decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Jaroš: Vždycky jsem měl rád české výtvarné umění. Tohle jsou "Tři blázni" od …

Vždycky jsem měl rád české výtvarné umění. Tohle jsou "Tři blázni" od Jindřicha Štyrského z roku 1921. Štyrský byl titán kubismu, expresionismu a svého vlastního artificielismu. Mimochodem, zemřel v chudobě, v jeho pozůstalosti byla hotovost ve výši 92,20 Kč a – jak napsal notář – "6 obrazů surrealistických, neprodejných". Dnes se jeho díla jako Krajina v oblacích draží za 10 miliónů Kč a výš.

Ale proč vám to píšu. Podívejte se na ty Tři blázny – neznáte toho prostředního odněkud? Tomu se řekne umělec nadaný vizí!

Další komentáře od Martina Jaroše:

loading
×