Na jakou mzdu a plat má právo zedník?

„Upeč třeba chleba, postav třeba zeď. Žal se krásně vstřebá, začni s tím hned teď,“ zpívají pracanti ve známé české pohádce. Zedník opravdu vzdáleně připomíná pekaře, jenomže používá jiné ingredience a místo rohlíků servíruje klíče od nového bydlení. Bohužel průměrná mzda ve stavebnictví je oproti ostatním oborům poměrně mizerná. Na druhou stranu, Český statistický úřad uvádí, že průměrná hodinová mzda zedníka přesáhla 178 Kč!

  • V soukromých společnostech (s.r.o., a.s. apod.) mají zaměstnanci garantované zaručené mzdy.
  • Ve veřejném sektoru (příspěvkové organizaci apod.) pobírá zedník plat podle platové tabulky.

Zedník v soukromé společnosti

Vyhledávač Úřadu práce ukazuje, že některé stavební firmy nabízejí zaměstnancům menší, než minimální mzdu! Podle zákona přitom musejí dodržovat kolektivní smlouvu, uzavřenou mezi odbory a zaměstnavateli. Vládní nařízení č. 567/2006 Sb. navíc zařazuje zedníky do 1., 2., 3., nebo 4. skupiny prací, podle nejtěžší vykonávané činnosti. Vláda zároveň stanovuje sazby takzvané zaručené mzdy, pod kterou nesmí výplata za standardní pracovní dobu klesnout!

ZARUČENÁ MZDA 2016/2017Invalidé v r. 2016Zdraví v r. 2016Všichni v r. 2017
Skupina pracíPlatová třídaKč/hod.Kč/měsícKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1. a 2.55,109 30058,709 90066,0011 000
2.3. a 4.60,9010 30064,8010 90072,9012 200
3.5. a 6.67,2011 30071,6012 10080,5013 400
4.7. a 8.74,2012 50079,0013 30088,8014 800
5.9. a 10.81,9013 80087,2014 70098,1016 400
6.11. a 12.90,5015 30096,3016 200108,3018 100
7.13. a 14.99,9016 800106,3017 900119,6019 900
8.15. a 16.110,3018 600117,4019 800132,0022 000
  • 2. skupina prací například znamená: „Kopáčské práce při hloubení stavebních rýh, jam a průkopů bez pažení.“
  • 3. skupina prací například znamená: „Výroba, opravy a montáž tvarově nejsložitějších klempířských výrobků, například střešních žlabů, krytiny a dalších prvků z měděného a hliníkového plechu.“
  • 4. skupina prací například znamená: „Rozměřování a zakládání všech druhů zdiva s členitými základy podle stavebních výkresů, vynášení výšek, provádění a kontrola zdiva při křížení a podobně.“

Plat zedníka ve veřejném sektoru

V oficiálním katalogu pracíZEDNÍK číslo 2.11.04. Pokud pracujete přímo pro obec, příspěvkovou organizaci (nemocnici, školu) nebo jinou veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí zedník.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: Zdění lícového zdiva z cihel, tvárnic i luxferů.“

4. platová třída

1. Vyzdívání příček a přizdívek ze všech druhů materiálu včetně provádění a oprav omítek zatřených na ostro.

2. Betonování stavebních konstrukcí z prostého betonu.

5. platová třída

1. Zdění lícového zdiva z cihel, tvárnic i luxferů.

2. Provádění a opravy jednovrstvých omítek hladkých.

3. Provádění a opravy vnitřních dlažeb.

4. Betonování stavebních konstrukcí se složitou a hustou výztuží (do 90 kg/m3), nosných zdí, průvlaků, pilířů a říms.)

5. Bourání nosných konstrukcí objektu (nosných zdí, základů, překladů, samonosných schodů, kleneb, stropů apod.) s příslušným zajišťováním.

6. platová třída

1. Vyzdívání režného zdiva a jednoduchých kleneb.

2. Provádění a opravy omítek cementových hlazených ocelovým hladítkem, štukových a šlechtěných škrábaných.

3. Provádění a opravy kombinovaných vnitřních dlažeb a obkladů různými druhy materiálů.

4. Betonování stavebních konstrukcí se složitou a hustou výztuží (nad 90 kg/m3).

5. Provádění zednických oprav kašen, krbů a jiných architektonických částí dekorací kašírováním, tupováním, stříkáním a škrábáním podle požadovaného druhu dekorace.

6. Vyzdívání, úpravy a doplňování historických vazeb cihlového a kamenného zdiva se spárováním předepsaným způsobem a napojováním na původní zdivo.

7. platová třída

1. Rozměřování a zakládání všech druhů zdiva podle stavebních výkresů v členitých základech, vynášení výšek, rozměřování otvorů, provádění a kontrola vazeb zdiva při křížení, v dutinovém zdivu a podobně.

2. Provádění a opravy venkovních obkladů nebo vnitřních dlažeb mramorovými nebo jinými kamennými prvky.

3. Výměna nosných sloupů a pilířů s vyzdíváním, dozdíváním a rekonstrukcí profilových kamenných a cihelných prvků.

4. Vyzdívání a opravy cihelných a kachlových pecí.

8. platová třída

1. Sanace historických zděných konstrukcí, například spínáním narušeného zdiva a kleneb, vyrovnáváním vychýleného zdiva a deformovaných kleneb s případným doplňováním podstatných částí zpevňování základů nebo jejich obnovování, při použití tradičních technologií a se znalostí historických materiálů.

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *