decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Valorizace důchodů 2018: kalkulačka a diskuse

Bezmocně pozorujete, jak zdražuje voda, jídlo i bydlení. Rádi byste si přivydělali, ale pracovali jste celý život, tělo máte unavené a málokterá firma zaměstnává seniory. Takže zůstáváte odkázáni na standardní penzi, která Novým rokem stoupla o pouhé desetikoruny. Stop! Přestaňme fňukat. Vláda přece vloni schválila nová pravidla, podle kterých bude počítaná také valorizace důchodů 2018. Kalkulačka zvědavcům podrobně, krok za krokem ukáže celý výpočet – a zároveň netrpělivcům jediným číslem rychle prozradí, o kolik pravděpodobně dostanou přidáno.

Dřívější výpočet vyvolával rozpaky, ale byl logický

Podle zákona č. 155/1995 Sb. (o důchodovém pojištění) má starobní penze dvě hlavní složky:

  1. Základní výměra = 9 % průměrné mzdy, zaokrouhleno na celé desetikoruny nahoru
  2. Procentní výměra = zásluhová podle odpracovaných let, vydělaných peněz a vývoje ekonomiky

Valorizace důchodů tedy dříve nebyla automatická. Pokud průměrný zaměstnanec stagnoval nebo chudl, penzisté nedostali přidáno nic nebo jenom velmi málo. Ačkoli důchodová kalkulačka navíc musela zohlednit zdražování!

  • Základní výměra stoupala podle růstu průměrné hrubé mzdy, spočítané jednoduše z výplatních pásek.
  • Procentní výměra stoupala podle inflace (počítané meziročně v srpnu) a jedné třetiny růstu reálných mezd.

Senioři dostanou přidáno bez ohledu na ekonomiku

Například během poslední hospodářské krize sice mzdy nadále pomalu stoupaly, ale inflace šplhala vzhůru rychleji, takže zaměstnanci reálně chudli, což pocítili také penzisté. Ovšem vláda vloni zavedla novinku, aby senioři mohli dostávat přidáno, i když třeba všichni ostatní budou strádat! Bez ohledu na skutečný výkon ekonomiky a výběr sociálního pojištění začala rychleji zvedat základní výměru i zásluhovou složku, takže průměrná valorizace lehce přesáhla 300 Kč. Letos uvidíme pokračování v podobném stylu, protože máme parlamentní volby.

Andrej Babiš původně cílil další důchodovou valorizaci na 400 Kč, ale nakonec opět podlehne sociálním demokratům, takže typickému seniorovi stoupne měsíční příjem takřka o 500 Kč. Socialisté upravili základní i zásluhovou složku, která nově poroste podle speciální „seniorské inflace“ a poloviny růstu reálných mezd, nikoli jenom podle dosavadní třetiny. Zároveň prosadili věkový strop pro odchod do penze, který bude nově činit 65 let.

Potěší vás valorizace důchodů 2018? Kalkulačka napoví

Podle definitivních informací z Ministerstva sociálních věcí stoupne základní složka (o 5,9 %) relativně více, než zásluhová složka (o 3,5 %). Průměrné navýšení dosáhne 4 %. V absolutních číslech opět dostanou přidáno více boháči a méně chuďasové, jak uvidíme na následujících příkladech. Vaši osobní penzi potom spočítá kalkulačka, do které stačí zapsat aktuální výši měsíčního důchodu.

  • Pokud berete 3 320 (minimální penze), valorizace důchodů 2018 vychází na 177 Kč.
  • Pokud berete 11 823 Kč (průměrná penze), valorizace důchodů 2018 činí 475 Kč.
  • Pokud dostáváte 25 000 Kč, valorizace důchodů 2018 dělá 936 Kč.
  • Nejblahobytnější senior dostává přes 100 000 Kč, takže může připočítat přes 3 561 Kč.

Chuďasům stát vyplácí ještě příspěvek na bydlení

Potěšila vás plánovaná valorizace důchodů 2018? Kalkulačka hovoří jasnou řečí tvrdých čísel, ale lidské názory se pochopitelně rozcházejí. V diskusním fóru pod článkem najdete komentáře pokojných občanů, kteří volají po klidné debatě a kompromisu – ale také výkřiky extremistů, kterým by nevadily koncentrační tábory. Lidem dobré vůle radíme, jak získat státní příspěvek na bydlení, jak zaplatit energie, vodné a stočné, koncesionářské poplatky nebo svoz odpadu. Naopak příspěvky, které odporují právnímu řádu a zdravému rozumu, nezveřejňujeme a mažeme.

Volební program ANO, ČSSD, ODS atd. 2017

Brzy nás čekají volby do Poslanecké sněmovny, které rozhodnou taky o další vládě. Stranický systém může poprvé od listopadu 1989 projít zásadní změnou, některé průzkumy veřejného mínění totiž připisují většinu mandátů protestním subjektům ANO, KSČM a SPD. Politické strany zkoušejí zaujmout dlouhodobými principiálními vizemi, což dává smysl. Česká republika jenom pomaličku dohání svoje západní sousedy a přitom stárne. Takže prolistujme volební program ANO, ČSSD, ODS i dalších důležitých stran a srovnejme, jak v roce 2017 vnímají seniory.

Volební program ANO 2017 anebo o čem sní Andrej Babiš

Favorizované hnutí komentuje penzijní politiku krátce: „Budeme zvyšovat důchody. Naši senioři, kteří celý život pracovali, si zaslouží důstojný život.“ Starší generaci zmiňuje, ještě když slibuje investice do domovů důchodců. Tolik volební program ANO 2017. Zajímavější pasáže však nalistujeme v knize nejmocnějšího občana České republiky, která nese název O čem sním, když náhodou spím. Vůdce politického hnutí Andrej Babiš tam předpokládá, že tuzemský důchodový systém začne kolem roku 2035 kolabovat a jako hlavní problém označuje nízkou porodnost. „Co s tím? Nikdo neví,“ shrnuje předseda hnutí. Jako potenciální řešení jmenuje soukromé komerční pojištění.

ČSSD chce důchody nadále valorizovat

Sociální demokraté byli hlavní vládní stranou v posledních 4 letech. Mezitím upravili vzorec valorizace, aby důchody rostly řádově o stokoruny ročně, a stanovili 65 let jakožto nejvyšší věk pro odchod do starobní penze. Ve svém volební programu navrhují další krok: Průměrný důchod poroste podle průměrné hrubé mzdy, přesněji „v poměru k ní“. Tým premiéra Bohuslava Sobotky jinak předpokládá, že současný penzijní systém je udržitelný.

KSČM navrhuje minimální důchod ve výši 40 % průměrné mzdy

Komunisté schvalují 65 let jako nejvyšší věk pro odchod do starobního důchodu, a taky pravidelnou valorizaci „podle skutečných základních životních potřeb“. Zároveň však slibují, že minimální důchod bude „nad úrovní životního minima (40 % průměrné mzdy)“. Aktuálně by tedy nejnižší starobní penze činila zhruba 11 000 Kč, místo současných 3 320 Kč!

ODS nebude nikomu pomáhat celoživotně

Občanští demokraté uznávají, že stát musí „zajišťovat nezbytnou pomoc“ zranitelným obyvatelům, včetně důchodců. Ale „měl by tak činit jen na přechodnou dobu, nikoli celoživotně“. Jako hlavního nositele solidarity nevidí stát, ale rodinu. Takže by chtěli umožnit výdělečně činnému občanovi, aby 1 % svého důchodového pojištění odváděl přímo svým rodičům nebo prarodičům, kteří by tak získali zhruba kolem 85 Kč měsíčně navíc.

SPD by valorizovala důchody každému stejně

Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura nechce zvyšovat věk pro odchod do důchodu, naopak navrhuje dřívější penzi „podle počtu řádně vychovaných dětí“. Bez podrobnějších informací slibuje: „Výrazně zvýšíme nejnižší důchody.“ Okamurovo hnutí chce k seniorům přesměrovat peníze, které jsou nyní rozdělovány formou dotací. Taky požaduje naprosto rovnostářskou valorizaci penzí, tedy navyšování všem o stejnou částku.

KDU-ČSL zohlední počet vychovaných dětí

Křesťanští demokraté cílí na rodiny. Chystají reformu, po které by pracující rodiče nejdříve platili nižší odvody a potom dostávali vyšší penze. Zároveň navrhují společné důchodové pojištění manželů. Bez podrobnějších informací zmiňují taky „program dostupného bydlení“, který seniorům „usnadní cestu k vlastní střeše nad hlavou“.

TOP 09 znovu otevře diskusi o důchodové reformě

Ve volebním programu Miroslava Kalouska a Karla Schwarzenberga mnoho zmínek o penzích nenacházím. Pouze: „Znovu otevřeme diskusi o důchodové reformě s cílem dosáhnout politického konsenzu“. A: „Nepřipustíme snižování životní úrovně ohrožených skupin (například seniorů)“.

Kompletní dokumenty jinak najdete pod následujícími odkazy: ANO, ČSSD, KSČM, ODS, SPD, KDU-ČSL a TOP 09. Neformální volební program ANO 2017 však nalezneme spíše v knížce jeho vůdce Andreje Babiše: O čem sním, když náhodou spím.

ČKP: vyhledávání dle SPZ (oficiální databáze)

Skoro každé tuzemské auto najdete v následující evidenci, kterou provozuje Česká kancelář pojistitelů (ČKP). Zadejte státní poznávací značku (SPZ) vozidla a datum, které vás zajímá (například dnešní den) a informační systém vám prozradí: druh poptávaného automobilu, tovární značku, odpovědnou pojišťovací společnost a časový interval, kdy platí povinné ručení. Dávejme však pozor, abychom nezaměnili číslo za písmeno – a úplně všechny mašiny bohužel neregistruje ani ČKP. Vyhledávání dle SZP přesto pomůže zvědavcům, zapomnětlivcům i smolařům.

V evidenci najdete skoro všechna tuzemská auta, až na výjimky

K lidskému životu patří radostná lehkost, třeba když startujeme nové špičkové auto, ale taky otravné těžkosti. Občas onemocníme, časem pravděpodobně zestárneme a možná taky havarujeme. Český stát proto nutí svoje občany, aby odváděli peníze do společného rozpočtu, který potom slouží jako rezerva pro osobní krize: Platíme zdravotní a sociální pojištění, ale taky povinné ručení podle zákona č. 168/1999 Sb. (o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). Výjimku dostali někteří cizinci, záchranáři a taky bezpečnostní složky (§ 3, § 5).

Díky povinným odvodům máme svoje jistoty, ale taky vznikají obrovské databáze, plné drahocenných osobních dat. Zdravotní stav nebo důchodový účet konkrétního občana naštěstí zůstává neveřejným tajemstvím, ale technické specifikace automobilů tolik choulostivé nejsou. Pojištěná vozidla proto najdeme pomocí volné internetové databáze, kterou spravuje ČKP. Vyhledávání dle SPZ přijde vhod, například když potřebujete informace o vozidle, které vám chybně nedalo přednost a způsobilo škodu. Anebo když chcete zkontrolovat, do kdy máte sami uzavřené povinné ručení.

Česká kancelář pojistitelů (ČKP): vyhledávání dle SZP a data

Státní poznávací značky obvykle obsahují sedmimístnou sadu arabských čísel a velkých latinských písmen bez diakritiky. Některá jsou však Ministerstvem dopravy zakázána kvůli snadné zaměnitelnosti: G, CH, O, Q a W. Takže například neobvyklou značku „DICTAT0R“, kterou dostal na míru jeden veselý řidič, sice čteme „diktátor“, ale přitom místo písmene O (jako orangutan) obsahuje nulu. Ostatně proklepněme třeba zrovna tuhle kombinaci přes registr ČKP: Vyhledávání dle SZP ještě vyžaduje, abychom zadali datum pojištění (třeba 7.9.2017), na další stránce opíšeme ověřovací kód a potom uvidíme požadované údaje.


SPZ Datum

Pan „diktátor“ má osobní automobil značky Porsche a povinné ručení uzavřel v České pojišťovně a.s. Většině motoristů ovšem stačí standardní, automaticky vygenerované značky, takže podle prvního písmene obvykle poznáme taky kraj: A = Praha, B = Jihomoravský, C = Jihočeský, E = Pardubický, H = Královéhradecký, J = Vysočina, K = Karlovarský, L = Liberecký, M = Olomoucký, P = Plzeňský, S = Středočeský, T = Moravskoslezský, U = ústecký, Z = Zlínský. Zdroj: Vyhláška č. 343/2014 Sb. (o registraci vozidel).

K tématu:

Doplatky léků 2017 podle Státního ústavu

Naše zdravotnictví nadále dostává přívlastek „socialistické“, což úplně neodpovídá skutečnosti. K běžné lékařské prohlídce, nebo pobytu ve státní nemocnici, nám sice stačí veřejné pojištění, takže nemusíme dodatečně nic doplácet. Ale jakmile přejdeme do lékárny, abychom vyzvedli předepsané medikamenty, nastává horká chvilka. Tady musíme často přihodit několik mincí, nebo dokonce bankovek – a nikoho nezajímá, jestli jsme třeba vdovy a vdovci, odkázaní na podprůměrný důchod. Srovnejme doplatky léků 2017, abychom v apatyce nebyli ošklivě překvapeni.

Limity pro farmaceutický průmysl a spoluúčast pacientů

Základní informace najdeme v zákoně č. 48/1997 Sb. (o veřejném zdravotním pojištění). Ale konkrétní ceny a doplatky léků nalezneme teprve v seznamu, jejž vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) – aktuální dokument stáhnete pod TÍMTO odkazem (ve formě excelové tabulky, tedy souboru .xls). Obsahuje několik tisíc abecedně seřazených položek a řadu sloupců, přičemž nejdůležitější jsou: A (kód), B (název medikamentu), C (síla, například 200 miligramů), E (množství kusů, například tablet v jednom balení), CH (maximální cena), S (základní úhrada), AD (druhá úhrada) a AM (třetí úhrada).

Ano, na vybrané přípravky musí pojišťovna přispívat vícekrát, což ale bohužel nebývá příliš obvyklé. Většinou končí základní úhradou, druhou úlevu najdeme ve stovkách případů, a třetí „slevu“ nalezneme jenom u výrobku Nexavar. Maximální doplatek tedy obvykle zjistíme tak, že od maximální ceny odečteme základní úhradu. Příklad: Detralex (120 tablet) má maximální cenu 754,28 Kč a základní úhradu 182,22 Kč, takže doplatek léku vychází 572,06 Kč (754,28 Kč mínus 182,22 Kč).

Ale pozor! Podle zákona činí roční limit pojištěnce 5 000 Kč, pro děti do 18 let věku a seniory od 65 let polovičních 2 500 Kč (v následujícím roce 2018 klesne nižší sazba na 1 000 Kč, důchodcům starším 70 let dokonce na 500 Kč). Takže pokud za předepsané, ze zdravotního pojištění částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny zaplatíte více, zdravotní pojišťovna vám musí uhradit tolik, abyste nepřekročili nejvyšší povinnou spoluúčast.

Doplatky léků 2017 podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Následující tabulka obsahuje nejhledanější přípravky. Pod článkem, v diskusním fóru můžeme probrat specifičtější dotazy – například podmínky Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), Institutu Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM), apatyk Dr. Max, nejnižší doplatek na trhu, léky na vysoký krevní tlak, inkontinenční pomůcky, bederní pásy, cenu komplexní léčebné péče (v Lázních Třeboň apod.) atd.

KódNázevSílaBalení1.úhrada2.úhradaMax.cenaDoplatek
46645ACTIVELLE1MG/0,5MG1X2865.06206.76141.7
46646ACTIVELLE1MG/0,5MG3X28195.19668.3473.11
28839AERIUS0,5MG/ML120ML+LŽIČKA27.67213.3185.63
185330AERIUS0,5MG/ML120ML+LŽIČKA27.67213.3185.63
185331AERIUS0,5MG/ML60ML+LŽČKA13.83106.6592.82
28837AERIUS0,5MG/ML60ML+LŽIČKA13.83106.6592.82
28831AERIUS2,5MG3034.57295.09260.52
28833AERIUS2,5MG6069.16760.87691.71
28834AERIUS2,5MG90103.73960.57856.84
28816AERIUS5MG3069.16315.06245.9
28814AERIUS5MG60138.31689.9551.59
28812AERIUS5MG90207.451008.7801.25
26324AERIUS5MG1023.06124.87101.81
26329AERIUS5MG3069.16338.5269.34
26330AERIUS5MG50115.26580.97465.71
27899AERIUS5MG90207.451007.09799.64
88708ALGIFEN500MG/5,25MG/0,1MG2042.09107.3765.28
50335ALGIFEN NEO500MG/ML+5MG/ML1X25ML52.6163.9611.35
176954ALGIFEN NEO500MG/ML+5MG/ML1X50ML108.44127.9119.47
137279ALVESCO 160 INHALER160MCG/DÁV60DÁV213.49576.98363.49
214421ALVESCO 160 INHALER160MCG/DÁV60DÁV213.49576.98363.49
96416AMOKSIKLAV FORTE 312,5 MG/5ML SUSPENZE250/62,5MG/5ML180.28116.1435.86
5951AMOKSIKLAV 1 G875MG/125MG14154.36216.4462.08
132654AMOKSIKLAV 1 G875MG/125MG14154.36216.4462.08
132950AMOKSIKLAV 1 G875MG/125MG14154.36216.4462.08
132968AMOKSIKLAV 1 G875MG/125MG14154.36216.4462.08
203097AMOKSIKLAV 1 G875MG/125MG21225.06417.21192.15
72972AMOKSIKLAV 1,2 G1000MG/200MG5271.74531.43259.69
74991AMOKSIKLAV 156,25 MG/5 ML SUSPENZE125/31,25MG/5ML166.0866.080
85524AMOKSIKLAV 375 MG250MG/125MG21111.22136.3825.16
99366AMOKSIKLAV 457 MG/5 ML400MG/57MG/5ML70ML75.73135.3459.61
72973AMOKSIKLAV 600 MG500MG/100MG5135.87240.58104.71
85525AMOKSIKLAV 625 MG500MG/125MG21149.52153.373.85
21668ARTRODAR50MG3079.85172.0792.22
84792AUGMENTIN DUO80MG/ML+11,4MG/ML70ML+ODM75.73125.3749.64
201622AUGMENTIN DUO80MG/ML+11,4MG/ML70ML+STŘ75.73125.3749.64
10193AUGMENTIN SR1000MG/62,5MG28270.12375.16105.04
132811AUGMENTIN 1 G875MG/125MG14154.36224.8970.53
192854AUGMENTIN 1 G875MG/125MG14154.36224.8970.53
12494AUGMENTIN 1 G875MG/125MG14 I154.36224.8970.53
94933AUGMENTIN 1 G875MG/125MG14 II154.36224.8970.53
66020AUGMENTIN 1,2 G1000MG/200MG10 I543.48785.44241.96
92206AUGMENTIN 600 MG500MG/100MG10 II271.74475.62203.88
86148AUGMENTIN 625 MG500MG/125MG21 II149.52227.9778.45
132721AULIN100MG1524.2281.3857.16
12894AULIN100MG15 I24.2281.3857.16
132723AULIN100MG3048.42143.1794.75
12895AULIN100MG30 I48.42143.1794.75
12891AULIN100MG1524.2278.3654.14
132649AULIN100MG1524.2278.3654.14
132852AULIN100MG1524.2278.3654.14
12892AULIN100MG3048.42140.1591.73
132650AULIN100MG3048.42140.1591.73
132853AULIN100MG3048.42140.1591.73
29816AVAMYS 27,5 MIKROGRAMŮ27,5MCG/DÁV1X120DÁV121.07238.3117.23
76150BATRAFEN10MG/G20G58.86175.28116.42
76152BATRAFEN ROZTOK10MG/ML20ML58.86180.64121.78
83974BETALOC1MG/ML5X5ML124.89126.391.5
46980BETALOC SR200MG100234.07465.91231.84
46981BETALOC SR200MG3070.23153.1382.9
49941BETALOC ZOK100MG100117.03621.17504.14
45499BETALOC ZOK100MG3035.11353.95318.84
58042BETALOC ZOK200MG100234.07933.28699.21
58041BETALOC ZOK200MG3070.23297.53227.3
31536BETALOC ZOK25MG10038.04448.39410.35
32225BETALOC ZOK25MG2810.65162.3151.65
58038BETALOC ZOK50MG10058.52464.61406.09
58037BETALOC ZOK50MG3017.56221.12203.56
191729BIOFENAC100MG2032.28152.82120.54
191730BIOFENAC100MG6096.84392.55295.71
17802BRONCHO-VAXOM PRO ADULTIS7MG30347.84570.67222.83
17804BRONCHO-VAXOM PRO INFANTIBUS3,5MG30347.84403.6455.8
14256BRONCHO-VAXOM PRO INFANTIBUS SÁČKY3,5MG30347.84451.13103.29
29163CERVARIX1X0,5ML+1J1765.791765.79
124343CEZERA5MG30 I69.1658.7769.16
124346CEZERA5MG90 I207.45176.33207.45
115404CLEXANE10000IU(100MG)/1ML10X1ML1539.571705.66166.09
125290CLEXANE10000IU(100MG)/1ML50X1ML7697.8612711.995014.13
115400CLEXANE2000IU(20MG)/0,2ML10X0,2ML368.16460.1992.03
125286CLEXANE2000IU(20MG)/0,2ML50X0,2ML1840.813212.311371.5
115401CLEXANE4000IU(40MG)/0,4ML10X0,4ML736.33821.6885.35
125287CLEXANE4000IU(40MG)/0,4ML50X0,4ML3681.615594.881913.27
115402CLEXANE6000IU(60MG)/0,6ML10X0,6ML923.741037.66113.92
125288CLEXANE6000IU(60MG)/0,6ML50X0,6ML4618.727877.283258.56
115403CLEXANE8000IU(80MG)/0,8ML10X0,8ML1231.661322.290.54
125289CLEXANE8000IU(80MG)/0,8ML50X0,8ML6158.2910298.854140.56
107950CLEXANE FORTE12000IU(120MG)/0,8ML10X0,8ML1847.492167.36319.87
107951CLEXANE FORTE15000IU(150MG)/1ML10X1ML2309.362477.15167.79
56992CODEIN SLOVAKOFARMA15MG1038.582.5244.02
56993CODEIN SLOVAKOFARMA30MG1073.9998.2624.27
14823CONDROSULF800MG30159.71508.38348.67
14821CONDROSULF800MG30159.71380.28220.57
49115CONTROLOC20MG10057.61340.691283.09
214435CONTROLOC20MG10057.61340.691283.09
49112CONTROLOC20MG14 I8.06104.5696.5
214436CONTROLOC20MG14 I8.06104.5696.5
49113CONTROLOC20MG28 I16.12279.19263.07
214433CONTROLOC20MG28 I16.12279.19263.07
180578CONTROLOC20MG90 II51.84644.67592.83
214463CONTROLOC20MG90 II51.84644.67592.83
119688CONTROLOC40MG100 I115.181366.621251.44
214526CONTROLOC40MG100 I115.181366.621251.44
49123CONTROLOC40MG28 I32.25948.28916.03
214525CONTROLOC40MG28 I32.25948.28916.03
180640CONTROLOC40MG30 II34.561011.85977.29
214581CONTROLOC40MG30 II34.561011.85977.29
180698CONTROLOC40MG90103.671235.791132.12
214572CONTROLOC40MG90103.671235.791132.12
49531CONTROLOC I.V.40MG181.94122.7540.81
214427CONTROLOC I.V.40MG181.94122.7540.81
168834DASSELTA5MG1023.0650.527.44
168836DASSELTA5MG3069.16151.582.34
168837DASSELTA5MG50115.26189.4374.17
168838DASSELTA5MG90207.45340.97133.52
75633DICLOFENAC AL RETARD100MG100322.8243.08322.8
75631DICLOFENAC AL RETARD100MG2064.5648.7264.56
75632DICLOFENAC AL RETARD100MG50161.4121.8161.4
89026DICLOFENAC AL 5050MG100161.4121.8161.4
89024DICLOFENAC AL 5050MG2032.2824.3532.28
89025DICLOFENAC AL 5050MG5080.760.980.7
119672DICLOFENAC DUO PHARMASWISS75MG30 I72.64155.2282.58
132908DETRALEX500MG120182.22754.28572.06
201992DETRALEX500MG120182.22754.28572.06
97522DETRALEX500MG3045.56213.23167.67
132633DETRALEX500MG3045.56213.23167.67
132646DETRALEX500MG3045.56213.23167.67
132659DETRALEX500MG3045.56213.23167.67
132906DETRALEX500MG3045.56213.23167.67
14075DETRALEX500MG6091.11392.29301.18
132632DETRALEX500MG6091.11392.29301.18
132634DETRALEX500MG6091.11392.29301.18
132647DETRALEX500MG6091.11392.29301.18
132660DETRALEX500MG6091.11392.29301.18
132786DETRALEX500MG6091.11392.29301.18
132907DETRALEX500MG6091.11392.29301.18
2479DITHIADEN2MG2027.2888.0860.8
4071DITHIADEN INJ0,5MG/ML10X2ML205.48205.480
138839DORETA37,5MG/325MG10 I16.7758.6741.9
138840DORETA37,5MG/325MG20 I33.55117.383.75
138841DORETA37,5MG/325MG30 I50.32175.97125.65
138847DORETA37,5MG/325MG90 I150.94346.03195.09
179325DORETA75MG/650MG10 I33.3188.7855.47
179326DORETA75MG/650MG20 I66.63177.58110.95
179327DORETA75MG/650MG30 I99.94136.9336.99
179333DORETA75MG/650MG90 I299.84410.77110.93
209686DORETA PROLONG75MG/650MG10 II31.77150.7118.93
209687DORETA PROLONG75MG/650MG20 II63.52262.63199.11
209688DORETA PROLONG75MG/650MG30 II95.29372.35277.06
214033DORETA PROLONG75MG/650MG60 I199.89299.299.31
209690DORETA PROLONG75MG/650MG60 II199.89299.299.31
85656DORSIFLEX200MG3038.5693.955.34
97654DOXYBENE100MG1046.7546.750
4013DOXYBENE200MG1093.49135.6342.14
193741ELIQUIS2,5MG1682669.756111.383441.63
168326ELIQUIS2,5MG20515314.65745.41230.41
168327ELIQUIS2,5MG601544.99943.952084.27539.28
168328ELIQUIS2,5MG60X11544.99943.952084.27539.28
193747ELIQUIS5MG1685286.126039.59753.47
210108ELIQUIS5MG28873.091054.12181.03
193745ELIQUIS5MG601887.92100.77212.87
147917EMANERA20MG30 I34.56111.0576.49
147921EMANERA20MG90 I103.67686.4582.73
147929EMANERA40MG30 I69.11188.84119.73
147933EMANERA40MG90 I207.321552.651345.33
66015ENELBIN 100 RETARD100MG100155.24312.15156.91
97026ENELBIN 100 RETARD100MG5077.62204.44126.82
2427ENTIZOL250MG2034.1934.190
2430ENTIZOL500MG1034.1934.190
87073ERDOMED225MG20119.38183.664.22
92757ERDOMED300MG1079.5899.8520.27
87076ERDOMED300MG20159.17182.3323.16
199680ERDOMED300MG60477.5477.50
47033ERDOMED35MG/ML100ML92.85142.849.95
97186EUTHYROX100MCG100 I84.18105.5721.39
147458EUTHYROX112MCG100 II94.28133.4939.21
46694EUTHYROX125MCG100105.23135.8930.66
147466EUTHYROX137MCG100 II115.33176.1460.81
69191EUTHYROX150MCG100126.27126.630.36
147462EUTHYROX200MCG100 II168.36220.0551.69
69189EUTHYROX50MCG10049.0882.0933.01
46692EUTHYROX75MCG10063.14104.4441.3
147454EUTHYROX88MCG100 II74.08123.8549.77
16287FASTUM25MG/G100G76.18214.36138.18
84114FASTUM25MG/G50G38.08131.6493.56
88734FLONIDAN10MG1023.0685.7262.66
53639FLONIDAN10MG3069.16161.4892.32
14910FLONIDAN10MG90207.45424.2216.75
83827FLONIDAN 10 MG DISTAB10MG1023.0685.7262.66
83397FLONIDAN 10 MG DISTAB10MG3069.16161.4892.32
1700FLONIDAN 5 MG/5 ML SUSPENZE5MG/5ML120ML27.67112.6584.98
1066FRAMYKOIN250IU/G+5,2MG/G10G48.0968.0920
48261FRAMYKOIN3300IU/G+250IU/G1X20G64.36133.8169.45
48262FRAMYKOIN3300IU/G+250IU/G1X5G16.0950.7634.67
32058FRAXIPARINE9500IU/ML10X0,3ML368.16455.4287.26
213487FRAXIPARINE9500IU/ML10X0,3ML368.16455.4287.26
32059FRAXIPARINE9500IU/ML10X0,4ML490.89612.37121.48
213494FRAXIPARINE9500IU/ML10X0,4ML490.89612.37121.48
32061FRAXIPARINE9500IU/ML10X0,6ML736.33876.25139.92
213489FRAXIPARINE9500IU/ML10X0,6ML736.33876.25139.92
32063FRAXIPARINE9500IU/ML10X0,8ML923.741160.38236.64
213485FRAXIPARINE9500IU/ML10X0,8ML923.741160.38236.64
32064FRAXIPARINE9500IU/ML10X1ML1154.681240.1885.5
213490FRAXIPARINE9500IU/ML10X1ML1154.681240.1885.5
32060FRAXIPARINE9500IU/ML2X0,6ML147.26240.6593.39
213488FRAXIPARINE9500IU/ML2X0,6ML147.26240.6593.39
59806FRAXIPARINE FORTE19000IU/ML10X0,6ML1385.621629.75244.13
213480FRAXIPARINE FORTE19000IU/ML10X0,6ML1385.621629.75244.13
59808FRAXIPARINE FORTE19000IU/ML10X0,8ML1847.492338.3490.81
213482FRAXIPARINE FORTE19000IU/ML10X0,8ML1847.492338.3490.81
59810FRAXIPARINE FORTE19000IU/ML10X1ML2309.362637.49328.13
213484FRAXIPARINE FORTE19000IU/ML10X1ML2309.362637.49328.13
59805FRAXIPARINE FORTE19000IU/ML2X0,6ML277.12356.3679.24
213479FRAXIPARINE FORTE19000IU/ML2X0,6ML277.12356.3679.24
59807FRAXIPARINE FORTE19000IU/ML2X0,8ML369.5512.6143.1
213481FRAXIPARINE FORTE19000IU/ML2X0,8ML369.5512.6143.1
58491FROMILID125MG/5ML1X60ML23.2760.08167.96144.69
23315FROMILID UNO500MG1498.75438.92340.17
23314FROMILID UNO500MG749.38219.96170.58
53282FROMILID 250250MG1449.38219.96170.58
132606FROMILID 250250MG1449.38219.96170.58
53283FROMILID 500500MG1498.75438.92340.17
132560FROMILID 500500MG1498.75438.92340.17
132734FROMILID 500500MG1498.75438.92340.17
98219FURON40MG5042.5180.4437.93
155782GODASAL 100100MG/50MG10058.6371.913.27
155780GODASAL 100100MG/50MG2011.7335.0523.32
155781GODASAL 100100MG/50MG5029.3178.2148.9
202874HELICID40MG14X264.5539.44474.94
202855HELICID40MG28 II64.5539.44474.94
202869HELICID40MG28 VI64.5539.44474.94
202873HELICID40MG7X464.5184.71120.21
25364HELICID 20 ZENTIVA20MG1416.12126.83110.71
115308HELICID 20 ZENTIVA20MG1416.12126.83110.71
215604HELICID 20 ZENTIVA20MG1416.12126.83110.71
25365HELICID 20 ZENTIVA20MG2832.25115.3383.08
115317HELICID 20 ZENTIVA20MG2832.25118.3486.09
215605HELICID 20 ZENTIVA20MG2832.25118.3486.09
25366HELICID 20 ZENTIVA20MG90103.67301.2197.53
115318HELICID 20 ZENTIVA20MG90103.67301.2197.53
215606HELICID 20 ZENTIVA20MG90103.67301.2197.53
31739HELICID 40 INF40MG181.94103.8321.89
59840HYALGAN20MG/2ML1X2ML785.14829.6444.5
65392HYALGAN20MG/2ML1X2ML785.14879.594.36
132608HYALGAN20MG/2ML1X2ML785.14829.6444.5
132661HYALGAN20MG/2ML1X2ML785.14829.6444.5
132730HYALGAN20MG/2ML1X2ML785.14829.6444.5
132967HYALGAN20MG/2ML1X2ML785.14829.6444.5
166760KINITO50MG100133.94867.51733.57
166759KINITO50MG4053.57344.08290.51
203300KLACID125MG/5ML100ML38.81100.14412.23373.42
216192KLACID125MG/5ML100ML38.81100.14412.23373.42
203299KLACID125MG/5ML60ML23.2760.08266.06242.79
216191KLACID125MG/5ML60ML23.2760.08266.06242.79
203303KLACID250MG/5ML100ML77.6200.27745.94668.34
216195KLACID250MG/5ML100ML77.6200.27745.94668.34
203302KLACID250MG/5ML60ML46.57120.17490.81444.24
216194KLACID250MG/5ML60ML46.57120.17490.81444.24
137499KLACID I.V.500MG192.49331.87239.38
216183KLACID I.V.500MG192.49331.87239.38
53190KLACID SR500MG1498.75984.77886.02
203290KLACID SR500MG1498.75984.77886.02
216186KLACID SR500MG1498.75984.77886.02
216189KLACID SR500MG14 DOUBLE98.75984.77886.02
32546KLACID SR500MG14 DOUBLE BLI98.75984.77886.02
203293KLACID SR500MG14 DOUBLE BLI98.75984.77886.02
53189KLACID SR500MG749.38512.64463.26
203289KLACID SR500MG749.38512.64463.26
216185KLACID SR500MG749.38512.64463.26
83615KLACID 250250MG1035.28357.22321.94
202906KLACID 250250MG1035.28357.22321.94
216197KLACID 250250MG1035.28357.22321.94
75490KLACID 250250MG1449.38493.96444.58
202905KLACID 250250MG1449.38493.96444.58
216196KLACID 250250MG1449.38493.96444.58
53853KLACID 500500MG1498.75936.28837.53
203854KLACID 500500MG1498.75936.28837.53
106344LANZUL15MG2816.1297.2381.11
106349LANZUL15MG2816.1297.2381.11
56102LANZUL30MG1416.12101.885.68
17121LANZUL30MG2832.25153.52121.27
17122LANZUL30MG5664.5676.26611.76
187427LETROX 100100MCG100 II84.1884.180
169714LETROX 125125MCG100 II105.23150.8145.58
172044LETROX 150150MCG100 II126.27131.85.53
187425LETROX 5050MCG100 II49.0866.3217.24
184245LETROX 7575MCG100 II63.14124.6161.47
84101LUIVAC3MG28 KALBLI173.93492.79318.86
66555MAGNOSOLV365MG30107.27156.6249.35
215978MAGNOSOLV365MG30107.27156.6249.35
26554MICARDIS80MG2887.23529.8442.57
26556MICARDIS80MG98305.32166.241860.94
26578MICARDISPLUS80MG/12,5MG28110.19300.09189.9
29384MICARDISPLUS80MG/25MG2880.94300.09219.15
2592MILURIT 100100MG5036.2784.1147.84
132670MILURIT 100100MG5036.2784.1147.84
132921MILURIT 100100MG5036.2784.1147.84
1710MILURIT 300300MG3065.2887.9222.64
216285MILURIT 300300MG90121.75262.65140.9
211164MONOPOST50MCG/ML1X2,5ML312.06379.6767.61
211165MONOPOST50MCG/ML1X6ML936.19884.62936.19
182374MONOPOST50MCG/ML30X0,2ML I229.7379.67149.97
182375MONOPOST50MCG/ML90X0,2ML I689.09884.62195.53
107943MUSCORIL CPS4MG2038.56198.67160.11
203765MUSCORIL CPS4MG3057.85295.91238.06
107944MUSCORIL INJ4MG6X2ML139.04169.130.06
107585MUTAFLOR2,5-25X10^9CFU100899.181386.881822.11922.93
107584MUTAFLOR2,5-25X10^9CFU20179.84277.38402.94223.1
57525MYDOCALM150MG3077.1313153.87
192521NASONEX50MCG/DÁV140DÁV141.25209.1467.89
53761NEBILET5MG2832.76131.798.94
213939NEBILET5MG90105.29417.54312.25
91788NEUROL 0,250,25MG304.749.745
6618NEUROL 0,50,5MG309.494.485
86656NEUROL 1,01MG3018.81138.81120
17187NIMESIL100MG3048.42158.24109.82
216963NORETHISTERON ZENTIVA5MG4571.3313.17241.87
7981NOVALGIN INJEKCE500MG/ML10X2ML61.49288.13226.64
55824NOVALGIN INJEKCE500MG/ML5X5ML76.8676.860
201970PAMYCON NA PŘÍPRAVU KAPEK33000IU/2500IU189.9189.910
101205PRESTARIUM NEO5MG3047.7197.6149.9
101211PRESTARIUM NEO5MG90143.09574.88431.79
162008PRESTARIUM NEO COMBI10MG/2,5MG30145.73538.25392.52
162012PRESTARIUM NEO COMBI10MG/2,5MG90437.231866.611429.38
122685PRESTARIUM NEO COMBI5MG/1,25MG3072.88476.87403.99
122690PRESTARIUM NEO COMBI5MG/1,25MG90218.621337.381118.76
101227PRESTARIUM NEO FORTE10MG3095.39322.67227.28
101233PRESTARIUM NEO FORTE10MG90286.181031.18745
140135PRESTARIUM NEO FORTE ORODISPERZNÍ TABLETY10MG1X3095.39405.5310.11
140138PRESTARIUM NEO FORTE ORODISPERZNÍ TABLETY10MG3X30286.181130.48844.3
140124PRESTARIUM NEO ORODISPERZNÍ TABLETY5MG1X3047.7246.4198.7
140127PRESTARIUM NEO ORODISPERZNÍ TABLETY5MG3X30143.09627.59484.5
49674PIASCLEDINE 3001579.85227.34147.49
216479PIASCLEDINE 3001579.85227.34147.49
49688PIASCLEDINE 30030159.71408.73249.02
216478PIASCLEDINE 30030159.71408.73249.02
29326PRADAXA110MG10X1 I257.5230.75398.68141.18
29327PRADAXA110MG30X1 I772.5692.231116.52344.02
29328PRADAXA110MG60X1 I1544.991384.462105.97560.98
168373PRADAXA150MG60X1 I1887.92105.97218.07
29322PRADAXA75MG10X1 I201.03398.68197.65
29323PRADAXA75MG30X1 I603.081116.52513.44
124134PRESTANCE10MG/10MG100682.551682.621000.07
124135PRESTANCE10MG/10MG120819.072102.531283.46
124129PRESTANCE10MG/10MG30234.91357.56122.65
124130PRESTANCE10MG/10MG50341.29673.04331.75
124133PRESTANCE10MG/10MG90704.731523.49818.76
124120PRESTANCE10MG/5MG100618.471595.97977.5
124121PRESTANCE10MG/5MG120742.171973.041230.87
124115PRESTANCE10MG/5MG30181.94340.87158.93
124116PRESTANCE10MG/5MG50309.24656.37347.13
124119PRESTANCE10MG/5MG90545.821445.51899.69
124106PRESTANCE5MG/10MG100576.141288.83712.69
124107PRESTANCE5MG/10MG120691.371572.59881.22
124101PRESTANCE5MG/10MG30170.43245.8275.39
124102PRESTANCE5MG/10MG50288.06527.64239.58
124105PRESTANCE5MG/10MG90511.281165.78654.5
124092PRESTANCE5MG/5MG100512.061213.41701.35
124093PRESTANCE5MG/5MG120614.481442.77828.29
124087PRESTANCE5MG/5MG30117.46253.96136.5
124088PRESTANCE5MG/5MG50256.04500.65244.61
124091PRESTANCE5MG/5MG90352.371097.89745.52
149868PREVENAR 131X0,5ML+1SJ1599.841599.84
98189RIBOMUNYL20217.4493.02275.62
98187RIBOMUNYL443.49100.8357.34
55676RIBOMUNYL20217.4493.02275.62
55675RIBOMUNYL443.49100.9257.43
14957RIVOTRIL0,5MG5024.3753.8929.52
14989RIVOTRIL1MG/ML5+5X1ML115.47124.819.34
14958RIVOTRIL2MG3038.5944.175.58
85256RIVOTRIL2,5MG/ML1X10ML16.0843.0126.93
27868SILGARD1X0,5ML+2J3376.533376.53
16051SIRDALUD2MG3038.5677.7939.23
16052SIRDALUD4MG3077.13117.3540.22
119654SORBIFER DURULES320MG/60MG100181.04339.65158.61
119653SORBIFER DURULES320MG/60MG60128.7211.482.7
119115SUMATRIPTAN ACTAVIS50MG6 I60.3996.5436.15
146269SUMATRIPTAN MYLAN100MG240.25150.4110.15
146283SUMATRIPTAN MYLAN50MG660.39130.6670.27
117773SUMATRIPTAN ORION100MG240.25269.94229.69
117776SUMATRIPTAN ORION100MG6120.77742.06621.29
117767SUMATRIPTAN ORION50MG220.13173.31153.18
117770SUMATRIPTAN ORION50MG660.39520.79460.4
119654SORBIFER DURULES320MG/60MG100181.04339.65158.61
119653SORBIFER DURULES320MG/60MG60128.7211.482.7
96484SURGAM LÉČIVA300MG2032.28231.35199.07
46444TRITTICO AC 150150MG60264461.66197.66
54094TRITTICO AC 7575MG3065.99149.683.61
188157TRITTICO PROLONG150MG1496.4915457.51
188165TRITTICO PROLONG300MG30413.52541.27127.75
190973TRIPLIXAM10MG/2,5MG/10MG30280.77448.73167.96
190975TRIPLIXAM10MG/2,5MG/10MG90(3X30)842.311167.46325.15
190968TRIPLIXAM10MG/2,5MG/5MG30227.8421.77193.97
190970TRIPLIXAM10MG/2,5MG/5MG90(3X30)683.391138.43455.04
190963TRIPLIXAM5MG/1,25MG/10MG30193.35300.65107.3
190965TRIPLIXAM5MG/1,25MG/10MG90(3X30)580.04914.17334.13
190958TRIPLIXAM5MG/1,25MG/5MG30140.38272.3131.92
190960TRIPLIXAM5MG/1,25MG/5MG90(3X30)421.13867.17446.04
17805URO-VAXOM6MG30316.79576.92260.13
17806URO-VAXOM6MG90950.391523.13572.74
163154VASOCARDIN SR 200200MG100234.07461.87227.8
163155VASOCARDIN SR 200200MG100234.07461.87227.8
214624VASOCARDIN SR 200200MG100234.07461.87227.8
214625VASOCARDIN SR 200200MG100234.07461.87227.8
163150VASOCARDIN SR 200200MG3070.23158.2488.01
163151VASOCARDIN SR 200200MG3070.23158.2488.01
214620VASOCARDIN SR 200200MG3070.23158.2488.01
214621VASOCARDIN SR 200200MG3070.23158.2488.01
163135VASOCARDIN 100100MG5054.99113.0358.04
163136VASOCARDIN 100100MG5054.99113.0358.04
214626VASOCARDIN 100100MG5054.99113.0358.04
214627VASOCARDIN 100100MG5054.99113.0358.04
132559VASOCARDIN 5050MG5027.5105.4977.99
132638VASOCARDIN 5050MG5027.5105.4977.99
163137VASOCARDIN 5050MG5027.5105.4977.99
214628VASOCARDIN 5050MG5027.5105.4977.99
23291VENTOLIN0,4MG/ML150ML I30.533.733.23
213940VENTOLIN0,4MG/ML150ML II30.533.733.23
58380VENTOLIN5MG/ML1X20ML25.5109.0883.58
31934VENTOLIN INHALER N100MCG/DÁV200DÁV63.7567.383.63
122198VERMOX100MG690.9548.5390.95
94113WARFARIN ORION3MG100120.61149.4528.84
94114WARFARIN ORION5MG100184.74184.73184.74
192340WARFARIN PMCS2MG100 I93.75126.2932.54
192342WARFARIN PMCS5MG100 I184.74184.740
58893XALATAN0,05MG/ML2,5ML I214.39476.19261.8
151827XALATAN0,05MG/ML2,5ML II214.39476.19261.8
58892XALATAN0,05MG/ML3X2,5ML I643.171098.49455.32
151826XALATAN0,05MG/ML3X2,5ML II643.171098.49455.32

Tabulka obsahuje doplatky léků, které jsou nejvyhledávanější na českém internetu, podle vzorce maximální cena mínus základní úhrada:

Activelle, Aerius, Algifen, Alvesco, Amoksiklav, Artrodar, Augmentin, Aulin, Avamys, Batrafen (roztok), Betaloc Zok, Biofenac, Bronchovaxom, Cervarix, Cezera, Clexane, Codein, Condrosulf (800), Controloc, Dasselta, Diclofenac Duo (75 mg), Detralex (120 tablet), Dithiaden, Doreta, Dorsiflex, Doxybene, Eliquis, Emanera, Enelbin (100 retard), Entizol, Erdomed, Euthyrox, Fastum gel, Flonidan, Framykoin, Fraxiparine, Fromilid, Furon, Godasal (100), Helicid, Hyalgan (injekce), Kinito, Klacid (500), Lanzul, Letrox, Luivac, Magnosolv, Micardis, Milurit, Monopost (oční kapky), Muscoril (injekce), Mutaflor, Mydocalm, Nasonex, Nebilet, Neurol, Nimesil, Norethisteron, Novalgin, Pamycon, Prestarium, Piascledine (300), Pradaxa, Prestance, Prevenar (13), Ribomuny, Rivotril, Silgard, Sirdalud, Sorbifer, Sumatriptan, Durules, Surgam, Trittico (150), Triplixam, Uro Vaxom, Vasocardin, Ventolin, Vermox, Warfarin, Xalatan (oční kapky)

V oficiálním seznamu SÚKL jsem bohužel nenašel přípravky: Betmiga, Cinarizin, Clarinase Repetabs, Ercefuryl, Lagosa, Lexaurin, Stilnox, Tanakan, Zolpinox

- PAGE 1 OF 5 -

Next Page ⇀

loading
×