Co dělá a kolik vydělává tesař?

Ruční práce se dřevem je povznášející, ostatně živila i Ježíše Krista. Tesař staví lešení, osazuje krovy, obkládá stěny a stropy. Truhlář opravuje nebo zhotovuje nábytek. Umělecký truhlář vytváří ornamenty a figury, rekonstruuje historické vzory a vlysy. Pokud jsou vyučení v oboru, mohou provozovat řemeslnou živnost. Tady zaostříme na zaměstnance, kteří dostávají v privátní společnosti (s.r.o., a.s.) mzdu, ve veřejném sektoru plat.

V soukromé firmě má tesař právo na zaručenou mzdu

Podle Českého statistického úřadu berou tesaři a stavební truhláři velmi podprůměrnou mzdu, ostatní truhláři dostávají ještě méně. I proto vláda vydala nařízení č. 567/2006 Sb., kde stanovuje, na jakou odměnu mají právo různí zaměstnanci. Podle náročnosti svého zaměstnání patříte do určité skupiny prací (čím výš, tím lépe) a máte nárok na příslušnou sazbu zaručené mzdy. Podrobnosti najdete ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem.

ZARUČENÁ MZDA 2016/2017Invalidé v r. 2016Zdraví v r. 2016Všichni v r. 2017
Skupina pracíPlatová třídaKč/hod.Kč/měsícKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1. a 2.55,109 30058,709 90066,0011 000
2.3. a 4.60,9010 30064,8010 90072,9012 200
3.5. a 6.67,2011 30071,6012 10080,5013 400
4.7. a 8.74,2012 50079,0013 30088,8014 800
5.9. a 10.81,9013 80087,2014 70098,1016 400
6.11. a 12.90,5015 30096,3016 200108,3018 100
7.13. a 14.99,9016 800106,3017 900119,6019 900
8.15. a 16.110,3018 600117,4019 800132,0022 000

Tesař ve veřejném sektoru bere plat podle tabulky

Trošku jistější postavení mají zaměstnanci v nepodnikatelské sféře. To znamená, že jsou zaměstnaní například na obecním úřadě, v příspěvkové organizaci, veřejnou školou, nemocnicí apod. Tesaři tady dostávají platy podle tabulek, které najdete vždycky aktuální ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem. Kromě vzdělání a praxe rozhoduje především náplň práce, jak popíšeme níže.

PŘÍKLADY: Pokud tesař vykonává „odborné bednicí práce, například bednění konstrukcí s ústupky a výstupky, bednění deskových stropů,“ patří minimálně do 5. platové třídy. Pokud zajišťuje „složité odborné bednicí práce, například bednění atik, říms a zábradlí všeho druhu,“ patří minimálně do 6. platové třídy.

TESAŘ (v Katalogu prací má číslo 2.11.03)

4. platová třída

 1. Základní odborné konstrukční tesařské práce, například obkládání stěn a stropů izolačními deskami, zhotovování záklopů a podbíjení z hrubých prken na stropních konstrukcích.
 2. Základní odborné bednicí práce, například bednění ztužujících pasů a věnců na nosném zdivu, bednění desek, patek a obrubníků.
 3. Základní odborné lešenářské práce, například stavění a rozebírání trubkových lešení o výšce do 10 m.

5. platová třída

 1. Odborné konstrukční práce, například zhotovování trámových nebo fošinkových stropů s prováděním komínových výměn, venkovního nebo vnitřního obložení hoblovanými prkny, rozebírání konstrukcí krovů tesařsky vázaných.
 2. Odborné bednicí práce, například bednění konstrukcí s ústupky a výstupky, bednění deskových stropů.
 3. Odborné lešenářské práce, například montáž a demontáž trubkových lešení prostorových a pojízdných, stavění a rozebírání všech trubkových lešení o výšce nad 10 m.
 4. Kladení a opravy hoblovaných a nehoblovaných podlah v památkových objektech.
 5. Ruční výroba štípaného šindele včetně provádění oprav a doplňování šindelových krytin na památkových objektech.

6. platová třída

 1. Složité odborné konstrukční tesařské práce, například zhotovování a osazování krovů a nosníků sedlových, pultových, valbových a polovalbových střech.
 2. Složité odborné bednicí práce, například bednění atik, říms a zábradlí všeho druhu.
 3. Složité odborné lešenářské práce, například stavby prostorových lešení uvnitř objektů pro stavby a opravy stropních a střešních konstrukcí hal, vestibulů, stadionů apod.
 4. Stavění mimořádně náročných trubkových konstrukcí podle projektů a statických výpočtů.
 5. Provádění tesařských konstrukcí dveří, vrat a okenic podle historických vzorů s dodržením původní technologie.
 6. Tesařské práce při obnově památek, roubení bohatě zdobených, popřípadě patrových staveb lidové architektury z kuláčů nebo trámů z tvrdého nebo měkkého dřeva, opracovaných do zvláštních profilů s nárožními spoji, provedenými křivočarým nebo ozdobným plátováním nebo kampováním, zubováním na rybinu apod.
 7. Přenesení roubených přízemních staveb lidové architektury pravidelného půdorysu. bednění atik, říms a zábradlí všeho druhu, bednění křivočarých nebo točitých schodišť.
 8. Zhotovování a osazování přímočarých dřevěných schodů se stupnicemi a podstupnicemi z hoblovaného materiálu.

7. platová třída

 1. Vysoce odborné konstrukční tesařské práce, například zakládání tesařských konstrukcí podle situačních a prováděcích výkresů ve velmi členitých půdorysech a rozdílných výškových základových úrovních nebo vynášení, rýsování a vyvázání krovů střech valbových, stanových a křížových nebo krovů s několika střešními sklony proměnného tvaru.
 2. Zhotovování a osazování křivočarých schodů s kosými stupni.
 3. Bednění s provedením případné podpěrné nebo ztužující konstrukce pro zdění velmi složitých kleneb, například křížové kuželového typu, vějířové, šroubové, visuté a jiné mimořádně složité klenby.
 4. Zhotovování kompletního žebřinového vozu s loukoťovými koly.
 5. Rukodělné zhotovování architektonických článků a náročných konstrukčních tesařsky ztvárněných detailů staveb lidové architektury (dekorativní členění stěn slepými arkádami, dekorativní členění štítů, lomenic, pavlačí s vykrajovanými lištami a sloupky, ornamentálně řezané tesařské obložení ostění, oken, zárubní dveří a vrat apod.).

8. platová třída

 1. Rukodělné zhotovování a opravy složitých dřevěných výrobních strojů a mechanismů, například soustrojí větrných mlýnů, vodních hamrů, lisoven a valch a jejich uvedení do provozu.
 2. Přenesení roubených reprezentativních staveb lidové architektury (rychty, kostely, věže, větší usedlosti apod.) s doplněním chybějících nebo poškozených částí konstrukčních prvků, s dodržením původního vzhledu.
 3. Zásadní opravy dřevěných historických krovů, točitých schodišť, trámových stropů, hrázdění a dalších autentických konstrukcí při maximálním dochování původního historického

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *