decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Srovnání cen elektřiny pro rok 2016

(Pozor! Aktuální žebříček najdete pod TÍMTO odkazem!) Energetický regulační úřad navrhl nový vzorec pro výpočet ceny elektřiny, který výrazně upřednostňuje paušální poplatky před platbou za samotnou spotřebu. Dodavatelé přitom začátkem roku 2016 lehce zdražili, podle tiskové zprávy úřadu průměrně o 0,3 až 2,1 %.

Srovnávačům dlouhodobě vévodí společnosti Amer Market a Europe Easy Energy. Prvně jmenovaný dodavatel samotnou energii zase zlevňuje, stejně jako vloni přibližně o krásných 10 %. Europe Easy Energy ponechává ceny stejné a možná pozmění svoji celkovou strategii. Nově totiž patří stejným majitelům, jako společnosti Bohemia Energy entity a Comfort Energy.

Cena 1 kilowatthodiny elektřiny (Kč/kWh) v únoru 2016

 ČR svíceníJih svíceníPraha svíceníČR topeníJih topeníPraha topení
ČEZ Prodej5.165.025.082.722.682.68
E.ON Energie5.255.115.172.772.732.73
Pražská energetika5.265.125.182.692.652.65
Bohemia Energy5.024.935.062.672.642.61
RWE Energie5.135.015.152.692.692.62
Centropol Energy5.074.985.162.692.662.62
Right Power Energy5.004.955.052.582.592.52
Comfort Energy5.084.965.082.662.632.60
Amper Market4.634.494.552.292.252.25
Europe Easy Energy4.764.614.682.422.372.37

Cena kWh elektřiny přibližně vyjadřuje, kolik stojí jednodenní provoz moderní ledničky. Srovnáváme velké dodavatele a jejich základní produktové řady: ČEZ – Comfort, E.ON – Elektřina, Pražská energetika – Komfort, Bohemia Energy entity – Garance, RWE Energie – Standard, Centropol Energy – Optimum, Right Power Energy – Right Power, Comfort Energy – Prim, Amper Market – Home, Europe Easy Energy – Easy. Zahrnujeme všechny fakturované poplatky za dodávku a distribuci energie, včetně daní.

Propočítáváme několik vzorových příkladů, protože cena elektřiny záleží na několika faktorech. Kvůli různým distribučním soustavám musíme rozlišit, kde bydlíte a nač elektřinu používáte. V závorce vysvětlíme použité zkratky: ČR (většina ČR – region ČEZ Distribuce), Jih (jižní kraje – E.ON Distribuce), Praha (hlavní město – PREdistribuce); svícení (elektřinou netopíte ani neohříváte vodu – distribuční sazba D02d, předpokládáme spotřebu 2 200 kWh/rok), topení (topíte elektrickými přímotopy – distribuční sazba D45d, uvažujeme spotřebu 750 kWh ve vysokém tarifu a 15 250 kWh v nízkém tarifu). Počítáme s hlavním jističem velikosti 3×25 A.

Kolik vydělává tlumočník – překladatel?

Rozmanité lidské jazyky vyjadřují bohatou duchovní tradici a hloubku společné historie. Ale komunikace mezi různými národy a subkulturami bývá náročná, zvláště když potřebujeme popsat svoje myšlenky přesně. Profesionální tlumočník – překladatel zná slovníky a gramatiky natolik, že dokáže převádět stejný význam mezi odlišnými jazykovými systémy. Co přesně dělá a jakou odměnu dostává odborník, který zprostředkovává vzájemné porozumění napříč kulturními, společenskými a profesními hranicemi?

Tlumočník nebo překladatel zaměstnaný v soukromé firmě

Vyhledávač Úřadu práce ukazuje poměrně velkou poptávku a vysoké mzdy. Tlumočník – překladatel jakožto osoba samostatně výdělečně činná mívá hodinovou sazbu minimálně 250 Kč, a obchodně nadaní podnikatelé vydělávají přes 100 000 Kč měsíčně. Zaměstnanci, kteří ovládají cizí jazyk aspoň na úrovni bakalářského vzdělání, obvykle dostávají přes 30 000 Kč hrubého měsíce. V případě čínštiny nebo japonštiny stoupáme podstatně výše. Zajímá vás průměrná a střední mzda? Český statistický úřad bohužel překladatele, tlumočníky a jazykovědce vynechává.

