decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Zaručená mzda 2016: tabulka a konkrétní příklady

Starý politologický bonmot popisuje sociální demokracii jako “historický kompromis mezi prací a kapitálem”. Jestli takové zjednodušení připustíme, musíme dodat, že partaj současného premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) potěšila spíše soukromé podnikatele, než odbory a dělníky. Zaručená mzda 2016 je sice určitým kompromisem, ale trošku blíže má přece jenom k návrhu, jejž prosazoval Svaz průmyslu a dopravy.

ZARUČENÁ MZDA od 1.1.2016 Většina zaměstnancůInvalidé
Skupina pracíPlatová třídaKč/hod.Kč/měsícKč/hod.Kč/měsíc
1.1. a 2.58,709 90055,109 300
2.3. a 4.64,8010 90060,9010 300
3.5. a 6.71,6012 10067,2011 300
4.7. a 8.79,0013 30074,2012 500
5.9. a 10.87,2014 70081,9013 800
6.11. a 12.96,3016 20090,5015 300
7.13. a 14.106,3017 90099,9016 800
8.15. a 16.117,4019 800110,3018 600

Pozn.: Hrubá zaručená mzda platí při standardní pracovní době 40 hodin/týden. Náročnost povolání definují v soukromém sektoru takzvané skupiny prací, ve veřejných službách a státní správě především katalog prací; speciální výměry mají úředníci, členové bezpečnostních složek (policisté, hasiči apod.) a vojáci. Úrovně zaručené mzdy pro rok 2016 původně navrhli všichni členové Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity): Minimální sazbu chtěli zvýšit zaměstnavatelské svazy o 500 Kč, odbory o 1 000 Kč a vláda rozhodla o kompromisních 700 Kč.

Zaručená mzda 2016 v modelových případech

Skupiny prací v soukromých firmách a katalog prací ve veřejném sektoru kategorizují ekonomické snažení člověka. Zařazují a hodnotí každou činnost podle její složitosti. Tady uveďme několik modelových příkladů pro zdravé zaměstnance soukromých podniků, kteří početně i výkonnostně tvoří většinu tuzemské ekonomiky.

 • Recepční kontrolující příchody a odchody kolegů nebo hostů: zaručená mzda 2016 = 9 900 Kč
 • Dřevorubec kácející stromy ve ztížených podmínkách: zaručená mzda 2016 = 10 900 Kč
 • Sklář ručně řezající tvarované výrobky z tlustého skla: zaručená mzda 2016 = 10 900 Kč
 • Sociální pracovník zajišťující asistenční služby zdravotně postiženým osobám: zaručená mzda 2016 = 12 100 Kč
 • Zedník zakládají všechny druhy zdiva s členitými základy podle výkresů: zaručená mzda 2016 = 13 300 Kč
 • Umělec interpretující role dramatických děl: zaručená mzda 2016 = 14 700 Kč
 • Pedagog vyučující všeobecně vzdělávací nebo odborné předměty: zaručená mzda 2016 = 16 200 Kč
 • Zdravotník vykonávající povolání lékaře: zaručená mzda 2016 = 17 900 Kč
 • Manažer stanovující podnikatelskou, obchodní a finanční strategii organizace: zaručená mzda 2016 = 19 800 Kč
 • Vědec řešící úkoly, které svým významem časově přesahující generace: zaručená mzda 2016 = 19 800 Kč

Vidíme, že nejvyšší sazbu vláda garantuje jenom velmi úzkému okruhu lidí, mezi které nemusí patřit ani aktivní lékař.

Minimální mzda 2016: definitivní tabulka

Výzvy k utahování opasků jsou stále tišší a okrajovější. Pravděpodobně porostou sociální dávky a jasně převažuje názor, že také zaměstnanci by měli dostávat přidáno rychleji, než doposud. Otázkou ovšem zůstává, jaké tempo zvolit. Ukázkovým tématem je minimální mzda 2016, jejíž navýšení navrhovaly samozřejmě odbory, dále také sociálně demokratičtí ministři, a dokonce rovněž zaměstnavatelé. Vláda zvolila svoji – kompromisní variantu, jak ukáže tabulka definitivně účinná od 1. ledna.

ZARUČENÁ MZDA od 1.1.2016 Většina zaměstnancůInvalidé
Skupina pracíPlatová třídaKč/hod.Kč/měsícKč/hod.Kč/měsíc
1.1. a 2.58,709 90055,109 300
2.3. a 4.64,8010 90060,9010 300
3.5. a 6.71,6012 10067,2011 300
4.7. a 8.79,0013 30074,2012 500
5.9. a 10.87,2014 70081,9013 800
6.11. a 12.96,3016 20090,5015 300
7.13. a 14.106,3017 90099,9016 800
8.15. a 16.117,4019 800110,3018 600

Pozn.: Hrubá minimální mzda platí za standardní pracovní dobu 160 hodin/měsíc. Představuje základní sazbu takzvané zaručené mzdy a kdo vykonává kvalifikovanou práci, musí vydělávat více. Náročnost povolání definují v soukromém sektoru takzvané skupiny prací, ve veřejných službách a státní správě především katalog prací; speciální výměry mají úředníci, členové bezpečnostních složek (policisté, hasiči apod.) a vojáci. Úrovně minimální mzdy pro rok 2016 původně navrhli všichni členové Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity).

Minimální mzda v roce 2016 podle zaměstnavatelů

Přidávat chtěli všichni včetně podnikových šéfů. Ale zaměstnavatelské svazy, které vedou sociální dialog uvnitř tripartity s vládou a odborovými organizacemi, byly opatrnější. “Nejsme proti tomu, aby vzrostla minimální mzda 2016. Navrhujeme na příští rok 500 korun,” řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. Připomněl, že “firmy budou muset řešit další tarify a navýšení mezd dalším pracovníkům”.

Sociálně demokratičtí ministři prosadili nárůst o 700 Kč

“Z analyzovaných dat vyplývá, že nelze učinit obecný jednoznačný závěr a predikovat, že zvýšená minimální mzda má vliv na míru nezaměstnanosti,” obhajovala aktuální trend a vracela protiargument svým kritikům vláda. Především díky sociálně demokratickým ministrům nakonec přibude stejná částka, jako předchozí (v čase vydání tohoto článku letošní) rok. Minimální mzda 2016 poskočí o dalších 700 Kč.

Minimální mzda 2016 navržená odboráři

“Kdyby mzdy rostly současným tempem, Češi by dohnali Rakušany až za další století,” vypočítala Českomoravská konfederace odborových svazů. Její předseda přitom dříve připustil, že sociální standardy nemohou předbíhat reálnou úroveň ekonomiky a například skandinávské země dokážou řešit stejné téma kolektivními smlouvami. Odboráři navrhovali, aby minimální mzda 2016 stoupla rovnou o tisícovku.

Ke střídmosti vyzývala Hospodářská komora ČR. Minimální mzda zvýšená o 1 tisíc korun ročně v příštích třech letech by vedla k tomu, že zaměstnavatelé nebudou chtít přijímat nové zaměstnance a také budou mít snahu větší část mezd vyplácet načerno,“ uvedl Vladimír Dlouhý jakožto prezident komory, která podle svého prohlášení “zastupuje podnikatelskou veřejnost”.

Práce a spravedlivý plat skladníka

Podniky jsou stále členitější a specializovanější. Mezi výrobním a prodejním oddělením leží mnohdy celé kraje, státy, nebo rovnou široširý kontinent. Než obchodované zboží spočine v regále, obvykle drkotá v náklaďácích, pečlivě zabalené a zalepené. Potom ještě chytá prach v obrovských halách, kde vládnou šikovní chlapíci a ženy, jezdící například ve vysokozdvižných vozících.  Jaký je plat skladníka? Záleží na nejtěžší vykonávané práci, ale také na vztazích se šéfy.

 • V soukromých společnostech (s.r.o., a.s. apod.) mají zaměstnanci garantované zaručené mzdy podle oboru a náročnosti.
 • Ve veřejném sektoru (obce, kraje, stát, příspěvkové organizace apod.) vyměřují plat skladníka takzvané platové tabulky.

Mzda skladníka u soukromého zaměstnavatele

Vyhledávač Úřadu práce ukazuje, že hrubá měsíční odměna může převyšovat 20 000 Kč, některé podniky nabízejí i stravenky, nebo dokonce 13. plat. Mezi požadavky často najdeme: fyzickou sílu kvůli manipulaci s těžkými břemeny, praxi na obdobné pozici, oprávnění pro řízení vysokozdvižného vozíku (VZV), eventuálně řidičský průkaz skupiny B a uživatelskou znalost počítače. Vládní nařízení č. 567/2006 Sb. zařazuje skladníka do takzvané 2. nebo 3. skupiny prací, což znamená, že musí brát vyšší než minimální mzdu!

ZARUČENÁ MZDA 2018/201920182019
SkupinaTřídaKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1.+2.73,2012.20079,8013.350
2.3.+4.80,8013.50088,1014.740
3.5.+6.89,2014.90097,3016.280
4.7.+8.98,5016.400107,4017.970
5.9.+10.108,8018.100118,6019.850
6.11.+12.120,1020.000130,9021.900
7.13.+14.132,6022.100144,5024.180
8.15.+16.146,4024.400159,6026.700

2. skupina prací znamená: “Samostatná kvantitativní, případně kvalitativní přejímka zboží, výrobků, materiálů a surovin, obsluha skladovacích mechanizmů s využitím výpočetní techniky, kompletace pro odběratele a expedice.” Nebo v komunálních službách: “Skladování tuhých komunálních odpadů na skládkách včetně inkasa poplatků.” Nebo v pohostinství: “Péče o svěřené pokoje, jejich příslušenství a inventář v mezinárodních hotelech, péče o hosty. Vyřizování drobných reklamací, vedení příručního skladu prádla a pomocného materiálu.” Nebo v umělecké oblasti: “Sestavování a rozebírání dekorací, fundusových prvků, praktikáblů, schodišť, oken a dveří, jejich ukládání do skladu podle pořadí a druhu…”
3. skupina prací znamená: Nabídka a samostatný prodej zboží, přejímka, uskladňování, vystavení a aranžování zboží v prodejně včetně inkasa.”

Plat skladníka ve veřejném sektoru

V oficiálním katalogu pracíSKLADNÍK číslo 1.06.04. Pokud pracujete přímo pro obec, příspěvkovou organizaci (nemocnici, školu) nebo jinou veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí skladník.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: Samostatný příjem, skladování, ošetřování a výdej zboží a materiálu ve vnitropodnikových skladech. Příprava expedice zásilek podle dodávkových rozpisů a odpovědnost za jejich úplnost. Vedení předepsané evidence a účast při provádění inventur.”

Plat skladníka začíná ve 2. platové třídě

1. Příjem, skladování a příprava expedice zboží (výrobků) ve skladech podle pokynů, popřípadě obsluha mechanizačních prostředků. Účast při soupisech zboží (výrobků) a inventarizacích.

Plat skladníka stoupá ve 3. platové třídě

1. Samostatný příjem, skladování, ošetřování a výdej zboží a materiálu ve vnitropodnikových skladech. Příprava expedice zásilek podle dodávkových rozpisů a odpovědnost za jejich úplnost. Vedení předepsané evidence a účast při provádění inventur.

Plat skladníka dále roste ve 4. platové třídě

1. Organizace prací při kompletaci zboží a materiálu pro odběratele výběrem z jednotlivých palet podle počítačem zpracovaných sestav. Odstraňování běžných funkčních poruch mechanizačních prostředků. Provádění inventarizací, vedení předepsané evidence, provádění soupisů zásob a vystavování protokolů pro reklamační řízení.

Plat skladníka v 5. platové třídě vyžaduje manažerské schopnosti

1. Organizace příjmu, skladování, ošetřování a výdeje zboží nebo surovin v širokém sortimentu včetně vstupní i výstupní kontroly. Udržování stavu zásob podle údajů z počítače a navrhování likvidace nadnormativních zásob. Hospodaření s vratnými obaly. Provádění inventur včetně vedení předepsané evidence. Běžná údržba mechanizačních prostředků a ostatního skladového zařízení.

Plat skladníka bývá nejvyšší v 6. platové třídě

1. Organizace a kontrola druhových a kvantitativních přejímek zboží, jejich uskladňování na volná paletizační místa programově určená příkazem počítače. Obsluha zakladačů s programově řízeným skladovacím režimem.

Poruchy nervové soustavy pro uznání invalidního důchodu

Jak závažná musí být migréna, encefalitida nebo svalová slabost, aby nás státní správa uznala zdravotně postiženými? Poruchy nervové soustavy blíže popisuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb. pro účely invalidního důchodu. Posudkový lékař, respektive orgán sociálního zabezpečení vyčíslí závažnost zdravotního postižení procentuálně. Poruchy nervové soustavy zahrnují také mozkovou obrnu, epilepsii, narkolepsii, Alzheimerovu nebo Parkinsonovu nemoc. Prostudujme závažnou skupinu chorob a hendikepů blíže.

Kapitola VI. – POSTIŽENÍ (PORUCHY) NERVOVÉ SOUSTAVY

Obecné posudkové zásady pro poruchy nervové soustavy:
Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se vychází z podrobného neurologického nálezu, poruch jednotlivých funkčních systémů a struktur, rozsahu a tíže motorických, senzitivních, kognitivních poruch, poruch vyjadřování, poruch smyslů, poruch inervace močového měchýře a konečníku. Při hodnocení by sledované období, rozhodné pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti, mělo trvat zpravidla jeden rok. Míra poklesu pracovní schopnosti u nemocí nervové soustavy se stanoví podle rozsahu, stupně a lokalizace zdravotního postižení, dopadu postižení na duševní a fyzickou výkonnost, funkci pohybového a nosného systému a na schopnost zvládat denní aktivity.

POLOŽKA – DRUH PORUCHY NERVOVÉ SOUSTAVY PROCENTA
1 Cévní postižení mozku a míchy, dětská mozková obrna
Posudkové hledisko cévní poruchy nervové soustavy: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je nutno zhodnotit rozsah a tíži poruchy motorické, senzorické, řečové a kognitivní. Kognitivní deficit se výrazně projevuje zejména po opakovaných cévních mozkových příhodách.
1a minimální funkční postižení, nevýznamné oslabení funkce s jemnou ztrátou speciálních dovedností, zachována schopnost vykonávat denní aktivity 10
1b lehké funkční postižení, lehká motorická, senzorická, řečová nebo kognitivní dysfunkce, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi nebo je možno je vykonávat s využitím kompenzačních mechanismů a prostředků 20-35
1c středně těžké funkční postižení, středně těžká motorická, senzorická, řečová nebo kognitivní dysfunkce, některé denní aktivity omezeny 40-60
1d těžké funkční postižení, těžká motorická, senzorická, řečová a kognitivní dysfunkce, většina denních aktivit omezena 70-80
2 Alzheimerova nemoc
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit postižení duševních, fyzických i sociálních schopností. Přitom je nutno přihlédnout k výsledku Mini-mental statě examination (MMSE).
2a minimální funkční postižení, poškození mozku s minimálním snížením duševní a celkové výkonnosti, MMSE 25-26 bodů, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi 10
2b lehké funkční postižení, poškození mozku s lehkým snížením duševní a celkové výkonnosti, MMSE 18-24 bodů, některé denní aktivity omezeny 20-40
2c středně těžké funkční postižení, poškození mozku se značným snížením duševní a celkové výkonnosti, rozvoj poruch chování, MMSE 7-17 bodů, některé denní aktivity podstatně omezeny 50-60
2d těžké funkční postižení, poškození mozku zvlášť těžké, s těžkým narušením integrity mozkových funkcí, behaviorálně psychiatrické symptomy u demence (BPSD), MMSE méně než 7 bodů, většina denních aktivit těžce omezena 70-80
3 Postižení extrapyramidového systému, Parkinsonova nemoc a další extrapyramidové poruchy
Posudkové hledisko extrapyramidové poruchy nervové soustavy: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit narůstání hybných komplikací (rigidita, akinéza/hypokinéza a tremor, objevení se fluktuací, mimovolních pohybů, postižení řeči), přítomnost deprese, kognitivní alterace, reakci na léčbu a jejich dopad na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity.
3a zcela lehká forma, jednostranné postižení, minimální funkční porucha, plná pohyblivost, stadium I, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi 10
3b lehká forma, bilaterizace, ale přetrvává asymetrie, anteroverze trupu, přítomny všechny klasické projevy v úrovni lehké poruchy, pohybová chudost, incipientní porucha posturální stability, stadium II, některé denní aktivity omezeny 20-40
3c středně těžká forma, přítomny všechny klasické projevy v úrovni středně těžké poruchy, přidává se dysartrie, mikrografie, deprese, stadium III, některé denní aktivity podstatně omezeny 50-60
3d těžká forma, trvalý tremor, těžká akinéza, rigidita, porucha kognitivních funkcí, nesrozumitelná řeč, stadium IV nebo V, denní aktivity těžce omezeny 70-80
4 Epilepsie
Posudkové hledisko pro poruchy nerovové soustavy související s epilepsií: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit závažnost epilepsie (druh epilepsie, závažnost záchvatu, frekvence záchvatů, kompenzovatelnost léčbou včetně saturace antiepileptiky a výsledek operační léčby), funkční stav v období mezi záchvaty, neuropsychický deficit a nežádoucí vedlejší účinky léčby.
4a forma kompenzovaná, zpravidla jeden rok bez záchvatů, s léčbou i bez léčby, bez neuropsychického postižení, případně zcela ojedinělé záchvaty během roku, zachována schopnost vykonávat denní aktivity 10-15
4b forma částečně kompenzovaná, zpravidla déle než jeden měsíc bez záchvatů, několik záchvatů během roku ale ne více jak 12 záchvatů do roka, přítomnost lehkého organického postižení mozku různé etiologie, bez neurologického deficitu a bez jiné duševní poruchy, některé denní aktivity omezeny 25-40
4c forma nekompenzovaná, záchvaty jsou častější než jednou do měsíce, zpravidla více než 12 záchvatů do roka, závažný neuropsychický deficit, přítomnost organického poškození mozku a organických duševních poruch různé etiologie, některé denní aktivity podstatně omezeny 50-60
4d forma nekompenzovaná těžká, záchvaty zcela refrakterní na léčbu, těžký neuropsychický deficit, denní aktivity těžce omezeny 70-80
5 Narkolepsie, hypersomnie, syndrom spánkové apnoe
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba funkční postižení objektivizovat noční polysomnografií a následným testem mnohočetné latence usnutí (MSLT).
5a lehká forma, lehké snížení psychické a fyzické výkonnosti, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi 10-20
5b středně těžká forma, některé denní aktivity omezeny 30-45
5c těžká forma, těžké snížení psychické a fyzické výkonnosti; o těžkou formu narkolepsie se jedná tehdy, usíná-li se i přes zavedenou léčbu při chůzi, při jídle, při rozhovoru atd., denní aktivity podstatně omezeny 60-70
6 Demyelinizační postižení, roztroušená skleróza mozkomíšní, jiná degenerativní postižení CNS
Posudkové hledisko pro degenerativní poruchy nervové soustavy: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit stav funkčních systémů – pyramidového, mozečkového, senzitivního, zrakového, kmenového, funkci sfinkterů, schopnost chůze, stání, dopad zjištěných skutečností na celkovou výkonnost. K hodnocení pokročilosti roztroušené sklerózy mozkomíšní se používá Kurtzkeho škála EDSS. Samotný nález CT, MRI bez klinického korelátu a funkčního postižení nemá dopad na pracovní schopnost.
6a minimální funkční postižení, bez hrubší poruchy funkce nebo malý neurologický nález, celková výkonnost a pohyblivost dotčena minimálně, lehká slabost nebo spasticita, lehká monoparéza, mírné poruchy chůze a snížení dosahu chůze, okohybné poruchy, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi, EDSS 2-3 10
6b lehké funkční postižení, celková výkonnost omezena, pohyblivost zachována, chůze se sníženým dosahem (cca 500m), vyjádřeny základní příznaky nebo kombinace více lehčích příznaků (např. lehké parézy dvou končetin, lehké sfinkterové obtíže, okohybné poruchy), některé denní aktivity vykonávány s obtížemi nebo vykonávány s využitím kompenzačních mechanismů a prostředků, EDSS 4 25-35
6c středně těžké funkční postižení, pokles celkové výkonnosti při běžném zatížení, středně těžká porucha motoriky, chůze na kratší vzdálenost (cca 300 m), výrazné sfinkterové poruchy, podle rozsahu symptomatologie a funkčního postižení, některé denní aktivity omezeny, EDSS 5-6 50
6d těžké funkční postižení, podstatné omezení celkové výkonnosti a pohyblivosti (chůze 100 m, funkčně významná spasticita na dvou končetinách, ataxie, afektivní nebo kognitivní poruchy), některé denní aktivity podstatně omezeny 60
6e zvlášť těžké funkční postižení, těžký pokles celkové výkonnosti při lehkém zatížení, těžké poruchy motoriky (na úrovni těžkých paréz končetin), pohyblivost velmi obtížná, přesuny na velmi krátké vzdálenosti popř. odkázanost na invalidní vozík, závažná afektivní nebo kognitivní porucha, denní aktivity těžce omezeny, EDSS více než 7 70-80
7 Encefalitidy
Posudkové hledisko pro poruchy nervové soustavy související s encefalitidami: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit výslednou poruchu funkce centrální nervové soustavy a periferní inervace s ohledem na neurologický, popřípadě psychiatrický a psychologický nález a dopad postižení na celkovou výkonnost a schopnost zvládat denní aktivity.
7a minimální funkční postižení, bez poklesu celkové výkonnosti při běžném zatížení, bez neurologického deficitu 10
7b lehké funkční postižení, lehký pokles celkové výkonnosti, lehký reziduální neurologický nález, některé denní aktivity omezeny 20-30
7c středně těžké funkční postižení, středně těžký pokles celkové výkonnosti, funkčně významný neurologický a psychický defekt, některé denní aktivity podstatně omezeny 40-60
7d těžké funkční postižení, těžké postižení motoriky, psychiky, intelektu, příp. i smyslových funkcí, těžký pokles celkové výkonnosti, denní aktivity těžce omezeny 70-80
8 Postižení míchy, míšních kořenů a pletení, syndromy ochrnutí
Posudkové hledisko pro poruchy nervové soustavy související s postižením míchy apod.: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit funkční výpady na končetinách a poruchy inervace močového měchýře a konečníku a jejich dopad na celkovou výkonnost, pohyblivost a schopnost vykonávat denní aktivity. Přitom je nutné diferencovat, zda je postižena dominantní horní končetina a zda se jedná o lehkou, středně těžkou nebo těžkou parézu či plegii. Tíží a typ poruchy je nutno objektivizovat zejména svalovým testem, dynamometrickým vyšetřením, zjištěním svalového tonu a síly a testy funkčního postižení ruky. Přitom je třeba přihlédnout ke skutečnosti, že funkční postižení u centrální spastické parézy je méně významné než u chabé parézy periferní.
8a monoplegie, svalová síla 0-1, není senzorická ani motorická funkce 40-60
8b hemiplegie, není senzorická ani motorická funkce na dvou končetinách nebo hemiparéza těžká,na dvou končetinách zachovány nekompletní senzorické funkce a případně neužitečné motorické funkce nebo
triparéza těžká nebo paraparéza těžká,
denní aktivity těžce omezeny
70-80
8c paraplegie nebo kvadruparéza těžká, většina denních aktivit těžce omezena 75-80
8d kvadruplegie, není senzorická ani motorická funkce na žádné z končetin 80-90
8e monoparéza lehká, zachovány nekompletní senzorické funkce a užitečné motorické funkce, svalová síla 4, zachována schopnost vykonávat denní aktivity 15
8f monoparéza středně těžká, zachovány nekompletní senzorické funkce a neužitečné motorické funkce, svalová síla 3, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi 30-35
8g monoparéza těžká, zachovány nekompletní senzorické funkce a případně neužitečné motorické funkce, svalová síla 2 nebotriparéza lehká,denní aktivity podstatně omezeny 50-60
8h hemiparéza lehká, menší svalová síla a obratnost, změny v reflexech, změny kvality čití, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi neboparaparéza lehká,některé denní aktivity vykonávány s obtížemi 20-30
8i hemiparéza středně těžká neboparaparéza středně těžkázávažné omezení funkce dvou končetin s omezením hybnosti a síly, porušení úchopové schopnosti ruky, závažné poruchy stoje a chůze, závažné omezení celkové výkonnosti, některé denní aktivity podstatně omezeny 50-70
8j triparéza středně těžká, některé denní aktivity podstatně omezeny 60-70
8k kvadruparéza lehká, některé denní aktivity podstatně omezeny 50
8l kvadruparéza středně těžká, některé denní aktivity těžce omezeny 60-70
9 Postižení periferních nervů, polyradikuloneuritidy, neuropatie
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rozsah, tíži a lokalizaci postižení a přihlédnout k výsledku EMG vyšetření a dominanci končetiny. Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle omezení fyzické výkonnosti, pohyblivosti končetiny, rozsahu postižení motorických a senzitivních funkcí, u horní končetiny podle schopnosti manipulace a přenášení předmětů a funkčních schopností ruky, u dolní končetiny podle narušení funkce stoje a chůze, u postižení mezižeberních nervů podle dopadu na ventilaci. V případě, že postižení vede k paréze nebo plegii, míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle položky 8, kapitola VI, podle rozsahu funkčního postižení.
9a lehké funkční postižení, omezení zatížitelnosti jedné končetiny nebo její části, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi 10
9b středně těžké funkční postižení, závažná porucha motorických funkcí, podstatné omezení pohyblivosti jedné končetiny nebo její části nebo lehké postižení funkce dvou končetin, některé denní aktivity omezeny 20-40
9c těžké funkční postižení, těžká porucha motorických funkcí jedné končetiny nebo středně těžké postižení motorických funkcí dvou končetin nebo jiný těžký neurologický deficit s podstatným omezením hybnosti, svalové síly, fyzické výkonnosti, případně i dechových funkcí, některé denní aktivity těžce omezeny 60-70
10 Svalová postižení
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit stupeň svalové slabosti, postižení funkce jednotlivých končetin, celkovou výkonnost a pohyblivost, schopnost chůze a stání a postižení dýchacích svalů. Přitom se vychází z výsledku EMG, vyšetření vitální kapacity plic, posouzení svalové síly svalovým testem, případně výsledku spiroergometrie.
10a lehké funkční postižení, lehká porucha funkce a celkové výkonnosti při běžném zatížení, omezení dosahu chůze, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi nebo omezeny 10-25
10b středně těžké funkční postižení, podstatné snížení celkové výkonnosti při běžném zatížení, snížení pohyblivosti, chůze jen na kratší vzdálenost (zpravidla 300-500 m), mírné omezení dechových funkcí podle rozsahu postižení, denní aktivity podstatně omezeny 35-50
10c těžké funkční postižení, těžké poruchy pohyblivosti, omezení dechových funkcí podle rozsahu omezení, některé denní aktivity těžce omezeny 60-70
10d zvlášť těžké funkční postižení, minimální pohyblivost až immobilita, dechová nedostatečnost 80
11 Migréna
Posudkové hledisko pro poruchy nervové soustavy související s migrénou: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit frekvenci záchvatů, délku trvání záchvatu, intenzitu bolesti a výskyt průvodních jevů (vegetativní poruchy, oční symptomy, jiné cerebrální dráždivé projevy) a dopad stavu na celkovou výkonnost.
11a forma s lehkým průběhem, subjektivní potíže bez výraznější objektivní symptomatologie, záchvat migrény neinterferuje s pracovní činností a nevyžaduje pracovní neschopnost, denní aktivity neomezeny 5
11b forma se středně těžkým průběhem, těžké bolesti hlavy s průvodními jevy, záchvat ovlivňuje pracovní činnost, některé denní aktivity omezeny jen při záchvatu 10-20
11c forma s těžkým průběhem, dlouhotrvající záchvaty se silně vyjádřenými průvodními jevy, pauzy mezi záchvaty jen několik dní, status migrenosus, některé denní aktivity omezeny při záchvatu a mezi záchvaty vykonávány s obtížemi 25-35
12 Neuralgie, zejména neuralgie trojklanného nervu
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit frekvenci záchvatů a případné následné psychické změny, výsledek léčby a dopad stavu na výkon denních aktivit.
12a lehká forma, zřídka se vyskytující bolesti nebo stavy léčebně kompenzované, bez dopadu na denní aktivity 5
12b středně těžká forma, bolesti středního stupně vyvolané již lehkým podrážděním, málo frekvenční, několikrát měsíčně, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi 10-20
12c těžká forma,časté ataky bolestí (každý týden), některé denní aktivity omezeny 25-40
12d zvlášť těžká forma, silná trvalá bolest nebo ataky bolesti vícekrát týdně, bolesti rezistentní k léčbě, změny osobnosti, některé denní aktivity těžce omezeny 50-70
13 Paréza lícního nervu
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle rozsahu a tíže funkčního postižení, zejména očních komplikací, poruchy příjmu potravy, artikulace, s přihlédnutím k nežádoucím estetickým následkům
13a lehká forma, vyloučení oka z vidění 10
13b těžká forma, mnohočetné komplikace, podle rozsahu a tíže 10-25
14 Neurotraumata
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle rozsahu a tíže symptomatologie, odpovídající lokalizaci leze, funkčního postižení motorických, senzorických nebo duševních schopností, tíže posttraumatické epilepsie a dopadu stavu na schopnost vykonávat denní aktivity srovnatelně s některým zdravotním postižením uvedeným v kapitole V. nebo VI.
15 Nádory centrální nervové soustavy
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle kapitoly II.
Po dosažení stabilizace po onkologickém léčení je možné funkční postižení a míru poklesu pracovní schopnosti stanovit rovněž srovnatelně s některým zdravotním postižením uvedeným v kapitole VI.
16 Myastenia gravis a myastenické syndromy
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit slabost a únavnost kosterních svalů, dopad na fyzickou výkonnost, pohyblivost a schopnost vykonávat denní aktivity. Přitom je nutné přihlédnout ke skutečnosti, že všechny příznaky jsou měnlivé; může docházet i k remisím s vymizením příznaků. Proto by sledované období, rozhodné pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti, mělo trvat zpravidla jeden rok.
16a minimální funkční postižení, občasné potíže, zvýšená unavitelnost při a po zátěži, zachována schopnost vykonávat denní aktivity 5-10
16b lehké funkční postižení, lehké příznaky po provedení klinických testů, značná únava po běžné¨zátěži, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi 15-25
16c středně těžké funkční postižení, příznaky po zátěži, intermitentní diplopie a ptóza, slabost v oblasti pletencového svalstva, zátěžová dusnost, pokles celkové výkonnosti při běžném zatížení, některé denní aktivity omezeny 30-40
16d těžké funkční postižení, příznaky jsou přítomny trvale či při častých atakách onemocnění, značné omezení fyzické výkonnosti při lehkém zatížení, námahová dusnost, pokles celkové výkonnosti při lehkém zatížení, některé denní aktivity podstatně omezeny 50-60
16e zvlášť těžké funkční postižení, velmi těžká a dlouhotrvající unavitelnost a slabost, rozvinuté příznaky, zejména postižení svalů pletencových a dýchacích, klidová dusnost, těžké omezení fyzické výkonnosti, některé denní aktivity těžce omezeny 70-80
17 Huntingtonova nemoc
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit neuropsychiatrickou symptomatologii, dopad motorických a duševních poruch na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity.
17a lehké funkční postižení, lehká neuropsychiatrická symptomatologie, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi 10-25
17b středně těžké funkční postižení, funkčně závažná porucha exekutivních funkcí, závažné změny osobnosti a chování, dyskinéze, dysartrie, poruchy stability s pády, celková výkonnost a některé denní aktivity značně omezeny, podle rozsahu symptomatologie a funkčního omezení 40-60
17c těžké funkční postižení, selhávání paměťových a exekutivních schopností, těžké poruchy osobnosti a chování, těžké motorické poruchy, denní aktivity těžce omezeny 70-80

- PAGE 1 OF 4 -

Next Page ⇀

loading
×