decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Svatební přání novomanželům: (humorné) texty

Zamilované páry, přesvědčené o svojí nerozlučnosti, svolávají příbuzné a kamarády. Potom, obklopeny spřízněnými dušemi slavnostně slibují, že partnera nebo partnerku neopustí, ani kdyby přišla těžká nemoc nebo jiná tragédie. Krásná tradice! Bohužel ale zhruba polovina manželských svazků v tuzemsku zaniká, končí rozvodem. Pokud máte pozvánku na další svatbu, pomozte ženichovi a nevěstě, aby pochopili závažnost situace. Zvolte nejenom hezké oblečení, ale taky správná slova. Dostatečný prostor pro invenci skýtá například svatební přání novomanželům: humorné, romantické, a hlavně upřímné.

Originální obrázky a texty ke stažení

„Kytice, závoj a slzy, i štěstí rozplakává. Jak je to hezké, když se někdo vdává. Noc plná vášní, až do kuropění, jak je to hezké, když se někdo žení,“ veršuje básník Jaroslav Seifert. Ale potom pokračuje: „Kytice zvadla, a opadává, jak je to smutné, když se někdo vdává. Vějíř se zavřel, hořkne políbení, jak je to smutné, když se někdo žení.“ Jediný český laureát Nobelovy ceny za literaturu bezpochyby uměl psát. Ale svatební přání přece jenom musí vyznívat pozitivněji. Aspoň jako biblická Píseň písní, kde stojí: „Jezte, přátelé, pijte, opíjejte se láskou!“

Svatební přání novomanželům

Ve veselé společnosti mají úspěch humorné hlášky, ale pozor, abychom nesklouzli k černému humoru, vulgaritě, nebo samoúčelné srandě. Zkusme vtipně podat důležité poselství. Třeba bonmotem: „Jsou dva druhy spokojených manželství. Buďto je muž hluchý a žena slepá, takže si nezačnou lézt na nervy. Anebo si oba pozorně naslouchají a přitom neuhýbají očima, takže se nepřestanou milovat. Přejeme Vám, abyste měli spokojené manželství podle svých představ!“

Svatební přání novomanželům humorné

Nevěsta, ženich i hosté obvykle přijíždějí ve svých nejlepších šatech, pečlivě nazdobení a svátečně naladění. Svatební přání novomanželům proto klidně sepišme v řeči vázané, básnickým jazykem, ačkoli taky tady pomohou humorné podtóny, abychom posluchačům neshodili dojaté úsměvy.

Svatební přání - text

Nejkrásnější nevěsto, nejsvůdnější ženichu,
bohudíky nemusím říct: jeptiško a mnichu.
Pro partnerský život máte skvělé předpoklady,
bez pevných pokladen by však nebyly poklady.

Ve většině vztahů někdo někoho podvede,
polovina manželství se dokonce rozvede.
Dovolte mi vyčarovat kouzlo místo věna:
Aby láska přetrvala mezi Vámi dvěma!

Jestli souhlasíte, svatosvatě slibte mi tu,
že budete starostlivě sdílet intimitu.
A jakmile jeden, potupně sveden, ztratí štít,
druhý mu dokáže velkomyslně odpustit.

Svatební přání novomanželům humorné

Povedené myšlenky žijí svým vlastním osudem. Kolují mezi lidmi, vybrušované a aktualizované podle společenských nálad. Autorství bývá připisováno například antickému filosofovi Sokratovi, což není příliš pravděpodobné. Nevadí. I tady můžeme vybírat svatební přání novomanželům – zvláště humorné perličky létají veřejným prostorem často.

  • Muži prý vstupují do manželství z jiných důvodů, než ženy. To nevadí, hlavně najděte důvody, proč tam zůstat!
  • Přeji vám, abyste v manželské posteli cítili takové vzrušení, jako kdybyste spolu byli nevěrní někomu jinému.
  • Milujte se tak dlouho, až si budete rozumět stejně dobře jako chlap s chlapem nebo jako dvě staré kamarádky.
  • Podle statistiky se 50 % párů rozvede. Zbylých 50 % se ještě hledá. Mám tušení, že vy budete statistická chyba.
  • Nikdy si nevyhrožujte rozvodem. Protože nejhorší, co můžeš druhému udělat, je dávat planou naději. :-)
  • Manželství zaručeně vyléčí slepotu zamilovaných. Potom uvidíte realitu, která díky vytrvalé lásce předčí vaše nejkrásnější představy.
  • Nechť je manželství naplněním vaší svobody, nikoli jejím opakem.

Potvrzení o bezinfekčnosti – vzor ke stažení

Než pošleme svého potomka do mateřské školy, nebo třeba na lyžařský kurz, musíme splnit několik podmínek. Pedagogové obvykle chtějí, abychom človíčka nejprve naučili samostatně chodit, pít, jíst lžičkou, vykonávat potřebu na toaletě a používat mýdlo. Někdy taky musíme odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti, ve kterém prohlásíme, že naše ratolest nejeví známky nemoci a pravděpodobně není nakažená – jednoduchý vzor vydala Krajská hygienická stanice, formulář ke stažení najdete níže. Komplikovanější situace nastává, pokud jde o povinné očkování.

Bezinfekčnost podle Sbírky zákonů a Ministerstva zdravotnictví

Lehká nemoc, pokud přijde jenom občas, udržuje ve střehu a posiluje naši tělesnou imunitu. Proto vesnické babičky říkají: „Špinavé dítě – zdravé dítě.“ Ovšem jedním dechem dodávají: „Všeho moc škodí.“ Věrni lidové moudrosti i moderní lékařské vědě, necháváme děti, aby mezi sebou bezelstně prskaly na pískovišti, ale svého andílka bychom měli nechat doma, pokud kolem sebe evidentně šíří bacily. Některé školy, dětské skupiny a podobné instituce požadují závazné „Potvrzení o bezinfekčnosti“. Jakožto zákonní zástupci prohlásíme, že náš potomek:

  1. nejeví známky akutního onemocnění a
  2. během předchozí 14 dnů nepotkal osobu, kterou podezíráme z nákazy.

Klíčový pojem najdeme poměrně mlhavě definovaný v § 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví: „Infekčním onemocněním se rozumí příznakové i bezpříznakové onemocnění vyvolané původcem infekce nebo jeho toxinem, které vzniká v důsledku přenosu tohoto původce nebo jeho toxinu z nakažené fyzické osoby, zvířete nebo neživého substrátu na vnímavou fyzickou osobu.“ Prohlášení o bezinfekčnosti pravděpodobně založíme na laickém názoru, že samotné dítě, ani nikdo kolem nemá průjem nebo horečku, nezvrací, netrpí podezřelou malátností apod.

Citovaný zákon taky v § 50 popisuje očkování, které dítě musí podstoupit, pokud má chodit například do nepovinných ročníků mateřské školy a není vůči nejhorším nemocem imunní, nebo nemůže vakcínu přijmout „pro trvalou kontraindikaci“ apod. Ministerstvo zdravotnictví vydalo upřesňující stanovisko – ZDE. Vyžaduje, „aby dítě bylo očkováno v rozsahu nejméně jedné dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a dále v případě očkování hexavakcínou bylo dítě očkováno ve schématu minimálně 2+1 dávka“.

Potvrzení o bezinfekčnosti – vzor, formulář ke stažení

Předlohu vydala Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, pod názvem „Prohlášení zákonných zástupců dítěte“. Potvrzení o bezinfekčnosti podepíšeme a odevzdáme v den nástupu do školy, respektive v den odjezdu na školu v přírodě apod. Podle požadavků vedoucího pedagoga eventuálně přidáme evidenční list, doklad o zdravotní způsobilosti dítěte (vyplňuje lékař) a průkaz zdravotní pojišťovny. Vzor a zároveň formulář stáhnete pod TÍMTO odkazem. Text dokumentu najdete také níže, stačí pouze doplnit konkrétní údaje a účel (například nástup do mateřské školy).

Prohlášení zákonných zástupců dítěte, datované v den nástupu

Prohlašuji, že

dítě: …………………………………………………………………

narozené dne: ……………………………………………………

bytem trvale: ………………………………………………………

nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu).

Není mi též známo, že by dítě v posledních 14 kalendářních dnech před ……………………………………………………… * přišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření.

Jsem si vědom/a právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé.

V …………………………………

Dne …………………………..

………………………………………

Jméno a podpis zákonného zástupce:

Telefonické spojení pro kontakt v případě potřeby:

Tel. do zaměstnání: …………………….. Tel. domů: ……………………..

* Vyplňte událost, kvůli které potvrzení o bezinfekčnosti podepisujete. Například „před nástupem do školy“, eventuálně „před odjezdem na školu v přírodě“, nebo „před odjezdem na zotavovací akci“ apod.

12.9. má svátek Marie! Tady je blahopřání

Svým přátelům a milovaným příbuzným bychom měli pravidelně připomínat, co pro nás znamenají. Nemusíme nutně kupovat drahé dárky, větší hodnotu mají přece upřímná slova, dobře vybraná báseň, hudba nebo obrázek. Příležitost dostáváme třeba 12. září, kdy má podle obvyklého kalendáře svátek Marie. Inspiraci pro hezké přání najdeme ve společných zážitcích, anebo v poetické historii samotného jména.

Nejoblíbenější ženské jméno na mnoho způsobů

Čím hlouběji hledíme proti proudu času, tím obtížněji rozeznáváme dílčí události. Ale zároveň získáváme větší rozhled, takže snáze uvidíme nadčasové pravdy a půvaby. Jméno Marie možná pochází ze starověkého Egypta, kde údajně v původním tvaru Mirjam znamenalo Bohem milovaná. Palestinci říkali aramejsky Marjám krásným ženám, paním a taky kapce moře. Několik jmenovkyň najdeme v Bibli, především matku Ježíše Krista.

Podle křesťanského kalendáře není úplně jednoznačné, kdy má vlastně Marie svátek: například 1. ledna oslavujeme Matku Boží, 8. května Královnu všem svatých, 15. srpna její Nanebevzetí atd. Rozmanité jsou také odvozeniny jména: v češtině Mařenka, Maruška, Máňa, Maryša, Maja, Majka, Marieta, Márinka, Maryčka, Máří nebo Manka. V cizích jazycích Manon, Marika, Marilyn, Marion, Marina, Marlena, Marisa, Marita, Mary, Maryla, Máša nebo Mery. Ministerstvo vnitra uvádí, že je Marie nejčastějším ženským jménem v České republice.

12. září slaví svátek Marie! Přání zdarma ke stažení

Díky portálu youtube.com je snadné poslat oslavenkyni hezkou písničku. Bohužel čeští zpěváci Tomáš Klus, Zuzana Navarová a skupina Traband vidí Marii jako depresivní, submisivní nebo pološílený objekt. Ale můžeme zalovit i v zahraničních vodách a vybrat song kapely Blondies, Santany či Rickyho Martina.Dostatek inspirace máme také k vlastnímu blahopřání. Například: „Jméno Marie znamená v aramejštině kapka moře. Možná protože máš tak čisté srdce, Tvoje oči zrcadlí všechny krásy světa a máme Tě rádi, takže nikdy nebudeš sama!“

Samozřejmě můžeme taky rýmovat v řeči vázané.

Básnička ke svátku Marie

Muž, který příliš kouká na překrásné tělo Marie,
zakopne o kámen a hubu si ošklivě naryje.
Má raději pěkně pozdravit, dřív než spadne opona
a nabídnout nezištnou pomoc, zkrátka být jako ona.

Pozvat do arboreta nebo do kavárny na růžku
naši dobrotivou a vždycky elegantní Marušku.
Mít připravený prstýnek na tajném místě v komoře,
až její oči zvlhnou, slané jako krůpěje moře.

Nezapomenout, že koncem léta, dvanáctého září
dostala místečko v kalendáři zrovna tahle Máří.
Dneska není potřeba mnoho, jenom zůstat právě s ní,
zkusit společně ve bdělém stavu prožívat, o čem sní.

Anebo vás napadá jiný způsob, jak vyjádřit radost, že zrovna dneska slaví svátek Marie? Napište níže do diskusního fóra!

Volební program ANO, ČSSD, ODS atd. 2017

Brzy nás čekají volby do Poslanecké sněmovny, které rozhodnou taky o další vládě. Stranický systém může poprvé od listopadu 1989 projít zásadní změnou, některé průzkumy veřejného mínění totiž připisují většinu mandátů protestním subjektům ANO, KSČM a SPD. Politické strany zkoušejí zaujmout dlouhodobými principiálními vizemi, což dává smysl. Česká republika jenom pomaličku dohání svoje západní sousedy a přitom stárne. Takže prolistujme volební program ANO, ČSSD, ODS i dalších důležitých stran a srovnejme, jak v roce 2017 vnímají seniory.

Volební program ANO 2017 anebo o čem sní Andrej Babiš

Favorizované hnutí komentuje penzijní politiku krátce: „Budeme zvyšovat důchody. Naši senioři, kteří celý život pracovali, si zaslouží důstojný život.“ Starší generaci zmiňuje, ještě když slibuje investice do domovů důchodců. Tolik volební program ANO 2017. Zajímavější pasáže však nalistujeme v knize nejmocnějšího občana České republiky, která nese název O čem sním, když náhodou spím. Vůdce politického hnutí Andrej Babiš tam předpokládá, že tuzemský důchodový systém začne kolem roku 2035 kolabovat a jako hlavní problém označuje nízkou porodnost. „Co s tím? Nikdo neví,“ shrnuje předseda hnutí. Jako potenciální řešení jmenuje soukromé komerční pojištění.

ČSSD chce důchody nadále valorizovat

Sociální demokraté byli hlavní vládní stranou v posledních 4 letech. Mezitím upravili vzorec valorizace, aby důchody rostly řádově o stokoruny ročně, a stanovili 65 let jakožto nejvyšší věk pro odchod do starobní penze. Ve svém volební programu navrhují další krok: Průměrný důchod poroste podle průměrné hrubé mzdy, přesněji „v poměru k ní“. Tým premiéra Bohuslava Sobotky jinak předpokládá, že současný penzijní systém je udržitelný.

KSČM navrhuje minimální důchod ve výši 40 % průměrné mzdy

Komunisté schvalují 65 let jako nejvyšší věk pro odchod do starobního důchodu, a taky pravidelnou valorizaci „podle skutečných základních životních potřeb“. Zároveň však slibují, že minimální důchod bude „nad úrovní životního minima (40 % průměrné mzdy)“. Aktuálně by tedy nejnižší starobní penze činila zhruba 11 000 Kč, místo současných 3 320 Kč!

ODS nebude nikomu pomáhat celoživotně

Občanští demokraté uznávají, že stát musí „zajišťovat nezbytnou pomoc“ zranitelným obyvatelům, včetně důchodců. Ale „měl by tak činit jen na přechodnou dobu, nikoli celoživotně“. Jako hlavního nositele solidarity nevidí stát, ale rodinu. Takže by chtěli umožnit výdělečně činnému občanovi, aby 1 % svého důchodového pojištění odváděl přímo svým rodičům nebo prarodičům, kteří by tak získali zhruba kolem 85 Kč měsíčně navíc.

SPD by valorizovala důchody každému stejně

Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura nechce zvyšovat věk pro odchod do důchodu, naopak navrhuje dřívější penzi „podle počtu řádně vychovaných dětí“. Bez podrobnějších informací slibuje: „Výrazně zvýšíme nejnižší důchody.“ Okamurovo hnutí chce k seniorům přesměrovat peníze, které jsou nyní rozdělovány formou dotací. Taky požaduje naprosto rovnostářskou valorizaci penzí, tedy navyšování všem o stejnou částku.

KDU-ČSL zohlední počet vychovaných dětí

Křesťanští demokraté cílí na rodiny. Chystají reformu, po které by pracující rodiče nejdříve platili nižší odvody a potom dostávali vyšší penze. Zároveň navrhují společné důchodové pojištění manželů. Bez podrobnějších informací zmiňují taky „program dostupného bydlení“, který seniorům „usnadní cestu k vlastní střeše nad hlavou“.

TOP 09 znovu otevře diskusi o důchodové reformě

Ve volebním programu Miroslava Kalouska a Karla Schwarzenberga mnoho zmínek o penzích nenacházím. Pouze: „Znovu otevřeme diskusi o důchodové reformě s cílem dosáhnout politického konsenzu“. A: „Nepřipustíme snižování životní úrovně ohrožených skupin (například seniorů)“.

Kompletní dokumenty jinak najdete pod následujícími odkazy: ANO, ČSSD, KSČM, ODS, SPD, KDU-ČSL a TOP 09. Neformální volební program ANO 2017 však nalezneme spíše v knížce jeho vůdce Andreje Babiše: O čem sním, když náhodou spím.

- PAGE 1 OF 19 -

Next Page ⇀

loading
×