kč = 30 Kč x koeficient 0,1736 zaokrouhleno dolů. Sazby spotřební daně pro líh, pivo a vína jsou následující:

 • většina druhů lihu: 28 500 Kč/hl etanolu
 • líh v ovocných destilátech do 30 l/pěstitele/rok (od 1. července do 30. června): 14 300 Kč/hl etanolu
 • šumivá vína a meziprodukty 2 340 Kč/hl
 • tichá vína 0 Kč/hl
 • pivo 32 Kč/hl „za každé celé hmotnostní procento extraktu původní mladiny“; menší nezávislé pivovary mají mírnější sazbu podle roční výroby v hl: 16 Kč/hl do 10 000 hl, 19,2 Kč/hl do 50 000 hl, 22,4 Kč/hl do 100 000 hl, 25,6 Kč/hl do 150 000 hl, 28,8 Kč/hl do 200 000 hl

Spotřební daň z tabákových výrobků

Pokud cigareta stojí kuřáka například 5 Kč, stát dostane 3,64 Kč. Spotřební daň spočítáme podle vzorce 27 % (tedy 1,35 Kč) + 1,42 Kč = 2,77 Kč. Navíc ještě přihodíme daň z přidané hodnoty 0,87 Kč = 5 Kč x koeficient 0,1736. Sazby spotřební daně pro tabákové výrobky jsou následující:

 • cigarety 27 % z konečné ceny + 1,42 Kč/kus, celkově nejméně 2,57 Kč/kus
 • doutníky, cigarillos 1,67 Kč/kus
 • tabák 2 185 Kč/kg

Silniční daň za rok 2017: zákonné tabulky

Dopravní infrastruktura patří mezi typické veřejné statky, které svojí náročností přesahují kapacitu obyčejného jedince, a proto jsou financované ze společné kasy. Věčnou otázkou ovšem zůstává, jak spravedlivě rozložit daňové břemeno. Automobily přece (ne)přímo využíváme všichni, například když kupujeme potraviny přivezené kamionem. Silniční daň za rok 2017 musejí platit pouze firmy a živnostníci, kteří veřejnou infrastrukturu zatěžují motorovým nebo přípojným vozidlem kvůli svému podnikání.

Sazby, výpočet a výjimky podle zákona č. 16/1993

V případě osobních automobilů rozhoduje zdvihový objem motoru, měřený v kubických centimetrech, jinak záleží na počtu náprav a největší povolené hmotnosti, jak uvidíme níže. Uvedeme vždycky nejvyšší hodnotu daného intervalu (například „do 800 cm3“ znamená 0 až 800 cm3). Silniční daň za rok 2017 spočítáme jako násobek dvanáctiny základní sazby a počtu kalendářních měsíců, kdy jsme vozidlo používali nebo byli jako provozovatelé zapsáni v technickém průkazu. Například malé osobní auto má základní sazbu 1 200 Kč a pokud začalo jezdit teprve během února, zaplatíme celkem 11 x 100 Kč = 1 100 Kč.

Podrobnosti najdeme v zákoně č. 16/1993, který osvobozuje například vozidla s méně nežli čtyřmi koly a jejich přívěsy, běžnou hromadnou dopravu, nebo ekologické mašiny s nejtěžší povolenou hmotností pod 12 tun (elektromobily, hybridy, LPG, CNG, E85). Slevu jinak dostává relativně nový stroj (po první registraci o 48 %, 40 %, 25 %, úleva klesá vždycky po 36 kalendářních měsících), stejně jako kombinovaná doprava, která významně využívá tuzemské vodní plochy, toky a železnice. Zálohy jsou splatné do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince 2017. Daňové přiznání přijímá Finanční úřad do 31. ledna 2018.

Silniční daň pro osobní automobily podle motoru

 • do 800 cm3: 1 200 Kč
 • do 1 250 cm3: 1 800 Kč
 • do 1 500 cm3: 2 400 Kč
 • do 2 000 cm3: 3 000 Kč
 • do 3 000 cm3: 3 600 Kč
 • nad 3 000 cm3: 4 200 Kč

Silniční daň pro ostatní vozidla podle náprav a hmotnosti

1 NÁPRAVA

 • do 1 tuny: 1 800 Kč
 • do 2 t: 2 700 Kč
 • do 3,5 t: 3 900 Kč
 • do 5 t: 5 400 Kč
 • do 6,5 t: 6 900 Kč
 • do 8 t: 8 400 Kč
 • nad 8 t: 9 600 Kč

2 NÁPRAVY

 • do 1 tuny: 1 800 Kč
 • do 2 t: 2 400 Kč
 • do 3,5 t: 3 600 Kč
 • do 5 t: 4 800 Kč
 • do 6,5 t: 6 000 Kč
 • do 8 t: 7 200 Kč
 • do 9,5 t: 8 400 Kč
 • do 11 t: 9 600 Kč
 • do 12 t: 10 800 Kč
 • do 13 t: 12 600 Kč
 • do 14 t: 14 700 Kč
 • do 15 t: 16 500 Kč
 • do 18 t: 23 700 Kč
 • do 21 t: 29 100 Kč
 • do 24 t: 35 100 Kč
 • do 27 t: 40 500 Kč
 • nad 27 t: 46 200 Kč

3 NÁPRAVY

 • do 1 t: 1 800 Kč
 • do 3,5 t: 2 400 Kč
 • do 6 t: 3 600 Kč
 • do 8,5 t: 6 000 Kč
 • do 11 t: 7 200 Kč
 • do 13 t: 8 400 Kč
 • do 15 t: 10 500 Kč
 • do 17 t: 13 200 Kč
 • do 19 t: 15 900 Kč
 • do 21 t: 17 400 Kč
 • do 23 t: 21 300 Kč
 • do 26 t: 27 300 Kč
 • do 31 t: 36 600 Kč
 • do 36 t: 43 500 Kč
 • nad 36 t: 50 400 Kč

4 A VÍCE NÁPRAV

 • do 18 t: 8 400 Kč
 • do 21 t: 10 500 Kč
 • do 23 t: 14 100 Kč
 • do 25 t: 17 700 Kč
 • do 27 t: 22 200 Kč
 • do 29 t: 28 200 Kč
 • do 32 t: 33 300 Kč
 • do 36 t: 39 300 Kč
 • nad 36 t: 44 100 Kč.

- PAGE 1 OF 20 -

Next Page ⇀

loading
×