Oficiální státní kalkulačka pro výpočet důchodu!

Zveřejňujeme unikátní on-line kalkulačku, která umožňuje výpočet důchodu a věku odchodu do starobního důchodu! Za aplikaci ručí Ministerstvo práce a sociálních věcí, takže již nemusíte pročítat dlouhatánské traktáty složitě vysvětlující celou rovnici, ani používat improvizované tabulky komerčních serverů.

Na českém internetu doposud scházela uspokojivá on-line kalkulačka pro výpočet důchodu. Důvody jsou prozaické. „Důchodová kalkulačka slouží pouze ke zjištění orientační výše důchodu, neboť nemůže zohlednit úplně všechny skutečnosti, které mají na konečnou částku vliv,“ vysvětluje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Doporučuje přitom následující kalkulačky, jež zohledňují všechny klíčové údaje a jsou připravené Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). Jde vlastně o zamčené excelové soubory, ve kterých můžete do zelených políček vyplnit svoje hodnoty, podle kterých dostanete výsledek. Jiná editace tabulek není možná, což garantuje správnost výpočtu. Nejdříve spočteme věk odchodu do důchodu, což bude hračka.

Výpočet věku odchodu do důchodu

Záleží pouze na datu narození, pohlaví a počtu dětí. Například žena, narozená 30. dubna 1958 a mající 3 děti, může jít do penze 30. prosince 2017. Stejně starý bezdětný muž musí na starobní důchod počkat déle: až do konce února roku 2022. Následuje trošku složitější kalkulačka, konečně umožňující důvěryhodný výpočet důchodu.

Důchodová kalkulačka aneb výpočet důchodu

Jak už bylo napsáno, stačí vyplnit zelená políčka. Potřebujete znát jenom údaje nezbytné pro výpočet důchodu: svoji dobu důchodového pojištění, vyměřovací základy a vyloučené doby od roku 1986. Pokud nemáte chuť hledat význam těchto pojmů, prostě požádejte ČSSZ, ať vám vyhotoví informativní osobní list důchodového pojištění. Svoji žádost, spolu s rodným číslem, jménem, příjmením, rodným příjmení a adresou zašlete na adresu: ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08, Praha 5. Pro zvědavější jedince vysvětlíme pojmy, nutné pro výpočet důchodu pod následujícího kalkulačkou.

Rok přiznání důchodu musí být alespoň 2004 a nejvýše 2022, pro jiné ročníky kalkulačka ministerstva nepočítá.

Doba pojištění ke dni vzniku nároku na důchod = doba důchodového pojištění + takzvané náhradní doby pojištění. Péči o dítě do jeho čtyř let věku, stejně jako péči o bezmocnou osobu a základní vojenskou službu (pokud nejste profesionální voják) započítáváme zcela, ostatní náhradní doby pojištění zahrneme jenom v rozsahu 80 %. Výpočet důchodu a vzdělávání: Plně zahrneme studium od skončení povinné docházky do plnoletosti, pokud probíhalo před 1. lednem 1996. Dále zahrneme maximálně 6 let studia po dosažení plnoletosti, pokud trvalo do 31. prosince 2009, a to v rozsahu 80 %. Výpočet důchodu a nezaměstnanost: Zcela započteme nezaměstnanost, evidovanou na Úřadu práce a kompenzovanou dávkami v nezaměstnanosti. Jinak zahrneme nejvýše 3 roky evidované nezaměstnanosti bez dávek, z toho maximálně 1 rok před 55. rokem věku, a to v rozsahu 80 %.

Přesluhování znamená výkon výdělečné činnosti po dosažení věku stanoveného pro nárok na starobní důchod. Nezapočítáváme pracovní volno bez náhrady příjmu, neomluvenou nepřítomnost v práci, dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo pobírání dávek nemocenského pojištění.

Vyměřovací základ znamená hrubý výdělek dosažený v příslušném kalendářním roce v případě zaměstnanců, anebo roční vyměřovací základ pro stanovení pojistného v případně osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), případně úhrn výdělku a vyměřovacího základu. Výpočet důchodu nezohledňuje příjmy, dosažené v roce přiznání starobní penze!

Vyloučené doby většinou znamenají dobu studia, dále čas, kdy jste pobírali dávky nemocenského pojištění nebo plný invalidní důchod (od 1. ledna 2010 pro invaliditu třetího stupně), kdy jste vykonávali základní vojenskou službu (pokud nejste voják z povolání), kdy jste osobně pečovali o dítě do 4 let věku, nebo o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby ve stupni II až IV, nebo o dítě ve věku do 10 let ve stupni I, patří sem také doba „započitatelné“ nezaměstnanosti (vizte výše).

Co když vám výpočet důchodu nesouhlasí?

„Na jak vysokou starobní penzi máte nárok, zjistíte z písemného rozhodnutí, které zasíláme na základě podané žádosti o dávku důchodového pojištění. Pokud s ním nesouhlasíte, můžete podat písemné námitky do 30-ti dnů ode dne jeho doručení,“ uvádí ČSSZ. Stejná instituce zároveň vyhodnotí případnou reklamaci. Co když občanovi výpočet důchodu nadále nesouhlasí? Do 2 měsíců může podat žalobu k místnímu krajskému soudu.

8 komentářů

 • Jiří napsal:

  Dobrý den. Mám přiznaný důchod od srpna 2015. S plnou důvěrou jsem to přijal a ani ve snu mě nenapadlo, že může vzniknout chyba. Podle Vaší on-line kalkulačky mám téměř o dva tisíce méně. Poradíte, jak dostanu, co mně náleží? Děkuji. Višňák.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, pane Jiří, Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) píše:
   „Na jak vysoký starobní důchod máte nárok, se dozvíte z písemného rozhodnutí, které Vám zaslala ČSSZ na základě podané žádosti o dávku důchodového pojištění. Pokud s ním nesouhlasíte, můžete podat písemné námitky do 30-ti dnů ode dne jeho doručení, a to buď přímo k ČSSZ, nebo prostřednictvím OSSZ/PSSZ/MSSZ. O námitkách rozhoduje ČSSZ, přičemž může rozhodnout i v neprospěch účastníka. Proti rozhodnutí o námitkách je přípustná žaloba ve správním soudnictví. Žalobu je nutno podat u místně příslušného krajského soudu do dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí o námitkách.“

   Pokud skutečně máte nárok na vyšší důchod, možná byste mohl příslušnou částku vymoci soudně i nyní, ale výsledek není jistý. Na této stránce jsem umístil kalkulačku, kterou formou excelového souboru zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ZDE. Počítá „orientačně“ a při vyplňování údajů člověk lehce udělá chybu, ale rozdíl skoro 2 000 Kč oproti reálně přiznanému starobnímu důchodu je opravdu zarážející.

 • Tomáš Nikodým napsal:

  Dobrý den, měl jsem pochybnosti o výši svého důchodu, takže jsem požádal o přepočet. Sociálka opravdu zjistila, že mi špatně započetla dobu pojištění, i když byla nahlášená. Víc jak rok od přiznání jsem tedy podal stížnost, byl mi vyplacen nedoplatek a měsíční důchod zvýšen skoro o 7 stovek.

 • Jarolímek Jiří napsal:

  Dobrý den, mám invalidní důchod třetího stupně.
  Pokud by mi vydržel až do starobního důchodu a nevyléčil bych se, bude můj starobní důchod stejný jako invalidní?
  Děkuji. Jarolímek

  • Petr Woff napsal:

   Pane Jarolímku, Česká správa sociálního zabezpečení píše následující: „Obavy, že v případě nižší výše starobního důchodu se sníží Váš příjem z důchodového systému, nejsou na místě. Platí totiž pravidlo: Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního a invalidního důchodu, vyplácí se jen jeden důchod, a to vyšší.

 • Jan Talir napsal:

  Byl jsem železničář, měsíčně jsem odpracoval 181 hodin. Navíc jsem měl ještě další, vedlejší zaměstnání: v průměru 30 hodin měsíčně. Takže jsem vlastně za 42 roků odpracoval o několik roků víc. Ale šel jsem do důchodu o 3 roky dřív, a teď mám penzi krácenou až do smrti.

 • Jiří napsal:

  V důchodové kalkulačce máte stále ještě rok 2016. Když rok odchodu přepíšu na 2017, sníží se mi sloupec Koeficient nárůstu VVZ, což je přece blbost, když rostly mzdy a hrubý domácí produkt.

  • Petr Woff napsal:

   Jiří, dneska jsem do článku konečně umístil novou důchodovou kalkulačku, pro rok 2017, opět převzatou od Ministerstva práce a sociálních věcí. Takže můžete provést svůj letošní výpočet.

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *