Kdo (ne)musí platit televizní a rozhlasový poplatek?

Televizní a rozhlasový poplatekDemokratická diskuse kultivuje společnost, ale také zpomaluje legislativní proces, který zaostává za technologickým vývojem. Kupříkladu televizní a rozhlasový poplatek za jistých okolností nemusí odvádět člověk, který veřejnoprávní média pravidelně sleduje. Koncesionářskou povinnost totiž nemáte, když přijímáte internetové vysílání. Naopak mnoho lidí, kteří Českou televizi ani Český rozhlas vůbec nesledují, poplatek hradit musí. Stačí totiž, že mají doma televizor nebo rádio, eventuálně odebírají elektřinu a neodpoví dostatečně rychle na výzvu.

Koncesionáře definují zákon o rozhlasových a televizních poplatcích (č. 348/2005 Sb.) a zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (č. 231/2001 Sb.). Některé sporné situace museli vyložit právníci našich hlavních veřejnoprávních médií, protože samozřejmě vznikají různé interpretace dílčích paragrafů. Nejdříve vyložíme, kdo musí, respektive nemusí hradit koncesionářské poplatky – a potom vyčíslíme jejich aktuální výši. Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) jsou na odvodech existenčně závislé, ačkoli poskytují prostor také inzerentům.

Kdo MUSÍ odvádět televizní/rozhlasový poplatek

 • Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní, případně aspoň 1 měsíc používá televizní/rozhlasový přijímač. Platit musí také majitel počítače s televizní kartou, USB tv tunerem nebo technologií IPTV. Domácnost odvádí maximálně 1 televizní a rozhlasový poplatek, zatímco firma posílá peníze za každý svůj přijímač, který používá v souvislosti s podnikáním.
 • Za jistých okolností musí televizní a rozhlasový poplatek odevzdávat každý odběratel elektřiny, připojený k distribuční soustavě. Pokud vám ČT nebo ČRo doručí výzvu k platbě, máte do 30 dnů odpovědět písemným čestným prohlášením, že přijímače nevlastníte ani nepoužíváte. Jinak budete automaticky zařazení mezi koncesionáře.
 • Kdo nesplňuje definici koncesionáře, a přesto je vedený mezi poplatníky, ať požádá o vyřazení (všechny oficiální formuláře si můžete stáhnout níže).

Kdo NEMUSÍ odevzdávat televizní/rozhlasový poplatek

 • Koncesionářem není osoba slepá na obě oči nebo hluchá na obě uši.
 • Televizní ani rozhlasový poplatek nemusí odvádět domácnost, jejíž čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí nedosahuje 2,15násobku životního minima.
 • Platební povinnost vůči veřejnoprávním médiím nemají diváci a posluchači, kteří sledují ČT nebo poslouchají ČRo přes jejich „streamové“ internetové vysílání, tedy přes počítač bez televizní karty nebo mobilní telefon.
 • Televizní, respektive rozhlasový poplatek nechť netrápí školy podle školského zákona, cizince bez povolení k trvalému/dlouhodobému pobytu na území České republiky, držitele licence k televiznímu/rozhlasovému vysílání, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, zastupitelské úřady ČR v zahraničí, lidi požívající podle mezinárodních smluv imunitu apod.

Televizní poplatek činí 135 Kč/měsíc

Rozpočet ČT pro letošní rok předjímá, že koncesionáři přispějí souhrnnou částkou 6,187 miliardy Kč, která znamená velkou většinu příjmů veřejnoprávního média a přesahuje například obrat Akademie věd ČR. Televizní poplatek činí 135 Kč měsíčně. Nesplnění zákonného závazku může diváka stát pokutu 10 000 Kč. Korespondenční adresa pro zaslání příslušného vyplněného formuláře je následující: Česká televize – televizní poplatky, Kavčí hory, 140 70 Praha 4.

Formuláře pro domácnosti:

Formuláře pro podnikatele a instituce:

Rozhlasový poplatek dělá 45 Kč/měsíc

Rozpočet ČRo pro letošní rok předpokládá, že posluchači povinně přispějí 2 miliardami Kč, které představují skoro všechny příjmy veřejnoprávního média a přesahují finanční možnosti například Českého telekomunikačního úřadu. Rozhlasový poplatek je roven 45 Kč měsíčně. Každý kdo vlastní nebo používá rádio, a není v databázi koncesionářů, riskuje pokutu 5 000 Kč. Korespondenční adresa pro zaslání příslušného vyplněného formuláře je následující: Český rozhlas, Odbor obchodu a rozhlasových poplatků,  Vinohradská 12, 120 99, Praha 2.

Formuláře pro domácnosti:

Formuláře pro podnikatele a instituce:

193 komentářů

 • Marie napsal:

  Dobrý den. Jsem 64-letá důchodkyně s rakovinou, bydlící v garsonce, v domě s pečovatelskou službou (teď jej stát přejmenoval na Dům zvláštního určení – prý pro sociálně slabé seniory), mám důchod 5.200,- Kč. Neměla jsem žádnou televizi, chodila jsem se dívat na TV do kulturní místnosti, kterou platí seniorům město. Před dvěma lety jsem si koupila v akci levnou malou televizi v Dataru (TV přijímač a monitor dohromady) a prodejna asi spolupracuje s Českou televizí – hned nato mi došlo prohlášením, abych se přihlásila k odběru vysílání ČT.

  Televize se mi ale pokazila přesně týden po 2-leté záruční lhůtě a vůbec nereaguje (je mrtvá). Už ji nemám, jsem opět bez televize. Dnes mi došlo z pošty DINO k zaplacení 3.850,- Kč. Jak mám odhlásit televizi, když formulář na odhlášení neexistuje, jenom čestné prohlášení na přihlášení? Nevím, co to je jistina 3.620,- Kč, co si DINO pošta počítá. Prosím, mohl byste mi s tím pomoct? Děkuji. S úctou Marie

  • Petr Woff napsal:

   Marie, bohužel zákonu rozumím tak, že i velmi chudý člověk musí České televizi doložit svoje nízké příjmy, jinak může do evidence poplatníků spadnout. Předpokládám, že Vám prostě vznikl dluh (DINO) a nevím, jak byste jej mohla smazat – snad jenom hodně působivou a zdvořilou prosbou. Důvod, proč Vám poslala „dluhové inkaso obyvatelstva“, by Vám měla sdělit Česká pošta na své pobočce. Každopádně bych asi poslal na adresu České televize (Česká televize, Kavčí hory, 140 70, Praha 4) normální oznámení ve smyslu: „Čestně prohlašuji, že už nevlastním televizní přijímač, a proto Vás žádám o odhlášení z evidence poplatníků.“ + Vlastnoruční podpis a osobní údaje, posláno doporučeně.

 • Alice napsal:

  Dobrý den, mám k Vám dotaz.
  Zjistila jsem, že podnikatel, který má prodejnu, musí platit televizní poplatky. Jak to je v případě, kdy na prodejně ani nikde v zázemí prodejny není žádný televizní přijímač a ani v PC není možnost TV přijímat. V prodejně nemáme ani rozhlasový přijímač, jelikož bychom museli platit koncesionářské poplatky a to si radši zazpíváme sami. Prodejnu máme přes rok a k poplatkům jsme se nepřihlásili. Mám dojem, že je tento poplatek v mém případě neoprávněný. Prosím o odpověď a přeji krásné léto.

  • Petr Woff napsal:

   Alice, nemyslím si, že podnikatel musí platit automaticky jenom proto, že má prodejnu. V zákoně č. 348/2005 Sb., § 5 čtu, že podnikající fyzická osoba odvádí koncesionářské poplatky „z každého rozhlasového nebo televizního přijímače, který používá k podnikání nebo v souvislosti s ním“ + eventuálně ještě za svoji domácnost. Podnikající právnická osoba odvádí koncesionářské poplatky „z každého rozhlasového přijímače a televizní poplatek z každého televizního přijímače“. Jinak to mají OSVČ a firmy, které vyrábějí, opravují nebo prodávají televizory či rádia, ale to – předpokládám – není Váš případ (?).

 • Pavlína napsal:

  Dobrý den, zlikvidovali jsme televizor, protože jsme se na něj dívali jen 1x do roka na Štědrý den. Musíme i nadále platit poplatek a pokud ne, jak máme postupovat, abychom neplatili za něco, co nepoužíváme? Děkuji za radu. Králová

  • Petr Woff napsal:

   Pavlíno, pošlete České televizi doporučeným dopisem čestné prohlášení, že po likvidaci televizoru už nemáte povinnost odvádět poplatek a žádáte o vyřazení ze seznamu koncesionářů. Doporučuji Vám, abyste přestali platit, teprve až Vám veřejnoprávní médium potvrdí, že Vás „škrtlo“ z databáze svých chlebodárců.

 • René napsal:

  Dobrý den, musím uhrazovat televizní a rozhlasový poplatek, když jsem se nastěhoval do rodinného domu, do bytu v 1.patře, přičemž rodiče bydlí v přízemním bytě a obě částky každý měsíc odvádějí? Rozumí se pod pojmem společná domácnost 2 byty v rodinném domě se společnými zálohami na plyn a vodu atd.? Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   René, pojmu domácnost se věnuji ve speciálním článku ZDE. Popravdě, není mi úplně jasný :-). Ale kdybychom brali 2 oddělené byty jako stejnou domácnost jenom proto, že jsou v jednom domě a platí společně zálohy na energie, mohli bychom brát jako stejnou domácnost taky 60 bytů v panelovém domě, pokud mezi sebe rozpočítávají společné náklady na teplo z teplárny. A to by mi přišlo docela absurdní.

 • Mirka napsal:

  Dobrý den, musí platit televizní a rozhlasový poplatek osoba, která pobírá sociální dávky od státu – nebo se doma stará o nemocné dítě, které je zbavené svéprávnosti a závislé na rádiu? Předem děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Mirko, v zákoně o rozhlasových a televizních poplatcích stojí (§ 4):
   „(2) Od rozhlasového a televizního poplatku je dále osvobozena fyzická osoba,
   a) jde-li o jednotlivce, jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima 10),
   b) žije-li v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího čistého příjmu a čistých příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob žijících v této domácnosti 10).
   Při zjišťování příjmů se postupuje podle zvláštního zákona 10).“

 • Tomáš K. napsal:

  Dobrý den, vlastníme dům a byt v paneláku. Do panelákového bytu jsme nyní přestěhovali 21-letého syna. Koncesionářské poplatky platíme. Má je platit i syn (i když mu byt nepatří)? Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Tomáši, já chápu zákon tak, že koncesionářský poplatek může platit jenom jeden člen domácnosti, kde společně posuzovaní lidé žijí pohromadě. Ale pokud Váš syn bydlí odděleně v jiném bytě nebo domě než Vy, myslím si, že odkaz na Vaši splněnou koncesionářskou povinnost nestačí. Respektive samostatně žijící potomek je „nezávislá jednotka“, takhle bude eventuálně hodnocen a pokud používá například televizor, měl by odvádět televizní poplatek taky.

 • Michal napsal:

  Dobrý den, poskytuji ubytování v soukromí s 10 pokoji. V každém pokoji je televizor s naladěnými TV programy a také rádiovými stanicemi. Samostatný radiopřijímač na pokoji není. Chápu zákon správně, že musím platit 10x koncesionářský poplatek za TV přijímač a za rádio ne?

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Michale, předpokládám, že ubytování poskytujete jako podnikatel (to píšu jenom pro pořádek, aby nedošlo k nedorozumění, pokud byste například poskytoval ubytování a neměl pro tuto činnost živnostenský list). Odpověď na Vás dotaz záleží na definici rozhlasového přijímače a technických vlastnostech konkrétního televizoru. Dovolím si citovat Hospodářské noviny, které považuji za důvěryhodný zdroj a kde byla tato situace diskutována:

   Máte doma televizi s přijímačem digitálního signálu? Podle zákona musíte platit nejen televizní poplatek, ale přispívat i veřejnoprávnímu rozhlasu. (…) Nyní například uživatelé mobilních telefonů se zabudovaným přijímačem rádia nic hradit nemusí. Vlastníci televizí s digitálním tunerem, kteří automaticky přijímají i signál rádia, mají smůlu, taková výjimka se na ně nevztahuje.“ ZDROJ

   Pochopitelně Vám nemohu dát stoprocentně jistou a správnou odpověď (zákon má různé interpretace, mezi kterými bývá rozhodováno v soudním řízení), ale myslím si, že byste bohužel měl platit kromě 10 televizních poplatků i 10 rozhlasových poplatků :-(.

 • Micka napsal:

  Dobrý den. Žiji už 18 let ve Švýcarsku. Platím zde za televizi i rádio. Když si na léto koupím byt v ČR, musím zde taky platit poplatek? L. Micka, Bern

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, pane Micko, bohužel švýcarská veřejnoprávní média (Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft) nejsou nijak propojena s českými veřejnoprávními médii (Českou televizí a Českým rozhlasem). Takže pokud byste měl v českém bytě rozhlasový a televizní přijímač, musel byste odvádět speciální poplatky (na adresu ČT a ČRo) bez ohledu na fakt, co děláte nebo neděláte v zemi helvétského kříže.

 • david napsal:

  Musí se zrušit poplatky, jde to proti obyčejným lidem, kteří dneska žijí v bídě.
  No jo, jenže před 15 lety jsme žili klidný život.

 • jarmila hlavata napsal:

  Dobrý den, čtu si tu o koncesionářských poplatcích. Prosím, když má někdo trvalé bydliště na městském úřadu, tak jak se ho týkají poplatky? To tu jaksi ve článku není uvedeno. Děkuji. Hlavatá

  • Petr Woff napsal:

   Paní Hlavatá, v rámci koncesionářských poplatků je vlastně lhostejno, kde přesně v České republice máte hlášené trvalé bydliště. První otázka zní, jestli vlastníte nebo dlouhodobě používáte televizní, respektive rozhlasový přijímač. Pokud ano, měla byste televizní či rozhlasový poplatek odvádět. Druhá otázka zní, jestli žijete a sdílíte svoje životní náklady (například platbu za potraviny) s někým dalším, anebo hospodaříte úplně sama. Pokud máte aspoň jednoho „parťáka“, stačí, když bude poplatky hradit jenom jeden člen „domácnosti“ (je přitom vedlejší, jestli používáme přijímač například v partnerově bytě, anebo třeba ve stanu).

 • Ondřej napsal:

  Dobrý den,
  pochopil jsem správně, že pokud nemáme v domácnosti žádný rádiový přijímač, nemusíme platit rozhlasový poplatek?! I když vlastně dnes přijímají rádia i televize, tím pádem bych musel rádia z televizního seznamu vymazat a tuto skutečnost doložit čestným prohlášením…?
  Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Ondřeji, myslím, že jste „uhodlil hřebík na hlavičku“. I televizní přijímač může splňovat definici rozhlasového přijímače, která podle zákona o rozhlasových a televizních poplatcích zní: „Zařízení technicky způsobilé k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů. Toto zařízení se považuje za rozhlasový přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.“

   Takže vlastně i kdybyste z televizního seznamu takového přístroje vymazal všechna rádia, a dokonce i kdybyste takový přístroj měl doma jenom jako křesílko pro kočku (schválně přeháním), stejně musíte rozhlasový poplatek každý měsíc odvádět. A nepomůže ani čestné prohlášení. Je zkrátka potřeba zmíněný zákon přepsat, nestačí dnešní době a i dříve byl docela absurdní.

 • Dana Uhlířová napsal:

  Vážený pane, proč se nedaří zrušit poplatky mého zemřelého manžela (2.7.2016)? Dvakrát jsem odvody odhlašovala na poště, ale pořád je dlužníkem. Zrušení se nepovedlo, mé přihlášení šlo hned. Takže poplatky platím já. Myslíte, že na urnovém háji kouká na televizi? Nechápavá vdova.

  • Petr Woff napsal:

   Vážená paní Uhlířová, Český rozhlas sice v příslušném formuláři píše, že když koncesionář odvádí poplatky přes SIPO, stačí provést odhlášení na pobočce České pošty. Ale podle mých zkušeností (řešil jsem podobný problém s jiným člověkem, ohledně záloh za energie) Česká pošta sama odvody přes „Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva“ neodhlašuje. Odhlášení musí provést instituce, která peníze přijímá. Doporučuji Vám tedy, abyste zaslala TENTO formulář doporučeně na adresu ČT (Česká televize – televizní poplatky, Kavčí hory, 140 70 Praha 4).

 • honza napsal:

  Dobrý den, pracuji jako OSVČ a včera mi přišlo upozornění na povinnost hradit rozhlasový poplatek. Bydlím však v domě u rodičů, kteří poplatek za rádio i televizi platí. Tak bych se vás rád zeptal, jestli je musím hradit znovu, nebo jak to je? Děkuji. Honza Svoboda

  • Petr Woff napsal:

   Honzo, Vy koncesionářské poplatky platit nemusíte, pokud máte s rodiči společnou domácnost (tzn. například sdílíte ledničku, řešíte dohromady nákupy potravin, účty za energie apod.) a pokud televizní i rozhlasový přijímač používáte pouze pro svoji osobní potřebu (nebo vůbec).

   Koncesionářské poplatky naopak odvádět musíte, pokud máte svoji samostatnou domácnost (prostě hospodaříte úplně sám, i když v domě rodičů, například v oddělené bytové jednotce) a televizor/rádio tam sledujete/posloucháte nebo vlastníte. Poplatníkem se taky stáváte, když přijímač používáte k podnikání (to je třeba případ taxikáře, který pouští zákazníkům – pasažérům rádio, aby byla jízda zábavnější).

 • Martin napsal:

  Rozhlasový poplatek.
  Jsem podnikající fyzická osoba (OSVČ), nemám provozovnu ani zaměstnance, pracuji z domova. Mám auto na IČO. V zákoně č. 248/2005 Sb. je v § 5 uvedeno : „(3) Poplatník, který je fyzickou osobou, která je podnikatelem13), platí rozhlasový nebo televizní poplatek z každého rozhlasového nebo televizního přijímače, který používá k podnikání nebo v souvislosti s ním; tím není dotčena povinnost platit poplatky podle ustanovení odstavce 1.“

  Jak mám chápat formulaci „využívat k podnikání“? Znamená to, že když si pustím radio v autě, tak radio využívám pro své podnikání? Poplatek platím samozřejmě pod svým jménem za domácnost, kde bydlím.
  Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Martine, správně citujete zákon o rozhlasových a televizních poplatcích, kde mlhavá formulace „k podnikání nebo v souvislosti s ním“ není blíže vysvětlena, ani odkazem na jiný právní předpis. Nenašel jsem ani žádný soudní spor, kde by některý živnostník interpretoval „souvislosti svého podnikání“ jinak, než Český rozhlas, takže zřejmě chybí i precedens, který by nám pomohl.

   Osobně bych na Vašem místě rozhlasový poplatek platil; třeba byste se šikovným právníkem dokázal nějak obhájit i neplacení rozhlasového poplatku za autorádio ve svém firemním autě, otázkou ale je, zdali byste šel do případného konfliktu, anebo raději zaplatil pokutu.

 • Marian napsal:

  Dobrý den, jsem povinen jako OSVČ platit poplatek za autorádio, když vozidlo nemám ve firemním majetku? Jiný přijímač ve firmě nemám a v domácnosti platím poplatky za TV i rozhlas. Sídlo firmy mám v místě bydliště. Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Mariane, podle zákona byste měl odvádět rozhlasový poplatek za každý rozhlasový přijímač, který používáte „k podnikání nebo v souvislosti s ním“, což tam bohužel není blíže vysvětleno. Myslím si, že pokud například jezdíte svým autem za zákazníky a přitom posloucháte rádio, může Vás ČRo považovat za podnikatele-koncesionáře. Zaručenou odpověď ale bohužel nemám. Možná dříve nebo později půjde některý tvrdohlavý živnostník do soudního sporu a vznikne precedens, díky kterému bude jasno – Vy ani já to ale zřejmě být nechceme, takže bych osobně v podobně mlhavých případech volil raději placení.

 • Karel Semecký napsal:

  Dobrý den, pane Woff. Mám s manželkou cukrárnu 21 let a platíme rozhlasové poplatky za 2 rádia v cukrárně pro potřebu zaměstnanců a 2 rádia v autech, ve kterých jezdíme pouze já nebo manželka. Kdysi nám to takto bylo doporučeno. Myslím si ale, že je to špatně.

  Navíc manželka si před čtyřmi lety požádala o vlastní živnost ve stejném oboru, kdyby se se mnou něco stalo, aby mohla pokračovat v živnosti dále bez problémů, nyní jí ale přišlo upozornění, že nemá zaplacen poplatek. Máme si rádia rozdělit, anebo stačí pokračovat dále ve stávajícím stavu? Odvádíme společné daňové přiznání a máme „sdružení“. Poradíte, jak dál. Dík

  • Petr Woff napsal:

   Pane Semecký, naprosto chápu názor, že současné nastavení koncesionářských poplatků není spravedlivé. Ale taky si myslím, že po Vás současný zákon skutečně požaduje, abyste platili za každý rozhlasový přijímač, který používáte v souvislosti s podnikáním. Otázkou je, zdali musíte platit vícekrát za stejné přijímače: jednou Vy nebo celé sdružení jako právnická osoba, podruhé manželka. Anebo zda stačí, jak píšete, rádia rozdělit či pokračovat nadále jako doposud. Budu citovat zákon o rozhlasových a televizních poplatcích, (č. 348/2005 Sb., § 5):

   „(3) Poplatník, který je fyzickou osobou, která je podnikatelem13), platí rozhlasový nebo televizní poplatek z každého rozhlasového nebo televizního přijímače, který používá k podnikání nebo v souvislosti s ním; tím není dotčena povinnost platit poplatky podle ustanovení odstavce 1.
   (4) Poplatník, který je právnickou osobou, platí rozhlasový poplatek z každého rozhlasového přijímače a televizní poplatek z každého televizního přijímače.“

   (Poznámka: Ustanovení odstavce 1 se týká domácností). Odpovězme si na následující otázky: Je Vaše manželka podnikatelkou? A používá rádio nebo rádia v souvislosti se svým podnikáním? Pokud obě odpovědi znějí kladně, podle mého laického názoru má jako podnikatelka koncesionářskou povinnost. Dále: Používá Vaše manželka v souvislosti se svým podnikáním všechna 4 rádia (jako členka sdružení a zaměstnavatelka + jako občasná řidička dvou aut)? Pokud ano, Český rozhlas může teoreticky chtít, aby jako podnikatelka platila 4 rozhlasové poplatky, i když za stejné přístroje platí už Vaše sdružení.

   Leda, že byste oba byli „pouze“ zaměstnanci svojí společné firmy, ale takhle byste zřejmě nevydělali kvůli jiným odvodům.

 • Zuzana Holubová napsal:

  Dobrý večer, manžel má od roku 2010 dluh na televizních poplatcích ve výši cca 5 500 Kč. V únoru 2010 mu začala insolvence a v roku 2015 mu skončila. Teď mu píší z Dina, ze dluh má uhradit. Neměli se přihlásit do insolvenčního řízení? Musíme tento dluh uhradit? Já bych měla zájem to zaplatit ve splátkách, ale Dino má hodně vysoké splátky, na které nedosáhnu. Můžu platit 500 Kč měsíčně. Víc nemám. Kam mám napsat, aby mi splátky povolili? Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Paní Holubová, zapátral jsem v insolvenčním zákoně a našel tam následující pasáže:

   㤠414
   (1) Jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh dlužníka.
   (2) Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit.
   (…)
   § 417
   (1) Osvobození podle § 414 a 415 insolvenční soud dlužníku odejme, jestliže na základě návrhu podaného některým z dotčených věřitelů do 3 let od jeho pravomocného přiznání vyjde najevo, že ke schválení oddlužení nebo k přiznání osvobození došlo na základě podvodného jednání dlužníka, anebo že dlužník poskytl zvláštní výhody některým věřitelům; to neplatí, jestliže věřitel, který návrh podal, mohl takovou námitku uplatnit před rozhodnutím o přiznání osvobození dlužníku.“

   Citovaným pasážím rozumím tak, že se veřejnoprávní médium skutečně mělo ozvat ještě předtím, než soud rozhodl o zdárně dokončeném oddlužení. Myslím, že tento názor podporuje Česká advokátní komora ve svém bulletinu, kde se píše:

   „Věřitel má za dlužníkem splatnou či nesplatnou pohledávku z titulu nezaplacení ceny dodaného zboží, nezaplacení příspěvku do fondu oprav a na údržbu domu, ve kterém bydlí, nezaplacením nájemného, zápůjčky apod., a namísto plnění svých dluhů dlužník na sebe podá návrh na oddlužení, neboť není schopen své dluhy hradit. Tím se věřitel ocitá ve zcela jiné situaci a pohledávku je schopen uplatnit prakticky jediným způsobem – jejím přihlášením do insolvenčního řízení.“

   Takže co Vám radím? DINO – dluhové inkaso obyvatelstva je služba České pošty, které (předpokládám) Vy ani Váš manžel nic nedlužíte. Pošlete tedy dopis přímo veřejnoprávnímu médiu (České televizi nebo Českému rozhlasu), které údajně požaduje splacení starého dluhu. Přiložte oznámení, které Vám přišlo přes DINO a taky kopii dokladu o úspěšném oddlužení (který jste snad od soudu dostali), korespondenční adresy najdete výše ve článku. Klidně citujte taky uvedené pasáže insolvenčního zákona (§ 414 a § 417) a zeptejte se, jestli neudělali chybu.

   Postupoval bych takhle „diplomaticky“, protože omyl se občas stane každému a není zapotřebí hned vyvolávat konflikt. Buďto nám veřejnoprávní médium přisvědčí, že se ozvalo příliš pozdě a dluh je „promlčený“. Anebo namítne, že nemohlo svoji pohledávku nahlásit, protože o insolvenčním řízení nebylo informováno; v takovém případě možná bude výhodnější domluvit nějaké přijatelné splátky dluhu, protože soudní proces by stál mnohem více času, a nepřímo taky peněz.

 • Jan napsal:

  Dobrý den, pane Woffe, chtěli bychom si pořídit na novou prodejnu velkoformátový LCD displej na stěnu. Na něm bychom chtěli promítat zákazníkům reklamní sdělení a fotografie. Chápu správně, že pokud zařízení nemá televizní přijímač a žádný k němu nebude ani připojený, poplatek z autorských práv se na nás nevztahuje a můžeme tak zákazníkům zpříjemnit pobyt v prodejně vlastní tvorbou? Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Jane, chápeme zákon stejně. Pokud přes displej vůbec nelze přijímat a vysílat televizní ani rozhlasové vysílání, není potřeba za něj platit televizní ani rozhlasový poplatek veřejnoprávním médiím. Rovněž pokud budete promítat pouze vlastní tvorbu (ne třeba fotky jiných fotografů), není potřeba platit autorské poplatky (autorským svazům, jako jsou DILIA, OSA, INTERGRAM, OOA-S, GESTOR, OAZA).

 • Jana Sixtová napsal:

  Dobrý den. Přítel měl poplatky za televizi a rozhlas napsané na sebe přes SIPO. Nyní se přestěhoval a já bych chtěla tuto jeho platbu přes SIPO zrušit a posílat peníze z účtu. Co vše bych musela doložit při osvobození od poplatků? Děkuji za odpověď.
  S pozdravem Jana Sixtová

 • Simona napsal:

  Dobrý den, pane Woffe.
  Chtěla bych se Vás zeptat, jak je to s televizními poplatky, když trvalé bydliště mám u rodičů (koncesionářské poplatky platí) a já u nich bydlím přibližně polovinu týdne. Druhou polovinu týdne jsem v pronajatém bytě (kvůli práci, do které mám odtud podstatně blíže).

  V bytě je psaná elektrická energie na mě. Minulý týden mi přišla výzva, abych začala platit televizní poplatky, protože platím i elektrickou energii. Byt sdílím ještě se spolubydlící – i ta má trvalé bydliště u rodičů. Je to v podstatě podobný případ, jako má většina studentů, kteří bydlí na bytě při studiu VŠ.

  Jak je to v tomto případě s placením televizních poplatků? Televizi na bytě máme, ale vzhledem k tomu, že na ní nechytneme signál ČT (chytáme pouze stanice Prima, ale i ty zrní), využíváme placeného přenosu od O2 „přes kabel“ – za televizi tedy už platíme společnosti O2. Máme i přes to, že programy ČT běžně nechytáme a za sledování televize již platíme jinému poskytovateli, platit tyto směšné poplatky?

  A dotaz č.2 – musí se televizní poplatky doplácet i zpětně? Energie je na mě psaná již přes 3 roky, výzva ale došla až teď. Před tím mě vůbec nenapadlo, že bych měla mít povinnost toto platit (byla jsem student s trvalým pobytem u rodičů).

  Snad je můj dotaz pochopitelný. Velice děkuji za odpověď, Simona

  • Petr Woff napsal:

   Simono, tady narážíme na problém, že v předmětném zákoně není úplně jasně definovaný pojem domácnost, vizte podrobněji ZDE. Pokud ale v pronajatém bytě platíte energii a máte televizní přijímač, doporučuji se k televiznímu poplatku přihlásit. (Nějaké stanice chytáte, je přitom jedno, které a zdali platíte ještě navíc za satelit apod. – veřejnoprávní média prostě smějí vybírat jakousi „daň za přijímače“).

   Vaše koncesionářská povinnost ovšem nevznikla v době, kdy jste začala platit energii, ale když jste si se spolubydlící pořídily televizní přijímač (eventuálně pokud byste dostatečně brzo neodpověděla na výzvu čestným prohlášením). Kdybych byl drsným zaměstnancem České televize, asi bych po Vás chtěl pokutu, i všechny nezaplacené peníze zpětně. Ale odpovězte si sama, jak asi může Česká televize zjistit, že ve svém podnájmu sledujete zrnící Primu už delší dobu, a ne třeba teprve ode dneška (kdybyste se přihlásila od nynějška s tím, že Vaše povinnost vznikla až teď). Nevím o tom, že by České televize prováděla nějaké domovní prohlídky a zjišťovala, od kdy lidi svoje televizory opravdu vlastní nebo používají.

   Ale samozřejmě pokud byste všechno pravdivě uvedla a doplatila, bylo by to od Vás hezké a Česká televize by mohla začít šetřit na nějaký nový kanál, třeba ČT 25, věnovaný například ornitologii :-).

 • Irena Janů napsal:

  Dobrý den, mám družstevní byt, který je psaný na mě. Není v něm ani televize, ani rádio a nikdo v něm nebydlí, máme ho v plánu prodat. V současné době tam jezdím jen jednou za tři týdny vytřít chodbu, když je na mně řada. Bydlím s manželem v městském bytě v jiném městě, a tam poplatek za rozhlas a televizi platí manžel. Nyní mi přišla výzva od České televize, jelikož jim zřejmě moji adresu poskytl dodavatel elektřiny. Stačí vyplnit čestné prohlášení, že televizi v bytě nemám?

  Ještě dodatek: Dopis s výzvou mně přišel na adresu trvalého bydliště, které mám u rodičů. Dnes jsem volala na linku České televize a tam mi paní nevěřila, že v bytě televize ani internet není, a že ho nepronajímám. Pak mi řekla, že mám do Čestného prohlášení napsat SIPO rodičů, protože tam mám trvalé bydliště a kdybych uvedla manžela, se kterým žiji v domácnosti, že je to úplně jiné město a že je to takhle logické. Mě to tedy logické nepřijde.

  Mám tedy vyplnit v dotazníku prohlášení, že televizi v bytě nemám – což nemám, a nebo vyplnit SIPO rodičů, kde mám trvalý pobyt? Byt vlastním asi 10 let a s manželem bydlím 3,5 roku. Mezitím jsem bydlela u jiného přítele a u rodičů. Moc děkuji za odpověď.

  Irena Janů

  • Petr Woff napsal:

   Paní Janů, každopádně jsem přesvědčen, že nyní nemáte povinnost platit televizní ani rozhlasový poplatek a stačí, když na příslušnou pražskou adresu (v případě ČT na Kavčí hory) pošlete čestné prohlášení. Samotná televize zveřejnila vzorový formulář, který si můžete stáhnout ZDE.

   Souhlasím, že byste tam měla napsat adresu, kde reálně žijete – protože nezávisle na rodičích hospodaříte ve vlastní domácnosti, za kterou odvádí poplatky manžel. Ale aby bylo všechno jasné, můžete do formuláře dopsat například toto: „Trvale žiji a hospodařím v bytě na adrese _____, kde televizní poplatek již platí můj manžel _____. Trvalé bydliště mám na adrese _____, kde televizní poplatek již platí moji rodiče (klidně uveďte SIPO, jestli potom budou v ČT spokojenější). Vlastním také byt na adrese _____, kde ale nikdo nežije a kde není žádný televizní ani rozhlasový přijímač.“

   Takhle bude všechno úplně jasné a podle mého názoru nelze nic namítnout.

 • Petr napsal:

  Dobrý den. Přišel nám dneska dopis z České televize, že jsem odběratel elektrické energie, s žádostí o vyplnění čestného prohlášení. Do teď jsem o poplatcích nevěděl, využívám televizor již déle. Chci se přihlásit do evidence poplatníků a řádně platit. Mám ale strach, že dostaneme pokutu 5 000 Kč či více a zároveň budou po nás požadovat uhradit poplatky zpětně, což by nás finančně zruinovalo. Mám se tedy bát, při zvolení této možnosti v čestném prohlášení, nebo se pouze zavážu k placení poplatků 135 Kč každý měsíc a nic více?
  Moc Vám děkuji za odpověď.
  Petr

  • Petr Woff napsal:

   Petře, ideální by samozřejmě bylo, kdybyste pravdivě nahlásil, od když přijímač vlastníte, zaplatil pokutu a počkal, zda bude ČT vymáhat taky nezaplacené peníze zpětně (nedokážu říct, zda by takhle postupovala, nejsem odpovědný zaměstnanec České televize). Ale zopakuji, co jsem napsal Simoně výše: Nevím, jak by ČT mohla zjistit, že televizor používáte déle než třeba ode dneška. Nedělá přece žádné domovní prohlídky, ani nemá potřebné informace od prodejců elektroniky. Ale nechci Vás navádět, abyste teď poslal na Kavčí Hory čestné prohlášení, že televizor aktuálně nemáte – a třeba v prosinci se k platbě přihlásil s tím, že televizor nově máte. Snad mi rozumíte.

 • Pavlína Jelínková napsal:

  Dobrý den. V srpnu 2014 jsem se rozvedla a našla si nové bydlení (nicméně jsem měla a stále mám trvalé bydliště na obecním úřadě), ale k platbě koncesionářských poplatků se nepřihlásila. A v březnu letošního roku (2016) mi bylo schváleno oddlužení. A nyní chci dát vše do pořádku. Nicméně nevím, zda stačí zaplatit poplatky zpětně k insolvenci, nebo musím až k rozvodu? Předem děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Paní Jelínková, jak asi víte ze článku výše, povinnost platit koncesionářské poplatky nevzniká automaticky každému, nýbrž jenom domácnostem (a firmám), které používají televizní přijímač nebo dostatečně rychle neodpoví čestným prohlášením na výzvu. Pokud některou z těchto podmínek splňujete od srpna 2014, ale doposud jste neplatička, může po Vás Česká televize chtít přinejmenším pokutu 10 000 Kč. Přesný požadavek Vám však sdělí teprve samotná ČT. Teoreticky lze argumentovat, že svoji pohledávku nemohla přihlásit do Vašeho insolvenčního řízení, takže chce pokutu + celou chybějící částku od srpna 2014.

 • Michal napsal:

  Dobrý deň,
  chcem sa spýtať, či je nutné sa registrovať ku koncesionárskemu poplatku iba v prípade, že mi táto povinnosť vzniká, alebo aj v prípade, že nevzniká – tak musím aspoň o tejto informaci informovať? Príklad, presťahoval som sa do nového prenájmu a nevlastním ani rádio ani televizi. Nemusím v takomto prípade nikde nič oznamovať?
  Ďakujem za odpoveď.

  • Petr Woff napsal:

   Michale, pokud jakožto český nebo slovenský občan žijete v České republice a nemáte televizní ani rozhlasový přijímač, nemusíte tyto poplatky odvádět, ani sám cokoli nahlašovat. Pouze pokud Vám Česká televize nebo Český rozhlas pošle výzvu k placení, musíte do 30 dnů odpovědět písemným čestným prohlášením, že nemáte koncesionářskou povinnost (vizte formulář ke stažení výše ve článku). Kdybyste včas neodpověděl, povinnost Vám vznikne.

   • Marie napsal:

    Vlastním byt, ve kterém nikdo nebydlí a nejméně půl roku bydlet nebude. Původní vlastník zemřel, poplatky platil přes SIPO. Pošlu za něj formulář, že nemá koncesionářskou povinnost, spolu s úmrtním listem. Dle dotazu výše soudím, že nebudu poplatky odvádět. Pokud přijde výzva, odpovím. Já platím poplatky ve svém bydlišti.

    • Petr Woff napsal:

     Marie, souhlasím s Vaším postojem. Formulář pro odhlášení stáhnete pod TÍMTO odkazem pro ČT a pod TÍMTO odkazem pro ČRo (Český rozhlas tam píše: „Poplatník hradící rozhlasové poplatky prostřednictvím služby SIPO, provádí odhlášení z evidence rozhlasových poplatků na kterékoliv pobočce České pošty.“)

     Pokud se dobře dívám, úmrtí jakožto důvod tam chybí, takže bych tam tuto skutečnost pro jistotu dopsal (plus, jak píšete, bude dobré přiložit úmrtní list), aby to pochopil i zaměstnanec České televize, který je třeba zrovna „intelektuálně unavený“. Přeji Vám pěkný Advent!

 • Michaela Bernardová napsal:

  Dobrý den, ráda bych se Vás zeptala na postup v následujícím případě.
  Žiji s manželem v rodinném domě, přičemž poplatky hradí jako evidovaný poplatník manžel. Dále vlastním rekreační objekt, ve vztahu k němuž jsem vedená jako odběratele elektrické energie. Minulý týden jsem obdržela „výzvu“ od ČT, ve které mi sdělují, že mne nenalezli v databází plátců televizních poplatků, přestože jsem odběratelem elektrické energie.
  Předem děkuji za odpověď.
  Michaela Bernardová

  • Petr Woff napsal:

   Paní Bernardová, pokud svůj rekreační objekt nepoužíváte na podnikání (neprojímáte jej, nemáte tam třeba obchůdek apod.) a žijete ve společné domácnosti s koncesionářem, stačí, když České televizi pošlete čestné prohlášení, že podle zákona nemáte povinnost uhrazovat televizní poplatek. Vzor stáhnete pod TÍMTO odkazem, pochází z webu ČT.

   Plánuji upozornit Českou televizi, že tam mají zavádějící formulaci:
   „Prohlašuji, že nevlastním a ani déle než 30 dní neužívám jakýkoliv televizní přijímač (např.: přenosný televizor, kapesní LCD televizor, autotelevizor, počítač vybavený kartou nebo externím, např. USB zařízením pro příjem televizního vysílání, dekodér digitálního tv vysílání (tzv. set‑top box), videorekordér VCR vybavený tunerem, DVD rekordér vybavený tunerem).“

   Vy jakožto ne-podnikatelka samozřejmě klidně můžete používat televizor a sama neuhrazovat televizní poplatek, pokud to již dělá jiný člen Vaší domácnosti. A nehraje přitom žádnou roli, zda na Vás někde je napsaná elektřina. Česká televize pouze využívá informace o odběratelích energie, aby „na slepo“ hledala domácnosti, které televizor používají, ale kde nikdo poplatek neodvádí.

 • Koppová Eliška napsal:

  Dobrý den.
  Prosím o informaci, může se na nějakou dobu odhlásit od poplatku kolega, který je již dva měsíce v nemocnici a ještě asi půl roku bude v LDN? V domku bydlí sám a je nejisté, zda a kdy bude zpět. Zatím jsem mu rozhlasový a televizní poplatek platila hotově, aby nebyl v prodlení. Stačí do prohlášení uvést, že tato zařízení nemůže používat?

  • Petr Woff napsal:

   Paní Koppová, nejsem si úplně jistý, jestli dům dotyčného pána přestává být jeho domácností, i když několik měsíců žije v Léčebně dlouhodobě nemocných. Navrhuji tedy následující postup, abyste měla úplnou jistotu, že jednáte správně. Odneste kolegův televizní přijímač k sobě domů (nebo prostě mimo jeho domek). Potom odešlete Evidenční list poplatníka České televize, kde jako Důvod odhlášení zaškrtnete: Poplatník přestal být držitelem přijímače. (Protože jestli může, nebo nemůže zařízení aktuálně používat, není rozhodující. Ale pokud doma přijímač vůbec nemá, nemá ani koncesionářskou povinnost.)

 • Občan napsal:

  Neplaťte poplatky, Česká televize lže. ČT naopak dluží národu peníze za to, že vysílá nepravdy.

 • Janina napsal:

  Dobrý den, jsem špatně slyšící člověk, rádio neposlouchám a ani ho nemám, tak proč musím platit i za rádio?

 • Veronika napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat: Bydlíme v pronájmu, elektřina je napsaná na manžela, který je Slovák s povolením k přechodnému pobytu (které vzhledem k EU nemusí ani mít, ale potřeboval ho kvůli registraci auta). Na tomto povolení není nikde uvedeno, zda je pobyt krátkodobý nebo dlouhodobý. Pokud se to ovšem bere podle délky pobytu, tak manžel žije v Čechách již několik let. Já jsem Češka, trvalý pobyt mám přihlášený na adrese tohoto podnájmu.

  Zajímalo by mě, jestli nám povinnost platit koncesionářské poplatky vzniká, nebo ne. Pokud ne, tak ještě jestli máme nějak nahlašovat, že nemáme povinnost. Dokumenty ke stažení na stránkách rozhlasu a televize jsou pouze čestná prohlášení, že dotyčný nevlastní TV apod., to nám je k ničemu. Díky za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Veroniko, pokud vlastníte nebo dlouhodobě používáte televizní a rozhlasový přijímač, máte povinnost platit televizní a rozhlasový poplatek. Taky kdybyste dostali výzvu od veřejnoprávního média, a do 30 dnů neodpověděli písemným čestným prohlášením, automaticky budete do evidence koncesionářů zařazeni a musíte začít „solit“, respektive dodatečně se zase odhlásit čestným prohlášením. Naopak není směrodatné, zda odebíráte elektřinu, ani kde máte trvalý pobyt. Tyto údaje veřejnoprávní média používají jenom jako vodítko, aby namátkou hledala svoje „černé pasažéry“.

   Jak píšete, Váš manžel je občan Evropské unie, takže vlastně má právo v České republice libovolně dlouho žít. Předpokládám, že spolu žijete a hospodaříte (přinejmenším máte společnou ledničku apod.), takže tvoříte jednu domácnost a jste oba považováni za „jednotku“. Postačí tedy, když budete uhrazovat poplatky dohromady, respektive jeden z Vás (jiné podmínky mají podnikatelé při svojí práci, vizte případně článek výše).

   Ovšem pokud nevlastníte ani dlouhodobě nepoužíváte televizní/rozhlasový přijímač, a dostatečně rychle zareagujete na případnou výzvu písemným čestným prohlášením (formuláře jste sama našla, jsou i zde na stránce), koncesionářskou povinnost jakožto domácnost nemáte.

 • Bedřich napsal:

  Vlastním dva byty. V jednom bydlí babička, platí si elektrickou energii i ostatní platby. Já bydlím v druhém bytě. Jsem jako vlastník dvou nemovitostí povinen platit koncesionářský poplatek dvakrát?

  • Petr Woff napsal:

   Bedřichu, Česká televize sama na svém webu uvádí, že musíte platit koncesionářský poplatek vícekrát (za televizní přijímač ve svojí domácnosti + za televizní přijímač v pronajímané nemovitosti), pokud máte na svoje „hoteliérské služby“ živnostenský list. V opačném případě, tedy pokud babičce poskytujete „jenom“ ubytování/nájem (nefakturujete komplexní ubytovací služby jako živnostník), stačí, když platíte jedenkrát – pouze za televizní přijímač ve vlastní domácnosti. Babička případně musí svoji koncesionářskou povinnost řešit sama.

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *