decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Velikonoce v roce 2018: svátky a prázdniny

Naši předkové bezprostředně znali mystérium pozemské vegetace, které stačí úrodná půda a sluneční záře, aby jediným zrníčkem nasytila celou vesnici. Proto toužebně vyhlíželi dlouhé a teplé dny, proto slavili zimní slunovrat a jarní rovnodennost. Oba astronomické termíny souvisejí s hlavními křesťanskými svátky, které ovšem odpovídají na mnohem širší spektrum našich potřeb, než je tělesná potrava. Zatímco o Vánocích oslavujeme lidské početí a zrození, Velikonoce v roce 2018 opět připomenou odvěkou touhu po smyslu života, navzdory naší smrtelnosti.

Velikonoce v roce 2018

Novozákonní příběh inspiruje také „ateisty“

Pohrdal mamonem, politikou a světskou slávou. Pomáhal chudým, trpícím a poníženým jedincům. Ježíš Kristus byl podle Bible za svoje obdivuhodné skutky umučený, ale zvítězil nad smrtí. Nevěříte? Důkazem přece je, že slavíme Velikonoce ještě v roce 2018! Po Popeleční středě následuje dalších 39 dní půstu (nepočítáme neděle), kteréžto období vrcholí svatým týdnem:

 • Květná neděle – Obyvatelé Jeruzaléma vítají Ježíše, který přijíždí na oslu.
 • Modré nebo žluté pondělí a šedivé úterý – Pohané podnikají jarní úklid.
 • Škaredá středa – V Jidášově hlavě dozrává zrádný plán.
 • Zelený čtvrtek – Ježíš naposledy večeří se svými učedníky.
 • Velký pátek – Ježíš je brutálně umučen.
 • Bílá sobota – Ježíš leží v hrobě.
 • Boží Hod (Velikonoce) – Ježíš je zase mezi živými!
 • Červené (velikonoční) pondělí – Pohané mrskají ženy.

Velikonoce v roce 2018 oslavíme 1. dubna

Zmrtvýchvstání Krista, tedy Boží hod slavíme v první neděli, která následuje po úvodním jarním úplňku. Rozhodují lunární cykly, takže datum Velikonoc v našem oficiálním kalendáři není stálé, nýbrž takzvaně plovoucí. V letech 2018, 2019 a 2020 připadají hlavní svátky na následující dny:

 • 30. 3. 2018 (Velký pátek)
 • 1. 4. 2018 (Boží Hod)
 • 2. 4. 2018 (Velikonoční pondělí)
 • 19. 4. 2019 (Velký pátek)
 • 21. 4. 2019 (Boží Hod)
 • 22. 4. 2019 (Velikonoční pondělí)
 • 10. 4. 2020 (Velký pátek)
 • 12. 4. 2020 (Boží Hod)
 • 13. 4. 2020 (Velikonoční pondělí)

Už od Zeleného čtvrtka mají děti prázdniny. Od Velkého pátku dostávají volno také zaměstnanci. Na Velikonoční pondělí připadá další den pracovního klidu, dokonce i pro prodavače velkých obchodů, které tím pádem neotevírají! Mimochodem – veselá, něžná i vážná přáníčka pro příbuzné, přátele nebo kolegy stahujte ZDE!

Varování Ježíše Krista seslané právě nám

Evangelia obsahují radostnou zvěst, že láskou přemůžeme nenávist a smrt. Zakladatel křesťanství Ježíš Kristus léčil a krmil chudáky, těšil děti a snášel bolest, měl soucit vůči nevěrnicím a prostitutkám. Ale také varoval, abychom neporušovali jisté zásady, protože jinak bychom skončili špatně. Sděluje boží syn další pokyny tajemné irské vizionářce, která postupně zveřejňuje šokující poselství na internetu? Co přesně znamená varování Ježíše Krista a kudy máme kráčet, abychom zachránili svoje duše?

Varování Ježíše Krista pravděpodobně není pravdivé.

Boží syn dává jasné instrukce, co máme podniknout

Svědomitý křesťan pravidelně studuje Písmo svaté, ačkoli hlavní pasáže zná skoro zpaměti. Takže víme, že apoštolové Matouš, Marek, Lukáš a Jan několikrát citují důrazná varování. Ježíše Krista líčí jako mírumilovného člověka, který ovšem svoje výstrahy formuluje nekompromisně – adresátům dává vlastně jenom dvě možnosti. Buďto žijete skromně a solidárně, potom najdete věčné štěstí. Anebo milujete peníze, vyděláváte na cizí práci, shromažďujete majetek a moc – tudíž míříte špatným směrem.

 • Lidská duše snese lépe trochu materiálního nedostatku, než příliš velký luxus. 
 • Nesuďme, a už vůbec nikoho krutě netrestejme, pokud sami občas chybujeme.
 • Konflikty jsou někdy nutné, ale ozbrojený útok sám o sobě nic nevyřeší.

Aspoň některá varování Ježíše Krista citujme doslovně. Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě,“ radí mistr boháčovi, jak najít věčný klid (Matouš 19,21). „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!,“ vyzývá k soucitu vůči nevěrnici (Jan 8,7). „Schovej svůj meč do pochvy. Což nemám píti kalicha, který mi dal Otec?,“ zadrží svého příliš horlivého obránce (Jan 18,11).

Nové „varování Ježíše Krista podle irské vizionářky“

Nejslavnější postava lidských dějin dodnes inspiruje a motivuje umělce, myslitele – ale také poplety, nebo vyložené podvodníky. „Nevstupuj do žádné existující církve. Zakazuji rovněž tetování a nezávazné sexuální vztahy,“ uslyšel údajně od Mesiáše americký kazatel Joseph Smith, který následně založil vlastní náboženskou organizaci – Mormony. Podobných případů najdeme v historii řadu, naposledy kolují zprávy o takzvaném varování Ježíše Krista.

Opravdu zakladatel křesťanství prozrazuje irské světici, jaká nás čeká budoucnost? Údajné předpovědi vycházejí v němčině, polštině, slovenštiněřečtině nebo dánštině. „Každý muž, žena a dítě ve věku nad 7 let bude mít osobní a bezprostřední duchovní zážitek, při kterém se setká se Spasitelem celého lidstva, ukřižovaným a zmrtvýchvstalým Božím Synem Ježíšem Kristem,“ stojí v textech. „Tato velká událost otevře vaše srdce a vy budete v posvátné úctě hledět na úžasnou lásku, kterou vám tímto činem milosrdenství dávám,“ končí údajné varování Ježíše Krista.

„Tato poselství nemají schválení žádné církevní autority,“ považuje podezřelé texty za nebezpečné olomoucký arcibiskup Jan Graubner„Ty, kteří snad z nevědomosti uvěřili bludným naukám, prosím, aby se pokorně vrátili k nauce evangelia a katolické církve.“ Takzvané varování Ježíše Krista obsahuje mnoho bludných názorů a podivných interpretací toho, co je zahaleno Božím tajemstvím. Vede věřící k některým iluzorním až magickým praktikám, jako pořizování pečeti proti ďáblu,“ shrnuje kněz a doktor teologie Vojtěch Kodet.

loading
×