Málokterý tlumočník – překladatel potřebuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb., které stanovuje takzvané zaručené mzdy podle náročnosti konkrétního zaměstnání. 4. skupina prací například znamená: “Organizační doprovod zájezdových skupin v tuzemsku i v zahraničí spojený s tlumočením při specializovaných nebo tematických zájezdech, materiální a finanční zajišťování celé akce a jednání se zahraničními partnery.” 5. skupina prací například znamená: “Organizační doprovod zájezdových skupin v zahraničí při trasách několika státy, jednání se zahraničními partnery, prodej a vyúčtovávání doplňkových služeb za valuty, kvalifikovaný výklad a tlumočení.”

ZARUČENÁ MZDA 2016/2017Invalidé v r. 2016Zdraví v r. 2016Všichni v r. 2017
SkupinaTřídaKč/hod.Kč/měsícKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1.+2.55,109.30058,709.90066,0011.000
2.3.+4.60,9010.30064,8010.90072,9012.200
3.5.+6.67,2011.30071,6012.10080,5013.400
4.7.+8.74,2012.50079,0013.30088,8014.800
5.9.+10.81,9013.80087,2014.70098,1016.400
6.11.+12.90,5015.30096,3016.200108,3018.100
7.13.+14.99,9016.800106,3017.900119,6019.900
8.15.+16.110,3018.600117,4019.800132,0022.000

Tlumočník – překladatel ve veřejném sektoru

V oficiálním katalogu prací dostal TLUMOČNÍK – PŘEKLADATEL číslo 2.07.03. Pokud pracujete přímo pro obec, příspěvkovou organizaci (nemocnici, školu) nebo jinou veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní tlumočník – překladatel.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Třeba: „Překlad odborných textů pro využití v rámci oficiálního mezinárodního styku.

TLUMOČNÍK – PŘEKLADATEL (v Katalogu prací má číslo 2.07.03)

Tlumočník – překladatel v 10. platové třídě

1. Překládání odborných textů.

2. Doprovodné tlumočení (informativní tlumočení) a běžné konsekutivní tlumočení.

Tlumočník – překladatel v 11. platové třídě

1. Překlad odborných textů pro využití v rámci oficiálního mezinárodního styku.

2. Běžné konsekutivní tlumočení v rámci oficiálního mezinárodního styku.

Tlumočník – překladatel ve 12. platové třídě

1. Překlady pro potřeby ústavních činitelů a členů vlády v rámci oficiálního mezinárodního styku.

2. Běžné konsekutivní tlumočení pro potřebu ústavních činitelů a členů vlády nebo konferenční tlumočení v rámci oficiálního mezinárodního styku.

Bezpečnostní pracovník – práce a plat

Slušného občana chrání především státní policisté a městští strážníci, kteří museli projít speciálním výcvikem, mají zákonem stanovené pravomoci a berou platy předepsané vládou. Ovšem uniformovaní obránci pořádku nemohou být všude zároveň. Některé instituce a podniky proto svěřují svůj majetek vlastnímu zaměstnanci, kterému můžeme říkat ochranka, security, nebo bezpečnostní pracovník. Co přesně dělá a jakou odměnu dostává?

  • V soukromé firmě (s.r.o., a.s.) musíte pobírat aspoň zaručenou mzdu.
  • Ve veřejném sektoru jsou bezpečnostní pracovníci odměňovaní podle platových tabulek.

Hlídač, detektiv nebo ochránce zaměstnaný v soukromé firmě

Vyhledávač Úřadu práce ukazuje poměrně velkou poptávku a nízké mzdy. Bezpečnostního pracovníka potřebuje většina podniků – od jaderných elektráren po nemocnice. Ostrahu, respektive hlídače, strážného nebo detektiva obvykle najímají přes personální agenturu, specializovanou na oblast ochrany majetku. Nabízené mzdy někdy atakují zákonem povolené minimum, nejčastěji haprují kolem 14 000 Kč hrubého měsíčně. Co spočítal pracovníkům ostrahy a bezpečnostních agentur Český statistický úřad ?

Možná oceníte nařízení vlády č. 567/2006 Sb., které stanovuje takzvané zaručené mzdy podle náročnosti konkrétního zaměstnání. Alespoň do 2. skupiny prací patříte, pokud máte následující zodpovědnost: “Provádění obchůzek a obsluha bezpečnostního systému včetně kamerového, vyhodnocování a sledovaní snímání okolí budov, archivace nasnímaných záznamů.” V takovém případě určitě musíte dostávat podstatně vyšší, než takzvanou minimální mzdu!

ZARUČENÁ MZDA 2016/2017Invalidé v r. 2016Zdraví v r. 2016Všichni v r. 2017
SkupinaTřídaKč/hod.Kč/měsícKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1.+2.55,109.30058,709.90066,0011.000
2.3.+4.60,9010.30064,8010.90072,9012.200
3.5.+6.67,2011.30071,6012.10080,5013.400
4.7.+8.74,2012.50079,0013.30088,8014.800
5.9.+10.81,9013.80087,2014.70098,1016.400
6.11.+12.90,5015.30096,3016.200108,3018.100
7.13.+14.99,9016.800106,3017.900119,6019.900
8.15.+16.110,3018.600117,4019.800132,0022.000

Bezpečnostní pracovník ve veřejném sektoru

V oficiálním katalogu prací najdeme podobně pojmenované pozice BEZPEČNOSTNÍ REFERENT (číslo 1.01.11) a BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK (číslo 1.06.11). Pokud pracujete přímo pro obec, příspěvkovou organizaci (nemocnici, školu) nebo jinou veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní bezpečnostní pracovník nebo referent.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Třeba: „Ozbrojená ochrana objektů soustřeďujících vyšší finanční, umělecké nebo historické hodnoty.

BEZPEČNOSTNÍ REFERENT (v Katalogu prací má číslo 1.01.11)

6. platová třída

1. Provádění dílčích odborných prací na úseku požární ochrany při přípravě na mimořádné události a krizové situace. Zpracovávání podkladů a jednoduché dokumentace na úseku požární ochrany.

2. Provádění dílčích odborných prací při přípravě na mimořádné události, zajišťování nouzového přežití, zajišťování varování, evakuace, humanitární pomoci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím.

7. platová třída

1. Prověřování a kontrola dodržování bezpečnostních předpisů, používání ochranných zařízení, prostředků, pomůcek a dodržování bezpečnostních postupů.

2. Komplexní sledování nezávadnosti pracovního prostředí a předkládání návrhů na odstranění nedostatků.

8. platová třída

1. Provádění rozborů úrazovosti a nemocnosti, šetření havárií a poruch ve výrobě a provozu s důsledky na zdraví a životy zaměstnanců včetně havárií a poruch zaviněných zaměstnanci.

2. Zajišťování styku s vnějšími orgány bezpečnosti a hygieny.

3. Školení a ověřování úrovně znalostí zaměstnanců z oblasti bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce.

4. Samostatné zajišťování úkolů a opatření ve vztahu k zaměstnancům, fyzickým a právnickým osobám pro případ požáru na úseku jejich vyrozumění, varování, evakuace, nouzového zabezpečování a organizování záchranných prací.

5. Zajišťování úkolů souvisejících s připraveností na mimořádné události a krizové stavy.

6. Zajišťování ochrany utajovaných informací a zvláštních skutečností.

9. platová třída

1. Komplexní zajišťování metodických, organizačních, řídících a kontrolních činností v oblasti bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti pracovního a životního prostředí.

2. Souhrnné zpracovávání předepsané požární dokumentace a dokumentace pro krizové stavy, souhrnné poskytování informací a podkladů pro zpracovávání a aktualizaci územního havarijního plánu a krizového plánu kraje.

3. Souhrnné zajišťování připravenosti na mimořádné události a krizové stavy.

4. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací v organizaci (bezpečnostní ředitel).

10. platová třída

1. Komplexní zajišťování bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce v organizacích se značným rizikem ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně metodických a specializovaných prací, například při práci s výbušninami, jedy, municí.

2. Stanovování a komplexní zajišťování systému požární ochrany včetně přípravy požárních řádů.

3. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací a příprava podkladů pro provádění ověřování podmínek pro přístup fyzických osob k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené v organizacích určených právním předpisem (bezpečnostní ředitel).

4. Stanovování a komplexní zajišťování opatření pro případ mimořádných událostí a krizových situací.

11. platová třída

1. Komplexní zajišťování krizového řízení, bezpečnosti práce nebo požární ochrany rezortu.

2. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací rezortu.

12. platová třída

1. Komplexní koordinace ochrany utajovaných informací rezortu členěného na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností.

2. Tvorba koncepce rozvoje ochrany utajovaných informací krajského ředitelství Policie České republiky nebo krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru.

3. Tvorba systému požární ochrany ve vězeňství.

BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK (v Katalogu prací má číslo 1.06.11)

4. platová třída

1. Ozbrojená ochrana a střežení objektů a zařízení, popřípadě obchůzky se služebním psem včetně péče o psa.

2. Provádění obchůzek a obsluha bezpečnostního systému včetně kamerového, vyhodnocování a sledování snímání okolí budov, archivace nasnímaných záznamů.

3. Provádění běžných úkonů zaměřených na péči a dohled ve školském nebo jiném zařízení ve večerních a nočních hodinách.

5. platová třída

1. Ozbrojená ochrana a střežení objektů a vedení předepsané evidence, zajišťování činností spojených se zvýšenými stupni bojové pohotovosti, dispečinku havarijní služby, provádění obchůzek objektů.

2. Samostatný výkon dozorčí a strážní služby se služebním psem ve vojenských objektech.

3. Ozbrojená ochrana a střežení výbušnin, zbraní nebo hořlavin.

4. Ozbrojená ochrana objektů soustřeďujících vyšší finanční, umělecké nebo historické hodnoty.

6. platová třída

1. Ozbrojený doprovod peněžních zásilek a cenin.

2. Ozbrojená ochrana a střežení důležitých objektů s velkým množstvím výbušnin, zbraní nebo hořlavin (základny a sklady munice nebo pohonných hmot).

7. platová třída

1. Speciální ozbrojená individuální ochrana.

Pozemní komunikace ve správní činnosti úředníků

Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: “Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.” Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Pozemní komunikace.

2.55 POZEMNÍ KOMUNIKACE

10. platová třída

1. Zajišťování celostátní agendy výjimek ze zákazu jízdy na dálnicích a silnicích I. třídy.

2. Kategorizace dálnic a silnic nebo užívání dálnic a rychlostních silnic s celostátní působností.

3. Sestavování plánů výstavby a rekonstrukcí komunikací, mostů, podchodů a systémů centrálního řízení dopravy.

4. Koordinace a usměrňování zvláštního užívání pozemních komunikací a přesunů vojenské techniky, povolování přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů.

11. platová třída

1. Posuzování a ověřování odborné způsobilosti osob v oboru pozemních komunikací.

2. Zpracování odborných stanovisek ve věci výstavby dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy a k příslušným technickým normám a předpisům.

3. Koordinace a posuzování povolování zvláštního užívání silnic formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy, pokud trasa přesahuje územní obvody krajů.

4. Výkon dopravně-inženýrské činnosti na úseku dálnic a silnic pro motorová vozidla včetně posuzování automatizovaných systémů řízení silničního provozu na těchto pozemních komunikacích s celostátní působností.

12. platová třída

1. Výkon silničního správního úřadu v působnosti Ministerstva dopravy.

2. Příprava programů výstavby a obnovy dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. třídy.

3. Příprava a tvorba celostátních závazných předpisů pro vypracování investičních záměrů a hodnocení ekonomické efektivnosti staveb pozemních komunikací.

4. Posuzování a schvalování investičních záměrů a projektů staveb dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy.

5. Koordinace a usměrňování výkonu silničních správních úřadů v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

13. platová třída

1. Tvorba a koordinace programů technického rozvoje za obor pozemních komunikací.

2. Celostátní koordinace a usměrňování státní správy v oboru pozemních komunikací včetně silničních správních úřadů.

- PAGE 1 OF 7 -

Next Page ⇀

loading
×