decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Plat prezidenta ČR a jeho spolupracovníků

Nejviditelnější zástupce společnosti může zničit obrovský kolektivní potenciál, anebo naopak přesvědčit svět, že jsme kulturnější a šikovnější než ve skutečnosti. Čelní představitelé českého státu nebyli a nejsou žádní zakřiknutí úředníčci, a proto přeskočme kompromisní možnost. Jaký je plat prezidenta, který spojuje svoje příznivce, ale rozděluje celou populaci České republiky?

Václav Havel, Václav Klaus i Miloš Zeman nechávají málokoho klidným, každý z nich měl a má mnoho obdivovatelů i nahněvaných kritiků. Ještě něco naše polistopadové prezidenty spojuje. Svůj úřad zastávali možná pro svoje osobní ideály, možná pro ukojení vlastního ega, ale nikoli pro peníze. Máte chuť polemizovat? Tak posuďme, jaké částky dosahuje plat prezidenta České republiky. Zajímavým měřítkem jsou odměny jeho nejbližších spolupracovníků, případně vojáků, policistů a hasičů.

Plat prezidenta záleží na příjmech v nepodnikatelské sféře

Většinu veřejného sektoru tvoří zřejmě příspěvkové organizace – nemocnice, školy, poskytovatelé sociálních služeb a podobné instituce, obvykle zřizované a financované ministerstvem nebo samosprávou. Tam jsou zaměstnanci odměňováni podle tabulek, které nařizuje vláda. Naproti tomu, Kancelář prezidenta republiky je samostatnou rozpočtovou složkou. Má vlastní kolonku v nejdůležitějším zákonu, který stanovuje celoroční příjmy a výdaje státu. Plat prezidenta a všechny další náklady jeho Kanceláře bývají omezeny necelou půlmiliardou korun.

Podrobnosti stanovuje zákon č. 236/1995 Sb., respektive navazující sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí (aktuálně č. 401/2016 Sb.). Plat prezidenta doplňují ještě „náhrady výdajů“. Obojí spočítáme z takzvané platové základny, kterou aktuálně rozumějme 2,45násobek „průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok“. Ministryně práce svým nařízením upřesňuje, že letošní základna znamená 65 733,50 Kč.

 • Letošní plat prezidenta = 3,6 x platová základna = 3,6 x 65 733,50 = 236 700 Kč
 • Letošní náhrady výdajů = 335 % platové základny = 335 % z 65 733,50 = 220 300 Kč
 • Celkový finanční příjem prezidenta ČR = 457 000 Kč hrubého měsíčně

Výsledné hodnoty zaokrouhlujeme na stokoruny nahoru. Vidíme, že hlava naše státu vydělává víc, než špičkový programátor, pilot nebo poslanec Evropského parlamentu. Plat prezidenta navíc obohacují také naturální statky: automobil s řidičem, nemovité sídlo, zdravotní služby, dvě telefonické stanice.

Hrad zveřejnil roční příjmy svých vedoucích pracovníků

Miloš Zeman při převzetí nejvyšší ústavní funkce oznámil, že třetinu svého prezidentského platu daruje na umořování státního dluhu. Na stejný účel sbíral také příspěvky dalších dobrovolníků a dohromady údajně shromáždil 5 milionů Kč, než penězovod přesměroval na Fond ohrožených dětí. Mezitím čelil otázce, kolik platíme ostatním představitelům hradní kanceláře. Nejdříve vydal report, kde místo jmény označil svoje kolegy tajemnými zkratkami VKPR, ZVKPR apod. Teprve pod hrozbou soudního sporu přiřadil přesné částky konkrétním osobám. Vidíme, že plat prezidenta tvoří jenom zlomek hradního rozpočtu.

 • vedoucí kanceláře Vladimír Mynář 1 901 797 Kč
 • právník Václav Pelikán 1 150 309 Kč Kč
 • odborník na zahraničí Hynek Kmoníček 1 141 306
 • sekretář Jaroslav Hlinovský 1 061 959 Kč
 • tiskový mluvčí Jiří Ovčáček 980 947 Kč
 • bývalý šéf protokolu Jindřich Forejt 899 677 Kč
 • analytik Radek Augustin 858 393 Kč
 • bývalý bezpečnostní pracovník Jan Fulík 783 240 Kč Kč

Plat prezidenta doplnili reportéři Seznam a.s. Jde o hrubé roční odměny včetně prémií za rok 2016.

Fond pracovní doby 2017 pro různé režimy

Čas jsou peníze. Základní ekonomickou poučku znají všichni obchodníci, mezi které patří samozřejmě také zaměstnavatelé a zaměstnanci. Jedni kupují cizí práci, druzí svůj tvůrčí potenciál prodávají. Základní směnnou jednotkou přitom není finanční odměna za výkon, nýbrž za uplynulý čas: Kč za měsíc, případně Kč za hodinu. Ale například leden trvá déle než únor a ještě komplikovanější situace nastává, když firma funguje ve vícesměnném nebo nepravidelném režimu. Proto musí zaměstnavatel respektovat takzvaný fond pracovní doby 2017.

Většina zaměstnanců dělá každý týden 40 hodin

Bůh podle Bible stvořil svět za týden, přičemž poslední den odpočíval. My lidé máme skromnější cíle, takže většinou relaxujeme nejenom v neděli, ale také v sobotu. Základem je tedy týdenní fond pracovní doby, začínající normálně pondělím a končící pátkem. Pokud individuální smlouva, dohoda, kolektivní smlouva nebo vnitropodnikový předpis nepovoluje nižší úvazek za stejné peníze, podle zákona č. 262/2006 Sb. máme na svoji plnou výplatu právo, jakmile během každého týdne v měsíci odkroutíme:

 • 40 hodin ve většině případů
 • 37,5 hodiny v dolech, v báňském geologickém průzkumu apod.
 • 37,5 hodiny ve třísměnném nebo nepřetržitém režimu (například někteří zdravotníci)
 • 38,75 hodin ve dvousměnném režimu

Samozřejmě odečítáme dny pracovního klidu (svátky) a řádnou dovolenou. Úměrně krátíme týdny, které leží mezi dvěma kalendářními měsíci. Takže pokud máme například v lednu dohromady 22 pracovních dnů, plný počet odpracovaných hodin obvykle činí 176 (22 dnů x denní pracovní doba 8 hodin).

Fond pracovní doby 2017 při nepravidelném režimu

Kvůli sezónním výkyvům nebo nepřetržitému provozu mají některé podniky vlastní plánovací kalendář. Zaměstnavatel totiž může svému personálu předepsat různě dlouhé pracovní týdny: například 12hodinové směny v úterý, čtvrtek, sobotu, potom v pondělí, středu, pátek, neděli atd. Ale v průměru musí dodržovat zákon, přičemž rozhoduje dlouhodobý fond pracovní doby:

 • normálně v úseku maximálně 26 po sobě jdoucích týdnů
 • v kolektivní smlouvě lze dohodnout úsek až 52 po sobě jdoucích týdnů

Takže ve většině případů, když sečtete směny během posledních 26 týdnů, průměrná týdenní pracovní doba by měla vyjít 40 hodin (eventuálně 38,75 hodiny, nebo 37,5 hodiny, vizte předchozí kapitolku).

Povinné i dobrovolné přesčasy jsou zákonem omezeny

Jenomže co když má firma hodně velké problémy, hrozí krach a propouštění? Z vážných provozních důvodů může zaměstnavatel nařídit přesčasy, ovšem maximálně 8 hodin v daném týdnu a 150 hodin v kalendářním roce! Potom samozřejmě musí ke smluvené mzdě nebo platu přihodit ještě příplatek: normálně 25 % průměrné hodinové sazby za každou hodinu navíc, ve veřejném sektoru během víkendů a svátků 50 % odpovídajícího platu. Anebo aspoň poskytne stejně dlouhé náhradní volno, ideálně do následujících 3 kalendářních měsíců.

Větší fond pracovní doby mají zdravotníci: Takzvaná další dohodnutá práce přesčas tady může dosáhnout ještě průměrně 8 hodin navíc (na záchranné službě dokonce 12 hodin navíc!) v úseku maximálně 26 po sobě jdoucích týdnů, anebo díky kolektivní smlouvě v úseku až 52 týdnů. Zaměstnanec ovšem má právo nadměrný zápřah beztrestně odmítnout.

Dohoda o provedení práce a pracovní činnosti 2017

Když obyčejný zaměstnanec nabízí sám sebe na pracovním trhu, má docela těžké postavení. Na každé volné místo připadá několik zájemců, takže jakmile staneme před personalistou, chybí prostor pro vyjednávání. Máme jenom vlastní schopnosti a úspory – zatímco naproti sebevědomě trůní zástupce firmy, která vybírá „lidský zdroj“ svého zisku. Proto existuje zákoník práce (č. 262/2006 Sb.), abychom měli základní práva. Mezi plnohodnotnou pracovní smlouvou a živností existují kompromisy: dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti.

Pojistným odvodům uniknete při omezeném úvazku

Tradiční pracovní smlouva garantuje zaměstnanci například právo na zaručenou mzdu podle náročnosti povolání. Ale taky zakládá povinnost, abychom odváděli přiměřené sociální a zdravotní pojištění. Díky takzvaným dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr smíme povinným odvodům aspoň částečně uniknout. Ovšem aby zaměstnanci a firmy neobcházeli sociální pojištění příliš, oba alternativní svazky mohou zahrnovat jenom omezený počet odpracovaných hodin:

 • dohoda o provedení práce (DPP) maximálně 300 hodin v kalendářním roce.
 • dohoda o pracovní činnosti (DPČ) maximálně polovinu běžné pracovní doby (obvykle 20 hodin týdně), přičemž počítáme průměr za celou dobu zaměstnání, nejdéle však za 52 týdnů.

Žádná dovolená, cestovní náhrady, ani odstupné

Některá zaměstnanecká práva platí stejně jako v případě pracovní smlouvy, ale spíše získává převahu zaměstnavatel:

 • Může vás libovolněji (ne)přeložit na jinou pozici. Taky vás může bezdůvodně propustit s výpovědní lhůtou 15 dnů (běží ode dne doručení výpovědi), anebo okamžitě kvůli závažnému porušení podmínek (například souvisejících právních předpisů).
 • Nemusí vám pravidelně rozvrhnout směny (ovšem práce nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin), respektovat vaše osobní problémy (například narození dítěte) a poskytovat placenou dovolenou. Taky vám nemusí vyplácet cestovní náhrady, ani odstupné.

Oba dokumenty musejí být uzavřeny a nakonec také vypovězeny písemně, pokaždé ideálně ve dvou vyhotoveních, aby jeden originál dostal zaměstnanec. V obou případech odvádíme 15procentní daň z příjmu, kterou můžeme snížit o slevy nebo zvýhodnění jako každý zaměstnanec, pokud podepíšeme růžové Prohlášení poplatníka daně z příjmů. Rozdíly tedy tkví především v pojistných pravidlech, respektive časově definovaném úvazku.

Dohoda o provedení práce v roce 2017 – vzor

Chcete letos pracovat pro zaměstnavatele pouze příležitostně, průměrně 25 hodin měsíčně, nebo ještě méně? Potom připadá v úvahu dohoda o provedení práce. Sociální a zdravotní pojištění nebudou z odměny odváděna, pokud vyděláme 10 000 Kč za měsíc nebo méně. Pozor, tady sčítáme všechny dohody o provedení práce, uzavřené se stejným zaměstnavatelem! Vzor stáhnete pod TÍMTO odkazem.

Dohoda o pracovní činnosti pro delší úvazek

Máte zaměstnanecký úvazek přesahující 25 hodin měsíčně, ale nedosahující 20 hodin týdně (v případě dvousměnného režimu 19,375 hod./týden, v případě horníků, nepřetržitého a třísměnného režimu 18,75 hod./týden) – a chcete ušetřit na pojistných odvodech? Možná bude vhodným řešením dohoda o pracovní činnosti. Pokud vyděláte méně než 2 500 Kč měsíčně, nemusíte vyplacenou částku snižovat o pojištění. Vzor stáhnete pod TÍMTO odkazem.

Oba ukázkové formuláře zveřejnila Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.

ÚIV: sběr dat, harmonogram, výsledky

Růst průměrné mzdy, valorizace starobních důchodů nebo kupní síla české koruny nám leccos napovídá o vývoji tuzemské ekonomiky. Ale abychom viděli za krátkodobý horizont, musíme pozorně pozorovat, jak prospívá nejmladší generace. Proto dříve existoval Ústav pro informace ve vzdělávání, jehož zkratku (ÚIV) a kompetence převzalo Ministerstvo školství. Sběr dat mají na starosti odpovědní zaměstnanci samotných škol, kteří musejí vyplnit vzorové formuláře a výsledek poslat obecnímu nebo krajskému úřadu, eventuálně do Prahy.

Po ústavu zbyla zkratka ÚIV. Sběr dat řídí ministerstvo

Letošní vzorové formuláře doposud zveřejněny nebyly, pravděpodobně budou dříve nebo později stáhnutelné ZDE. Ale už víme, kdy letos musíme vyplněné dokument odevzdat na školský odbor instituce, která daný vzdělávací ústav zřizuje. Soukromé a církevní organizace odesílají výkazy na krajský úřad, obecní škola adresuje svoje lejstra obci s rozšířenou působností. Přes regionální mezistupeň ovšem nakonec stejně všechna data doputují do hlavního města, na Ministerstvo školství. Akademická sféra postupuje podle vyhlášky č. 277/2016 Sb.

Výkaz Název ÚIV pro sběr dat Podle stavu k Škola předá do
Úřad předá do
M 3 o základní škole 30.9.2017 16.10.2017 24.10.2017
M 3a o základní škole 31.3.2017 18.4.2017 28.4.2017
M 8 o střední škole 30.9.2017 16.10.2017 24.10.2017
M 8a o střední škole 31.3.2017 18.4.2017 28.4.2017
M 9 o konzervatoři 30.9.2017 16.10.2017 24.10.2017
M 9a o konzervatoři 31.3.2017 18.4.2017 28.4.2017
M 10 o vyšší odborné škole 31.10.2017 15.11.2017 24.11.2017
M 10a o vyšší odborné škole 31.3.2017 18.4.2017 28.4.2017
U 41 přijímací řízení ke vzdělávání ve VOŠ 31.10.2017 15.11.2017

Po zrušeném Ústavu pro informace ve vzdělávání zůstaly iniciály ÚIV. Sběr dat ovšem můžeme blíže prozkoumat na stejnojmenné adrese ZDE.

Největší nával mají základní školy, hlavně na 1. stupni

ÚIV, respektive sběr dat slouží například ministrovi školství, který musí podle Sbírky zákonů vydávat výroční zprávy. V posledním čísle najdeme následující počty žáků v různých stupních vzdělávacího systému:

 • 372 137 předškoláků (z toho 367 361 v mateřských školách)
 • 921 463 na základních školách včetně nižších gymnázií (551 428 na 1. stupni ZŠ)
 • 361 823 na středních školách (269 401 středoškoláků s maturitou, 90 221 učňů, 87 550 gymnazistů)
 • 24 723 na nástavbách a v navazujícím zkráceném studiu (20 371 nástavby)
 • 3 425 na konzervatořích
 • 24 786 na vyšších odborných školách
 • 326 909 na vysokých školách (192 710 v bakalářských programech)

Většina učitelů nevydělává ani 30 000 Kč hrubého

Učení, příprava na hodiny a opravování testů, třídní schůzky, ÚIV… Sběr dat patří do dlouhé řady povinností, které musí ve školství „někdo“ udělat. Platy kantorů přitom jenom těsně převyšují průměrný výdělek tuzemských zaměstnanců (uvádíme data Českého statistického úřadu, včetně všech příplatků a případných bonusů). Mimochodem, na jednoho učitele připadá nejčastěji 11 až 15 žáků (v mateřských školách 12, v základních 15, na středních 11).

Specializace Průměr Muži Ženy
Medián
Učitelé na VŠ a VOŠ 43257 46968 36826 36329
Učitelé na SŠ (vyjma odborných předmětů), konzervatořích, 2. stupni ZŠ 28865 29117 28774 28215
Speciální pedagogové 28785 29490 28551 28429
Učitelé na 1. stupni ZŠ 28543 30877 28417 28149
Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, lektoři 28258 28787 27744 27340
Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách 27319 27078 27458 26993
Lektoři a učitelé umění na ostatních školách 25280  – 27261 26412
Předškolní výchova 23941 23901 23678

I průměrné platy v pedagogice zveřejňoval zaniklý ÚIV. Sběr dat tedy nyní řídí Ministerstvo školství, ale zde uvádíme poslední zveřejněná data Českého statistického úřadu, který prozrazuje i rozdíly mezi muži a ženami. Pokud hodnota chybí, zřejmě jde o poměrně velmi malou skupinu (muži v takových případech skoro nejsou zastoupeni).

↼ Previous Page

- PAGE 2 OF 119 -

Next Page ⇀

loading
×