decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Referent zahraničních vztahů – práce a plat

V oficiálním katalogu pracíREFERENT ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ číslo 1.01.05. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent zahraničních vztahů.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Zpracovávání cestovních příkazů k zahraničním pracovním cestám včetně nároků na cestovní náhrady.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent zahraničních vztahů (v katalogu prací pozice 1.01.05)

Referent zahraničních vztahů v 6. platové třídě

1. Příprava a kompletace dokladů a dokumentů k zahraničním pracovním cestám jednotlivých osob, například cestovních dokladů, jízdenek, letenek, pojištění, cestovních příkazů a platidel.

Referent zahraničních vztahů v 7. platové třídě

1. Příprava zahraničních pracovních cest a zahraničních návštěv, organizační zajišťování programu, schůzek a jednání se zahraničními partnery.

2. Zpracovávání cestovních příkazů k zahraničním pracovním cestám včetně nároků na cestovní náhrady.

Referent zahraničních vztahů v 8. platové třídě

1. Zajišťování zahraničních služebních styků (návštěv a cest) při konání akcí hromadného charakteru (mezinárodní konference, semináře apod.).

2. Organizace a koordinace průběhu zahraničních cest i zahraničních návštěv v organizaci včetně vykonávání dílčích odborných prací v oblasti zahraničních styků. Koordinace časových a věcných návazností cest v organizaci i ve vztahu k zahraničním partnerům.

3. Zajišťování hospodaření s devizovými prostředky organizace spojené se zahraničními cestami zaměstnanců včetně předávání podkladů pro sestavování rozpočtu a sledování jeho čerpání.

Referent zahraničních vztahů v 10. platové třídě

1. Zajišťování zahraničních služebních styků, vyhledávání a zajišťování zahraničních kontaktů pro aktuální potřeby organizace. Shromažďování a vyhodnocování informací o zahraničních organizacích a institucích nebo o aktuálním dění v cizině a navrhování aktivit k jejich využívání.

Vyjmenovaná slova – tabulka včetně příkladů

Podnikatelé, ambiciózní studenti a zaměstnanci většinou chápou, že forma je někdy důležitější než obsah. Stylové čisté oblečení a celkově upravený zevnějšek dělá dobrý dojem, otevírá dveře, srdce a leckdy taky peněženky. Jaká škoda, že tolik Čechů neumí pořádně česky. E-mailová zpráva plná gramatických a stylistických hrubek působí podobně, jako zablácené boty nebo roztrhaná košile na prvním rande, i když obsah sdělení může být hodnotný. Mezi základy patří takzvaná vyjmenovaná slova. Tabulka na této stránce shrnuje, jaká slova obsahují ve všech svých tvarech tvrdé y, případně ý.

Zdánlivá zbytečnost a přežitek dává smysl všem znalcům lidské řeči. Kupříkladu angličtina má řadu slov, jejichž výslovnost zní podobně nebo úplně stejně a odlišný význam poznáme teprve podle kontextu, či ještě lépe ve psané formě. V tomto ohledu je čeština (naštěstí) prostší. Psaný zápis většinou odráží fonetickou výslovnost, tedy až na výjimky, mezi které patří vyjmenovaná slova. Tabulka shrne, kde píšeme poněkud zvláštní tvrdé y/ý. Následně uvedeme příklady použití a komunikačního užitku.

Jaká máme v češtině vyjmenovaná slova: tabulka

Jenom několik českých a počeštěných výrazů obsahuje y/ý ve svém kořenu. Vypíšeme pouze základní tvary, ačkoli ypsilon zůstává také v dalších pádech a číslech, případně časech: například být, byl, byla, bylo, byli, byly… Ypsilon najdeme ve vyjmenovaných slovech jenom po písmenech b, f, l, m, p, s, v, z. A právě podle tohoto klíče strukturujeme svůj přehled.

PísmenoVyjmenovaná slova
Bbýt, bydlit/bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka, Bydžov, Přibyslav, Bylany, Hrabyně, Zbyněk, Zbyšek
Ffyzika, refýž, zefýr
Lslyšet, mlýn, blýskat se, polykat, vzlykat, plynout, plýtvat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš, slynout, plytký, vlys, Volyně
Mmy, mýt, myslit/myslet, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, mýto, mykat, mys, sumýš, Litomyšl, Kamýk
Ppýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýří, pýřit se, čepýřit se, pyj, Chropyně, Pyšely, Spytihněv
Ssyn, sytý, sýr, syrový, syrý, sychravý, usychat i usýchat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat, Bosyně
Vpředpona vy-/vý-, vy, vykat, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň, cavyky, vyza, Vyškov, Výtoň
Zbrzy, jazyk, nazývat (se), Ruzyně

Proč potřebujeme vyjmenovaná slova? Tabulka a praktické použití

Nyní uvažme, k čemu vlastně ypsilon prakticky slouží. Generace našich předků vymyslely slovní zásobu tak, že některé termíny potenciálně nesou různé, někdy skoro protikladné významy. Zapomeňme chvíli na vyjmenovaná slova, tabulka třeba mezitím klesne hlouběji do paměti, a porovnejme dvě milostné básně.

Bít, či nebít?
Zoufale tě my. . . luji!
Jestli chceš, můžeš mě mýt

Pisatel v první verzi zvažuje, jestli někoho zmlátí, potom zřejmě zkouší vyznat lásku a nakonec nabízí, že se nechá opláchnout vodou.

Být, či  nebýt?
Zoufale tě miluji!
Jestli chceš, můžeš mě mít

Autor ve druhé verzi řeší, jestli má vůbec smysl lidská existence, potom gramaticky správně vyznává nejkrásnější cit a nabízí, že bude miláčkem svojí lásky.

Obě alternativy znějí zvukově stejně, ale jejich odlišnou podstatu odhalují vyjmenovaná slova. Tabulka uprostřed stránky evidentně má jistý smysl.

Referent správy ve věcech pojišťoven a penzijních fondů

V oficiálním katalogu pracíREFERENT SPRÁVY VE VĚCECH POJIŠŤOVEN A PENZIJNÍCH FONDŮ číslo 2.10.11. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent správy ve věcech pojišťoven a penzijních fondů.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Zpracovávání celostátních analýz pojistného trhu a trhu penzijního připojištění.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent správy ve věcech pojišťoven a penzijních fondů (pozice 2.10.11)

10. platová třída

1. Zajišťování agendy správy pojišťovnictví a penzijních fondů.

11. platová třída

1. Posuzování návrhů pro povolení k podnikání v pojišťovnictví a penzijním připojištění a ke změně předmětu podnikání. Posuzování všeobecných pojistných podmínek nebo jejich změn.

12. platová třída

1. Posuzování právních předpisů týkajících se pojišťovnictví nebo penzijních fondů, výjimek a úlev z právních předpisů v oboru pojišťovnictví.

2. Zpracovávání celostátních analýz pojistného trhu a trhu penzijního připojištění.

13. platová třída

1. Tvorba koncepce státního dozoru nad penzijními fondy a pojišťovnami.

14. platová třída

1. Tvorba koncepcí a zásad pojišťovnictví a penzijních fondů.

Referent loterií a jiných podobných her

V oficiálním katalogu pracíREFERENT LOTERIÍ A JINÝCH PODOBNÝCH HER číslo 2.10.10. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent loterií a jiných podobných her.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Výkon státního dozoru nad provozováním loterií a jiných podobných her.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent loterií a jiných podobných her (v katalogu prací pozice 2.10.10)

8. platová třída

1. Zajišťování agendy správy loterií a jiných podobných her.

9. platová třída

1. Výkon státního dozoru nad provozováním loterií a jiných podobných her.

10. platová třída

1. Zpracovávání metodických návodů a dalších metodických materiálů v oboru loterií a jiných podobných her pro ostatní povolující orgány a orgány vykonávající státní dozor.

2. Koordinace výkonu státního dozoru nad provozováním loterií a jiných podobných her.

12. platová třída

1. Koordinace a metodické usměrňování státního dozoru na úseku loterií a jiných podobných her ve vztahu k územním finančním orgánům a obcím vykonávajícím státní dozor.

2. Analytická činnost v oblasti provozování loterií a jiných podobných her a v oblasti výkonu státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi.

13. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce v oblasti loterií a jiných podobných her.

↼ Previous Page

- PAGE 2 OF 4 -

Next Page ⇀

loading
×