decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Sekretářka může být (druhou) nejdůležitější osobou

Uklidí stůl, uvaří kafe, upraví šéfovi kravatu a okouzlí všechny mužské návštěvníky. Ve stereotypních představách je sekretářka sice přihlouplou, ale tím ochotnější a sexuálně atraktivnější ženou. Ve stejnojmenném erotickém thrilleru svého sadistického šéfa vášnivě miluje. Skutečnost bývá samozřejmě vkusnější. Sekretářka, případně sekretář může například rozhodovat, kterého obchodního zástupce (ne)pustí k řediteli podniku, takže se vlastně stává přinejmenším druhou nejdůležitější osobou celé organizace.

Sekretářka zaměstnaná u soukromníka

Vyhledávač Úřadu práce ukazuje, že dobrá sekretářka nebo sekretář najde uplatnění lehce. Někde vyřizuje poštu, spravuje kalendář vysokých manažerů, vede důležité pohovory a bere hrubou měsíční mzdu 35 000 Kč. Jinde využije aspoň takzvanou zaručenou mzdu, jejíž sazby stupňuje vládní nařízení podle obtížnosti vykonávaného zaměstnání. Sekretářka pouze vyřizující e-maily patří do 2. skupiny prací, kde najdeme: “Zapisování, příjem, výdej a třídění omezeného počtu sourodých položek, vedení jednoduchých evidencí, výkazů a seznamů.” Ale větší zodpovědnost a pravomoci mohou znamenat až 7. skupinu prací.

ZARUČENÁ MZDA 2018/201920182019
SkupinaTřídaKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1.+2.73,2012.20079,8013.350
2.3.+4.80,8013.50088,1014.740
3.5.+6.89,2014.90097,3016.280
4.7.+8.98,5016.400107,4017.970
5.9.+10.108,8018.100118,6019.850
6.11.+12.120,1020.000130,9021.900
7.13.+14.132,6022.100144,5024.180
8.15.+16.146,4024.400159,6026.700

Sekretářka ve veřejném sektoru

V oficiálním katalogu pracíSEKRETÁŘ/KA číslo 1.01.02. Pokud pracujete přímo pro obec, příspěvkovou organizaci nebo jinou veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní sekretář nebo sekretářka.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost sekretáře, respektive sekretářky. Například: „Vyřizování administrativní agendy vedoucího, vyřizování korespondencí podle obecných postupů a sestavování a koordinace průběhu denních plánů podle dispozic vedoucího.“ 

Sekretář/ka ve 4. platové třídě

1. Vyřizování administrativní agendy vedoucího a provádění všech administrativně-technických prací včetně pořizování záznamů z jednání.

Sekretář/ka v 5. platové třídě

1. Vyřizování administrativní agendy vedoucího, vyřizování korespondencí podle obecných postupů a sestavování a koordinace průběhu denních plánů podle dispozic vedoucího.

Sekretář/ka v 6. platové třídě

1. Koordinace sekretářských, administrativně-technických nebo jiných provozně-technických prací.

Kolik musí vydělávat pokladní/k?

Spolehlivý strážce podnikových peněz patří mezi žádané zaměstnance. Pokladníka poptávají čerpací stanice, pošty, banky, směnárny, supermarkety a další provozovny. Úspěšný uchazeč často komunikuje přímo se zákazníky, takže musí znát obchodovaný sortiment. Kolik vybraných a uhlídaných peněz dostane pokladní, respektive pokladník zpátky, formou mzdy nebo platu?

Pokladní/k zaměstnaný u soukromníka

Vyhledávač Úřadu práce ukazuje, že zodpovědný pokladník nebo pokladní najde uplatnění lehce. Ale zarážející jsou mzdy, které většinou zůstávají hlubokou pod psychologickou hranicí 20 000 Kč. Ba co hůř! Někteří zaměstnavatelé dokonce nenabízejí ani takzvanou zaručenou mzdu, kterou vládní nařízení stupňuje podle obtížnosti vykonávaného zaměstnání. Pokladní a pokladníky najdeme mezi administrativními a obchodnickými profesemi. Pokud vykonávají odpovědnější činnost, než výkup lahví, patří přinejmenším do 2. skupiny prací. Ještě prestižnější je například: Pokladní manipulace s peněžní hotovostí.” 

ZARUČENÁ MZDA 2018/201920182019
SkupinaTřídaKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1.+2.73,2012.20079,8013.350
2.3.+4.80,8013.50088,1014.740
3.5.+6.89,2014.90097,3016.280
4.7.+8.98,5016.400107,4017.970
5.9.+10.108,8018.100118,6019.850
6.11.+12.120,1020.000130,9021.900
7.13.+14.132,6022.100144,5024.180
8.15.+16.146,4024.400159,6026.700

Pokladní/k ve veřejném sektoru

V oficiálním katalogu pracíPOKLADNÍK číslo 1.02.06. Pokud pracujete přímo pro obec, příspěvkovou organizaci nebo jinou veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní pokladník.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost pokladní, respektive pokladníka. Například: „Zajišťování pokladních služeb pro potřeby organizace včetně přijímání a vydávání peněz veřejnosti.“ 

Pokladní/k ve 4. platové třídě

1. Prodej vstupenek, například v kulturních zařízeních, památkových objektech, muzeích a galeriích včetně vedení peněžní agendy.

Pokladní/k v 5. platové třídě

1. Pokladní manipulace s peněžní hotovostí.

Pokladní/k v 6. platové třídě

1. Zajišťování pokladních služeb pro potřeby organizace včetně přijímání a vydávání peněz veřejnosti.

Pokladní/k v 7. platové třídě

1. Zajišťování pokladních služeb v tuzemské i v zahraničních měnách pro veřejnost.

Přežije archivář informační revoluci?

Úřední listina podepsaná středověkým mocnářem ztratila svůj původní význam, ale časem získala novou hodnotu, nyní jako historická drahocennost. Má svoje suché a bezpečné místo – mezi dalšími dokumenty, na příslušné polici. Co přesně dělá a kolik vydělává archivář, který opatruje staré spisy? Přetrvá jeho profese poté, co lidé začali komunikovat elektronicky a záznamy informací fyzicky zabírají stále méně místa?

Archivář zaměstnaný u soukromníka

Vyhledávač Úřadu práce ukazuje, že archivář najde uplatnění ve svém oboru obtížně. Možná dostane jenom takzvanou zaručenou mzdu, jejíž sazby stupňuje vládní nařízení podle obtížnosti vykonávaného zaměstnání. Většina archivářů pravděpodobně patří do 2. skupiny prací, kde najdeme: “1/ Zapisování, příjem, výdej a třídění omezeného počtu sourodých položek, vedení jednoduchých evidencí, výkazů a seznamů. 2/ Poskytování různorodých informací, informačních a jiných písemností a materiálů podle obecně daných postupů.”

ZARUČENÁ MZDA 2018/201920182019
SkupinaTřídaKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1.+2.73,2012.20079,8013.350
2.3.+4.80,8013.50088,1014.740
3.5.+6.89,2014.90097,3016.280
4.7.+8.98,5016.400107,4017.970
5.9.+10.108,8018.100118,6019.850
6.11.+12.120,1020.000130,9021.900
7.13.+14.132,6022.100144,5024.180
8.15.+16.146,4024.400159,6026.700

Archivář ve veřejném sektoru

V oficiálním katalogu pracíROZPOČTÁŘ číslo 2.03.02. Pokud pracujete přímo pro obec, příspěvkovou organizaci nebo jinou veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní archivář.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost archiváře. Například: „Samostatné vykonávání základních prací výpůjční služby, například kontrola výdeje a vracení archiválií včetně kontroly stavu vracených archiválií.“ 

Archivář v 5. platové třídě

1. Zpracovávání archivních inventářů.

Archivář v 6. platové třídě

1. Provádění dílčích specializovaných archivních pořádacích a zpřístupňovacích prací podle stanovené metodiky.

2. Samostatné vykonávání základních prací výpůjční služby, například kontrola výdeje a vracení archiválií včetně kontroly stavu vracených archiválií.

3. Zpracovávání nových přírůstků rozmnožovacích ochranných a studijních kopií archiválií a provádění revizí a kontrol jejich stavu.

4. Zpracovávání elektronických inventářů a jednoduchých databází v analogové nebo digitální podobě, archivních fondů a sbírek.

5. Zhotovování digitálních kopií archiválií, jejich označování a vedení související evidence.

Archivář v 7. platové třídě

1. Pořádání a inventarizace archivních fondů a sbírek podle stanovené metodiky.

2. Pořádání a zpřístupňování archivních souborů digitálních kopií a digitalizovaných (převedených) archiválií podle stanovené metodiky.

3. Komplexní výkon archivní výpůjční služby.

4. Vyhledávání, deponování archiválií, vedení badatelské evidence v listinné formě nebo na technických nosičích dat.

Archivář v 8. platové třídě

1. Odborná správa archivních fondů a sbírek a jejich revize.

2. Provádění státního dohledu nad spisovou službou, nad vyřazováním dokumentů (skartační řízení) a výběrem archiválií.

3. Odborná správa archivních souborů digitálních kopií a digitalizovaných (převedených) archiválií.

Archivář v 9. platové třídě

1. Komplexní zajišťování odborné ochrany archivních fondů včetně zpracovávání složitých archivních rešerší a kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby a odborného dohledu nad vyřazováním dokumentů.

2. Samostatné pořádání, inventarizace a katalogizace jazykově a typologicky náročných archivních fondů a sbírek.

Archivář v 10. platové třídě

1. Zajišťování, organizace a koordinace činnosti specializovaných archivních pracovišť.

2. Zajišťování, uchovávání, ochrana a přípustné využívání svěřených částí Národního archivního dědictví.

3. Odborná správa archivních fondů a sbírek a výkon předarchivní péče.

4. Koordinace systémů evidence archiválií Národního archivního dědictví v působnosti archivů s celostátní působností.

5. Zajišťování, organizace a koordinace činnosti technických archivů pro klasifikované a neveřejné dokumenty.

6. Zajišťování administrace a údržby databáze archivních fondů dokumentů, například NATO, Evropské unie.

5. Kontrola dodržování ustanovení pro manipulaci s neutajovanými a klasifikovanými dokumenty cizí moci pro listinné a elektronické dokumenty.

Archivář v 11. platové třídě

1. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání složitých archivních rešerší, výkon kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby a odborného dohledu nad archivní a spisovou službou, příprava a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů.

2. Zpracovávání nových metodických postupů a posuzování náročných pořádacích, zpřístupňovacích a edičních archivních prací.

3. Samostatné pořádání, inventarizace a katalogizace složitých paleografických a jazykově náročných archivních fondů a sbírek. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání složitých archivních rešerší, přípravy a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů a samostatné publikační činnosti.

4. Zajišťování a organizace archivních pracovišť regionálního a odvětvového významu.

5. Komplexní zajišťování odborné správy fondů a sbírek digitálního archivu v celostátní působnosti.

Archivář ve 12. platové třídě

1. Koordinace činností samostatného archivního pracoviště.

2. Zajišťování komplexní péče o uchovávání, ochranu a racionální využívání svěřených částí Národního archivního dědictví, koordinace přípravy vědeckých edic archivních fondů a sbírek nejvyšší kategorie (kulturních a národních kulturních památek).

3. Tvůrčí zpracovávání nových metodických postupů a posuzování nejnáročnějších pořádacích, zpřístupňovacích a edičních archivních prací včetně ověřování technologických postupů.

4. Mezinárodní spolupráce při zpracovávání specifických archivních fondů a při jejich prezentaci veřejnosti.

5. Metodická, konzultační a poradenská činnost v oblasti pořádacích, zpřístupňovacích, a edičních prací včetně péče o archiválie v celostátním rozsahu.

Archivář ve 13. platové třídě

1. Komplexní koordinace činností velkých samostatných odborných pracovišť, členěných do většího počtu vnitřních organizačních jednotek a vykonávajících celostátní nebo oblastní působnost (pro území kraje nebo několika krajů).

Rozpočtář patří mezi žádané zaměstnance

V ideálním případě pomáhají podniky a instituce okolní společnosti, a navíc vytvářejí finanční zisk. I když mají nižší ambice, musejí držet svoje výdaje maximálně na podobné úrovni, jako příjmy – jinak zbankrotují a zaniknou. Klíčovou pozici v každé organizaci zastává rozpočtář. V soukromých firmách obyčejně připravuje cenové nabídky a náplní svojí práce připomíná obchodního zástupce, zatímco ve veřejných institucích spíše rozepisuje, sleduje a optimalizuje finanční toky.

Rozpočtář zaměstnaný u soukromníka

Vyhledávač Úřadu práce ukazuje, že rozpočtář může vybírat mezi nabídkami. Většinou dostane aspoň 20 000 Kč hrubého měsíčně, v některých soukromých společnostech jeho mzda převýší republikový průměr. Zájemci o práci rozpočtáře často potřebují ekonomické nebo oborové vzdělání, specializované počítačové programy a řidičský průkaz. Podle vládního nařízení zasluhují aspoň takzvanou zaručenou mzdu, odrážející obtížnost zaměstnání.

Většina vykonavatelů tohoto povolání pravděpodobně patří do 5. skupiny prací, kde najdeme: “Vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih. Sestavování rozpočtu. Zajišťování financování, agendy finančních zdrojů, zúčtovacího a platebního styku, úvěrování. Analýza pohledávek a závazků.”

ZARUČENÁ MZDA 2018/201920182019
SkupinaTřídaKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1.+2.73,2012.20079,8013.350
2.3.+4.80,8013.50088,1014.740
3.5.+6.89,2014.90097,3016.280
4.7.+8.98,5016.400107,4017.970
5.9.+10.108,8018.100118,6019.850
6.11.+12.120,1020.000130,9021.900
7.13.+14.132,6022.100144,5024.180
8.15.+16.146,4024.400159,6026.700

Rozpočtář ve veřejném sektoru

V oficiálním katalogu pracíROZPOČTÁŘ číslo 1.02.04. Pokud pracujete přímo pro obec, příspěvkovou organizaci nebo jinou veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní rozpočtář.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Příprava ucelených částí rozpočtu. Sledování příjmů a výdajů včetně navrhování opatření při jejich neplnění. Rozpisy příspěvků a dotací podle stanovených zásad.“ 

Rozpočtář v 7. platové třídě

1. Rozpis jednotlivých částí rozpočtu podle položek na organizační celky, výkony, práce, výrobky nebo služby a sledování jeho čerpání. Provádění dílčích rozpočtových změn.

Rozpočtář v 8. platové třídě

1. Příprava ucelených částí rozpočtu. Sledování příjmů a výdajů včetně navrhování opatření při jejich neplnění. Rozpisy příspěvků a dotací podle stanovených zásad.

Rozpočtář v 9. platové třídě

1. Sestavování rozpočtů jednotlivých organizačních celků podle kalkulací, norem a potřeb včetně jejich rozpisů a zajišťování jejich plnění. Prověřování a zajišťování účetní správnosti vykazování rozpočtových prostředků. Zajišťování realizace rozpočtových změn.

2. Rozpis ukazatelů rozpočtu, sledování a analýza čerpání rozpočtu a plnění závazných ukazatelů.

Rozpočtář v 10. platové třídě

1. Sestavování rozpočtu organizace. Projednávání rozpočtu s jednotlivými rozpočtovými místy. Sledování, projednávání a zúčtovávání plnění rozpočtu s rozpočtujícím orgánem. Zajišťování realizace příjmových a výdajových stránek rozpočtu včetně návrhu opatření při jejich neplnění.

2. Kontrola hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje, provádění rozboru a stanovování návrhů na opatření. Navrhování, přijímání a projednávání rozpočtových změn.

3. Hodnocení vývoje finančního hospodaření územních rozpočtů a vypracovávání podkladů pro státní závěrečný účet.

Rozpočtář v 11. platové třídě

1. Sestavování rozpočtů organizací s rozmanitými obory činností, členitou vnitřní organizační strukturou a s dynamickým vývojem jednotlivých rozpočtových položek. Optimalizace příjmové a výdajové politiky organizace. Stanovování zásad rozpisů rozpočtů a jiných rozpočtových pravidel.

Rozpočtář ve 12. platové třídě

1. Metodické usměrňování a organizace hospodaření s rozpočtovými prostředky podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí kapitoly nebo více kapitol.

- PAGE 1 OF 3 -

Next Page ⇀

loading
×