decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Turbo Max Blue: varovná recenze

Mužské přirození odnepaměti inspiruje lidskou fantazii a lidovou slovesnost. Všichni víme, co znamenají zdánlivě nevinná úsloví “na velikosti nezáleží” nebo “s malým kašpárkem lze hrát velké divadlo”. Vděčným námětem fórků i seriózních článků jsou “modré pilulky”, afrodiziaka a podobně. Internetem aktuálně problikávají reklamy, podle kterých mužský pohlavní orgán úžasně vyroste díky náplasti Turbo Max Blue.

“Výsledky jsou neuvěřitelné: Muži, kteří používají Turbo Max Blue náplasti mají mimořádně vysoké libido, silnější a delší erekce, silnější orgasmy a větší penis až o 6,4 cm při erekci!,” tvrdí prodejní stránka. Trošku připomíná weby, které nabízejí nebezpečné krémy, neúčinné tabletky na hubnutí a růst svalové hmoty. Prodejní stránka například tvrdí, že Turbo Max Blue zmiňují světoznámá média, jako CNN, BBC nebo Newsweek. ZDE, ZDE a ZDE vidíme, že uvedená periodika podezřelé náplasti nikde nepopisují!

Kdo vlastně prodává náplast Turbo Max Blue?

Obchodní podmínky přiznávají, že internetová stránka možná obsahuje nepravdy: “Existuje možnost, že prodávající kvůli rychlým změnám charakteristik výrobku, dodacích lhůt nebo cen nestihne včas změnit informace na webové stránce.” Takže nevíme jistě, jestli Turbo Max Blue stojí uvedených 1 099 Kč, anebo třeba 10 990 Kč! Reklamace vadného zboží prakticky není možná. Jakmile totiž náplast použijete, peníze zpátky nedostanete: “Kupující může vyměnit koupené zboží jen pokud je zboží nepoškozené, v originálním obalu a nepoužité.”

Kdo vlastně zaručuje, že Turbo Max Blue není jenom obyčejná, naprosto neúčinná samolepka? Obchodní podmínky uvádějí následující firmu: “TV Prodaja d.o.o., Dunajska 113, 1000, Ljubljana, DŠ: SI49268341, MŠ: 2262380.” Jenomže slovinský obchodní rejstřík žádnou takovou firmu nezná! Subjekt podobného názvu najdeme v chorvatském obchodním rejstříku: “STUDIO MODERNA – TV PRODAJA d.o.o.” Ovšem tahle firma neprodává žádné náplasti Turbo Max Blue, nýbrž běžné domácí potřeby, například nádobí.

Turbo Max Blue vymyslel génius, nebo podvodník

Jak upozorňují diskutéři v různých fórech, nic nenasvědčuje tomu, že podivné nálepky způsobí revoluci v ložnicích. Kdyby někdo opravdu objevil geniální způsob, jak zvětšovat části lidského organismu (například malý nos, krátké nohy, zakrnělý mozek), velmi rychle zbohatne a jeho produkt najdeme ve všech profesionálních lékárnách. Bizarní internetová stránka posiluje podezření, že “Turbo Max Blue” propagují spíše podvodníčci, kteří chtějí rychle vylákat z důvěřivců peníze, a jako protihodnotu anonymně poslat obyčejný flastr.

Svůj intimní život zlepšíme, když omezíme konzumaci drog a stres, budeme sportovat a dělat, co nás baví, dostatečně odpočívat a jíst zdravě :-). TIP: KLIKNĚTE SEM a přečtěte si, jakými způsoby bývá navozovaný ženský orgasmus a uspokojení!

Kolik vydělává (mzdová) účetní?

Ve finančním sektoru dlouhodobě převažují ženy. Početní přesilovku domněle slabšího pohlaví dokládá podrobná studie, stejně jako primitivní dojmologie. Schválně prošmátrejme svoji paměť: Jak často vyřizují firemní účetnictví ženy, a jak často muži? Dneska ponechme stranou tezi, že také rodinnou kasu častěji spravují partnerky. Raději srovnejme, kolik normálně vydělává účetní a mzdová účetní. Uvidíme, že těmto zdánlivě totožným profesím přísluší odlišná pole působnosti.

Zaměstnavatelům někdy postačují zkušenosti se mzdovou agendou. Častěji požadují alespoň středoškolské vzdělání ekonomického směru, znalost daňové problematiky, podvojného účetnictví, některého účetního softwaru (Helios, Pohoda) nebo jiného informačního systému (ERP – SAP), jazykovou vybavenost apod. Úřad práce registruje poměrně velkou poptávku.

Uplatnění nabízejí hlavně obchodní společnosti, ve kterých zaměstnanci dostávají mzdu. Inzerovaný hrubý měsíční výdělek osciluje mezi 15 000 a 30 000 Kč. Podle nařízení vlády 567/2006 Sb. musí účetní dostávat aspoň takzvanou zaručenou mzdu, jejíž sazby odrážejí náročnost práce. Účetnictví spadá do 3. až 6. skupiny prací: více ZDE.

ZARUČENÁ MZDA 2016/2017Invalidé v r. 2016Zdraví v r. 2016Všichni v r. 2017
SkupinaTřídaKč/hod.Kč/měsícKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1.+2.55,109.30058,709.90066,0011.000
2.3.+4.60,9010.30064,8010.90072,9012.200
3.5.+6.67,2011.30071,6012.10080,5013.400
4.7.+8.74,2012.50079,0013.30088,8014.800
5.9.+10.81,9013.80087,2014.70098,1016.400
6.11.+12.90,5015.30096,3016.200108,3018.100
7.13.+14.99,9016.800106,3017.900119,6019.900
8.15.+16.110,3018.600117,4019.800132,0022.000

A nyní speciálně STÁTNÍ SEKTOR: Oficiální Katalog prací ve veřejných službách rozlišuje povolání MZDOVÁ ÚČETNÍ (číslo 1.02.02) a ÚČETNÍ (číslo 1.02.03). Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, dostáváte základní hrubý plat podle tabulky, určené vašemu zaměstnavateli. Jinou stupnici má například úřad státní správy, jinou příspěvková organizace. Všechny aktuální tabulky najdete ZDE. Abychom určili základní hrubý plat (mzdové) účetní, potřebujeme ještě znát platový stupeň (počet započitatelných let praxe – více ZDE) a platovou třídu, která odráží nejtěžší vykonávanou práci.

Pozor! Abychom byli zařazení do vyšší platové třídy, nemusíme vykonávat všechny činnosti, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost (mzdové) účetní. Například: „Výpočet cestovních náhrad při pracovních cestách, při jiných změnách místa výkonu práce a při přijetí do zaměstnání.“ K hrubému základu obyčejně patří osobní ohodnocení (do 50 % nejvyššího tarifu dané platové třídy), příplatky za přesčasy, za ztížené pracovní prostředí, za vedení apod.

Mzdová účetní má na starosti výplaty

Mzdová účetní v 7. platové třídě

1. Příprava a zpracovávání údajů a provádění dalších úkonů k výpočtu výše platu, náhrad platu, případně dalších plnění, dávek nemocenského pojištění, k zajišťování srážek z platu, ke zjišťování výpočtu a odvodu daně z příjmu, pojistného na sociální a všeobecné zdravotní pojištění zaměstnanců (příslušníků) včetně systematického vedení a archivování těchto a souvisejících údajů. Provádění registračních a oznamovacích činností a vztahů, týkajících se zaměstnanců organizace.

Mzdová účetní v 8. platové třídě

1. Výpočet výše platu, zajišťování výplaty, zúčtovávání platu, náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, výpočet a provádění srážek z platu, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců a pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

Mzdová účetní v 9. platové třídě

1. Koordinace nebo metodické usměrňování výpočtu, výplaty a zúčtování platu, náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, srážek z platu, agendy daní ze závislé činnosti a pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

2. Výpočet výše platu, zajišťování výplaty a zúčtování platu, náhrad platu, nemocenského a dalších plnění, výpočet a provádění srážek z platu, výpočet náhrad zvýšených životních nákladů, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti, pojistného na sociální a zdravotní pojištění, a to převážně pro zaměstnance s pravidelným pracovištěm v zahraničí.

Mzdová účetní v 10. platové třídě

1. Metodické usměrňování způsobu aplikace právních předpisů, zavádění speciálních postupů nad rámec obecných úprav a zajišťování správnosti programů upravujících výpočet, výplatu a zúčtování platu, poskytování náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, problematiku daní z příjmů ze závislé činnosti, nemocenského pojištění, pojistného na sociální a zdravotní pojištění a dalších právních předpisů podle specifických podmínek zaměstnavatele, definice komplexních výstupních sestav, zastupování  zaměstnavatele v dané oblasti při jednáních s vnějšími orgány a poskytování konzultací zaměstnancům.

Účetní vyřizuje faktury, daně a další závazky

Účetní v 5. platové třídě

1. Fakturace a likvidace faktur včetně kontroly položek a fakturovaných částek.

2. Ukládání účetních písemností a záznamů účetních jednotek a jejich uschovávání.

Účetní v 6. platové třídě

1. Provádění jednotlivých účetních zápisů o účetních případech včetně shromažďování a kontroly náležitostí dokladů účetních případů.

2. Komplexní zajišťování fakturace v organizaci.

3. Výpočet cestovních náhrad při pracovních cestách, při jiných změnách místa výkonu práce a při přijetí do zaměstnání.

Účetní v 7. platové třídě

1. Provádění uceleného souboru účetních operací na jednotlivých účtech nebo skupině účtů. Zpracovávání účetních dokladů, účetních knih a ostatních účetních písemností pro automatizované zpracovávání.

2. Provádění dokladových inventur a pořizovaní inventurních soupisů.

3. Provádění úkonů ke zjištění, výpočtu a placení daní, například pro stanovování základu daně a výpočet daně z účetních podkladů, provádění registračních a oznamovacích činností a zajišťování dalších vztahů se správci daní. Zpracovávání podání v daňových věcech, například daňových přiznání, oznámení, žádostí, námitek a odvolání.

4. Samostatné zajišťování agendy některých daní, například daně z pozemků, silniční, z převodu nemovitostí apod.

Účetní v 8. platové třídě

1. Samostatné účtování na uceleném úseku účetnictví, například majetku, pohledávek a závazků, na úseku zúčtovacích vztahů k odběratelům, dodavatelům a zaměstnancům a zúčtovávání daní a dotací, na úseku finančních prostředků a zdrojů, pohledávek a závazků. Sledování a evidování pohybu finančních operací a stavu finančních prostředků na bankovních účtech a kontrola bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou. Provádění oprav v účetních dokladech.

2. Samostatné zajišťování agendy daně z příjmu, daně z přidané hodnoty a zajišťování daňového řízení se správcem daně.

3. Zajišťování inventarizace majetku a závazků.

Účetní v 9. platové třídě

1. Samostatné vedení účetnictví účetní jednotky nebo úseku velké účetní jednotky včetně řešení případů porušení povinností podle zákona o účetnictví s příslušnými orgány.

2. Sestavování účetní závěrky účetní jednotky a její zveřejňování.

3. Vedení účetních knih, deníku, hlavní knihy, knihy analytické evidence, jejich otevírání a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu.

4. Samostatné zajišťování agendy daně z přidané hodnoty ve vztahu k zahraničí.

Účetní v 10. platové třídě

1. Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih.

Účetní v 11. platové třídě

1. Stanovování metodiky účetnictví, způsobů oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, uspořádání položek účetní závěrky a jejich obsahového vymezení a postupů pro provedení konsolidace účetní závěrky v účetnictví a v účetní závěrce.

Účetní ve 12. platové třídě

1. Koordinace účetní uzávěrky rezortu včetně analytických a metodických prací spojených s konsolidací dat.

Referent informačních systémů veřejné správy: plat

V oficiálním Katalogu prací pro veřejné služby má REFERENT INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY číslo 2.10.48. Pokud pracuje přímo pro veřejnou instituci, dostává základní hrubý plat podle tabulky, která přísluší jeho zaměstnavateli. Jinou stupnici má například úřad státní správy, jinou příspěvková organizace. Všechny aktuální tabulky najdete ZDE. Abychom určili správný základní plat referenta informačních systémů veřejné správy, potřebujeme ještě znát platový stupeň (počet započitatelných let praxe – více ZDE) a platovou třídu, která odráží nejtěžší vykonávanou práci.

Pozor! Abyste byli zařazení do vyšší platové třídy, nemusíte vykonávat všechny činnosti, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost referenta informačních systémů veřejné správy. Například: “Zajišťování souhrnné agendy kontaktního místa veřejné správy.”

Referent informačních systémů veřejné správy má následující náplň práce

Referent informačních systémů veřejné správy v 6. platové třídě

1. Provádění autorizované konverze dokumentů a vedení související evidence.

2. Provádění úkolů editora referenčních údajů, referenčních vazeb, identifikátorů fyzických osob a autentizačních údajů základního registru včetně provádění jejich změn a kontroly správnosti na základě poskytnutých údajů a ověření jejich správnosti.

Referent informačních systémů veřejné správy v 7. platové třídě

1. Zajišťování souhrnné agendy kontaktního místa veřejné správy.

2. Zajišťování a komplexní provádění úkolů editora referenčních údajů, referenčních vazeb, identifikátorů fyzických osob a autentizačních údajů základního registru včetně komplexní kontroly jejich správnosti a řešení změn údajů označených jako nesprávné.

Referent informačních systémů veřejné správy v 8. platové třídě

1. Koordinace souhrnné agendy kontaktního místa veřejné správy včetně vyřizování  nestandardních požadavků na výdej ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí včetně určování postupů při jejich vyřizování.

Referent informačních systémů veřejné správy v 9. platové třídě

1. Samostatné zajišťování ucelené části úkolů správce informačního systému veřejné správy, například správy vymezené části databáze, zajišťování přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do informačního systému datových schránek nebo zajišťování náročnějších činnosti souvisejících s digitalizací dokumentů a jejich dalším zpracováním.

Referent informačních systémů veřejné správy v 10. platové třídě

1. Souhrnné zajišťování ucelených agend v rámci úkolů správce informačního systému veřejné správy, například souhrnné správy databází nebo souhrnné zajišťování přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do informačního systému datových schránek včetně souhrnné správy elektronického podpisu a elektronických značek.

Referent informačních systémů veřejné správy v 11. platové třídě

1. Komplexní tvorba, správa a aktualizace ucelených částí informačního systému základních registrů, datových úložišť, webových aplikací, srovnatelných celostátních číselníků a srovnatelných celostátních evidencí v rámci budování, provozu a údržby informačních systémů veřejné správy.

Referent informačních systémů veřejné správy ve 12. platové třídě

1. Tvorba celostátní koncepce poskytování informací z informačních systémů veřejné správy.

2. Analýza komponent připravovaných projektů a provozovaných informačních systémů veřejné správy.

3. Analýza účinnosti jednotlivých oblastí informačních systémů veřejné správy a zpracovávání návrhů opatření.

4. Metodické usměrňování, koordinace a výkon dozoru v oblasti elektronického podpisu a na úseku akreditace a atestací v oblasti informačních systémů veřejné správy. Stanovování pravidel k provozování nástrojů elektronického podpisu a vyhodnocování jejich bezpečného používání podle obecně závazných zásad.

5. Tvorba koncepce a celostátní koordinace řešení a zajišťování přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do informačních systémů veřejné správy, například přístupových práv do informačního systému datových schránek.

6. Celostátní metodická, konzultační a poradenská činnost na úseku implementace strategií elektronizace veřejné správy.

7. Komplexní tvorba, správa a aktualizace základních registrů veřejné správy, datových úložišť, srovnatelných celostátních číselníků a srovnatelných celostátních evidencí s vazbou na obdobné mezinárodní systémy v rámci budování, provozu a údržby informačních systémů veřejné správy.

8. Zajišťování mezinárodní standardizační činnosti ve vztahu k informačním systémům veřejné správy a v oblasti elektronického podpisu.

9. Stanovování požadavků na zabezpečení informačních a komunikačních technologií, zpracování bezpečnostních standardů, řešení bezpečnostních incidentů a provádění auditů informačních bezpečnostních řídících systémů.

Referent informačních systémů veřejné správy ve 13. platové třídě

1. Celostátní koordinace vytváření a rozvoje informačních systémů veřejné správy v rámci obecných koncepcí a zásad včetně hodnocení projektů informačních systémů veřejné správy.

2. Tvorba standardů a metodik pro vytváření a rozvoj informačních systémů veřejné správy včetně jejich bezpečnosti.

3. Tvorba celostátní koncepce jednotlivých oblastí informačních systémů veřejné správy, například poskytování informací z informačních systémů veřejné správy, bezpečnosti nebo provozu multifunkční komunikační infrastruktury.

4. Stanovování celostátních zásad a principů pro ověřování bezpečnostních systémů, nástrojů elektronického podpisu používaných poskytovateli certifikačních služeb vydávajícími kvalifikované certifikáty a prostředků pro bezpečné vytváření a ověřování zaručených elektronických podpisů.

5. Stanovování celostátních zásad a principů pro hodnocení nástrojů elektronického podpisu.

6. Tvorba koncepce dozoru nad činností akreditovaných poskytovatelů a kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb a zejména zpracovávání směrnic k jednotnému uplatňování procesních pravidel při výkonu kontroly a při realizaci následných opatření souvisejících s touto kontrolou.

7. Tvorba koncepce správy a aktualizace základních registrů veřejné správy, datových úložišť, srovnatelných celostátních číselníků a srovnatelných celostátních evidencí s vazbou na obdobné mezinárodní systémy v rámci budování, provozu a údržby informačních systémů veřejné správy.

8. Stanovování celostátních zásad a principů pro provádění akreditace a atestací k působení jako akreditovaný poskytovatel kvalifikovaných certifikačních služeb včetně stanovování limitních předpokladů akreditace, například v oblasti elektronického podpisu.

Referent informačních systémů veřejné správy ve 14. platové třídě

1. Tvorba koncepce informační politiky a strategie rozsáhlé soustavy informačních systémů, například rezortu, ozbrojených sil, hlavního města Prahy, vytváření dlouhodobé strategie informačních potřeb rezortu a jeho komunikační infrastruktury, koordinace vývoje provozu, inovací a údržby soustavy informačních a komunikačních systémů a zajišťování harmonizace s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky.

2. Tvorba a rozvoj celostátní koncepce a celostátní systémová koordinace procesů elektronizace veřejné správy.

3. Tvorba koncepce rozvoje základních registrů České republiky.

Referent informačních systémů veřejné správy v 15. platové třídě

1. Tvorba celostátní koncepce a strategie informační a komunikační politiky a rozvoje elektronizace veřejné správy České republiky.

TestoMax: záchrana mužů, nebo předražené placebo?

jan_smetana-testomaxModerátor veřejnoprávní televize propaguje výrobek, který údajně vyřeší diskrétní mužské potíže. “TestoMax je přírodní produkt, speciálně vyvinutý pro udržení přirozené hladiny testosteronu v těle,” slibuje prodejní internetová stránka. Potravinový doplněk údajně řeší podrážděnost, vyčerpanost, tloustnutí, a navíc povzbuzuje sexualitu mužů, kteří po 30. roce života procházejí přirozenou a často únavnou hormonální změnou. TestoMax podle svých slov užívá moderátor České televize Jan Smetana, pózující reklamnímu fotografovi se šťastným výrazem a basketbalovým míčem (vizte fotografii vpravo – zdroj: testomax.cz). Co vlastně tabletky obsahují?

Pískavice, zinek, hořčík… TestoMax obsahuje levné, dostupné látky

Prodejce vyjmenovává poměrně laciné ingredience. Pískavice řeckého sena normálně stojí kolem 31 Kč/100 g. Vitamín B6 najdeme například v mase. Když koupíme kvalitní kilogramové kuře za stovku, získáme navíc asi 15 mg zinku, přičemž Ministerstvo zdravotnictví doporučuje denní dávku 10 mg (450/2004 Sb.). Koncentrovanou tabletu lze koupit v lékárně za korunu. TestoMax dále obsahuje hořčík, který běžně čerpáme z různého ovoce, ale také z oříšků: Za dvacku nakoupíme tolik datlí, že dostaneme solidní přísun hořčíku. Nic více marketéři TestoMaxu neuvádějí. Co stojí směs uvedených látek, a kolik váží jedno balení?

Internetové stránky váhu neprozrazují, a tak jsem vytočil bezplatnou telefonní linku 800 888 524. Hluboký, ze záznamu puštěný hlas mě nejdříve upozornil, že TestoMax užívají norští muži, kteří trpělivě čekali týdny až měsíce, než zpozorovali účinky. Potom zvedla telefon operátorka. “Dobrý den, kolik váží jedno balení TestoMaxu?,” zeptal jsem se. Operátorka nechápala, proč mě zrovna tahle informace zajímá. Já jsem nechápal, co nechápala. TestoMax není medicínský lék, ale ve své podstatě potravina, nebo spíše doplněk normálního jídla. Je divné poměřovat cenu obsahem a váhou zboží?

TestoMax stojí 298 korun českých. Balení 30 kapslí váží 36 gramů

Zanedlouho operátorka telefonovala zpět: “Balení TestoMaxu má 36 gramů. Obsahuje 30 kapslí, denně užívejte 1 kapsli”. Ještě chvíli počítejme. Cena prvního balení činí 298 Kč, potom chodí “pravidelné zásilky” za 598 Kč. To znamená poměrně hodně peněz, jelikož protihodnotou je… TestoMax – lehounká kombinace laciných látek! Kdybychom raději nakoupili maso, brambory, datle, pískavici a doplňky od lékárníka, dostaneme stejné až několikanásobné dávky, a navíc se najíme! Proč norská společnost Norvital AS tenhle preparát nabízí? Těžko uvěřit, že by se moderátor veřejnoprávní televize podílel na pouhopouhém byznysu.

Seriózní zdroje potvrzují, že stárnoucím mužům ubývá testosteron, což může rozhodit organismus. Lékařská věda dokáže pohlavní hormon tělu vracet. Ale jak píše Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, “tato oblast medicíny je teprve na počátku a tento druh léčby není ještě zcela běžnou záležitostí, není vhodný pro každého a má také své kontraindikace a rizika”. Jaké místo tady zaujímá TestoMax? Možná představuje “placebo”. Třeba moderní muž potřebuje utratit hodně peněz, aby nabyl osvěžujícího pocitu, že investoval výhodně. Anebo jsou předchozí počty špatně? Pokud chcete přidat názor, využijte fórum pod článkem.

K tématu: Žádný z 10 lékařů nedoporučuje potravinové doplňky Spirulina a Chlorella.
Pozor na podvodné tablety CGA800 a Potenga Sex Power Increase a Men Solution Plus!

- PAGE 1 OF 3 -

Next Page ⇀

loading
×