decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Státní svátky: Německo 2018 podle regionů

Největší soused České republiky zahrnuje několik spolkových zemí, které mají značnou autonomii. Jednotlivé regiony taky samostatně rozhodly, kdy budou odpočívat během roku 2018. Spolková ústava totiž pouze rámcově stanovuje: „Neděle a státem uznané svátky zůstávají zákonem chráněny jako dny pracovního klidu a duševního odpočinku.“ Všechny země musejí povinně relaxovat pouze 3. října, na památku sjednocení. Sestavme proto srovnávací tabulku, abychom jasně viděli, kdy slaví státní svátky „Německo 2018“, současný tahoun evropské ekonomiky.

Kalendář a mapa pro všechny spolkové země

Země (a hlavní města) 1.1. 6.1. 30.3. 2.4. 1.5. 10.5. 20.5. 26.5. 8.8. 15.8. 3.10. 31.10. 1.11. 21.11. 25.12. 26.12.
Bádensko-Württembersko (Stuttgart) X X X X X X X X X X X X
Bavorsko (Mnichov) X X X X X X X X X X X X
Berlín (Berlín) X X X X X X X X X
Braniborsko (Postupim) X X X X X X X X X X
Brémy (Brémy) X X X X X X X X X
Dolní Sasko (Hanover) X X X X X X X X X
Durynsko (Erfurt) X X X X X X X X X X
Hamburk (Hamburk) X X X X X X X X X
Hesensko (Wiesbaden) X X X X X X X X X X
Meklenbursko-Přední Pomořansko (Schwerin)  X X X X X X X X X X
Porýní-Falc (Mohuč) X X X X X X X X X X X
Sársko (Saarbrücken) X X X X X X X X X X X X
Sasko (Drážďany) X X X X  X X X X X X X
Sasko-Anhaltsko (Magdeburg) X X X X X X X X X X X
Severní Porýní-Vestfálsko (Düsseldorf) X X X X X X X X X X X
Šlesvicko-Holštýnsko (Kiel) X X X X X X X X X

Křížky znamenají, že daná země (nebo autonomní město) slaví uvedené státní svátky. Německo 2018 vypadá na mapě, podle svého regionálního členění, následovně:

Státní svátky - Německo 2018

Vlajkové, tiché a státní svátky – Německo 2018

Větší, kulturně pestřejší republika má pochopitelně barevnější kalendář, než poměrně menší a homogenní Česká republika. Německo vyhlašuje i takzvané tiché dny (například v polovině listopadu vzpomíná na oběti ozbrojených konfliktů) nebo vlajková výročí, kdy instituce vyvěšují prapory (například Den Evropské unie 9. května).

Česká republika má více dnů pracovního klidu, než jakákoli spolková země. Ale když sečteme všechny státní svátky, Německo 2018 vede, především díky silnější křesťanské tradici:

 • 1. ledna Nový rok
 • 6. ledna Tři králové
 • 30. března Velký pátek – tryzna za umučeného Ježíše Krista
 • 2. dubna Velikonoční pondělí
 • 1. května Svátek práce – den dělnických hnutí a zaměstnaneckých práv
 • 10. května Nanebevstoupení Páně
 • 20. května Letnice – na biblické apoštoly sestoupil Duch Svatý
 • 26. května Slavnost Těla a Krve Páně – oslava svátosti přijímání, neboli eucharistie
 • 8. srpna Augsburský svátek míru – připomínka konce třicetileté války a náboženské svobody
 • 15. srpna Nanebevzetí Panny Marie
 • 3. října Den německé jednoty, neboli výročí opětovného sjednocení v roce 1990
 • 31. října Den reformace, na počest prvního protestanta Martina Luthera
 • 1. listopadu Slavnost Všech svatých (neboli Dušičky)
 • 21. listopadu Den pokání a modlitby
 • 25. prosince Vánoce
 • 26. prosince Svatého Štěpána

K TÉMATU:

12.9. má svátek Marie! Tady je blahopřání

Svým přátelům a milovaným příbuzným bychom měli pravidelně připomínat, co pro nás znamenají. Nemusíme nutně kupovat drahé dárky, větší hodnotu mají přece upřímná slova, dobře vybraná báseň, hudba nebo obrázek. Příležitost dostáváme třeba 12. září, kdy má podle obvyklého kalendáře svátek Marie. Inspiraci pro hezké přání najdeme ve společných zážitcích, anebo v poetické historii samotného jména.

Nejoblíbenější ženské jméno na mnoho způsobů

Čím hlouběji hledíme proti proudu času, tím obtížněji rozeznáváme dílčí události. Ale zároveň získáváme větší rozhled, takže snáze uvidíme nadčasové pravdy a půvaby. Jméno Marie možná pochází ze starověkého Egypta, kde údajně v původním tvaru Mirjam znamenalo Bohem milovaná. Palestinci říkali aramejsky Marjám krásným ženám, paním a taky kapce moře. Několik jmenovkyň najdeme v Bibli, především matku Ježíše Krista.

Podle křesťanského kalendáře není úplně jednoznačné, kdy má vlastně Marie svátek: například 1. ledna oslavujeme Matku Boží, 8. května Královnu všem svatých, 15. srpna její Nanebevzetí atd. Rozmanité jsou také odvozeniny jména: v češtině Mařenka, Maruška, Máňa, Maryša, Maja, Majka, Marieta, Márinka, Maryčka, Máří nebo Manka. V cizích jazycích Manon, Marika, Marilyn, Marion, Marina, Marlena, Marisa, Marita, Mary, Maryla, Máša nebo Mery. Ministerstvo vnitra uvádí, že je Marie nejčastějším ženským jménem v České republice.

12. září slaví svátek Marie! Přání zdarma ke stažení

Díky portálu youtube.com je snadné poslat oslavenkyni hezkou písničku. Bohužel čeští zpěváci Tomáš Klus, Zuzana Navarová a skupina Traband vidí Marii jako depresivní, submisivní nebo pološílený objekt. Ale můžeme zalovit i v zahraničních vodách a vybrat song kapely Blondies, Santany či Rickyho Martina.Dostatek inspirace máme také k vlastnímu blahopřání. Například: „Jméno Marie znamená v aramejštině kapka moře. Možná protože máš tak čisté srdce, Tvoje oči zrcadlí všechny krásy světa a máme Tě rádi, takže nikdy nebudeš sama!“

Samozřejmě můžeme taky rýmovat v řeči vázané.

Básnička ke svátku Marie

Muž, který příliš kouká na překrásné tělo Marie,
zakopne o kámen a hubu si ošklivě naryje.
Má raději pěkně pozdravit, dřív než spadne opona
a nabídnout nezištnou pomoc, zkrátka být jako ona.

Pozvat do arboreta nebo do kavárny na růžku
naši dobrotivou a vždycky elegantní Marušku.
Mít připravený prstýnek na tajném místě v komoře,
až její oči zvlhnou, slané jako krůpěje moře.

Nezapomenout, že koncem léta, dvanáctého září
dostala místečko v kalendáři zrovna tahle Máří.
Dneska není potřeba mnoho, jenom zůstat právě s ní,
zkusit společně ve bdělém stavu prožívat, o čem sní.

Anebo vás napadá jiný způsob, jak vyjádřit radost, že zrovna dneska slaví svátek Marie? Napište níže do diskusního fóra!

17.8. má svátek Petra! Tipy na blahopřání

Svým přátelům a milovaným příbuzným bychom měli pravidelně připomínat, co pro nás znamenají. Nemusíme nutně kupovat drahé dárky, hodnotnější jsou vlastní upřímná slova, dobře vybraná báseň, hudba nebo obrázek. Příležitost dostáváme třeba 17. srpna, kdy má podle obvyklého kalendáře svátek Petra. Inspiraci pro hezké přání najdeme ve společných zážitcích, anebo v pozoruhodné historii samotného jména.

Nejenom skály mohou krásnět přibývajícím věkem

Tvrdé kusy horniny mají negativní – i hluboce pozitivní symboliku. O zatrpklých škarohlídech sice říkáme, že místo dobrého srdce nosí v hrudním koši kámen. Ale přitom minerály slouží k výrobě bižuterie, dlažební kostky a cihly dávají tvar celému městu, zdánlivě obyčejné šutry tvoří pevnou půdu pod našima nohama. Pétra znamená řecky skála a apoštol Petr byl podle biblické tradice spolehlivým základem římsko-katolické církve. Údajně měl dceru Petronilu, kterou stará čeština překřtila na Petruši, aby nakonec zůstala moderní Petra. Svátek slaví 17. srpna.

Souhlasíte, že přes staromódní Petronilu a Petruši vzniklo dokonale elegantní jméno? Podobně vyzrávají také skalní labyrinty Českého ráje nebo podzemní dómy Moravského krasu! Aneb jak poeticky píše přírodovědec a katolický kněz Marek Vácha: „Vznik života na Zemi by nás neměl nechat v klidu. Ten okamžik, kdy hmota učinila první nesmělý taneční krok nebo kdy onen dávný tvor poprvé zaklonil hlavu a podíval se na hvězdy s nevyslovenou otázkou: Jsme jen kusy hmoty vzniklé evolucí, jsme tančící skály?“

17. srpna slaví svátek Petra! Přání zdarma ke stažení

Mystiku starokatolického jména doposud nedocenili populární umělci. Igor Orozovič ještě docela půvabně rozvíjí motiv karetní hry Černý Petr, ale Třem sestrám vystačí záchodkový humor. Nejlépe nakonec vychází óda na Jordánsko, ve které dominuje úchvatné skalní město Petra, ukryté mezi třemi horskými údolími, na křižovatce starověkých karavan.Místo hudby můžeme oslavenkyni poslat obrázkové přání, nebo pogratulovat osobně. Třeba: „Moderní a krásné jméno Petra vzniklo ze staromódních tvarů Petronila a Petruše. Jak symbolické! Jsi stále elegantnější a inspirativnější. Ať Ti Tvůj elán vydrží! :-)“

Petra - svátek, přání

Nebo: „V jordánských horách stojí pohádkové skalní město, každým dalším rokem krásnější a obdivuhodnější. Není náhodou, že se jmenuje stejně jako Ty :-).“ Eventuálně: „Pétra znamená řecky skála, takže Ti ke jmeninám přeju pevné zdraví, nerozbitné vztahy a pokladnici plnou drahých kamenů.“ Proč tolik tipů? No, přece má svátek Petra! :-)

15.8. má svátek Hana! Tipy na blahopřání

Svým přátelům a milovaným příbuzným bychom měli pravidelně připomínat, co pro nás znamenají. Nemusíme nutně kupovat drahé dárky, hodnotnější jsou vlastní upřímná slova, dobře vybraná báseň, hudba nebo obrázek. Příležitost dostáváme třeba 15. srpna, kdy má podle obvyklého kalendáře svátek Hana. Inspiraci pro hezké přání najdeme ve společných zážitcích, anebo v pozoruhodné historii samotného jména.

Líbezná, milostná a dlouho přehlížená

Hana byla v českém jazykovém prostředí dlouho odstrkovaná, živořila na odvrácené straně naší slovní zásoby. S malým počátečním písmenem dodnes znamená nepříjemné události: potupu, ostudu, hanbu. Jakožto lidské jméno byla donedávna považovaná za pouhou přezdívku Johanny nebo Anny, přičemž posledně zmíněnou lingvisté spojovali s hebrejským slovem channáh, což znamená milostná či líbezná. (Ostatně i biblická Chana musela snášet urážky a psychické násilí, než porodila proroka Samuela.) Jazykovědci však postupně usoudili, že hebrejské channáh nejlépe přeložíme právě jako Hana, kteréžto jméno konečně ve 20. století získalo zaslouženou popularitu.

15. srpna slaví svátek Hana! Přání zdarma ke stažení

Líbezné ženě věnoval milou písničku například Jan Nedvěd. 15. srpna dostává ke svému svátku pugéty taky Lucie Bílá, rozená Hana Zaňáková, což připomíná povedeným songem. Stejné křestní jméno inspirovalo britskou elektronickou dvojici The Chemical Brothers, která složila a nahrála docela dobrou skladbu (neboli znělku k filmovému thrilleru, který však dostal svoje hezké přízvisko spíše omylem).
Svojí líbezné kolegyni, kamarádce, příbuzné, partnerce můžeme tedy pustit písničku. Případně oslavenkyni sami zazpívejme, pošleme obrázkové přání, popřejme ústně. Třeba: „Tvoje jméno bylo původně bráno pouze jako přezdívka Anny nebo Johanny, ale nyní má svoje vlastní místo v kalendáři, protože každá Hana je obdivuhodný originál. :-)“

Hana - svátek, přání

Eventuálně opakujme po klasikovi lidové poezie Honzovi Nedvědovi: „Žádná velká slova, sliby a nic – objetí, něha, pomoc, činy jsou víc. Plujeme po řece, kde není snad břeh, myšlenkám poroučíme: jen žádný spěch! Tak hezky zvolna, jednou ty, jednou já, už se mi po nocích, už o tobě zdá. Tak jenom opatrně, zvolna, po špičkách, jak v lásce se má.“

Proč tolik tipů? No, přece má svátek Hana! :-)

- PAGE 1 OF 5 -

Next Page ⇀

loading
×