decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Srovnání cen plynu pro rok 2014

(Pozor! Aktuální žebříček najdete pod TÍMTO odkazem!) Meziroční srovnání zase ukazuje, že pořadí největších dodavatelů zůstává dlouhodobě víceméně stejné. Koncová cena plynu odráží obchodníkovu strategii: Levná komodita bývá atraktivnější, dražší komodita díky vyšším maržím usnadňuje propagaci a zákaznický servis.

 ČR ohřevPraha ohřevJih ohřevČR topeníPraha topeníJih topení
RWE Energie1.831.731.971.611.551.71
Pražská plynárenská2.142.052.291.511.451.61
ČEZ Prodej1.741.951.711.531.381.42
E.ON Energie1.681.591.81.411.351.49
Bohemia Energy1.811.991.711.571.381.41
Centropol Energy1.771.851.711.541.341.4
Lama Energy1.811.911.781.481.341.48
X Energie1.81.981.71.561.371.4
Comfort Energy1.691.821.71.451.31.4
Průměr1.811.871.821.521.381.48

Ceny plynu účinné k 30.10.2014 jsou vyjádřené v Kč/kWh, včetně všech poplatků a daní. Kilowatthodina (kWh) odpovídá asi půlhodinovému vaření nad hořákem plynového sporáku. Kvůli členité plynovodní síti musíme zohlednit domovskou lokalitu a spotřebu. V závorce vysvětleme zkratky: ČR (většina ČR – region RWE GasNet), Praha (hlavní město – Pražská plynárenská Distribuce), Jih (Jihočeský kraj – E.ON Distribuce); ohřev (vaření a ohřev vody, uvažujeme spotřebu 5 000 kWh/rok), topení (vytápění, 18 000 kWh/rok). Srovnáváme ceníky pojmenované Standard nebo standardní (RWE Energie, Pražská plynárenská, E.ON Energie, Lama energy, X Energie), Comfort A (ČEZ Prodej), Garance (Bohemia Energy entity), Optimum (Centropol Energy), Prim (Comfort Energy).

ČSOB: půjčka pro důvěřivé čutálisty?

ČSOB půjčka“Druhý poločas bez úroků, to je góóól! 0% úrok v 2. polovině splácení,” láká ČSOB na svoji půjčku a slogan doprovází fotografií jásajících fotbalistů. Bude zákazník ve druhém poločasu skutečně splácet jenom částku, kterou si půjčil, to znamená úplně bez úroků? Stačí zkontrolovat modelové příklady, které uvádí samotná ČSOB drobným písmem pod hlavní líbivou nabídkou.

1. příklad: ČSOB Flexi půjčka na cokoliv

Když si půjčíte 100 000 korun s tím, že odvedete 48 měsíčních splátek, jak si představujete nulový úrok ve druhém poločasu? Jednoduše vydělme poloviční hodnoty, tedy zbývajících 50 000 korun zbývajícími 24 měsíci, a mělo by vyjít 2 084 Kč. Jenomže ČSOB sama v popisu modelového příkladu přiznává, že chce ve druhém poločasu měsíční splátku 2 370 Kč, tedy o 13,7 % více! Raději přiložme doslovný popis z propagačních materiálů ČSOB:

Reprezentativní příklad ČSOB Flexi půjčka na cokoliv: Při celkové výši úvěru 100 000 Kč a době splácení 48 měsíců je úroková sazba 13,9 % p.a., RPSN 16,2 %, výše měsíční splátky 2 728 Kč a celková částka splatná klientem je 130 944 Kč. V případě splnění podmínek pro přiznání 0 % úrokové sazby v druhé polovině splácení bude RPSN 11,2 %, úroková sazba pro 1.-24. splátku 13,9 % a pro 25.–48. splátku 0 %. Měsíční splátka pro 1.–24. splátku 2 728 Kč a pro 25.-48. splátku 2 370 Kč. Celková částka k úhradě 122 352 Kč. Výše splátky platí za předpokladu čerpání úvěru 15. den v měsíci s první splátkou 16. den měsíce následujícího. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

2. test: ČSOB Flexi konsolidace

Zkontrolujme jinou situaci. Pokud si vypůjčíte 200 000 korun za protihodnotu 96 měsíčních splátek, jak byste interpretovali nulový úrok ve druhém poločase? Opět vydělme poloviční hodnoty, tedy 100 000 korun 48 měsíci, a dostaneme zase hezkou částku 2 084 Kč. Ovšem ČSOB znovu drobným písmem přiznává podstatně jinačí sumu 2 606 Kč, což dělá dokonce o 25 % více! Připojme doslovný přepis z plakátů a internetových stránek ČSOB:

Reprezentativní příklad ČSOB Flexi konsolidace: Při celkové výši úvěru 200 000 Kč a době splácení 96 měsíců je úroková sazba 12,9 % p.a., RPSN 14,3 %, výše měsíční splátky 3 351 Kč a celková částka splatná klientem je 321 696 Kč. V případě splnění podmínek pro přiznání 0 % úrokové sazby v druhé polovině splácení bude RPSN 11,2 %, úroková sazba pro 1.-48. splátku 12,9 % a pro 49.–96. splátku 0 %. Měsíční splátka pro 1.–48. splátku 3 351 Kč a pro 49.-96. splátku 2 606 Kč. Celková částka k úhradě 285 936 Kč. Výše splátky platí za předpokladu čerpání úvěru 15. den v měsíci s první splátkou 16. den měsíce následujícího. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Státní rozpočet České republiky 2015

Vládní koalice schválila nejdůležitější zákon roku. Socialisté, hnutí Ano a lidovci mají většinu v obou komorách Parlamentu, a ani prezident Miloš Zeman zřejmě nebude bránit, aby nový státní rozpočet nabyl účinnosti. Česká republika má v roce 2015 hospodařit se stomiliardovým schodkem, což začíná být dlouhodobým standardem.


Graf vyjadřuje skutečný schodek státního rozpočtu ČR v jednotlivých letech, v miliardách Kč. Zároveň sleduje růst celkového státního dluhu, který v roce 1996 představoval 8,6 % HDP, zatímco v letech 2012 a 2013 vystoupil na 41,2 % hrubého domácího produktu (celkového bohatství vyrobeného v tuzemsku za rok, vyjádřeného penězi). Zdroj: Český statistický úřad a Ministerstvo financí

Souhrnný státní rozpočet ČR pro rok 2015

Celková bilance ukazuje, že finanční možnosti českého státu jsou poměrně omezené. V tuzemsku působí několik nadnárodních korporací, které mají vyšší obrat – například Tesco PLC. Vláda navíc plánuje nižší příjmy, než výdaje, jejichž převis řeší navýšením dluhopisů. Prozkoumejme blíže, jakou strukturu má deficitní státní rozpočet ČR pro rok 2015.

PŘÍJMY státního rozpočtu * 1 118 502 294 998 Kč
VÝDAJE státního rozpočtu * 1 218 502 294 998 Kč
SCHODEK
– 100 000 000 000 Kč
Financování schodku:
Zvýšení stavu státních dluhopisů 101 416 800 000
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů 0
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv * – 1 416 800 000

S jakými příjmy počítá státní rozpočet v roce 2015?

Většinu veřejné kasy naplní daňoví poplatníci. Více než třetinu příjmů zajišťuje sociální pojištění, včetně příspěvků na politiku zaměstnanosti. Zbývají nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a jiné transfery, plynoucí především z rozpočtu Evropské Unie (86,7 miliard Kč).

Nejširší příjmová kolonka státního rozpočtu nese jméno Všeobecná pokladní správa a zahrnuje například rezervy pro krizové situace, stavební spoření, státní záruky a investiční pobídky, financuje kraje vyjma hlavního města a odvádí příspěvky Evropské Unii (39 miliard Kč). Sociálním pojištěním, hlavně na povinnou mezigenerační solidaritu získává prostředky další velký výběrčí: Ministerstvo práce. Miliardovými částkami obohacuje státní rozpočet většina vládních rezortů.

DANĚ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DALŠÍ PŘÍJMY
Všeobecná pokladní správa 571 301 600 000 0 19 249 580 000
Operace státních finančních aktiv * 1 500 000 000 0 1 731 000 000
Ministerstvo práce a sociálních věcí 609 349 000 389 751 187 582 6 309 626 935
Ministerstvo zahraničních věcí 550 000 000 0 50 000 000
Český úřad zeměměřický a katastrální 470 000 000 0 110 000 000
Energetický regulační úřad 203 114 000 0 6 000 000
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 170 000 000 0 400 000
Ministerstvo dopravy 80 000 000 0 6 090 434 199
Úřad průmyslového vlastnictví 80 000 000 0 147 099 845
Ministerstvo průmyslu a obchodu 27 000 000 0 19 009 762 306
Ministerstvo financí 25 620 000 539 721 673 3 909 680 624
Ministerstvo zdravotnictví 20 000 000 0 2 542 011 572
Český telekomunikační úřad 17 815 000 0 1 080 017 886
Ministerstvo vnitra 13 000 000 6 103 423 412 1 683 966 457
Ministerstvo zemědělství 6 200 000 0 44 087 787 832
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 4 050 000 0 2 500 000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 4 000 000 0 1 500 000
Ministerstvo pro místní rozvoj 1 300 000 0 12 359 916 701
Ministerstvo životního prostředí 900 000 0 7 325 291 156
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 400 000 0 7 187 380 724
Národní bezpečnostní úřad 250 000 0 550 000
Ministerstvo obrany 100 000 3 300 203 772 234 508 580
Český báňský úřad 50 000 0 2 550 000
Ministerstvo kultury 10 000 0 264 691 000
Kancelář prezidenta republiky 0 0 60 000
Poslanecká sněmovna Parlamentu 0 0 16 000 000
Senát Parlamentu 0 0 2 500 000
Úřad vlády České republiky 0 0 38 689 443
Bezpečnostní informační služba 0 0 136 300 000
Kancelář veřejného ochránce práv 0 0 7 302 092
Grantová agentura České republiky 0 0 0
Ministerstvo spravedlnosti 0 778 906 297 2 002 336 527
Úřad pro ochranu osobních údajů 0 0 0
Český statistický úřad 0 0 16 154 350
Ústav pro studium totalitních režimů 0 0 0
Ústavní soud 0 0 0
Akademie věd České republiky 0 0 0
Správa státních hmotných rezerv 0 0 90 000 000
Generální inspekce bezpečnostních sborů 0 42 181 551 0
Technologická agentura České republiky 0 0 5 975 482
Nejvyšší kontrolní úřad 0 0 339 000
Státní dluh 0 0 7 200 000 000
CELKEM 575 084 758 000 Kč 400 515 624 287 Kč 142 901 912 711 Kč

Očekávané výdaje státního rozpočtu v roce 2015

Česká republika přenechává skoro polovinu svých příjmů Ministerstvu práce a sociálních věcí. Více než třetina vybraných veřejných peněz připadá na dávky důchodového pojištění. Například nezaměstnaným státní rozpočet formou podpory přiznává necelé 1 %, Ministerstvu kultury ještě méně.

Ministerstvo práce a sociálních věcí 533 161 588 191
Všeobecná pokladní správa 143 099 433 761
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 135 873 229 485
Státní dluh 65 802 690 245
Ministerstvo vnitra 55 040 163 816
Ministerstvo zemědělství 52 696 718 740
Ministerstvo obrany 43 562 018 374
Ministerstvo průmyslu a obchodu 38 695 780 959
Ministerstvo dopravy 35 733 242 867
Ministerstvo spravedlnosti 23 260 758 312
Ministerstvo financí 17 112 923 698
Ministerstvo pro místní rozvoj 14 718 872 252
Ministerstvo kultury 10 850 867 697
Ministerstvo životního prostředí 9 390 219 590
Ministerstvo zdravotnictví 6 776 407 086
Ministerstvo zahraničních věcí 6 298 932 145
Akademie věd České republiky 4 521 548 626
Grantová agentura České republiky 3 682 192 274
Technologická agentura České republiky 2 864 262 131
Český úřad zeměměřický a katastrální 2 797 199 994
Správa státních hmotných rezerv 2 244 059 157
Operace státních finančních aktiv * 1 814 200 000
Bezpečnostní informační služba 1 207 324 000
Poslanecká sněmovna Parlamentu 1 068 103 340
Český statistický úřad 918 066 206
Úřad vlády České republiky 771 127 087
Český telekomunikační úřad 765 953 425
Senát Parlamentu 519 447 409
Nejvyšší kontrolní úřad 507 428 172
Kancelář prezidenta republiky 386 787 764
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 358 464 645
Národní bezpečnostní úřad 322 542 994
Generální inspekce bezpečnostních sborů 264 518 267
Energetický regulační úřad 235 857 537
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 235 273 004
Ústavní soud 167 425 239
Úřad průmyslového vlastnictví 166 395 155
Ústav pro studium totalitních režimů 161 451 757
Úřad pro ochranu osobních údajů 148 073 260
Český báňský úřad 135 050 954
Kancelář veřejného ochránce práv 111 225 036
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 54 470 347
CELKEM 1 218 502 294 998 Kč

*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Státní rozpočet ČR 2015 ještě neprošel celým legislativním procesem, schvalování zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 lze sledovat ZDE.

České výrobky nejčastěji v Penny a Globusu

Milujeme vaši zemi a preferujeme místní produkty, hlásají mnozí prodejci, ačkoli centrálu mají často v zahraničí. České výrobky jsou v módě, ale podbízivé přísliby nemusejí odpovídat skutečnosti. Při průzkumu velkých obchodních řetězců jsme sledovali také původ potravin, a nyní můžeme sestavit žebříček. České výrobky jsme nejčastěji našli v supermarketech Penny Market a Globus. Domácí produkce převažovala také v nabídce řetězců Coop, Billa, Interspar, Kaufland, Albert a Lidl. Tuzemské potraviny naopak byly menšinou v Tescu.


Průzkum jsme provedli ve 3. čtvrtletí roku 2014. Namátkou vybrané pobočky každého řetězce jsme navštívili v hlavním, krajském a okresním městě. Započítali jsme vždycky nejlevnější alternativu brambor, česneku, cibule, jablek, rajčat, mrkve, medu, mléka, másla, kuřecího masa, vajíček, cukru, piva, chleba, mouky, kávy, rohlíků a soli. Vyloučili jsme tak případy, kdy prodejce sice vystavuje několik kousků tuzemských potravin, ale hned vedle nabízí pořádnou hromadu stejných zahraničních potravin, které zdobí vlastním logem a malinko levnější cenovkou. Podíl produktů, na kterých byl uvedený tuzemský výrobce, jsme zaokrouhlili na desítky procent, protože drobnější rozdíly mohly být náhodné.

Co jsou vlastně “české výrobky”?

Ideálně bychom mohli uvádět pouze kvalitní zboží, které bylo zhotovené v Čechách, na Moravě nebo ve Slezsku – zkrátka v České republice. Podobně chápou pojem české výrobky například projekty Klasa Ministerstva zemědělství, Český výrobek Potravinářské komory ČR, Český výrobek s.r.o., Náš grunt s.r.o. nebo Nadační fond Český výrobek, které místní tvorbu všelijak propagují a prodávají. Jenomže dnešní globální trh umožňuje, aby bylo zboží vyrobeno na opačném konci světa, upraveno jinde a teprve zabaleno tady.

Abychom situaci zjednodušili, započítáváme potraviny, jejichž oficiální výrobce má sídlo v České republice. Stejně široce interpretuje klíčový pojem zákon o ochraně spotřebitele. Výrobcem je podle našich legislativců “podnikatel, který zhotovil výrobek anebo jeho součást nebo poskytl služby, který vytěžil prvotní surovinu nebo ji dále zpracoval, anebo který se za výrobce označil”. Zdánlivě bezbřehá formulace má jistý smysl, neboť oficiálnímu producentovi vznikají vážné závazky. Výrobce se například “dopustí správního deliktu tím, že vyrábí výrobky nebezpečné svou zaměnitelností s potravinami”.

- PAGE 1 OF 5 -

Next Page ⇀

loading
×