decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Vdovecký a vdovský důchod od 1.1.2017

Při svatebním obřadu svému životnímu partnerovi slibujeme, že zůstaneme vzájemně solidární ve zdraví a štěstí, ale také v nemoci a těžkostech. Úmrtí manžela nebo manželky obvykle znamená, že ztrácíme oporu a náhle musíme řešit nové problémy, jako například osamělost a někdy taky ztrátový domácí rozpočet. Sice potom potřebujeme méně potravin, ale nadále musíme platit náklady na bydlení, které by v tuzemsku neměly převyšovat 35 % čistých příjmů. Naštěstí existuje vdovecký důchod a vdovský důchod, kterým stát podporuje pozůstalé manžele a manželky.

Na pohřebné mají nárok jenom mladé rodiny, ovšem všechny nízkopříjmové domácnosti mohou čerpat řadu jiných sociálních dávek: například příspěvek na živobytí a bydlení, vyrovnávací doplatek a mimořádnou okamžitou pomoc. Možná vám přilepší také důchod: starobní, invalidní, vdovecký nebo vdovský. Prostudujme poslední dva pojmy, kterými vlastně označujeme prodlouženou výplatu pojistné dávky, ve prospěch pozůstalého manžela nebo manželky.

Výpočet vysvětlíme, netrpělivcům ušetří čas kalkulačka

Podmínky pro vdovecký a vdovský důchod od 1.1.2017

Podrobnosti stanovuje zákon č. 155/1995 Sb., především v pasážích § 49-51. Vdovecký, respektive vdovský důchod žádejte na Okresní správě sociálního zabezpečení, podle místa svého trvalého bydliště. Budete potřebovat občanský průkaz, oddací a úmrtní list, abyste úředníkům mohli doložit, že váš životní partner odešel na věčnost.

Kdo dostane pojistnou dávku za zemřelého partnera

 • Vaše manželka, nebo manžel musel mít v době smrti nárok na starobní či invalidní důchod.
 • Podmínku také splňujete, pokud nebožtík zemřel následkem pracovního úrazu.

Jak dlouho vám budou peníze chodit, pokud splníte podmínky

Pozůstalí obvykle pobírají pojistnou dávku 1 rok od smrti nebožtíka. Abyste dostávali vdovský, respektive vdovecký důchod déle, musíte splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

 • jste invalidní ve III. stupni
 • pečujete o nezaopatřené dítě, nebo o dítě závislé na cizí pomoci (aspoň ve stupni II)
 • pečujete o svého rodiče, případně o tchyni nebo tchána, který je závislý na cizí pomoci (aspoň ve stupni II)
 • dosáhnete „alespoň věku o 4 roky nižšího“, než činí důchodový věk stejně starého muže, anebo svého důchodového věku, pokud je váš důchodový věk nižší (vysvětlující příklady najdete v diskusním fóru).

Vdovský nebo vdovecký důchod může být obnoven, pokud splníte aspoň jednu výše uvedenou podmínku pro delší dobu výplaty do 2 let. Vznikem nového manželství samozřejmě nárok na pojistnou dávku zaniká.

Jak počítáme vdovecký i vdovský důchod v roce 2017

 • Základní výměra činí 9 % průměrné mzdy měsíčně (2 550 Kč podle vyhlášky MPSV č. 325/2016 Sb.).
 • Navíc přičítáme „50 % procentní výměry“ * nebožtíkovy penze nebo invalidního důchodu III. stupně.
 • Při souběhu více důchodů většinou vdovec či vdova dostane jenom 25 % procentní výměry nebožtíkovy penze.
 • V závěrečných kapitolkách probereme příklady.

Vdovecký důchod pomáhá pozůstalému manželovi – příklad

Název pojistné dávky odvozujeme od slova vdovec. Vdovecký důchod tedy logicky podporuje muže, kterému zemřela manželka – buďto v požehnaném věku, anebo zdravotně postižená. Příklad: Žadatel je zatím ještě v takzvaném produktivním věku, takže má příjmy jenom ze svého zaměstnání. Zesnulá manželka už brala starobní důchod ve výši 9 000 Kč, takže vdovský důchod činí 5 775 Kč měsíčně (základní výměra 2 550 Kč + polovina z procentní výměry 6 450 Kč).

