I zdravotně sociální pracovník má svoje práva!

V domovech seniorů, pečovatelských ústavech a nemocnicích najdeme zástupce 3 různých profesí, které se jmenují podobně: sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a zdravotně sociální pracovníky. Tady prozkoumáme práva posledně jmenované skupiny. Zdravotně sociální pracovník patří mezi nelékařské zdravotnické pracovníky, podobně jako zdravotní sestry nebo sanitáři. Ale ještě víc než kolegové řeší také životní situaci pacienta.

V soukromém ústavu máte právo na zaručenou mzdu

Bohužel zdravotně sociálního pracovníka přímo nejmenuje Český statistický úřad ve svém přehledu průměrných mezd, ani vláda ve svém nařízení č. 567/2006 Sb. Zde ministerský sbor stanovuje, na jakou odměnu mají právo různí zaměstnanci. Podle náročnosti svého zaměstnání patříte do určité skupiny prací (čím výš, tím lépe) a máte nárok na příslušnou sazbu zaručené mzdy. Podrobnosti najdete ve speciálních článcích pro zdravotnictví (ZDE) a pro sociální služby (ZDE).

ZARUČENÁ MZDA 2016/2017Invalidé v r. 2016Zdraví v r. 2016Všichni v r. 2017
Skupina pracíPlatová třídaKč/hod.Kč/měsícKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1. a 2.55,109 30058,709 90066,0011 000
2.3. a 4.60,9010 30064,8010 90072,9012 200
3.5. a 6.67,2011 30071,6012 10080,5013 400
4.7. a 8.74,2012 50079,0013 30088,8014 800
5.9. a 10.81,9013 80087,2014 70098,1016 400
6.11. a 12.90,5015 30096,3016 200108,3018 100
7.13. a 14.99,9016 800106,3017 900119,6019 900
8.15. a 16.110,3018 600117,4019 800132,0022 000

Zdravotně sociální pracovník ve veřejné nemocnici

Trošku jistější postavení mají zaměstnanci v nepodnikatelské sféře. To znamená, že jsou zaměstnaní například veřejnou nemocnicí, městským ústavem, příspěvkovou organizací apod. Zdravotně sociální pracovníci tady dostávají platy podle tabulek, které najdete vždycky aktuální ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem. Kromě vzdělání a praxe rozhoduje především náplň práce, jak popíšeme níže.

PŘÍKLAD: Zdravotně sociální pracovník patří minimálně do 10. platové třídy, pokud má na starost třeba „Zajišťování sociálních potřeb u obzvlášť těžce nemocných a postižených osob v domácím ošetřování bez odborného dohledu, například po centrálních mozkových příhodách, po úrazech, při připojení na dýchacích přístrojích, na dialyzačních přístrojích a při apalických syndromech.“

8. platová třída

  1. Posuzování životní situace pacienta nebo klienta sociálních služeb a monitorování a vyhodnocování potřeb pacienta (klienta sociálních služeb) podle údajů ve zdravotnické dokumentaci pod odborným dohledem.

9. platová třída

  1. Provádění zdravotně-sociálních činností bez odborného dohledu, například psychosociální intervence podle individuálních potřeb pacienta nebo klienta sociálních služeb, řešení sociálně-právních problémů pacienta (klienta sociálních služeb), provádění sociálního šetření v terénu. Provádění odborných prací při vedení terapeutických komunit zvláště v psychiatrických léčebnách.

10. platová třída

  1. Provádění složitých zdravotně-sociálních činností bez odborného dohledu, například posuzování životní situace pacienta ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům na základě údajů ze zdravotnické dokumentace a poznatků z lékařských a sesterských vizit. Realizace rehabilitačních, resocializačních a rekondičních pobytů pacientů nebo klientů sociálních služeb s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální podmínky. Zajišťování zdravotních podmínek a pomůcek pro pacienty (klienty), příprava pacientů pro ústavní péči a pro zařízení sociální intervence (léčebny dlouhodobě nemocných, dětské domovy, domovy důchodců). Zajišťování sociálně-právního poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům za využití údajů ze zdravotnické dokumentace, lékařských a sesterských vizit.
  2. Zajišťování sociálních potřeb u obzvlášť těžce nemocných a postižených osob v domácím ošetřování bez odborného dohledu, například po centrálních mozkových příhodách, po úrazech, při připojení na dýchacích přístrojích, na dialyzačních přístrojích a při apalických syndromech.

11. platová třída

  1. Provádění nejnáročnějších zdravotně-sociálních činností bez odborného dohledu, například hodnocení biopsychosociálního stavu pacienta (klienta) a na jeho základě a s využitím údajů ze zdravotnické dokumentace navrhování následné péče.
  2. Metodické usměrňování a koordinace zdravotně-sociální péče ve vymezené územní působnosti nebo v rámci většího organizačního celku. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru. Zajišťování systému kvality zdravotně-sociální péče.

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *