decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Pěstounské dávky 2018 stoupnou až o polovinu

„Netušil jsem, jak náročná bude výchova dětí,“ opakuje občas můj starší kamarád. Nyní konečně vím, o čem mluví, protože mi doma přibyly dvě malé ratolesti. Život dostává úplně nový rytmus, když musíte neustále chránit, bavit a krmit bezbranná stvoření. Biologického otce nebo matku přitom hřeje podvědomý pocit, že vidí plody svých vlastních genů. Možná ještě větší obdiv ovšem zasluhují lidé, kteří převzali a milují „cizího“ opuštěného potomka. Příští rok dostanou konečně finančně přidáno. Tady shrneme pěstounské dávky 2018, dosavadní stav najdete JINDE.

Příspěvek na úhradu dětských potřeb

Jednak stoupne podpora, která plyne na běžné provozní výdaje: jídlo, ošacení, hračky nebo učební pomůcky, případně dopravu do školy apod. Příspěvek na úhrad potřeb dítěte povyroste o 10 %. Konkrétní částky závisejí na věku a zdravotním stavu nezaopatřené ratolesti, v případě zdravotně postižených chlapců a děvčat rozlišujeme stupně závislosti: I., II., III., IV. Při ukončení pěstounské péče dostává odchovanec navíc ještě jednorázové kapesné 25 000 Kč, aby hned neskončil jako žebrák na ulici.

Nezaopatřené dítě ve věkuZdravéZávislost I.Závislost II.Závislost III.Závislost IV.
do 6 let4 9505 1156 1056 4907 040
od 6 do 12 let6 1056 2157 4807 9758 635
od 12 do 18 let6 9857 0958 5809 1309 570
od 18 do 26 let7 2607 4258 9109 4609 900

Pěstounské dávky neboli odměna

Přidáno bohužel nedostává takzvaná OSOBA V EVIDENCI, která musí neustále zůstávat připravená a v případě nutnosti (dočasně) převzít osiřelého človíčka. Nadále bude pobírat 20 000 Kč hrubého měsíčně (i když zrovna nepečuje o žádné dítě).

Vyšší odměnu dostane takzvaná OSOBA PEČUJÍCÍ, neboli pěstoun, který má svého svěřence doma dlouhodobě. Na začátku obdrží startovací jednorázovou částku podle věku dítěte: 8 000 Kč (do 6 let), 9 000 Kč (od 6 let do 12 let), nebo 10 000 Kč (od 12 let do 18 let). Následně začne přicházet pravidelná výplata, která podléhá daňovým a pojistným srážkám stejně jako běžná mzda. Tady přibude až 50 % navíc.

Hrubé měsíční pěstounské dávky pro osoby pečující, účinné od 1. ledna 2018:

  • 12 000 Kč (1 dítě)
  • 18 000 Kč (2 děti)
  • 30 000 Kč (alespoň 3 děti, nebo 1 dítě závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II., III., IV.)

Kdo dostává odměnu za 3 opečovávané děti, může navíc nárokovat ještě příspěvek na automobil: 70 % pořizovací ceny vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč jednorázově, respektive maximálně celkem 200 000 Kč v předešlých 10 kalendářních letech.

Další státní podpora v roce 2018

Všechny novinky najdeme v zákoně č. 200/2017 Sb. Pěstouni nedostanou rodičovský příspěvek, pokud převezmou malé dítě pouze na přechodnou dobu. Problematický bývá taky příspěvek na bydlení: Tady bereme jako domácnost lidi, kteří mají trvalé bydliště ve stejném bytě nebo domě; pečující osoby však údajně nemohou oficiálně nahlásit svého chovance na svoji adresu, přestože tam reálně všichni společně bydlí (podrobnosti čtěte v diskusi ZDE). V úvahu připadá ještě přídavek na dítě, eventuálně ve velké krizi taky mimořádná okamžitá pomoc.

26.7. má svátek Anna! Náměty na blahopřání

Svým přátelům a milovaným příbuzným bychom měli pravidelně připomínat, co pro nás znamenají. Nemusíme nutně kupovat drahé dárky, hodnotnější jsou vlastní upřímná slova, dobře vybraná báseň, hudba nebo obrázek. Příležitost dostáváme třeba 26. července, kdy má podle obvyklého kalendáře svátek Anna. Inspiraci pro hezké přání najdeme ve společných zážitcích, anebo v pozoruhodné historii samotného jména.

Vodní nymfa, která prodlužuje život veselým lidem

Málokteré jméno čteme zepředu i zezadu stejně, takovým slovům říkají lingvisté palindromy. Přece jenom však postupujme chronologicky: Na počátku byla podle starověké pověsti krasavice Anna Perenna, která milovala a svedla zadaného chlapa. Když utíkala před naštvanou sokyní, spadla do hluboké řeky a málem zemřela. Ale svým půvabem okouzlila samotné bohy, takže kouzlem získala nadpřirozené schopnosti. Jakožto vodní nymfa potom vždycky 15. března, v jednom římském hájku slavila divoký svátek: Anna darovala každému účastníkovi večírku tolik roků života, kolik vypil pohárů vína!

Křesťané pohanským pověrám nevěří, a proto pitku ukončili. V některých apokryfních (neoficiálních) evangeliích byla Anna matkou Panny Marie, zvukomalebný palindrom údajně znamená milostná a v kalendáři opanuje 26. červenec, kdy podle lidové pranostiky čekejme „chladno z rána“. Stejné jméno dostalo taky několik českých královen, které rozeznáme podle rodu: Přemyslovna, Falcká, Svídnická nebo Jagellonská. Jako památka zůstal například Letohrádek královny Anny v zahradách Pražského hradu.

26. července slaví svátek Anna! Přání zdarma ke stažení

Oblíbenou Píseň pro Annu složil francouzský klavírista Richard Clayderman. Rockový song nahrála česká kapela Wanastowi Vjecy. A nezapomeňme, že 26. července prožívá svůj svátek taky Anna K., která potěší snad každého.
Americký literát Allan Edgar Poe věnoval svojí stejnojmenné múze celou báseň, která končí slovy: „Moje srdce září jasněji než všechny nebeské hvězdy – pro Annu, její láskou, samotnou myšlenkou na světlo v jejích očích.“ Oslavenkyni můžeme složit i všestrannou poklonu (ústně, e-mailem, přes sociální síť nebo mobilní telefon): „Anna podle starověké pověsti oplývá takovou krásou, že okouzlila dokonce i bohy – ve skutečnosti máš taky dobré srdce a chytrou hlavu :-).“ Proč tolik námětů? No, přece má svátek Anna! :-)

Dneska slaví svátek Anna! Přáníčka, písně, náměty na oslavu

25.7. má svátek Jakub! Tady je blahopřání

Svým přátelům a milovaným příbuzným bychom měli pravidelně připomínat, co pro nás znamenají. Nemusíme nutně kupovat drahé dárky, hodnotnější jsou vlastní upřímná slova, dobře vybraná báseň, hudba nebo obrázek. Příležitost dostáváme třeba 25. července, kdy má podle obvyklého kalendáře svátek Jakub. Inspiraci pro hezké přání najdeme ve společných zážitcích, anebo v pozoruhodné historii samotného jména.

Od Abraháma, přes Izáka a Jákoba, po dva apoštoly

Potyčky mezi Araby a Židy trvají déle než jednu lidskou generaci, takže nám dneska připadají skoro normální. Ve skutečnosti však obě etnika odvozují svůj původ od společného praotce Abraháma, který podle Bible začal plodit děti teprve v seniorském věku a nepřestal ještě dlouho po 100. narozeninách! Měl tolik potomků, že druhorozeného syna Izáka chtěl dokonce obětovat Bohu. Naštěstí zavčas couvl a chlapce nepodřízl.

Taky Izák rozmnožil svoji rodinu teprve ve vysokém věku, kdy vykoukla na svět dvojčata: nejdříve Ezau a potom Jákob (Jakub). Prvorozený chlapec však údajně nebyl zrovna geniální, a proto prodal svoje dědičné právo bratrovi; za pouhý talíř čočky! Šikovný obchodník Jákob měl potom 12 synů, ze kterých vzešlo 12 izraelských kmenů.

Česká republika však zakořenila spíše v křesťanství, nežli v židovství. Jakub tedy sice původně znamená „druhorozený“, ale svátek slaví podle stejnojmenných apoštolů, neboli spolupracovníků Ježíše Krista. Buďto 3. května (podle mladšího učedníka), anebo obvykleji 25. července (podle staršího učedníka, kterému přátelé přezdívali Syn hromu). Mimochodem, Bible jmenuje ještě jednoho Jakuba – Ježíšova bratra!

25. července slaví svátek Jakub! Přání zdarma ke stažení

Libozvučné jméno lahodí hudebnímu sluchu, takže rezonuje v několika povedených písních. Doporučuji především americkou gospelovou zpěvačku Brianu Babineaux, která vysekla působivý Jakubův song. Klasik české folkové muziky, Jaromír Nohavica dal stejné jméno svému synovi, takže nepřekvapí další milá skladba. A jelikož má svátek Jakub, biblickou symboliku připomeňme ještě písní americké kapely The News, která stále neztrácí svoji sílu, přestože kralovala hitparádám už v roce 1987.
Oslavenci můžeme složit i následující poklonu (ústně, e-mailem, přes sociální síť nebo mobilní telefon): „Jméno Jakub sice znamená v hebrejštině druhorozený …ale Ty jsi pro mě jednička :-).“  Moderní informační technologie mají taky vizuální rozměr, takže klidně přidejme symbolický obrázek, třeba zářící slunce uprostřed pozitivního gesta „OK“. (Ale pozor: V Řecku, Turecku, Francii, Belgii, Itálii a Tunisku údajně kroužek z ukazováčku a palce znamená vulgarismus.) Proč tolik námětů? No, přece má svátek Jakub! :-)

Dneska má svátek Jakub - přinášíme přání, obrázky, písně, básně

Školní prázdniny v letech 2017, 2018 a 2019: kompletně!

Mladé rodiny se obvykle podřizují hyperaktivnímu rytmu svých dětí, které vysávají a zároveň rozdávají energii. Jakmile potomci unesou aktovku a dostanou slabikář, společné domácí chvíle jsou vzácnější a všichni vyhlížejí následující školní prázdniny. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo organizační harmonogramy roků 2017/2018 a 2018/2019, které publikujeme také zde. Termíny platí pro základní, střední a základní umělecké školy, stejně jako pro konzervatoře. Zvýšenou pozornost věnujeme jarnímu volnu, které začíná a končí různě podle vybraných regionů.

Školní prázdniny ve školním roce 2017 – 2018

1. pololetí: pondělí 4. září 2017 – středa 31. ledna 2018
Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017
Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2017 – úterý 2. ledna 2018
Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2018
2. pololetí: pondělí 5. února – pátek 29. června 2018

Jarní prázdniny 2018

Termín Okresy, obvody hl. města Prahy
5.2. – 11.2.
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
12.2. – 18.2.
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
19.2. – 25.2.
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
26.2. – 4.3.
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
5.3. – 11.3.
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
12.3. – 18.3.
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

POZNÁMKY K TABULCE
Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.
Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní  Chabry, Praha-Dolní  Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. března – pondělí 2. dubna 2018
Hlavní prázdniny: pondělí 2. července 2018 – pátek 31. srpna 2018

Školní prázdniny ve školním roce 2018 – 2019

1. pololetí: pondělí 3. září 2018 – čtvrtek 31. ledna 2019
Podzimní prázdniny: pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 2019
Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019
2. pololetí: pondělí 4. února – pátek 28. června 2019

Jarní prázdniny 2019

Termín Okresy, obvody hl. města Prahy
4.2. – 10.2.
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
11.2. – 17.2.
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
18.2. – 24.2.
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
25.2. – 3.3.
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
4.3. – 10.3.
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
11.3. – 17.3.
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna – pondělí 22. dubna 2019
Hlavní prázdniny: sobota 29. června – neděle 1. září 2019

Školní prázdniny ve školním roce 2019 – 2020

Ministerstvo zatím pouze sdělilo, že vyučování začne v pondělí 2. září 2019.

- PAGE 1 OF 14 -

Next Page ⇀

loading
×