Vdovský důchod po zemřelém manželovi – názorný výpočet

Název pojistné dávky odkazuje na výraz vdova. Je tedy jasné, že vdovský důchod po manželovi pomáhá ženě, které zesnul starý nebo zdravotně postižený životní partner. Příklad: Žadatelka už sama pobírá starobní důchod ve výši 9 500 Kč a zesnulý manžel pobíral penzi 10 000 Kč. Dochází k souběhu pojistných dávek, takže částka bude nižší. Vdovský důchod od 1.1.2017 dosáhne 1 863 Kč měsíčně (základní výměra 0 Kč + čtvrtina z procentní výměry 7 450 Kč).

* Procentní výměru důchodu spočítáme vždycky tak, že od celkové částky důchodu odečteme základní výměru, tj. letos 2 550 Kč.

Podpora v nezaměstnanosti 2017: Ostuda?

Dobrá práce šlechtí a spojuje, ale její společenský význam časem vyprchává. Nové myšlenky a překvapivé technologie potvrzují, že budoucnost není jistá. Každý může skončit ve slepé uličce, navzdory poctivé snaze a sebevzdělávání. Státní podpora v nezaměstnanosti potom není ostudou! Jsme přece tým a pomůžeme spoluobčanům, kteří musejí restartovat svoji profesní dráhu! Kolik činí podpora v nezaměstnanosti 2017?

Nejméně příležitostí skýtají Ústecký a Moravskoslezský kraj, kde Úřady práce evidují 7procentní nezaměstnanost (7 % osob v ekonomicky aktivním věku nemá pořádnou práci). Odpovídající jsou nízké ceny tamních nemovitostí. Celostátní nezaměstnanost nyní klesla na rekordně nízká 4 %, Praha a Plzeňský kraj dokonce vykazují 3 %. Vyššího podílu pracujících nedosahuje žádný jiný členský stát Evropské unie, a dokonce ani centrálně plánovaná ekonomika Kuby! Občasné pády však patří k lidskému životu. Nový začátek usnadňuje podpora v nezaměstnanosti, případně jiná forma státní pomoci. Kolik byste dostali zrovna Vy?

Vaše případná podpora v nezaměstnanosti 2017

Pokud máte jenom malý, anebo žádný příjem, navštivte Úřad práce, který monitoruje solidní nabídky zaměstnání a nějakými penězi přispěje každému strádajícímu občanovi. Co když člověk nemá žádný příjem, ani právo na podporu v nezaměstnanosti? Počítejme spolu: příspěvek na živobytí + příspěvek na bydlení + doplatek na bydlení = přes 6 900 Kč měsíčně pro jedince samostatně žijícího v nájemním bytě! Větší domácnost nebo obyvatel města dostane víc. (Vláda sice letos zmrazila existenční a životní minimum, ale navýšila minimální a zaručenou mzdu, aby posílila hodnotu práce ve srovnání se sociálními dávkami.)

Komu náleží podpora v nezaměstnanosti? Musíte splnit následující podmínky.

 1. V posledních 2 letech jste odváděli důchodové pojištění aspoň 12 měsíců. Lze započítat i náhradní dobu zaměstnání – například dočasnou pracovní neschopnost, karanténu, osobní péči o dítě mladší 4 let apod.
 2. O podporu požádejte písemně na Úřadu práce, ideálně do 3 pracovních dnů po ukončení zaměstnání.

Kolik činí podpora v nezaměstnanosti 2017? Záleží na důchodovém pojištění.

Podporu spočítáme podle předchozího čistého měsíčního příjmu, a to procentuálně. V případě osob samostatně výdělečně činných rozhoduje poslední vyměřovací základ, převedený na 1 kalendářní měsíc. Maximální výše podpory = 58 % průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku (58 % z loňských 27 000 Kč). Pokud nelze stanovit předchozí čistý příjem ani vyměřovací základ, případně pokud jste splnili podmínku posledního důchodového pojištění náhradní dobou zaměstnání, dostanete nejnižší možný příspěvek. Minimální výše podpory = 15 %, nebo 12 %, anebo 11 % stejné průměrné mzdy.

 Známe předchozí čistý příjemMinimální měsíční příspěvek
1. a 2. měsíc65 % (maximálně 15 660 Kč)4 050 Kč
3. a 4. měsíc50 % (maximálně 15 660 Kč)3 240 Kč
Další měsíce45 % (maximálně 15 660 Kč)2 970 Kč

Pozor! Pokud jste dali výpověď zaměstnavateli sami, anebo jste odešli takzvaně „na dohodu“ vaše podpora v nezaměstnanosti činí celou dobu jenom 45 % předchozího čistého příjmu! Pokud dostáváte odstupné, musíte jej nejdříve celé dobrat. Podpora v nezaměstnanosti tím není krácena, jenom časově posunutá. Kdo vyčerpá odstupné například po 3 měsících, dostává státní finanční pomoc od 4. měsíce.

Jak dlouho bývá vyplácená podpora v nezaměstnanosti? Rozhoduje věk žadatele.

Trvání podpory záleží na věku příjemce ve dni, kdy podal žádost. Starší lidé jsou zvýhodnění, protože na pracovním trhu obecně nejsou tolik poptávaní. (Eventuálně mohou odejít do předčasného důchodu.)

 • Mladší 50 let: maximálně 5 měsíců
 • 50 let až 55 let: maximálně 8 měsíců
 • Starší 55 let: maximálně 11 měsíců

Nemoci pro invalidní důchod – tabulky OSSZ, výpočet

„Dlouhodobě bojuji s rakovinou. Bydlím u kamarádky, která se o mě stará, ale takhle nemůžeme žít napořád. Nemám žádný příjem – mohu dostat nějaké peníze od státu?,“ píše Jana v diskusním fóru, věnovaném existenčnímu a životnímu minimu. Podobně svízelnou situaci může ulehčit invalidní důchod, vyplácený zdravotně postiženým lidem, kteří dostatečně dlouho odváděli důchodové pojištění. Hodnotí český právní řád jako dostatečně závažnou kupříkladu právě rakovinu? Samozřejmě ano. Vezměme všechny podmínky popořádku, abychom nakonec prostudovali nemoci pro invalidní důchod.

Jak dlouho musíte platit důchodové pojištění?

Kdo dosáhl pokročilého věku jako lehkomyslný bohém, aniž odváděl státu „sociální“, v případě vážného zdravotního problému může skončit špatně. I když splní podmínku nemoci pro invalidní důchod, toto pojistné plnění logické nedostane. Ale jinak nemějme strach. Stát respektuje, že občané velmi mladí neměli vůbec čas důchodové pojištění platit.

Věk zdravotně postiženého
 Potřebná doba důchodového pojištění
do 20 let  méně než jeden rok
od 20 let do 22 let  jeden rok
od 22 let do 24 let  dva roky
od 24 let do 26 let  tři roky
od 26 let do 28 let  čtyři roky
nad 28 let  pět roků

Všechny nemoci pro invalidní důchod

Podrobnosti najdeme ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb. Uvidíme, že mezi uznatelné nemoci pro invalidní důchod patří také některé infekce, těžká obezita nebo závažné duševní problémy. Stupeň zdravotního postižení určí procentuálně příslušný orgán sociálního zabezpečení.

Stupně invalidity podle poklesu pracovní schopnosti pojištěnce

 • 1. stupeň invalidity (dříve částečný invalidní důchod) = pokles pracovní schopnosti pojištěnce o 35 % až 49 %
 • 2. stupeň invalidity (dříve částečný invalidní důchod) = pokles pracovní schopnosti pojištěnce o 50 % až 69 %
 • 3. stupeň invalidity (dříve plný invalidní důchod) = pokles pracovní schopnosti pojištěnce nejméně o 70 %

Tabulky na invalidní důchody OSSZ

Pravděpodobný verdikt posudkového lékaře, respektive orgánu sociálního zabezpečení uvedeme v tabulkách, vždycky v závěrečném sloupci „PROCENTA“. (Často hledané tabulky na invalidní důchody OSSZ najdete pod následujícími odkazy.)

Výpočet invalidního důchodu

Jste zdravotně postižení? Splňujete podmínku sociálního pojištění i nemoci pro invalidní důchod? Zbývá podat přihlášku místnímu orgánu sociálního zabezpečení, který vyřídí formality. Nakonec pravděpodobně stanoví částku, kterou budete každý měsíc od státu dostávat, podle zákona o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.). Základem bude 9 % průměrné mzdy, ke kterému připočte procentní výměru invalidního důchodu za každý celý rok doby pojištění:

 •     0,5 % výpočtového základu měsíčně pro invaliditu prvního stupně,
 •     0,75 % výpočtového základu měsíčně pro invaliditu druhého stupně,
 •     1,5 % výpočtového základu měsíčně pro invaliditu třetího stupně.

Zkusme sestavit ukázkové příklady: Řekněme, že postižený člověk vydělával celých 10 let přesně 15 000 Kč hrubého měsíčně. V I. stupni invalidity dostane důchod 3 320 Kč, ve II. stupni 3 532 Kč a ve III. stupni 4 514 Kč.

Sociální dávky 2017 pomůžou v životní krizi

Český stát pod námi upletl důmyslnou záchrannou síť. I v roce 2017 zůstávají sociální dávky přísně adresné, aby pomohly lidem, kteří solidaritu nutně potřebují. Chybějí vám peníze na nájem? Nezvládáte svoje výdaje poté, co se vám narodilo dítě? Anebo řešíte náhlou životní krizi? Poradíme vám, jaké podmínky musíte splňovat, abyste dostali sociální dávky 2017!

 • O pomoc žádejte nejbližší pobočku Úřadu práce, podle místa svého trvalého bydliště.
 • Na úřadě musíte vyplnit oficiální žádost, abyste zjistili, zda opravdu splňujete zákonná kritéria.
 • Můžeme rozlišit celkem 15 nepojistných sociálních dávek.
 • Máme 3 pomoci v hmotné nouzi, 5 státních sociálních podpor, 3 dávky pro postižené a 4 pro pěstouny.
 • Některé vypadají zdánlivě podobně, ale ve skutečnosti tvoří komplexní a smysluplný celek.

Dávky hmotné nouze

Základ společenské solidarity představuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, kde najdeme 3 položky:

Dávky státní sociální podpory

Lidskou důstojnost zachraňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, který formuluje 5 hlavních pilířů:

Dávky pro zdravotně postižené

Těžce nemocní lidé mají zastání v zákonech č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Sociální dávky pěstounské péče

Opatrovníci a „náhradní rodiče“ mají oporu v zákonu č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

 • Odměna osoby v evidenci je vlastně mzda pro člověka, který zůstává stále v pohotovosti.
 • Příjmy pěstouna jsou jednorázové (při převzetí dítěte, na auto) a pravidelné (mzda, na úhradu potřeb dítěte)

Základní nepodmíněný příjem chudákům uškodí

Jakou zátěží je společenská solidarita pro státní rozpočet České republiky? Dávky hmotné nouze představují 0,8 % výdajů (10 miliard Kč), příspěvek na péči 1,8 % výdajů (24 miliard Kč), dávky státní sociální podpory a příjmy pěstounů dohromady 3,1 % výdajů (41 miliard Kč). Občas slýcháme, že bychom ušetřili za byrokracii, kdybychom všechny sociální dávky sloučili do jediné. Levicoví idealisté a pravicoví pragmatici navrhují, aby raději všichni dostávali takzvaný nepodmíněný základní příjem.

Jenomže výhodou současného systému je právě adresnost. Například samostatně žijící Pražan může díky příspěvku na živobytí, příspěvku a doplatku na bydlení dostávat až 11 130 Kč měsíčně. (Samozřejmě jenom pokud aktivně hledá práci, nebo bere příliš nízký důchod. Jinak bychom při výpočtu nevycházeli z životního minima, ale z mnohem nižšího existenčního minima.) Návrhy nepodmíněného základního příjmu bývají podstatně skromnější. Reformátoři navíc připouštějí, že by štědřejší veřejné výdaje způsobily inflaci a pokles reálné hodnoty peněz.

Pojistné „sociální dávky“ nejsou pro každého

Zatím jsme vyjmenovali jenom sociální dávky, na které dosáhne i člověk, který nikdy nepracoval. Pokud vyděláváte a financujete státní rozpočet, nebo veřejné zdravotnictví, dostanete víc. Plátci sociálního pojištění za jistých podmínek dosáhnou na podporu v nezaměstnanostinemocenskou, mateřskou, anebo zřejmě již v roce 2017 na otcovskou dovolenou (podmínky upřesníme, až budou definitivně nastaveny zákonodárnou a výkonnou mocí) a také na důchody: starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí a invalidní.

- PAGE 1 OF 7 -

Next Page ⇀

loading
×