decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Turbo Max Blue: varovná recenze

Mužské přirození odnepaměti inspiruje lidskou fantazii a lidovou slovesnost. Všichni víme, co znamenají zdánlivě nevinná úsloví “na velikosti nezáleží” nebo “s malým kašpárkem lze hrát velké divadlo”. Vděčným námětem fórků i seriózních článků jsou “modré pilulky”, afrodiziaka a podobně. Internetem aktuálně problikávají reklamy, podle kterých mužský pohlavní orgán úžasně vyroste díky náplasti Turbo Max Blue.

“Výsledky jsou neuvěřitelné: Muži, kteří používají Turbo Max Blue náplasti mají mimořádně vysoké libido, silnější a delší erekce, silnější orgasmy a větší penis až o 6,4 cm při erekci!,” tvrdí prodejní stránka. Trošku připomíná weby, které nabízejí nebezpečné krémy, neúčinné tabletky na hubnutí a růst svalové hmoty. Prodejní stránka například tvrdí, že Turbo Max Blue zmiňují světoznámá média, jako CNN, BBC nebo Newsweek. ZDE, ZDE a ZDE vidíme, že uvedená periodika podezřelé náplasti nikde nepopisují!

Kdo vlastně prodává náplast Turbo Max Blue?

Obchodní podmínky přiznávají, že internetová stránka možná obsahuje nepravdy: “Existuje možnost, že prodávající kvůli rychlým změnám charakteristik výrobku, dodacích lhůt nebo cen nestihne včas změnit informace na webové stránce.” Takže nevíme jistě, jestli Turbo Max Blue stojí uvedených 1 099 Kč, anebo třeba 10 990 Kč! Reklamace vadného zboží prakticky není možná. Jakmile totiž náplast použijete, peníze zpátky nedostanete: “Kupující může vyměnit koupené zboží jen pokud je zboží nepoškozené, v originálním obalu a nepoužité.”

Kdo vlastně zaručuje, že Turbo Max Blue není jenom obyčejná, naprosto neúčinná samolepka? Obchodní podmínky uvádějí následující firmu: “TV Prodaja d.o.o., Dunajska 113, 1000, Ljubljana, DŠ: SI49268341, MŠ: 2262380.” Jenomže slovinský obchodní rejstřík žádnou takovou firmu nezná! Subjekt podobného názvu najdeme v chorvatském obchodním rejstříku: “STUDIO MODERNA – TV PRODAJA d.o.o.” Ovšem tahle firma neprodává žádné náplasti Turbo Max Blue, nýbrž běžné domácí potřeby, například nádobí.

Turbo Max Blue vymyslel génius, nebo podvodník

Jak upozorňují diskutéři v různých fórech, nic nenasvědčuje tomu, že podivné nálepky způsobí revoluci v ložnicích. Kdyby někdo opravdu objevil geniální způsob, jak zvětšovat části lidského organismu (například malý nos, krátké nohy, zakrnělý mozek), velmi rychle zbohatne a jeho produkt najdeme ve všech profesionálních lékárnách. Bizarní internetová stránka posiluje podezření, že “Turbo Max Blue” propagují spíše podvodníčci, kteří chtějí rychle vylákat z důvěřivců peníze, a jako protihodnotu anonymně poslat obyčejný flastr.

Svůj intimní život zlepšíme, když omezíme konzumaci drog a stres, budeme sportovat a dělat, co nás baví, dostatečně odpočívat a jíst zdravě! :-)

Kolik vydělává (mzdová) účetní?

Ve finančním sektoru dlouhodobě převažují ženy. Početní přesilovku domněle slabšího pohlaví dokládá podrobná studie, stejně jako primitivní dojmologie. Schválně prošmátrejme svoji paměť: Jak často vyřizují firemní účetnictví ženy, a jak často muži? Dneska ponechme stranou tezi, že také rodinnou kasu častěji spravují partnerky. Raději srovnejme, kolik normálně vydělává účetní a mzdová účetní. Uvidíme, že těmto zdánlivě totožným profesím přísluší odlišná pole působnosti.

Zaručené výdělky v soukromé firmě

Zaměstnavatelům někdy postačují zkušenosti se mzdovou agendou. Častěji požadují alespoň středoškolské vzdělání ekonomického směru, znalost daňové problematiky, podvojného účetnictví, některého účetního softwaru (Helios, Pohoda) nebo jiného informačního systému (ERP – SAP), jazykovou vybavenost apod. Úřad práce registruje poměrně velkou poptávku.

Uplatnění nabízejí hlavně obchodní společnosti, ve kterých zaměstnanci dostávají mzdu. Inzerovaný hrubý měsíční výdělek osciluje mezi 15 000 a 35 000 Kč. Podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb. musí účetní dostávat aspoň takzvanou zaručenou mzdu, jejíž sazby odrážejí náročnost práce. Účetnictví spadá do 3. až 6. skupiny prací: více ZDE.

ZARUČENÁ MZDA 2018/201920182019
SkupinaTřídaKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1.+2.73,2012.20079,8013.350
2.3.+4.80,8013.50088,1014.740
3.5.+6.89,2014.90097,3016.280
4.7.+8.98,5016.400107,4017.970
5.9.+10.108,8018.100118,6019.850
6.11.+12.120,1020.000130,9021.900
7.13.+14.132,6022.100144,5024.180
8.15.+16.146,4024.400159,6026.700

(Mzdová) účetní ve veřejné sféře

A nyní speciálně STÁTNÍ SEKTOR: Oficiální Katalog prací ve veřejných službách rozlišuje povolání MZDOVÁ ÚČETNÍ (číslo 1.02.02) a ÚČETNÍ (číslo 1.02.03). Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, dostáváte základní hrubý plat podle tabulky, určené vašemu zaměstnavateli. Jinou stupnici má například úřad státní správy, jinou příspěvková organizace. Všechny aktuální tabulky najdete ZDE, zákonné příplatky naleznete ZDE. Abychom určili základní hrubý plat (mzdové) účetní, potřebujeme ještě znát platový stupeň (počet započitatelných let praxe) a platovou třídu, která odráží nejtěžší vykonávanou práci.

Pozor! Abychom byli zařazení do vyšší platové třídy, nemusíme vykonávat všechny činnosti, které pod ni spadají. Stačí, když vyhovujeme aspoň jedné odrážce, například: „Provádění dokladových inventur a pořizování inventurních soupisů.“ K hrubému základu obyčejně patří osobní ohodnocení (do 50 % nejvyššího tarifu dané platové třídy), příplatky za přesčasy, za ztížené pracovní prostředí, za vedení apod.

MZDOVÁ ÚČETNÍ má na starosti výplaty

Mzdová účetní v 7. platové třídě

 1. Příprava a zpracovávání údajů a provádění dalších úkonů k výpočtu výše platu, náhrad platu, případně dalších plnění, dávek nemocenského pojištění, k zajišťování srážek z platu, ke zjišťování výpočtu a odvodu daně z příjmu, pojistného na sociální a všeobecné zdravotní pojištění zaměstnanců (příslušníků) včetně systematického vedení a archivování těchto a souvisejících údajů. Provádění registračních a oznamovacích činností a vztahů, týkajících se zaměstnanců organizace.

Mzdová účetní v 8. platové třídě

 1. Výpočet výše platu, zajišťování výplaty, zúčtovávání platu, náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, výpočet a provádění srážek z platu, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců a pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

Mzdová účetní v 9. platové třídě

 1. Koordinace nebo metodické usměrňování výpočtu, výplaty a zúčtování platu, náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, srážek z platu, agendy daní ze závislé činnosti a pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
 2. Výpočet výše platu, zajišťování výplaty a zúčtování platu, náhrad platu, nemocenského a dalších plnění, výpočet a provádění srážek z platu, výpočet náhrad zvýšených životních nákladů, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti, pojistného na sociální a zdravotní pojištění, a to převážně pro zaměstnance s pravidelným pracovištěm v zahraničí.

Mzdová účetní v 10. platové třídě

 1. Metodické usměrňování způsobu aplikace právních předpisů, zavádění speciálních postupů nad rámec obecných úprav a zajišťování správnosti programů upravujících výpočet, výplatu a zúčtování platu, poskytování náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, problematiku daní z příjmů ze závislé činnosti, nemocenského pojištění, pojistného na sociální a zdravotní pojištění a dalších právních předpisů podle specifických podmínek zaměstnavatele, definice komplexních výstupních sestav, zastupování  zaměstnavatele v dané oblasti při jednáních s vnějšími orgány a poskytování konzultací zaměstnancům.

ÚČETNÍ vyřizuje faktury, daně a další závazky

Účetní v 6. platové třídě

 1. Komplexní zajišťování fakturace v organizaci.
 2. Výpočet cestovních náhrad podle zvláštního předpisu.

Účetní v 7. platové třídě

 1. Provádění dokladových inventur a pořizování inventurních soupisů.
 2. Zajišťování podkladů ke zjištění, výpočtu a placení daní, například pro stanovování základu daně a výpočet daně z účetních záznamů, provádění registračních a oznamovacích činností a zajišťování dalších vztahů se správci daní.

Účetní v 8. platové třídě

 1. Provádění účetních záznamů na jednotlivých syntetických nebo analytických účtech a podrozvahových účtech. Zpracovávání průkazných účetních záznamů a provádění zápisů v účetních knihách. Správa dílčích číselníků pro vedení účetnictví v návaznosti na povinnosti dané účetní jednotce zákonem o účetnictví. Vedení knihy analytických účtů pro účely dílčích agend účetnictví v rámci účetní jednotky.
 2. Samostatné zajišťování agendy daně z příjmu, daně z přidané hodnoty a zajišťování daňového řízení se správcem daně.
 3. Zajišťování inventarizace majetku a závazků.

Účetní v 9. platové třídě

 1. Komplexní a samostatné účtování v rámci uceleného okruhu účetnictví, například majetku, zúčtovacích vztahů, pohledávek a závazků včetně dluhů, zúčtovávání daní a dotací a finančních prostředků a zdrojů včetně řešení případů porušení povinnosti podle zákona o účetnictví s příslušnými orgány. Sledování a provádění účetních záznamů o pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních účtech včetně kontroly bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou.
 2. Vedení účetních knih, například deníku, hlavní knihy, knihy analytických účtů a knihy podrozvahových účtů, jejich otevírání a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu.
 3. Zjišťování a zadávání údajů v rámci účetních záznamů sestavovaných a předávaných účetní jednotkou do Centrálního systému účetních informací státu pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku například sestavování Pomocného analytického přehledu.
 4. Samostatné zajišťování agendy daně z přidané hodnoty ve vztahu k zahraničí.

Účetní v 10. platové třídě

 1. Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky včetně vedení účetních knih a sestavování účetní závěrky za účelem jejího předávání do Centrálního systému účetních informací státu.
 2. Komplexní a samostatné účtování složitých účetních operací v rámci uceleného okruhu účetnictví účetní jednotky s hodnotou aktiv celkem (brutto) převyšující 500000000 Kč, zejména dlouhodobého majetku, jeho přeceňování na reálnou hodnotu, časové rozlišování investičních transferů, dále záloh na transfery, jejich vyúčtovávání a časové rozlišování.

Účetní v 11. platové třídě

 1. Stanovování metodiky účetnictví, způsobů oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, způsobu získávání údajů pro monitorování a řízení veřejných financí, dále uspořádání položek účetní závěrky a jejich obsahového vymezení.
 2. Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky s hodnotou aktiv celkem (brutto) převyšující 500000000 Kč včetně vedení účetních knih a sestavování účetní závěrky a jejího předávání do Centrálního systému účetních informací státu.
 3. Zabezpečení analytických a metodických prací nad daty účetní závěrky a dalších účetních záznamů včetně Pomocného analytického přehledu předávanými pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku do Centrálního systému účetních informací státu, a to včetně předkládání návrhů opatření.

Účetní ve 12. platové třídě

 1. Koordinace sestavování účetní závěrky a dalších účetních záznamů včetně Pomocného analytického přehledu rezortem, krajem, hlavním městem Prahou nebo územně členěným statutárním městem pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku, a to včetně poskytování metodické podpory jimi zřízeným účetním jednotkám.
 2. Metodické usměrňování aplikace zákona o účetnictví a Českých účetních standardů na úrovni kraje nebo hlavního města Prahy v rámci zajišťování metodické podpory pro vybrané účetní jednotky na území příslušného kraje nebo pro městské části hlavního města Prahy.
 3. Provádění analytických a metodických prací v oboru účetnictví, součinnost s daňovými odbory na metodice statistiky a vyhodnocování obvyklých cen majetku.

TestoMax: záchrana mužů, nebo předražené placebo?

jan_smetana-testomaxModerátor veřejnoprávní televize propaguje výrobek, který údajně vyřeší diskrétní mužské potíže. “TestoMax je přírodní produkt, speciálně vyvinutý pro udržení přirozené hladiny testosteronu v těle,” slibuje prodejní internetová stránka. Potravinový doplněk údajně řeší podrážděnost, vyčerpanost, tloustnutí, a navíc povzbuzuje sexualitu mužů, kteří po 30. roce života procházejí přirozenou a často únavnou hormonální změnou. TestoMax podle svých slov užívá moderátor České televize Jan Smetana, pózující reklamnímu fotografovi se šťastným výrazem a basketbalovým míčem (vizte fotografii vpravo – zdroj: testomax.cz). Co vlastně tabletky obsahují?

Pískavice, zinek, hořčík… TestoMax obsahuje levné, dostupné látky

Prodejce vyjmenovává poměrně laciné ingredience. Pískavice řeckého sena normálně stojí kolem 31 Kč/100 g. Vitamín B6 najdeme například v mase. Když koupíme kvalitní kilogramové kuře za stovku, získáme navíc asi 15 mg zinku, přičemž Ministerstvo zdravotnictví doporučuje denní dávku 10 mg (450/2004 Sb.). Koncentrovanou tabletu lze koupit v lékárně za korunu. TestoMax dále obsahuje hořčík, který běžně čerpáme z různého ovoce, ale také z oříšků: Za dvacku nakoupíme tolik datlí, že dostaneme solidní přísun hořčíku. Nic více marketéři TestoMaxu neuvádějí. Co stojí směs uvedených látek, a kolik váží jedno balení?

Internetové stránky váhu neprozrazují, a tak jsem vytočil bezplatnou telefonní linku 800 888 524. Hluboký, ze záznamu puštěný hlas mě nejdříve upozornil, že TestoMax užívají norští muži, kteří trpělivě čekali týdny až měsíce, než zpozorovali účinky. Potom zvedla telefon operátorka. “Dobrý den, kolik váží jedno balení TestoMaxu?,” zeptal jsem se. Operátorka nechápala, proč mě zrovna tahle informace zajímá. Já jsem nechápal, co nechápala. TestoMax není medicínský lék, ale ve své podstatě potravina, nebo spíše doplněk normálního jídla. Je divné poměřovat cenu obsahem a váhou zboží?

TestoMax stojí 298 korun českých. Balení 30 kapslí váží 36 gramů

Zanedlouho operátorka telefonovala zpět: “Balení TestoMaxu má 36 gramů. Obsahuje 30 kapslí, denně užívejte 1 kapsli”. Ještě chvíli počítejme. Cena prvního balení činí 298 Kč, potom chodí “pravidelné zásilky” za 598 Kč. To znamená poměrně hodně peněz, jelikož protihodnotou je… TestoMax – lehounká kombinace laciných látek! Kdybychom raději nakoupili maso, brambory, datle, pískavici a doplňky od lékárníka, dostaneme stejné až několikanásobné dávky, a navíc se najíme! Proč norská společnost Norvital AS tenhle preparát nabízí? Těžko uvěřit, že by se moderátor veřejnoprávní televize podílel na pouhopouhém byznysu.

Seriózní zdroje potvrzují, že stárnoucím mužům ubývá testosteron, což může rozhodit organismus. Lékařská věda dokáže pohlavní hormon tělu vracet. Ale jak píše Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, “tato oblast medicíny je teprve na počátku a tento druh léčby není ještě zcela běžnou záležitostí, není vhodný pro každého a má také své kontraindikace a rizika”. Jaké místo tady zaujímá TestoMax? Možná představuje “placebo”. Třeba moderní muž potřebuje utratit hodně peněz, aby nabyl osvěžujícího pocitu, že investoval výhodně. Anebo jsou předchozí počty špatně? Pokud chcete přidat názor, využijte fórum pod článkem.

K tématu: Žádný z 10 lékařů nedoporučuje potravinové doplňky Spirulina a Chlorella.
Pozor na podvodné tablety CGA800 a Potenga Sex Power Increase a Men Solution Plus!

Little Caprice: Poznejte osobně českou celebritu č. 1

Little_CapriceHádejte, který občan České republiky získal nejvíce fanoušků na sociálních sítích! Karel Gott nebo Andrej Babiš mají za sebou populaci běžného krajského města. Ale existuje drobná, okatá brunetka, která oba předčí! Markéta Štroblová, známá jako Little Caprice, má na Facebooku a Twitteru dohromady přes 200 tisíc příznivců. Odkud přišla? Co a proč dělá natolik dobře, že je světovou hvězdou?

Než Markétu, alias Little Caprice poznáme blíže, předejděme případnému nedorozumění. Tento článek není vyjádřením obdivu, ani idealizací profesionální erotiky, a určitě nenabízí inspiraci mladým dívkám! Na druhou stranu, nezprostředkujeme ani rychlé, osamělé uspokojení. Jdeme střední cestou. Odkrýváme značku Little Caprice, abychom našli normální, a právě proto výjimečnou lidskou bytost. :-)

Než získala přezdívku Little Caprice, byla nutriční specialistkou

Markéta Štroblová se narodila 26. října, zřejmě roku 1988, na brněnském sídlišti Vinohrady. Máme přinejmenším pár indicií. Na komunitní stránce brněnské městské části Vinohrady lidé uvádějí, že “Little Caprice” chodila na tamní školu. A jisté jihomoravské město píše, že Markéta Štroblová, ročník 1988, trvalým bydlištěm v Brně-Vinohradech, má na úřadě uloženou písemnost. Sama přiznává, že ukázala světu svoji intimitu kvůli penězům.

“Vystudovala jsem na nutriční specialistku. Poté jsem začala pracoval ve stravovacím provozu a pohostinství,” vypráví Little Caprice na svém novém webu. Plat byl příliš nízký, a moje zaměstnání nevyžadovalo žádnou kreativitu. Začala jsem hledat jiné možnosti. Erotika mě vždycky zajímala. Když mi kamarád nabídl, abych zkusila číslo, souhlasila jsem,” pokračuje Little Caprice. Ovšem “zábava pro dospělé” byla tvrdá. Markétě po třech letech, v roce 2011 údajně selhaly ledviny a musela být hospitalizována.

Nejdřív jsem potkala “totálně špatné lidi”, přiznává Little Caprice

“V tomhle byznyse jsem bohužel nejdříve potkala naprosto špatné lidi. Po téhle ošklivé zkušenosti jsem dočasně skončila, dokud mi dobrý kamarád nedal kontakt na mého současného agenta. Začala jsem znovu, tentokrát lépe, jak se mně líbí a jak já chci.” Dřívější internetové stránky Little Caprice (littlecaprice.com) jsou momentálně zavřené, místo nich Markéta provozuje nový web pod svým občanským jménem. Podle Wikipedie má dvojče a profesně spolupracuje se svým životním partnerem.

Little Caprice znamená anglicky malý rozmar. Popřejme Markétě Štroblové, aby její osud skutečně nebyl rozmarný příliš. Ať může pracovat z tvůrčí vášně, nikoli kvůli penězům, ve svobodně vybraném oboru, nikoli z nouze. Nechť je v našich očích normální, a právě proto výjimečnou lidskou bytostí. :-)

- PAGE 1 OF 2 -

Next Page ⇀

loading
×