decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Přídavky na děti 2018: kalkulačka, formuláře

Chudým klukům a holkám platíme všichni dohromady, prostřednictvím státní pokladny, kapesné. Berňák vybere naše daně (především DPH) a část předá Úřadu práce, který potom rozděluje takzvané přídavky na děti, aby každý capart mohl třeba na školní výlet. Vláda od 1. 10. 2017 postupně zavádí nová pravidla, která vyvolávají zajímavý spor. Sociální dávku sice dostane více rodin, a vyplácená částka většinou stoupne – ale pouze pokud má domácnost aspoň nějaký vlastní příjem! Přídavky na děti 2018 tedy možná motivují lenochy, ale taky diskriminují nejubožejší chudáky.

Od 1. 10. 2017 počítáme příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí

Začněme dobrými zprávami. Úřad práce doposud přiznával, nebo zamítal přídavky na děti podle příjmů, které domácnost vykázala za celý kalendářní rok. Od 1. 10. 2017 budeme dokladovat svoji ekonomickou situaci pouze za předchozí čtvrtletí, takže strávíme méně času formalitami.

Na které měsíce žádáme dávku Za jaké období dokládáme příjmy
Říjen, listopad, prosinec Červenec, srpen, září
Leden, únor, březen Říjen, listopad, prosinec
Duben, květen, červen Leden, únor, březen
Červenec, srpen, září Duben, Květen, červen

Od 1. 1. 2018 získá sociální dávku více domácností

Hlavní změny však nabudou účinnosti teprve 1. 1. 2018. Přídavky na děti doposud pomáhaly domácnostem, které živí aspoň jednu nezaopatřenou ratolest a jinak mají čistý příjem maximálně ve výši 2,4násobku svého životního minima. Vždycky rozhoduje měsíční průměr a sčítáme pracovní výdělky, eventuálně taky výživné, nemocenské, podporu a rodičovský příspěvek. Nyní však může společně hospodařící domácnost dosahovat vyššího příjmu: 2,7násobku svého životního minima, a příspěvek na děti od ledna roku 2018 přesto dostane. Stačí zajít na nejbližší pobočku Úřadu práce, tam vyzvednout, vyplnit a odevzdat formulář žádosti (vzor stáhnete ZDE).

  2007 - 20112012 - 2018
Existenční minimum na osobu20202200
Životní minimum pro samostatně žijící osobu31263410
Životní minimum pro větší domácnost1. dospělá osoba28803140
2. a každá další dospělá osoba26002 830
nezaopatřené dítě od 15 do 26 let22502450
dítě od 6 do 15 let19602140
dítě do 6 let16001740

Příklad: V jednom bytě společně žijí a hospodaří (například sdílejí ledničku) 2 dospělí lidé a 2 předškoláci, mladší 6 let. Sečteme tedy částky životního minima pro vícečlennou domácnost podle předchozí tabulky (3140 + 2 830 + 1740 + 1740 = 9 450 Kč) a výsledek vynásobíme číslem 2,7. Vychází 25 515 Kč, což znamená strop čistého měsíčního příjmu, kdy ještě obě písklata mají nárok na „státní kapesné“.

Přídavky na děti 2018 stoupnou, pokud rodič vydělává aspoň něco

A nyní pokračujme zprávou, která vyvolává smíšené emoce. Měsíční přídavky zůstanou rozdělené podle věku dítěte, protože puberťák sní více jídla než předškolák – ale počínaje lednem 2018 budou nově odstupňované taky podle rodinných výdělků! Nejhorší sociální případy, kdy ani jeden člen domácnosti nemá žádný vlastní příjem, přitom dostanou méně! Sociální demokrat Jiří Dienstbier proto možná podá stížnost k Ústavnímu soudu, kvůli údajné diskriminaci nejzranitelnějších občanů.

VěkDo prosince 2017Od ledna 2018
VšichniBez příjmuS příjmem
do 6 let500 Kč500 Kč800 Kč
do 15 let610 Kč610 Kč910 Kč
do 26 let700 Kč700 Kč1 000 Kč

Přídavky na děti 2018 spočítá následující kalkulačka. Stačí, když přepíšete počty společně hospodařících osob, podle jejich věku. Dítě tedy dostane zvýšenou dávku, pokud má ve svojí domácnosti aspoň jednoho člověka, který vykazuje měsíční příjem: pracovní výdělek od 3 410 Kč, nemocenskou, důchod, podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu mladší 18 let, nebo rodičovský příspěvek po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství. Méně dostanou například rodiny, které spoléhají, nebo jsou nedobrovolně odkázány jenom na sociální dávky.

Existenční a životní minimum 2018: skandál?

Jistě budete souhlasit, když napíšu, že bychom měli pomáhat chudákům. Ideu milosrdenství, neboli solidarity, uznávají socialisté, křesťané i liberálové. Základní sociální dávka pro nejchudší občany, takzvaný příspěvek na živobytí, však zůstává dlouhodobě stejná – kvůli průběžnému zdražování potravin a nájmů vlastně reálně klesá. Nuzní samotáři na okraji společnosti můžou leda pozorovat stoupající platy, mzdy a firemní zisky. Staronové částky živobytí, čili existenční a životní minimum 2018, však pomůžou k vyššímu příjmu aspoň chudým rodičům s dětmi.

Kdo nepracuje a nevychovává, ať moc nejí

Ve vládě sedí socialisté (ČSSD), křesťané (KDU-ČSL) a populisté (ANO). Dávky pomoci v hmotné nouzi představují všehovšudy 0,8 % státních výdajů a nestouply od roku 2012. Tuzemská ekonomika roste. Česká republika nepřímá válečné uprchlíky, údajně aby měla dost peněz pro svoje lidi. Ale oficiální hranici bídy mezitím necháváme fixovanou poměrně nízko, skoro podle hesla „bez práce nejsou koláče“. Proč kromě zaměstnanců veřejného sektoru a pěstounů nepřidáme taky nejubožejším chudákům, kteří skončili na dně?

Pokud jde o existenční a životní minimum 2018, vládní kabinet se dohodl, že půjde spíše cestou postupného navyšování minimální mzdy, aby se lidem vyplatilo pracovat a nezůstávali raději doma na sociálních dávkách,“ vysvětluje Petr Habáň, tiskový mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Česká republika přitom vykazuje nejnižší nezaměstnanost v celé Evropské unii, zaměstnavatelé hořekují, že marně hledají nový personál a těžce nemocným lidem pomáhá invalidní důchod.

Shrňme sociální dávky, počítané podle životního a existenčního minima:

Existenční a životní minimum 2018 – kalkulačka

Přídavek na dítě, které má aspoň jednoho pracujícího rodiče, stoupne o 300 Kč: podle věku ratolesti na 800 Kč (do 6 let), 910 Kč (do 15 let) a 1 000 Kč (do 26 let). Podporu dostane domácnost, jejíž čistý příjem nepřevyšuje 2,7 násobek životního minima. Přitom počítáme celou společně hospodařící domácnost dohromady, bez ohledu na trvalá bydliště. Například pokud partner nebo partnerka přispívá na vaše provozní výdaje, tvoříte jednu ekonomickou jednotku, přestože má třeba v občanském průkazu uvedenou jinou adresu pobytu.

  2007 - 20112012 - 2018
Existenční minimum na osobu20202200
Životní minimum pro samostatně žijící osobu31263410
Životní minimum pro větší domácnost1. dospělá osoba28803140
2. a každá další dospělá osoba26002 830
nezaopatřené dítě od 15 do 26 let22502450
dítě od 6 do 15 let19602140
dítě do 6 let16001740

Životní minimum pro rok 2018 spočítá následující kalkulačka, stačí vyplnit počet osob v domácnosti. Ale pozor! Pokud Úřad práce dojde k závěru, že někdo málo snaživě hledá vlastní lepší obživu, započítá danému jedinci pouze existenční minimum.

Pěstounské dávky 2018 stoupnou až o polovinu

„Netušil jsem, jak náročná bude výchova dětí,“ opakuje občas můj starší kamarád. Nyní konečně vím, o čem mluví, protože mi doma přibyly dvě malé ratolesti. Život dostává úplně nový rytmus, když musíte neustále chránit, bavit a krmit bezbranná stvoření. Biologického otce nebo matku přitom hřeje podvědomý pocit, že vidí plody svých vlastních genů. Možná ještě větší obdiv ovšem zasluhují lidé, kteří převzali a milují „cizího“ opuštěného potomka. Příští rok dostanou konečně finančně přidáno. Tady shrneme pěstounské dávky 2018, dosavadní stav najdete JINDE.

Příspěvek na úhradu dětských potřeb

Jednak stoupne podpora, která plyne na běžné provozní výdaje: jídlo, ošacení, hračky nebo učební pomůcky, případně dopravu do školy apod. Příspěvek na úhrad potřeb dítěte povyroste o 10 %. Konkrétní částky závisejí na věku a zdravotním stavu nezaopatřené ratolesti, v případě zdravotně postižených chlapců a děvčat rozlišujeme stupně závislosti: I., II., III., IV. Při ukončení pěstounské péče dostává odchovanec navíc ještě jednorázové kapesné 25 000 Kč, aby hned neskončil jako žebrák na ulici.

Nezaopatřené dítě ve věkuZdravéZávislost I.Závislost II.Závislost III.Závislost IV.
do 6 let4 9505 1156 1056 4907 040
od 6 do 12 let6 1056 2157 4807 9758 635
od 12 do 18 let6 9857 0958 5809 1309 570
od 18 do 26 let7 2607 4258 9109 4609 900

Pěstounské dávky neboli odměna

Přidáno bohužel nedostává takzvaná OSOBA V EVIDENCI, která musí neustále zůstávat připravená a v případě nutnosti (dočasně) převzít osiřelého človíčka. Nadále bude pobírat 20 000 Kč hrubého měsíčně (i když zrovna nepečuje o žádné dítě).

Vyšší odměnu dostane takzvaná OSOBA PEČUJÍCÍ, neboli pěstoun, který má svého svěřence doma dlouhodobě. Na začátku obdrží startovací jednorázovou částku podle věku dítěte: 8 000 Kč (do 6 let), 9 000 Kč (od 6 let do 12 let), nebo 10 000 Kč (od 12 let do 18 let). Následně začne přicházet pravidelná výplata, která podléhá daňovým a pojistným srážkám stejně jako běžná mzda. Tady přibude až 50 % navíc.

Hrubé měsíční pěstounské dávky pro osoby pečující, účinné od 1. ledna 2018:

 • 12 000 Kč (1 dítě)
 • 18 000 Kč (2 děti)
 • 30 000 Kč (alespoň 3 děti, nebo 1 dítě závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II., III., IV.)

Kdo dostává odměnu za 3 opečovávané děti, může navíc nárokovat ještě příspěvek na automobil: 70 % pořizovací ceny vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč jednorázově, respektive maximálně celkem 200 000 Kč v předešlých 10 kalendářních letech.

Další státní podpora v roce 2018

Všechny novinky najdeme v zákoně č. 200/2017 Sb. Pěstouni nedostanou rodičovský příspěvek, pokud převezmou malé dítě pouze na přechodnou dobu. Problematický bývá taky příspěvek na bydlení: Tady bereme jako domácnost lidi, kteří mají trvalé bydliště ve stejném bytě nebo domě; pečující osoby však údajně nemohou oficiálně nahlásit svého chovance na svoji adresu, přestože tam reálně všichni společně bydlí (podrobnosti čtěte v diskusi ZDE). V úvahu připadá ještě přídavek na dítě, eventuálně ve velké krizi taky mimořádná okamžitá pomoc.

Vdovecký a vdovský důchod od 1.1.2017

Při svatebním obřadu svému životnímu partnerovi slibujeme, že zůstaneme vzájemně solidární ve zdraví a štěstí, ale také v nemoci a těžkostech. Úmrtí manžela nebo manželky obvykle znamená, že ztrácíme oporu a náhle musíme řešit nové problémy, jako například osamělost a někdy taky ztrátový domácí rozpočet. Sice potom potřebujeme méně potravin, ale nadále musíme platit náklady na bydlení, které by v tuzemsku neměly převyšovat 35 % čistých příjmů. Naštěstí existuje vdovecký důchod a vdovský důchod, kterým stát podporuje pozůstalé manžele a manželky.

Na pohřebné mají nárok jenom mladé rodiny, ovšem všechny nízkopříjmové domácnosti mohou čerpat řadu jiných sociálních dávek: například příspěvek na živobytí a bydlení, vyrovnávací doplatek a mimořádnou okamžitou pomoc. Možná vám přilepší také důchod: starobní, invalidní, vdovecký nebo vdovský. Prostudujme poslední dva pojmy, kterými vlastně označujeme prodlouženou výplatu pojistné dávky, ve prospěch pozůstalého manžela nebo manželky.

Výpočet vysvětlíme, netrpělivcům ušetří čas kalkulačka

Podmínky pro vdovecký a vdovský důchod od 1.1.2017

Podrobnosti stanovuje zákon č. 155/1995 Sb., především v pasážích § 49-51. Vdovecký, respektive vdovský důchod žádejte na Okresní správě sociálního zabezpečení, podle místa svého trvalého bydliště. Budete potřebovat občanský průkaz, oddací a úmrtní list, abyste úředníkům mohli doložit, že váš životní partner odešel na věčnost.

Kdo dostane pojistnou dávku za zemřelého partnera

 • Vaše manželka, nebo manžel musel mít v době smrti nárok na starobní či invalidní důchod.
 • Podmínku také splňujete, pokud nebožtík zemřel následkem pracovního úrazu.

Jak dlouho vám budou peníze chodit, pokud splníte podmínky

Pozůstalí obvykle pobírají pojistnou dávku 1 rok od smrti nebožtíka. Abyste dostávali vdovský, respektive vdovecký důchod déle, musíte splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

 • jste invalidní ve III. stupni
 • pečujete o nezaopatřené dítě, nebo o dítě závislé na cizí pomoci (aspoň ve stupni II)
 • pečujete o svého rodiče, případně o tchyni nebo tchána, který je závislý na cizí pomoci (aspoň ve stupni II)
 • dosáhnete „alespoň věku o 4 roky nižšího“, než činí důchodový věk stejně starého muže, anebo svého důchodového věku, pokud je váš důchodový věk nižší (vysvětlující příklady najdete v diskusním fóru).

Vdovský nebo vdovecký důchod může být obnoven, pokud splníte aspoň jednu výše uvedenou podmínku pro delší dobu výplaty do 2 let. Vznikem nového manželství samozřejmě nárok na pojistnou dávku zaniká.

Jak počítáme vdovecký i vdovský důchod v roce 2017

 • Základní výměra činí 9 % průměrné mzdy měsíčně (2 550 Kč podle vyhlášky MPSV č. 325/2016 Sb.).
 • Navíc přičítáme „50 % procentní výměry“ * nebožtíkovy penze nebo invalidního důchodu III. stupně.
 • Při souběhu více důchodů většinou vdovec či vdova dostane jenom 25 % procentní výměry nebožtíkovy penze.
 • V závěrečných kapitolkách probereme příklady.

Vdovecký důchod pomáhá pozůstalému manželovi – příklad

Název pojistné dávky odvozujeme od slova vdovec. Vdovecký důchod tedy logicky podporuje muže, kterému zemřela manželka – buďto v požehnaném věku, anebo zdravotně postižená. Příklad: Žadatel je zatím ještě v takzvaném produktivním věku, takže má příjmy jenom ze svého zaměstnání. Zesnulá manželka už brala starobní důchod ve výši 9 000 Kč, takže vdovský důchod činí 5 775 Kč měsíčně (základní výměra 2 550 Kč + polovina z procentní výměry 6 450 Kč).

Vdovský důchod po zemřelém manželovi – názorný výpočet

Název pojistné dávky odkazuje na výraz vdova. Je tedy jasné, že vdovský důchod po manželovi pomáhá ženě, které zesnul starý nebo zdravotně postižený životní partner. Příklad: Žadatelka už sama pobírá starobní důchod ve výši 9 500 Kč a zesnulý manžel pobíral penzi 10 000 Kč. Dochází k souběhu pojistných dávek, takže částka bude nižší. Vdovský důchod od 1.1.2017 dosáhne 1 863 Kč měsíčně (základní výměra 0 Kč + čtvrtina z procentní výměry 7 450 Kč).

* Procentní výměru důchodu spočítáme vždycky tak, že od celkové částky důchodu odečteme základní výměru, tj. letos 2 550 Kč.

- PAGE 1 OF 8 -

Next Page ⇀

loading
×