decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

yr počasí – nejlepší předpověď od norských meteorologů

I lidská společnost podléhá rytmickému koloběhu dnů a nocí, měsíců a ročních období. Celosvětově nejžádanější předpověď počasí připravují norské veřejnoprávní organizace: mediální korporace NRK a meteorologický institut MET. Volně přístupné a dokonale přehledné výstupy jsou inspirací pro český stát, který bohužel nechává vybírat koncesionářské poplatky spíše na povrchní seriály a estrády. Miliony lidí mezitím hledají yr počasí, tedy meteorologickou službu, která mapuje také tuzemské území. Jaké teploty a obecně povětrnostní podmínky můžeme očekávat v následujících 48 hodinách?

yr počasí pro všechny regiony v České republice

Hlavní křivka znázorňuje teplotní změny ve stupních Celsia (°C), přičemž mráz dostává symbolicky modrou barvu. Obrázky slunce, mraku a kapek říkají, jestli bude pravděpodobně slunečno, oblačno, zataženo, nebo deštivo. “yr počasí” predikuje také orientaci a sílu větru prostřednictvím šipek: Například střelka s malým ocáskem mířící vlevo nahoru předpovídá, že v daný čas bude slabě foukat severozápadním směrem. Níže najdete aktuální grafy pro všechny regionální metropole v České republice (omluvte občasné výpadky): Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem, Zlín.

yr.no Brno

Následující graf můžeme vzhledem k zeměpisné blízkosti použít pro okresy Brno – město, Brno – venkov, Blansko, Vyškov, Znojmo, Břeclav a Hodonín, ačkoli yr počasí mapuje navíc ještě každou oblast zvlášť.

yr.no České Budějovice

Data mohou díky poměrně malým vzdálenostem pomoci v okresech České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor.

yr.no Hradec Králové

Předpověď můžeme aspoň orientační vztáhnout na celý okolní kraj, to znamená na okresy Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov.

yr.no Jihlava

Následující graf můžeme vzhledem k zeměpisné blízkosti použít pro okresy Žďár nad Sázavou, Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod a Pelhřimov.

yr.no Karlovy Vary

Data mohou díky poměrně malým vzdálenostem pomoci v okresech Karlovy Vary, Cheb a Sokolov.

yr.no Liberec

Předpověď můžeme aspoň orientační vztáhnout na celý okolní kraj, to znamená na okresy Liberec, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Semily. Yr počasí, respektive norští meteorologové mapují navíc ještě každou oblast zvlášť.

yr.no Olomouc

Následující graf můžeme vzhledem k zeměpisné blízkosti použít pro okresy Olomouc, Přerov a Prostějov. Na hornatém Šumpersku a Jesenicku bývá chladněji.

yr.no Ostrava

Data mohou díky poměrně malým vzdálenostem pomoci v okresech Ostrava – město, Karviná, Frýdek – Místek, Opava a Nový Jičín. Na hornatém Bruntálsku bývá chladněji.

yr.no Pardubice

Předpověď můžeme aspoň orientační vztáhnout na celý okolní kraj, to znamená na okresy Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí a Pardubice.

yr.no Plzeň

Následující graf můžeme vzhledem k zeměpisné blízkosti použít pro okresy Plzeň – město, Klatovy, Plzeň – sever, Plzeň – jih, Domažlice, Tachov a Rokycany.

yr.no Praha

Data mohou díky poměrně malým vzdálenostem pomoci nejenom v Hlavním městě Praze, ale také v celém Středočeském kraji.

yr.no Ústí nad Labem

Předpověď můžeme aspoň orientační vztáhnout na celý okolní kraj, to znamená na okresy Děčín, Teplice, Chomutov, Ústí nad Labem, Litoměřice, Most a Louny.

yr.no Zlín

Následující graf můžeme vzhledem k zeměpisné blízkosti použít pro okresy Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště a Kroměříž.

Kompletní předpověď “yr počasí” najdete ZDE.

Ochrana kulturního dědictví ve státní správě

Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: “Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.” Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Ochrana kulturního dědictví, památková péče a péče o sbírky muzejní povahy.

2.15 OCHRANA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, PAMÁTKOVÁ PÉČE A PÉČE O SBÍRKY MUZEJNÍ POVAHY

9. platová třída

1. Samostatná celostátní organizační a kontrolní činnost při zabezpečování a ochraně kulturního dědictví, kulturních památek, sbírek muzejní povahy, sbírkových předmětů a předmětů kulturní hodnoty.

10. platová třída

1. Zajišťování ochrany kulturního dědictví, kulturních památek a sbírek muzejní povahy a péče o ně při kontrole plnění zákonných povinností jejich vlastníků (uživatelů, správců).

11. platová třída

1. Vyhodnocování úrovně a příprava návrhů metodických postupů a opatření a další systémové specializované činnosti v dílčích oblastech ochrany kulturního dědictví, kulturních památek, sbírkových předmětů, sbírek muzejní povahy a předmětů kulturní hodnoty.

2. Posuzování vyhodnocování a stanovování souhrnné kulturní hodnoty předmětů kulturní hodnoty, sbírek muzejní povahy, sbírkových předmětů a kulturních památek pro nakládání s nimi.

12. platová třída

1. Stanovování celostátních principů a zásad na úseku památkové péče, například pro prohlašování a rušení prohlášení za kulturní památky, pro přemisťování kulturních památek, pro udělování oprávnění k restaurování kulturních památek, pro vydávání povolení k provádění archeologických výzkumů.

2. Celostátní koordinace a usměrňování správy rozsáhlých a významných kulturních památek a sbírek muzejní povahy.

3. Stanovování celostátních principů a zásad koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy na úseku ochrany kulturního dědictví a péče o něj.

4. Posuzování vyhodnocování a stanovování souhrnné kulturní hodnoty souborů nemovitých kulturních památek, historického prostředí nebo části krajinného celku včetně posuzování územně plánovací dokumentace památkových rezervací a památkových zón.

5. Stanovování celostátní metodiky výkonu památkové inspekce a výkon ústředního dozoru památkové péče včetně zpracovávání rozborů stavu památkové péče v celostátním měřítku.

13. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce systému ochrany a zabezpečení kulturních památek a sbírkových předmětů v návaznosti na mezinárodní systémy.

2. Koordinace celostátního systému památkové péče ve vazbě zejména na územní plánování a stavební řád, správu životního prostředí a mezinárodní závazky.

3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování uchovávání a ochrany kulturních památek a kulturního dědictví.

4. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje památkové inspekce.

14. platová třída

1. Tvorba celostátních koncepcí dlouhodobého rozvoje památkové péče a ochrany kulturního dědictví.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce kulturní a církevní politiky státu.

Umění ve státní správě

Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: “Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.” Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Umění.

2.14 UMĚNÍ

11. platová třída

1. Vyhodnocování úrovně a příprava návrhů metodických postupů a opatření a další systémové specializované činnosti v dílčích oblastech umění.

12. platová třída

1. Stanovování celostátních principů a zásad koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy na úseku uchování, rozvoje a podpory profesionálního umění, literární tvorby a knižní kultury, vydavatelské činnosti a neprofesionálního umění.

13. platová třída

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování vývoje umění.

14. platová třída

1. Tvorba celostátních koncepcí dlouhodobého vývoje politiky umění.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce kulturní a církevní politiky státu.

Správa vědy, výzkumu a vývoje ve státě

Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: “Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.” Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Správa vědy, výzkumu a vývoje.

2.13 SPRÁVA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE

11. platová třída

1. Provádění analýz výsledků aplikace výzkumu a vývoje.

2. Příprava ucelených částí celostátní politiky výzkumu a vývoje (národní politiky výzkumu a vývoje) a programů výzkumu a vývoje (národní program orientovaného výzkumu).

12. platová třída

1. Posuzování rozvojových programů výzkumu a vývoje.

2. Analýza a posuzování oblasti výzkumu a vývoje.

13. platová třída

1. Stanovování způsobů hodnocení výsledků jednotlivých oborů výzkumu a vývoje a způsobů porovnávání se zahraničím včetně případného hodnocení mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a koncepce ochrany práv k výsledkům výzkumu a vývoje.

2. Tvorba celostátních koncepcí rozvoje základního, průmyslového a dalších sektorů výzkumu a vývoje.

3. Stanovování způsobů poskytování podpor programů rozvoje výzkumu a vývoje s celostátní působností.

14. platová třída

1. Tvorba koncepce celostátních nebo mezinárodních programů výzkumu a vývoje včetně jejich koordinace.

2. Tvorba celostátní koncepce správy výzkumu a vývoje (národní politiky výzkumu a vývoje).

3. Tvorba koncepce výzkumu a vývoje resortu a jeho odborného zaměření.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce a strategie státní politiky výzkumu a vývoje.

- PAGE 1 OF 5 -

Next Page ⇀

loading
×