decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

26.7. má svátek Anna! Náměty na blahopřání

Svým přátelům a milovaným příbuzným bychom měli pravidelně připomínat, co pro nás znamenají. Nemusíme nutně kupovat drahé dárky, hodnotnější jsou vlastní upřímná slova, dobře vybraná báseň, hudba nebo obrázek. Příležitost dostáváme třeba 26. července, kdy má podle obvyklého kalendáře svátek Anna. Inspiraci pro hezké přání najdeme ve společných zážitcích, anebo v pozoruhodné historii samotného jména.

Vodní nymfa, která prodlužuje život veselým lidem

Málokteré jméno čteme zepředu i zezadu stejně, takovým slovům říkají lingvisté palindromy. Přece jenom však postupujme chronologicky: Na počátku byla podle starověké pověsti krasavice Anna Perenna, která milovala a svedla zadaného chlapa. Když utíkala před naštvanou sokyní, spadla do hluboké řeky a málem zemřela. Ale svým půvabem okouzlila samotné bohy, takže kouzlem získala nadpřirozené schopnosti. Jakožto vodní nymfa potom vždycky 15. března, v jednom římském hájku slavila divoký svátek: Anna darovala každému účastníkovi večírku tolik roků života, kolik vypil pohárů vína!

Křesťané pohanským pověrám nevěří, a proto pitku ukončili. V některých apokryfních (neoficiálních) evangeliích byla Anna matkou Panny Marie, zvukomalebný palindrom údajně znamená milostná a v kalendáři opanuje 26. červenec, kdy podle lidové pranostiky čekejme „chladno z rána“. Stejné jméno dostalo taky několik českých královen, které rozeznáme podle rodu: Přemyslovna, Falcká, Svídnická nebo Jagellonská. Jako památka zůstal například Letohrádek královny Anny v zahradách Pražského hradu.

26. července slaví svátek Anna! Přání zdarma ke stažení

Oblíbenou Píseň pro Annu složil francouzský klavírista Richard Clayderman. Rockový song nahrála česká kapela Wanastowi Vjecy. A nezapomeňme, že 26. července prožívá svůj svátek taky Anna K., která potěší snad každého.
Americký literát Allan Edgar Poe věnoval svojí stejnojmenné múze celou báseň, která končí slovy: „Moje srdce září jasněji než všechny nebeské hvězdy – pro Annu, její láskou, samotnou myšlenkou na světlo v jejích očích.“ Oslavenkyni můžeme složit i všestrannou poklonu (ústně, e-mailem, přes sociální síť nebo mobilní telefon): „Anna podle starověké pověsti oplývá takovou krásou, že okouzlila dokonce i bohy – ve skutečnosti máš taky dobré srdce a chytrou hlavu :-).“ Proč tolik námětů? No, přece má svátek Anna! :-)

Dneska slaví svátek Anna! Přáníčka, písně, náměty na oslavu

25.7. má svátek Jakub! Tady je blahopřání

Svým přátelům a milovaným příbuzným bychom měli pravidelně připomínat, co pro nás znamenají. Nemusíme nutně kupovat drahé dárky, hodnotnější jsou vlastní upřímná slova, dobře vybraná báseň, hudba nebo obrázek. Příležitost dostáváme třeba 25. července, kdy má podle obvyklého kalendáře svátek Jakub. Inspiraci pro hezké přání najdeme ve společných zážitcích, anebo v pozoruhodné historii samotného jména.

Od Abraháma, přes Izáka a Jákoba, po dva apoštoly

Potyčky mezi Araby a Židy trvají déle než jednu lidskou generaci, takže nám dneska připadají skoro normální. Ve skutečnosti však obě etnika odvozují svůj původ od společného praotce Abraháma, který podle Bible začal plodit děti teprve v seniorském věku a nepřestal ještě dlouho po 100. narozeninách! Měl tolik potomků, že druhorozeného syna Izáka chtěl dokonce obětovat Bohu. Naštěstí zavčas couvl a chlapce nepodřízl.

Taky Izák rozmnožil svoji rodinu teprve ve vysokém věku, kdy vykoukla na svět dvojčata: nejdříve Ezau a potom Jákob (Jakub). Prvorozený chlapec však údajně nebyl zrovna geniální, a proto prodal svoje dědičné právo bratrovi; za pouhý talíř čočky! Šikovný obchodník Jákob měl potom 12 synů, ze kterých vzešlo 12 izraelských kmenů.

Česká republika však zakořenila spíše v křesťanství, nežli v židovství. Jakub tedy sice původně znamená „druhorozený“, ale svátek slaví podle stejnojmenných apoštolů, neboli spolupracovníků Ježíše Krista. Buďto 3. května (podle mladšího učedníka), anebo obvykleji 25. července (podle staršího učedníka, kterému přátelé přezdívali Syn hromu). Mimochodem, Bible jmenuje ještě jednoho Jakuba – Ježíšova bratra!

25. července slaví svátek Jakub! Přání zdarma ke stažení

Libozvučné jméno lahodí hudebnímu sluchu, takže rezonuje v několika povedených písních. Doporučuji především americkou gospelovou zpěvačku Brianu Babineaux, která vysekla působivý Jakubův song. Klasik české folkové muziky, Jaromír Nohavica dal stejné jméno svému synovi, takže nepřekvapí další milá skladba. A jelikož má svátek Jakub, biblickou symboliku připomeňme ještě písní americké kapely The News, která stále neztrácí svoji sílu, přestože kralovala hitparádám už v roce 1987.
Oslavenci můžeme složit i následující poklonu (ústně, e-mailem, přes sociální síť nebo mobilní telefon): „Jméno Jakub sice znamená v hebrejštině druhorozený …ale Ty jsi pro mě jednička :-).“  Moderní informační technologie mají taky vizuální rozměr, takže klidně přidejme symbolický obrázek, třeba zářící slunce uprostřed pozitivního gesta „OK“. (Ale pozor: V Řecku, Turecku, Francii, Belgii, Itálii a Tunisku údajně kroužek z ukazováčku a palce znamená vulgarismus.) Proč tolik námětů? No, přece má svátek Jakub! :-)

Dneska má svátek Jakub - přinášíme přání, obrázky, písně, básně

17.7. má svátek Martina! Tady je přáníčko

Svým přátelům a milovaným příbuzným bychom měli pravidelně připomínat, co pro nás znamenají. Nemusíme nutně kupovat drahé dárky, hodnotnější jsou vlastní upřímná slova, dobře vybraná báseň, hudba nebo obrázek. Příležitost dostáváme třeba 17. července, kdy má podle obvyklého kalendáře svátek Martina. Inspiraci pro hezké přání najdeme ve společných zážitcích, anebo v pozoruhodné historii samotného jména.

Na počátku byla válka, ve které zvítězila ženská moudrost

Naši předkové nejdříve bojovali se svojí matkou přírodou, ale jakmile překonali vlky, mrazy a hladomory, začali ještě zuřivěji soupeřit mezi sebou. Římané dokonce vymysleli boha války Marta, kterému zasvětili první jarní měsíc (březen), krvavě rudou planetu (Mars), taky chlapce Martina a dívku Martinu. Na sklonku zimy, když slunce sílilo a příroda procitala, slavili svátek nebeského bojovníka: Na Martově poli před římskými hradbami zabíjeli dobytek a štvali dostihové koně, pořádali vojenská cvičení a obětovali válečnou kořist.

Jenomže potom přišli první křesťané, kteří toužili po všeobjímající lidské lásce, vzájemném soucitu a pomoci. Zprvu byli krvelačnými Římany pronásledovaní jako zrádci. Ale nejedna Martina přesto začala slavit vánoční a velikonoční svátky. Také stejnojmenná světice natolik uvěřila novému náboženství, že raději roku 230 položila hlavu na špalek, než aby zapřela svoje vyznání. Vlastně šla příkladem celému světu, protože dneska málokdo preferuje válku a nenávist před mírem a solidaritou.

17. července slaví svátek Martina! Přání zdarma ke stažení

Slavné ženské jméno inspirovalo nejoblíbenější české zpěváky: Karel Gott (v roce 1963) vesele „zpíval Martině pod balkónem“. Karel Kryl (v roce 1985) adresoval přítelkyni smutné emigrantské vyznání. Do třetice také Jaromír Nohavica (v roce 2008) věnoval Martině jeden song, nostalgickou vzpomínku na svoje muzikantské předchůdce. Ostatně manželka ostravského písničkáře slaví svátek právě 17. července! Ale potěšeny bývají skoro všechny jmenovkyně, pokud uslyší důvěrně známé oslovení v citlivé písničce.
Oslavenkyni můžeme složit i následující poklonu (ústně, e-mailem, přes sociální síť nebo mobilní telefon): „Jméno Martina bylo původně zasvěceno bohu války, ale postupně se stalo symbolem víry, věrnosti a vznešenosti …což souhlasí – jsi prima žena, se kterou zapomínám na zbytečné problémy :-).“  Eventuálně přidejme vkusný obrázek, třeba fotografii elegantní labutě, která dokonale ztělesňuje hrdost, oddanost a harmonii. Proč bychom měli vymýšlet originální přáníčko, místo abychom jenom poslali standardní SMS: všechno nejlepší?! Přece má svátek Martina! :-)

Dneska slaví svátek Martina! Přání, písně, obrázek

13.7. má svátek Markéta! Tady je přáníčko

Svým přátelům a milovaným příbuzným bychom měli pravidelně připomínat, co pro nás znamenají. Nemusíme nutně kupovat drahé dárky, hodnotnější jsou vlastní upřímná slova, dobře vybraná báseň, hudba nebo obrázek. Příležitost dostáváme třeba 13. července, kdy má podle obvyklého kalendáře svátek Markéta. Inspiraci pro hezké přání najdeme ve společných zážitcích, anebo v poetické historii samotného jména.

Na počátku byla Perla, později přeložená jako Margareta nebo Gita

My lidé tvrdíme, že jsme všežravci, což ale vlastně není pravda. Například horniny strávit nedokážeme a jakmile ucítíme třeba jenom zrníčko písku mezi zuby, vyplivneme cizorodé těleso ven. Jinak reagují perlorodky. Nezvaného hosta obalují svojí stavební hmotou, uhličitanem vápenatým, až postupně vznikne – vzácná a nádherná perla! Kdysi dávno, snad v Persii nebo Indii žila výjimečná dívka, která svojí přirozeností, čistotou a souměrností připomínala mořský šperk. Dostala proto jméno Margarita, česky Markéta, což tehdy na východě znamenalo Perla.

Existují také další tvary stejného jména, v českém kalendáři mají svoje místo ještě Gita, Margita a Margit. Stejný význam nese Margareta, Gréta, Margreta nebo řecká Pelagie. Několik Markét bylo světicemi, jedna (vzorná křesťanka) žila například ve 3. století, druhá (napravená kurtizána) pletla mužům hlavy a potom objevila Boha v 5. století. Úplně jednotně nejsou slavené ani jmeniny. Markéta dostává květiny buďto (zřídkakdy) 10. června, anebo (obvykle) 13. července. Preferuji letní datum, už kvůli prastaré české pranostice.

13. července slaví svátek Markéta! Přání zdarma ke stažení

Markétu oslovuje řada tuzemských umělců, většinou však žalozpěvem. Marie Rottrová notuje o nevěře, Jaromír Nohavica o nádražních záchodech. Film Markéta Lazarová sice podle intelektuálů dosahuje vysokých uměleckých kvalit, na normální narozeninové oslavě však vyvolá spíše depresi, než idylickou atmosféru. Pozitivněji vyznívá stará česká pranostika, která oznamuje žně: „Svatá Markéta hodila srp do žita.“ Ale krásný mezilidský vztah vyjádříme jinak. 13. července má shodou okolností svátek Markéta Irglová, která nahrála následující píseň.

Oslavenkyni můžeme poslat také následující fotografii nebo SMS: „Jméno Markéta bylo odnepaměti oblíbené v mnoha zemích a různých tvarech (Margita, Margit, Gita) …není divu, vždycky dokážeš příjemně překvapit a přitom zůstáváš sama sebou.“  Anebo klidně napište níže do diskusního fóra, jak byste sami vyjádřili radost, že slaví svátek Markéta.

Markéta - svátek, přání

- PAGE 1 OF 2 -

Next Page ⇀

loading
×